Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Forretningsstrategi sem 1 dk

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Strategi for iværksættere
Strategi for iværksættere
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Similar to Forretningsstrategi sem 1 dk (20)

More from David Engelby (20)

Advertisement

Forretningsstrategi sem 1 dk

 1. 1. Skab  din  forretningsstrategi   Mission,  vision  og  værdier     Product  Life  Cycle  (PLC)     BCG  /  Product  Life  Cycle  (PLC)  kombineret     Værdikæde  (forenklet)     +  ØVELSER  
 2. 2. Virksomhedsfokus     Et  altid  skiftende     forretningsmiljø   Kultur  og  mennesker  ændrer  sig  hele  tiden.  Så  det  betyder   ændringer  for  markeder,  for  handel  og  dermed  for  hvordan   man  udvikler  forretningsstrategier.     I  denne  undervisningsgang  vil  der  være  et  teoretisk  og  et   praktisk  fokus  på  hvordan  man  med  traditionelle  metoder   kan  udvikle  en  forretningsstrategi  samt  have  øje  for  de   vigtige  processer  i  sin  virksomhed.     Det  handler  først  og  fremmest  om  strategi,  men  også  om  at   få  de  gode  ideer  og  omsætte  dem  til  praksis.  
 3. 3. Virksomhedsfokus Behov  og  produkt   Handel   FORRETNING   Produktorientering   PRODUKTER   Kundeorientering   POSITIONERING   Kosmetik   Vi  sælger  kosmetik   Vi  sælger  drømme    Lamper   Vi  sælger  lys/teknologi   Vi  sælger  stemning   Værktøj   Vi  sælger  boremaskiner   Vi  sælger  byggeløsninger   Rejser   Vi  sælger  rejser   Vi  sælger  oplevelser   Filmudlejning   Vi  lejer  film  ud   Vi  sælger  underholdning  
 4. 4. Virksomhedsfokus Vision         Mission   Din  virksomheds  vision  er  ledestjernen:  drømmen.  Den  skal   udtrykkes  enkelt  og  have  store  ambitioner!  Visionen  er   fremtidsorienteret  og  må  gerne  være  generelt  formuleret.     En  virksomheds  mission  er  praktisk.  Du  beslutter  dig  for   hvordan  du  kan  efterleve  din  vision.  Din  mission  er  et  løfte!   Dét,  du  vil  gøre  og  arbejde  på  hver  dag!     Værdier   Din  virksomheds  værdier  er  nogle  fundamentale  principper     for  hvordan  du  vil  understøtte  din  mission  og  vision.       Så  lad  os  se  på  nogle  eksempler  (næste  side)         Værdier   Mission   Vision  
 5. 5. Virksomhedsfokus Eksempler  på  mission,  vision  og  værdier   Mission   Vision   Værdier   LEGO:   Vi  vil  stimulere  barnet  i  alle.   Vi  vil  tilbyde  kreative  og   underholdende  materialer  til  leg.   Vi  vil  være  det  stærkeste  brand  i   verden  for  børnefamilier.   Alt  vi  gør  sigter  på  at  give  børn   muligheden  for  at  involvere  sig  i   kreative  aktiviteter,  i  sjov  leg,  i  social   leg  og  i  udveksling  af  ideer.    
 6. 6. Virksomhedsfokus Product  Life  Cycle   (PLC)   Product  Life  Cycle  er  en  måde  at  forstå  relationen  mellem   produktet  og  markedets  afsætningskultur.       PLC  er  en  måde  at  arbejde  med  produktets  livscyklus.       PLC-­‐modellen  arbejder  med  fire  faser:     Introduction     Growth     Maturity     Decline     lad  os  se  på  det  via  en  simpel  grafisk  fremstilling     (næste  side)    
 7. 7. Virksomhedsfokus   Karakteristika  og  typiske  strategier  i  PLC-­‐faserne   PLC  faser   Karakteristika   Typiske  strategier   Vækst   Profit   INTRODUCTION   Langsom  vækst   Tab   Lille  sortiment  (=mindre  tab)   Høj  eller  lav  pris  (luksus  eller  intro)   Lille  markedsandel   lad  kunder  afprøve  produktet   GROWTH   Hurtig  vækst   voksende  profit   produktforbedringer   Reguler  prisen   Udvid  markedet   MATURITY   Stabilitet  /  vækst     Højeste  profit.     Større  sortiment   Flere  målgrupper   Intens  distribution   Produktdifferentiering   DECLINE   Faldende  vækst   Faldende  profit   (Evt.  tab  af  profit)   mindre  sortiment   prisregulering   Reducer  marketing  budget   genintroducer  produktet  ELLER:   Udfas  produktet   PLC  table  of  characteristics  
 8. 8. Virksomhedsfokus Salg  &  profit   T i d   Introduction   Growth   Maturity   Decline   PLC-­‐model  
 9. 9. Virksomhedsfokus The  Boston  Matrix     (BCG)   Ved  at  bruge  BCG-­‐modellen  kan  du  analysere  hvilken   karakter  et  produkt  har  i  din  virksomhed.  Det  kan  give  dig   information  om  hvilke  tiltag  du  bør  tage  mht.  strategier   inden  for  markedsføring  og  design.   ? $ † STAR   QUESTIONMARK   CASH  COWS   DOGS   Market  Growth   Relative  Market  Share   HIGH  %   HIGH  %  
 10. 10. Virksomhedsfokus The  Boston  Matrix     (BCG)   Her  vil  der  være  tale  om  en  SBU*  med  høj  markedsvækst  men  lav  relativ   markedsandel.  De  fleste  SBU’er  starter  som  et  spørgsmålstegn  når  de  træder   ind  på  et  højvækstmarked  hvor  der  allerede  findes  en  markedsleder.     Et  spørgsmålstegn  vil  kræve  store  investeringer  og  vil  formentligt  bidrage  med   begrænset  indtjening,  da  den  ofte  er  i  opstartsfasen.       ? $ † STARS   QUESTIONMARKS   CASH  COWS   DOGS   En  stjerne  er  en  SBU  på  et  højvækstmarked  med  relativ  høj  markedsandel.   En  SBU  der  er  en  stjerne,  var  før  et  spørgsmålstegn,  der  har  opnået  større   markedsandel.  Det  kan  stadig  være  en  nødvendighed  at  investere  i  SBU’en  for  at   opretholde  positionen  på  markedet.   En  cash  cow  (=  malkeko)  er  en  SBU  med  relativ  stor  markedsandel  på  et   lavvækstmarked.  Denne  position  er  yderst  attraktiv,  da  en  SBU  der  er   placeret  her  vil  bidrage  med  meget  stor  indtjening.  En  malkeko  normalt  en   SBU,  der  har  været  på  markedet  i  længere  tid  og  derfor  er  et  etableret   produkt.   En  hund  er  en  SBU  med  relativ  lav  markedsandel  på  et  lavvækstmarked.   En  SBU  i  dette  kvadrant  er  normalt  ikke  økonomisk  fordelagtig,  da  den   sjældent  vil  skabe  gode  resultater,  men  det  kan  dog  være  en  fordel  at   beholde  SBU’en,  af  andre  synergimæssige  årsager.     kilde:  http://betabox.dk/teorierogmodeller/bcg-­‐matrix.html   SBU*  betyder  Strategic   Business  Unit  (strategisk   forretningsenhed)  
 11. 11. Virksomhedsfokus   Salg  og  profit   T i d   Introduction   Growth   Maturity   Decline   PLC-­‐  og  BCG-­‐model     The  Boston  Matrix  (BCG)  kombineret  med  PLC-­‐modellen   STAR   højvækstmarked  med   relativ  høj  markedsandel   ?QUESTIONMARKS   høj  markedsvækst  men   lav  relativ  markedsandel   $  CASH  COWS   relativ  stor  markedsandel     på  et  lavvækstmarked   †DOGS   relativ  lav  markedsandel     på  et  lavvækstmarked  
 12. 12. Virksomhedsfokus Værdikæden   (forenklet)   PRODUKTUDVIKLING   INDKØB   PRODUKTION   MARKEDSFØRING     OG  SALG   SERVICE   Inspiration   Funktioner   Kvalitet   Design   Leverandører   Indkøbspris   Lager   Ordrestr.     Teknologi   Kapacitet   Råvarer   Komponenter   Samling  /  finish  /   kvalitetskontrol   Priser   Reklame  /  branding   Markeder  /  målgrupper   Distribution   Leveringstid   Vejledning   Website   Betalings-­‐   betingelser   Reperationer   “UP  STREAM”   “DOWN  STREAM”  
 13. 13. Virksomhedsfokus   Opsummering   Din  strategi  må  hænge  sammen  med  din  forretningsidé.     Spørg  dig  selv,  hvordan  du  bedst  kan  skabe  en   sammenhængende  strategi  for  din  virksomhed.         HVOR  SKAL  JEG  HEN  og  HVORDAN?   Start  med  MISSION,  VISION  og  VÆRDIER     HVAD  er  min  PRODUKTSTATUS    og  UDVIKLING?   Anvend  PLC,  BCG  og  VÆRDIKÆDE       Strategi  

×