Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prelazak na kopneni način života

21,374 views

Published on

Prelazak na kopneni način života-razlozi i mogućnosti za prelazak kičmenjaka na kopneni način života. Priča o Tiktaaliku, njegovim osobinama i izlasku na kopno.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Prelazak na kopneni način života

 1. 1. Nedostajuća ‘karika’ u evoluciji Prelazak na kopneni način ţivota
 2. 2. Zadatak: str. 100. pročitati uvodni teskt i odgovoriti na sledeća pitanja.  Koja grupa kičmenjaka je opisana u tekstu?  Na kom mestu je pronaĎena ova ţivotinja?  Koja karakteristika graĎe je posebno značajna kod ove vrste?  Po čemu je ova grupa ţivotinja dobila ime?  Kako se zove ţivi predstavnik ove vrste?  Zašto ovu vrstu nazivaju ţivim fosilom? RIBE JUŢNA AFRIKA (INDIJSKI OKEAN) REPNO I GRUDNO PERAJE PRILAGOĐENI KRETANJU NA KOPNU ŠAKOPERKE-PO PERAJIMA KOJA LIČE NA ŠAKE. LATIMERIJA JER SE SMATRALO DA JE IZUMRLA PRE 70 MILIONA GODINA
 3. 3. Tiktaalik (Tiktaalik roseae) Evolutivni prelaz izmeĎu riba i vodozemaca Predak kopnenih tetrapoda (četvoronoţnih ţivotinja- vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara) “Ţaboriba“ (fishapod)
 4. 4. Rekonstrukcija
 5. 5. Dokazi  ‘’Peraja’’ sa istim kostima kao današnje tetrapode (ramena kost, lakatna kost i ţbica tj. rame, lakat i ručni zglob)  Primitivna pluća (pored škrga)  Vrat (pokretna glava)  Pljosnata lobanja (nalik krokodilskoj)  Oči na gornjoj strani lobanje  Osustvo leĎnog peraja
 6. 6. Kombinacija osobina riba i vodozemaca Tiktaalik  Kosti zglobova i ekstremiteta prelazni oblik (riboliki ekstremiteti)  Škrge i pluća  Pokretni vrat Tetrapode  Ekstremiteti prilagoĎeni kopnu  Pluća  Pokretni vrat odvojen od grudnog pojasa Ribe  Škrge  Krljušt  Peraja
 7. 7. Kada je ţiveo?
 8. 8. ‘’Nedostajuća karika’’ izmeĎu riba i vodozemaca
 9. 9. Pravodozemci-prvi kopneni kičmenjaci
 10. 10. Razvoj ekstremiteta tetrapoda
 11. 11. Otkriće-2004. godine  Sedimentne stene iz devonskog perioda (od pre 420-360 miliona godina).
 12. 12. Profesor Neil Shubin, anatom i paleontolog, priča o otkriću Tiktaalika
 13. 13. Pravodozemci Acanthostega Ichthyostega
 14. 14. Šakoperke  Celekant ili latimerija  Fosili ove ţivotinje stari su između 409 i 70 miliona godina. Verovalo se da su nestale u periodu krede. Primerci ove vrste su ulovljeni 1938. blizu obale Juţne Afrike (vrsta Latimeria chalumnae) i 1999. kod Celebesa (vrsta L. menadoensis). Juţnoafrička vrsta je ponovo primećena više puta u istom regionu (Juţna Afrika, Komorska Ostrva, Tanzanija, Kenija).
 15. 15. ‘’Mesnato’’ peraje Latimerije
 16. 16. Amfibijske ribe (Mudskipper) Ribe sposobne da ţive izvan vode odreĎeni period. Mangrova šume u Africi, Aziji, Australiji. Koriste grudna peraja za kretanje na kopnu. Dišu preko koţe i sluzokoţe usta. Na kopnu mogu da preţive i do tri ipo dana.
 17. 17. David Attenborough's BBC Life series episode 04 Fish - Mudskipper
 18. 18. Tetrapode (četvoronoţni kičmenjaci) AMNIOTI
 19. 19. Pravi kopneni kičmenjaci- AMNIOTI AMNION ALANTOIS HORION EMBRION AMNIONSK A ŠUPLJINA LJUSKA ŢUMANČAN A KESA ŢUMANCE ALBUMIN

×