Successfully reported this slideshow.

Bie daalt 1 batgerel plc

216 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bie daalt 1 batgerel plc

  1. 1. Хэсэг1 удирдлагын тодохойлолт Удирдалагын хэсэг. 3 өөр төрлийн хэмжээтэй сэлбэгийг дамнуураар зөөх Удирдлагын тодорхойлолт нь нэгж бүрийг нь оперотороор дагаж гүйцэтгэнэ. Тодорхойлолтыг хэрэглэж сурах дараа нь програм болон оператороор гүйцэтгэнэ. 1, [PB1] (X10) болох үед операторын дэлгэцэнд дарагдана. Supply command (Y5) робот эргэнэ. [PB1] (X10)-ийг чөлөөлөхөд Supply command (Y5) чөлөөлөгдөнө. 2,Операторын дэлгэцэн дээр forward (Y3) идэвхижинэ. Операторын дэлгэцэн дээр forward (Y3) идэвхижихгүй. [Operation start] (X14) идэвхижүүлэх үед Conveyor [Operation start] (X14) идэвхжүүлээгүй үед Conveyor 3, Том,дунд болон жижиг хэсгийг конвероор зөөгдөж оролтын мэдрэгчийн Upper (X0), Middle (X1)эсвэлLower (X2), гэрлээр зохицуулагдана. • Large >> Y10 • Medium >> Y11 • Small >> Ү12 sensors (X0, X1, X2) хэмжээгээр нь ангилсны дараа гэрэл асана. Тэр үед Sensor (X4).мэдрэгчрүү дамжуулагдана. Анхааруулга. Энэ дасгалд хэсэг тус бүрийг конвер дээр тавьж нэг цагт хүлээн авна. Хэсэг2 Анхааруулга. Ладдар програмыг дарж операторын хэсгийг идэвхижүүлнэ. Энэ мөр цэнхэр болно. Операторыг товчыг дарж идэвхижүллээгүй үед менюн хэсэг ногоон болно. 1,удирдлагын [Edit Ladder] товч дээр дарна. 2,оролтын програм 3,F4 дарж програмру хөрвүүлнэ. 4, Ладдер програмын хэсгээс "Online" - "Write to PLC" сонгож програмд ПЛС бичнэ. Хэсэг3 1, [Operation start] (X14) операторын дэлгэцээс дарна. Үр дүн: конвер баруун тийш хөдлөнө. 2, [PB1] (X10)операторын дэлгэцээс дарна. Үр дүн:Робот энэ хэсгүүдээр тэжээгдэнэ. 3,Хэмжээгээр нь ангилах Үр дүн:[L] (Y10), [M] (Y11)эсвэл [S] (Y12) гэрлүүд асна. Sensor (X4).мэдрэгчээр шилжих хүртэл гэрэл асаатай байна.
  2. 2. 4,[PB1] (X10) дарахад дахин дарна. Удирдлагын [Reset] товчин дээр дарж операторыг дахин ачаалагдана.

×