Boicot israel. xornal de galicia . 18.04

600 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boicot israel. xornal de galicia . 18.04

  1. 1. 32 XORNAL DE GALICIA Luns,18 de abriL de 2011 mundoOs prOmOtOres en Galicia aseGuran que nOn está dirixida ás persOas, senón ás institucións Jonathan lograA campaña BDS de boicot a Israel la reelección directa en las presidencialesenfronta a partidarios e detractores de Nigeria naTi sHOHaT/eFe AGENCIAsUn grupo de cidadáns LAGOsgalegos, vascos e cataláns mundo@xornaldegalicia.comasina un manifesto contra El presidente nigeriano, Goo-a medida por considerar dluck Jonathan, logró ayer la re- elección directa en el cargo en laque discrimina os israelís primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el sába-REDACCIóN do, ya que su ventaja sumando losGALICIA votos de los distintos estados cu-mundo@xornaldegalicia.com yos resultados oficiales ya habían sido publicados era suficiente co-A campaña BDS –Boycott, deves- mo para que su más inmediatotment and Sanctions, polas súas si- rival, Mahammadu Buhari, noglas en inglés– enfronta a cidadáns e pudiese matemáticamente lograrorganizacións galegas, catalás e vas- los votos suficientes para forzarcas que se aliñan a favor e en contra una segunda vuelta.da medida. O BDS, que avoga polo Contando los votos de los 30boicot económico a Israel, naceu no de los 36 estados cuyos resul-seo da sociedade civil palestina en tados ya se habían dado a co-2005 pouco despois de que a Corte nocer a última hora de la tardeInternacional de Xustiza declarase de ayer públicos por la Comi-que o muro de separación construído sión Electoral Nacional Inde-por Israel era ilegal. Sustentado por pendiente nigeriana (INEC, porpartidos políticos palestinos, sindi- Un policía israelí conversa cun palestino no Monte das Oliveiras e coa Cúpula da Rocha de fondo sus siglas en inglés), Jonathancatos, asociacións e organizacións sumaría más de 20,3 millonesque representan os palestinos que de votos, frente a los 10,4 millo-viven nos Territorios Ocupados, nos eles Iñaki Anasagasti; Pilar Raho- O movemento, non campaña. Consideran o BDS co- nes que lograría su rival. El nú-campos de refuxiados e tamén os la; Josep-Lluis Carod-Rovira; Xoán ma “unha estratexia non violen- mero de nigerianos con derechoque adquiriron a nacionalidade is- Bernárdez Vilar, membro da Real violento, naceu no ta que non se dirixe aos cidadáns a voto de los estados en los queraelí, o BDS fixo hai seis anos un cha- Academia Galega, ou Pedro Gómez- seo da sociedade israelís, senón ás institucións que no se ha concluido el recuentomamento para impoñer un boicot e Valadés, presidente de AGAI–, que civil de Palestina promoven a violación sistemáticaunha campaña de sancións e desin- veñen de subscribir un manifesto dos dereitos fundamentais do po- Con el 50% devestimentos semellante aos que se baixo o título de Pola Paz contra o bo palestino” e tamén “contra asaplicaron a Sudáfrica durante a era Boicot a Israel. Os asinantes consi- pecialmente así foi no caso catalán”. organizacións internacionais que los votos, no esdo apartheid para “acadar a xustiza deran que “esta campaña, que pre- O manifesto alude á figura de Pau se benefician da ocupación ou son necesario acudire unha paz xenuína”. O seu obxectivo tende ser un instrumento de pre- Casals, nomeado cidadán de hon- cómplices dela”. a segunda vueltapasa por lograr “a fin da ocupación sión sobre o Goberno israelí para ra de Israel, e a Jordi Pujol, que vén Amais, estiman que o BDS “none a colonización” e o “desmantela- que mude a súa política respecto de publicar un libro sobre os xu- é unha estratexia racista” porquemento do muro”; o recoñecemento dos dos territorios palestinos, non deus. “Por iso criticamos”, engaden, “non se dirixe contra ningún grupo suman menos de la ventaja condos “cidadáns árabe palestinos de favorece en nada o devandito fin, e “a quen en nome da liberdade dos relixioso, étnico, nacional ou lin- la que cuenta Jonathan.Israel e a súa igualdade completa” pola contra (...) estanse a cometer nosos respectivos pobos se solidari- güístico concreto, senón contra un- La Constitución nigeriana es-e “o retorno dos refuxiados palesti- actos discriminatorio contra cida- za en exclusiva coa causa palestina e has políticas gobernamentais que tablece que un candidato debenos tal e como estipula a resolución dáns israelís que reavivan o odio negan a Israel o dereito a unha exis- son contrarias ao Dereito Interna- conseguir el 50% de los votos194 da ONU”. contra os xudeus en xeral”. Amais, tencia en paz como fogar nacional cional, como son a colonización, globales y el 25% del apoyo en Diversas organizacións e cidadáns subliñan que “a creación dun Esta- do pobo xudeu”. Consideran amais o apartheid e a limpeza étnica” . dos tercios de los estados quegalegos, cataláns e vascos adheríron- do palestino viábel (...) pode ser a os asinantes unha irresponsabili- E lembran que o BDS en “ningún conforman Nigeria, requisitose recentemente a esta campaña de solución ao conflito se comporta o dade que “baixo o argumento da caso fala da ‘destrución de Israel que también cumple ya la can-boicot internacional, que se dirixe recoñecemento de Israel por par- solidariedade se pretenda impor- como solución final’”. didatura de Jonathan.ao eido do consumo, o académico te dos estados árabes”. “Mais para tar ás nosas sociedades un conflito Alén diso, lembran que non se A última hora de la tarde, Jo-e tamén o deportivo e cultural –co iso”, engaden, “consideramos que externo e se interiorice a estimati- opoñen á solución dos dous esta- nathan lograba una aplastanteapoio de figuras coma o director Ken son o diálogo e a negociación os ins- zación dos cidadáns israelís e xu- dos e que a comparación de Israel ventaja sobre la oposición en La-Loach ou o músico Roger Waters, ex trumentos que debemos promover deus que conviven nas nosas socie- co apartheid “ten un sólido fun- gos, uno de los bastiones tradi-integrante de Pink Floyd. Algunhas entre as partes implicadas”. dades”. Os impulsores de Pola Paz damento en base ao que o Dereito cionales de su contrincante, elempresas australianas, norueguesas, Os asinantes do manifesto tamén contra o Boicot a Israel conclúen o Internacional tipifica coma ‘crime partido Congreso de Acción deirlandesas e xaponesas sumáronse deixan claro que son “lexítimas as seu manifesto asegurando que “as de apartheid”. E engaden que esta Nigeria, según resultados preli-nos últimos cinco anos á campaña de críticas ás autoridades de Israel, pero accións de boicot á cultura e á eco- definición do réxime israelí tamén minares recogidos por el diariodesinvestimentos. Deutsche Bank, non a invocación da súa destrución nomía de Israel e a discriminación foi feita polo ex presidente de EUA nacional Vanguard.por exemplo, retirou en maio de 2010 coma ‘solución final’ ao conflito, e contra persoas desta orixe nacional Jimmy Carter. Cren asemade que Jonathan, candidato por elo seu capital da empresa Elbit Sys- menos cando se obvia que é un es- son condutas racistas e delituosas “o diálogo é desexábel”, pero que Partido Democrático Popular,tems, unha compañía israelí de alta tado democrático, para dar curso e estanse a tolerar impunemente “a falta de vontade israelí e a de- se habría hecho con el 80 % de lostecnoloxía que fornece armas ao IDF á infame equiparación co réxime nas nosas sociedades”. bilidade palestina levaron a nego- votos en este estado surocciden-e compoñentes para a construción de apartheid da antiga Sudáfrica”. As organizacións que promoven ciación a un fracaso tras outro” e tal, según los datos recabados endo muro de separación. “Israel”, aseguran, “a pesar dos de- a campaña BDS en Galicia, Cata- que os acordos de Oslo de 1993 los 8.465 colegios electorales de A campaña BDS vén de suscitar fectos que se lle poidan reprochar, luña e Euskadi cren que o mani- non “levaron a un recoñecemen- la región, y que están pendien-as críticas dun grupo de cidadáns foi unha referencia para os pobos festo publicado “distorsiona tanto to dos dereitos fundamentais do tes de confirmación por las au-galegos, cataláns e vascos –entre que aspiraban á súa soberanía, es- os valores coma os obxectivos” da pobo palestino”. n toridades. n

×