Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiavuosi 2017 - Sähkö

10,524 views

Published on

Energiavuosi 2017 - Sähkö

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Energiavuosi 2017 - Sähkö

 1. 1. Energiavuosi 2017 Sähkö 23.1.2018 Energiateollisuus ry
 2. 2. Sähkön kokonaiskäyttö 85,5 TWh vuonna 2017 (+0,4 %) 23.1.20182
 3. 3. Sähkönkäytön muutokset (+0,3 TWh muutos 2016-2017) 23.1.20183
 4. 4. Sähkön käyttöhuiput suurin sähköteho megawattia (MW) 23.1.20184
 5. 5. Sähkön hankinta tunneittain vuoden 2017 käyttöhuipun sisältävänä päivänä 5.1. 23.1.20185
 6. 6. Sähkön kokonaiskäyttö 2017 (85,5 TWh) 23.1.20186
 7. 7. Teollisuuden sähkönkäyttö 40,4 TWh vuonna 2017 (+1,7 %) 23.1.20187
 8. 8. Teollisuuden sähkönkäytön muutos 2016-2017 23.1.20188
 9. 9. Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2017 (85,5 TWh) 23.1.20189
 10. 10. Sähkö energialähteittäin 2017 (85,5 TWh) 23.1.201810
 11. 11. Sähkön tuotannon ja tuonnin aikavaihtelu 2017 (viikkokeskiteho) 23.1.201811
 12. 12. Sähköntuotanto energialähteittäin 2017 (65,0 TWh) 23.1.201812 Uusiutuvat: 47 % Hiilidioksidineutraalit: 80 % Kotimaiset: 52 %
 13. 13. Sähkön tuotanto kivihiilellä, liukuva 12 kk summa 23.1.201813
 14. 14. 23.1.2018 86 % 6 % 7 % 1 % 40 % 2 % 41 % 10 % 6 % 1 % 37 % 44 % 10 % 9 % 2 % 97 % 1 % Alue yhteensä 406 TWh Uusiutuvat 68 % Hiilidioksidineutraalit 89 % Vesivoima Tuulivoima Biomassa Ydinvoima Fossiiliset Muu Lähde: ENTSO-E, Statistical Factsheet 2016 (provisional values as of 4 May 2017) Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 2016 149 TWh 29 TWh 151 TWh 10 TWh 66 TWh 21% 10% 54% 8% 6% 1%
 15. 15. Vesivoiman tuotanto 23.1.201815 Normaali vesivuosi = vesivoiman tuotanto laskennallisesti, kun rakennettujen jokien virtaamat ovat keskimääräisellä tasolla
 16. 16. Tuulivoimatuotanto ja kapasiteetti 23.1.201816 Kapasiteetti kasvoi vuoden 2017 aikana 512 MW Tuotannon tuntitehot: - maksimi 1775 MW - minimi 1 MW - keskimäärin 548 MW.
 17. 17. Lauhdetuotanto ja kapasiteetti 23.1.201817 *Lähde: Tilastokeskus, Energia 2016 –taulukkopalvelu, Taul. 3.5
 18. 18. Yhteistuotantosähkön tuotanto ja kapasiteetti kaukolämmityksessä 23.1.201818 *Lähde: Tilastokeskus, Energia 2016 –taulukkopalvelu, Taul. 3.5
 19. 19. Yhteistuotantosähkön tuotanto ja kapasiteetti teollisuudessa 23.1.201819 *Lähde: Tilastokeskus, Energia 2016 –taulukkopalvelu, Taul. 3.5
 20. 20. Sähkön tuonti ja vienti 23.1.201820
 21. 21. Sähkön nettotuonti 20,4 TWh vuonna 2017 23.1.201821
 22. 22. Suomen sähköntuotannon arvo 23.1.201822 Sähköntuotannon arvo laskettu Suomessa tuotetun sähkön määrällä ja keskimääräisellä Suomen aluehinnalla (NordPool Spot)
 23. 23. Sähköntuotannon CO2-päästöt vuosittain 23.1.201823 CO2-päästöt 5,8 Mt vuonna 2017 EU-28, v. 2014: 276 g CO2 / kWh Lähde: EEA
 24. 24. Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa) 1. puolivuotiskausi 2017, EU-maat + Islanti ja Norja 23.1.201824
 25. 25. Kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa) 1. puolivuotiskausi 2017, EU-maat + Islanti ja Norja 23.1.201825
 26. 26. Sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä ajoneuvokannassa 23.1.201826
 27. 27. Suomalaiset yritykset & vastuullinen energiankäyttö 2008-2016 23.1.201827 • Lähes 3/4 osaa energiansäästöstä syntyi teollisuudessa. • Energia-alan osuus saavutetusta säästöstä 26 prosenttia. 17 357 kpl 15,4 TWh 529 milj. € 4,6 milj. tonnia Vuosien 2008-2016 toteutettuja energiatehokkuustoimia Energiaa säästyy vuosittain Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain Toimien vaikutukset yrityksissä Lähde: Motiva Asiakkaille suunnatun energiatehokkuusneuvonnan vuotuinen säästövaikutus noin 1 TWh
 28. 28. Uudet energiatehokkuussopimukset, kausi 2017–2025 • Energiankäytön tehostamista energiayhtiöiden vapaaehtoisin toimin: – uusia innovatiivisia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia asiakkaille – energiankäytön tehostamista energian jakelussa ja tuotannossa. • Vuoden 2017 lopussa uudelle sopimuskaudelle energia-alan toimenpideohjelmiin liittynyt jo 112 yritystä. Kattavuus ensimmäisen sopimusvuoden päättyessä erittäin hyvällä tasolla: – Energiateollisuuden jäsenyritysten sähkön jakelusta ja myynnistä sekä kaukolämmön myynnistä ja jakelusta sopimuksen piirissä on yli 85 prosenttia. – Energiateollisuuden jäsenyritysten sähkötuotannosta lähes 85 prosenttia ja lämmöntuotannosta 70 prosenttia kuuluu sopimukseen. 23.1.201828
 29. 29. Energiantuotannon verot ja hallinnolliset maksut • Keskimäärin verot ja hallinnolliset maksut suhteessa tuotettuun energiamäärään ovat lähes 3-kertaistuneet 10 vuodessa: – kiinteistöverot – valmisteverot – kalatalousvelvoitemaksut – ydinturvallisuusmaksut – jne. • Lisäksi EU-lainsäädännön edellyttämät päästövähennysinvestoinnit ovat kohdistuneet etenkin lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. *Valmisteverot suhteessa tuotettuun energiamäärään, indeksoituna Valmisteverot*

×