Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΣΔΤΥΟ΢ ΔΣΟ΢ ΢ΔΛΗΓΔ΢ ΣΗΣΛΟ΢ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΢ΤΝΣΑΚΣΖ΢ /-Δ΢
1 1984 3 Ζ ΔΚΓΟ΢Ζ ΜΑ΢
1 1984 4-5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ
1 1984 6 ΠΡΧΣΑΡ...
2 1985 38-39 ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΟΤ ΣΧΝ ΢ΣΟΥΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΔΥΝΖ΢ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ
2 1985 40-41 ΟΗ ΢ΤΓΥΡΟΝΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢Μ...
4 1987 8-9 ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ. PISTOLESI EDIE (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΖΡΧ ΟΛΓΑ)
4 1987 10-12 Ζ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧ΢Ζ ΚΑΗ ΗΓΡΤ...
5 1988 28-30 Ζ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤΕΑΚΖ΢ ΣΑ΢Ο΢
5 1988 31-33 Ζ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ - ΜΔ΢Ο ΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΚΑΝΔΛΖ-ΚΑΝΑΚΖ ΡΟΤΛΑ
...
6 1989 34-40 ΔΗΝΑΗ ΜΟΝΟΓΗΑ΢ΣΑΣΟ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΔΥΝΖ΢; ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢
6 1989 41-44 ΠΡΑΓΜΑΣΔΗΑ ΠΔΡΗ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ΢. ΛΔΟΝΑΡΝΣΟ ΝΣΑ ...
7 1991 74-75 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΢ΚΟΤΡΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢
7 1991 76-77 ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΢Δ ΠΧΡΟΛΗΘΟ ΜΑΡΑΘΔΤΣΖ ΓΚΛΟΡΗΑ
7 199...
8 1992 138-140 Ζ ΜΔΣΑΠΛΑ΢Ζ ΣΟΤ ΖΥΟΤ ΢Δ ΥΡΧΜΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖ΢Ζ Σ΢ΗΑΡΑ ΟΛΤΜΠΗΑ
8 1992 142-143 ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΢Δ ΢ΑΠΟΤΝΗ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ
...
9 1993 154-155 ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ
9 1993 156-158 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ
10 1994 3 ΜΗΑ ΑΚΟΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ
10...
10 1994 170-173 ΔΠΗ΢ΚΔΦΖ ΢ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ
10 1994 174-175 Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΧ...
11 1995 116-119 Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΢ΣΟ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΟ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΘΧΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΒΗΑΝ
11 1995 122-125 ΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΑΠ...
12 1996 87-91 Ζ ΚΟΤΚΛΑ ΢ΣΟ ΢ΤΜΒΟΛΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΧΝ ΢ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΚΟΡΗΣ΢ΗΧΝ ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΖ ΚΛΔΗΧ
12 1996 92-100 ΟΗ ΚΟΤΚΛΔ΢ ΣΟΤ ΥΡΖ΢Σ...
13 1997 84-87 ΠΏ΢ ΚΑΝΟΤΜΔ ΑΝΑΓΛΤΦΑ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ
13 1997 88-90 Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟΤ ΣΖ΢ ΤΛΖ΢ ΑΝΣΟΤΒΑ-΢ΗΓΔΡ...
14 1998 12-13 ΒΗΝΣΔΟ΢ΚΟΠΖ΢ΔΗ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
14 1998 14-15 Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΓΚΖ ΚΑΗ ΟΥΗ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ
14 1998 16-17...
14 1998 156-160 Ζ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ Χ΢ ΘΔΜΑ ΢ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ. JENSEN LEIF (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ)
14 19...
15 1999 122-123 ΔΝΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗ - ΜΗΑ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΦΡΑΓΚΔΓΑΚΖ ΓΔ΢ΠΟΗΝΑ
15 1999 124-125 ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΢ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΛΚΟΤΝΟΤ...
16 2000 149-156 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ ΠΡΟ΢ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ
16 2000 157-159 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Ζ ΚΑΚΟΤΡΟΤ...
17 2001 84-88 ΔΝΑ ΑΔΣΧΜΑ ΕΧΝΣΑΝΔΤΔΗ ΢ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΣΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ
17 2001 89-92 ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ ΜΔ ΠΡΟ΢Ζ...
18 2002 24-25 ΢ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΜΜΟΝΖ ΢ΣΗ΢ ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢ΔΗ΢ ΜΑ΢ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ
18 2002 26 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΧΝ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΢ΥΟΛΧΝ ΢ΣΖΝ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ...
18 2002 228-229 "ΣΡΗΧΒΟΛΟΝ" ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΖ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢, ΢ΟΤΡΜΑΨΓΟΤ ΠΟΠΖ
18 2002 230-233 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ "Δ...
19 2003 135-138 ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΖ΢ ΑΠΟΚΡΗΑ΢ - ΜΑ΢ΚΔ΢ ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΗΡΖ
19 2003 139-142 ΜΟΡΦΔ΢ ΣΟΤ '21 ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ
19 2003...
20 2004 40-43 ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ, Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑ΢ΚΔΗΝ Σ΢ΗΡΗΓΧΣΖ΢ ΘΑΝΑ΢Ζ΢
20 2004 44-47 ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΟΣΖΣΑ ΢ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢...
21 2005 4-13 ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢
21 2005 14-18 ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΖ΢ "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ΢ ΣΖ΢ ΜΠΟΛΧΝΗΑ" ΜΔΛΑ ΔΤΑ
21 2005 19-24 ΠΡ...
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση

Αποδελτίωση του περιοδικού Ἑικαστική Παιδεία" της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων. Τεύχη 1, 1984 έως 32, 2016

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Εικαστική Παιδεία - Αποδελτίωση

 1. 1. ΣΔΤΥΟ΢ ΔΣΟ΢ ΢ΔΛΗΓΔ΢ ΣΗΣΛΟ΢ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΢ΤΝΣΑΚΣΖ΢ /-Δ΢ 1 1984 3 Ζ ΔΚΓΟ΢Ζ ΜΑ΢ 1 1984 4-5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ 1 1984 6 ΠΡΧΣΑΡΥΗΚΟ ΜΔΛΖΜΑ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ΢ ΦΤΥΗΚΖ΢ ΔΤΑΗ΢ΘΖ΢ΗΑ΢ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ ΑΛΚΜΖΝΖ 1 1984 8-9 Ο ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΣΖ΢ Η΢ΟΡΡΟΠΖΜΔΝΖ΢ ΢ΤΝΘΔ΢Ζ΢ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 1 1984 10-11 Ζ ΢ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΑ΢ΚΑΛΟΤ ΢ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΥΖ 1 1984 12-13 ΦΧΣΟΓΡΑΜ ΚΑΝΑΚΖ ΡΟΤΛΑ 1 1984 14-15 ΣΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΓΗΑΚΟ΢ΜΖΣΗΚΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΗ΢ΣΡΑ ΜΑΥΖ 1 1984 16-17 ΓΝΧ΢Ζ ΚΑΗ ΑΤΘΟΡΜΖΣΗ΢ΜΟ΢ ΢ΣΖΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ 1 1984 18-19 ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΔ΢ ΑΝΑΕΖΣΖ΢ΔΗ΢ ΚΑΡΤΦΤΛΛΑ ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 1 1984 20-21 ΣΔΜΠΔΡΑ ΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝ ΑΠ' ΣΟ ΢ΧΛΖΝΑΡΗΟ ΚΗΒΔΝΣΗΓΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ 1 1984 22-23 ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΑΠΟ ΔΝΑ ΓΝΧΡΗΜΟ ΢ΥΖΜΑ ΚΧΣ΢ΟΓΗΑΝΝΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 1 1984 24-25 ΠΡΧΣΑΡΥΗΚΟ΢ ΜΑ΢ ΢ΚΟΠΟ΢ Ζ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΟΤΕΑΚΖ΢ ΣΑ΢Ο΢ 1 1984 26 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΣΖ΢ ΘΔΑΣΡΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ Ή ΓΔΝΗΚΟ΢ ΚΑΣΑΠΟΝΣΗ΢ΜΟ΢ ΣΖ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢; Γ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Μ. ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 1 1984 28-29 ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΟΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΚΧΣΑΡΖ ΑΛΗΚΖ 1 1984 30-31 ΣΟ 1ο ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ 1 1984 32-33 ΔΝΑ ΥΡΖ΢ΗΜΟ ΠΔΗΡΑΜΑ "ΜΟΤΣΕΟΤΡΧ΢ΣΔ ΔΛΔΤΘΔΡΑ" ΡΟΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΦΖ 1 1984 34-35 Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΓΚΖ ΚΑΗ ΟΥΗ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ Γ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Μ. ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 1 1984 36-37 Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ΢ ΚΑΗ ΣΔΜΠΔΡΔ΢ ΡΟΤ΢΢ΟΤ ΜΑΡΗΑ 1 1984 40-42 ΢ΚΔΦΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΢ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ 1 1984 42-43 ΣΟ ΚΟΛΑΕ ΜΔ΢Ο ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΢ΔΛΔΚΟΤ ΑΛΔΚΑ 1 1984 44-45 ΝΑ ΟΓΖΓΖ΢ΟΤΜΔ ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ ΢ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΦΑΝΣΑ΢ΗΑ΢ ΣΟΤ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 1 1984 46-47 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢ΜΟΗ ΜΗΑ΢ ΘΔΑΣΡΗΚΖ΢ ΓΡΑ΢Ζ΢ ΢ΚΟΤΡΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ 1 1984 48-49 ΟΗ ΢ΥΔ΢ΔΗ΢ ΓΑ΢ΚΑΛΟΤ-ΜΑΘΖΣΖ ΒΑ΢Η΢ΜΔΝΔ΢ ΢ΣΖΝ ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ 1 1984 50-51 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΟΗΚΔΗΧ΢Ζ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΠΛΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 1 1984 52-53 ΓΗΑ ΝΑ ΝΟΗΧ΢ΟΤΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΣΖ ΥΑΡΑ ΣΖ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ΢ ΥΡΗ΢ΣΔΛΖ ΝΑΣΑ΢Α 1 1984 54-59 ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ΢ ΢ΤΕΖΣΖ΢ΔΗ΢ ΜΑ΢ ΢ΣΟ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΟ 1 1984 60-64 ΑΠΟ ΣΗ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 2 1985 5 ΔΡΔΘΗ΢ΜΑΣΑ ΓΗΑ ΝΔΔ΢ ΗΓΔΔ΢ 2 1985 6-7 ΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 2 1985 8-12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΣΖ΢ ΤΛΖ΢ ΚΑΗ ΣΗ ΢ΖΜΑΗΝΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢. EISNER ELLIOT (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΥΡΗ΢ΣΟΤΓΟΤΛΗΓΖ΢ ΠΑΤΛΟ΢) 2 1985 13-19 Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΗ΢ ΑΚΑΓΖΜΗΔ΢ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΟΛΛΑΝΓΗΑ΢. LIGTVOET JOHAN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΣΕΔΝ ΑΛΗΚΖ) 2 1985 20-25 ΑΞΗΔ΢ ΚΑΗ ΢ΣΟΥΟΗ ΢ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ. ALLISSON BRIAN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΥΡΗ΢ΣΟΤΓΟΤΛΗΓΖ΢ ΠΑΤΛΟ΢) 2 1985 26 ΦΖΦΗ΢ΜΑ ΣΖ΢ ΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 2 1985 27-34 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗ΢ΜΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΜΔ΢Ζ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 2 1985 35 ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΝΔΔ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢ 2 1985 36-37 ΢ΚΔΦΔΗ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΟΚΚΗΝΗΓΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΘΔΝΖ΢
 2. 2. 2 1985 38-39 ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΟΤ ΣΧΝ ΢ΣΟΥΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΔΥΝΖ΢ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 2 1985 40-41 ΟΗ ΢ΤΓΥΡΟΝΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢ΜΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΜΟΤΕΑΚΖ΢ ΣΑ΢Ο΢ 2 1985 42-43 Ζ ΣΔΥΝΖ ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΔΤΑΗ΢ΘΖ΢ΗΑ ΔΗΝΑΗ ΜΤΑΛΟ ΚΑΗ ΓΝΧ΢ΔΗ΢ ΜΤΣΑΡΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 2 1985 44 ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ΢ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 2 1985 45 ΔΟΔΣ, ΗΝ΢ΔΑ ΢ΚΔΦΔΗ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΑΠΟ ΜΗΑ ΢ΤΝΣΟΜΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΜΑΝΣΧΝΑΝΑΚΖ-ΥΑΡΑΜΟΓΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 2 1985 46-47 Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΖ΢ ΘΔΧΡΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 2 1985 48-50 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ 2 1985 51 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 2 1985 52-56 ΢ΤΜΒΟΛΖ ΢ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΖ ΑΝΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 2 1985 58 Ζ ΑΤΞΖ΢Ζ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΘΔ΢ΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑ΢ΠΟΡΑ ΢ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ 3 1986 5 ΠΔΡΑ ΑΠ' ΣΑ ΢ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 3 1986 6 Ζ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΣΑ ΑΛΛΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ. GOLDONOWICZ JOHN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΖΡΧ ΟΛΓΑ) 3 1986 7 ΣΟ ΢ΚΖΝΗΚΟ ΢ΑΝ ΟΜΑΓΗΚΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΢ΣΖ Γ΄ ΣΑΞΖ ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ Η΢ΜΖΝΖ 3 1986 8-9 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ΢ - ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΚΑΗ ΛΤΚΔΗΟ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΥΖ 3 1986 10-13 ΜΟΤ΢ΔΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ. ZELLER TERRY (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΓΔΡΟΝΗΚΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ) 3 1986 14-15 Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΠΑΗΓΑΓΧΓΖ΢Ζ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΜΑΡΚΑΚΖ ΣΕΔΝΖ 3 1986 16-18 Ζ ΣΔΥΝΖ ΢ΣΖ ΢ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ. FELDMAN B. EDMUND (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΥΡΗ΢ΣΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ) 3 1986 19 TW. ADORNO: ΜΗΑ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΕΔΝ ΑΛΗΚΖ 3 1986 20-22 Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΜΔ ΟΜΑΓΔ΢ ΢ΔΛΔΚΟΤ ΑΛΔΚΑ 3 1986 23 ΓΗΑΚΟ΢ΜΖ΢Ζ ΞΤΛΟΤ ΜΑΡΚΔΣΔΡΗ-ΠΤΡΟΓΡΑΦΗΑ-ΥΡΧΜΑ ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ 3 1986 24-25 ΣΗ ΥΡΧΜΑ ΔΥΔΗ ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΢ΟΤ; SIRLIN D., MARGOLIS M. (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΢ΣΡΑΣΑΡΑ ΛΔΜΟΝΗΑ) 3 1986 26 ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΢ΣΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔ ΣΔΜΠΔΡΔ΢ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 3 1986 27 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΑΝΧ ΢Δ ΢ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ΢ ΑΝΑΛΟΓΗΔ΢ ΓΑΒΗΛΑ ΔΛΔΝΖ 3 1986 28-30 ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΟΝ ΣΕΗΝΟ ΢ΔΒΔΡΗΝΗ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ) 3 1986 31-52 ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ΢ ΜΟΡΦΖ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢ ΜΟΡΦΟΠΛΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ΢. ΠΑΟΤΛ ΚΛΔΔ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ) 3 1986 53 ΒΗΒΛΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ Γ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Μ. ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 3 1986 54 ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΜΔ΢Α ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΚΟΤΡΜΑΓΑ-Σ΢ΗΓΧΝΗΑ ΓΧΡΑ 3 1986 55 ΟΗ ΓΡΟΜΟΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΔΥΝΖ΢ ΜΔΡΣΕΑΝΖ ΔΛΔΝΖ 3 1986 56-57 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟΝ ΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ 3 1986 58-61 ΓΗΓΑ΢ΚΟΝΣΑ΢ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ΢ ΓΟΤΛΔΗΑ. SZEKELY GEORG (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΖΡΧ ΟΛΓΑ) 3 1986 62-69 ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΠΗΓΟ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΢ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 3 1986 70 ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ΢ ΓΔΝΗΚΔ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟ ΢ΥΔΓΗΟ 3 1986 71-74 ΢ΤΜΒΟΛΖ ΢ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΖ ΑΝΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 4 1987 3 ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΠΗΟ ΠΟΛΛΑ 4 1987 4-5 ΢ΤΝΓΔΟΝΣΑ΢ ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΑΠΟ ΜΔ΢Α ΠΡΟ΢ ΣΑ ΔΞΧ. UNSWORTH MORMAN JEAN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΖΡΧ ΟΛΓΑ) 4 1987 6-7 ΠΔ΢ ΣΟ ΜΔ ΥΡΧΜΑΣΑ. RAPP P. SUSAN, HOWARD JOAN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΖΡΧ ΟΛΓΑ)
 3. 3. 4 1987 8-9 ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ. PISTOLESI EDIE (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΖΡΧ ΟΛΓΑ) 4 1987 10-12 Ζ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧ΢Ζ ΚΑΗ ΗΓΡΤ΢Ζ ΝΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΢ΣΖΝ Α΢ΚΣ - Ζ ΑΠΟΦΖ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 4 1987 13-16 Ζ ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΣΖ΢ Α΢ΚΣ 4 1987 17 ΔΠΗ ΣΖ΢ ΟΤ΢ΗΑ΢ 4 1987 18-22 ΣΟ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΔΗΝΑΗ ΘΔΜΔΛΗΟ ΣΖ΢ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΚΑΛΑΜΑΡΑ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 4 1987 23-26 ΣΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΓΔΝΝΖΣΟΡΑ΢. ΜΑΣΗ΢ ΑΝΡΤ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ) 4 1987 27-30 ΚΔΗΜΔΝΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ 4 1987 31-32 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗ΢ΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΢ΤΓΓΡΑΦΖ ΒΗΒΛΗΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ΢ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 4 1987 33-35 ΢ΛΑΨΝΣ΢: ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΜΑ΢ ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΗΝΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 4 1987 36-37 Ζ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΖΘΗΚΖ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ΢ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 4 1987 38-39 "ΟΡΝΗΘΔ΢" ΣΟΤ ΑΡΗ΢ΣΟΦΑΝΖ ΚΑΝΔΛΖ-ΚΑΝΑΚΖ ΡΟΤΛΑ 4 1987 40-41 ΣΟ Α΢ΠΡΟΜΑΤΡΟ ΢ΣΖΝ Γ΄ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ ΡΟΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΦΖ 4 1987 42-43 ΓΛΤΠΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΤΥΑΗΑ ΤΛΗΚΑ ΚΟΡΟΒΔ΢Ζ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 4 1987 44-45 ΣΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΜΔ΢Ο ΔΚΦΡΑ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΣΖΣΑ΢ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΥΡΗ΢ΣΔΛΖ ΝΑΣΑ΢Α 4 1987 46-47 ΜΑ΢ΚΔ΢, ΜΗΑ ΔΤΚΟΛΖ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ ΜΗΥΑΛΟΛΗΑ ΘΔΑΝΧ 4 1987 48-52 ΑΝΑΛΤΟΝΣΑ΢ ΣΖΝ "ΓΚΟΤΔΡΝΗΚΑ" ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΛΑΦΑΣΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 4 1987 53 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΢ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ 4 1987 54-59 ΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΔΗ΢ ΓΝΧ΢ΔΗ΢ ΓΡΑΜΜΗΚΟΤ ΢ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ 4 1987 60-62 Ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ΢ ΥΑΡΑΥΣΖΡΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ Ζ ΘΔ΢Ζ ΣΖ΢ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΢ΖΜΔΡΑ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 4 1987 63 Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΑ΢ ΠΟΡΣΔΛΑΝΟΤ-ΓΗΧΣΑΚΖ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 4 1987 64-66 ΢ΖΜΔΗΟΛΟΓΗΑ, ΔΗΚΟΝΔ΢ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 4 1987 67-71 5 ΥΡΟΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ ΒΟΤΛΑ΢ 4 1987 72-75 ΣΔΥΝΖ: Η΢ΣΟΡΗΑ - ΓΛΧ΢΢Α - ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ 4 1987 76-79 Ζ ΑΝΑΕΖΣΖ΢Ζ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 4 1987 80-82 Ζ ΣΔΥΝΖ ΢ΣΖΝ 9ΥΡΟΝΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΓΚΑΛΗΓΟΤ ΕΑΦΔΗΡΟΤΛΑ 4 1987 83-85 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΝΔΧΝ ΔΚΓΟ΢ΔΧΝ 4 1987 86-88 ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΢ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 5 1988 3 Ζ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΖ ΜΑ΢ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 5 1988 4-6 Ζ ΔΝΧ΢Ζ ΢ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΑΠΔΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΗ΢ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖ΢ΔΗ΢ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ 5 1988 7-8 ΤΠΟΜΝΖΜΑ - ΣΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 5 1988 9 ΢ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΣΟΤ ΜΑΝΘΟΤ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 1988 10-11 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 5 1988 12-13 ΓΗΑ΢ΠΟΡΑ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΓΤΜΝΑ΢ΗΑ - ΛΤΚΔΗΑ ΢ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ 5 1988 14-15 ΜΗΑ Η΢ΣΟΡΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΠΑΝΑΛΖΦΘΔΗ 5 1988 16-17 ΣΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΛΑΦΑΣΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 5 1988 18-23 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ΢ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΔΚ ΣΟΤ ΦΤ΢ΗΚΟΤ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ ΑΛΚΜΖΝΖ 5 1988 24-27 ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΒΔΡΓΗΣ΢ΑΚΖ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢
 4. 4. 5 1988 28-30 Ζ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤΕΑΚΖ΢ ΣΑ΢Ο΢ 5 1988 31-33 Ζ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ - ΜΔ΢Ο ΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΚΑΝΔΛΖ-ΚΑΝΑΚΖ ΡΟΤΛΑ 5 1988 34-35 Ο ΜΑΘΖΣΖ΢ ΜΠΡΟ΢ΣΑ ΢ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΛΑΦΑΣΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 5 1988 36-37 ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΡΟΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΦΖ 5 1988 38-40 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΢ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΑ΢ ΧΡΑ΢ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 5 1988 41-52 ΜΟΤ΢ΔΗΟ - ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ. ΠΑΡΘΔΝΧΝ ΚΟΡΡΔ΢ ΜΑΝΧΛΖ΢ 5 1988 53-56 ΜΟΤ΢ΔΗΟ - ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΖΝ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΥΑΣΕΖΑ΢ΛΑΝΖ ΚΟΡΝΖΛΗΑ 5 1988 57 ΜΟΤ΢ΔΗΟ - ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΠΛΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ 5 1988 58 ΜΟΤ΢ΔΗΟ - ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢ 5 1988 59 ΜΟΤ΢ΔΗΟ - ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΦΑΡΑΚΖ-ΜΠΔΛΔ΢ΗΧΣΖ ΝΗΚΖ 5 1988 60-69 ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ ΠΟΤ ΦΔΡΔΗ ΣΟ ΠΡΟ΢ΧΠΔΗΟ ΓΔΡΑΚΑΡΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ 5 1988 70 ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΢ΠΑΓΓΟΤ΢ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 5 1988 71 ΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΖ. ΣΔΜΠΔΡΑ ΚΑΗ ΢ΗΝΗΚΖ ΜΔΛΑΝΖ ΠΑΠΑΦΧΣΗΚΑ ΒΟΤΛΑ 5 1988 72 ΜΗΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ Α΢ΚΖ΢Ζ Σ΢ΟΓΚΗΓΟΤ ΕΔΝΗΑ 5 1988 73-76 ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΜΠΔΗΡΗ΢ΜΟ ΢ΣΖ ΓΝΧ΢Ζ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 5 1988 77-79 Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ 5 1988 80-81 ΚΟΤΚΛΔ΢ ΑΠΟ ΠΑΠΗΔ ΜΑ΢Δ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΦΖ 5 1988 82-83 Ζ ΠΑΡΑΚΗΝΖ΢Ζ ΢ΣΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 5 1988 84-86 Ζ ΥΑΡΑΚΣΗΚΖ ΚΟΜΗΑΝΟΤ ΑΡΗΑ 5 1988 87-89 ΣΟ ΣΤΠΧΜΑ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΓΡΤΠΑΡΖ΢ ΦΑΔΘΧΝΑ΢ 5 1988 90-91 ΣΟ ΓΗΑΚΟ΢ΜΖΣΗΚΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΝΧ ΢ΣΟ ΤΦΑ΢ΜΑ ΢ΣΑΤΡΑΚΖ ΡΔΓΓΗΝΑ 5 1988 92-93 ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 5 1988 94-98 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΝΔΧΝ ΔΚΓΟ΢ΔΧΝ 5 1988 99-104 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 6 1989 3 Ζ ΚΑΘΟΡΗ΢ΣΗΚΖ ΠΛΔΤΡΑ 6 1989 4-5 Ζ ΑΞΔΥΑ΢ΣΖ ΢ΤΝΑΓΔΛΦΟ΢ ΢ΣΔΛΛΑ ΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ 6 1989 6-8 ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΟ΢ ΚΡΗΚΟ΢ ΣΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ Ή ΜΑΘΖΜΑ Β΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ΢; 6 1989 9-10 ΣΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 6 1989 11 ΑΦΟΜΟΗΧΜΔΝΖ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 6 1989 12-15 Η΢ΣΟΡΗΑ Ή ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢; ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 6 1989 16-17 ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖ΢Ζ ΑΦΖΡΖΜΔΝΧΝ ΔΝΝΟΗΧΝ ΕΟΡΜΠΑ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗΑ 6 1989 18-20 ΑΝΑΛΤ΢Ζ-ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ ΔΝΟ΢ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΡΗΑ 6 1989 21 Ζ ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ Χ΢ ΜΔ΢Ο ΔΤΑΗ΢ΘΖΣΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ΢ ΣΖ΢ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ΢ ΣΟΤ΢ ΔΜΠΔΗΡΗΑ΢ ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΢ΜΑΡΧ 6 1989 22-23 ΗΓΔΔ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΢ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΣΕΔΝ ΑΛΗΚΖ 6 1989 24-25 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗ΢ΜΟΗ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ DISING ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΢ΚΟΤΡΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ 6 1989 26-29 Ζ ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ - ΔΡΔΤΝΑ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 6 1989 30-33 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΔΗΚΟΝΑ΢ ΢ΣΖΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ ΑΛΚΜΖΝΖ
 5. 5. 6 1989 34-40 ΔΗΝΑΗ ΜΟΝΟΓΗΑ΢ΣΑΣΟ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΔΥΝΖ΢; ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 6 1989 41-44 ΠΡΑΓΜΑΣΔΗΑ ΠΔΡΗ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ΢. ΛΔΟΝΑΡΝΣΟ ΝΣΑ ΒΗΝΣ΢Η (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΔΓΚΟΤ ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ) 6 1989 45-59 ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ΢ ΚΤΠΡΟΤ ΢ΑΒΒΗΓΖ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢ 6 1989 60-63 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ-΢ΥΔ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΔ΢ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 6 1989 64-65 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑ΢Ζ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛΑΦΑΣΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 6 1989 66-67 ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ ΘΔΑΣΡΗΚΖ΢ ΜΑ΢ΚΑ΢ ΓΡΤΠΑΡΖ΢ ΦΑΔΘΧΝΑ΢ 6 1989 68 ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΜΔ ΣΖ Γ΄ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ Η΢ΜΖΝΖ 6 1989 69 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ΢ - ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΛΤΚΟΤΓΖ ΛΖ 6 1989 70-71 Ζ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢ ΑΡΑΠΑΚΖ ΞΔΝΗΑ 6 1989 72-73 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΓΛΤΠΣΗΚΖ΢ ΚΑΗ ΚΔΡΑΜΗΚΖ΢ ΢ΣΑ ΣΤΦΛΑ ΠΑΗΓΗΑ ΡΟΤΚΟΤΣΑΚΖ΢ ΠΔΣΡΟ΢ 6 1989 74-75 "ΜΗΚΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ" ΢ΣΖ Β΄ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ 6 1989 76-79 Α) ΘΔΜΔΛΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 6 1989 80-84 Β) ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΧΝ ΓΗΑΦΑΝΔΗΧΝ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 6 1989 85-89 Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ ΑΛΚΜΖΝΖ 6 1989 90-95 ΢ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 6 1989 96-97 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗ΢ΜΟΗ ΢ΣΖΝ ΠΟΗΖ΢Ζ ΢ΚΟΤΡΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ 6 1989 98-104 ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑ ΣΖ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΠΛΑΚΧΣΑΡΖ ΑΛΗΚΖ 6 1989 105 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΝΔΧΝ ΔΚΓΟ΢ΔΧΝ 6 1989 106-108 ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 6 1989 109-115 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 7 1991 3-4 ΔΚΘΔ΢Ζ ΔΝΧ΢Ζ΢ 7 1991 5-7 ΖΜΔΡΗΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 7 1991 8-12 ΣΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 7 1991 13-18 ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΤΠΡΟΤ 7 1991 19-26 Ζ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ ΜΑ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΟΛΜΔ 7 1991 27-32 ΑΝΑΛΤ΢Ζ-ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΚΑΛΑΦΑΣΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 7 1991 33 ΠΑΡΟΤ΢Η΢Ζ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΟΤ MATIS 7 1991 34-39 Ζ ΠΑΛΑΗΑ ΚΑΗ Ζ ΝΔΑ ΣΔΥΝΖ. VANTOGERLOO G. (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 7 1991 40-43 ΥΑΡΣΗ: ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟ ΜΔ΢Ο - ΔΚΦΡΑ΢ΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ 7 1991 44 "Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑ ΢ΚΑΦΗΜΟ ΢ΣΖΝ ΦΤΥΖ ΣΟΤ ΚΑΘΔΝΟ΢" ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7 1991 45 ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ: ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7 1991 46-48 ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΣΟΤ ORFF-SCHULWERK ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΢ΣΟ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Α΢ΠΑ΢ΗΑ 7 1991 49-53 ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 1989-90 ΜΠΑΡΓΟΤΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ, ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 7 1991 54-64 ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑΚΔ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΔ΢ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΜΑΡΚΑΚΖ ΣΕΔΝΖ 7 1991 65 ΗΓΔΔ΢ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ΢ ΦΑΝΣΑ΢ΗΑ΢ ΛΑΛΑΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 7 1991 66-67 ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΑΟ΢ ΛΑΛΑΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 7 1991 68-73 ΣΡΟΠΟ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΗΑΝΝΑΚΖ΢ ΝΗΚΟ΢
 6. 6. 7 1991 74-75 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΢ΚΟΤΡΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ 7 1991 76-77 ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΢Δ ΠΧΡΟΛΗΘΟ ΜΑΡΑΘΔΤΣΖ ΓΚΛΟΡΗΑ 7 1991 78-82 ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 7 1991 83 Ζ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 7 1991 84-85 ΣΡΔΗ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΗΑ ΔΚΘΔ΢Ζ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 7 1991 86-89 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ Ζ ΢ΥΔ΢Ζ ΣΖ΢ ΜΔ ΣΑ ΑΛΛΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 7 1991 90-95 Ο ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ΢ Χ΢ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ΢ ΚΡΗΣΖ΢ ΦΑΡΜΑΚΗΓΟΤ ΜΑΗΡΖ 7 1991 96-99 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΣΔΥΝΖ ΢ΣΖ ΜΔ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΜΑΡΚΑΚΖ ΣΕΔΝΖ 7 1991 100-105 Ζ ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΑ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΜΔ΢Χ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΑΝΣΟΤΒΑ ΑΝΝΑ 7 1991 106-107 Δ΢Τ ΠΧ΢ "ΣΑ ΠΔΡΝΑ΢" ΢ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ; ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 7 1991 108-109 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ 7 1991 110-113 ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 7 1991 114-119 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 8 1992 3 Ζ ΢ΤΝΔΥΗ΢Ζ ΣΧΝ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΧΝ 8 1992 4-5 ΣΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 8 1992 6-7 ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΢ΣΟ ΤΠΔΠΘ 8 1992 8-9 ΔΚΘΔ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ 8 1992 10-17 ΟΚΣΧ ΖΜΔΡΔ΢ ΢ΣΖΝ ΑΗΓΤΠΣΟ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΧ΢Ζ 8 1992 18-26 ΠΡΟΠΑΡΑ΢ΚΔΤΑ΢ΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΠΑΝΟΡΜΟΤ ΣΖΝΟΤ 8 1992 27-29 ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΤΠΟΗ ΛΤΚΔΗΧΝ ΢ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΡΤ΢ΣΗΝΟ΢ ΠΔΣΡΟ΢ 8 1992 30-32 4Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤ΢ΟΥΟΨΑ΢ - ΧΡΟΛΟΓΟΠΟΗΗΑ΢ 8 1992 34-35 ΢ΚΔΦΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΥΟΛΔΒΑ΢ ΝΗΚΟ΢ 8 1992 36-43 ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΟΝΣΑΡΑΣΟ΢ ΢ΑΒΒΑ΢ 8 1992 44-51 Ο ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ΢ Χ΢ ΟΡΑΜΑΣΗ΢ΣΖ΢ ΦΑΡΜΑΚΗΓΟΤ ΜΑΗΡΖ 8 1992 52-59 ΜΗΑ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 8 1992 60-61 ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΦΑΝΣΑ΢ΗΔ΢ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ, ΣΟΤ ΥΑΝ΢ ΝΣΑΟΤΥΔΡ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ) 8 1992 62-63 ΥΧΡΟ΢ ΚΑΗ ΚΛΟΤΒΗ ΣΟΤ ΓΚΤΝΣΔΡ ΟΣΣΟ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ) 8 1992 64-75 ΢ΤΝΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ALBERTO GIACOMETTI ΜΔ ΣΟΝ ANDRE PARINAUD (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΓΖΜΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ) 8 1992 76-87 ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΖ ΓΛΤΠΣΗΚΖ - Ο ΜΝΖΜΔΗΧΓΖ΢ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ΢ ΣΖ΢, ΣΟΤ HENRY MOORE (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ΢ ΝΗΚΟ΢) 8 1992 88-99 ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΚΟΛΟ΢΢ΟΤ ΣΟΤ ΡΑΜ΢Ζ Β΄ ΠΑΝΧ ΢ΣΟ ΝΑΟ ΣΟΤ ΛΟΤΞΟΡ, ΣΟΤ R.A. SCHWALLER DE LUBICZ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ΢ ΝΗΚΟ΢) 8 1992 100-105 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ΢ ΓΛΤΠΣΗΚΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢, ΣΟΤ G. VANTOGERLOO (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 8 1992 106-115 100 ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ VINCENT VAN GOGH ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ 8 1992 116-117 ΢ΚΔΦΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΣΖ΢ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΟΤΒΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ 8 1992 118-122 Ζ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖ΢Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΢ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΗ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΑΡΑΠΑΚΖ ΞΔΝΗΑ 8 1992 123-125 Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΢ΣΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 8 1992 128-132 ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ-΢ΒΟΡΧΝΟΤ ΑΝΝΑ 8 1992 133-136 ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝ΢Ζ ΕΧΓΡΑΦΟΤ-΢ΒΟΡΧΝΟΤ ΑΝΝΑ
 7. 7. 8 1992 138-140 Ζ ΜΔΣΑΠΛΑ΢Ζ ΣΟΤ ΖΥΟΤ ΢Δ ΥΡΧΜΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖ΢Ζ Σ΢ΗΑΡΑ ΟΛΤΜΠΗΑ 8 1992 142-143 ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΢Δ ΢ΑΠΟΤΝΗ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 8 1992 144-145 Ζ ΓΔΞΗΟΣΔΥΝΗΑ, ΟΗ ΔΝΝΟΗΔ΢, Ζ ΜΑΘΖ΢Ζ ΚΑΗ Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ΢ ΓΛΧ΢΢Α΢ ΢ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ ΚΟΤΒΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ 8 1992 146-148 ΣΟ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΛΛΗΑ 8 1992 150-152 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΧ΢Ζ ΢ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ ΑΛΚΜΖΝΖ 8 1992 153 Ο ΛΟΓΟ΢ ΚΑΗ Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΒΑΛΑΒΑΝΗΓΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 8 1992 154-156 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ 8 1992 157-159 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ΢ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ Η΢ΜΖΝΖ 8 1992 160-162 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ 8 1992 163-168 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 9 1993 3 ΣΟ ΓΚΡΗΕΟ ΣΟΠΗΟ ΜΠΟΡΔΗ Ν' ΑΛΛΑΞΔΗ 9 1993 4-9 ΣΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 9 1993 10-11 ΥΡΗ΢ΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΖ ΔΚΓΖΛΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 9 1993 12-16 ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΟΛΜΔ 9 1993 17-19 Ο ΑΞΔΥΑ΢ΣΟ΢ ΒΡΑ΢ΗΓΑ΢ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ΢ 9 1993 21 ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΗΑΝΖ ΑΜΔΡΗΚΖ - ΠΔΝΣΑΚΟ΢ΗΑ (ΚΑΗ ΔΝΑ) ΥΡΟΝΗΑ ΜΔΣΑ 9 1993 23-41 ΣΟ ΣΕΑΓΚΟΤΑΡ ΚΑΗ ΣΟ ΦΗΓΗ. ΜΔΣΧΝΤΜΗΔ΢ ΣΖ΢ ΓΤΝΑΜΖ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ΢ ΢ΣΖΝ ΑΝΓΗΝΖ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΗΑ ΒΛΔ΢΢Α΢ ΜΑΡΗΝΟ΢ 9 1993 42-51 ΑΝΑΜΔ΢Α ΢Δ ΓΤΟ ΚΟ΢ΜΟΤ΢: Ο MESTIZO ΥΡΟΝΗΚΟΓΡΑΦΟ΢ ΣΟΤ 16ου ΑΗΧΝΑ GARCILASO DE LA VEGA. O "INCA" (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ Σ΢ΟΤΡΗΝΑΚΖ ΢ΟΦΗΑ) 9 1993 52-57 ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΑΕΣΔΚΧΝ, ΣΟΤ ΖΔΝRΤ ΜΟΟRE (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ΢ ΝΗΚΟ΢) 9 1993 58-64 ΑΝΑΜΔ΢Α ΢ΣΟ ΚΟ΢ΜΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟ ΗΔΡΟ. Ζ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ ΣΟΤ ΤΦΑ΢ΜΑΣΟ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΑΝΓΗΝΟΤ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ΢ Σ΢ΟΤΡΗΝΑΚΖ ΢ΟΦΗΑ 9 1993 65-81 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟΤ΢ ΠΡΟΨ΢ΠΑΝΗΚΟΤ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ΢ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟΤ ΣΑΜΒΑΚΖ ΑΓΓΔΛΑ 9 1993 82-84 Ζ ΜΑ΢ΚΑ ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ΔΗ΢ ΚΟΤΡΔΣΕΖ΢ ΛΑΚΖ΢ 9 1993 86-94 ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟΣΟΚΟΠΟΤΛΟ ΢ΣΟΝ ΢ΔΕΑΝ - Τ΢ΣΔΡΟΓΡΑΦΟ ΓΗΑ ΜΗΑ ΠΟΛΤ΢ΤΕΖΣΖΜΔΝΖ ΔΚΘΔ΢Ζ ΣΑΜΒΑΚΖ ΑΓΓΔΛΑ 9 1993 96-101 Ζ ΑΝΣΗΘΔ΢Ζ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΚΑΗ ΢ΚΟΤΡΟΤ, ΣΟΤ JOHANNES ITTEN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ) 9 1993 102-103 ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΢ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ; ΠΑΝΣΟ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢ 9 1993 104-105 Ζ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΠΑΝΣΟ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢ 9 1993 106-109 Ζ ΣΔΥΝΖ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ΢ Μ. ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΣ΢Α 9 1993 110-112 Ζ ΠΖΛΟΠΛΑ΢ΣΗΚΖ ΜΔ΢Ο ΔΚΦΡΑ΢Ζ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ ΢ΤΛΒΗΑ 9 1993 113-117 ΣΑ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 9 1993 118-120 ΟΠΣΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΨΓΟΤ ΑΛΚΜΖΝΖ 9 1993 121-122 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ΢ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 9 1993 123-125 ΢ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΢Δ ΜΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΧΡΑ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 9 1993 126-133 ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΣΑ ΠΛΑΗ΢ΗΑ ΔΝΌ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΚΟΤΡΔΣΕΖ΢ ΛΑΚΖ΢ 9 1993 134-136 ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΣΖ΢ ΦΑΝΣΑ΢ΗΑ΢ ΢ΣΟ ΜΟΝΑΥΟ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 9 1993 137-141 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ - ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΔ ΓΚΟΦΡΔ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΧΡΟ΢ ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ 9 1993 148-150 "ΝΣΔΛΑΚΡΟΤΑ" ΚΑΗ ΢ΥΟΛΗΚΖ ΔΚΓΖΛΧ΢Ζ 25 ΜΑΡΣΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΜΗΜΖ΢ 9 1993 152-153 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ
 8. 8. 9 1993 154-155 ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ 9 1993 156-158 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 10 1994 3 ΜΗΑ ΑΚΟΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 10 1994 4-8 ΣΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 10 1994 9-20 ΢ΤΝΓΗΚΑΛΗ΢ΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 10 1994 21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ "ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ" 10 1994 22-26 ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ΢ ΜΑΘΖΣΧΝ-ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ 10 1994 27-41 Ο ΜΠΛΔ ΚΑΒΑΛΛΑΡΖ΢, ΓΤΟ ΑΡΘΡΑ ΣΧΝ FRANZ MARK ΚΑΗ AUGUST MACKE (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 10 1994 42-49 ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ - ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΦΑΡΑΚΖ-ΜΠΔΛΔ΢ΗΧΣΖ ΝΗΚΖ 10 1994 50-53 ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 10 1994 54-57 ΑΝΑΕΖΣΧΝΣΑ΢ ΣΟ ΥΑΜΔΝΟ ΖΡΗΓΑΝΟ ΥΡΤ΢ΟΤΛΑΚΖ ΢ΣΔΛΛΑ 10 1994 58-63 ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ ΜΗΑ΢ ΞΔΝΑΓΖ΢Ζ΢ ΢ΣΟ LENBACHAUS (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ) 10 1994 64 Ο ΜΑΘΖΣΖ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΔΥΝΖ΢ ΓΑΒΗΛΑ ΔΛΔΝΖ 10 1994 65-69 ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΛΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ 10 1994 70-71 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΝΟΜΗ΢ΜΑΣΗΚΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΓΑΛΖΝΖ-ΚΡΗΚΟΤ ΜΗΝΑ 10 1994 72-78 Ζ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΧΝ ΜΟΤ΢ΔΗΑΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ ΑΤΓΖ 10 1994 79 ΜΟΤ΢ΔΗΑΚΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟ ΒΑ΢ΗΛΑΚΖ ΢ΟΝΗΑ 10 1994 81-96 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΖΝ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΥΑΣΕΖΑ΢ΛΑΝΖ ΚΟΡΝΖΛΗΑ 10 1994 97-109 ΓΗΑ ΜΗΑ ΔΠΑΦΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 10 1994 110-113 Α΢ ΠΑΜΔ ΢ΣΖΝ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ - ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΒΑ΢ΗΛΑΚΖ ΠΟΛΤ 10 1994 114-115 ΠΟΛΤΘΔΑΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ PICASSO ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ΢ ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢ 10 1994 116-117 ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑΕΟΝΣΑ΢ ΔΝΑΝ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΑΦΝΟ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ΢ 10 1994 118-122 ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢ ΢ΣΑ ΜΟΤ΢ΔΗΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΠΟΛΤΓΧΡΟΤ ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ 10 1994 123-125 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ ΑΝΓΡΟΤΛΑ 10 1994 126-128 ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΗΑΚΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ΢ (ΠΛΗ) ΚΑΛΚΟΤΝΟΤ ΠΟΠΖ 10 1994 130-134 ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΖΝ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ Ν. ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΟΤ-ΓΚΗΚΑ ΓΔ΢ΣΟΤΝΖ-ΓΗΑΝΝΟΤΛΑΣΟΤ ΜΑΡΗΑ 10 1994 134-137 ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΔΗΟΤ ΜΠΔΝΑΚΖ ΦΑΡΑΚΖ-ΜΠΔΛΔ΢ΗΧΣΖ ΝΗΚΖ 10 1994 138-140 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΛΑΨΚΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΑΝΣΕΟΤΛΑΣΟΤ-ΡΔΣ΢ΗΛΑ ΔΤΡΤΓΗΚΖ 10 1994 141-143 ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΢ΠΔΣ΢ΧΝ - ΜΟΝΖ ΚΑΗ΢ΑΡΗΑΝΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΠ.ΠΟ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΑΝΘΖ 10 1994 144-145 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ΢ Μ.Δ. ΚΟΝΣΑΡΗΝΖ ΝΔΦΔΛΖ 10 1994 146-149 ΟΗ ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΧΝΔ΢ ΣΖ΢ ΣΖΝΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ΢ ΣΖ΢ ΜΑΡΓΑΡΖ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ, ΢ΚΟΤΡΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ 10 1994 150-152 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑ΢΢ΗΑ ΥΔΛΧΝΑ ΚΡΔΜΔΕΖ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΟΤΛΖ ΑΝΝΑ 10 1994 153-154 Ο ΡΟΛΟ΢ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΢ΥΗΕΑ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ 10 1994 155-156 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΧΝ ΦΗΛΧΝ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΔΗΟΤ ΓΟΤΛΑΝΓΡΖ ΦΤ΢ΗΚΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΚΡΔΜΔΕΖ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΟΤΛΖ ΑΝΝΑ, ΜΠΔΛΧΝΗΑ ΔΗΡΖΝΖ 10 1994 158-162 Ο ΥΧΡΟ΢ - Ζ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ - ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - Ζ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ 10 1994 163-167 ΣΟ ΓΑ΢Ο΢ ΣΧΝ ΑΝΑΒΡΤΣΧΝ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 10 1994 168-169 ΣΔΥΝΖ, Η΢ΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΢ΜΑΡΧ
 9. 9. 10 1994 170-173 ΔΠΗ΢ΚΔΦΖ ΢ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 10 1994 174-175 Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ (΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΞΔΝΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ) 10 1994 177-179 Ζ ΣΔΥΝΖ ΢ΑΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΝΗΕΔΣΑ 10 1994 180-183 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ - ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 10 1994 184-191 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 11 1995 3 ΚΟΝΣΡΑ ΢ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ, ΚΟΝΣΡΑ ΢ΣΟ ΚΤΜΑ 11 1995 4-6 ΣΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ - ΤΠΟΜΝΖΜΑ 11 1995 7-10 ΓΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ - ΓΤΟ ΠΡΟ΢ΚΛΖ΢ΔΗ΢ 11 1995 12 ΣΔΥΝΖ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ (΢ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΠΑΣΑΚΖ) 11 1995 13-15 Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ΢ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 11 1995 16-17 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢ΔΗ΢ ΝΔΧΝ ΔΚΓΟ΢ΔΧΝ 11 1995 18-19 ΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 11 1995 20-21 ΠΑΗΡΝΟΝΣΑ΢ ΓΝΧ΢ΔΗ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΚΟΤΡΣΖ ΢ΟΦΗΑ 11 1995 22-23 Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΜΟΛΤΒΗ ΠΑΛΖΟΚΧ΢ΣΑ ΝΟΣΑ 11 1995 24-25 Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΠΑΝΧ ΢' ΔΝΑ ΕΔΤΓΑΡΗ ΢ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ 11 1995 26-27 ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΡΓΑ΢ΗΧΝ ΠΑΝΧ ΢ΣΟ ΡΤΘΜΟ-΢ΥΔΓΗΟ-ΥΡΧΜΑ ΚΧΣ΢ΟΓΗΑΝΝΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 11 1995 29-33 ΟΗ ΓΟΣΘΗΚΟΗ ΚΑΘΔΓΡΗΚΟΗ ΝΑΟΗ ΣΖ΢ ΓΑΛΛΗΑ΢, ΣΟΤ A. RODIN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΓΖΜΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ) 11 1995 34-38 ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ J.W. GOETHE (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 11 1995 39-47 Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ JOHANNES ITTEN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 11 1995 48-54 ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΢ΦΑΗΡΑ ΣΟΤ PHILIPP OTTO RUNGE (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΠΔΦΑΝΖ ΔΛΔΝΖ) 11 1995 56-57 ΣΡΟΠΟ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΢ΥΔΓΗΟΤ ΘΧΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΒΗΑΝ 11 1995 58-61 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΢ΑΝ ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ, ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 11 1995 62-63 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΜΔ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΖΜΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ 11 1995 64-65 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΜΔ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 11 1995 66-68 ΜΑΘΖΜΑ ΢ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ΢ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ΢ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 11 1995 69-71 ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΢ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢' ΑΤΣΟ ΜΑΚΡΗΓΖ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 11 1995 72-81 ΢ΥΟΛΔΗΑ - ΚΤΦΔΛΔ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 11 1995 82-85 ΟΗ ΘΖ΢ΑΤΡΟΗ ΜΑ΢ ΜΤΣΑΡΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 11 1995 86-89 ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΤΜΔ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ ΜΤΣΑΡΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 11 1995 90-92 ΒΛΔΠΧ ΜΔ ΖΥΟΤ΢ ΑΚΡΗΣΗΓΟΤ-ΠΛΑΓΗΑΝΝΖ ΑΝΝΑ 11 1995 93-95 Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΓΡΤΠΑΡΖ΢ ΦΑΔΘΧΝΑ΢ 11 1995 96-97 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΢ΥΗΕΑ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ 11 1995 98-101 ΣΑ ΛΑΨΚΑ ΢ΠΗΣΗΑ ΣΟΤ ΚΟΛΧΝΟΤ Σ΢ΗΑΜΖ ΢ΟΦΗΑ 11 1995 102-106 ΜΑΡΜΑΡΟ ΢ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ - ΦΖΦΗΓΧΣΟ Σ΢ΗΑΜΖ ΢ΟΦΗΑ 11 1995 107-109 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ - ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ - ΢ΣΟΥΟΗ ΢Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΦΑΛΣΖ΢ ΗΑΚΧΒΟ΢ 11 1995 110-112 ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ΢ ΜΔ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΠΛΗΑΣ΢ΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 11 1995 114-115 ΣΡΟΠΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢, ΣΟΤ ΓΗΚΟΤ ΜΑ΢ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΕΑΜΠΑΚΗΓΟΤ ΑΝΝΑ
 10. 10. 11 1995 116-119 Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΢ΣΟ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΟ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΘΧΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΒΗΑΝ 11 1995 122-125 ΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΑΓΑΔΗ΢, ΣΟΤ΢ ΑΝΔΤΘΤΝΟΤ΢ ΚΑΗ ΣΟΤ΢ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ΢ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ 11 1995 126-128 ΓΗΑΠΗ΢ΣΧ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΗΓΝΑΣΗΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 11 1995 130-133 ΣΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ΢ ΔΝΟ΢ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΥΟΤΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 11 1995 134-137 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 11 1995 138-141 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΤ΢ 11 1995 142-143 Ο GIORGIO DE CHIRICO ΚΑΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ΢ ΜΤΘΟ΢ 11 1995 144 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΔΛΗΝΑ" ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 12 1996 3 Ζ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΢ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΑ΢ 12 1996 4-5 ΑΠΔΗΛΖ ΚΑΣΑΡΓΖ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ 12 1996 6-7 ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 12 1996 8 ΢ΤΝΟΦΗ΢Ζ ΠΡΟΣΑ΢ΔΧΝ 12 1996 9 ΓΡΑΠΣΔ΢ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΗ΢ ΢ΣΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ 12 1996 10 ΓΖΜΟ΢ΗΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ΢Χ ΣΤΠΟΤ 12 1996 11-16 ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ ΠΔΣΤΥΔ. ΢ΣΑΜΑΣΖ΢ΣΔ ΣΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ΢ ΝΗΚΟ΢, ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 12 1996 17 ΜΔΣΑΘΔ΢ΔΗ΢ ΔΝ ΚΡΤΠΣΧ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 12 1996 18-22 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΧΝ "ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ" ΑΝΣΟΤΒΑ-΢ΗΓΔΡΑΣΟΤ ΑΝΝΑ 12 1996 23 ΟΗ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΔΗ΢ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ΢ ΑΗΘΟΤ΢Α΢ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟΤ 12 1996 24-25 Ζ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ΢ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ ΑΛΛΟΣΔ ΚΑΗ ΢ΖΜΔΡΑ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 12 1996 26-31 Ζ ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ Χ΢ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΣΟΤ RAOUL HAUSMANN (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 12 1996 32-35 ΣΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 12 1996 36-37 ΓΖΜΟ΢ΗΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ΢Χ ΣΤΠΟΤ 12 1996 38-39 ΒΗΝΣΔΟ΢ΚΟΠΖ΢ΔΗ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ - ΣΤΠΟ΢ 12 1996 40-41 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 12 1996 42-43 ΘΔΜΑ: ΛΑΨΚΖ ΑΓΟΡΑ ΒΑΡΒΑΚΖ ΚΑΣΗΑ, ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΣΔΣΑ 12 1996 44-45 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΝΓΔ΢Ζ ΜΔ ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 12 1996 46-47 ΒΛΔΠΧ ΜΔ ΣΗ΢ ΑΗ΢ΘΖ΢ΔΗ΢ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 12 1996 48-51 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ΢ ΢ΤΝΘΔ΢Ζ΢ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 12 1996 52-57 ΝΔΚΡΗΚΔ΢ ΜΑ΢ΚΔ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ 12 1996 58-59 ΜΗΑ ΜΔΡΑ ΢ΣΖ ΢ΑΒΑΝΑ ΣΖ΢ ΑΦΡΗΚΖ΢ ΣΕΧΣΕΟ΢ ΘΑΝΟ΢ 12 1996 62-64 ΜΑ΢ΚΑ, Ζ ΜΑΓΔΗΑ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΗΚΟ΢ 12 1996 65-67 ΜΑ΢ΚΔ΢, ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΚΔ΢ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ SCHIER GERTRUD DOROTHEA 12 1996 68-71 ΜΑ΢ΚΑ, Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ΢ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΤ ΠΡΟ΢ΧΠΟΤ ΥΡΗ΢ΣΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ 12 1996 72-75 ΜΑ΢ΚΑ - Ζ ΠΖΓΖ ΔΜΠΝΔΤ΢Ζ΢ ΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 12 1996 76-77 ΣΟ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ ΢ΣΖ ΜΔ΢Ζ ΚΑΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΜΑΓΟΤΛΗΧΣΖ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΖ΢ 12 1996 78-82 ΜΑ΢ΚΔ΢ ΜΔ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΡΟ΢ΧΠΟ: ΜΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΛΤ΢Ζ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΜΑ΢ΚΔ΢, ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ, ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ Α΢ΦΑΛΖ΢ ΜΑΣΔΕΟΦ΢ΚΤ-ΝΗΚΟΛΣ΢ΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 12 1996 83-86 ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΢ΣΟ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ ΢ΑΡΡΖ΢ ΣΑΚΖ΢
 11. 11. 12 1996 87-91 Ζ ΚΟΤΚΛΑ ΢ΣΟ ΢ΤΜΒΟΛΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΧΝ ΢ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΚΟΡΗΣ΢ΗΧΝ ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΖ ΚΛΔΗΧ 12 1996 92-100 ΟΗ ΚΟΤΚΛΔ΢ ΣΟΤ ΥΡΖ΢ΣΟΤ ΚΟΝΗΣ΢ΗΧΣΖ ΢ΣΖ ΢ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΗΑΚΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ΢ ΒΔΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ 12 1996 101-102 ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟΤ ΜΔ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΢ΔΝΑΡΗΟ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 12 1996 104-105 ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΧ΢Ζ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΢ΣΖ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 12 1996 106-107 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΧΝ ΢ΣΖ ΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΖ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢, ΜΟΤ΢ΜΟΤΛΗΓΖ΢ ΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟ΢ 12 1996 108-112 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ΢ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΓΛΧ΢΢Α΢ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ 12 1996 113-116 ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΥΑΡΑΚΣΗΚΖ΢ ΢Δ ΛΗΝΟΛΔΟΤΜ ΛΗΟΛΗΟΤ ΒΟΤΛΑ 12 1996 117-119 ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΜΗΑ΢ ΥΡΟΝΗΑ΢ ΦΛΑΜΠΟΤΣΟΓΛΟΤ ΕΧΖ 12 1996 120-121 ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΢ΑΥΗΝΖ ΞΔΝΖ 12 1996 122-127 Ζ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΢ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΢ΣΖΝ ΑΝΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΔΡΜΑΝΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 12 1996 128-132 ΚΑΣΑΝΟΖ΢Ζ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΢ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ - ΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ΢ Χ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΒΑΡΝΑΒΑ-΢ΚΟΤΡΑ ΣΕΔΛΑ 12 1996 133-143 ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΓΗΑ ΜΗΑ ΠΡΧΣΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΣΖ΢ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ΢ ΑΠΟ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΣΖ΢ Β΄ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 12 1996 144-145 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ ΣΖ΢ ΢ΤΝΟΥΖ΢ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ΢ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 12 1996 146-147 AUGUSTE RODIN - CAMILLE CLAUDEL - ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ 12 1996 148-149 ΝΗΚΟ΢ ΠΑΡΑΛΖ΢ (1941-1955) 12 1996 150-153 ΒΡΑ΢ΗΓΑ΢ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ΢ - ΔΛΑΥΗ΢ΣΟ΢ ΦΟΡΟ΢ ΣΗΜΖ΢ ΢ΣΟΝ ΓΑ΢ΚΑΛΟ 12 1996 154-155 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 12 1996 156-163 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 12 1996 164-166 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢ΔΗ΢ ΝΔΧΝ ΔΚΓΟ΢ΔΧΝ 12 1996 167 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢Δ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ΢ ΦΟΡΔΗ΢ 13 1997 3 ΠΟΛΤΜΟΡΦΖ ΢ΤΜΒΟΛΖ 13 1997 4-5 ΣΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ 13 1997 6-10 Ζ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ΢ ΜΑ΢ ΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ΢ 13 1997 11-14 ΒΑ΢ΗΚΔ΢ ΠΡΟΩΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΑΝΤΦΧ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΢ΤΛΛΟΓΗΚΖ΢ ΓΡΑ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ΢ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 13 1997 15 ΝΑ ΔΓΡΑΗΧΘΔΗ Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 13 1997 16-17 ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ΢ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ 13 1997 18-19 ΣΗ ΕΖΣΟΤΜΔ 13 1997 20-25 ΑΗΣΖΜΑΣΑ - ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢ΔΗ΢ 13 1997 26-33 ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ ΚΑΗ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΢ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΖ΢ ΟΛΜΔ 13 1997 34 ΒΗΝΣΔΟ΢ΚΟΠΖ΢ΔΗ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 13 1997 35-37 ΑΠΟΚΔΝΣΡΧ΢Ζ 13 1997 38 "ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΖ ΠΡΧΣΔΤΟΤ΢Α" 13 1997 39-43 Α΢ΚΣΘ ΑΠΟΤ΢ΗΑ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΤΠΟΓΟΜΖ΢ 13 1997 44-55 Ο ΥΧΡΟ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΔΓΗΝΔ ΦΣΧΥΟΣΔΡΟ΢ (ΑΦΗΔΡΧΜΑ ΢ΣΟ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΛΑΜΑΡΑ) 13 1997 56-66 ΟΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ΢ ΣΖ΢ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ΢ JUAN GRIS (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 13 1997 67-77 ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΢ΣΖ ΦΤ΢Ζ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ, MATILA C. GHYKA (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ) 13 1997 78-83 ΥΡΧΜΑΣΗΚΔ΢ Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΑΠΟ ΔΡΓΑ ΣΔΥΝΖ΢
 12. 12. 13 1997 84-87 ΠΏ΢ ΚΑΝΟΤΜΔ ΑΝΑΓΛΤΦΑ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 13 1997 88-90 Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟΤ ΣΖ΢ ΤΛΖ΢ ΑΝΣΟΤΒΑ-΢ΗΓΔΡΑΣΟΤ ΑΝΝΑ 13 1997 91-95 Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 13 1997 96-98 ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝΣΑ΢ ΜΑΕΗ ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΟΤ΢ ΜΔ ΦΤΥΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΢ΚΟΤΡΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ 13 1997 99-104 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΔΚΘΔ΢Ζ΢ ΢ΣΟ ΣΔΛΟ΢ ΣΖ΢ ΢ΥΟΛΗΚΖ΢ ΥΡΟΝΗΑ΢ ΓΑΒΡΑΓΟΤ ΒΑΛΗΑ 13 1997 105-107 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 13 1997 108-109 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΠΛΑΝΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΑΚΖ ΢ΟΝΗΑ 13 1997 111-112 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ ΓΑ΢ΚΑΛΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΓΡΤΠΑΡΖ΢ ΦΑΔΘΧΝΑ΢ 13 1997 113 ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΥΟΤΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 13 1997 114-118 ΓΗΑΠΗ΢ΣΧ΢ΔΗ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ "ΜΔΛΗΝΑ" ΓΔ΢ΔΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΝΗΚΟ΢ 13 1997 119 ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ - ΤΠΟΜΝΖΜΑ 13 1997 120-122 ΠΏ΢ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΟΝΣΑΗ ΓΑ΢ΚΑΛΟΗ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΘΔΟΓΟ΢ΑΚΖ΢ ΦΡΗΞΟ΢ 13 1997 123-128 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΓΑΡΑΓΖΜΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 13 1997 129-132 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ '96: ΓΖΜΟ΢ΗΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΟΤΒΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ 13 1997 134-138 ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΢Δ ΠΖΛΟ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΥΖ 13 1997 139-145 ΦΖΦΗΓΧΣΟ: ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝΣΑ΢ ΜΔ ΤΛΗΚΑ ΣΖ΢ ΦΤ΢Ζ΢ ΜΑΣΔΕΟΦ΢ΚΤ-ΝΗΚΟΛΣ΢ΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 13 1997 146-148 ΣΟ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ Σ΢ΗΑΜΖ ΢ΟΦΗΑ 13 1997 150-151 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 13 1997 152-153 ΛΟΓΟ΢ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ ΜΠΛΗΑΣΚΑ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ 13 1997 154-155 ΜΑΡΚΔΣΔΡΗ - ΠΤΡΟΓΡΑΦΗΑ - ΥΡΧΜΑ ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ 13 1997 156-161 ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖ΢ΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΢ΣΗ΢ ΠΛΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΑΞΗΔ΢ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 13 1997 162-163 ΦΘΗΝΟΠΧΡΗΝΑ ΦΤΛΛΑ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΑΝΣΧΝΑΣΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 13 1997 165-168 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ ΓΤΜΝΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΚΤΠΡΟΤ ΚΟΚΚΗΝΖ΢ ΝΗΚΟ΢, ΠΑΠΑΔΤΑΓΟΡΟΤ ΣΑ΢ΟΤΛΑ 13 1997 169-172 ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΑΝΑΛΤ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΢ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΡΤ΢ΣΗΝΟ΢ ΠΔΣΡΟ΢ 13 1997 173-174 Ζ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 13 1997 175-176 ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ ΜΟΤ΢ΗΚΑ ΓΤΜΝΑ΢ΗΑ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 13 1997 177 ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ Σ.Δ.Λ. ΘΧΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΒΗΑΝ 13 1997 178 ΣΔΣΡΑΓΗΑ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΒΑ΢ΗΛΑΚΖ ΢ΟΝΗΑ 13 1997 179-181 Ζ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΣΟ DESIGN ΑΝΣΟΤΒΑ-΢ΗΓΔΡΑΣΟΤ ΑΝΝΑ 13 1997 182-183 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ ΝΔΧΝ ΔΚΓΟ΢ΔΧΝ 13 1997 185-189 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ - ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 13 1997 190-191 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢Δ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ ΜΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ΢ ΦΟΡΔΗ΢ 13 1997 193-196 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ 14 1998 3 ΔΠΗΒΔΒΑΗΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΠΟΡΔΗΑ΢ ΜΑ΢ 14 1998 4-6 ΢ΥΔΓΗΟ - ΥΡΧΜΑ - ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ΢ ΒΑ΢ΔΗ΢ 14 1998 7-8 ΠΡΟ΢ΤΝΔΓΡΗΟ - ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΚΑΗ ΘΔΣΗΚΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΗΑ 14 1998 9-11 Β΄ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢
 13. 13. 14 1998 12-13 ΒΗΝΣΔΟ΢ΚΟΠΖ΢ΔΗ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 14 1998 14-15 Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΓΚΖ ΚΑΗ ΟΥΗ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ 14 1998 16-17 Ο ΣΤΠΟ΢ ΔΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΜΑ΢ 14 1998 18-28 ΑΗΣΖΜΑΣΑ - ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢ΔΗ΢ 14 1998 29-30 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΑΠΟΓΖΜΟΤ΢ ΔΛΛΖΝΔ΢ ΡΑΛΛΖ ΘΗ΢ΒΖ 14 1998 32-41 ΘΔΡΑΠΔΤΟΝΣΑ΢ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ 14 1998 42-43 Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΢ΥΔΓΗΟΤ 14 1998 44-45 ΚΛΔΗΓΗ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΠΤΛΔ΢ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ 14 1998 46-51 ΓΗΔΤΡΤΝ΢Ζ ΣΖ΢ ΢ΥΔ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΣΗΚΟ ΚΟ΢ΜΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟ΢ ΓΗΑΝΝΟ΢ 14 1998 52-57 ΜΔΘΟΓΟ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΢ΥΔΓΗΟΤ 14 1998 58-59 ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΖ ΜΑΗΡΖ 14 1998 60-61 ΓΝΧ΢Ζ ΟΤ΢ΗΑ΢ ΚΑΗ ΓΝΧ΢Ζ ΢ΤΝΟΥΖ΢ ΠΑΠΑΓΟΠΔΡΑΚΖ Α΢ΠΑ΢ΗΑ 14 1998 62-67 ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 14 1998 68-70 ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΢ΖΜΔΡΑ ΕΔΡΒΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 14 1998 71-76 Ο ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ΢, ΣΑ "ΔΛΓΗΝΔΗΑ" ΚΑΗ ΜΗΑ ΑΠΛΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΢ΣΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 14 1998 77-81 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΢ΥΔΓΗΟΤ ΢ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΣΧΡΑ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 14 1998 82-83 ΓΗΟΥΑΝΔ΢ ΗΣΣΔΝ: "ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ΢" 14 1998 84-95 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ΢ ΘΔΧΡΗΑ΢ ΣΟΤ ΓΗΟΥΑΝΔ΢ ΗΣΣΔΝ ΟΜΟΡΦΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ 14 1998 96 ΓΟΚΗΜΗΟ ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΒΑ΢ΗΛΑΚΖ ΢ΟΝΗΑ 14 1998 97-100 ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΡΑΣΟΤΡΑ ΜΑΡΗΑ 14 1998 101-105 Ζ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΠΖΓΖ ΓΝΧ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ΢ ΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΢ΜΑΡΧ 14 1998 106-107 ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ΢ ΚΑΗ ΣΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΒΔΡΓΗΝΑ΢ ΜΟΒ΢Δ΢ΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 14 1998 108-109 ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΜΔ ΒΑ΢Ζ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΢ΚΛΖΡΖ΢ ΢ΣΑΜΑΣΖ΢ 14 1998 110-111 ΣΑ ΠΟΡΣΡΔΣΑ ΦΑΓΗΟΤΜ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 14 1998 112-115 ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΜΠΑΣΗΚ ΠΑΛΖΟΚΧ΢ΣΑ ΝΟΣΑ 14 1998 116-120 ΠΛΑ΢ΣΗΚΖ ΑΠΟ ΑΛΜΤΡΟ ΕΤΜΑΡΗ ΥΡΗ΢ΣΔΛΖ ΝΑΣΑ΢Α 14 1998 121-123 ΠΖΛΟ΢: ΚΑΗΝΟΤΡΗΔ΢ ΥΔΗΡΟΝΟΜΗΔ΢, ΝΔΔ΢ ΠΡΑΚΣΗΚΔ΢ ΥΟΤΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 14 1998 124-125 ΠΔΡΗΠΛΑΝΖ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΑΗ΢ΘΖ΢Ζ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΥΖ 14 1998 126-129 ΠΑΡΑΣΖΡΧ - ΑΠΟΜΟΝΧΝΧ - ΢ΤΝΘΔΣΧ - ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΝΧ ΛΗΟΛΗΟΤ ΒΟΤΛΑ 14 1998 130-132 Ζ ΓΛΧ΢΢Α ΣΖ΢ ΦΟΡΜΑ΢ ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ΢, ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ KANDINSKY ΜΠΛΗΑΣΚΑ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ 14 1998 133-135 ΓΗΑΚΟ΢ΜΖΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΘΔ΢ΔΗ΢ - ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΓΚΗΧΣΖ ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ 14 1998 136-140 ΢ΚΖΝΟΓΡΑΦΗΑ ΢Δ ΢ΥΟΛΗΚΔ΢ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΖ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ 14 1998 141 ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΔ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΠΑΛΖΟΚΧ΢ΣΑ ΝΟΣΑ 14 1998 142-143 ΜΑΡΗΟΝΔΣΑ - ΘΔΑΣΡΟ ΚΑΗ ΠΛΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΑΘΑΝΑ΢ΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ 14 1998 144-147 ΓΗΑ ΣΗ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΦΡΑΓΚΔΓΑΚΖ ΓΔ΢ΠΟΗΝΑ 14 1998 148-149 ΚΤΠΡΟ΢, ΣΟ ΠΟΛΤΠΑΘΟ ΝΖ΢Η ΣΖ΢ ΑΦΡΟΓΗΣΖ΢ ΥΘΔ΢ ΚΑΗ ΢ΖΜΔΡΑ ΒΛΑΥΑΚΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 14 1998 150-151 ΢ΣΗ΢ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΔ΢ ΓΗΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΔΣΡΑΔΗ Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΠΔΡΗ΢΢ΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 14 1998 153-155 ΡΑΣ΢Η΢ΜΟ΢ Ή ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ
 14. 14. 14 1998 156-160 Ζ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ Χ΢ ΘΔΜΑ ΢ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ. JENSEN LEIF (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ) 14 1998 161-166 ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΝΗΚΟΛΣ΢ΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 14 1998 167-169 ΠΑΗΓΗΚΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΧΝ ΠΡΧΣΟΓΟΝΧΝ ΢ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ΢ ΥΑΡΖ΢, Σ΢ΔΛΗΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 14 1998 170-174 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΖ ΜΔΘΟΓΟ΢ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΢ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 14 1998 175-176 Ο ΓΛΤΠΣΖ΢ ΚΑΗ Ζ ΠΔΣΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ 14 1998 177 ΢ΣΖΝ ΚΑΗΣΖ ΥΑΡΑΜΟΓΛΖ 14 1998 178-179 ΟΓΖΓΗΔ΢ ΦΧΣΟ΢ΥΔΓΗΧΝ ΒΖΜΑ ΠΡΟ΢ ΒΖΜΑ ΥΑΡΑΜΟΓΛΖ-ΜΑΝΣΧΝΑΝΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 14 1998 180-184 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ - ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΔΝΧ΢Ζ΢ 14 1998 185-188 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 14 1998 189-190 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΓΖΜΟΤ΢ 14 1998 191-192 ΢ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ ΢ΣΖΝ ΤΓΡΑ 15 1999 3 ΜΔ ΠΡΟ΢ΖΛΧ΢Ζ ΢ΣΗ΢ ΑΤΘΔΝΣΗΚΔ΢ ΑΝΘΡΧΠΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΑΞΗΔ΢ 15 1999 4-5 ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΟΤ 15 1999 6-7 ΒΑΘΡΑ ΘΔΜΔΛΗΧ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΓΗΔΚΓΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΑ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ 15 1999 8-9 ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΣΟΤ 15 1999 10-11 ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΢ΥΔΓΗΟ 15 1999 12-13 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 15 1999 14-15 ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΝΔΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΥΟΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ 15 1999 16 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΣΟΤ Γ. ΠΟΛΤΕΟΤ 15 1999 17-19 ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 15 1999 20-23 ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ Ζ ΜΑΘΖ΢Ζ ΜΟΤΝΑΡΗ ΜΠΡΟΤΝΟ 15 1999 24-31 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΓΛΧ΢΢Α΢ ΢ΣΖΝ ΚΑΛΑΒΡΗΑ - ΜΗΑ ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ 15 1999 32-33 Ζ ΑΝΑΒΑΘΜΗ΢Ζ ΣΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΣΧΝ ΟΜΟΓΔΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗ΢ΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΡΑΛΛΖ ΘΗ΢ΒΖ 15 1999 34 ΣΔΛΟ΢ ΚΑΛΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ 15 1999 35-36 ΢ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΢ΣΟ ΦΧΣΗ΢ΜΑ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 15 1999 37-43 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟ΢ ΦΟΗΣΖΣΗΚΟ΢ ΛΟΓΟ΢ 15 1999 44-55 ΣΑ ΓΔΗΝΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 15 1999 56-64 Ζ ΦΤ΢Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ΢ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΢ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΣΟΤ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 15 1999 65-77 Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΗΟΥΑΝΝΔ΢ ΗΣΣΔΝ. ΡΑΨΝΔΡ ΒΗΚ Κ. (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΜΠΔΚΗΑΡΖ ΢ΣΔΛΛΑ) 15 1999 78-81 ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΢ΣΖΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΗΛΗΜΖ ΓΗΑΝΝΑ 15 1999 83-90 Ζ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΥΑΜΗΓΗΔΛΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 15 1999 91-95 Α΢ΚΖ΢ΔΗ΢ ΥΡΧΜΑΣΟ΢ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 15 1999 96-107 ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΓΧΝΗΑ ΣΖ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ΢ ΣΖ΢ ΥΡΧΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ΢ ΥΡΤ΢ΟΤΛΑΚΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 15 1999 109-113 ΟΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΔ΢ ΑΡΜΟΝΗΔ΢ ΢ΣΖ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΖ ΢ΟΝΗΑ 15 1999 114-115 ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ; ΠΑΝΣΟ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢ 15 1999 116-117 Ζ ΠΟ΢ΟΣΗΚΖ ΑΝΣΗΘΔ΢Ζ ΜΤΣΑΡΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 15 1999 118-121 ΔΗ΢ΑΓΟΝΣΑ΢ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΢ΣΖ ΕΧΖ ΣΖ΢ ΠΟΛΖ΢ ΥΑ΢ΟΤΛΑ ΥΑΡΗ΢
 15. 15. 15 1999 122-123 ΔΝΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗ - ΜΗΑ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΦΡΑΓΚΔΓΑΚΖ ΓΔ΢ΠΟΗΝΑ 15 1999 124-125 ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΢ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΛΚΟΤΝΟΤ ΠΟΠΖ 15 1999 126-130 ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΚΡΟΓΗΑΛΗΑ ΔΧ΢ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ, ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝΣΑ΢ ΜΔ ΑΜΜΟ ΝΗΚΟΛΣ΢ΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 15 1999 131-134 ΜΔ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΒΟΣ΢ΑΛΧΣΟΤ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΛΛΗΑ 15 1999 136-142 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ - ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 15 1999 143-152 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 15 1999 153-157 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΓΖΜΟΤ΢ 15Β 1999 1-232 ΣΟ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ. ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΓΟ΢Ζ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 16 2000 3 ΢ΣΟΝ ΚΑΗΑΓΑ Ζ ΤΠΟΘΔ΢Ζ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ 16 2000 4-7 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ΢ ΢ΣΖ Μ.Δ. 16 2000 8-11 Ζ ΘΔ΢Ζ ΜΑ΢ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΢ΣΖ ΢ΤΝΣΔΥΝΗΑΚΖ ΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΗΔ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑΚΖ΢ ΑΝΑ΢ΦΑΛΔΗΑ΢ 16 2000 12 ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ΢ ΢Τ΢ΠΔΗΡΧ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΑΓΗΟΡΗ΢ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 16 2000 13-15 ΝΑ ΠΑΡΔΜΒΟΤΝ ΟΗ ΢ΥΟΛΔ΢ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 16 2000 16-18 Ο ΣΤΠΟ΢ ΔΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΜΑ΢ 16 2000 19-21 ΑΗΣΖΜΑΣΑ - ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢ΔΗ΢ 16 2000 22-28 ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΘΔ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 16 2000 29 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΝΔΑ΢ ΔΚΓΟ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢. ΓΗΟΥΑΝΝΔ΢ ΗΣΣΔΝ: Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ Χ΢ ΟΛΗ΢ΣΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 16 2000 30-32 ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖ΢Ζ: ΣΤΠΟΓΡΑΦΗΑ Ή ΣΔΥΝΖ; ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ 16 2000 34-36 ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΑΘΖΝΑ - ΔΠΑΡΥΗΑ 16 2000 37-41 ΠΡΟΨ΢ΣΟΡΗΚΟ΢ ΟΗΚΗ΢ΜΟ΢ ΓΗΜΖΝΗΟΤ ΑΓΡΤΜΖ-΢Η΢ΜΑΝΖ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ 16 2000 42 ΣΟ ΠΡΧΣΟΓΛΤΠΣΟ ΣΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ ΠΟΤΛΗΑΝΟ΢ ΝΗΚΟ΢ 16 2000 43-46 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΨ΢ΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΜΑΣΕΟΤΡΑΝΖ ΟΛΓΑ 16 2000 48-63 ΥΔΝΡΤ ΜΟΤΡ: ΢ΖΜΔΗΧ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΑΡΥΑΗΧΝ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ΢ ΝΗΚΟ΢) 16 2000 64-72 ΢ΑΡΛ ΜΠΟΤΛΧ: ΜΝΖΜΔΗΑΚΖ ΚΛΗΜΑΚΑ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΓΖΜΟΤ ΢ΣΔΛΛΑ) 16 2000 73-77 ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΕΑΡΗ ΢ΣΟΝ ΓΚΟΜΠΡΗΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 16 2000 78-84 ΒΑ΢ΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ΢ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 16 2000 85-88 ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΣΟΠΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΥΖ 16 2000 89-94 Ζ ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΜΔ΢Χ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΜΠΛΗΑΣ΢ΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 16 2000 96-104 ΔΞΠΡΔ΢ΗΟΝΗ΢ΜΟ΢, Ζ ΑΜΔ΢Ζ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΣΟΤ ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΟ΢ ΚΑΡΤ΢ΣΗΝΟ΢ ΠΔΣΡΟ΢ 16 2000 105-112 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΒΗΓΑΚΖ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ 16 2000 114-121 Ζ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 16 2000 122 ΞΑΓΡΤΠΝΑ ΥΡΧΜΑΣΑ (ΠΟΗΖΜΑ) ΑΝΓΡΗΑΝΑΣΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 16 2000 123-129 Ζ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ Σ΢ΑΒΑΛΟ΢ ΠΑΝΣΔΛΖ΢ 16 2000 130-133 ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ; ΛΗΟΛΗΟΤ ΒΟΤΛΑ 16 2000 134-140 Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖ΢ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΜΑΣΔΕΟΦ΢ΚΤ-ΝΗΚΟΛΣ΢ΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 16 2000 141-148 ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΚΦΡΑ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΑΡΑΠΑΚΖ ΞΔΝΗΑ
 16. 16. 16 2000 149-156 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ ΠΡΟ΢ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 16 2000 157-159 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Ζ ΚΑΚΟΤΡΟΤ-ΥΡΟΝΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 16 2000 160 ΠΑΡΟΤ΢Η΢Ζ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ "ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΢ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 19ος-20ος ΑΗΧΝΑ΢" ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΖ ΚΛΔΗΧ 16 2000 161-162 Ζ ΘΔΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΖΝ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 16 2000 163-167 "ΠΔΣΡΑ ΚΑΗ ΜΤΘΟ΢" - ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 16 2000 168-169 ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖ ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΣΔΥΝΖ ΠΑΛΖΟΚΧ΢ΣΑ ΝΟΣΑ 16 2000 170 ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ -ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΔ΢ ΣΔΥΝΔ΢ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΣΔ΢ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΥΖ 16 2000 171-172 ΠΡΟ΢ΔΓΓΗΕΟΝΣΑ΢ ΣΑ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΛΤΠΣΑ ΣΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ ΔΦΖ, ΘΔΟΓΧΡΗΓΟΤ ΒΑ΢Χ 16 2000 173 ΒΔΡΔΝΑ ΒΑΨ΢ΔΝΜΠΑΥ: ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΛΧ΢ΣΖ ΢ΣΖΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΜΠΔΥΑΡ ΒΗΚΣΧΡ) 16 2000 174-175 ΗΓΡΤΜΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 16 2000 176-177 ΔΦΤΓΑΝ ΝΧΡΗ΢ ΑΠΟ ΚΟΝΣΑ ΜΑ΢ 16 2000 178-179 Ο ΥΑΡΣΗΝΟ΢ ΖΛΗΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΟΝΗΚΑ 16 2000 180-183 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 16 2000 184-185 ΜΔΛΖ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΢Δ ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ 16 2000 186-191 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 17 2001 3 Ζ ΜΟΝΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ "ΔΠΔΝΓΤ΢Ζ" ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ 17 2001 4-7 ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟΠΗΟ 17 2001 8-10 ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ ΓΡΑ΢Ζ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΢ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 17 2001 11 ΝΑ ΢ΣΑΜΑΣΖ΢ΔΗ Ζ ΑΠΑΞΗΧΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢Ζ ΣΖ΢ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ 17 2001 12-13 Ο ΣΤΠΟ΢ ΔΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΜΑ΢ 17 2001 14-17 ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ - ΑΝΑΚΟΗΝΧ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 17 2001 18-19 ΢ΤΝΑΝΣΖ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΢ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 17 2001 20-26 ΔΝΣΤΠΑ, ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΛΦΑΒΖΣΑΡΗΑ 1481-1830 ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ 17 2001 28-41 ΑΝΣΟΝΗ Μ. ΛΟΤΝΣΟΒΗΣ΢Η: ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΔ΢ ΑΝΑΜΝΖ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ ΡΟΝΣΔΝ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΚΑΛΑΜΑΡΑ΢ ΦΗΛΗΠΠΟ΢) 17 2001 42-49 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ ΠΟΡΣΡΔΣΟΤ ΢ΣΖΝ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 17 2001 50-53 ΓΗΑΣΡΖΣΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΑΝΟΤ΢Ζ ΡΔΝΑ 17 2001 54-57 ΝΔΑΝΗΚΟ ΦΔ΢ΣΗΒΑΛ ΔΚΔΥΔΗΡΗΑ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 17 2001 58-59 Ζ ΔΜΦΑΝΗ΢Ζ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΠΟΤΛΗΑΝΟ΢ ΑΡΖ΢ 17 2001 60-62 Ζ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧ΢΢Α ΚΟΝΣΟ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ 17 2001 62-63 ΠΟ΢Α ΑΚΟΜΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΑ΢ ΔΜΠΝΔΤ΢ΔΗ Ο ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ΢! ΓΗΑΣΗ ΚΣΗ΢ΣΖΚΔ; ΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟ΢ ΝΗΚΟ΢ 17 2001 64-65 Ο ΕΧΝΣΑΝΟ΢ ΛΟΓΟ΢ ΢ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΗΑΝΑΣΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 17 2001 66-69 Ζ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 17 2001 70-71 Ο ΣΤΠΟ΢ ΔΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΜΑ΢ 17 2001 72-73 Ζ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖ΢ ΑΚΡΟΠΟΛΖ΢ ΜΔ ΣΖΝ Δ.Κ.Κ.Μ.Μ.Δ. ΚΑΣΑ ΣΟ 2000-2001 ΥΑΣΕΖΑ΢ΛΑΝΖ ΚΟΡΝΖΛΗΑ 17 2001 74 ΣΑ ΠΟΤΛΗΑ (ΠΟΗΖΜΑ) ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΑ΢ΟΤΛΑ 17 2001 76-79 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΣΖΝ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΚΑΗ ΢ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΑΚΡΟΠΟΛΖ΢ ΛΔΟΝΣΖ Α΢ΖΜΗΝΑ 17 2001 80-83 ΣΑ ΝΔΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ "ΠΑΜΔ ΢ΣΖΝ ΑΚΡΟΠΟΛΖ" ΚΑΗ "ΠΑΜΔ ΢ΣΟΝ ΑΡΥΑΗΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΣΖ΢ ΑΚΡΟΠΟΛΖ΢" ΚΑΨΜΑΡΑ ΔΗΡΖΝΖ
 17. 17. 17 2001 84-88 ΔΝΑ ΑΔΣΧΜΑ ΕΧΝΣΑΝΔΤΔΗ ΢ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΣΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ 17 2001 89-92 ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ ΜΔ ΠΡΟ΢ΖΛΧ΢Ζ ΢ΣΟΝ ΠΡΧΣΑΡΥΗΚΟ ΜΑ΢ ΢ΣΟΥΟ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 17 2001 93-95 ΣΡΗΖΡΔΗ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΑΚΡΟΠΟΛΖ΢ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΛΛΗΑ 17 2001 96-97 ΢ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ΢ ΘΔΟΤ΢ ΜΔ ΜΟΛΤΒΗ ΡΗΕΟΤ ΔΛΔΝΖ 17 2001 98-100 ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΝΈΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΣΖ΢ ΑΚΡΟΠΟΛΖ΢ ΜΑΣΕΟΤΡΑΝΖ ΟΛΓΑ 17 2001 101-104 "ΚΤΡΗΑ, ΟΗ ΑΡΥΑΗΟΗ ΔΗΝΑΗ ΢ΣΖΝ ΠΔΡ΢ΗΝΖ ΤΛΖ" ΠΑΛΖΟΚΧ΢ΣΑ ΝΟΣΑ 17 2001 105-108 ΟΗ ΑΡΥΑΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ΢ ΘΔΟΗ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΑ ΢ΤΜΒΟΛΑ ΣΟΤ΢ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 17 2001 109-111 ΟΗ ΘΔΟΗ ΢Δ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ΢ ΜΠΟΤΡΥΑ Α΢ΠΑ΢ΗΑ 17 2001 112-115 Η΢ΣΟΡΗΔ΢ ΚΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΘΔΟΤ΢ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΕΖ΢ΗΑΓΟΤ ΣΑΝΤ 17 2001 116-119 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΢ΣΔΛΝΔΗ ΣΖ ΓΡΑΥΜΖ ΢ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΚΑΗ Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΚΡΑΣΑ ΕΧΝΣΑΝΖ ΓΗΑ ΠΑΝΣΑ ΕΑΒΗΣ΢ΑΝΟΤ ΑΝΝΖ 17 2001 120-123 ΑΝ ΟΗ ΘΔΟΗ ΜΑ΢ Δ΢ΣΔΛΝΑΝ ΚΑΡΣΔ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ΢ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 17 2001 124-125 Ζ ΑΚΡΟΠΟΛΖ ΜΔ ΜΗΑ ΕΔ΢ΣΖ ΜΑΣΗΑ ΜΔΣΑΞΑ ΜΑΡΗΑ 17 2001 126-127 ΛΗΓΟΣΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑ΢Ζ - ΠΔΡΗ΢΢ΟΣΔΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΦΔΗΓΗΑ ΣΕΔΒΔΛΔΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 17 2001 128-129 ΑΝΑΓΛΤΦΑ-ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ ΜΔ ΠΛΑ΢ΣΔΛΗΝΖ ΚΑΗ ΓΤΦΟ ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ΢ ΝΗΚΟ΢ 17 2001 130-132 ΦΑΣΝΧΜΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΓΗΚΟ ΜΑ΢ ΝΑΟ ΔΦΔΣΕΖ ΣΕΟΤΛΗΑ 17 2001 133-134 ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΔΝΑ ΓΗΑΚΟ΢ΜΖΣΗΚΟ ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΣΟΤ ΔΡΔΥΘΔΗΟΤ ΦΑΡΡΟΤ ΛΗΛΗΑΝ 17 2001 135 ΣΟ ΚΟ΢ΜΖΜΑ ΢ΣΖΝ ΚΛΑ΢ΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΡΟΤ΢΢ΟΤ ΔΦΖ 17 2001 136-139 ΢ΤΜΠΡΑΞΔΗ΢ ΜΔ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΢ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 17 2001 141-143 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΕΧΓΑΚΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 17 2001 144-145 ΔΗ΢ΑΓΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΣΔΥΝΔ΢ ΢ΣΡΑΣΟΤΓΑΚΖ΢-ΥΟΝΓΡΟ΢ ΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ 17 2001 146-148 ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΔ΢Χ Ζ/Τ ΠΟΛΤΕΟ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 17 2001 150-160 ΑΝΑΚΤΚΛΧΝΟΝΣΑ΢ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ 17 2001 161-166 ΘΔΑΣΡΟ ΢ΚΗΧΝ, ΜΔ΢Ο ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΚΑΗ ΜΑΘΖ΢Ζ΢ ΠΑΣ΢ΑΛΖ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ 17 2001 167-168 ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ΢ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΛΛΗΑ 17 2001 169-173 ΘΔΑΣΡΟ ΢ΚΗΧΝ ΟΓΤ΢΢ΔΗΑ ΥΑ΢ΟΤΛΑ ΥΑΡΗ΢ 17 2001 174-176 ΠΡΧΣΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟΝ ΠΖΛΟ ΜΑΛΗΑΡΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ 17 2001 177-178 ΢ΤΝΤΠΑΡΞΖ ΓΤΟ ΤΛΗΚΧΝ ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 17 2001 178-179 ΣΑ ΠΖΛΗΝΑ ΠΑΠΟΤΣ΢ΗΑ ΠΟΛΗΣΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 17 2001 179-180 ΠΡΧΣΟΓΟΝΟ ΦΖ΢ΗΜΟ ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢ ΖΛΗΑ΢ 17 2001 181-184 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ΢, ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΢ΜΑΡΧ 17 2001 185-189 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ - ΜΔΛΖ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΢Δ ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ 17 2001 190-199 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 18 2002 3 ΓΤΟ ΟΦΔΗ΢ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΝΟΜΗ΢ΜΑΣΟ΢ 18 2002 4-15 ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 18 2002 16-17 ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔ΢Ζ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ 18 2002 18-22 "Ζ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ" ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΑΡΑΓΖΜΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 18 2002 22-23 ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ ΢ΥΟΛΗΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΤ Β΄ ΔΛΛΑΓΑ΢ Μ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ
 18. 18. 18 2002 24-25 ΢ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΜΜΟΝΖ ΢ΣΗ΢ ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢ΔΗ΢ ΜΑ΢ ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 18 2002 26 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΧΝ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΢ΥΟΛΧΝ ΢ΣΖΝ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΓΡΤΠΑΡΖ΢ ΦΑΔΘΧΝΑ΢ 18 2002 27-38 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΧΝ ΚΑΚΗ΢Ζ ΛΟΤΨΕΑ 18 2002 39-42 ΓΗΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΠΛΑΗ΢ΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΢ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 18 2002 43-48 ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ΢ ΢ΖΜΑ΢ΗΔ΢ ΣΖ΢ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ΢ ΣΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΑΡΑΠΑΚΖ ΞΔΝΗΑ 18 2002 50-55 ΢ΤΝΑΝΣΖ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ ΢ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΔΠΑΡΥΗΑ 18 2002 56-58 Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΖ ΜΔ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ΢ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 18 2002 59-61 ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ΢, ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ΢, ΘΔΑ΢Ζ΢, ΜΔΛΔΣΖ΢, ΑΝΑΓΝΧ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ 18 2002 62-64 ΣΟ ΕΧΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΠΔΣΔΡ ΜΠΡΔΓΚΔΛ Σ΢ΑΒΑΛΟ΢ ΠΑΝΣΔΛΖ΢ 18 2002 66-73 Ζ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΟΤ ΟΜΟΗΟΓΔΝΟΤ΢ ΥΧΡΟΤ ΢ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΧ΢ΣΔΛΔΣΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ 18 2002 74-78 ΠΑΗΕΟΝΣΑ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΔΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 18 2002 79-89 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ΢ ΘΔΧΡΗΑ΢ ΣΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ΢ ΚΑΗ Ο ΓΟΜΖΝΗΚΟ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΒΗΓΑΚΖ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ 18 2002 90-94 ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖ΢ΔΗ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΛΦΑΒΖΣΑΡΗΧΝ 1830-1937 ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ 18 2002 95-99 Ζ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ ΜΔΡΑΚΛΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ 18 2002 100-106 Ο ΛΑΨΚΟ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΢ΣΖΝ ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΢ΤΓΚΡΟΣΖ΢Ζ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΢ΖΜΔΡΑ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 18 2002 107-109 ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΑΓΖ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ 18 2002 110-117 ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ ΜΠΑΓΑ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΑ 18 2002 118-131 Ο ΑΘΖΝΑΨΚΟ΢ ΝΔΟΚΛΑ΢ΗΚΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΡΑΜΗΣ΢Ζ-ΑΓΑΜΖ ΜΑΡΧ 18 2002 132-139 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ: ΢Τ΢ΣΖΜΑ ΑΞΗΧΝ Ή ΔΜΠΟΡΔΤΜΑ; ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΣΑΝΗΑ 18 2002 140-141 ΑΝΗΥΝΔΤΟΝΣΑ΢ ΣΟ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΠΗΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΜΗΥΑΛΖ΢ 18 2002 142-153 ΣΑ ΠΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ ΢ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΝΟΜΗΚΟ΢ ΢ΣΔΦΑΝΟ΢ 18 2002 154-156 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΠΑΝΧ ΢Δ ΔΝΑ ΢ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ Ν. ΓΤΕΖ ΚΟΤΦΟΒΑ΢ΗΛΖ ΣΗΣΗΚΑ 18 2002 157-161 ΢ΥΔ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΛΑΨΚΖ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ-ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΔΤΘΤΜΗΑ 18 2002 162-170 ΛΑΨΚΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΢ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΟΓΟ΢Ζ ΕΧΖ 18 2002 171-175 ΤΦΑΝΣΗΚΖ ΜΗΑ ΠΑΝΑΡΥΑΗΑ ΣΔΥΝΖ ΢ΑΜΑΡΑ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 18 2002 176-180 ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΑ ΛΑΨΚΑ ΛΗΘΟΓΛΤΠΣΑ. ΢ΖΜΑ΢ΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ Σ΢ΟΠΖ-ΡΔΜΟΤ ΜΑΡΗΑ 18 2002 181 ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΖ ΠΟΛΖ ΢ΣΔΦΑΝΟΤ ΣΑΚΖ΢ 18 2002 182-185 Ζ ΔΚΚΛΖ΢ΗΑ΢ΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΧΝ ΛΑΨΚΧΝ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΢ΗΟΤΛΖ΢ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ΢ 18 2002 186-190 ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΥΡΟΝΟΤ ΢ΣΖ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΣΔΥΝΖ. ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΧΝ ΦΑΛΜΧΝ 148-150 ΜΔΡΑΝΣΕΑ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ 18 2002 191-196 ΣΔΚΜΖΡΗΑ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΚΑΛΚΟΤΝΟΤ ΠΟΠΖ 18 2002 197 ΜΟΤ΢ΔΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ΢ ΠΟΤ ΟΡΓΑΝΧΝΟΤΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΛΑΨΚΟ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ 18 2002 198-201 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ΢ ΝΔΧΣΔΡΖ΢ ΚΔΡΑΜΗΚΖ΢ ΚΤΡΓΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 18 2002 202-206 ΔΝΑ΢ ΣΔΡΕΖ΢ ΚΑΗ ΔΝΑ΢ ΕΧΓΡΑΦΟ΢ ΜΑ΢ ΣΑΞΗΓΔΤΟΤΝ ΢ΣΑ ΜΤ΢ΣΗΚΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΣΟΤ΢ Σ΢ΗΜΑ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 18 2002 208-214 Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΟΤ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΑΡΑΜΖ΢ ΠΑΤΛΟ΢ 18 2002 215-219 ΣΟ ΜΝΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΛΤ΢ΗΚΡΑΣΖ ΢ΑΜΑΡΑ ΚΑΣΔΡΗΝΑ, ΦΔΡΜΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 18 2002 220-222 ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΢ΣΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΠΡΔΒΔΓΟΤΡΑΚΖ ΚΟΡΗΝΑ 18 2002 223-225 Ζ ΜΟΤ΢ΔΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ, ΚΗΝΖΣΡΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΔΚΦΡΑ΢Ζ΢ ΥΟΤΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 18 2002 226-227 ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ΢ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ΢ ΣΖ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΔΣΑΗΡΗΑ΢ ΓΡΑΣ΢ΗΑ ΔΗΡΖΝΖ
 19. 19. 18 2002 228-229 "ΣΡΗΧΒΟΛΟΝ" ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΖ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢, ΢ΟΤΡΜΑΨΓΟΤ ΠΟΠΖ 18 2002 230-233 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ "ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟ΢" ΢ΚΑΡΑΚΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢, ΣΑΣΗΓΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 18 2002 234-237 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢Δ ΥΧΡΟΤ΢ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΠΛΗΑΣΚΑ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ 18 2002 238-240 ΦΖΦΗΑΚΑ ΜΔ΢Α ΚΑΗ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΓΡΟ΢Ο΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ 18 2002 241-243 ΔΚΘΔ΢Ζ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 18 2002 244-248 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ - ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 18 2002 249-256 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ - ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΓΖΜΟΤ΢ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ΢ 19 2003 3 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ 19 2003 4-7 ΚΤΡΗΑ ΔΠΗΓΗΧΞΖ ΜΑ΢ Ζ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ΢ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΓΗΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ 19 2003 8-11 ΠΡΟΩΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΗΚΖ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ΢ Ζ ΔΜΜΟΝΖ ΢ΣΟΤ΢ ΢ΚΟΠΟΤ΢ ΚΑΗ Ζ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ ΣΧΝ ΢ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑ΢ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 19 2003 12-18 ΢ΣΖ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔΣ' ΔΜΠΟΓΗΧΝ 19 2003 20-27 ΑΝΟ΢ΗΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ 19 2003 28-41 ΢ΚΔΦΔΗ΢ ΠΑΝΧ ΢ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ: ΦΔΡΝΑΝ ΛΔΕΔ - ΒΗΚΣΧΡ ΒΑΕΑΡΔΛΤ 19 2003 42-47 ΓΡΑΞΑ΢ΘΔ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ Σ΢ΟΛΑΚΖ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢ 19 2003 48-52 ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ΢ ΓΡΖΓΟΡΖ΢ 19 2003 53-59 ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ "ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ" ΣΖ΢ Β΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢, ΚΑΣ΢ΑΡΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 19 2003 60-62 ΓΗΑ ΜΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΒΔΡΓΗΣ΢ΑΚΖ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢ 19 2003 63-65 Ζ ΣΔΥΝΖ ΢ΑΝ "ΑΓΧΓΖ" ΜΔΛΑ ΔΤΑ 19 2003 66-71 Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΗΚΖ ΓΗΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΟΤ ΓΖΜΟ΢ΗΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ Ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ΢ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ΢ ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΣΟΤ ΔΛΔΝΖ 19 2003 72-77 ΟΗ ΜΟΡΦΟΠΛΑ΢ΣΗΚΔ΢ ΚΑΣΑΚΣΖ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ Ο ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ΢ ΡΟΛΟ΢ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΓΛΤΠΣΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1940-50 ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 19 2003 78-83 Ο ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΗΚΟ΢ ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΝΔΟΤ΢ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 19 2003 84-90 ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΢ΣΟ ΢ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ ΓΑΕΗΛΑ ΒΔΝΔΣΗΑ 19 2003 91-100 ΛΟΓΟ΢ ΚΑΗ ΑΡΜΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΤ΢Ζ ΣΟΜΖ ΢ΣΑ FRACTALS ΢ΣΔΡΓΗΟΤ ΢ΠΤΡΟ΢ 19 2003 102-107 Ζ ΛΑΨΚΖ ΠΑΡΑΓΟ΢Ζ ΔΛΚΤ΢ΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ 19 2003 108-110 ΛΗΑΚΧΣΑ, ΢ΑΥΝΗ΢ΗΑ, ΜΠΟΤΥΑΡΗΑ ΚΑΗ ΟΝΣΑΓΔ΢ ΠΟΣΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ 19 2003 111 ΜΑΘΑΗΝΟΝΣΑ΢ ΣΑ "ΒΟΣ΢ΑΛΧΣΑ" ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΛΛΗΑ 19 2003 112-115 ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΑ ΓΔΦΤΡΗΑ ΡΗΕΟΤ ΔΛΔΝΖ 19 2003 116 ΑΡΥΟΝΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ ΣΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ΢ ΚΔΠΔΡΣΖ ΓΧΡΑ 19 2003 117 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΢ΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΔ΢ΗΔ΢ ΓΑΒΡΑΓΟΤ ΒΑΛΗΑ 19 2003 118-119 ΛΑΨΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΗΚΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 19 2003 120-122 ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΖ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑ΢ΣΗΚΖ ΥΟΤ΢ΟΤ ΔΛΛΖ 19 2003 123 ΠΑΛΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΑ΢ΥΟΛΖ΢ΔΗ΢ ΠΑΛΖΟΚΧ΢ΣΑ ΝΟΣΑ 19 2003 124 ΢ΣΑΜΝΔ΢, ΢ΣΑΜΝΗΑ ΚΑΗ ΛΑΨΝΗΑ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑΚΖ ΛΗΝΑ 19 2003 125-127 ΠΖΛΗΝΑ ΠΟΤ ΜΗΛΟΤΝ, ΢ΚΗΑΥΣΡΑ ΠΟΤ ΥΟΡΔΤΟΤΝ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΥΖ 19 2003 128 ΦΗΓΟΤΡΔ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΢ΚΗΧΝ ΜΑΝΣΔΛΛΟΤ ΔΛΔΝΖ 19 2003 129-131 ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΗ, ΠΖΓΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ΢ ΥΑ΢ΟΤΛΑ ΥΑΡΗ΢ 19 2003 132-134 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΜΤΘΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΗΑ Σ΢ΗΑΜΖ ΢ΟΦΗΑ
 20. 20. 19 2003 135-138 ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΖ΢ ΑΠΟΚΡΗΑ΢ - ΜΑ΢ΚΔ΢ ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΗΡΖ 19 2003 139-142 ΜΟΡΦΔ΢ ΣΟΤ '21 ΥΑΣΕΖ ΕΧΖ 19 2003 143-146 Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΦΧΜΗΟΤ ΢ΑΜΑΡΑ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 19 2003 147-148 Ζ ΚΤΡΑ ΢ΑΡΑΚΟ΢ΣΖ - ΣΑ ΣΑΜΑΣΑ ΕΖ΢ΗΑΓΟΤ ΣΑΝΤ 19 2003 149-151 "ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΠΑΗΕΔΗ" ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΔΦΔΣΕΖ ΣΕΟΤΛΗΑ 19 2003 152-153 Ο ΚΤΚΛΟ΢ ΣΟΤ ΢ΣΑΡΗΟΤ ΣΕΔΒΔΛΔΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 19 2003 154-155 ΜΑΘΖΣΗΚΔ΢ ΑΝΑΕΖΣΖ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟ ΛΑΨΚΟ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ ΠΡΔΒΔΓΟΤΡΑΚΖ ΚΟΡΗΝΑ 19 2003 156-157 "ΑΝΣΔ… ΚΑΗ Ζ ΧΡΑ Ζ ΚΑΛΖ!" ΜΠΟΤΡΥΑ Α΢ΠΑ΢ΗΑ 19 2003 158-159 ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΧΝΔ΢ ΣΖΝΟΤ Σ΢ΗΑΜΖ ΢ΟΦΗΑ, ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢ 19 2003 160-161 ΛΑΨΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΢Δ ΔΘΝΗΚΔ΢ ΔΝΓΤΜΑ΢ΗΔ΢ ΚΑΗ ΢ΤΜΒΟΛΑ ΠΗ΢ΣΖ΢ ΛΗΟΛΗΟΤ ΒΟΤΛΑ 19 2003 162-163 ΚΡΖΣΗΚΖ ΜΟΤ΢ΗΚΖ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ ΜΑΡΗΑ 19 2003 164-165 ΣΟ ΠΑΕΑΡΗ ΣΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΟΣ΢ΗΡΑ΢ ΖΛΗΑ΢ 19 2003 166-169 ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 19 2003 170-171 ΣΟ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Χ΢ ΜΔ΢Ο ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ΢ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 19 2003 172-176 "΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ" ΜΔ ΔΡΓΑ ΣΔΥΝΖ΢ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 19 2003 177-181 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ΢ ΜΔΘΟΓΟΗ ΢ΣΖ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΥΑΡΑΜΖ΢ ΠΑΤΛΟ΢ 19 2003 182-184 Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟ ΢ΖΜΔΡΗΝΟ, ΔΛΛΖΝΗΚΟ, ΠΟΛΤ-ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΢ΑΛΛΑ ΣΗΣΗΚΑ 19 2003 185-190 ΟΗ ΑΡΓΟΝΑΤΣΔ΢ ΔΠΗ΢ΣΡΔΦΟΤΝ ΢ΣΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢, ΢ΣΟ ΒΟΛΟ ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΑΛΚΗ΢ΣΗ΢ 19 2003 191-192 ΑΠΟΥΑΗΡΔΣΧΝΣΑ΢ ΣΖ ΓΡΑΥΜΖ ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΗΡΖ 19 2003 193-194 ΑΞΗΟΠΟΗΧΝΣΑ΢ ΣΑ ΢ΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΤ΢ΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΓΑΒΡΑΓΟΤ ΒΑΛΗΑ 19 2003 195-197 Ζ ΠΔΡΗΠΣΧ΢Ζ ΣΟΤ ANIMATION ΜΠΛΗΑΣΚΑ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ 19 2003 198-200 ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΔ΢ ΚΑΗ ΢ΣΑΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΔΚΘΔ΢Ζ΢ ΥΑΜΗΓΗΔΛΖ ΦΧΣΔΗΝΖ 19 2003 201-203 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ΢ ΚΤΠΡΟΤ ΘΔΟΥΑΡΟΤ΢-ΓΚΑΝΣΕΗΓΟΤ ΓΗΑΝΝΑ 19 2003 204-215 ΓΗΑΠΟΛΗΣΗ΢ΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΗ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΑΤΓΟΤ΢ΣΖ ΝΗΚΟΛΔΣΑ 19 2003 216-220 ΑΝΑΦΟΡΑ ΢ΣΖΝ ΚΟ΢ΜΟΓΟΝΗΑ ΣΟΤ Ζ΢ΗΟΓΟΤ ΛΗΑΝΑΝΣΧΝΑΚΖ ΓΑΦΝΖ 19 2003 221-227 ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΥΑ΢ΟΤΛΑ ΥΑΡΗ΢ 19 2003 228-231 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ΢ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΜΔ ΦΧΣΔΗΝΔ΢ ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ΢ ΚΑΗ ΑΛΛΔ΢ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΔ΢ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ΢ ΛΗΑΝΑΝΣΧΝΑΚΖ ΓΑΦΝΖ 19 2003 232 ΓΗΔΘΝΖ ΢ΤΝΔΓΡΗΑ 19 2003 234-243 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 19 2003 244-247 ΑΣΟΜΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 20 2004 3 Ζ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ 20 2004 4-9 ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 20 2004 10-14 ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ ΔΝΧ΢Ζ΢ 20 2004 17-23 ΢ΚΔΦΔΗ΢ ΠΑΝΧ ΢ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ, ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ ΡΟΝΣΔΝ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ) 20 2004 24-27 ΦΧΒΗ΢ΜΟ΢. "Ο ΝΣΟΝΑΣΔΛΟ ΑΝΑΜΔ΢Α ΢Σ' ΑΓΡΗΑ ΘΖΡΗΑ" (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΠΑΝΣΟ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢) 20 2004 28-33 ΕΧΡΕ ΜΑΣΗΔ. ΜΔ ΣΟΝ ΠΗΚΑ΢΢Ο ΢ΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΟΤ TRAIN BLEU (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΠΑΝΣΟ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢) 20 2004 34-39 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΛΑΨΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΢ΣΟ ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗ΢ΜΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΥΑΡΑΜΖ΢ ΠΑΤΛΟ΢
 21. 21. 20 2004 40-43 ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ, Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑ΢ΚΔΗΝ Σ΢ΗΡΗΓΧΣΖ΢ ΘΑΝΑ΢Ζ΢ 20 2004 44-47 ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΟΣΖΣΑ ΢ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΜΔΛΑ ΔΤΑ 20 2004 48-49 ΝΔΟΟΤΜΑΝΗ΢ΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΢ΣΔΡΓΗΟΤ ΢ΠΤΡΟ΢ 20 2004 50-54 "Μ ΟΠΧ΢ ΜΑΥΑΛΑ, ΜΠ ΟΠΧ΢ ΜΠΟΓΗΑ" ΜΑΓΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 20 2004 55-68 ΓΗΓΑ΢ΚΟΝΣΑ΢ ΣΔΥΝΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΛΤ΢Ζ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΔΧΝ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 20 2004 69-75 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΚΑΗ ΟΗ ΔΣΔΡΟΣΖΣΔ΢ ΣΖ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΣΑΣΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ, ΢ΚΑΡΑΚΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ 20 2004 76-78 ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗ΢ΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΢ΠΟΤΓΧΝ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 20 2004 79-81 ΜΔΣΑΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 20 2004 82-90 ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ "ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ" ΣΖ΢ Α΄ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΢ΗΓΑΛΑ΢ ΓΗΧΡΓΟ΢, ΚΑΣ΢ΑΡΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢, ΓΑΛΑΝΖ Λ. 20 2004 91 ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ "ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ" ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 20 2004 92-96 ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ "ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ". ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΖ ΓΛΧ΢΢Α ΓΑΡΑΓΖΜΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 20 2004 97-98 ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖ΢ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΣΧΝ ΓΗΑΚΟ΢ΜΖΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΓΑΦΝΟ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ΢ 20 2004 98-99 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ "Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΗ" ΓΑΨΣΖ΢ ΜΑΝΘΟ΢ 20 2004 100-103 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΗ ΢ΣΟΥΟΗ ΣΖ΢ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ΢ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΖΝ Α΢ΚΣ ΢ΑΛΛΑ ΣΗΣΗΚΑ 20 2004 104-108 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΢ΣΖ ΢ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Α.Π.Θ. ΣΡΗΜΖ ΔΛΛΖ 20 2004 109-110 ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΢ΣΖΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ ΣΖ΢ ΦΛΧΡΗΝΑ΢ ΜΠΔ΢΢Α΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 20 2004 112-117 ΢ΥΔ΢ΔΗ΢ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΑ΢ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ΢ ΢ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ ΢ΣΖΝ Τ΢ΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ ΠΑΛΤΒΟΤ ΚΛΑΗΡΖ 20 2004 118-125 Ζ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΑ ΢ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΢ΣΗ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΠΗΓΡΑ΢ΔΧΝ ΢ΔΓΗΑΓΖ΢ ΢ΔΡΓΗΟ΢ 20 2004 126-131 Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ΢ ΔΓΚΑΤ΢ΣΗΚΖ΢. ΜΔΛΔΣΧΝΣΑ΢ ΣΑ ΠΟΡΣΡΔΣΑ ΣΟΤ ΦΑΓΗΟΤΜ ΓΟΞΗΑΓΖ ΔΤΦΡΟ΢ΤΝΖ 20 2004 132-135 ΣΟ ΥΑΡΣΗ: ΜΗΑ ΑΝΔΞΗΣΖΛΖ ΠΖΓΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ΢ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΟΝΗΚΑ 20 2004 136-137 ΚΗΝΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ: ΜΗΑ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΑ ΢ΣΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΜΑ΢ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΑ 20 2004 138 Ζ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΢ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΢Δ ΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟ ΜΔ ΣΖΝ Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΑ 20 2004 139 ΣΑΞΗΓΔΤΟΝΣΑ΢ ΢ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΜΔ΢Α ΢ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΜΑ΢ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΑ 20 2004 140-141 ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΜΟΤ ΥΟΤΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 20 2004 142-143 ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΜΟΤ ΡΔΠΟΤ΢Ζ ΜΑΡΗΑ 20 2004 144-146 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧ΢ΔΗ΢ ΗΓΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΝΝΖ΢Ζ ΢ΣΟ ΢ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟ΢ΜΟ ΠΡΔΒΔΓΟΤΡΑΚΖ ΚΟΡΗΝΑ, ΛΑΝΑΡΑ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ 20 2004 147-151 ΑΠΟ ΣΟ Α΢ΠΡΟ ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΜΑΤΡΟ ΠΑΛΖΟΚΧ΢ΣΑ ΝΟΣΑ 20 2004 152-153 Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔ΢ΧΝ ΜΑΕΗΚΖ΢ ΔΝΖΜΔΡΧ΢Ζ΢ ΢ΣΖ ΢ΥΔ΢Ζ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΚΟΡΗΣ΢ΟΓΛΟΤ ΜΑΡΘΑ 20 2004 154-155 ΔΠΣΑΠΤΡΓΗΟ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σ΢ΔΛΗΚΔΡ ΢ΔΡΥΑΣ 20 2004 156-162 ΑΠΟΠΔΗΡΔ΢ ΢ΤΝΔΤΡΔ΢Ζ΢ ΣΔΥΝΖ΢, ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ΢ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ: ΢ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ΢ ΔΝΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΑΡΑΠΑΚΖ ΞΔΝΗΑ, ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 20 2004 164-166 ΟΗ ΜΔΣΑΝΑ΢ΣΔ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΚΖ΢ ΜΑΝΟΛΖ΢ 20 2004 167-173 Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ΢ ΢ΣΖ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ΣΖ΢ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ ΢ΗΓΟΤΡΟ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢ 20 2004 175-178 ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΜΔ ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΛΛΗΑ 20 2004 180-182 ΑΣΟΜΗΚΔ΢-ΟΜΑΓΗΚΔ΢ ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 20 2004 183 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΒΗΒΛΗΧΝ 20 2004 184-191 ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ - ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΓΖΜΟΤ΢ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ΢ 21 2005 3 ΣΟ ΥΑΜΔΝΟ ΝΟΖΜΑ
 22. 22. 21 2005 4-13 ΢ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΣΖ΢ ΔΝΧ΢Ζ΢ 21 2005 14-18 ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΖ΢ "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ΢ ΣΖ΢ ΜΠΟΛΧΝΗΑ" ΜΔΛΑ ΔΤΑ 21 2005 19-24 ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ΔΗ΢ ΢ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΧΣΑΣΖ΢ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ΢ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΟ 1981-2004 ΓΑΡΑΓΖΜΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 21 2005 26-29 Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΠΡΟΩΠΟΘΔ΢Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΈΝΖ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΤΡΗΑΝΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΢ΑΛΛΑ ΣΗΣΗΚΑ 21 2005 30-32 Ζ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1836-1918 ΣΕΟΒΑΝΑΚΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ 21 2005 33-39 ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ "ΞΔ΢ΣΖ 3" ΣΟΤ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢ 21 2005 40-48 Ζ ΝΧΠΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ Τ΢ΣΔΡΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΢ΣΟΤ΢ ΥΡΗ΢ΣΗΑΝΗΚΟΤ΢ ΥΡΟΝΟΤ΢ ΑΡΗΓΑ΢ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΟ΢ 21 2005 49-59 ΓΗΑΣΗ Ο ΠΛΑΣΧΝ ΓΔΝ ΔΠΑ΢ΥΔ ΑΠΟ ΑΥΡΧΜΑΣΟΦΗΑ ΛΔΒΗΓΖ΢ ΑΛΔΚΟ΢ 21 2005 60-71 ΠΡΑΓΜΑΣΔΗΑ ΠΔΡΗ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ΢ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΝΣΟ ΝΣΑ ΒΗΝΣ΢Η (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΕΔΓΚΟΤ ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ) 21 2005 72-81 ΢ΔΕΑΝ. ΑΝΑΜΝΖ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΔΠΗ΢ΣΟΛΔ΢ ΣΟΤ ΔΜΗΛ ΜΠΔΡΝΑΡ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΜΟ΢ΥΟΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ) 21 2005 82-89 ΣΟ ΚΔΝΟ ΚΑΗ ΣΟ ΠΛΖΡΔ΢ ΢ΣΖΝ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ (ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΒΔΡΣ΢ΧΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ) 21 2005 90-91 ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΝΔΧΣΔΡΗΚΟ΢ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 21 2005 92-96 ΠΛΑ΢ΣΟ΢ ΡΟΤΜΠΔΝ ΣΟ "΢ΑΜΦΧΝ ΚΑΗ ΓΑΛΗΓΑ" ΓΟΞΗΑΓΖ ΔΤΦΡΟ΢ΤΝΖ 21 2005 97-101 ΣΟ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ ΡΔΤΜΑ ΣΖ΢ MATH ART ΢ΗΓΟΤΡΟ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢ 21 2005 102-103 Η΢ΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ΢ - ΓΤ΢ΚΟΛΗΔ΢ ΚΑΗ ΑΠΟΡΗΔ΢ ΜΑΘΖΣΧΝ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΑ 21 2005 104-111 ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΣΟΤ ΔΛΔΝΖ 21 2005 112-114 Ζ ΓΗΑΓΡΑ΢ΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΡΟΤΜΠΑΝΖ ΝΗΚΖ 21 2005 116-119 Ζ ΣΔΥΝΖ Χ΢ ΢ΧΜΑ ΓΝΧ΢ΔΧΝ ΑΛΛΑ ΚΑΗ Χ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΔΡΓΟ ΛΑΕΑΡΟΤ ΢ΧΣΖΡΗΑ 21 2005 120-124 ΜΔ΢Ο ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΓΛΧ΢΢ΗΚΖ΢ ΔΚΦΡΑ΢Ζ΢ ΟΗ "Η΢ΣΟΡΗΔ΢ ΣΖ΢ ΓΡΑΜΜΖ΢" ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 21 2005 125-128 ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΢ΣΖΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΒΛΑΥΑΚΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 21 2005 129-133 ΣΟ ΥΑΡΣΗ Χ΢ ΤΛΗΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑ΢ΣΗΚΟ ΜΔ΢Ο ΢ΑΛΛΑ ΣΗΣΗΚΑ 21 2005 134-135 ΥΑΡΣΟΓΛΤΠΣΗΚΖ Σ΢ΑΛΓΗΡΖ ΔΛΔΝΖ 21 2005 136 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ΢ ΜΔ ΣΟΝ MATISSE ΓΑΡΓΔΛΖ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 21 2005 137-139 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΗΥΑΛΟ΢ ΚΧ΢ΣΑ΢ 21 2005 140-141 ΚΟ΢ΣΟΤΜΗΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ ΟΝΣΟΤΛΔ ULLA KOST 21 2005 142-145 ΑΝΑΚΤΚΛΧ΢Ζ ΥΑΡΣΗΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΟΓΟ΢ΗΑ 21 2005 146-148 ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΛΗΟΛΗΟΤ ΒΟΤΛΑ 21 2005 149-152 ΔΜΠΔΗΡΗΔ΢ ΑΠΟ ΓΗΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟΤ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΖ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ 21 2005 153-154 Ζ ΚΔΡΑΜΗΚΖ ΣΟΤ ΢ΖΜΔΡΑ ΜΔ ΣΗ΢ ΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΣΟΤ ΥΘΔ΢ ΚΟΤ΢ΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ 21 2005 155-160 ΑΡΥΑΗΟΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔ΢ΟΓΔΗΑΚΟ ΚΑΜΗΝΗ ΢ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 21 2005 161-164 ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΛΟΤ΢ΣΡΑ ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΣΑΚΖ΢ 21 2005 165-167 ΚΔΡΑΜΗΚΖ RAKU ΓΑ΢ΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΟΤΛΑ 21 2005 168-170 ΚΑΜΗΝΗ ΜΔ ΥΑΡΣΗ ΠΑΣΖΝΗΧΣΖ΢ ΣΑ΢Ο΢ 21 2005 171-172 ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑΕΟΝΣΑ΢ ΜΔ ΣΡΟΥΟ ΡΟΜΠΟΚΟΤ ΛΔΨΚΑ 21 2005 173-176 ΟΠΣΗΚΖ ΢ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΢ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΢ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ΢ ΝΗΚΟ΢ 21 2005 177-181 ΔΝΑ΢ ΑΓΝΧ΢ΣΟ΢ ΚΟ΢ΜΟ΢ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΟ ΓΝΧ΢ΣΟ Σ΢ΑΣΑΛΑ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 21 2005 182-183 ΦΧΣΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΤΦΔ΢ ΚΑΗ ΡΤΘΜΟΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΑΝΝΖ ΔΛΛΖ 21 2005 184-187 ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢Ζ ΣΟΤ ΠΟΗΖΣΗΚΟΎ ΛΟΓΟΤ ΥΑ΢ΟΤΛΑ ΥΑΡΗ΢

×