Въглероден отпечатък - основни понятия и стъпки

1,415 views

Published on

Основни теми в презентацията:
- Какво е „въглероден отпечатък“?
- СО2 и Киото парникови газове определяни при оценка на GHG
- Въглероден отпечатък на организация
- Обхват
- Как да оценим емисиите вредни газове?
- Стандарти
- Емисионни фактори
- Нива на оценка
- Въглероден отпечатък на продукт
- Речник

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
545
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Въглероден отпечатък - основни понятия и стъпки

 1. 1. или т.н. ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК С. Петкова ENBC Ltd. е. office@enbc.euhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 2. 2. съдържание • Какво е „въглероден отпечатък“? • СО2 и Киото парникови газове определяни при оценка на GHG • Въглероден отпечатък на организация • Обхват • Как да оценим емисиите вредни газове? • Стандарти • Други емисионни фактори • Нива на оценка • Въглероден отпечатък на продукт • Речникhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 3. 3. Как да оценим „въглеродният отпечатък“ само с 3 стъпки? • Стъпка 1 - определяне на границите. Какво искаме да бъде оценено? • Стъпка 2 - събиране на данни • Стъпка 3 – оценка на емисиите на парникови газове и преобразуването им в т.н. CO2 еквивалентhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 4. 4. дефиниция Какво е „въглероден отпечатък“? “Общото количество от емисии на вредни газове причинени пряко и косвено от физическо лице, организация, събитие или продукт.” Carbon Trust, 2007 • Индивидуален въглероден отпечатък • Въглероден отпечатък на организация • Въглероден отпечатък на събитие • Въглероден отпечатък на продуктhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 5. 5. еквивалентно изразяване • Какво е СО2 емисионен еквивалент? Чрез т.н. Киото протокол се контролират емисиите на 6 основни парникови газове: Парникови газове Парников потенциал Въглероден диоксид (СО2) 1 Метан (СН4) 23 Азотен оксид (N2O) 296 Серен хексафлуорид - елегаз (SF6) 22,200 Перфлуоровъглероди (PFCs) 4,800 – 9,200 Hидрофлуоровъглероди (HFCs) 12 – 12,000http://www.enbc.eu www.enbc.eu
 6. 6. еквивалентно изразяване • CO2 емисионен еквивалент изразява количеството емисии парникови газове по отношение на количеството на въглероден диоксид, което би имало същия потенциал за глобално затопляне (т.н. Парников ефект) • CO2 емисионен еквиввалент е полезен еталон и отправна точка при оценките, тъй изразява количеството отделени парникови газове под формата на еквивалетно число, което дава база за сравнителен анализhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 7. 7. Стъпка 1 - определяне на границите Организационна граница •Контрол - 100% от генерираните ор организацията емисии на парникови газове са в резултат от дейности, върху които тя има контрол •Дялово разпределение – количеството генерирани от организацията емисии парникови газове се равнява пропорционално на нейното дялово участие в дейностите, които контролира пряко Оперативна граница •Обхват 1 – всички преки отделени емисии на парникови газове в резултат на обитавене и обслужване на сградата на организацията, използване на служебни превозни средства и др. •Обхват 2 – непреки емисии на парникови газове причинени от потреблението на електроенергия и/или друга енергия за осветление, отоплемние, охлаждане и др. Генерирана от трета страна •Обхват 3 - всички други непреки емисии на парникови газове, генерирани например от бизнес пътувания, доставка, отиване и връщане до работното място, генерирани отпадъци и др.http://www.enbc.eu www.enbc.eu
 8. 8. организационна границаhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 9. 9. оперативна граница Пример за оперативна граница при оценка на въглероден отпечатък на офисhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 10. 10. стъпка 2 – събиране на данни • Данни за разходи за отопление, охлаждане, осветление – фактури • Цени на доставка/закупуване на горива и енергоизточници • Данни за основните доставчици на горива както и енергийните еквиваленти на използвдоставеното/закупеното гориво • Количество на генериран отпадък • Загуби от пренос • Времеви обхват на оценката (минимум за 1 календарна година назад)http://www.enbc.eu www.enbc.eu
 11. 11. стъпка 3 – оценка и преобразуване Оценка на генерираните емисии от 6те основни парникови газове и преобразуването им в CO2 емисионен еквивалент Всяка страна в ЕС работи с официално приети от нея емисионни фактори. В зависимост от методиката, обхвата и целта, които са поставени и се използват в рамките на оценката могат да бъдат използвани и други официално признати емисионни фактори.http://www.enbc.eu www.enbc.eu
 12. 12. http://www.enbc.eu www.enbc.eu
 13. 13. справкаhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 14. 14. справка - емисионни факториhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 15. 15. въглероден отпечатък на продукт Основни етапи •Етап 0 - Избор на продукт, който да бъде обект на оценката •Етап 1 - Анализ на използваните материали и от къде са доставени •Етап 2 - Създаване на карта на доставките •Етап 3 - Определяне на границите за оценка •Етап 4 - Събиране на изгодни данни •Етап 5 - Оценка на емисиите парникови газове генерирани при производството на всеки конкретен продуктhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu http://www.enbc.eu
 16. 16. последователност на оценката Етап 1 - Анализ на използваните материали и от къде са доставениhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 17. 17. определяне на границитеhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 18. 18. стандарти и насоки Терминологичен речник – www.eco-manager.comhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu
 19. 19. За контакт e. office@enbc.eu т. +359 885222471 +359 882909105 +359 888435561 http://www.enbc.euhttp://www.enbc.eu www.enbc.eu

×