Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

enerWE Communication Conference 2016 - Strategisk kommunikasjon for et bedre omdømme? v/Torbjørn Giæver Eriksen, Norsk olje og gass

enerWE Communication Conference 2016

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

enerWE Communication Conference 2016 - Strategisk kommunikasjon for et bedre omdømme? v/Torbjørn Giæver Eriksen, Norsk olje og gass

 1. 1. Strategisk  kommunikasjon  for  et   bedre  omdømme? Torbjørn  Giæver  Eriksen  11.  mai  2016 @tgeriksen 1
 2. 2. Skrekkens  eksempel
 3. 3. Gullstandarden
 4. 4. Tre  generelle  strategiske  prinsipper 4
 5. 5. Forsvar  mot  angrep
 6. 6. «Det  har  ikke  vært  gjennomført   en  konsekvensutredning   på   norsk  sokkel  som  ikke  har  ført   til  at  et  område  har  blitt  åpnet» -­‐‑ Nina  Jensen,  WWF   E24.no  10.  mai  2016 8
 7. 7. OBS:  Ikke  slåss  med  feieren Marco  Rubio:   “You  know  what  they  say  about  men  with  small  hands  …” Donald  Trump: “He  referred  to  my  hands— if  they’re  small,  something   else  must  be  small.   I  guarantee  you  there’s   no  problem.   I  guarantee  it” 9
 8. 8. 10 Definer  debatten
 9. 9. «Nordland  VI  og  VII» 11
 10. 10. To  aktuelle  strategiske  utfordringer 12
 11. 11. Utfordring  1 13
 12. 12. 14
 13. 13. 15
 14. 14. 16
 15. 15. 17
 16. 16. Ekofisk Goliat Sverdrup 1971-­‐‑2050 2016-­‐‑2030 2019-­‐‑2069 100  år  med  produksjon
 17. 17. 19 Næringen  har  avgjørende  betydning Andel  av  samlet  verdiskaping 16,9% Statens  inntekter* 20,1% Samlede  bruttoinvesteringer Samlet  eksport   26,4% 42,1% Kilde: SSB og Finansdepartementet * Regjeringens anslag til Nasjonalbudsjettet 2016
 18. 18. 21
 19. 19. Utfordring  2 22
 20. 20. 14,7 19,7 29,4 0 5 10 15 20 25 30 35 Norsk  sokkel  2014 Norsk  sokkel  uten  CO2-­‐‑avgift Dersom  vi  lå  på  det  globale  snittet Utslipp  av  klimagasser  i  millioner  tonn
 21. 21. 24 Energimengden  i  norsk  naturgass  tilsvarer 160 160  000 300  millioner  tonn  økte  utslipp  fra  kull.
 22. 22. EU  og  Paris-­‐‑oppfølgingen 25 «Naturgass  er  den  reneste  av  alle   fossile  brensler  og  er  broen  mellom   kull  og  fornybar  energi.  Selv  med  en   ambisiøs  satsing  på  fornybar  energi   trenger  vi  gass  som  backup til   denne.» «Gass  forblir  en  viktig  del  av   energisystemet  vårt  fram  mot  2030.   Det  kan  bli  en  bro  mellom  kull  og   fornybar  energi» -­‐‑ Arias Miguel  Cañete,   EUs  kommissær  for  klima  og  energi.
 23. 23. Substans  trumfer  spin 26
 24. 24. Strategisk  kommunikasjon  1934: «Overalt  offentlig  skal  vårt  parti  og  dets  menn  omtales  med  den   største  begeistring» 27
 25. 25. 28 Ambisjon  for  2050: Høy  verdiskaping Lave  utslipp

×