Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Про державну політику з енергетичної безпеки України

420 views

Published on

Олександр Суходоля

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Про державну політику з енергетичної безпеки України

  1. 1. Про державну політику з енергетичної безпеки України Олександр Суходоля доктор наук з державного управління, професор, завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень E-mail: sam@niss.gov.ua Круглий стіл на тему «Презентація проекту закону про державну політику з енергетичної безпеки», м.Київ, Верховна Рада України, 18 грудня 2017 року
  2. 2. Круглий стіл на тему «Презентація проекту закону про державну політику з енергетичної безпеки», м.Київ, Верховна Рада України, 18 грудня 2017 року Суходоля О. Про державну політику з енергетичної безпеки України Енергетична безпека – спроможність країни технічно надійним й безпечним, економічно ефективним та екологічно прийнятним способом задовольнити енергетичні потреби суспільства та держави для гарантування: належного рівня життєдіяльності населення; сталого функціонування національної економіки в режимах звичайного та особливого стану; можливості керівництва держави у формуванні і здійсненні політики захисту національних інтересів. авторське визначення Енергетична безпека – це стан функціонування ПЕК країни та національної економіки в цілому, за якого усі споживачі мають постійний безперебійний доступ до послуг енергозабезпечення у повному необхідному обсязі за прийнятних економічних, екологічних та соціальних умов, існують умови для запобігання та адаптації різким змінам цін енергетичних ресурсів та умов їх постачання, а інші країни або внутрішні сили не чинять політико-економічного та силового тиску на вибір та провадження енергетичної політики держави визначення законопроекту Проблема визначення змісту діяльності із забезпечення енергетичної безпеки
  3. 3. Пропозиція НІСД (2014 рік) щодо проекту Закону України «Про основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України» Аналітична записка. http://www.niss.gov.ua/articles/1753/ Текст законопроекту має містити наступні положення: - критерії та визначення термінів: «загроза енергетичній безпеці», «реальні загрози», «потенційні загрози», «виклики енергетичній безпеці», «критичний рівень загроз», «надзвичайна ситуація в енергетиці» тощо; (можливий предмет законопроекту) - принципи та методи реагування держави на випадок виникнення загроз функціонуванню енергетичного сектору; (можливий предмет законопроект, однак може суперечити…) - порядок та механізм оперативного реагування на виклики та загрози, що виникають у сфері забезпечення енергетичної безпеки; (можливий предмет законопроекту) - врегулювання питання функціонування національної економіки і, паливно- енергетичного комплексу у особливий період (в кризових ситуаціях); (існує Закон України, спрямований на врегулювання цих питань, який однак потребує доопрацювання ((законопроект «Про критичну інфраструктуру та її захист»)) - принципи державно-приватного партнерства в резервуванні енергетичних ресурсів та запровадження системи стратегічних запасів енергоресурсів, забезпеченні захисту критичної енергетичної інфраструктури (поточне доповнення); (можливий предмет законопроекту) - уточнення завдань, функцій і повноважень суб’єктів забезпечення енергетичної безпеки, зокрема в умовах кризових ситуацій;. (існує Закон України, спрямований на врегулювання цих питань , який однак потребує доопрацювання (законопроект «Про критичну інфраструктуру та її захист»)) Круглий стіл на тему «Презентація проекту закону про державну політику з енергетичної безпеки», м.Київ, Верховна Рада України, 18 грудня 2017 року Суходоля О. Про державну політику з енергетичної безпеки України
  4. 4. Текст законопроекту має містити наступні положення: - вимоги до суб’єктів господарювання, практики щодо запровадження практики аналізу та реагування на загрози роботі енергетичних об’єктів (загрози усіх типів та їх комбінацій); (можливий предмет законопроекту, однак законопроект «Про критичну інфраструктуру та її захист») - відповідальність недержавних суб’єктів господарювання у системі забезпечення енергетичної безпеки, механізми взаємодії та узгодження дій державних та недержавних суб’єктів; (можливий предмет законопроекту, однак законопроект «Про критичну інфраструктуру та її захист») - державний орган (органи), відповідальний за загальну координацію реалізації державної політики забезпечення енергетичної безпеки; (можливий предмет законопроекту однак…) - запровадження системи показників стану енергетичної безпеки та вимоги забезпечення підготовки та оприлюднення щорічного звіту; (можливий предмет законопроекту) - запровадження загальнодержавної системи оцінки ризиків та захисту критичної енергетичної інфраструктури; (можливий предмет законопроекту, однак законопроект «Про критичну інфраструктуру та її захист») - механізм зовнішньополітичного супроводження заходів з реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки. (можливий предмет законопроекту) Круглий стіл на тему «Презентація проекту закону про державну політику з енергетичної безпеки», м.Київ, Верховна Рада України, 18 грудня 2017 року Суходоля О. Про державну політику з енергетичної безпеки України Пропозиція НІСД (2014 рік) щодо проекту Закону України «Про основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України» Аналітична записка. http://www.niss.gov.ua/articles/1753/

×