Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baby

400 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Baby

 1. 1. Do acak bebekğ do umdan birgünğ önce Allah ile görü ür:ş
 2. 2. “Allah’ım dünyaya gidece im ve orada neğ yapaca ımı bilmiyorum.”ğ
 3. 3. * Ben senin için birmelek yarattım ve o seninle ilgilenecek. “Allah’ım onların dilini bilmiyorum.Onlarla nasıl anla aca ım, nasıl ileti imş ğ ş kuraca ım?”ğ
 4. 4. * Senin için yarattı ım melek,ğ sana onların dilini ö retecektir.ğ
 5. 5. “Allah’ım duydu umğ kadarıyla dünyada çok kötülükler varmı . Onlarlaş nasıl ba aş çıkaca ımığ bilemiyorum.”
 6. 6. * Senin için yarattı ım melek,ğ seni canı pahasına kötülüklerden koruyacaktır. Merak etme. “Allah’ım sana tekrarnasıl dönece im?”ğ
 7. 7. * Senin için yarattı ımğ melek , bana nasıl dönece ini sanağ anlatacaktır.
 8. 8. Derken meleklergelirve dünyaya gitme zamanının geldi ini söylerlerve çocu uğ ğ Allah’ın huzurundan götürürlerken bebek tekrarsorar ;
 9. 9. “Allah’ım benim için yarattı ınğ mele in adığ ne?”
 10. 10. * Adının önemi yok ;
 11. 11. ama, sen ona ANNE diyeceksin.

×