Treball voluntari 1r batxiller

1,423 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
589
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Treball voluntari 1r batxiller

 1. 1. Andrés Carques acarques@comenius.es
 2. 2. INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per al professor/a Ara que estem a voltes amb la resistència des de…… probablement des de 1r de Secundària!!! Tractarem de respondre a qüestions importants al voltant del nostre cos i dels canvis que podem provocar en ell mitjançant … L’ENTRENAMENT!!!! Us recorde que aquest treball haureu de lliurar-lo abans de que comence desembre i enviar-lo per email en el format que vullgueu. També dir-vos que és un treball individual sols a l’abast de ments privilegiades de Batxiller amb ganes de traure molt bona nota. Ànim!!!
 3. 3. TASCA INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓN CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per al professor/a RespRespóónn a lesa les segsegüüentsents qqüüestionsestions:: APORT ENERGAPORT ENERGÈÈTICTIC 1.1. DefiniciDefinicióó dd’’aportaciaportacióó energenergèèticatica ii nutrientsnutrients.. 2.2. QuinsQuins ssóónn elsels nutrientsnutrients necessarisnecessaris perper aa ll’’obtenciobtencióó dd’’energiaenergia quanquan femfem activitatactivitat ffíísica.sica. 3.3. QuQuèè ééss ll’’ATPATP?? 4.4. QuinesQuines ssóónn lesles duesdues gransgrans viesvies dd’’obtenciobtencióó dd’’energiaenergia i eni en ququèè eses diferencien?(diferencien?(EscriuEscriu exemplesexemples)) ENTRENAMENT ESPORTIUENTRENAMENT ESPORTIU 1.1. En quinesEn quines lleislleis eses fonamentafonamenta ll’’entrenamententrenament esportiuesportiu? Explica? Explica--lesles ambamb lesles teuesteues paraulesparaules.. 2.2. EsmentaEsmenta trestres beneficisbeneficis queque ensens aportaaporta ll’’activitatactivitat ffíísicasica argumentantargumentant elel perquperquèè.. 3.3. Cita lesCita les etapesetapes dede ll’’entrenamententrenament esportiuesportiu ii ll’’objectiuobjectiu principal enprincipal en cadascunacadascuna.. 4.4. DefineixDefineix ll’’entrenamententrenament esportiuesportiu ii nomenanomena elsels aspectesaspectes queque consideres que ha deconsideres que ha de treballartreballar.. 5.5. QuQuèè ééss lala perioditzaciperioditzacióó aa ll’’entrenamententrenament ii quinsquins ciclescicles contempla.contempla. 6.6. QuQuèè ééss lala sobrecompensacisobrecompensacióó? En quina? En quina lleillei es basa?es basa? RaonaRaona lala teuateua respostaresposta.. 7.7. Explica elExplica el procprocééss ondulatoriondulatori dede ll’’entrenamententrenament.. 8.8. TenintTenint enen comptecompte lesles respostesrespostes anteriorsanteriors,, diguesdigues quinquin esportesport pensespenses ééss mmééss sacrificatsacrificat ii perquperquèè..
 4. 4. PROCÉS INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per al professos/a 1. Recerca d’informació a les fonts que us propose a continuació. 2. Triar les respostes que millor s’ajusten a les qüestions que us faig. 3. Tracteu de comprendre-les i raoneu cadascuna de les contestacions. 4. Enllacem els conceptes de cada tema en la seua globalitat i aporteu les vostres pròpies opinions. 5. Elegir el format (.doc, .pps, …) que més s’adapte al tipus de treball que voleu lliurar. 6. Confeccioneu un document o presentació atractiva i que aglutine la informació seleccionada (no tota la que heu trobat) de manera concreta i correcta. 7. Finalment envieu el treball al correu del vostre professor/a.
 5. 5. RECURSOS INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per al professor/a http://www.monografias.com/trabajos81/aportes-energeticos-actividad-fisica/aportes- energeticos-actividad-fisica.shtml http://www.zonadiet.com/nutricion/objetivo.htm http://www.mirallas.org/Esport/Entrenament.php http://www.xtec.cat/iesaran/depart/cicles/Web%20cicles%20AF/documents/Ap untsEntrenamentEsportiuI.pdf http://www.educaciofisica.com/referencies.htm http://books.google.es/books?id=8WKzVpH7HaQC&printsec=frontcover&dq =periodizacion+del+entrenamiento+deportivo&source=bl&ots=vGhHgt 9gup&sig=Zr9dpQZzPR212SnANAirLw8Cylc&hl=es&ei=V8PaTMufO qmAhAevvY3QAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved= 0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false http://blocs.xtec.cat/esportllanca/files/2008/11/la-planificacio-entrenament.pdf
 6. 6. AVALUACIÓ INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per al professor/a NO HAN BUSCAT QUASI FONTS D’INFO RECERCA JUSTETA DE LES MÍNIMES FONTS D’INFO HAN BUSCAT VARIES FONTS D’INFO I LES HAN CONTRASTAT MOLTES FONTS D’INFO I BONES FONTS D’INFORMACIÓ ÚS NO ADEQUAT PER AL CURS EN QUE ET TROBES MEDIOCRE ÚS DE A FERRAMENTA QUE SUPOSA INTERNET UTILITZACIÓ D’INTERNET QUE SOL SUSTENTAR LES TEUES OPINIONS ÚS ADEQUAT I CORRECTE ÚS D’INTERNET CAP IMAGE AL TREBALL TREBALL SENSE MASSA ILUSTRACIONS IMAGES EN RELACIÓ A LA REDACCIÓ QUE ACOMPANYEN BONA QUANTITAT I QUALITAT DE LES IMATGES DIAGRAMES I ILUSTRACIONS MALA PRESENTACIÓ EN GENERAL PRESENTACIÓ AMB CARÈNCIES PRESENTACIÓ JUSTA MOLT BONA PRESENTACIÓ PRESENTACIÓ DEL TREBALL MALA REDACCIÓ REDACCIÓ DESPREOCUPADA REDACCIÓ CORRECTA MOLT BONA REDACCIÓ REDACCIÓ POCA QUALITAT DE LA INFO QUALITAT DEL TREBALL JUSTETA QUALITAT DEL TREBALL DE BON NIVELL BONA QUALITAT I BONA COL.LOCACIÓ DE LA INFO QUALITAT DE LA INFORMACIÓ POCA INFORMACIÓ MANCA D’INFORMACIÓ EN ALGUNS PUNTS QUANTITAT D’INFORMACIÓ ACCEPTABLE GRAN QUANTITAT D’INFO QUANTITAT D’INFORMACIÓ INCOMPLETMILLORABLEBÉEXCEL.LENT
 7. 7. CONCLUSIONS INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per al professor/a Si hem aconseguit acabar el treball vol dir que alguna cosa ens ha pogut quedar més clara al voltant de les vies energétiques i l’entrenament esportiu, no? Aleshores, sabrem com, factors que abans no teniem en compte a l’enfrontar-se a l’entrenament a qualsevol esport, ara veiem que, reialment, determinen la pràctica de forma determinant.
 8. 8. CRÈDITS INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per all professor/a A la Unitat 1 del llibre de Batxillerat de Castellnou Edicions trobareu gran part del contingut que fa referència a les preguntes. Encara que ja ens trobem a l’era tecnològica i molta de la informació la podem traure de fons d’internet, no hem d’oblidar que als llibres en format clàssic, en paper de tota la vida, també es troba molta de la informació de la que fem recerca. Es clar que amb aquest format no es pot “copiar i pegar” però es pot “llegir, analitzar i extraure idees” que pot ser una molt bona opció.
 9. 9. GUIA PER AL PROFESSOR/A INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS Guia per al professor/a Relació amb l’àrea de ciènciesTemes trasversals Departament d’Educació FísicaÀrea o àrees curriculars 1r curs de BatxillerCurs, cicle y nivell educatiu

×