Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buteelch daal8

1,295 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buteelch daal8

 1. 1. 92 дугаар сургууль Химийн багш Ч.Энхжаргал
 2. 2. СЭДЭВ <ul><li>БҮТЭЭЛЧ ДААЛГАВАР </li></ul><ul><li>8анги </li></ul>Copyright 2008 PresentationFx.com | Redistribution Prohibited | Image © 2008 woodsy/sxc.hu | This text section may be deleted for presentation.
 3. 3. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Хүчилтөрөгчийг лаборатори болон химийн үйлдвэрт ямар аргаар гарган авдаг вэ? Лабораторид 2KMnO4=K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑ Үйлдвэрт Шингэн агаарыг ууршуулж гарган авдаг. Манай оронд хүчилтөрөгчийг агаараас гарган авах үйлдвэр Улаанбаатар, Налайх, Дархан зэрэг хотуудад байдаг.
 4. 4. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ <ul><li>Хүчилтөрөгчийн хэрэглээг харуулсан зургийг ажиглаад хаана хаана хэрэглэдгийг бичнэ үү? </li></ul><ul><li>Амьд бие махбод </li></ul><ul><li>Эмнэлэг </li></ul><ul><li>Химийн үйлдвэр </li></ul><ul><li>Түлш </li></ul><ul><li>Металл огтлох гагнах </li></ul><ul><li>Металл боловсруулах үйлдвэр </li></ul>
 5. 5. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Ацетилены томьёо С 2 Н 2 түүнийг хийн гагнуурт хэрэглэдэг. Ацетилены шатах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү? 2C 2 H 2 + 5O 2 = 4CO 2 + 2H 2 O
 6. 6. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Дараах оксидуудыг нэрлэж хүхэр, азот, хром, төмрийн исэлдлийн зэргийг тодорхойлно уу +4 -2 +6 -2 SO2 хүхрийн (IY) оксид SO 3 хүхрийн (YI) оксид +2 -2 +4 -2 NO азотын (II) оксид NO2 азотын (IY)оксид +3 -2 +2 -2 Cr 2 O 3 хромын(III)оксид CrO хромын (II)оксид +2 -2 +3 -2 FeO төмрийн (II)оксид Fe 2 O 3 төмрийн (III)оксид
 7. 7. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ 79.9% ба 88,8% зэс агуулсан хоёр оксид байдаг. Энэ 2 оксидын томьёог бичнэ үү? 79,9 /64=1,2 20,1/16=1,2 1:1 CuO 88,8/64=1,38 11,2/16=0,7 2:1 Cu 2 O
 8. 8. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Хүчилтөрөгчийн дотор магни, кальци, устөрөгч, метан(CH4) зэрэг бодисуудын шатах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү? 2Mg + O 2 = 2MgO 2Ca + O 2 = 2CaO 2H 2 + O 2 = 2H 2 O CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O
 9. 9. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ 3 моль калийн хлоратыг дулааны задралд бүрэн оруулахад үүсэх хүчилтөрөгчийн тоо хэмжээг ол. 3моль Хмоль KClO4 = KCl + 2O 2 1моль 2моль 1моль KClO 4 2моль О 2 3моль KClO 4 Xмоль О 2 X=6моль O 2
 10. 10. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Хэвийн нөхцөлд 1.5 моль хүчилтөрөгч ямар эзэлхүүнтэй байх вэ? 1моль О 2 22.4л 1.5моль О 2 Хл Х=33.6л
 11. 11. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Аль нэгдлийг задлахад хүчилтөрөгч үүсэх вэ? a.CaCO 3 b. H 2 SO 4 c. HgO d. (CuOH) 2 CO 3
 12. 12. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ 8г устөрөгчийг 8г хүчилтөрөгчтэй хольж тэслэв. Үүсэх усны массыг ол. 8г 8г 2H 2 + O 2 = 2H 2 O 4г 32г 36г 4гН2 32гО2 8гН2 ХгО2 /Х=64гО2 32гО2 36гН2О 8гО2 ХгН2О/Х=9гН2О
 13. 13. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Дараах бүдүүвчийн дагуу явагдах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү? O 2 -> SO 2 ->SO 3 ->Na 2 SO 4 S+O 2 =SO 2 2SO 2 +O 2 =2SO 3 SO 3 + Na 2 O=Na 2 SO 4
 14. 14. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ Найрлагандаа 50% хүхэр агуулсан оксидын томьёог тооцоо хийж олно уу? S O 2 50 /32=1.5 50/32=1.5 SO 2
 15. 15. Copyright 2008 PresentationFx.com | Redistribution Prohibited | Image © 2008 woodsy/sxc.hu | This text section may be deleted for presentation. АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ <ul><li>KClO3, KMnO4 зэргийг халааж хүчилтөрөгч гарган авдаг. 1Моль эдгээр бодисуудаас адил моль хүчилтөрөгч ялгарах уу </li></ul><ul><li>1моль Хмоль 2моль 3моль </li></ul><ul><li>2KClO3=2KCl+3O2 1моль Хмоль </li></ul><ul><li>2моль 3моль Х=1.5мольО2 </li></ul><ul><li>2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 </li></ul><ul><li>2моль 1моль </li></ul><ul><li>1моль Хмоль Х=0.5моль </li></ul>

×