Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moti̇vasyon Nedir ve Türleri

METU NCC GPC100

 • Login to see the comments

Moti̇vasyon Nedir ve Türleri

 1. 1. MOTİVASYON AYKUT TÜRE bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitmenliği ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 1
 2. 2. MOTİVASYON NEDİR?  Motivasyon bireylerin belirli bir amacı ya da hedefi gerçekleştirmek üzere içsel ya da dışsal arzu ve istekler ile davranma sürecidir. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Mutlu Olmak: Özgür Bolat16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. MOTİVASYON TÜRLERİ20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. Motivation: Les Brown23
 24. 24. 24
 25. 25. MOTİVASYON TÜRLERİ25
 26. 26. 26
 27. 27.  Hopelessness - Umutsuzluk  Helplessness - Çaresizlik  Overwhelming Yourself - Kendini Ezme  Jumping to Conclusions - Direkt Sonuca Gitme  Self-labeling - Kendini Etiketleme  Undervaluing the Rewards – Ödüllerin Değersizleşmesi  Perfectionism - Mükemmelliyetçilik  Fear of Failure – Hata Yapma Korkusu  Fear of Success – Başarı Korkusu  Fear of Disapproval or Criticism – Onaylanmama & Eleştiri Korkusu  Coercion and Resentment – Zorlama & Kızgınlık  Guilt and Self-blame – Suçluluk & Kendini Suçlama 27
 28. 28. MOTİVASYON TÜRLERİ28
 29. 29. 29
 30. 30. MOTİVASYON TÜRLERİ30
 31. 31. 31
 32. 32. MOTİVASYON TÜRLERİ32
 33. 33. Final Sorusu: Ahmet Şerif İzgören33
 34. 34. 34
 35. 35. 35

×