Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Semiotik og typografi lite lektion_1_dk_danish

1,205 views

Published on

Hartmut Stöckls semiotiske analyse- og planlægningsmodel for typografisk design, fra David Engelbys kapitel i "kommunikation i multimediedesign" Hans Resitzels Forlag 2011: http://www.g.dk/bog/kommunikation-i-multimediedesign-david-olander-engelby_9788741255583

Published in: Design
  • Be the first to comment

Semiotik og typografi lite lektion_1_dk_danish

  1. 1. 1Typografi V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitet Artwork: Joey Mariano http://www.cameronmollcolosseo.com/about‐me/
  2. 2. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetIntroduktion 2/2Temaer for denne lektionSerif fonten og metoder til implementering afTypografisk strategi og/eller analyseIntroduktion til typografi som kommunikation (kort) Seriffonten Praktiske fordele ved en stor x‐højde (læsbarhed) (reference: Pedersen and Kidmose): Målgrupper og typografisk visualitet Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl 2005) Workshops En lille film med Erik Spiekermann, skriftdesigner (bl.a. Officina og Meta): http://www.youtube.com/watch?v=_lfE3Q4kiSE&feaDer vil være relevante kilder gennem hele denne præsentation ture=related
  3. 3. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitet V–H: Egyptisk Aleph, fønikisk Aleph, græsk Alpha, romersk/romansk A Detalje fra Trajans søjle(113AD)Introduktion til typografi som kommunikation Cancellarescaskrift Antikvaens basale anatomi Der er moderne versioner af denne skrift,  f.eks. Poetica og AugustaDa trykteknologien blev opfundet var seriffonten (antikvaen) allerede kendt I den vestlige kultur: V–H: Den gotiske stil som arkitektur og som typografisk visualitet (fraktur)Det antikke Romerrige anvendte versaler (majuskler)Den romerske kejser Karl den Store (768–814 EVT) standardiserededen karolingiske minuskel . I den såkaldte romanske periode (1000–1150) var minuskelskriften, serifskrift, standardFra 1200–1400 var der en anden dominerende stilepoke, den gotiskestil (dominerende i Vesteuropa 1200–1400) med gotisk skrift (fraktur V–H: Den romanske stil som arkitektur og som typografisk visualitet (karolingisk)skrift). Minuskelskriften blev atter vakt til live og populariseret i den italienske renæssance (fra ca. 1400) Forneden: Den moderne antikveskrifts moder,  Bembo, skabt af Francesko de Bologna, kaldetDen italienske håndsatte skrift til tryk blev antikvastilen,  Griffo. Den blev anvendt første gang i Aldus  Manutius’ tryk af Pietro Bembos bog De Aetna skriften “med fødder” til tryk var født. (1495.)   Antikvaens grunddesign stammer  fra den brede pen:kilder (uddrag): http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_press /  http://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_minuscule / http://en.wikipedia.org/wiki/Typography
  4. 4. 1 V–H: Majuskel M, kapitæl M  V I S U A L I S E R I N G og minuskel mTypo Specialiseret lektion igrafi typografisk visualitet Nogle karakterer er  designet som ligaturerIntroduktion til typografi som kommunikation Antikvaens basale anatomi Seriffonten har ikke ændret sig meget fra renæssancen og frem til idag.Der findes nogle få, enkle måder at skabe forskelle i sit typografiske  Forneden: Nummeralier skal anvendes tildesign den rette type tekst:Kapitælerer designet til at ligne små udgaver af versaler/majuskler, så  It was in 1984de har samme størrelse som (eller lidt mere end‐) x‐højden. Hvis du vil skrive et firmanavn i en tekst, men ikke vil forstyrre læserytmen ved at  SINCE 1890skrive helt store bogstaver, så kan kapitæler anvendes. Det kan også bruges til at ornamentere navne. Ægte kapitæler er ikke bare  Displayskrift:formindskede store bogstaver, de er specialdesignede!Kursiv bruges ofte til at fremhæve noget (“jeg sagde nej!”) eller ved titler (bogserien hedder Harry Potter). Selvfølgelig er der også mulighed for at bruge kursiv i ornamentering, i logoer, overskrifter osv.Displayskrifter er  specielle fonte, du ikke rigtig ville kunne anvende som regulær, længere tekst Den nyere skriftDisplaysnit er en særlig udgave af en font, der er specialdesignet til at  Arno Pro (2007) har mange  optiske størrelser. blive anvendt til overskrifter, dvs. større størelser, uden at blive for voldsom. Alle disse størrelser findes også som fed, halvfed, kursiv,  halvfed kursiv etc. Se f. eks.: http://en.wikipedia.org/wiki/Serif / 
  5. 5. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitet Typografisk anatomiIntroduktion til typografi som kommunikation• X‐højden og læsbarhedDe første antikvaskrifter havde en lille x‐højde.Senere har man gjort x‐højden større for skrifter, der skulle være nemmere at læse, især var der økonomiske gevinster pga. pladsbesparelser på papiret. Jenson, original from 1470Kilde: Pedersen & Kidmose 1993.  Constantia, Microsoft 2007
  6. 6. 1 Calibri, Microsoft 2007 V I S U A L I S E R I N GTypo FLOWERS  FLOWERS Specialiseret lektion igrafi Robots typografisk visualitet Lucida Handwriting, Microsoft 1992Analyse af typografisk kommunikation Typografi og konnotationDet er ikke altid enkelt at forklare hvorfor noget bare passer stilmæssigt som typografisk visualitet, og hvorfor andet ikke gør … V–H: Vogue forsider, 1967 og 2010Denotation og konnotation spiller sammen med konvention og visuel tradition samt kultur. V–H: Rides  magazine 2010 og  National Geographic Kids
  7. 7. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetAnalyse af typografisk kommunikation Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl)Typografi er meget mere end at læse ordTypografi skaber et skrift‐billede.Hartmut Stöckl forsker i mediekommunication .Han har skabt et visuelt grammatisk system for typografi.Med disse niveauer kan vi bedre analysere eller skabe en strategi for vores typografiske visualitet. Især når der er en akademisk interessent involveret.Lad os se på niveauerne, trin for trin …Kilde: Stöckl 2005
  8. 8. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl)Vi koncentrerer os her prmært om mikro‐, meso‐ and makroniveauetEn note omkring det mesotypografiske niveau:Meso betyder “i midten”  Mesotypografi er…– et slags usynligt grid (også via gestaltlove)– den visuelle dynamik, du skaber mellem de små detaljer (mikro) og det større layout (makro)Se den danske version i Kommunikation i multimediedesign s. 283 og her: http://i‐bog.dk/bog/kommunikation‐i‐md_283‐968.htmlKilde: Stöckl 2005
  9. 9. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl)Mikrotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  10. 10. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl)Makrotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  11. 11. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl).  Mesotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  12. 12. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl)Mikrotypografisk niveau Den nyere skrift Arno Pro (2007)  har mange optiske størrelser.  Alle disse størrelser findes også som fed,  halvfed, kursiv,  halvfed kursiv etc. Kilde: Stöckl 2005
  13. 13. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl)Makrotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  14. 14. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl)Mesotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  15. 15. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl).  Mikrotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  16. 16. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl).  Makrotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  17. 17. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetTypografisk analyse og strategi Typografisk “grammatik”:  Mikro‐, meso‐ makro‐ og paratypografi (Stöckl).  Mesotypografisk niveauKilde: Stöckl 2005
  18. 18. Typografi 1 V I S U A L I S E R I N G Specialiseret lektion i typografisk visualitetRessourcer/kilder og bibliografiHartmut Stöckl:“Typography: body and dress of  a text – a signing mode between language and image.” In Visual Communication 4, 2005.Find artiklen online:http://www.signographie.de/cms/upload/pdf/stoeckl_viscom_05_typo_final.pdfAnbefalet læsning:Kim Pedersen & Anders Kidmose: Sort på hvidt. En udviklingsrapport om typografi og læselighed. Den GrafiskeHøjskole 1993.David Engelby (2011): kapitlet “semiotik”. In: Kommunikation i multimediedesign. Hans Reitzel.Side 281‐283 handler om Stôckls tilgang.For en solid viden omkring typografi henviser jeg til bøgerne Længe leve typografien (Eli Reimer 2002), Skriften, vort vigtigste værktøj (Eli Reimer og Henrik Birkvig 2003) samt Bogdesign (Mette og Eric Mourier 1999) – alle tre bøger er udgivet af Forlaget Grafisk litteratur i serien Den Nye Selmar.Og til de rigtig seje:Johanna Drucker:“Intimations of Immateriality. Graphical Form, Textual Sense, and the  kilde: http://www.designzzz.com/spectacular‐typography‐text‐artworks/Electronic Environment,” in Reimagining Textuality. Textual Studies in the Late Age of Print, The University of Wisconsin Press, 2000.Susanne Wehde:Typographische Kultur. Eine zeichentheoretische und kulturgeschichtliche Studiezur Typographie und ihrer Entwicklung. Verlag Max Niemeyer,Tübingen, 2000.

×