Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Endoskopik ultrasonografi ve hemsirenin rolu

250 views

Published on

Endoskopik ultrasonografi ve hemsirenin rolu

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Endoskopik ultrasonografi ve hemsirenin rolu

 1. 1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ AYTEN DÖNMEZ
 2. 2.  Endoskopi ve yüksek frekanslı ultrason probunun birleşmesiyle oluşan cihaz yardımı ile yapılan bir görüntüleme tekniğidir.  EUS’ un temel çıkış noktası trans abdominal ultrasonografinin yetersiz kaldığı durumlarda tanıya ulaşabilmektir.
 3. 3.  EUS cihazının üzerine yerleştirilen ultrason probu piezoseramikten imal edilmiştir.  Bu maddenin özelliği elektrik impluslarını ses dalgasına dönüştürmesi veya tam tersi işlevi yapabilmesidir.
 4. 4.  Yerleştirilen ultrason probu sayesinde yüksek frekanslı(5-20MHz) dalgalar kullanılarak yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilir.  Bu sayede GİS duvarı ve GİS duvarına komşu yapılar daha net görüntülenebilmektedir.
 5. 5.  EUS için kullanılan endoskoplar yandan görüşlü (lineer) veya önden görüşlü (radyal) olabilir.  Lineer cihaza, genellikle yandan görüşlü endoskop ile konveks ultrason probu yerleştilerek tasarlanmıştır.  Bu cihaz lezyonların tesbiti ve tanı konulması için sitopatolojik materyallerin alınması amacıyla tasarlanmıştır.
 6. 6.  Radyal cihaz önden görüşlü endoskop ,ultrason probu ve etrafında balon yerleştirilerek tasarlanmıştır.  Radyal cihaz GİS duvarına ait küçük lezyonların, ulaşılması zor anatomik kökenli lezyonların ve duvar katmanları ile ilişkisinin değerlendirilmesinde kullanılır.  Aynı zamanda 360 derece tarama yaparak kullanıcıya avantaj sağlar.
 7. 7.  Kabul görmüş endikasyonları:  Gastrik, rektal ve özofagiyal kanserlerin evrelendirilmesinde  Gastrointestinal duvar (submukozal kökenli) ya da komşu yapıların anormal oluşumlarının değerlendirilmesinde
 8. 8.  Kalınlaşmış gastrik foldların değerlendirilmesinde  Pankreatik kanserlerin evrelendirilmesi ve doku biyopsisi ile tanı konulmasında  Pankreas hastalıklarının irdelenmesinde
 9. 9.  Guiding kateter  Pig-tail stent  Puşher (stent iticiler)  Buji  Dilatasyon balonu  Kistotom  19-22-25 G biyopsi iğnesi  Tru-cut iğnesi
 10. 10.  Özofagus Akalazya: Ön tanı amaçlı uygulanır.  Özofagus kisti: Görüntüleme ve drenaj amaçlı uygulanır.  Özofagusa dıştan bası: Bası nedenini ve lokalizasyonunu belirlemek için kullanılır.  Özofagus duvarında kitle: Görüntüleme ve sitopatoloji materyal almak için.
 11. 11.  Özofagus varisi: Ön tanı amacı için  Kardiya bölgesine dıştan bası: Görüntüleme ve gerekli durumda patolojik materyal almak için.  Mide duvar kalınlaşması: İnceleme ve görüntüleme amacı  Mideye dıştan bası: Nedenine yönelik araştırma ve görüntüleme amaçlı.
 12. 12.  Mide polipleri: Sınır belirleme ve derin biyopsi amacı için.  Koledok değerlendirmesi: Koledok taş ve yapısını değerlendirmek amacı için
 13. 13.  GİS duvar komşuluğunda bulunan şüpheli alanların tanımlanması ve patolojik materyalin alınması işlemidir.
 14. 14. İşlem için kullanılacak lineer EUS skopunun hazırlanması Alınacak materyal için lam, lamel, biyokimya tüpü, edta tüpü, formaldehitli biyopsi kabı hazırlanması. Kullanılacak kateterlerin hazırlanması.  Lezyonun yapısına uygun seçilen biyopsi iğnesinin hazırlanması(19-22-25 g)
 15. 15.  Hasta dosyası ile kabul edilir sol lateral pozisyonu verilip monitörizasyonu sağlanır., Hastaya doktorun orderi ile uygun sedasyon yapılır. Lezyonun görüntülenmesi sağlandıktan sonra doktor isteği doğrultusunda biyopsi seti açılır.  Biyopsi setinin içinde bulunan negatif basınçlı enjektör hazırlanır.
 16. 16.  İğnenin ucu ve kılıfı içinde olacak şekilde stoper yardımı ile sabitlenir.  İğnenin içindeki guide wire 1-2 cm geri çekilir.  İğne lezyonun içerisine girdikten sonra guide wire ileri itilip, sonra tamamen çıkarılır.  Negatif basınçlı enjektör takılıp enjektörün ucundaki musluk açılarak aspirasyon sağlanır.  Alınan materyal doktor istemine göre (lam’a yayma, formol içerisine hücre bloğu) bırakılır.
 17. 17.  Biyopsi setinin iğnesi içine çekilip sabitlendikten sonra çıkarılır.  Hasta toparlanıp stabilize edildikten sonra servise transveri sağlanır.  Skop uygun şekilde dezenfeksiyon odasına gönderilir.
 18. 18.  . Lineer EUS skobu ile kist görüntülendikten sonra kistin içindeki sıvının tamamen veya kısmen boşaltılması işlemidir  . Endoskopik tedaviler sadece olgunlaşmış ve gastroduodenum komşuluğundaki sıvı koleksiyonlarına uygulanabilmektedir.
 19. 19.  Alınacak materyal için lam, lamel, biyokimya tüpü, edta tüpü, formaldehit’li biyopsi kabı hazırlanması. Kullanılacak kateterlerin hazırlanması;  Kistotom, biyopsi iğnesi, klavuz tel, pig- teil kateter,puşher, bilier buji ,
 20. 20.  Hasta dosyası ile kabul edilir ,sol lateral pozisyonu verilip monitörizasyonu sağlanır.  Hastaya doktorun orderi ile uygun sedasyon yapılır.  Kistten numune alınacak ise önce biyopsi iğnesi verilir, kistin içine girildikten sonra negatif basınçla materyal alınıp isteme göre tüplere boşaltılır.
 21. 21.  Kistin drenajı için kistotom ile giriş alanı kesilir  Kistotom dan klavuz tel geçirilip kist içerisine yerleştirilir  Bilier buji veya dilatasyon balonu tel üzerinden geçilerek kesi yaptığımız alan genişletilir.  Tel üzerinden pig teil stent yerleştirilir.  Hasta toparlanıp stabilize edildikten sonra servise uygun şekilde transveri sağlanır.  EUS skobu dezenfeksiyon odasına gönderilir
 22. 22.  Farklı teknikler ve solüsyonlar kullanılarak çölyak pleksus nörolizi pankreatik ve retroperitoneal ağrıların giderilmesinde veya hafifletilmesinde kullanılmaktadır.  Endosonografik olarak çölyak ganglionlarına biyopsi iğnesi ile solüsyonların verilmesi ile karekterize bir işlemdir.
 23. 23.  İşlem için kullanılacak lineer EUS skobunun hazırlanması Kullanılacak kateterlerin hazırlanması Lezyonun yapısına uygun seçilen biyopsi iğnesinin hazırlanması (19-22-25 g)
 24. 24.  Hasta dosyası ile kabul edilir sol lateral pozisyonu verilip monitörizasyonu sağlanır.  Hastaya doktorun orderi ile uygun sedasyon yapılır. Hastaya uygulanacak bupivacaine ve saf alkol hazırlanır.
 25. 25.  İğne çölyak ganglionlarına yerleştirildikten sonra içerisindeki gayt önce 1-2 cm itilip sonra tamamen çekilir  Hazırlanılan solüsyon iğne ucuna takılarak doktor orderine göre enjekte edilir.
 26. 26.  Biyopsi setinin iğnesi içine çekilip sabitlendikten sonra çıkarılır.  Hasta toparlanıp stabilize edildikten sonra servise transveri sağlanır  EUS skopu uygun şekilde dezenfeksiyon odasına gönderilir. .
 27. 27. EUS KILAVUZLUĞUNDA PELVİK SIVI KOLEKSİYONLARININ DRENAJI  Lineer EUS kullanılarak pelvik sıvı koleksiyonu görüntülenip biyopsi iğnesi ile sıvı koleksiyonunun içine girilip örnek alma ve drenaj işlemidir.
 28. 28.  Hasta dosyası ile kabul edilir sol lateral pozisyon verilerek monitörizasyonu sağlanır.  Hastaya doktorun orderi ile uygun sedasyon yapılır.
 29. 29.  Sıvı koleksiyonu görüntülenir doppler ile iğne yolundaki vasküler yapılar ekarte edildikten sonra, EUS kılavuzluğunda 19 G aspirasyon iğnesi sıvının içine ilerletilir. Elde edilen sıvının bir kısmı Gram boyası ve kültür için gönderilir. Sıvı koleksiyonu serum fizyolojik ile yıkanıp aspire edilir. Aspirasyon iğnesinin içinden 0.035 inçlik kılavuz tel apsenin içine ilerletilir..
 30. 30.  Apse ile rektum duvarı arasındaki hat kateter veya balon ile genişletildikten sonra EUS kılavuzluğunda drenaj kateteri apsenin içine yerleştirilir.  Apse kavitesi 6 saat aralarla serum fizyolojik ile yıkanır. Büyük apselerde birden fazla drenaj kateteri gerekebilir
 31. 31.  EUS uzunca bir süre tümörlerin teşhis ve evrelenmesinde kullanıldıktan sonra, son yıllarda habis lezyonların tedavi sürecinde de kullanılmaya başlandı.
 32. 32.  Lineer ekoendoskop ile tümörün yeri belirlenip, doppler altında iğnenin geçeceği yol üzerindeki vasküler yapıların varlığı ekarte edildikten sonra, ucuna 3 mm uzunluğunda 0.8 mm çapında marker yerleştirilmiş 19 G ince aspirasyon iğnesi tümörün içine ilerletilir.  İğne ucunun tümörün içinde olduğu endosonografik olarak teyyit edildikten sonra stilet ilerletilerek marker tümörün içine yerleştirilir.
 33. 33.  EUS kılavuzluğunda luminal ve ekstraluminal tümörlerin içine yerleştirilen markerlar radyoterapi sırasında hedef lezyonun doğru belirlenmesinde yol gösterici rol oynamaktadır.

×