Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kičmena moždina

Centralni nervni sistem-kičmena moždina, građa i uloga

 • Be the first to comment

Kičmena moždina

 1. 1.  MOZAK  KIČMENA MOŽDINA  Obrađuju informacije koje putem nerava stižu do njih.  Oni upravljaju radom celog organizma. MOZAK KIČMENA MOŽDINA Centralni nervni sistem Periferni nervni sistem
 2. 2. Mozak Kičmena moždina Zaštićena u kičmenom kanalu
 3. 3. Veliki mozak Mali mozak Međumozak Produžena moždina Kičmena moždina
 4. 4. Dugačka oko 50 cm i prečnika oko 1 cm. Štite ju: 1. Kičmeni pršljenovi 2. tri ovojnice (opne) tvrda paučinasta meka 3. tečnost-likvor-između opni Kičmena moždina Kičmeni pršljen
 5. 5.  Građena iz sive i bele mase.  Siva masa-u centralnom delu kičmene moždine; liči na leptira  Bela masa-nalazi se oko sive
 6. 6. Osećajna nervna vlakna Sprovode nervni impuls od periferije do mozga Motorna nervna vlakna Sprovode nervni impuls od mozga ka periferiji tela. Mešoviti nerv Nastaje spajanjem osećajnih i motornih nervnih vlakana UZLAZNAVLAKNA SILAZNAVLAKNA
 7. 7. U sivoj masi dolazi do prenosa nervnih impulsa sa osećajnih vlakana na pokretačke.
 8. 8. 31 par moždinskih nerava koji prenose informacije u oba smera jer sadrže i osećajna i motorna vlakna. Nervi povezuju sve delove tela sa CNS-om
 9. 9. Refleks je pokret koji nastaje bez uticaja naše volje, a posledica je nekog nadražaja. a posledica je Refleks bez uticaja nekog koji nastaje naše volje, je pokret nadražaja.
 10. 10. Draž-stimulus Receptor Osećajno vlakno Pokretačno vlakno Mišić-efektor Prenos nervnog impulsa sa osećajnog na motorno vlakno
 11. 11. Draž-stimulus Receptor Osećajno vlakno Pokretačno vlakno Mišić-efektor Prenos nervnog impulsa sa osećajnog na motorno vlakno
 12. 12. Kičmena moždina Efektor

×