Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kommunikasjon  kan  redde  omstillingen!
Multi-­case  studie
Eva  Tryti  Lokken
Kommunikasjon  og  endringsledelse
© Eva  ...
1    2
Dyster  statistikk  -­ store  omkostninger
§ 70%  av  endringsprogram  oppnår  ikke  målsetningene  som  er  satt
...
1    
Posten,  2000-­2005
§ Fra  forvaltning  til  forretning.  Delvis  monopolstilling  til  markedsdrevet  forretning
§...
1    4
Felles  for  alle  casene:  Omfattende  endringer  
§ Nye  måter  å  jobbe  og  tenke  på  (påvirker  verdier,  ku...
1    5
Fellestrekk  ved  god  endringskommunikasjon
Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013)
© Eva  Tryti  Lokken,   ...
1    6
Nødvendighet  av  endringen
Foto:Christian   Bakken   (TV2  Nettavisen)
§ Mobilisering  før  endringen  kan  gjenn...
1    7
Forståelsen  for  endringsbehovet  modnes
Faksimile:  Postavisen,   februar   2003
© Eva  Tryti  Lokken,   2016
1    8
Visjon  for  endringen
”Vi  skal  skape  det  ultimate  Flytoget” (Flytoget)
”The  Industry  Shaper”  (Yara)
”Verde...
1    9
Synlig  ledelse,  full  støtte  for  endringen
§ Toppledere,  ledergruppen
§ Linjeledere  eller  “ambassadører”  ...
1    10
Budskapet
§ Møte  behovene  i  den  menneskelige  modningsprosessen  (faser)
– Hvorfor  à hva  à gjenfortelling...
1    11
Det  store  bildet  gjenfortelles  på  utallige  måter
Foto:   Flytoget
© Eva  Tryti  Lokken,   2016
1    12
Motstand  og  dialog
§ Når  er  det  hensiktsmessig  å  prøve  redusere  motstand
§ Når  er  det  hensiktsmessig...
1    13
Postkom:  ”Man  sier  Posten  skal  være  lønnsom.  Lønnsom  for  hvem?”
Faksimile:  Postavisen,   februar   2003
1    14
Kommunikasjonsstil  tilpasset  endringstypen
§ Enveiskommunikasjon,  marsjordre    (Revolusjon)  
§ Toveiskommun...
1    15
Resultater  fra  casene
© Eva  Tryti  Lokken,   2016
Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013)
ü
ü
ü
ü
ü
...
1    16
Funn  og  konklusjoner  fra  studien
§ Ulike  kommunikasjonsbehov  i  ulike  endringsfaser
§ Nødvendighet  for  ...
1    17
Råd  til  praktikere
§ Kommunikasjon  er  en  viktig  komponent  i  enhver  omfattende  endring
§ Riktig  ressur...
1    18
Eva  Tryti  Lokken
Kommunikasjon  og  endringsledelse
eva.t.lokken@gmail.com
982  32  866
Lykke  til  på  endrings...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

enerWE Communication Conference 2016 - Studie av god kommunikasjonspraksis ved fire store og vellykkede norske omstillinger. v/Eva Lokken, Omstillingsekspert, Posten Norge

237 views

Published on

enerWE Communication Conference 2016

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

enerWE Communication Conference 2016 - Studie av god kommunikasjonspraksis ved fire store og vellykkede norske omstillinger. v/Eva Lokken, Omstillingsekspert, Posten Norge

 1. 1. Kommunikasjon  kan  redde  omstillingen! Multi-­case  studie Eva  Tryti  Lokken Kommunikasjon  og  endringsledelse © Eva  Tryti  Lokken,   2016 enerWe Communication  Conference,  12.  mai  2016
 2. 2. 1    2 Dyster  statistikk  -­ store  omkostninger § 70%  av  endringsprogram  oppnår  ikke  målsetningene  som  er  satt § Hvem  har  lyktes?  Hva  har  de  gjort? © Eva  Tryti  Lokken,   2016 Beer  &  Nohria,  2000;;   Higgs  &  Rowland,   2000   &  2005 1 1
 3. 3. 1     Posten,  2000-­2005 § Fra  forvaltning  til  forretning.  Delvis  monopolstilling  til  markedsdrevet  forretning § Restrukturering,  nedbemanning  fra  30.000  til  20.000,  fra  reglementsorientering   til  verdibasert  ledelse Flytoget,  1998-­2008 § Fra  prosjektorganisasjon  med  betydelige  anleggs-­ og  leveringsutfordringer   (Romeriksporten)  til  å  nå  norgestoppen  i  medarbeidertilfredshet,   kundetilfredshet,  finansielle  og  markedsresultater,  samt  generelt  omdømme Telenor  (Fornebu-­prosjektet),  1997-­2002 § Bygging  av  nytt  HK,  flytting  av  6.000  ansatte  fra  30  kontorer,  opplæring  og   implementering  av  nye  arbeidsprosesser/verktøy,  noe  organisasjonsutvikling Yara,  1999-­2008 § Fra  blodrøde  Hydro  Agri til  børsfavoritten  Yara § Overleve,  fisjon,  bygge  nytt  selskap,  bli  ”The  Industry  Shaper” Multi-­case  studie:  Fire  store,  vellykkede  organisasjonsendringer 3 © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 4. 4. 1    4 Felles  for  alle  casene:  Omfattende  endringer   § Nye  måter  å  jobbe  og  tenke  på  (påvirker  verdier,  kultur) § To  typer  omfattende  endringer – Gradvise  endringer  Evolusjon – Brå  endringer  Revolusjon © Eva  Tryti  Lokken,   2016 Evolusjon Tilpasning (Adaptation) Revolusjon Gjenoppbygging (Reconstruction) Trinn-vis Big bang Transformasjon/ omfattende Justering Balogun   &  Hope  Hailey Tidsaspekt Omfang
 5. 5. 1    5 Fellestrekk  ved  god  endringskommunikasjon Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013) © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 6. 6. 1    6 Nødvendighet  av  endringen Foto:Christian   Bakken   (TV2  Nettavisen) § Mobilisering  før  endringen  kan  gjennomføres – Trussel  – er  krisen  forstått  eller  ukjent? – Mulighet  – mer  utfordrende Unfreeze Change Refreeze Lewin Tine  opp Endring Fryse  ned Lewin © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 7. 7. 1    7 Forståelsen  for  endringsbehovet  modnes Faksimile:  Postavisen,   februar   2003 © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 8. 8. 1    8 Visjon  for  endringen ”Vi  skal  skape  det  ultimate  Flytoget” (Flytoget) ”The  Industry  Shaper”  (Yara) ”Verdens  mest  fremtidsrettede   postbedrift”  (Posten) ”Nordens  fremste  arbeidsplass  for  nyskapende  virksomhet”  (Telenor) Foto:   Ole  Walter  Jacobsen   (Yara)Illustrasjonsfoto:   Flytoget Foto:   Nils  Midtbøen  (Posten   Norge) Foto:   Damian  Heinisch  (Telenor) § Enkel,  appelererende § Gjentas  ofte © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 9. 9. 1    9 Synlig  ledelse,  full  støtte  for  endringen § Toppledere,  ledergruppen § Linjeledere  eller  “ambassadører”  som  brobyggere  (Evolusjon) § Alle  ledere  er  kommunikasjonsledere  for  sin  enhet  (Evolusjon) Foto: 1  Ø.  E.  Borgen  (NA24) 2  Bo  Mathiesen  (Telenor) 3  Rolf  Øhman  (Aftenposten) 4  Henrik  D.  Mayer  (Posten) 1 2 43 © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 10. 10. 1    10 Budskapet § Møte  behovene  i  den  menneskelige  modningsprosessen  (faser) – Hvorfor  à hva  à gjenfortelling § Sette  og  nå  delmål  – og  feire/anerkjenne  framgang  og  bidragsytere § Balanse  positivt/negativt  budskap  à få  riktig  energinivå  i  organisasjonen § Hyppig  kommunikasjon  er  bedre  enn  forsinket  og  fullstendig  information § Ledelsen  ER  budskapet:  Samsvar  mellom  ord  og  handling  à tillit,  troverdighet § Det  store  bildet  (visjonen)  skal  gjenfortelles  kontinuerlig  på  flest  mulig  måter   gjennom  de  daglige  små  bildene  (nyheter,  symboler,  handling)   Endring Fryse ned Lewin Tine opp © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 11. 11. 1    11 Det  store  bildet  gjenfortelles  på  utallige  måter Foto:   Flytoget © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 12. 12. 1    12 Motstand  og  dialog § Når  er  det  hensiktsmessig  å  prøve  redusere  motstand § Når  er  det  hensiktsmessig  å  øke  tilslutning § Jo  mer  motstand,  jo  flere  fysiske  møter  og  dialog § Tid  og  mulighet  til  dialog  (Revolusjon/Evolusjon) Drivende krefter Motsettende krefter ”Nå” situasjon Påvirkning/handling Ønsket situasjon Lewin Påvirkning/handling Drivende krefter Motsettende krefter ”Nå” situasjon Påvirkning/handling Ønsket situasjon Lewin Påvirkning/handling © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 13. 13. 1    13 Postkom:  ”Man  sier  Posten  skal  være  lønnsom.  Lønnsom  for  hvem?” Faksimile:  Postavisen,   februar   2003
 14. 14. 1    14 Kommunikasjonsstil  tilpasset  endringstypen § Enveiskommunikasjon,  marsjordre    (Revolusjon)   § Toveiskommunikasjon,  involvering  (Evolusjon) § Muligheter  for  korrigering  av  budskap/kurs  (tid) § Omstillingen  kan  gradvis  utvikle  seg  fra  Revolusjon  til  Evolusjon © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 15. 15. 1    15 Resultater  fra  casene © Eva  Tryti  Lokken,   2016 Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013) ü ü ü ü ü ü
 16. 16. 1    16 Funn  og  konklusjoner  fra  studien § Ulike  kommunikasjonsbehov  i  ulike  endringsfaser § Nødvendighet  for  endringen  må  bli  forstått  før  endringen  kan  skje § Visjonen  viser  målet  og  må  kommuniseres  ofte § Ledelsen  må  vise  vei  i  ord  og  handling  à tillit § Budskapet  skal  skape  nok  press  (negativt)  til  å  holde  endringstrykket,  og  nok  optimisme/ros   (positivt)  til  å  holde  ut.  Riktig  balanse  øker  troverdigheten,  fremmer  endringstempo  og  er   helsebringende § Budskapet  påvirker  drivkreftene  FOR  eller  MOT  endringen § Dialog  kan  kraftig  redusere  motstand,  men  tar  tid § Kommunikasjonsstilen  må  tilpasses  endringstypen  (brannmann  versus  lærer):  Revolusjon   eller  Evolusjon § God  kommunikasjon  ved  store  endringer  er  ikke  det  samme  som  god  kommunikasjon  i   ”stabil”  organisasjon © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 17. 17. 1    17 Råd  til  praktikere § Kommunikasjon  er  en  viktig  komponent  i  enhver  omfattende  endring § Riktig  ressurs-­ og  kompetansenivå § Toppsjefen  er  den  fremste  kommunikasjonssjefen,  men  trenger  STØTTESPILLERE § Kommunikasjonsledere  er  både  rådgivere  og  utøvende  for  kommunikasjonsstrategien § Mellomledere  OVERSETTER  til  relevant  og  meningsfylt  budskap  for  sin  enhet,  og  fungerer   som  kanaler  for  dialog  og  involvering  (Evolusjon) § Prosjektledere  og  endringsledere  bør  ta  med  kommunikasjon  i  hele  endringsprosessen § Ta  i  bruk  de  funn  og  råd  (teori)  som  er  tilgjengelig,  selv  om  forskningsområdet  er  ”ungt” © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 18. 18. 1    18 Eva  Tryti  Lokken Kommunikasjon  og  endringsledelse eva.t.lokken@gmail.com 982  32  866 Lykke  til  på  endringsreisen!

×