Gz Israel 01

563 views

Published on

Boletín nº1 do Colectivo Galiza-Israel

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gz Israel 01

  1. 1. Nº 1 nov´06 www.galiza-israel.org galiza_israel@yahoo.es FÁCIL = TODO ENCAIXA (FÁCIL) dixo o representante soviético o vento a favor na opinión pública. Cada día que pasa estou máis Andrei Gromyko no Consello de Nin sequera após o Holocausto que convencido de que o problema de Seguridade (29 de maio de 1948): levou por diante a un terzo do total comprensión do conflito no Medio quot;Ésta non é a primeira vez que os da súa xente. Como moito a opinión Oriente é máis que nada un estados árabes, que organizaron a pública occidental -no resto do problema de información. Custa invasión de Palestina, ignoran mundo agás casos moi específicos crelo nestes tempos no que a unha decisión do Consello de non hai de feito opinión pública información rula pola rede en Seguridade ou da Asemblea Xeral. como nós a entendemos- tivo uns inxentes cantidades. Custa crelo. A delegación da URSS xulga que é anos de mala conciencia o que Mais acho que é a explicación máis esencial que o Consello declare a levou a que 3 anos após o obxectiva e realista. Explícome. súa opinión máis clara e descubrimento do que acontecera firmemente ao respecto desta en Dachau, Treblinka, Se lle pregunto á miña panadeira, actitude dos estados árabes Auschwitz, Mauthausen, etc., ao repartidor do Faro, á miña tía de perante as decisións do Consello de levou a Nacións Unidas, despois Nigrán, etc... se lles pregunto pola Seguridadequot;). dun intenso traballo de campo, de ocupación chinesa do Tibet, da delegacións de NN.UU sobre o crise en Darfur, da situación a día terreo negociando coas partes un de hoxe en Grozni, en Tindouf, etc., Ter que enfrontar todo isto acordo satisfactorio, levou entón ao probabelmente a resposta non recoñezo que é complexo e require recoñecemento dos dereitos pasaría dun vago: quot;que mal está o en moitos casos por en cuestión nacionas históricos dos xudeus - mundoquot;. verdades absolutas previamente Resolución 181- que tivo como asumidas. Máis estou certo, resultado o nacemento do Estado Se pola contra pregúntolles pola totalmente certo, de que de a canta de Israel. crise en Medio Oriente, a resposta máis información teñamos a será clara: quot;os xudeus que están a propósito das orixes do conflito, Non insistirei máis outra vez en que masacrar aos pobres palestinosquot;. máis claro estaría todo. Non falo de a Resolución 181 contemplaba a Por que esta disparidade? posicións acríticas a favor de Israel. creación tamén dun Estado árabe En absoluto. Contra o algún de vós no 80% do Mandato Palestina, que Pois porque o conflito -duro, poida pensar non é o meu caso. Nin foi a negativa radical dos estados complicado e con mil aristas- de os asentamentos, nin os asasinatos árabes a respectar a resolución o Israel non é doado de explicar con quot;selectivosquot;, son por exemplo que derivou na non existencia a día rigorosidade. Porque o fácil foi -é- aceptabeis. O que para min tamén é de hoxe dun estado palestino, de recorrer á cantinela oficial de quot;uns inaceptábel é esa posición que cando se acusa -moitas veces malvados xudeus que aterraron en radicalmente acrítica cos con razón- a Israel de violar, de non Palestina e botaron fóra aos palestinos, como se despois de case respectar as múltiples resolucións lexítimos habitantes daquelas 60 anos non tiveran ningunha posteriores de NN.UU, quot;esquécesequot; terrasquot;. Esta explicación funciona responsabilidade na non resolución moi curiosa e interesadamente a porque é simple, e xa que logo do drama. Esa cómoda e 181 e quen a violou, (Por certo encaixa moi doadamente se non politicamente impecábel posición sobre a violación da Resolución por buscamos a súa verificación. A fin de minimizar cando os mortos son parte dos estados árabes eis o que de contas os xudeus nunca tiveron israelies - perto de 1000 desde
  2. 2. GALIZA-ISRAEL 2 2 COMPRENDER 2000- en salvaxes atentados minación. Pero como non é motivo suicidas contra autobuses, de safistacción, como nacionalistas, universidades, discotecas, rúas que outros nacionalistas acadaran o comerciais, paseos, etc., cando os que nós pretendemos para o noso O pasado día 9 de Abril un amigo mortos caen baixo os Kassan que país?. De verdade compañeiros, xudeu catalán invitoume ao acto de Hamas dispara a diario desde Gaza non o entendo. conmemoración do Holocausto que e Cisxordania contra civis israelís... se celebraba na sé da Comunidade estes mortos son indecentemente Dicíame un compañeiro do BNG Israelita de Barcelona. Unhas minimizados. Como se o feito de que o problema de Israel e o BNG cantas ducias de persoas, nun seren israelies fora xa quot;pecado era a súa alianza cos Estados ambiente de recollemento, orixinalquot; dabondo para xustificar a Unidos. Dicía o compañeiro con reflexionaban sobre o acto de súa morte. É indecente escoitar ironía que se a alianza fose coa vella barbarie máis desapiadado que o cousas como quot;pobres palestinos co e defunta URSS, O propio Sharon ser humano foi capaz. Lembraban que sofren non teñen outra saídaquot;. estaría convidado na Quintana o as vítimas sen desexo de vinganza Non terían -tirando desta mesma Día da Patria e os palestinos serían nin exteriorizacións de dor, senón liña xustificadora- os quot;pobres tratados como quot;a contra coa altura moral que permitiu a xudeusquot; co que pasaron tamén nicaragüensequot;. este pobo superar un trauma algún motivo para sobrepararse colectivo de tanta envergadura nunha terra onde é tan doado Para min, como nacionalista e de recorrendo á capacidade creadora sobrepasar a delgada liña vermella esquerdas, hai datas na terra e no que amosaron sempre en todos os do racional? tempo que teño como referenciais. terreos do saber, tal e como A independencia americana, a lembraba Luís Goytisolo no seu revolución francesa, a artigo “Intelectuais e xudeus” (El independencia da verde eirín e o 14 País. 22 de Decembro de 2001). de maio de 1948 no que centos de anos despois o pobo de Israel As circunstancias actuais do acadou o que en xustiza merecía. A conflito árabe-israelí enchían de súa independencia. preocupación a todos os presentes no acto, non só porque non se ve Case 60 anos despois, constante- unha saída a curto prazo, senón mente acosado, atacado, non é porque no noso país, que é tamén o honesto nin sequera realista, seu, perciben un baleiro de exixirlle ao Estado de Israel un incomprensión ao seu ao redor expediente impoluto e sen mancha. cando gran parte dos medios de Ninguén, ninguén que pasara o que comunicación e a maioría de forzas É para min de verdade pasou só no último século, como o políticas toman claramente partido incompresíbel que desde o que viviu o pobo de Israel, tería pola causa palestina nacionalismo non sexa a unha actitude defensiva diferente. responsabilizando só a Israel en independencia de Israel un feito a Non nego -eu non son acrítico- que exclusiva do tráxico agravamento salientar. Unha nación que Israel ten cometido abusos, excesos da crise. Singularmente a falsa e sobrevivou séculos de progroms, represivos brutais. Mais descontex- interesada acusación de xenocidio persecucións, discriminacións, tualizalos dun día a día prebélico contra o pobo palestino e a exterminio industrial masivo... e cando non simplemete bélico, é un equiparación co nazismo da política que por fin acada un anaco de terra, fraude interesado. de defensa do Estado de Israel da súa terra, para vivir por fin en divulgada a través de medios de paz sen ser perseguidos, Oxalá o pobo de Israel e o pobo comunicación é un feito de tanta discriminados, exterminados. Un palestino cheguen o máis axiña gravidade que non pode deixar anaco de terra máis pequeno que o posíbel á paz. Paz máis que indiferentes aos demócratas e ás da miña patria que xa é pequena, merecida. Pero a paz constrúese persoas con sentido crítico da un pobo coa fortaleza na súa sobre a realidade. Se o IRA non Historia e da presente realidade. conciencia nacional suficiente para asumise pragmaticamente a Reyes Mate, no seu artigo “A conquerir o que eu quero para a realidade de esgotamento na que singularidade de Auschwitz” (El miña nación. Nación que nun ficaba, os Acordos do Venres Santo País. 22 de Abril de 2002) fai parlamento autonómico de 75 non terían visto a luz. A paz en referencia a esta cuestión. deputados só 13 teñen ese mesmo Medio Oriente virá da man do real obxectivo no pleno recoñecemento recoñecemento do dereito de Israel Comprender a Israel non implica dos Dereitos Nacionais do meu a existir e vivir con seguridade ou necesariamente estar de acordo pobo. E que a pesar de ser nós -os non virá. Dicía Golda Meier que coas decisións do Goberno do nacionalistas- unha minoría no podía entender que os árabes Estado de Israel, senón noso pequeno país, nunca aceptarei quixeran botalos ao mar. Pero que aproximarse á realidade do pobo como ningún de vós tampouco, que o que os árabes non podían xudeu e ao conflito árabe-israelí se poña en cuestión o caracter pretender é que os xudeus con toda a súa complexidade, sen nacional da Galiza e o seu colaboraran na tarefa. prexuízos preestablecidos e con irrenunciábel dereito de autodeter- espírito crítico, sen dar por boas as PEDRO GÓMEZ-VALADÉS
  3. 3. 3 GALIZA-ISRAEL ISRAEL, PENSAR EN CATALUNYA En Catalunya, cando en 1.948 o distincións simplistas (palestinos palestino pero contrarios Estado de Israel acadou a súa bos, xudeus malos). A aposta pola radicalmente á autodeterminación independencia, algunhas paz na rexión conleva a condena do do pobo catalán. Se o lema da desubicadas forzas políticas e os terrorismo e en especial da manifestación estivese pola paz e intelectuais catalanistas non estratexia das bombas humanas pola autodeterminación dos pobos marxistas celebraron este éxito asasinas como método para todos estes figurantes non terían colectivo do pobo xudeu que era conseguir obxectivos políticos e podido asistir. tamén o de todos os pobos aplicar o principio de oprimidos do mundo. Esta corrente autodeterminación dos pobos como Como di un amigo: Revolucionarios de simpatía mantívose ate ben fórmula para a solución dos do mundo e reaccionarios de entrados os anos 60 e son conflitos co fin de garantir o Catalunya, unídevos! testemuñas diso o propio President proceso que ten que conducir a que Pujol ou Jordi Carbonell, tanto o pobo de Israel como o Como catalán que aspira á presidente de ERC entre moitos palestino teñan o seu propio Estado independencia da miña nación, non outros patriotas da súa xeración. A e igualmente as condicións de podo admitir nin o cinismo e progresiva hexemonía do PSUC e seguridade imprescindíbeis para o sectarismo político nin a exclusión outras formacións marxistas a desenvolvemento da súa vida civil. dos xudeus no proceso de partir de 1.968 comportou a construción da nosa comunidade translación ao noso país dun Desgrazadamente, non foi este o catalá que loita por integrar, progresismo superficial herdado da carácter da maioría de sempre respectando a súa tradición comunista consistente en manifestacións públicas que se identidade, colectivos de bereberes, apoiar aos países árabes para realizaron nas últimas semanas. pakistaníes, saharauís e outros utilizalos contra Occidente durante chegados ao noso país nunhas a guerra fría. A esta secuela de Artigos como “Todo ten un límite” condicións culturais e económicas tardocomunismo e do baleiro de de Jordi Argelaguet (Avui. 10 de que poñen a proba a capacidade de pensamento político que provoca, Abril de 2.002) foron a excepción integración na diversidade da hai que engadir a partir dos anos no medio de moitas informacións sociedade catalá actual. A 90 unha serie de posicionamentos superficiais e seitarias. Esta solidariedade con outros pobos do que enlazan coa xudeofobia secular descompensación de opinións mundo ten que estar guiada polos do máis rancio nacionalismo tamén reflicte un estado de opinión principios da paz, a prevención dos español : o odio ao xudeu é a pública deteriorado no seo da nosa conflitos e a autodeterminación dos primeira mostra de repulsa á sociedade. pobos e non pode estar en diversidade que marcou a contradición cos comportamentos construción política de España O pobo catalán mantén políticos internos de Catalunya. desde a Idade Media ate os nosos maioritariamente un espírito Máis ben todo o contrario: tense días. progresista e solidario como o que manifestar en calquera amosa o feito de ter unha alta momento pensando tamén no país Antisemitismo e españolismo foron porcentaxe de voluntarios que queremos construír. historicamente complementarios e espallados por todo o mundo e compatíbeis. Puidémolo comprobar comprometidos coas máis diversas JAUME RENYER I ALIMBAU hai uns días en Barcelona cando se causas humanitarias. Esta Presidente do Forum Català pel Dret a l’Autodeterminació.Profesor de Dereito manifestaban contra Israel con solidariedade foi evoluíndo na Universitat Rovira Virgili. Foi panos palestinos deputados e segundo transcorreron as etapas do deputado no Parlament de Catalunya intelectuais favorábeis a un estado conflito árabe-israelí. por ERC.
  4. 4. GALIZA-ISRAEL 4 2 CONTRA ISRAEL VÍVESE MELLOR Contra Israel vive mellor a anualmente, a financiar a tolemia O escritor e bo amigo Horacio todopoderosa Francia, que así reforza integrista de Hamàs e de Hezbollah. Vázquez Rial publicou un artigo onde os seus múltiples intereses Pero non é o único, e Israel, aseguraba que, se neste país houbese económicos cos árabes (ou alguén militarmente poderoso, pero á vez unha prensa normal, titulariamos creu algunha vez que Francia era enormemente fráxil e vulnerábel, foi “Irán atacou Israel”, en referencia á unha hermanita da caridade?), e de sometido, durante décadas, a unha escalada bélica na zona. En liña paso tranquiliza aos seus conflitivos guerra latente, con terrorismo parecida, Hermann Tertsch expresou banlieues. Contra Israel, dende os incluído, na que participaban alegre e a súa perplexidade ante a facilidade días gloriosos da gloriosa maldade impunemente diversos países con que Israel é criminalizado, soviética, viviu mellor Rusia, e contra membros da ONU. Non importaba automaticamente, máis aló dos feitos, Israel, por suposto, viven mellor cal fose a actitude de Israel, desde os as razóns ou os datos. Persoalmente, todas as ditaduras do petrodólar, que Acordos de Oslo, ate Camp David, falei en múltiples foros do reforzando o discurso antisemita, dende os esforzos de Rabin aos de maniqueísmo con que se tratan as crean un chivo expiatorio que distrae Barak, pasando pola desconexión de cuestións arabe-israelís, ate o punto ao persoal da miserábel vida á que foi Gaza de Sharon ou a truncada folla de de que xente intelixente se converte, condenado. Por suposto, o xudeu ruta. Fixera o que fixera, mandasen cando fala deste conflito, en malo axuda a camuflar os problemas falcóns ou pombas, o único obxectivo paradigma do prexuizo, a mentira e a internos, a falta de liberdade, a da inmensa maioría dos estados terxirversación. Contra Israel, algúns tolemia integrista, a falta de implicados era facer desaparecer a viven mellor, e son tantos que me esperanza das sociedades nas que Israel. Con diñeiro, con publicidade, pareceu interesante reflexionar sobre viven. con esforzo político e diplomático, o fenómeno. con armas, con loxística, Contra Israel vive mellor a tiranía con propaganda. Décadas e Con todo, ¿como siria, e contra Israel Irán topa a súa décadas construíndo a non?, empezo polo escusa para manter o islamofascismo guerra. Décadas e décadas máis importante. A que cultiva. Pero, sobre todo, quen desmontando toda opción situación actual é mellor vive contra Israel é unha de paz. terríbel (“unha esquerda caduca, en cuxo ADN auténtica merda”, topamos os rastros dun Que outro país aguantaría? dito en expresión antioccidentalismo patolóxico. Unha A última escalada é a buschiana), é esquerda que perdeu as utopías que crónica dunha guerra dolorosa para todos ela mesma traizoou e que, na súa anunciada e longamente e é un dos camiños inxenuidade, cre recuperar parte da preparada. Unha guerra malos dos moitos épica perdida con calquera pano que, non o esquezamos, camiños malos que panarabista que se pon ao pescozo. declarouse cun Hamas no podía emprender Unha esquerda, en fin, que non goberno, que constrúe un Israel. Mais, e a soportaría un cura católico, pero que túnel desde Gaza, ataca pregunta non é alucina e namórase de calquera unha base militar en chan menor: Tiña Israel mullah islámico que chame á yihad. israelí, mata soldados e algún camiño bo De Marujas Torres, o paraíso da secuestra a un deles. E, polo norte, para seguir? “A paz é o camiño”, di a esquerda de salón está cheo. Mágoa grupos terroristas de Hezbollah, benintencionada cita, pero durante que é un paraíso que, para a tamén membros do goberno libanés, décadas o mundo árabe en conxunto, liberdade, resulta un inferno. atacan unha base militar, matan o palestino en particular, e o soldados e secuestran a dous máis. E, integrismo islámico en singular, ¡alegría, que son dous días!, sobre dedicáronse a bombardealo, borraron todo se vivimos en Europa, estamos os trazos e fixérono desaparecer. tomando o sol e somos Desde os famosos tres NON do xenéticamente antisemitas, por moito mundo árabe reunido en Khartum, que fagamos da corrección política un após a Guerra dos Seis Días (Non ao útil disfraz. Como dicía Tertsch, ate recoñecemento, NON ás negociacións cando os feitos son inequívocos e e Non á paz con Israel), moi poucas sinalan claramente a Israel como país cousas mudaron. Só Xordania e agredido, no noso país convertémolo Exipto estableceron tímidas relacións automaticamente en culpábel. E é con Israel, acadando o que que, na liña deste artigo, moitos son poderiamos chamar unha precaria os que contra Israel viven mellor. pero sólida paz. Mais o resto de países, economicamente fortes, O primeiro que vive mellor é Kofi militarmente capaces e Annan, que cada vez que move o seu demograficamente poderosos, dedo contra Israel, ve subir o seu continuaron financiando loxísticas liderado entre as decenas de terroristas, alimentando o ditaduras que conforman a Asemblea resistencialismo vitimista e negando Xeral da ONU. Ademais, e non é toda posibilidade de diálogo. Irán é, Diari Avui. menor, contra Israel reforza o seu neste contexto, o país máis visíbel, máis que deteriorado prestixio. con millóns de dólares dedicados, PILAR RAHOLA
  5. 5. 5 GALIZA-ISRAEL O SAHARA E O MURO ESPAÑOL DO ESQUECEMENTO o informado lector ben saberá. particularmente lexitimada para Chamarlle quot;naziquot; a un xudeu non só España desentendeuse das súas impartir leccións de ética neste é un insulto, senón unha obrigas como potencia asunto. E menos aínda desde que contradición entre os termos; pero administradora nunha ignominiosa en xullo de 1995 o seus quot;cascos abonda botar unha ollada ás teles e retirada que tal vez non contribúa azuisquot; toleraron sen inmutarse o a gran parte da prensa española gran cousa a aumentar a fiabilidade matanza de máis de sete mil para comprobar que ese costume deste país nos seus tratos con bosnios (musulmás, por certo) a está moito máis estendida do que o outras nacións. Nin a manter o mans dos serbios no enclave de sentido común aconsellaría.Ser crédito dos seus compromisos e Srbrenica.O estraño de todo este antisemita ou xudeófobo sae de palabras de honra entre as xentes asunto é que en España só se fale moca en España —máis aínda se un ás que, teoricamente, está obrigada do muro de Israel. Moito máis declárase progresista—; e tal vez a protexer, claro está. A política preto, así no xeográfico como no por iso exista unha tan sólida africanista e, a miúdo, antisemita sentimental, fica o muro erixido coincidencia en que o muro do quot;Caudilloquot; tivo unha inesperada polo goberno de Marrocos no divisorio erguido polo goberno de continuación na maioría dos Sahara a partir de 1985 co Israel é unha proba evidente do gobernos democráticos que propósito de combater máis eficaz- carácter racista, nazi e ate xenocida seguiron ao esgotamento (que non de Israel. Dos xudeus, vaia, que caída) da ditadura. A quot;novaquot; sempre son culpábeis de algo. España democrática tardou unha morea de anos en Parece natural, polo tanto, que establecer relacións os lorocutores das televisións diplomáticas con Israel; e, agás falen con toda soltura do algún breve período, todos os quot;Muro da Vergonzaquot;, gobernos mantiveron como equiparando nada sutilmente eixe da súa política exterior a ao que está erguendo o actual retórica quot;irmandadequot; cos países goberno israelí co que partiu en árabes. dous durante varias décadas ao Berlín da guerra fría. A verdade Aínda hoxe seguen a facelo. é que o muro de Berlín, Non hai, polo tanto, razón coñecido como quot;da vergonzaquot;, algunha para estrañarse de que construírono os comunistas do o único muro coñecido en lado oriental para impedir que España sexa o que Israel está a xente fuxira do seu galiñeiro construíndo no Medio Oriente colectivista ao bando do e, sen embargo, tan afastado. capitalismo; mentres que o de Doutros muros máis próximos, Israel está sendo edificando como o do Sahara, nin sequera para evitar que certos se escoita falar, por máis que islamistas do Partido de Deus nesa antiga colonia vivisen entren no seu país a porlle milleiros de persoas que un día bombas nos autobúses, as foron formalmente cafetarías e os salóns de compatriotas dos españois e casamentos. ate contaban con procuradores para representalos nas vellas Hai un sutil matiz entre os fins Cortes. Esa recente vergonza carcerarios do muro berlinés e parece ter erguido un muro de os do valado que se erixe entre esquecemento no inconsciente Israel e Palestina; pero colectivo dos españois. tampouco é cousa de porse mente á resistencia do pobo pejigueros. Calquera muro, falando sahariano, apoiada por Alxeria. Menos mal que nos queda Israel, o en xeral, é unha vergonza; e a seu muro e o noso histórico miúdo un abuso. Así recoñeceuno o E non é que o muro sexa pequeno, antisemitismo secular para propio Tribunal Supremo de Israel precisamente. Ocupa máis de 2.000 desfogarnos. Chamándolles nazis, ao declarar ilegal parte do trazado quilómetros e, a diferenza do por exemplo. da quot;valadoquot; -como prefire chamalo israelí, está reforzado con minas, o goberno israelí-; e incluso unha trincheiras, alambradas e toda ÁNXEL VENCE Resolución Internacional da ONU, claste de enxeños letalmente que ilegalizou por completo toda a disuasorios.O Sahara e os seus obra.(Por desgraza, a ONU que cidadáns -que á sazón tiñan DNI retirou ás súas tropas deixando a español- foron entregados a Israel fronte á agresión militar Marrocos polo réxime do xeneral dunha vasta alianza de países Franco en novembro de 1975, como árabes en 1967, non está
  6. 6. GALIZA-ISRAEL 6 2 LIBROS LA TIERRA MÁS EN DEFENSA DE Mais hai disidentes, como non ISRAEL DISPUTADA. podía ser menos. Nin Europa nin o estado español son un espazo El Sionismo, Israel y el totalitario, como o islámico. Neste conflicto de Palestina libro recóllense textos dalgúns deses autores de criterio Joan B. Culla independente e crítico, xente de diversa orixe política, colaboradores de medios moi diferentes, xornalistas e catedráticos, escritores e politólogos, coñecidos todos no estado español (lugar de orixe da iniciativa) que coinciden en soster o dereito de Israel a existir e defenderse, sen negar o dereito dos árabes do país que están condenados a compartir. Se incide nos antecedentes históricos, na descrición do presente, centrándose na xudeofobia ou no conflito en si, a fin de ofrecer un amplo panorama das cuestións que tratan. Dous anos de censura por parte das grandes editoriais españolas adiaron a A pantasma do antisemitismo aparición deste traballo colectivo percorre Europa con variados no que cada autor achegou o seu matices. Isto é algo que recoñece propio punto de vista, acollido pola incluso a UE, como é o caso do voluntariosa Editorial Certeza, de Informe 2004 presentado polo Zaragoza. dirixida polo galego Xosé Joan B. Culla ofrécenos un comisario Cox. Un antisemitismo Vicente Zalaya. É propósito dos percorrido completo pola historia que xunto ao lexítimo colaboradores por en mans do do movemento sionista, do Estado cuestionamiento político das lector un instrumento para o debate de Israel dende a súa decisións de Estado israelí, que racional do conflito de Medio independencia en 1948 e do tamén se expresan en Israel, Oriente, sen veos nin prexuizos. O interminábel enfrontamento cos manifesta cada vez máis traballo é valioso nun momento da árabes palestinos, ate os nosos días. abertamente a vella xudeofobia co Historia no que o papel dos O autor considera que existe un pretexto desa crítica, que á súa vez intelectuais vese reducido e descoñecemento xeneralizado das realimenta o malsano prexuizo, postergado como nunca antes pola raíces e das complexidades deste empobrece a vida social, e comunicación de masas e conflito, dos factores demográficos contribúe a enlear o intríngulis consígnalas simplificadoras do e económicos, políticos e militares, mesoriental co seu alento ás “pensamento único, feble e culturais e relixiosos que o actividades opostas a unha reaccionario” sob denominacións caracterizan e o condicionan. estratexia encamiñada ao fin do varias que van desde a nazi á da conflito. Boa parte da prensa coñecida como progresía de salón. É preciso saber como e cando continental e moi en particular a Une aos cooperantes deste esforzo a xurdiron os dous nacionalismos española, por razóns propias da convicción de que só a análise que se disputan aquela terra, que historia recente do reino, acolle e rigorosa da realidade permite situar factores endóxenos e exógenos os recrea esta conduta enfermiza e os problemas na súa xusta perspec- nutriron e déronlles forma, cal foi o malinteresada, permitindo que se tiva, e que os cidadáns teñen papel das sucesivas grandes cuestione ate a existencia do Estado dereito a escoitar voces e criterios potencias, o da opinión pública de Israel, agora coa habitual escusa acalados pola ditadura dos media. internacional, o do mundo árabe, antisemita (quen necesita a ese país que une e que separa ás dúas de xudeus?), agora coa da chamada Unha iniciativa do xornalista Jaime sociedades enfrontadas. Se o fío “causa árabe” que a ninguén Naifleisch, Pilar Rahola, Horacio condutor do libro é a experiencia prexudica tanto como aos Vázquez-Rial, Vicenç Villatoro, histórica israelí, o seu propósito é palestinos, ou combinando ambas Valentí Puig e Gabriel Albiac. explicar desde a máxima (“a maldición xudea é culpábel do obxetividad posíbel. sufrimento e do atraso dos Encomendas a: certeza@certeza.com musulmáns”). Ás veces, sen escusa algunha. Alianza Editorial (2004) Alianza Editorial (2004)
  7. 7. 7 GALIZA-ISRAEL LIBROS SIONISMO, MARXISMO, Convén lembrar -Juan Nuño non de un antisemitismo de esquerdas e o ANTISEMITISMO. deixa de facelo- que dito rexeitamento sistemático de Israel. La quot;cuestión judiaquot; rexeitamento foi tributario tanto da Sería bo ir espertando á realidade cambiante e ambigua concepción das nada agradábel dun mundo que non revisitada nacionalidades e o nacionalismo na parece esquecer nada nin aprender doutrina do Imperio soviético, como gran cousa. Non se esqueceron os Juan Nuño dos intereses estratéxicos da URSS en reflexos case instintivos do Próximo e Medio Oriente. Desde este antisemitismo das nacións nin se ángulo, os primeiros interesados en aprendeu a lección da última gran ler este libro hoxe deberían ser quen, arremetida xenocida, a do científico e como o trillado Monsieur Jourdain, industrialmente organizado nazismo. falan en prosa sen sabelo ao repetir Por unha banda, volven escoitarse as inconscientemente os enfoques mesmas queixas tradicionais contra a stalinistas a propósito do federalismo avaricia xudea e a súa capacidade de das nacións, non menos que quen - concentración de poder, o que proba case sempre os mesmos- equiparan que os estereotipos e os mitos teñen sionismo e imperialismo, mantendo moi dura a pel. Por outro, téndese a así en circulación outra das falsas minimizar e banalizar o sucedido no moedas acuñadas no extinto Imperio. terríbel Holocausto; non só se levantaron voces académicas pedindo Así, este libro interroga as razóns da non dar crédito á propaganda xudea e volúbel actitude das esquerdas ante o asegurando que nin existían cámaras fenómeno do xudaísmo, en xeral, e o de gas nin se mataron a millóns de seu rexeitamento automático do seres humanos, senón que xurdiu a sionismo, especificamente. Para iso, o perversa tendencia a tratar de autor emprende un repaso crítico ás entender a persecución nazi á luz da teorizacións marxistas sobre suposta prepotencia xudea. O feito xudaísmo e nacionalidade, ancorando escandaloso é que estamos o seu discurso á vez no corpus regresando aos bos tempos en que, doutrinal do marxismo e na realidade ademais de ser de bo ton proferir Juan Nuño é Filósofo e ensaísta de das políticas implementadas na expresións antisemitas, procúrase recoñecida traxectoria, (Madrid, URSS. De paso, tamén fai unha mirar cara a outro lado, coma se non 1927-Caracas, 1995) exerceu a razoada crítica do sionismo, non xa fose cun, cada vez que xorde algún docencia na Universidad Central de desde posturas doutrinais, senón novo atropelo contra os xudeus. Venezuela, primeiro como sucesor de atendendo aos efectos reais desta Juan David García Bacca na cátedra ideoloxía no mundo xudeu e non Publicado hai vinte anos por Monte de Filosofía Antiga, despois como xudeu en xeral, con especial atención Ávila Editores de Caracas, “Sionismo, especialista en Lóxica e Filosofía da ás comunidades da diáspora en marxismo, antisemitismo. La Linguaxe. Entre os seus principais América Latina. As referencias a “cuestión xudía” revisitada” títulos, salientar “El pensamiento de acontecementos políticos desapareceu do mercado hai máis Platón”, “El marxismo y la cuestión corresponden, xa que logo, a unha dunha década. Tratábase da edición judía” e “La filosofía en Borges”. Juan época marcada aínda pola lóxica do revisada e aumentada do marxismo e Nuño deixou así mesmo unha obra enfrontamento bipolar, e cabe a cuestión xudea, publicado ensaística moi notábel pola preguntarse polo enfoque que o autor orixinalmente, tamén a cargo de profundidade, solvencia e daría a estas cuestións con Monte Ávila, en 1972. Non só porque orixinalidade das súas análises en posterioridade á caída do muro de aquela primeira edición esgotouse, campos tan diversos como a Berlín. Pero o carácter circunstancial encargóuselle ao seu autor unha literatura, a filosofía política e o cine. ou tópico dalgunhas referencias non nova: na década de 1980 parecía máis Entre os principais títulos desta impide o esencial: a diagnose lúcida evidente o interese polo tema faceta da súa produción intelectual, das causas do antisionismo e abordado no libro de Nuño. Iso destacan “La veneración de las antisemitismo de esquerdas de explicábase entón, sen dúbida, pola astucias”, “Fin de siglo” e “Escuchar a raigame marxista, e o sesgo perduración do fenómeno estudado los ojos”. ideolóxico nas relacións entre as (as relacións entre doutrina marxista esquerdas occidentais e o Estado de e “cuestión xudea”) e, naquel En “SIONISMO, MARXISMO, Israel. Á vista dos recentes momento, o seu reflexo nas políticas ANTISEMITISMO. La quot;cuestión desenvolvementos neste terreo, o da Unión Soviética cara aos xudeus judiaquot; revisitada”, é un orixinal libro de Nuño segue ofrecendo deste Estado e cara a Israel, pero así ensaio no que se ofrecen claves de acertadas e moi útiles claves de mesmo pola consolidación, patente innegábel validez e vixencia para interpretación. xa mediada esa década, da actitude comprender fenómenos ideolóxicos e de rexeitamento das esquerdas políticos de total actualidade, entre os occidentais á vertente secular e Reverso Ediciones (2006) que destacan a persistencia de un política do xudaísmo representada antisemitismo de raigame cristiana, a polo sionismo. existencia –non sempre recoñecida–
  8. 8. GALIZA-ISRAEL 8 2 NA SINAGOGA DE VIENA proverbial esta amizade a través de rica, variada e culta como a O outro día estiven nesa fermosa Luís Seoane autor dos murais da vienesa? O antisemitismo sempre porta do oriente europeo que é Sociedad Hebraica Argentina. Pola latente desde os pogroms da idade Viena, visitei a sinagoga e escoitei memoria de Seoane e pola de media, tolerados historicamente calado os porqués dun guía que Alberto Fernández, panadeiro polas igrexas cristiás que os carecía de respostas. Nunha lápida galego morto no atentado de consideraban culpables de recórdase aos xudeus vieneses Herbolá contra a Asociación “deicidio”, rexorde vez tras vez e en mortos pelexando nas fileiras Mutual Isarelita Argentina, irmá do contextos e aparencias diversas: xermanas durante a I Guerra noso Centro Galego, o 18 de xullo medieval, Rusia zarista ou stali- mundial. Noutras lémbrase aos de 1994, debemos de ampliar as xudeus vieneses mortos polos seus fontes de información e puntos de nista, Alemaña nazi... E hoxe de compatriotas xermanos durante a vista antes de deixarnos ir co novo en Europa unha inxenuidade II Guerra Mundial. Só vinte anos simple antixudaísmo dominante no perigosa parece situar a algúns transcorreran entre ambos feitos, progresismo europeo. Shalom máis preto dos homes bombas de entre a consideración dos xudeus quere dicir ola, adeus e tamén paz. Hamas que da minúscula nación de como unha parte máis da nación e a Freud, Kafka ou Einstein. vontade de exterminio que levou a que a colectividade pasará de cento AFONSO VÁZQUEZ-MONXARDÍN Os galegos sempre admiraron a ese setenta mil membros a só sete mil. pobo da diáspora que soubo E deles sesenta e cinco mil, Artigo publicado no xornal GALICIA- reagruparse despois do maior asasinados. ¿Como? ¿Por que este HOXE (31.10.06) na súa sección asasinato planificado na historia cambio? preguntábase o guía sen CAMIÑO DO VAL. humana. En Bos Aires foi atinar cunha resposta fácil. Desde hai uns anos, seica se comeza a falar do tema. Os austríacos non foron só vítimas, foron parte do problema. Moitos asistiron entusiasmados á integración – Anschluss- nun só ente político. A purificación racial veu cun proxecto compartido no que eles se comportaron igual que os alemáns do común: calar e mirar para outro lado. ¿Como se pode producir un http://www.blogoteca.com/israel cambio tan rápido nunha sociedade

×