Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naar een agile marketingorganisatie? 10 take outs

274 views

Published on

Tijdens deze interactieve NIMA Top Marketing Club sessie praatte Maton Sonnemans, partner bij VODW, ons bij over klantgericht èn agile werken. Bedrijven denken vaak nog in organisatiemodellen van 100 jaar oud. Maton zet zijn visie uiteen voor een succesvolle transformatie en deelt inzichten en kaders om planmatig over te gaan naar een klantgerichte en agile organisatie.

Aansluitend vertelden Leon Jansen, Marketing Manager Performance & Expertise, en Joyce Verburg, Consumer Marketeer & Product Owner, van Aegon over hun weg naar en ervaringen met de nieuwe agile werkwijze. Hoe kun je de klant centraal stellen, wendbaar zijn en ook effectief én leuk werken in een veranderende wereld?

In deze presentatie vind je 10 praktische take-outs die je als manager voorbereiden op en helpen bij de transformatie van een traditionele naar een agile marketingorganisatie.

#1 Agile werken is geen doel op zich
#2 Doe het goed, of doe het niet
#3 Begin met de vraag: waarom?
#4 Defineer kleine autonome units op basis van klantlogica
#5 Formuleer heldere klantmissies
#6 Maak expertisegroepen
#7 Formeer zelforganiserende teams
#8 Begin: experimenteer, leer en optimaliseer
#9 De rol van de manager verandert
#10 Agile werken geeft energie

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Naar een agile marketingorganisatie? 10 take outs

 1. 1. NIMA TOP MARKETING CLUB: NAAR EEN AGILE MARKETING- ORGANISATIE? 10 TAKE-OUTS Opgedaan tijdens de Management Journey met Maton Sonnemans (VODW) en AEGON.
 2 november 2017
 2. 2. INLEIDING We waren met veel plezier aanwezig bij de NIMA Top Marketing Club op 2 november jl. bij Aegon. Tijdens deze interactieve sessie praatte Maton Sonnemans, partner bij VODW, ons bij over klantgericht èn agile werken. Bedrijven denken vaak nog in organisatiemodellen van 100 jaar oud. Maton zet zijn visie uiteen voor een succesvolle transformatie en deelt inzichten en kaders om planmatig over te gaan naar een klantgerichte en agile organisatie. Aansluitend vertelden Leon Jansen, Marketing Manager Performance & Expertise, en Joyce Verburg, Consumer Marketeer & Product Owner, van Aegon over hun weg naar en ervaringen met de nieuwe agile werkwijze. Hoe kun je de klant centraal stellen, wendbaar zijn en ook effectief én leuk werken in een veranderende wereld? In deze presentatie vind je 10 praktische take-outs die je als manager voorbereiden op en helpen bij de transformatie van een traditionele naar een agile marketingorganisatie.
 3. 3. #1 “AGILE WERKEN IS GEEN DOEL OP ZICH” Agile werken draait om vier principes: met multidisciplinaire teams, co-creëren met klanten, experimenteren en zo snel mogelijk naar werkend klantresultaat. Veel bedrijven starten echter met agile werken vanuit de verkeerde gedachte: 
 ‘als we de techniek onder de knie hebben, is ons probleem opgelost.’ Maar: agile werken is geen doel op zich, het is een middel om een doel te bereiken. Image source: Andy Wright
 4. 4. #2 “DOE HET GOED, OF DOE HET NIET” Het is als het oversteken van een rivier: het proces naar agile werken is niet eenvoudig. Je moet er als organisatie vol voor gaan. Dat heeft ook consequenties: je moet een keer natte voeten halen; het gaat mensen pijn doen en sommigen zullen de overkant niet halen omdat ze er niet in mee kunnen. Image source: Beverly Nguyen
 5. 5. Image source: Agnes Bax #3 “BEGIN MET DE VRAAG: WAAROM?” Bepaal de ‘burning ambition’ om de rivier over te steken. Stel één gezamenlijk doel. Alleen met een duidelijk verhaal en helder perspectief krijg je medewerkers en stakeholders mee. Er zijn vier ‘cases for change’: + Innovatie
 De wereld verandert en als bedrijf móet je meeveranderen. + Klantgerichter worden
 Klanten blijer maken met een optimale klantbeleving. + Kosten reduceren
 Het bedrijf is een te dure speler in de markt. + Employer brand
 Zorg dat goede mensen bij ons willen (blijven) werken. Image source: Ken Treloar
 6. 6. #4 “DEFINIEER KLEINE AUTONOME UNITS OP BASIS VAN KLANTLOGICA” Verdeel de organisatie in kleinere bedrijven. Denk daarbij in ketens die voor klanten interessant en logisch zijn. Splits bijvoorbeeld op basis van merken, landen, doelgroepen of behoeftegroepen. Maar niet op basis van product, afdeling of bestaande en potentiële klanten. Image source: Ilze Lucero
 7. 7. #5 “FORMULEER HELDERE KLANTMISSIES.” Benoem de strategische uitdagingen als klantmissies. Gebruik een klantmissiecanvas waarin je op één A4 de concrete opdracht uiteenzet. Doe dit zo, dat de verschillende missies elkaar niet in de weg zitten en heel duidelijk is welk team waarvoor verantwoordelijk is, wat er van de klantmissie verwacht wordt en met welk resultaat iedereen blij is. Alles wat het klantmissieteam vervolgens doet en alle keuzes die men maakt, dragen bij aan deze missie. Image source: Peter Lewicki
 8. 8. #6 “MAAK EXPERTISEGROEPEN” Als je weet wat je klantmissies zijn, weet je ook welke expertises je nodig hebt. Vraag aan je mensen waar ze goed in zijn en bouw op basis daarvan een profiel. Maak daarmee unit- en team overstijgende expertisegroepen, waarmee je verschillende klantmissieteams kunt samenstellen. Zorg voor voldoende T-shaped experts met vakmanschap. Een designer moet écht goed kunnen designen: je hebt er maar één in een team, dus daar moet je op kunnen bouwen. Maar ze moeten ook kennis hebben van andere aspecten om als team te kunnen werken. Image source: Igor Ovsyannykov
 9. 9. #7 “FORMEER ZELFORGANISERENDE TEAMS” Iedere klantmissie krijgt een vast zelforganiserend team. Geef hen een heldere opdracht en leg goed uit wat ermee bedoeld wordt. Geef kaders, richtlijnen en budget, maar vertel hen niet hóe zij dit moeten doen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van het team. Plaats mensen idealiter in 1 team. Wanneer je onderdeel bent van twee of meer teams neemt productiviteit in hoog tempo af, doordat je teveel moet schakelen. Image source: Rawpixel.com
 10. 10. #8 “BEGIN: EXPERIMENTEER, LEER EN OPTIMALISEER” Begin met agile werken. Ontwikkel stap voor stap, werk op basis van hypotheses en toets snel of het de juiste richting is. Dan kan het gaan vliegen. Maar zorg voor voldoende training en begeleiding door transitieteams en coaches. 
 
 Door de transparantie in het team en de openheid in samenwerking en taken, houden teamleden elkaar in de gaten en helpen ze elkaar. Maar mensen vragen niet snel om hulp. Dus wees als manager ook scherp en vraag op de man af hoe het gaat en waarom dingen gebeuren. Image source: Goh Rhy Yan
 11. 11. Image source: Patrick Perkins #9 “DE ROL VAN DE MANAGER VERANDERT” De nieuwe manager houdt in de gaten of het goed gaat, maar is vooral bezig is met de ontwikkeling van mensen. Dat is wennen. Waak ervoor dat managers het team uit gewoonte zij-opdrachten geven die het team ervan weerhoudt hun klantmissie te volbrengen. Geef vragen van managers een eigen kleur post-it zodat heel duidelijk wordt wat het team gepland had te doen en wat zij uiteindelijk ècht doen. Stel de prioriteiten op basis van de klantmissie.
 12. 12. #10 “AGILE WERKEN GEEFT ENERGIE” Eenmaal overgestapt naar de nieuwe werkwijze, willen mensen echt niet meer terug. Teams krijgen meer energie, omdat zij meer verantwoordelijkheid voelen en pakken, een gezamenlijke missie hebben en samen dingen neerzetten en resultaten boeken. Dat geeft ontzettend veel energie en voldoening. Image source: Edu Lauton
 13. 13. MEER INFORMATIE: R.VANDERTEEMS@NIMA.NL Deze summary is mede mogelijk gemaakt door Energize. Image source: Sew Lexicon

×