Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sensors for Automotive Manufacturing

1,024 views

Published on

A guild of the sensors that are design especially for the process of Automotive Manufacturing to reduce wastage.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sensors for Automotive Manufacturing

 1. 1. นายอดิสิทธิ์ อภิวัฒน์การุญ<br />Mobile : 08-5123-7166.<br />E-mail : adisit.a@compomax.co.th<br />
 2. 2. หัวข้อของการสัมมนา<br />1. แนะนำ BALLUFF และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ BALLUFF<br />2. ชี้ให้เห็นสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้ INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH เกิดความเสียหาย<br />3. การเลือกใช้ INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน<br />4. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการใช้งาน INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH<br />5. ทำความรู้จัก REMOTE SENSOR <br />6. หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งาน REMOTE SENSOR<br />
 3. 3. ประวัติของ BALLUFF<br />เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1921 โดย Mr. GEBHARD BALLUFF โดยเปิดร้านรับซ่อม จักรยาน,จักรยานยนต์และเครื่องเย็บผ้า<br />ค.ศ. 1956 ได้พัฒนาและจดสิทธิบัตร Electromechanical Limit Switch นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร<br />ค.ศ. 1968 เริ่มผลิต Inductive Proximity Switch<br />ค.ศ. 1978 เริ่มผลิต Photo Sensor<br />ค.ศ 1987 เริ่มผลิต Linear Transducer<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ที่เซ็นเซอร์ชนิดเดียวกันสามารถถูกนำไปใช้ได้ทุกๆ ที่ภายในเครื่องจักรหรือในจุดที่ต้องการใช้งานเซ็นเซอร์ เพราะว่าเซ็นเซอร์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ BALLUFF จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องของทุกอุตสาหกรรมและทุกสภาวะแวดล้อมต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม<br />สาเหตุที่ต้องคำนึงถึงการเลือกใช้งานเซ็นเซอร์ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ <br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. ปัจจุบันเซ็นเซอร์ของ BALLUFF สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมโลหะได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถใช้งานเซ็นเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่แวดล้อมด้วยงานเชื่อมโลหะ<br />ประโยชน์ที่ได้จากการเลือกใช้งานเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม<br />หยุดการสูญเสีย ของเซ็นเซอร์และสายคอนเน็กเตอร์<br />ปฏิวัติแนวความคิด ของการใช้งานเซ็นเซอร์ในปริมาณมาก<br />ลดปัญหา ของการหยุดการผลิตเนื่องจากเซ็นเซอร์มีปัญหา<br />ลดปริมาณการสั่งซื้อ ของเซ็นเซอร์และสายคอนเน็กเตอร์<br />เพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างดี<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. มีทั้งแบบหัวเรียบ (Flush) และแบบหัวยื่น (Non-Flush)<br />มีลักษณะความยาวตัวทั้งแบบสั้นและแบบยาว<br />มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด 6.5mm.ถึง M30mm.<br />มีลักษณะการต่อสายแบบ 2 สาย โดยมีทั้งแบบมีขั้ว(Polarized)<br />และแบบไม่มีขั้ว(Non-polarized)<br />มีลักษณะการต่อสายแบบ 3 สาย และมีเอาท์พุททั้ง PNP และ NPN<br />มีเซ็นเซอร์แบบสายในตัวและแบบคอนเน็กเตอร์<br />มีระยะตรวจจับแบบมาตรฐานและแบบระยะไกลกว่ามาตรฐาน<br />
 16. 16.
 17. 17. Inductive Steelface Sensors… Rugged for Extreme Applications<br />
 18. 18. Inductive Steelface Sensors… Rugged for Extreme Applications<br />เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น<br />ลดงานด้านการซ่อมแซมเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายของคลังสินค้า<br />สามารถทนต่อการใช้งานในพื้นที่มีเศษโลหะได้ และทนต่อสารหล่อเย็นและสารหล่อลื่นได้ดี<br />ผิวหน้าของเซ็นเซอร์มีความทนทานสูงมาก<br />สามารถเลือกการตรวจจับของเซ็นเซอร์ให้สามารถตรวจจับวัตถุที่เป็นเหล็กหรือวัตถุที่ไม่ใช่เหล็กได้<br />
 19. 19. Inductive Steelface Sensors… Rugged for Extreme Applications<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. Show Video Presentation<br />
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. ตรวจจับโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก,อลูมิเนียม......ทองแดง โดยที่ระยะตรวจจับไม่ลด ตามชนิดของโลหะ<br />เซ็นเซอร์ในกลุ่ม FACTOR 1 สามารถทนต่อสนามแม่เหล็กได้ดี โดย.....<br /><ul><li> สามารถทนต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า
 27. 27. สามารถทนต่อสเก็ตของโลหะที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า</li></ul>เซ็นเซอร์ FACTOR 1 สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้าได้สูงถึง 25 kA โดยที่ไม่มีผลต่อสัญญาณเอาท์พุทของเซ็นเซอร์<br />
 28. 28.
 29. 29. การพิจารณาเรื่องของระยะการตรวจจับโลหะของเซ็นเซอร์ตรวจจับ โลหะ (Inductive Proximity sensor)<br />ตามมาตรฐานของ IEC 60947-5-2 การพิจารณาการวัดระยะการ<br />ตรวจจับวัตถุของเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ จะพิจารณาจากโลหะ<br />ที่นำมาใช้ทดสอบ โดยกำหนดชนิดของโลหะที่ใช้คือ เหล็ก 360 <br />(Fe360) สาเหตุที่เลือกใช้เหล็กเป็นตัวทดสอบเพราะว่า เซ็นเซอร์<br />ตรวจจับโลหะสามารถตรวจจับเหล็กได้ดีที่สุด โดยถ้าเป็นโลหะ<br />ชนิดอื่น ค่าระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะลดลงตามชนิดของ<br />โลหะนั้นๆ ซึ่งเราเรียกว่า ค่า FACTOR<br />
 30. 30. Material<br />Steel (Fe360)<br />Stainless Steel<br />Aluminum<br />Brass <br />Copper<br />Sensing range<br />1.00 x rated<br />0.6 - 1.0 x rated<br />0.30 - 0.45 x rated<br />0.35 - 0.50 x rated<br />0.25 – 0.45 x rated<br />Stainless<br />Aluminum<br />Brass<br />Copper<br />Steel<br />
 31. 31. Applications<br />
 32. 32.
 33. 33. ตรวจจับโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก,อลูมิเนียม......ทองแดง โดยที่ระยะตรวจจับไม่ลด ตามชนิดของโลหะ<br />วัสดุที่ใช้ทำตัวเซ็นเซอร์ : เหล็กกล้าไร้สนิท(stainless steel) และทองเหลือง(brass) ซึ่งจะถูกเคลือบด้วยสาร PTFE(Teflon) <br />วัสดุที่ใช้ทำผิวหน้าของเซ็นเซอร์ : PBT, LCP และ Ceramic<br />
 34. 34.
 35. 35. ทนทานต่อสนามแม่เหล็ก – สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ขณะกำลังมีการเชื่อมโลหะได้สูงถึง 25kA.<br />ทนทานต่อสเก็ตโลหะที่มาจากงานเชื่อมโลหะ<br />วัสดุที่ใช้ทำตัวเซ็นเซอร์ – ทองเหลือง ซึ่งถูกเคลือบด้วยสาร PTFE(Teflon)<br />วัสดุที่ใช้ทำผิวหน้าของเซ็นเซอร์ : PBT, LCP และ Ceramic<br />สามารถนำเซ็นเซอร์ไปใช้ติดตั้งในเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับงานเชื่อมโลหะ<br />
 36. 36.
 37. 37. ทนทานต่อสนามแม่เหล็ก – สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ขณะกำลังมีการเชื่อมโลหะได้สูงถึง 25kA.<br />ด้านหน้าของเซ็นเซอร์ถูกเคลือบด้วย Themoplastic ชนิดพิเศษ<br />ด้านหน้าของเซ็นเซอร์ทนทานต่อการหลอมละลายและการกัดกร่อนที่เกิดจากสเก็ตโลหะจากงานเชื่อม<br />
 38. 38. Show Video Presentation<br />
 39. 39. ภาพตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้ในพื้นที่ของงานเชื่อมโลหะพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหา<br />ลักษณะการติดตั้งเซ็นเซอร์เป็นการติดตั้งใช้งานแบบปกติ โดยไม่มีการป้องกันเซ็นเซอร์จากสเก็ตโลหะที่เกิดจากงานเชื่อม<br />สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้เซ็นเซอร์ในกลุ่มของ Slag master ใช้บังเกอร์บล็อกและที่สายคอนเน็กเตอร์หุ้มด้วยท่อซิลิโคน<br />
 40. 40. เกิดความเสียหายที่ผิวด้านหน้าของเซ็นเซอร์และที่สายคอนเน็กเตอร์<br />เปลี่ยนเซ็นเซอร์และต้องหุ้มห้าเซ็นเซอร์ด้วยแผ่นซิลิโคนกันความร้อน<br />
 41. 41. เซ็นเซอร์ทั้ง 2 ตัวถูกสเก็ตโลหะจากการเชื่อมเกาะและทำความเสียหายให้กับเซ็นเซอร์อย่างมาก<br />สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนเซ็นเซอร์และต้องใส่กับตัวยึดที่กันสเก็ตโลหะ ส่วนสายคอนเน็กเตอร์ต้องใส่ท่อซิลิโคนกันความร้อน<br />
 42. 42. จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดที่โดนสเก็ตโลหะจากการเชื่อมนอกจากเซ็นเซอร์แล้วยังรวมไปถึงสายไฟ สายลมและสายในระบบไฮโดรลิก ซึ่งที่เป็นอันตรายอย่างมาก<br />สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้แผ่นซิลิโคนกันความร้อนเข้าไปปิด<br />
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48. อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานในสภาวะที่มีการเชื่อมโลหะ<br />

×