Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Održivi razvoj

12,484 views

Published on

Koncept održivog razvoja, ravnoteža ekonomskog razvoja i očuvnja prirode, ekološki otisak-odnos između potreba i potrošnje resursa

Published in: Education
 • Login to see the comments

Održivi razvoj

 1. 1. ODRŽIVI RAZVOJ
 2. 2. Prirodna bogatstva  Čovek kao i sva ostala živa bića ima odreĎene potrebe u odnosu na prirodna bogatstva:  Vazduh  Voda  Hrana  Zemljište  Energija  Itd. Resur si
 3. 3. Potrebe za prirodnim resursima Prirodni resursi se troše mnogo više od realnih potreba Prirodni resursi se troše mnogo brže tako da ne mogu da se obnove Iscrpljivanje prirodnih resursa
 4. 4. Koncept održivog razvoja  Ekonomski razvoj ljudskog društva u skladu sa prirodom.  Upotreba prirodnih resursa za zadovoljenje ljudskih potreba u sadašnjosti, uz obezbeĎivanje njihovog korišćenja u budućnosti.
 5. 5. Ravnoteža održivog razvoja Potrošnje/iskoriš ćavanja prirodnih resursa Obnavljanja resursa (sposobnosti prirode da se onovi) Danas je potrošnja mnogo veća od sposobnosti prirode da se obnovi. Posledice? ZagaĎenje, ispcrpljivanje resursa, uništavanje prirode, smanjenje biodiverziteta.
 6. 6. Zašto održivi razvoj?  Moralni razlog  Ekonomski razlog
 7. 7. Ekološki otisak  Odnos potreba za resursima i potrošnje prirodnih resursa.  Mera ljudskih zahteva prema prirodnim resursima. Potrošnja resursa Potreba za resursima > Ekološki otisak je veći
 8. 8. Ekološki otisak Realan Raspoloži v
 9. 9. Zadatak   Koje države imaju veći ekološki otisak od raspoloživog?  Otkrivalica, str. 205.
 10. 10. Domaći-Izračunati svoj ekološki otisak http://www.trag.rs/index.php/kviz
 11. 11. Domaći-Izračunati svoj ekološki otisak http://footprint.wwf.org.uk/

×