Galicia Hoxe . 29.03.2011

845 views

Published on

Páxina do xornal GALICIA HOXE na que aparece o manifesto POLA PAZ CONTRA O BOICOT A ISRAEL

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Galicia Hoxe . 29.03.2011

  1. 1. POLÍTICA > MUNDO 30.03.2011 | GALICIA HOXE | 23NOVO VIEIRO  A crise do executivo prodúcese logo de varios días de revoltas en distintos puntos ‘CASO RUBY’do país nos que morreron unhas 130 persoas, segundo cálculos de activistas da oposición  O primeiro  Chámanos a declararministro saínte formou o seu gabinete, cun perfil tecnócrata, no 2003, en substitución de Mustafa Miro xunto a 70 persoasDimisión do Goberno sirio no Clooney e mais Ronaldo,medio dunha vaga de protestas testemuñas de Berlusconi A defensa do primeiro ministro YOUSSEF BADAWI italiano, Silvio Berlusconi, pro-Efe . Damasco puxo como testemuñas o actor George Clooney e o futbolistaO Goberno sirio presidido por Mo- portugués do Real Madrid Cris-hamed Nayi Otri presentou onte a tiano Ronaldo para o xuízo dosúa renuncia no medio dunha on- chamado caso Ruby, que comezada de protestas políticas que esta- o próximo 6 de abril. Neste xuí-laron o pasado día 18 e que causa- zo, Berlusconi está imputadoron decenas de mortos. Otri man- por indución á prostitución deterase como primeiro ministro ata menores e abuso de poder.a formación dun novo gabinete, se- Clooney e Cristiano Ronaldo,gundo informou a axencia oficial sobre os que non transcenderonSA ó anunciar que a renuncia pre- de momento as razóns polas quesentada polo primeiro ministro fo- se lles cita como testemuñas dora aceptada polo presidente sirio, xefe do Goberno italiano, figu-Bashar al Asad. O xefe de Goberno ran nunha lista depositada nosaínte formou o seu gabinete, cun tribunal penal de Milán e da-perfil tecnócrata, o 18 de setembro da a coñecer á prensa. Entre asde 2003, cando foi designado pri- máis de 70 persoas propostasmeiro ministro en substitución de polos letrados de Berlusconi ta-Mohamed Mustafa Miro. A última mén está a noiva de Clooney, aremodelación do gabinete de Otri actriz italiana Elisabetta Canalis,foi completada en abril de 2009. o ministro de Exteriores, FrancoFontes oficiais consultadas por Efe Frattini, e as ministras de Igual-dixeron que nos próximos días, po- Milleiros de sirios amosan o seu apoio a Al Asad na manifestación na céntrica praza de Sabe Barat dade de Oportunidades, Marasiblemente hoxe, se anuncie o novo Carfagna, e de Educación, Maríaxefe de Goberno. A CONTRARREVOLUCIÓN sables desta represión, pero o Go- Stella Gelmini. As ministras, se- A renuncia do Goberno coñe- berno sostén que os disturbios foron gundo a defensa, serían citadasceuse mentres se está á espera deque o presidente Al Asad pronun- Baño de multitudes para Al Asad causados por “bandas armadas” e radicais islámicos. en relación coa participación nas ceas na residencia que o primei-ciase ante o Parlamento “unha im- Centos de miles de persoas parti- tes, na súa maioría funcionarios ro ministro ten en Arcore, pretoportante mensaxe dirixida a todos ciparon en multitudinarias mani- que marcharon en cidades como Preocupación entre as de Milán.os sirios”, segundo fontes oficiais. A festacións organizadas nas prin- Damasco, Alepo, Hama ou Ha- autoridades hebreas Os avogados defensores pro-crise do goberno prodúcese logo de cipais cidades de Siria en apoio sake, de acordo coas imaxes da Israel mira con ansiedade á veciña puxeron así mesmo como teste-varios días de protestas en distintos ó presidente do país, Bachar al televisión estatal. Esta cobertura Siria, onde as protestas populares muñas a estrelas televisivas co-puntos do país nas que morreron Asad, dúas semanas despois do contrasta co bloqueo informati- poderían forzar a caída de Al Asad mo a arxentina Belén Rodríguezunhas 130 persoas, segundo cálcu- estourido dunhas protestas du- vo das protestas populares que e abrir a porta a un novo réxime que e Aida Yespica e a Mario Apice-los de activistas da oposición, aínda ramente reprimidas. Frases como prenderon na localidade meridio- fortaleza a influencia de Irán na lla, cantante napolitano queque, segundo o Goberno, as vítimas ‘Urxente: a conspiración fracasou’ nal de Deraa a mediados de mes rexión. A chamada primavera ára- acompaña habitualmente a Ber- . .mortais son unha trintena. ou ‘Fixemos caer a conspiración e e que se estenderon por varias ci- be e o dominó de revoltas sumiu ó lusconi nas súas festas e inter- Os grupos opositores acusan as as divisións sectarias’, podíanse dades do país, como Damasco e, Estado xudeu nunha gran incerteza pretacións musicais e con quenforzas de seguridade de ser respon- ler nas pancartas dos participan- especialmente, Latakia. sobre o seu futuro. gravou dous discos. EfePola Paz contra o boicot a IsraelOs abaixo asinantes, cidadáns vas- resolución das Nacións Unidas de Como cidadáns un conflito externo e se interiorice a tana, membro da Real Academia dacos, cataláns e galegos, que defende- 1947 dividindo a Palestina británi- estigmatización dos cidadáns israe- Lingua Vasca; Jurgi Kintana, histo-mos o dereito de autodeterminación ca en dous estados un xudeu e outro que aspiramos á lís e xudeus en xeral que conviven riador; Mikel Itoiz, enxeñeiro; Iñakidos nosos respectivos pobos, me- árabe), pode ser a solución ao confli- soberanía das nosas nas nosas sociedades. As accións de Akerreta, periodista; Filipe Duluc, exdiante este escrito, queremos amo- to se comporta o recoñecemento de boicot á cultura e á economía israe- presidente do PNV de Iparralde, ac-sar a nosa oposición á campaña que Israel por parte dos estados árabes. respectivas nacións lí e a discriminación contra persoas tualmente en EA; Iñaki Anasagas-sob o nome BDS (Boicot, Desinvesti- Mais para iso consideramos que son non admitimos o desta orixe nacional son condutas ti, senador; Toni Florido, presidentmento e Sancións), promove accións o diálogo e a negociación os instru- racistas e delituosas que se están a de ACAI; Mila Miró, secretaria dede todo tipo contra produtos, activi- mentos que debemos promover en- racismo antixudeu tolerar impunemente nas nosas so- ACAI; Ignasi Carnicer, ex deputadodades ou profesionais provintes de tre as partes implicadas. que subxace nestas ciedades. Como cidadáns que aspi- do PSC; Jordi Argelaguet, director doIsrael en ámbitos económicos, aca- Parécennos lexítimas as críticas ramos á soberanía das nosas respec- CEO; Jaume Renyer, profesor URV;démicos, culturais ou deportivos. ás autoridades de Israel, pero non campañas de boicot tivas nacións non podemos admitir Pilar Rahola, periodista; Josep-Lluis Consideramos que esta campa- a invocación da súa destrución co- o racismo antixudeu que subxace Carod-Rovira, político e escritor; Al-ña, que pretende ser un instrumen- mo solución final ao conflito, e me- Ou tamén o recente libro sobre Jordi nestas campañas de boicot, e nin fons López Tena, deputado de Soli-to de presión sobre o goberno israelí nos cando se obvia que é un estado Pujol e os xudeus. Por iso criticamos moito menos que contamine o futu- daritat; Xoán Bernárdez Vilar, mem-para que mude a súa política respec- democrático, para dar curso á infa- a quen en nome da liberdade dos no- ro modelo de sociedade que dese- bro da Real Academia Galega; Car-to dos territorios palestinos, non fa- me equiparación co réxime de Apar- sos respectivos pobos se solidarizan xamos para os nosos pobos onde de- los Penela, escritor; Natalia Costasvorece en nada ao devandito fin, e theid da antiga Suráfrica. Israel, a en exclusiva coa causa palestina e lle beremos poder vivir en liberdade to- Alonso, avogada e militante do BNG;pola contra cremos que por medio pesar dos defectos que se lle poidan negan a Israel o dereito a unha exis- das as persoas sexa cal for a súa pro- Constantino Lago, sindicalistadela, estanse a cometer actos discri- reprochar, foi unha referencia para tencia en paz como fogar nacional cedencia nacional. (Confederación Intersindical Ga-minatorios contra cidadáns israelís os pobos que aspiran á súa sobera- do pobo xudeu. lega-CIG); Manuel Feáns, profe-que reavivan o odio contra os xu- nía, especialmente así foi no caso ca- Así mesmo, parécenos unha Asinan este texto desde Euskal sor; Paco Lores Santacecilia, sin-deus en xeral. talán. O feito de que Pau Casals, o irresponsabilidade que baixo o ar- Herria, Catalunya e Galiza: Jon dicalista; Cesar Pazos, técnico de Cremos que a creación dun Es- catalán máis universal, sexa á vez ci- gumento da solidariedade se pre- Inarritu, xurista e responsábel de in- marketing; Pedro Gómez-Valadés,tado palestino viábel (prevista na dadán de honra de Israel así o proba. tenda importar ás nosas sociedades ternacional de Aralar; Xabier Kin- presidente de AGAI.

×