Pave hankkeen julkaisutilaisuuden kalvot

1,092 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
169
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pave hankkeen julkaisutilaisuuden kalvot

 1. 1. Palvelutoimittajaverkostot ja –suhteet jakeluverkkoliiketoiminnassa PAVE-hankkeen julkaisutilaisuus 30.1.2012 Hannu Makkonen, Kauppat. tri, Erikoistutkija Rami Olkkonen, Kauppat. tri, Professori Turun kauppakorkeakoulu/Turun yliopistoTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 2. 2. 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Pave-hankkeen kuvaus 2. Tutkimuksen teoreettinen tausta ja aineistonkeruu 3. Tutkimuskysymyksittäin esitetyt tulokset ja johtopäätökset 4. Avoin keskusteluTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 3. 3. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT • Jatkoa hankkeelle Ostopalvelut verkkoliiketoiminnassa (2009) (VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto). • PAVE-hanke: Turun kauppakorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. • Hanketta rahoittivat: Tekes (Serve-ohjelma), ST- pooli, Fortum Sähkönsiirto Oy, Empower Oy ja tutkimusmateriaalia antoi Vattenfall Verkko Oy. • Näkökulma sekä verkkoyhtiöiden että palveluntarjoajien.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 4. 4. 4 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT• Palveluverkostot energiatoimialalla ovat melko uusi ilmiö: alalla on tapahtumassa ”kulttuurinmuutos” omasta tekemisestä ulkoistamiseen.• Palvelumarkkinaympäristö vielä kehitysvaiheessa, josta seuraa: • Resurssiongelmat (ja kannattavuusongelmat) palvelutoimittajapuolella • Toimintamallien hahmottumattomuus, Jossakin määrin ennakkoluuloja/luottamuksen puutetta verkkoyhtiöiden ja palvelutoimittajapuolen välillä • Toimialatasolla asenteita sekä puolesta että vastaan• Tavoitteena tuottaa jäsennetty ja puolueeton kuvaus kokonaistilanteesta ja ratkaisuehdotuksista. Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 5. 5. HANKKEEN JOHTORYHMÄ• Osmo Huhtala, Fortum Sähkönsiirto Oy• Antti Jukarainen, Headpower Oy / ST-pooli• Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry• Martti Mäkiranta, Vattenfall Verkko Oy• Harri Salomäki, Vattenfall Verkko Oy• Ville Tuominen, Empower Oy• Hannu Makkonen, Turun kauppakorkeakoulu/Turun Yliopisto• Rami Olkkonen, Turun kauppakorkeakoulu/Turun Yliopisto• Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto• Kaisa Tahvanainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 6. 6. HANKKEEN TOTEUTUS • Hankkeen aikataulu: joulukuu 2010 - tammikuu 2012 • Julkinen loppuraportti • Haastatteluja 17.5.2011 – 16.12.2011 • Verkkoyhtiöitä, 11kpl, • Palveluntarjoajayhtiöitä, 17kpl, • Tukkureita, 2kpl, • Viranomaiset, 2kpl (EMV, TEM), • Yksilöhaastatteluja toimialalta 57 kpl • Lukuisia epävirallisia keskusteluja ja osallistumisia toimialan tilaisuuksiinTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 7. 7. 7 Tutkimuksen teoreettinen tausta ja tutkimusmalliTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 8. 8. 8 Palveluntarjoajan Verkkoyhtiön Toimijaverkosto Toimijaverkosto Palvelutoimittajasuhde Sosiaalinen & Rakenteellinen Sidos Palveluntarjoajan Verkkoyhtiön Arvontuottoprosessit Vaihdanta Arvontuottoprosessit Sopeuttaminen, Koordinointi Palveluntarjoajan Verkkoyhtiön Organisaatio OrganisaatioTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 9. 9. Makroympäristö 9 Palveluntarjoajan Verkkoyhtiön Toimijaverkosto Toimijaverkosto Palvelutoimittajasuhde Sosiaalinen & Rakenteellinen Sidos Palveluntarjoajan Verkkoyhtiön PT:n VY:n Arvontuottoprosessit Vaihdanta Arvontuottoprosessit Tavoitteet Tavoitteet Sopeuttaminen, Koordinointi Palveluntarjoajan Verkkoyhtiön Organisaatio Organisaatio Palvelutoimittajasuhteen lopputulemat: Suorituskykyyn liittyvät/taloudelliset tulokset (palvelun laatu, hinta) Psykososiaaliset tulokset (vuorovaikutus, henkilötason suhteet, koettuTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics luottamuksen ja sitoutumisen taso) vastavuoroisuus, koettu
 10. 10. 10 TUTKIMUSKYSYMYKSET1. Millaisista ja minkä luonteisista toimittajasuhteista sähköverkkoverkkoyhtiöiden palveluntuottajaverkostot muodostuvat?2. Miten palveluntuottajaverkostoja hallitaan ja ohjataan toimitusketjuissa?3. Miten erityyppisissä suhteissa toimitaan, ja miten osapuolet kokevat keskinäisen yhteistyön, vuorovaikutuksen ja saavutetut tulokset?4. Voisivatko muiden alojen hyvät toimintatavat olla siirrettävissä energiatoimialalle?5. Mitkä tekijät edistävät tai estävät palvelutoimittajasuhteiden toimivuutta? Miten erityyppisiä suhteita olisi johdettava tehokkaasti niin, että taataan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatutaso ja osapuolten tyytyväisyys?6. Miten hyvät käytännöt levitetään toimialalle, ja mitä työkaluja tarvitaan suhteiden ja verkostojen hallintaan?Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 11. 11. 11 Millaisista ja minkä luonteisista toimittajasuhteista sähköverkkoverkkoyhtiöiden palveluntuottajaverkostot muodostuvat?Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 12. 12. 12 SUHTEIDEN LUONNE JA TYYPPI • Verkkoyhtiön ulkoinen – Konsernin/yhtiön sisäinen palveluntoimittaja. • Vuosisopimusurakoitsijat – Projektiurakoitsijat. • Suuri variaatio kriteereissä milloin työ tilataan projektina, milloin vuosisopimuksen puitteissa. • Palvelutoimittajasuhteiden sosiaalinen sidos (luottamus, sitoutuminen, vastavuoroisuuden kokemus) on yleisesti ottaen alikehittynyt liikesuhteen rakenteelliseen sidokseen verrattuna. • Sopimusten rooli ylikorostuu (vrt. suuri variaatio työkohteissa/olosuhteissa, valvonnan vaikeus).Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 13. 13. 13 SUHTEIDEN LUONNE JA TYYPPI • Tavarakaupan tai tavaravetoisten tuotteiden ostamisesta ja myymisestä palveluliiketoimintaan. • Potentiaalisten tarjoajien määrän ja suoritteiden hinnan sijasta palvelujen turvattu saanti pitkällä aikavälillä ja palvelujen vaikuttavuus. • Toimialalla seuraava vaihe tiiviimpien liikesuhteiden ja yhteisten toimintaprosessien ja näitä tukevien rakenteiden kehittäminen (mm. toimialatasoiset verkonarvon ja toiminnallisuuden mittarit). • Ostotoiminnan/hankintatoimen muuttumista voi nopeuttaa uusien innovatiivisten toimintamallien myymisellä, ja kääntäen niitä on vaikea ostaa, jos niitä ei ole.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 14. 14. 14 Markkinat Verkostot Hierarkiat Eriasteiset ostaja-myyjä -suhteet ”Hinta”, ”Valta”, puhtaat tuotetaan markkinat itse O u t s o u r c i n g In house Kilpailutus- Yhteistyö- suuntautunut suuntautunut suhdetyyppi suhdetyyppi Toistuviin Pitkäkestoisiin lyhytkestoisiin sopimuksiin sopimuksiin perustuvat perustuvat suhteet suhteetTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 15. 15. 15 Miten palveluntuottajaverkostoja hallitaan ja ohjataan toimitusketjuissa?Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 16. 16. 16 HALLINTA JA OHJAUS• Hallinta ja ohjaus liittyvät suhteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen (suhteiden aloittaminen, suhteessa eläminen ja suhteen hallittu lopettaminen).• Periaatteena parhaan keskinäisen yhteensopivuuden löytäminen palveluprosessin sisällön (se mitä palvelukokonaisuuksia tuotetaan) ja palvelutuotantoprosessiin linkittyvien tekijöiden (makroympäristö, osapuolten tavoitteet, suhteen infrastruktuuri) välille.• Tehokkuus = yhteensopivuusTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 17. 17. 17 HALLINTA JA OHJAUS • Koordinointi viittaa muutoksiin palvelutarjooman sisällössä (kuka tekee, mitä ja milloin). • Tarkastelun keskiössä koko toiminnan arvoketju, eli mikä on se loppuasiakkaalle tuotettu arvo prosessin missäkin vaiheessa yhtiöiden sisällä ja yhtiöiden välillä, ja miten vastuut näiden arvoprosessien suhteen määrittyvät.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 18. 18. 18 HALLINTA JA OHJAUS • Toinen suhdejohtamisen prosessi on sopeuttaminen. • Sopeuttaminen tarkoittaa tavoiteltuja muutoksia palvelusuhteeseen vaikuttavissa tekijöissä (lähinnä; palveluntarjoajan organisaatio, toimijaverkosto ja tavoitteet, verkkoyhtiön organisaatio, toimijaverkosto ja tavoitteet, ja palvelusuhteen infrastruktuuri) paremman yhteensopivuuden löytämiseksi näiden tekijöiden ja palveluprosessin välille. • Muiden verkostosuhteiden johtaminen (maanrakentajat, kunnat, yms.).Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 19. 19. 19 Miten erityyppisissä suhteissa toimitaan, ja miten osapuolet kokevat keskinäisen yhteistyön, vuorovaikutuksen ja saavutetut tulokset?Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 20. 20. 20 PALVELUSUHTEISSA TOIMIMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET • Kokonaisuudessaan verkkoyhtiö- palveluntarjoajasuhteet toimivat alalla melko hyvin. • Yhtiökohtaisia eroja on paljon, mutta markkinoiden kehitysvaiheen huomioiden kokonaisuus ei vaikuta mitenkään erityisen huolestuttavalta. • Ongelmat enemmän ”huoli huomisesta” tyyppisiä ja siinä miten tehdään ja millä liiketoiminnan rakenteilla (tekninen ja sosiaalinen sidos) ja tavoitteilla kuin lopputyön teknisessä laadussa.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 21. 21. 21 PALVELUSUHTEISSA TOIMIMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET • Verkkoyhtiöt ovat saaneet selkeitä kustannussäästöjä näiden palveluntarjoajasuhteiden kautta verrattuna aiempaan omaan sisäiseen tekemiseen. Mutta jossain määrin tuskailevat em. ongelmien kanssa. • Palveluntarjoajilla haasteita toiminnan kannattavuudessa (työntekijät, työkulttuuri, järjestelmät, kustannustietoisuus, rajalliset vaikutusmahdollisuudet omiin sisäisiin ja ulkoisiin asioihin lyhyellä perspektiivillä). • Ostaja-myyjä-asetelma (hankintatoimi/ostaminen vs. partnerisuhteiden johtaminen).Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 22. 22. 22 PALVELUSUHTEISSA TOIMIMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET • Tavoiteltava suhdetyyppi ja toiminnan luonne: • Verkkoyhtiö: mitä kokonaisuuksia hankitaan ulkoa nyt ja tulevaisuudessa, mitä näissä painotetaan ja minkälaisia resursseja ja kyvykkyyksiä voidaan ylläpitää organisaatiossa. • Palveluntarjoaja: mihin verkkoyhtiöiden tarpeisiin keskitytään, millä resursseilla ja kyvykkyyksillä ja toimintamallilla. • Avoin vuorovaikutus ja keskustelu näistä asioista osapuolten välillä.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 23. 23. 23 PALVELUSUHTEISSA TOIMIMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET• Tarkoituksenmukainen sekoitus operatiivisia, taktisia ja strategisia kumppanuuksia ja niiden mukainen toiminta.• Toimialalla yleisesti tämän hetkiset suhteiden tekniset (ja myös sosiaaliset) sidokset tukevat vakioitujen yksikkötuotteiden ostamista ja myymistä pääasiassa hintaorientoituneesti.• Kaikki palveluntarjoajat enemmän tai vähemmän samanlaisia.• Siirtyminen yhä laajempien palvelukokonaisuuksien ostamiseen yhteisten tavoitteiden ohjaamana muuttaa liiketoiminnan rakennetta ja pakottaa osapuolia johtamaan näitä kumppanuusperusteisia suhteita yhä räätälöidymmin yhtiö- ja toimintokohtaisesti.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 24. 24. 24 PALVELUSUHTEISSA TOIMIMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET • Kaupankäynnin sijasta huomio tulisi kiinnittyä tuotettuun arvoon ja vaikuttavuuteen koko toimintaketjua ajatellen, ja ”minä-näkökulman” sijasta pitäisi päästä ”me-näkökulmaan”. • Kustannustehokas toiminta, käytännössä kokonaiskustannukset huomioiden halpa hinta ja parempi laatu, tulevat tällaisen toiminnan oheistuotteena. • Osaoptimointi, oman sisääntulevan rahavirran maksimointi ja uloslähtevän rahavirran minimointi ”partnerihengessä” sekava, toimimaton, kokonaisuus.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 25. 25. 25 Mitkä tekijät edistävät tai estävät palvelutoimittajasuhteiden toimivuutta? Miten erityyppisiä suhteita olisi johdettava tehokkaasti niin, että taataan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatutaso ja osapuolten tyytyväisyys?Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 26. 26. 26 SUHTEIDEN TOIMIVUUTTA ESTÄVÄT JA EDISTÄVÄT TEKIJÄT • Toimivuus = palvelusuhteen lopputulemien vastaavuus osapuolten palvelusuhteelle asettamiin päämääriin. • Päämäärät yleisellä tasolla: • Verkkoyhtiölle: laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut kokonaistaloudellisuuden ja -vaikutuksen näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa. • Palveluntarjoajalle: rahallinen ja muu palvelutoiminnasta saatava kompensaatio nyt ja tulevaisuudessa. • Entäs ne keinot?Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 27. 27. 27 SUHTEIDEN TOIMIVUUTTA ESTÄVÄT JA EDISTÄVÄT TEKIJÄT• Ulkoistettuun toimintaan ladatun tehostamistavoitteen ymmärtäminen ja hallittu kulttuurinmuutos (selkeät roolit ja vastuut).• Alhaiset yksikköhinnat vs. kokonaistehokkuus.• Painetta parantaa tekemisen laatua ja volyymia kaikilla tasoilla, sekä verkkoyhtiöissä että palveluntarjoajayhtiöissä.• Kannustimet sanktioiden rinnalle.• Uusien resurssien ja kyvykkyyksien kehittämisen tarve molemmissa yhtiöissä.• Suhteiden syventäminen – uusien suhteiden luonti (investoinnit, ”työrauha” – paljon monenlaisia toimijoita). Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 28. 28. 28 SUHTEIDEN TOIMIVUUTTA ESTÄVÄT JA EDISTÄVÄT TEKIJÄT • Tasapainoinen riippuvuus osapuolten välillä ja ”omien hommien” huippuammattimainen hoitaminen yhteisessä toiminnan viitekehyksessä. • Laajempiin kokonaisuuksiin siirtyminen tekee verkkoyhtiöt yhä riippuvaisemmiksi palveluntarjoajayhtiöistä (ja tämä ahdistaa). • Toisaalta palvelusektorin kokonaisvalmius ei vielä riittävä nykyistä selkeästi laajempaan vastuuseen. • ”Vaihtopenkin rakentaminen” vs. kumppanuus. • Perinteistä kilpailuttamisen kulttuuria ja kriteeristöä muutettava siten, että se on yhdenmukainen haluttujen päämäärien kanssa.Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 29. 29. TAVOITTEET - AIKAVÄLI AJALLINEN PERSPEKTIIVI Lyhyt Pitkä ”Palveluntarjoajan Yhteisenä intressinä kvartaalimaailma” kokonaistaloudellisesti tehokas Suhteessa – Kassavirtaa ja liikevoittoa ja kannattava liikesuhde kyseistä suhteesta myös molemmille osapuolille lyhyellä aikavälilläTAVOITTEET Palveluntarjoaja: omien Suhteen resurssien ja prosessien ”Verkkoyhtiöiden tehokas ja toisiaan täydentävä markkinankehitysmaailma” ulkopuolella käyttö eri liikesuhteissa – Palvelujen turvattu saanti Verkkoyhtiö: erilaisten pitkällä aikavälillä palvelusuhteiden toisiaan kustannustehokkaasti tukeva käyttö Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 30. 30. 30 Miten hyvät käytännöt levitetään toimialalle, ja mitä työkaluja tarvitaan suhteiden ja verkostojen hallintaan?Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 31. 31. 31 JATKOTOIMENPITEET • Raportti tuo jäsennellysti esiin kehittämisen haasteet. • Esitetyn ajattelumaailman (vrt. tutkimuksen viitekehyskuvio) omaksuminen ja jalkauttaminen • Koulutukset toimialan tasolla. • Yhtiö- / liikesuhdekohtainen jatkuva kehittäminen, ulkopuolinen sparraus ja liikesuhteen uudenlainen tarkastelu ja liiketoiminta-ajattelu osaksi yritysten arkea ja päätöksentekoa. • Rekrytoinnit (teknisen osaaminen ja koulutuksen lisäksi ihmissuhdetaidot ja kaupallinen osaaminen).Turun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics
 32. 32. 32 Kiitos! Kysymykset, kommentit & yhteydenotot: Hannu.makkonen@utu.fi utu = University of TurkuTurun kauppakorkeakoulu  Turku School of Economics

×