Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nervni sistem-osnovna građa

Osnovna građa nervnog sistema

 • Login to see the comments

Nervni sistem-osnovna građa

 1. 1. Sistemi organa u organizmu čoveka Limfni sistem Respiratorni sistem Digestivni sistem Urinarni sistem Reproduktivni sistem
 2. 2. Kožni sistem Mišićni sistem Skeletni sistem Nervni sistem Endokrini sistem Cirkulatorni sistem
 3. 3.  NERVNI SISTEM omogućava koordinaciju svih životnih funkcija tj. usklađuje rad organa i funkcionisanje organizma kao celine.  NERVNI SISTEM upravlja životnim procesima i odnosom organizma i spoljašnje sredine.
 4. 4.  Prenos informacija iz okoline (draži) u vidu nervnog impulsa (električnih signala) OD organa koji primaju te informacije (receptori) DO organa koji treba da reaguju na te informacije-mišići i žlezde (efektori). 1. Sprovođenje informacija od receptora 2. Obrada informacija 3. Sprovođenje informacija do efektora
 5. 5.  Cetar svesti, inteligencije, kreativnosti i složenog načina komunikacije.  Više nervne delatnosti-razmišljanje, učenje, pamćenje, emocije.
 6. 6. NERVNA MREŽA
 7. 7. NERVNEVRPCE
 8. 8. NERVNA LESTVICA
 9. 9. Ganglije
 10. 10. MOZAK KIČMENA MOŽDINA NERVI MOZAK KIČMENA MOŽDINA NERVI
 11. 11.  Centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina)  Periferni nervni sistem (moždani, moždinski i autonomni nervi) MOZAK KIČMENA MOŽDINA NERVI Centralni nervni sistem Periferni nervni sistem
 12. 12.  Osnovna jedinica građe nervnog tkiva. dendriti jedro Telo neurona akson Mijelinski omotač Aksonski završeci
 13. 13.  Telo nervne ćelije-sadrži jedro i organele  Dugački nastavak (akson ili nervno vlakno)- prenos nervnog impulsa tj. električnih signala  Kratki nastavci (dendriti)-primanje nervnog impulsa tj. električnih signala i povezivanje 2 nervne ćelije ili nervne i mišićne ćelije.  Završeci aksona-grade sinapse sa drugim nervnim ili mišićnim ćelijama
 14. 14. • Beličast omotač • Obavija nervno vlakno • Ima ulogu izolatora • Pomaže u ubrzanju nervnog impulsa Mijelinski omotač
 15. 15.  Bela masa-aksoni sa mijelinskim omotačem  Siva masa-tela neurona sa dendritima Siva masa Bela masa
 16. 16. BELA MASA
 17. 17.  Nadražljivost-sposobnost da reaguje na draži  Provodljivost-sposobnost prenošenja nervnog impulsa
 18. 18. nadražajprag draži  nervni impuls (el. signal) Kratki nastavcitelo neurona  dugi nastavak aksonski zaršeci  kratki nastavci
 19. 19. Dendriti telo neurona Akson Aksonski zaršeci
 20. 20.  Veza između dve nervne ili nervne i mišićne ćelije.  Mesto prenosa nervnog impulsa sa jedne ćelije na drugu.
 21. 21. KO GRADI SINAPSU?  Završeci aksona prve ćelije  Pukotina sa prenosnicima signala (NEUROTRANSMITERI)  Dendriti druge ćelije
 22. 22. © Lejla Kasum, 2014
 23. 23. sinapsa neurotransmiter
 24. 24. © Lejla Kasum, 2014 neurotransmiter
 25. 25. neurotransmiteri receptori
 26. 26.  Uvek u jednom smeru: Od periferije ka centru (mozgu i kičmenoj moždini) ILI od centra ka perferiji (površina i unutrašnjost tela)
 27. 27. Nervno vlakno Skup više nervnih vlakana obavijenih zajedničkom opnom.
 28. 28.  Osećajni (senzitivni) nervi Prenosi nervni impuls od periferije ka centru (mozgu i kičmenoj moždini)  Pokretački (motorni) nervi Prenosi nervni impuls od centra (mozga i kičmene moždine) ka periferiji (organa koji vrše rad)  Mešoviti nervi Imaju i osećajna i motorna vlakna

×