Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסורה וכו

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
8.11.21
2
:‫עמדה‬ ‫נייר‬
‫ה‬
‫לעניין‬ ‫טיעון‬ ‫שלמת‬
‫כניס‬ ‫גבלת‬
‫מחוסנים‬ ‫לא‬ ‫עובדים‬ ‫ת‬
/
‫עבודה‬ ‫למקומות‬ ‫שליל...
2
‫עדכון‬
‫עמדה‬ ‫נייר‬
:
‫כניס‬ ‫הגבלת‬
/ ‫מחלימים‬ / ‫מחוסנים‬ ‫לא‬ ‫עובדים‬ ‫ת‬
‫או‬
‫בעלי‬
‫שלילית‬ ‫קורונה‬ ‫בדיקת‬ ‫...
3
8
.
‫המבקשת‬
‫הועמדה‬
.‫שבורה‬ ‫שוקת‬ ‫בפני‬
,‫מחד‬
‫באה‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬
,
‫לכאורה‬
,
‫"להגן‬ ‫בכדי‬
"
‫על‬
‫עובדים‬
‫אחרים...
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 17 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסורה וכו (20)

More from www.epidella.com (20)

Advertisement

העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסורה וכו

 1. 1. 1 8.11.21 2 :‫עמדה‬ ‫נייר‬ ‫ה‬ ‫לעניין‬ ‫טיעון‬ ‫שלמת‬ ‫כניס‬ ‫גבלת‬ ‫מחוסנים‬ ‫לא‬ ‫עובדים‬ ‫ת‬ / ‫עבודה‬ ‫למקומות‬ ‫שליליות‬ ‫קורונה‬ ‫בדיקת‬ ‫תוצאות‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ‫מחלימים‬ ‫המומחית‬ ‫שם‬ : ‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫מומחית‬ ,‫נווה‬ ‫אלה‬ MPH ‫סביבה‬ ‫גורמי‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫(אפידמיולוגיה‬ ‫לתחלואה‬ ) .‫ז‬.‫ת‬ : 036316735 :‫מען‬ ‫רות‬ 32/3 :‫טלפון‬ 048360224 / 0528484770 :‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫בעלת‬ ‫בביולוגיה‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בהצטיינות‬ )‫(טכניון‬ BA , ‫ובעלת‬ ‫בבריאות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ )‫חיפה‬ ‫(אוניברסיטת‬ ‫אפידמיולוגיה‬ ‫במגמת‬ ‫הציבור‬ ‫בממוצע‬ 93 MPH :‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫הקואליציה‬ ‫עמותת‬ ‫במסגרת‬ : ‫סוף‬ ‫מאז‬ 2004 ‫ובין‬ ‫זיהום‬ ‫בין‬ ‫בקשר‬ ‫עוסקת‬ ‫הנני‬ ‫בעמות‬ ‫כשכירה‬ ‫עבדתי‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫התנדבתי‬ ‫בתחילה‬ ,‫תחלואה‬ ‫שם‬ ,‫הנ"ל‬ ‫ה‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫ריכזתי‬ ,‫תחלואה‬ ‫ובין‬ ‫אויר‬ ‫לזיהום‬ ‫ונשים‬ ‫ילדים‬ ‫חשיפת‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫דו"חות‬ ‫חיברתי‬ ,‫המדעית‬ ‫בכנסים‬ ‫השתתפי‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫בנושא‬ ‫הרציתי‬ ‫מדעיים‬ .‫וסמינרים‬ ‫בנוסף‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫ייצגתי‬ , .‫השונים‬ ‫התקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫פעילות‬ ‫העמותה‬ ‫מייסד‬ ‫עם‬ ‫י‬ ‫היוו‬ ‫תה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ "‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫"חוק‬ ‫לכינון‬ ‫טריגר‬ ‫ל‬ ‫הבריאות‬ ‫נזקי‬ ‫לנושאי‬ ‫המודעות‬ ‫הגדלת‬ ‫ב‬ ‫אוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫כתוצאה‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ . :"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫וכמובילת‬ ‫כעצמאית‬ ‫מאז‬ 2013 ‫עצמאי‬ ‫הנני‬ ‫בכדי‬ .‫ת‬ ‫התנדבותי‬ ‫ארגון‬ ‫הקמתי‬ ,‫בחיפה‬ ‫החמורה‬ ‫התחלואה‬ ‫הגדלת‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אימהות‬ "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫שצברתי‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫יישמתי‬ ‫בו‬ ‫וזאת‬ , ‫לתכניות‬ ‫ועררים‬ ‫התנגדויות‬ ‫להגיש‬ ‫כדי‬ ‫בחיפה‬ ‫לקום‬ ‫שעומדות‬ ‫מזהמות‬ ‫עבור‬ .‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫תעשיית‬ ‫הגדלת‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫ממשיכה‬ ‫אני‬ ‫אני‬ ,‫בנוסף‬ .‫וארציים‬ ‫מקומיים‬ ‫תקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫ותחלואה‬ ‫זיהום‬ ‫בנושאי‬ ‫החיפאי‬ .‫לציבור‬ ‫ושקוף‬ ‫פתוח‬ ‫מידע‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫בתוך‬ ,‫כבדים‬ ‫זיהום‬ ‫אירועי‬ ‫של‬ ‫מקורות‬ ‫בחקר‬ ‫עוסקת‬ ‫משפט‬ ‫בבתי‬ : ‫א‬ ‫מאבק‬ ‫ומטות‬ ‫לארגונים‬ ‫בתשלום‬ ‫מייעצת‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ,‫כעצמאית‬ ‫לעורכי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫חרים‬ ‫הסביבתי‬ ‫הצדק‬ ‫עקרונות‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫הרוצים‬ ‫דין‬ ‫והבריאותי‬ ‫למפעלים‬ ‫ייצוגיות‬ ‫תביעות‬ ‫במסגרת‬ ‫מזהמים‬ . ‫עו"ד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתבקשתי‬ ‫נווה‬ ‫אלה‬ ‫הח"מ‬ ‫אני‬ ‫איתי‬ ‫יפה‬ ‫ל‬ ‫את‬ ‫עדכן‬ ‫במרץ‬ ‫שנכתב‬ ‫העמדה‬ ‫נייר‬ 2021 ‫לא‬ ‫עובדים‬ ‫כניסת‬ ‫להגבלת‬ ‫באשר‬ ‫שלילית‬ ‫קורונה‬ ‫בדיקת‬ ‫תוצאות‬ ‫בעלי‬ ‫או‬/‫מחלימים‬/‫מחוסנים‬ ‫עבודה‬ ‫למקומות‬ - ‫ל‬ ‫באשר‬ ‫התפתחויות‬ ‫רלוונטיות‬ ‫ש‬ ‫קרו‬ .‫מאז‬ ‫ולמען‬ ‫בהתנדבות‬ ‫מוגשת‬ ‫זו‬ ‫תגובה‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בפומבי‬ ‫ותפורסם‬ . ‫נותנת‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ,‫היטב‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מצהירה‬ ‫ואני‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫עדות‬ ‫במקום‬ ‫שלעניין‬ ‫חתומה‬ ‫כשהיא‬ ‫זו‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫דין‬ ,‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫בשבועה‬ ‫שקר‬ ‫עדות‬ ‫בדבר‬ ‫הפלילי‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ .‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫שנתתי‬ ‫בשבועה‬ ‫עדות‬ ‫כדין‬ ‫ידי‬ ‫על‬
 2. 2. 2 ‫עדכון‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ : ‫כניס‬ ‫הגבלת‬ / ‫מחלימים‬ / ‫מחוסנים‬ ‫לא‬ ‫עובדים‬ ‫ת‬ ‫או‬ ‫בעלי‬ ‫שלילית‬ ‫קורונה‬ ‫בדיקת‬ ‫תוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫למקומות‬ 1 . ‫מאז‬ ‫הקודם‬ ‫העמדה‬ ‫נייר‬ ‫הושלם‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬ ‫בסוף‬ 2021 , ‫מהותי‬ ‫מידע‬ ‫לציבור‬ ‫נמסר‬ ‫חדש‬ ‫ולעניין‬ ‫החדש‬ ‫הקורונה‬ ‫תרכיב‬ ‫לנושא‬ " ‫יעילות‬ ‫ו‬ " ‫השפעתו‬ ‫ודעיכת‬ , . 2 . ‫סקירת‬ ‫טרם‬ ,‫העדכונים‬ ‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫נסיבות‬ ‫יוזכרו‬ . ,‫הרשת‬ ‫של‬ ‫בעובדת‬ ‫מדובר‬ '‫הגב‬ ,‫פיקשטיין‬ ‫סיגלית‬ ‫ביום‬ ‫לה‬ ‫נמסר‬ ‫אשר‬ 4.3.21 ‫כי‬ ‫הוראה‬ ‫ובו‬ ‫מכתב‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ 4.4.21 , .‫העבודה‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ,‫שלילית‬ ‫קורונה‬ ‫בדיקת‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫ירוק‬ ‫תו‬ ‫יוציא‬ ‫שלא‬ ‫עובד‬ 3 . ,‫התובעת‬ ‫של‬ ‫ברקע‬ ‫מיגרנות‬ ,‫קשות‬ ‫אלרגיות‬ ‫ואף‬ , ‫אוקסיפיטאלית‬ ‫נוירלגיה‬ , ‫ע‬ ‫ובדה‬ ‫אותה‬ ‫ששמה‬ ,‫אישי‬ ‫באופן‬ , ‫ב‬ ‫גבוהה‬ ‫סיכון‬ ‫דרגת‬ ‫ליטול‬ ‫לו‬ ‫שהוצע‬ ‫סביר‬ ‫אדם‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הגנטי‬ ‫התכשיר‬ ‫את‬ ‫ונוירולוגיות‬ ‫דלקתיות‬ ‫לפגיעות‬ . ,‫מרץ‬ ‫מחודש‬ ‫הקודם‬ ‫העמדה‬ ‫בנייר‬ ‫ה‬ ‫נוש‬ ‫הח"מ‬ ‫זכירה‬ ‫ב‬ ‫וצוטט‬ ,‫מרנ"א‬ ‫חיסוני‬ ‫לעניין‬ ‫בטיחות‬ ‫אי‬ '‫סע‬ 43 ‫פארדי‬ ‫של‬ ‫מחקרו‬ ,‫ועמיתים‬ ‫לעניין‬ ‫מרנ"א‬ ‫חיסוני‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫במחקר‬ . ‫נטען‬ ‫שנצפו‬ ‫נדיר‬ ‫במקרים‬ ‫ים‬ " ‫מערכתיות‬ ‫תגובות‬ ‫חמורות‬ ‫תגובות‬ ‫או‬ ‫ההזרקה‬ ‫במקום‬ ‫כלליות‬ ‫מערכתיות‬ " ,‫נטען‬ ‫עוד‬ . ‫מצויים‬ ‫להבחן‬ ‫עוד‬ ‫שצריכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫נושאי‬ ‫בין‬ ‫כי‬ - " ‫מקומית‬ ‫דלקת‬ ‫ומערכתית‬ " , "‫ש‬ ‫בכך‬ ‫נעוץ‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לדאגה‬ ‫אפשרי‬ ‫מקור‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫נטען‬ ‫חיסון‬ ‫פלטפורמות‬ ‫כמה‬ ‫מסוג‬ ‫אינטרפון‬ ‫של‬ ‫עוצמתיות‬ ‫לתגובות‬ ‫גורמות‬ ‫מרנ"א‬ ‫מבוססות‬ I ‫רק‬ ‫לא‬ ‫נקשרו‬ ‫אשר‬ , ‫לאוטו‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לדלקתיות‬ - ‫זיהוי‬ ‫כן‬ ‫ושעל‬ ,‫אימיוניות‬ ‫לתגובות‬ ‫מוגבר‬ ‫בסיכון‬ ‫אנשים‬ ‫סבירים‬ ‫זהירות‬ ‫אמצעי‬ ‫נקיטת‬ ‫לאפשר‬ ‫עשוי‬ ‫מרנ"א‬ ‫חיסון‬ ‫לפני‬ ‫אטואימיוניות‬ ." 4 . ‫שה‬ ,‫ספק‬ ‫כלל‬ ‫אין‬ ‫תובעת‬ ‫נ‬ ‫של‬ ‫בקטגוריה‬ ‫בדיוק‬ ‫מצאת‬ ‫ש‬ ‫אנשים‬ ‫עבורם‬ ‫ו‬ ‫יש‬ ‫הסיכון‬ .‫התועלת‬ ‫על‬ ‫גובר‬ ‫הגנטי‬ ‫התרכיב‬ ‫מתן‬ ‫בהליך‬ ‫המעסיק‬ ‫דרישת‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ,‫בפשטנות‬ ‫ל‬ ‫שקולה‬ ,‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫אבסורדי‬ ‫מצב‬ ‫הסובל‬ ‫אדם‬ ‫יחוייב‬ ‫שבו‬ ‫לבוטנים‬ ‫מאלרגיה‬ - ‫בוטנים‬ ‫לצרוך‬ ‫ב‬ - 2 ‫מנות‬ ."‫הכלל‬ ‫"טובת‬ ‫בעבור‬ .. ‫חזות‬ ‫היא‬ ,‫התובעת‬ ‫כאילו‬ ,‫האפידמיה‬ ‫בישראל‬ ‫האפידמיה‬ ‫ופני‬ - ‫אך‬ ‫תלויים‬ ‫ורק‬ ‫בה‬ ‫למען‬ ‫מוגבר‬ ‫אישי‬ ‫בסיכון‬ ‫ובהעמדתה‬ "‫"הכלל‬ . 5 . ‫למצב‬ ‫משנים‬ ‫שהיו‬ ‫הם‬ ,‫והתחסנותה‬ ‫היא‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫מלמדים‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫וגם‬ ‫הקודם‬ ‫המסמך‬ ‫התחלואה‬ ‫לא‬ , ‫בסניף‬ .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫ולא‬ ,‫עבדה‬ ‫בו‬ ,‫לבדה‬ ‫בה‬ ‫לא‬ ‫נתלו‬ ‫מגמות‬ ‫ומדדי‬ ‫התחלואה‬ .‫הלאומיים‬ 6 . ‫במקרים‬ ‫ייחודיים‬ ‫הי‬ ,‫כשלה‬ ‫מ‬ ‫מצופה‬ ‫ה‬ ,‫המעסיק‬ ‫שידאג‬ ‫גם‬ ‫לשלו‬ ‫ם‬ ‫עובדיו‬ ‫הקורונה‬ ‫מחלת‬ ‫מפני‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫ובטיחותם‬ - ‫אינה‬ ,‫הקורונה‬ ‫שכן‬ .‫אחר‬ ‫נזק‬ ‫מכל‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ .‫לקרות‬ ‫שיכול‬ ‫היחיד‬ ‫הבריאותי‬ ‫הנזק‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫המחלה‬ ‫סבלה‬ ‫שכבר‬ ,‫בעובדת‬ ‫במיוחד‬ ‫מכאבים‬ ‫וגם‬ ‫שרירים‬ ‫מכאבי‬ ,‫בגופה‬ ‫מדלקתיות‬ ‫עצביים‬ . 7 . ‫האבחנות‬ ‫בין‬ ‫האובייקטיביות‬ ‫הרפואיות‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ,‫פיקשטיין‬ ‫ישנן‬ ‫אבחנות‬ ‫שלל‬ ‫חמורות‬ : ‫מיגרנות‬ . ‫(מיאלגיה‬ ‫שרירים‬ ‫כאבי‬ - 2016 ) . ( ‫אוקסיפיטלית‬ ‫נוירלגיה‬ 2008 ) – ‫של‬ ‫האחורי‬ ‫בחלק‬ ‫תחושתי‬ ‫עצב‬ ‫של‬ ‫מגירוי‬ ‫שנובע‬ ,‫נוירופאטי‬ ‫כאב‬ ‫מתקיים‬ ‫בה‬ ‫מחלה‬ .‫הראש‬ ( ‫דרמטיטיס‬ ‫אטופיק‬ 2009 ,) ‫של‬ ‫כרונית‬ ‫דלקתית‬ ‫מחלה‬ ,‫העור‬ ‫של‬ ‫אסתמה‬ ‫העור‬ . ‫אצלה‬ ‫אובחנה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ - ‫דרמטיטיס‬ ‫ספונג'יוטיק‬ , ‫ד‬ ‫לקת‬ ‫העור‬ ‫של‬ ‫שב‬ ‫מהלכה‬ ‫מצטברים‬ ‫בעור‬ ‫נוזלים‬ .‫מתנפחים‬ ‫התאים‬ ‫בין‬ ‫והמרווחים‬
 3. 3. 3 8 . ‫המבקשת‬ ‫הועמדה‬ .‫שבורה‬ ‫שוקת‬ ‫בפני‬ ,‫מחד‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬ , ‫לכאורה‬ , ‫"להגן‬ ‫בכדי‬ " ‫על‬ ‫עובדים‬ ‫אחרים‬ ‫מ‬ ‫פני‬ .‫הדבקה‬ ,‫מאידך‬ ‫המחיר‬ ‫כבד‬ - ‫בעצמ‬ ‫לפגוע‬ ‫עצמה‬ ‫ולסכן‬ ‫ה‬ ‫בהחמרת‬ .‫לקתה‬ ‫בהן‬ ‫המחלות‬ 9 . ‫ביום‬ 02.05.21 "‫לחל‬ ‫העובדת‬ ‫הוצאה‬ .‫להתחסן‬ ‫סירובה‬ ‫בשל‬ ‫ת‬ ‫יודגש‬ - ‫יום‬ ‫כי‬ 2.5.21 , ,‫לחל"ת‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫חל‬ ‫חודשים‬ ‫כששה‬ ‫הראשון‬ ‫ההתחסנות‬ ‫מועד‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ .‫בישראל‬ 10 . ‫כי‬ ,‫להלן‬ ‫תדגים‬ ‫הח"מ‬ ‫הרי‬ ,‫ייחודי‬ ‫רפואי‬ ‫ממצב‬ ‫סבלה‬ ‫שהנ"ל‬ ‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ ‫המצב‬ ‫האפידמיולוגי‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫ששרר‬ .‫לאפלייתה‬ ‫עילה‬ ‫היווה‬ ‫לא‬ , ,‫בנוסף‬ ‫ג‬ ‫ם‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫שישי‬ ‫מיום‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫ואף‬ ,‫החיסון‬ ‫דעיכת‬ ‫חשיפת‬ ‫לרבות‬ ,‫מאז‬ ‫שחלו‬ ( ‫האחרון‬ 26.11.21 ‫כשמחוסנת‬ ,) ‫מנות‬ ‫בשלוש‬ ‫לישראל‬ ‫מביאה‬ ‫קורונה‬ ‫של‬ "‫חדש‬ ‫"זן‬ ‫מדרא"פ‬ - ‫כי‬ ,‫התובעת‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫מחזקים‬ ‫חזות‬ ‫הוא‬ ,‫ביונטק‬ ‫פייזר‬ ‫של‬ ‫התרכיב‬ ‫לא‬ ‫הכל‬ .‫עבודתה‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫להתלות‬ ‫היה‬ ‫ואסור‬ ‫קשה‬ ‫החולים‬ ‫מדד‬ .‫א‬ ‫ההוראה‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ 11 . ‫הייתה‬ ‫ההוראה‬ ‫במועד‬ ‫הקשה‬ ‫התחלואה‬ ‫מגמת‬ ‫ב‬ :‫ירידה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הבקרה‬ ‫לוח‬ ‫לפי‬ ‫ביום‬ ‫(שהופק‬ ‫הבריאות‬ 25.11.21 ‫על‬ "‫"הוטל‬ ‫בה‬ ‫התקופה‬ ,)‫רטרוספקטיבי‬ ‫באופן‬ ,"‫"להתחסן‬ ‫העובדת‬ ‫במהלך‬ ‫הייתה‬ ‫מגמת‬ ‫התחלואה‬ ‫בגל‬ ‫ירידה‬ ‫הקשה‬ ‫כמתואר‬ .‫להלן‬ 12 . ‫כי‬ ,‫הגרף‬ ‫מלמד‬ ‫עוד‬ ‫קשה‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ - ‫דווקא‬ ‫עלה‬ ‫ש‬ ‫בשעה‬ ‫אירעו‬ ‫מבצעי‬ ‫ה‬ ‫חיסון‬ ‫בישראל‬ . ‫הקשה‬ ‫החולים‬ '‫שמס‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .‫פברואר‬ ‫מתחילת‬ ‫רק‬ ‫לערך‬ ‫ירד‬ 13 . ,‫למעשה‬ "‫"להתחסן‬ ‫נתבקשה‬ ‫בה‬ ‫בתקופה‬ ‫ברשת‬ ‫האחרים‬ ‫על‬ "‫"להגן‬ ‫כדי‬ ‫עבדה‬ ‫בה‬ , ‫הקשים‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ ‫דווקא‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫צנח‬ : ‫אבחנות‬ ‫של‬ ‫חלקית‬ ‫רשימה‬ ‫התובעת‬ ‫מסמכים‬ ‫מתוך‬ : ‫לתיק‬ ‫שצורפו‬
 4. 4. 4 '‫מס‬ ‫תרשים‬ 1 ‫קשה‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ : ‫מרץ‬ ‫מחודש‬ 0 202 ‫ועד‬ ‫נובמבר‬ 2021 : ‫(מהדשבורד‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ) 14 . ‫בהגדלה‬ ‫במבט‬ ‫ניתן‬ , ‫לראות‬ ,‫שוב‬ ‫של‬ ‫אובייקטיביים‬ ‫אפידמיולוגיים‬ ‫נתונים‬ ‫ירידת‬ ‫ה‬ ‫ב"תקופת‬ ‫קשה‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ ‫אולטימטום‬ " . ‫מס‬ ‫תרשים‬ ' 2 ‫קשה‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ : ‫נובמבר‬ ‫מחודש‬ 2020 ‫ועד‬ ‫נובמבר‬ 2021 : ‫בתקופ‬ ‫ההתחסנות‬ ‫את‬ ‫מבקשת‬ ‫שופרסל‬ ‫ת‬ ‫ירידה‬ .‫קשה‬ ‫בחולים‬ ‫ב‬ - 29.7.21 ‫מבצע‬ ‫מתחיל‬ ‫ושוב‬ ‫הבוסטר‬ ‫מתן‬ ‫עולה‬ ‫הקשה‬ ‫התחלואה‬ ‫הרשת‬ ‫את‬ ‫מבקשת‬ ‫התחסנות‬ ‫התובעת‬ ‫דווקא‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫בחולים‬ ‫ירידה‬ .‫קשה‬ ‫ב‬ - 29.7.21 ‫מבצע‬ ‫מתחיל‬ ‫ושוב‬ ‫הבוסטר‬ ‫מתן‬ ‫עולה‬ ‫הקשה‬ ‫התחלואה‬ ‫ההתחסנות‬ ‫תחילת‬ ‫עם‬ ‫בסביבת‬ 19.12.20 ‫דווקא‬ , ‫קשה‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ ‫עולה‬
 5. 5. 5 15 . ‫האולטימטום‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬ ‫התובעת‬ ‫לחיסון‬ , ‫ב‬ ‫חל‬ - 4.4.21 , ‫בחלוף‬ ‫חודשים‬ ‫כחמישה‬ .‫בישראל‬ ‫שאירע‬ ‫המסיבי‬ ‫ההתחסנות‬ ‫מבצע‬ ‫תחילת‬ ‫מיום‬ ‫החלה‬ ‫לחל"ת‬ ‫היציאה‬ ‫מאי‬ ‫בתחילת‬ 2021 . ‫לבחון‬ ‫ניתן‬ ,‫בדיעבד‬ ,‫כיום‬ ,‫אובייקטיבית‬ ,‫לאחור‬ ‫במבט‬ ‫אכן‬ ‫האם‬ ‫ממש‬ ‫היה‬ - ‫באפלייה‬ ‫זו‬ .‫המבקשת‬ ‫כלפי‬ ‫שנוצרה‬ 16 . ‫כבר‬ ‫ביולי‬ 2021 ‫פרסם‬ , ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ 1 ‫כי‬ , ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ‫חלה‬ ‫החיסון‬ ‫לאחר‬ ‫הדבקה‬ ‫במניעת‬ ‫ביעילותו‬ ‫ירידה‬ ‫ל‬ - 64% . ,‫היא‬ ‫הדבר‬ ‫משמעות‬ ‫לא‬ ‫ועובד‬ ‫מחוסן‬ ‫שעובד‬ ‫מחוסן‬ - ‫ל‬ ‫יכלו‬ ‫שניהם‬ ‫ולחלות‬ ‫הידבק‬ ‫בקורונה‬ . ‫גם‬ ‫ד"ר‬ ,"‫"פייזר‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ ,‫דולסטן‬ ‫מיקאל‬ ‫הישראלית‬ ‫לתקשורת‬ ‫טען‬ ‫ביולי‬ 21 ' ‫כי‬ : " ‫הירידה‬ ‫של‬ ‫מהידבקות‬ ‫בעיקר‬ ‫נבעה‬ ‫בישראל‬ ‫החיסון‬ ‫ביעילות‬ ,‫דלתא‬ ‫זן‬ ‫נגד‬ ‫מאוד‬ ‫יעיל‬ ‫פייזר‬ ‫"חיסון‬ .‫בפברואר‬ ‫או‬ ‫בינואר‬ ‫שהתחסנו‬ ‫אנשים‬ ‫אך‬ ‫אחרי‬ ‫חודשים‬ ‫שישה‬ ."‫מחודשת‬ ‫להידבקות‬ ‫סיכון‬ ‫כנראה‬ ‫יש‬ 17 . ‫כ‬ ,‫כבר‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫בחלוף‬ ,‫זו‬ ‫טענה‬ ‫לפי‬ ,‫כלומר‬ - 36% ,‫כן‬ ‫אם‬ .‫עלילים‬ ‫היו‬ ‫מהמחוסנים‬ ‫בתקו‬ ‫בסניף‬ ‫כמעט‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬ ‫הסתובבו‬ ‫כבר‬ ,‫האולטימטום‬ ‫פת‬ 36% ‫מהמחוסנים‬ .‫דעכה‬ ‫לעניינם‬ ‫החיסון‬ ‫שהשפעת‬ ?‫לעומתם‬ ‫אחת‬ ‫עובדת‬ ‫מהי‬ 18 . ‫ביולי‬ ‫שנמסר‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ 2021 ‫הנחת‬ ‫את‬ ‫וחיזק‬ ‫אישש‬ , ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫ראש‬ ‫מ‬ ‫מיום‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ 14.3.21 ‫שנמצאת‬ ‫בתיק‬ 2 . ,‫דאז‬ ‫צוטטה‬ ‫פרייס‬ ‫ד"ר‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫יעיל‬ ‫פייזר‬ ‫חיסון‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫ההערכה‬ ‫להיום‬ ‫"נכון‬ 60% ‫הזן‬ ‫נגד‬ "...‫אפריקאי‬ ‫הדרום‬ ‫פרייס‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫להשערתה‬ ,‫כלומר‬ . ‫במרץ‬ ‫כבר‬ 2021 , ‫ש‬ ‫הרי‬ - 40% ‫המחוסנים‬ ‫מהאנשים‬ - ‫לזן‬ ‫עלילים‬ ‫להיות‬ ‫יכלו‬ ,‫אחר‬ ."‫אפריקאי‬ ‫ה"דרום‬ ‫דוגמת‬ 19 . ,‫הקודם‬ ‫העמדה‬ ‫בנייר‬ ‫הדגישה‬ ‫הח"מ‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לאפליית‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫עילה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫קב‬ ‫מחוסנים‬ ‫הלא‬ ‫העובדים‬ ‫וצת‬ ‫לרעה‬ . ‫כ‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫לקרות‬ ‫יכל‬ ,‫דאז‬ ‫התרחיש‬ ‫לפי‬ ‫כבר‬ - 40% ‫שהם‬ ‫בשעה‬ ‫שאננים‬ ‫מהלכים‬ ‫המחוסנים‬ ‫החברה‬ ‫מעובדי‬ ‫י‬ ‫להיות‬ ‫כולים‬ ‫חולים‬ .‫מדביקים‬ ‫וגם‬ ,‫בעצמם‬ ‫ליטול‬ ‫שלא‬ ‫שבחרו‬ ‫אלו‬ ‫את‬ ‫דווקא‬ ‫להטריד‬ ,‫עילה‬ ‫שום‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫הנסיוני‬ ‫התרכיב‬ ‫את‬ .‫מוצדקות‬ ‫רפואיות‬ ‫מסיבות‬ .‫ב‬ ‫בפועל‬ – ‫גם‬ ‫קשה‬ ‫ממחלה‬ ‫הגנו‬ ‫לא‬ ‫חיסונים‬ ‫שני‬ 20 . ‫ההתחסנות‬ ‫בתקופות‬ ‫דווקא‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מנות‬ 1+2 ‫הבוסטר‬ ‫ומנת‬ , - ‫התחלואה‬ ‫עלתה‬ ‫הקשה‬ ‫דלעיל‬ ‫מהגרף‬ ‫ללמוד‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ ‫מ‬ ‫החל‬ ,‫למשל‬ . 19.12.20 ‫במקביל‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ , "‫ב"בוסטר‬ ‫ההתחסנות‬ ‫למבצע‬ , ‫ביום‬ ‫שהחל‬ 29.7.21 3 . 21 . ‫כבר‬ ‫ביום‬ 27.1.21 , ‫טען‬ "‫ישראל‬ ‫ב"מגן‬ ‫הקורונה‬ ‫קבינט‬ ‫ראש‬ ,‫בליצר‬ ‫רן‬ '‫פרופ‬ ‫לתקשורת‬ 4 , ,‫אינטנסיבי‬ ‫התחסנות‬ ‫מבצע‬ ‫של‬ ‫כחודש‬ ‫לאחר‬ ‫היתה‬ ‫שהמדינה‬ ‫צריכה‬ ‫להיות‬ " ‫בתחלואה‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ " . ‫להשערתו‬ ‫הזה‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫ייחס‬ ‫הוא‬ ‫לכך‬ " ‫היא‬ ‫שהסיבה‬ ‫הבריטית‬ ‫המוטציה‬ ".. " ‫בתחלואה‬ ‫ירידה‬ ‫אין‬ - ‫הבריטית‬ ‫המוטציה‬ ‫בגלל‬ ‫כנראה‬ ‫י‬... ‫עדויות‬ ‫ש‬ ‫מידבקת‬ ‫יותר‬ ‫שהיא‬ ‫חזקות‬ . ‫להיות‬ ‫אמורים‬ ‫היינו‬ ,‫והמודלים‬ ‫הציפיות‬ ‫כל‬ ‫לפי‬ ‫הבוקר‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫במספרים‬ ‫המאומתים‬ ‫במספר‬ ‫ירידה‬ ‫לראות‬ ‫צריכים‬ ‫היינו‬ . ‫כעת‬ ‫רואים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ממה‬ ‫גדולים‬ ‫יותר‬ ‫ה‬.. ‫את‬ ‫לראות‬ ‫להתחיל‬ ‫גם‬ ‫צריכים‬ ‫יינו‬ 1 "‫המלא‬ ‫המדריך‬ ?‫תור‬ ‫לקבוע‬ ‫תוכלו‬ ‫ומתי‬ ,‫השלישי‬ ‫החיסון‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫"מי‬ .‫א‬ ‫ינקו‬ YNET 29.7.21 2 ‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ ‫"הגבלת‬ ‫שלילית‬ ‫קורונה‬ ‫בדיקת‬ ‫תוצאות‬ ‫הציג‬ ‫או‬ ‫מחלים‬ ,‫מחוסן‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ " 3 "‫המלא‬ ‫המדריך‬ ?‫תור‬ ‫לקבוע‬ ‫תוכלו‬ ‫ומתי‬ ,‫השלישי‬ ‫החיסון‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫"מי‬ .‫א‬ ‫ינקו‬ YNET 29.7.21 4 " .‫א‬ ‫שומפלבי‬ ‫בתחלואה‬ ‫ירידה‬ ‫"אין‬ :‫בליצר‬ ‫רן‬ '‫פרופ‬ - ‫הבריטית‬ ‫המוטציה‬ ‫בגלל‬ ‫כנראה‬ " , YNET 27/1/21
 6. 6. 6 ‫הירידה‬ ‫הקשים‬ ‫החולים‬ ‫במספר‬ ‫הזו‬ ‫המגמה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫ואנחנו‬ , ‫בעוצמה‬ ‫לה‬ ‫שציפינו‬ ". 22 . ‫ב‬ ,‫יממה‬ ‫כעבור‬ ‫ב‬ ‫שהתקיימה‬ ‫עיתונאים‬ ‫מסיבת‬ - 28.1.21 , ‫כי‬ ‫דווח‬ ‫נצפתה‬ ‫עלייה‬ ‫הקורונה‬ ‫בתחלואת‬ .‫בישראל‬ ‫לציבור‬ ‫בתשדיר‬ ‫בנושא‬ ‫שהתמקד‬ ‫שירותי‬ ‫ראש‬ ‫מסרה‬ , ‫פרייס‬ ‫אלרועי‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ,‫הציבור‬ ‫בריאות‬ , ‫בקב‬ ‫כי‬ ' ,‫למחלה‬ ‫הסיכון‬ ‫בני‬ 60 ,+ ‫ישנם‬ 834 ‫קשה‬ ‫חולים‬ ‫וכי‬ , 44% ‫מ‬ ‫ב‬ ‫קשה‬ ‫חולים‬ ‫זו‬ ‫גיל‬ '‫קב‬ 5 ‫הם‬ ‫אנשים‬ ‫שתיים‬ ‫או‬ ‫במנה‬ ‫שחוסנו‬ 6 . 23 . ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫כבר‬ ‫של‬ ‫בינואר‬ 2021 , ‫כבר‬ ,‫פעמיים‬ ‫אפילו‬ ‫מחוסנים‬ ‫קשה‬ ‫חולים‬ ‫משנמצאו‬ ‫שה‬ ,‫להבין‬ ‫העובדתית‬ ‫התשתית‬ ‫הונחה‬ - so called ‫וביונטק‬ ‫פייזר‬ ‫של‬ ‫הניסיוני‬ "‫"חיסון‬ , ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ .‫אותו‬ ‫שייצרה‬ ‫האינטרסנטית‬ ‫החברה‬ ‫שהציגה‬ ‫בשיעור‬ ‫יעיל‬ 24 . ,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫כבר‬ ‫ב‬ - 18.2.21 "‫ב"כאן‬ ‫פורסם‬ 7 ‫לנגיפים‬ ‫המרכזית‬ ‫המעבדה‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫הבריאות‬ ‫במשרד‬ ‫כי‬ ‫הודגם‬ ‫שם‬ , ‫מול‬ ‫החיסון‬ ‫יעילות‬ ‫ה‬ " ‫אפריקני‬ ‫הדרום‬ ‫ווריאנט‬ " ‫פחותה‬ ‫פי‬ 6 ‫הבריטי‬ ‫הווריאנט‬ ‫או‬ ‫המקורי‬ ‫מהנגיף‬ ‫העמדה‬ ‫בנייר‬ ‫כבר‬ ‫הוזכר‬ ‫זה‬ ‫(מחקר‬ .)‫הראשון‬ 25 . ‫ו‬ ‫הנה‬ ‫ביום‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שנה‬ ‫כחצי‬ 20.7.21 "‫"חיסון‬ ‫במנת‬ ‫היה‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫התברר‬ ‫אחת‬ , "‫ב‬ ‫גם‬ ‫שלא‬ ‫ובוודאי‬ ‫מנות‬ ‫שתי‬ ‫הגנה‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ " , ‫כנטען‬ , ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫תושבי‬ ‫כלפי‬ ‫(ובייחוד‬ ‫ל‬ ‫הרלוונ‬ ‫הסיכון‬ ‫אוכלוסיות‬ )‫טיות‬ . ‫גם‬ ‫נדרשת‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ ‫שלישית‬ ‫מנה‬ ‫הפעם‬ , ‫"בוסטר‬ ‫של‬ .‫הציבור‬ ‫על‬ ‫"הגנה‬ ‫לשם‬ " ‫ו‬ ,‫כיום‬ ‫בנוב‬ ‫מב‬ ‫ר‬ 2021 ‫גם‬ , ,‫מתברר‬ ‫ש‬ ‫אפילו‬ ‫מנה‬ 3 , ,‫בה‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫תועיל‬ ‫אם‬ ‫ספק‬ ‫לעניין‬ ‫דיבור‬ ‫קיים‬ ‫ואף‬ , ‫מנה‬ 4 . 26 . ‫ו‬ ‫ש‬ ,‫קרה‬ ‫כך‬ ‫ביום‬ 14.9.21 ‫אלרועי‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ '‫הגב‬ ,‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫ראש‬ ‫הרצתה‬ ‫פרייס‬ , ‫ב‬ ‫וובינאר‬ 8 ‫ב‬ ‫שנערך‬ ‫מדענים‬ ‫פורום‬ ‫פני‬ ‫ב‬ ‫התמקדה‬ ‫ההרצאה‬ .‫בישראל‬ ‫הסברה‬ ‫כי‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫שלישית‬ ‫במנה‬ ‫ה‬ ‫מנת‬ ‫היא‬ ,"‫"חיסון‬ ‫של‬ , " ‫בוסטר‬ ,‫פרייס‬ ‫ד"ר‬ ." ‫טענה‬ ‫בפני‬ ‫ה‬ ‫מדענים‬ , ‫כי‬ ‫הייתה‬ " ‫עליה‬ ‫אקספוננציאלית‬ " ,‫הקשים‬ ‫בחולים‬ ‫וכי‬ " ‫חודש‬ ‫בתוך‬ ‫היו‬ 500 ‫קשה‬ ‫מאושפזים‬ " ‫ש‬ ‫גרף‬ ‫הציגה‬ ‫פרייס‬ ‫ד"ר‬ . ‫כי‬ ‫במסגרת‬ ‫הודגש‬ ‫לצידו‬ " ‫העליה‬ ‫מורכבת‬ ‫יולי‬ ‫בחודש‬ ‫מ‬ - 60% ‫שניה‬ ‫מנה‬ ‫מחוסנים‬ ." :‫פה‬ ‫בעל‬ ‫טענה‬ ‫וכך‬ ‫שהעלייה‬ ,‫בצד‬ ‫רואים‬ ‫שאתם‬ ‫הקטנה‬ ‫הקופסא‬ ‫זה‬ ,‫מזה‬ ‫הדאיג‬ ‫שיותר‬ ‫"הדבר‬ ‫היתה‬ ‫הזו‬ ‫מורכבת‬ ‫שניה‬ ‫מנה‬ ‫מחוסנים‬ ‫שהיו‬ ‫אנשים‬ ‫מאוד‬ ‫מהרבה‬ ‫וכאן‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫הבעיה‬ ‫האם‬ ,‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫השאלה‬ ‫נכנסה‬ ‫ווריאנט‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫דלתא‬ ‫עובד‬ ‫פחות‬ ‫שהחיסון‬... ‫ע‬ ‫על‬ ‫בבריטניה‬ ‫עדויות‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫ראינו‬ ‫אנחנו‬ ?‫ליו‬ ‫אחרת‬ ‫קצת‬ ‫המועילות‬ ‫אצלינו‬ ,‫מועילות‬ ‫היא‬ ‫שהבעיה‬ ‫בענין‬ ‫תמך‬ ‫פחות‬ ‫זה‬ , ‫בוריאנט‬ ‫באמת‬ , ‫החיסון‬ ‫מועילות‬ ‫בדעיכת‬ ‫הבעיה‬ ‫האם‬ ‫הזה‬ ‫הדבר‬ ‫ועל‬ ? ‫מתודולוגית‬ ‫מאוד‬ ‫עבודה‬ ‫נעשתה‬ ... ..‫שאנחנו‬ ‫לזה‬ ,‫רמז‬ ‫איזשהו‬ ‫עוד‬ ‫עלה‬ ‫אולי‬ ‫דלתא‬ ‫הוריאנט‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ‫הבעיה‬ , ‫בני‬ ‫של‬ ‫החיסונים‬ ‫עם‬ ‫היה‬ ‫וזה‬ 12-15 ‫התקופה‬ ‫באותה‬ ‫בערך‬ ‫היו‬ ‫שגם‬ . ‫החיסו‬ ‫של‬ ‫המועילות‬ ‫אחרי‬ ‫עקבנו‬ ‫כשאנחנו‬ ‫ן‬ ‫האל‬ ‫בגילאים‬ ‫ה‬ ‫היה‬ ‫זה‬ , ‫של‬ ‫מועילות‬ 90% ‫אלפא‬ ‫וריאנט‬ ‫מאשר‬ ‫פחות‬ ‫קצת‬ ‫ז"א‬ , ‫שהיה‬ 95% ‫גבוהה‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫מועילות‬ ‫בהחלט‬ ‫אבל‬ . ‫זה‬ ‫איזשהו‬ ‫נתן‬ ‫אולי‬ ‫רמז‬ 5 https://www.facebook.com/ella.nave/posts/10158989815384437 6 ‫בישראל‬ ‫היו‬ ,‫תקופה‬ ‫לאותה‬ ‫נכון‬ 715,425 .‫שני‬ ‫חיסון‬ ‫לאחר‬ ‫שבוע‬ ‫והיו‬ ‫חיסונים‬ ‫שני‬ ‫כבר‬ ‫שעברו‬ ‫אנשים‬ 7 ‫פי‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ :‫חושף‬ ‫חדש‬ ‫"מחקר‬ .‫מ‬ ‫ורדי‬ ,.‫ק‬ ‫דור‬ 6 ,"‫"כאן‬."‫אפריקנית‬ ‫הדרום‬ ‫המוטציה‬ ‫נגד‬ ‫החיסונים‬ ‫ביעילות‬ 18.2.21 8 ‫הרצאה‬ ‫קיים‬ ‫העברית‬ ‫והאוניברסיטה‬ ‫הטכניון‬ ,‫גרטנר‬ ‫מכון‬ ,‫ויצמן‬ ‫מכון‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫וובינאר‬ ‫ג‬ ‫ביום‬ ‫בזום‬ ‫מקצועית‬ ' (14.9.21) ‫אלרעי‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫עם‬ ‫ממכון‬ ‫מילוא‬ ‫רון‬ '‫ופרופ‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫שרותי‬ ‫ראש‬ , ‫פרייס‬ .‫למדע‬ ‫ויצמן‬ : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y2avyKJPQG0&feature=emb_logo
 7. 7. 7 ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כנראה‬ ‫האפקט‬ ‫רוב‬... ,‫מהחיסון‬ ‫לחלוטין‬ ‫שחומק‬ ‫דלתא‬ ‫וריאנט‬ ‫בגלל‬ ‫א‬ ‫אחר‬ ‫משהו‬ ‫אלא‬ ." ‫מס‬ ‫תרשים‬ ' 3 : ‫מיום‬ ‫מהוובינאר‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ 14.9.21 : 60% ,‫קשה‬ ‫מהחולים‬ ‫במנה‬ ‫מחוסנים‬ ‫הם‬ 2 . ‫מס‬ ‫תרשים‬ ' 4 : ‫מ‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ )‫(באנגלית‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מאתר‬ ‫מצגת‬ – ‫מידע‬ ‫ה‬ ‫בעבור‬ ‫תורגם‬ ‫זה‬ - FDA ‫ש‬ ‫הנתון‬ ‫הוצג‬ ‫עבורם‬ ‫וגם‬ , - 60% ,‫קשה‬ ‫מהחולים‬ ‫במנה‬ ‫מחוסנים‬ ‫הם‬ 2 .
 8. 8. 8 .‫ג‬ ‫השני‬ ‫החיסון‬ ‫דעיכת‬ – ‫וויצמן‬ ‫ומכון‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מחקר‬ 27 . ‫הוובינאר‬ ‫באותו‬ ‫המומחה‬ ‫גם‬ ‫הרצה‬ ,‫לעיל‬ ‫המתואר‬ ‫מילוא‬ ‫רון‬ '‫פרופ‬ ,‫וויצמן‬ ‫ממכון‬ ‫על‬ ‫מהחיסון‬ ‫הזמן‬ ‫שחולף‬ ‫ככל‬ ,‫הגילאים‬ ‫בכל‬ ‫בהגנה‬ ‫החיסון‬ ‫של‬ ‫דעיכה‬ . ‫שהציג‬ ‫בשקף‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫הציג‬ ,‫בעברית‬ ‫החיסון‬ ‫דעיכת‬ ‫ש‬ ‫הזמן‬ ‫של‬ ‫כפוקנציה‬ ‫עבר‬ "‫ה"התחסנות‬ ‫מאז‬ : " ‫בנושא‬... ‫ההגנה‬ ‫של‬ ‫הדעיכה‬ ‫של‬ ‫כאן‬ ‫רואים‬... ‫כשאנחנו‬ ‫שונים‬ ‫גילאים‬ ‫אינפקשנס‬ ‫"קונפירמד‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫הקצב‬ ‫מבחינת‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫שמסתכלים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ," /"‫"חיוביים‬ ‫בתור‬ ‫מכירים‬ ‫ב‬ ‫חיוביים‬ ‫שיצאו‬ PCR . ‫ימין‬ ‫מצד‬ ‫נתחיל‬ ... ‫רואים‬ ‫אתם‬ ‫את‬ ‫גילאי‬ 60 ,‫גבוה‬ ‫הכי‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫הקבוצה‬ ,+ ‫הרבה‬ ‫פה‬ ‫שיש‬ ‫רואים‬ ‫ואתם‬ ).‫נ‬.‫א‬ ,‫(עמודות‬ ‫בארים‬ , ‫משמא‬ ‫לימין‬ ‫ל‬ - ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הסתכלנו‬...‫התחסנו‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫לפי‬ ‫זה‬ ‫בחודש‬ ‫רק‬ ‫אפילו‬ ‫זה‬ ‫למעשה‬ ..‫ו‬ ,‫אוגוסט‬ ‫יולי‬ ‫חודשים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫ז"א‬ ,‫הדלתא‬ ‫לתקופת‬ ‫גם‬ ‫כאשר‬ ,‫אוגוסט‬ ‫דלתא‬ ‫בעיקר‬ ‫היה‬ ‫ו‬ ‫באו‬ ‫כולם‬... " ‫התאמתו‬ " ‫והסתכלנו‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .‫חוסן‬ ‫הוא‬ ‫מתי‬ , .‫הזה‬ ‫השיעור‬ ‫על‬ ‫הסתכלנו‬ ‫אתם‬ ,‫פה‬ ‫בשחור‬ ‫כאלו‬ ‫רואים‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בחצי‬ ,‫שני‬ ‫חיסון‬ ‫אחרי‬ ‫שבוע‬ ‫כבר‬ ,‫שהתחסנו‬ ‫ינואר‬ ‫של‬ ‫הגוונים‬ ‫לפי‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ , ‫הראשון‬ ‫החצי‬ ,‫האפורים‬ ‫פברואר‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫החצי‬ , ‫פברואר‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫החצי‬ , ‫מרץ‬ ‫של‬ , ‫של‬ ‫השני‬ ‫החצי‬ ‫מרץ‬ ‫משמאל‬ ,‫מונוטונית‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫פחות‬ ‫ירידה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫רואים‬ ‫אתם‬ , ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫שמה‬ ,‫לימין‬ ‫ככל‬ , ‫למה‬ ‫קרוב‬ ‫שיותר‬ ‫חיסון‬ ,‫טרי‬ ‫יותר‬ ‫לחיסון‬ ‫שמתקרבים‬ ‫פר‬ ,‫שהקצב‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ,‫בהיר‬ ‫יותר‬ ,‫ימין‬ ‫מצד‬ ‫שנמצא‬ 1000 ‫ויורד‬ ‫בא‬ ‫הוא‬ ,‫איש‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ , ‫ותיק‬ ‫יותר‬ ‫שהחיסון‬ ‫ככל‬ ‫זאת‬ ‫ולעומת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ , ‫ה‬ ‫בתוך‬ ‫החודשים‬ ... ‫כבר‬ ‫פה‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬ ‫קצת‬ ‫זה‬ ‫אחרי‬ ,‫חודשים‬ ‫לשישה‬ ‫יות‬ ‫יותר‬ ‫משמעותית‬ ‫הוא‬ ‫נדבקים‬ ‫שהקצב‬ ,‫במצב‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ,‫ר‬ ‫גבוה‬ ‫לגבי‬ ‫ההסתכלות‬ ‫זה‬ ." 60 ".+ ‫מס‬ ‫תרשים‬ ' 5 : ‫ביום‬ ‫בוובינאר‬ ‫שהוצגה‬ ‫ממצגת‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ 14.9.21 ‫הדגים‬ ‫בו‬ ‫ויצמן‬ ‫ממכון‬ ‫מילוא‬ ‫רון‬ '‫פרופ‬ ‫החיסון‬ ‫השפעת‬ ‫דעיכת‬ ‫את‬ ‫קוביד‬ ‫כנגד‬ - 19 . 28 . ‫על‬ ‫הנתונים‬ ‫הינם‬ ,‫זה‬ ‫למחקר‬ ‫שנתקבלו‬ ‫הנתונים‬ .‫להבין‬ ‫חשוב‬ ‫ועל‬ ‫מאומתת‬ ‫קורונה‬ ‫שנאספו‬ ‫כפי‬ ‫קשה‬ ‫מחלה‬ ‫בין‬ ‫יולי‬ ‫חודש‬ ‫בעבור‬ ‫הישראלי‬ ‫הלאומי‬ ‫המידע‬ ‫ממאגר‬ ‫ההתחסנות‬ ‫זמני‬ ‫תקופת‬ ‫(לפני‬ )‫המחקר‬ ‫ההתחסנות‬ ‫זמני‬ )‫המחקר‬ ‫תקופת‬ ‫(לפני‬
 9. 9. 9 ‫התאריכים‬ 11.7 ‫לבין‬ 31.7.21 ‫המאגר‬ . ‫ישראל‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫באופן‬ ‫חוסנו‬ ‫אשר‬ ‫מלא‬ ‫לפני‬ ‫יוני‬ 2021 . ‫פואסונית‬ ‫רגרסיה‬ ‫של‬ ‫סטטיסטיים‬ ‫במודלים‬ ‫השתמשו‬ ‫החוקרים‬ ‫ב‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫מאומתים‬ ‫מקרים‬ ‫שיעורי‬ ‫להשוות‬ ‫כדי‬ 2 - CoV - SARS ‫קשה‬ ‫מחלה‬ ‫ולזיהוי‬ ‫בקוביד‬ 19 ‫שחוסנו‬ ‫אנשים‬ ‫אצל‬ ‫שו‬ ‫זמן‬ ‫בתקופות‬ ,‫נות‬ ‫קבוצות‬ ‫לפי‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫וריבדו‬ .)‫(קונפאונדרים‬ ‫אפשריים‬ ‫מבלבלים‬ ‫לגורמים‬ ‫ותקננו‬ ‫גיל‬ 29 . ‫בני‬ ‫שבקרב‬ ‫גילו‬ ‫החוקרים‬ 60 ‫יולי‬ ‫בין‬ ‫ההדבקה‬ ‫שיעור‬ ,‫ומעלה‬ 31.21 - 11 ‫היה‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ש‬ ‫אלו‬ ‫אצל‬ ‫כבר‬ ‫החיסון‬ ‫תהליך‬ ‫השלימו‬ ‫בינואר‬ 2021 ‫חודשיים‬ ‫שחוסנו‬ ‫אלו‬ ‫אצל‬ ‫מאשר‬ , ‫במרץ‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ . ‫היה‬ ,‫היחסים‬ ‫שיעור‬ 1.6 ‫סמך‬ ‫(רווח‬ , 95% ‫של‬ 1.3 ‫עד‬ 2 ‫בני‬ ‫בקרב‬ .) 40-59 ‫היה‬ ‫ההדבקה‬ ‫שיעור‬ ‫בפברואר‬ ‫החיסון‬ ‫תהליך‬ ‫שהשלימו‬ ‫אלו‬ ‫אצל‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ 2021 ‫באפריל‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫שחוסנו‬ ‫אלו‬ ‫לבין‬ )‫להתחסן‬ ‫להם‬ ‫שהותר‬ ‫(מתי‬ - ‫פי‬ 1.7 ‫סמך‬ ‫(רווח‬ 95% ‫של‬ 1.4 ‫עד‬ 2.1 .) 30 . ‫הסיקו‬ ‫החוקרים‬ ‫סארס‬ ‫של‬ ‫הדלתא‬ ‫וריאנט‬ ‫כנגד‬ ‫החסינות‬ ‫כי‬ ‫המחקר‬ ‫במסקנות‬ - ‫קוב‬ - 2 .‫החיסון‬ ‫של‬ ‫השניה‬ ‫המנה‬ ‫קבלת‬ ‫אחרי‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫בכל‬ ‫דעכה‬ " immunity against the delta variant of SARS-CoV-2 waned in all age groups a few months after receipt of the second dose of vaccine" 31 . ‫מילוא‬ '‫פרופ‬ ‫ציטט‬ ‫אותו‬ ,‫המקור‬ ‫במחקר‬ 9 , ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫נמסר‬ ‫גם‬ ‫לעניין‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ ‫בקוביד‬ ‫קשה‬ - 19 ‫ב‬ ‫מחוסנים‬ ‫שהם‬ - 2 .‫התחסנותם‬ ‫מועד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫מנות‬ ‫בטבלה‬ '‫מס‬ 1 , ‫כי‬ ‫שמלמדים‬ ‫ממצאים‬ ‫הובאו‬ ‫המאומתים‬ ‫מספר‬ ‫בחודש‬ ‫בחנו‬ ‫שהחוקרים‬ ‫כפי‬ , ‫יולי‬ 2021 ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ , "‫הותיקים‬ ‫ה"מתחסנים‬ ‫בקרב‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫מתחסנים‬ ‫אצל‬ ( 251 ‫במחוסני‬ ‫קשה‬ ‫חולים‬ 16-31 ,‫בינואר‬ 108 ‫פברואר‬ ‫במחוסני‬ ‫קשה‬ ‫חולים‬ 1-15 , 16 ‫פברואר‬ ‫במחוסני‬ ‫קשה‬ ‫חולים‬ 16-28 , 17 ‫מרץ‬ ‫במחוסני‬ ‫קשה‬ ‫חולים‬ 1-15 .)'‫וכו‬ ‫כ‬ ,‫לזכור‬ ‫צריך‬ ,‫הסיכון‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כי‬ ,‫בטבלה‬ ‫ניכר‬ ‫שהתחסנה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫הייתה‬ .‫יותר‬ ‫צעירים‬ ‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫שחוסנו‬ ‫אלו‬ ‫גם‬ ‫כן‬ ‫ואם‬ ,‫ראשונה‬ '‫בקב‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫בפברואר‬ ‫כבר‬ ‫חוסנו‬ ‫במחקר‬ ‫המתחסנים‬ ‫מרבית‬ ,‫התובעת‬ ‫של‬ ‫הגיל‬ ‫שלהם‬ ‫החסינות‬ ‫כבר‬ ,‫במועד‬ ‫שחוסנו‬ ‫בגילה‬ ‫אחרים‬ ‫עובדים‬ ,‫כלומר‬ ‫התנאי‬ ‫בתקופת‬ ‫ודעכה‬ ‫ירדה‬ )!( ‫לא‬ ,‫הם‬ ,‫לרעה‬ ‫הופלו‬ ‫והיא‬ – .‫כן‬ 9 Goldberg y., Mandel M. et al. (2021) "Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel " NEJM, 27/10/21
 10. 10. 10 '‫מס‬ ‫טבלה‬ 1 ‫מתוך‬ : ‫ועמיתים‬ ‫גולדברג‬ 2021 ‫חיסון‬ ‫אחרי‬ ‫החסינות‬ ‫"דעיכת‬ BNT162b2 ‫בישראל‬ " 32 . ,‫קשה‬ ‫מחלה‬ ‫לעניין‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫הציג‬ ‫מילוא‬ '‫פרופ‬ ‫כי‬ ‫וקבע‬ ,‫הוובינאר‬ ‫באותו‬ ‫נתונים‬ ‫"המגמה‬ "‫ברורה‬ ‫לבני‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫תרשים‬ .‫החיסוניות‬ ‫ירידה‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫מציג‬ ‫שהוא‬ ‫בתוך‬ , 60 .+ 33 . ‫ב‬ ‫תרשים‬ ‫אחר‬ ‫ש‬ ‫מיום‬ ‫בוובינאר‬ ‫הוצג‬ 14.9.21 ‫מילוא‬ '‫פרופ‬ ‫התייחס‬ , ‫אצל‬ ‫קשה‬ ‫למחלה‬ ‫בני‬ 60 :‫כדלקמן‬ + ‫תרשים‬ '‫מס‬ 6 : ‫ביום‬ ‫בוובינאר‬ ‫שהוצגה‬ ‫ממצגת‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ 14.9.21 ‫הדגים‬ ‫בו‬ ‫ו‬ ‫ממכון‬ ‫מילוא‬ ‫רון‬ '‫פרופ‬ ‫יצמן‬ ‫החיסון‬ ‫השפעת‬ ‫דעיכת‬ ‫את‬ ‫קוביד‬ ‫כנגד‬ - 19 – ‫בבני‬ ‫קשה‬ ‫מחלה‬ ‫לעניין‬ ‫וכעת‬ 60 +
 11. 11. 11 34 . ‫טען‬ ,‫התובעת‬ ‫של‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬ ‫כמו‬ ,‫יותר‬ ‫צעירים‬ ‫גילאים‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬ ‫מילוא‬ '‫פרופ‬ ‫בעניינם‬ " ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫אך‬ ,‫גדולים‬ ‫אמנם‬ ‫הסמך‬ ‫רווחי‬ ‫כי‬ ‫כאן‬ ‫לראות‬ ‫שאפשר‬ ‫חושב‬ ."‫מגמה‬ ‫לאיזשהי‬ ‫אינדיקציה‬ ‫תרשים‬ '‫מס‬ 7 : ‫ביום‬ ‫בוובינאר‬ ‫שהוצגה‬ ‫ממצגת‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ 14.9.21 ‫הדגים‬ ‫בו‬ ‫ויצמן‬ ‫ממכון‬ ‫מילוא‬ ‫רון‬ '‫פרופ‬ ‫החיסון‬ ‫השפעת‬ ‫דעיכת‬ ‫את‬ ‫קוביד‬ ‫כנגד‬ - 19 – ‫גם‬ ‫צעירים‬ ‫בגילאים‬ 35 . ,‫מילוא‬ '‫פרופ‬ ‫לפי‬ ,‫ההרצאה‬ ‫באותה‬ ‫פי‬ ‫של‬ ‫בסיכון‬ ‫היו‬ ‫ותיקים‬ ‫מחוסנים‬ 5 ‫ממחוסנים‬ ‫קשה‬ ‫למחלה‬ ‫טריים‬ . 36 . ‫לסיכום‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ , , ‫יש‬ ‫כי‬ ‫ו‬ ‫מודע‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫החיסוניות‬ ‫לדעיכת‬ .‫ומשמעותה‬ ‫בשע‬ ‫כי‬ ,‫ההוכחה‬ ‫נטל‬ ‫הורם‬ ,‫בפועל‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ‫מהעובדת‬ ‫שדרש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫אל‬ ‫נכנסו‬ ,‫ממש‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ,‫להתחסן‬ ‫עסק‬ ‫העת‬ ‫בכל‬ ‫ו‬ ‫עובדים‬ ‫אנשים‬ ‫רבים‬ ‫שלהם‬ "‫שה"חיסוניות‬ ‫דעוך‬ ‫דעכה‬ , ‫ו‬ ‫את‬ ‫לעומתם‬ ‫הפלו‬ ,‫התובעת‬ ‫לרעה‬ . ‫הוצג‬ ‫לולא‬ ‫גם‬ ,‫הקודמת‬ ‫הדעת‬ ‫בחוות‬ ‫כבר‬ ‫שתוארו‬ ‫מקדימים‬ ‫שממצאים‬ ‫הרי‬ ,‫החיסון‬ ‫דעיכת‬ ‫מחקר‬ ‫העידו‬ ‫הי‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫הצדקה‬ ‫תה‬ ‫זו‬ ‫באפלייה‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫טעם‬ .‫כלפיה‬ 37 . ‫בני‬ ‫אלפי‬ ‫עד‬ ‫מאות‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫חולפים‬ ‫בו‬ ‫במקום‬ ,‫אחד‬ ‫פרט‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬ ‫בוודאי‬ ‫להפוך‬ ‫בכדי‬ ‫ווריאנט‬ ‫מתחלף‬ ‫שהיה‬ ,‫למשל‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫אשר‬ ,‫אדם‬ ‫לעלילים‬ ‫בהם‬ ‫ניכר‬ ‫אחוז‬ )!( . 38 . ,‫בפועל‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫תעדוף‬ ‫ש‬ ‫עובדים‬ ‫מרץ‬ ‫פברואר‬ ‫בינואר‬ ‫חוסנו‬ 2021 ‫עובד‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫אחר‬ ‫ובין‬ ‫חוסן‬ ‫טרם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫חיסון‬ ‫בהליך‬ ‫החל‬ ‫רק‬ ‫אם‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫קו‬ ‫הייתה‬ ‫על‬ .‫אחרים‬ ‫ועובדים‬ ‫לקוחות‬ ‫כי‬ ,‫דלעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫ברור‬ ‫והרי‬ ‫של‬ ‫המקרים‬ ‫מספר‬ ‫זמן‬ ‫יותר‬ ‫שחלף‬ ‫ככל‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫היה‬ "‫הותיקים‬ ‫"המתחסנים‬ ‫בקרב‬ ‫הקשה‬ ‫התחלואה‬ ‫"התחסנותם‬ ‫מועד‬ ‫מאז‬ " .
 12. 12. 12 .‫ד‬ ‫אבסולוטי‬ ‫מספר‬ 39 . ‫רק‬ ‫ביום‬ ,‫האוזן‬ ‫את‬ ‫לסבר‬ ‫בכדי‬ 5.9.21 ‫בין‬ ‫המאומתים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫השוואה‬ ‫הח"מ‬ ‫ערכה‬ ‫במספר‬ ‫מדובר‬ .‫מחוסנים‬ ‫והלא‬ ‫המחוסנים‬ ,‫אבסולוטי‬ ‫מאומתים‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬ ‫כלומר‬ ‫ל‬ ‫נכון‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫קיימים‬ ‫היום‬ ‫אותו‬ ‫שהינם‬ , ‫מאומתים‬ – ‫של‬ ‫קטגוריות‬ ‫לפי‬ ‫התחסנות‬ - ‫ו‬ ‫מחוסנים‬ ‫לא‬ ‫לעומת‬ ,‫מלא‬ ‫מחוסנים‬ / ‫או‬ ‫מחוס‬ ‫חלקית‬ ‫נים‬ . ‫עמודות‬ ‫בכל‬ ‫הינם‬ ,‫המחוסנים‬ ‫המאומתים‬ ‫של‬ ‫האבסולוטיים‬ ‫המספרים‬ ‫כי‬ ,‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫הגרף‬ .‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫תרשים‬ '‫מס‬ 8 : ‫בעבור‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ "‫מ"דשבורד‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ 5.9.21 – ‫לקוביד‬ ‫מאומתים‬ ‫של‬ ‫אבסולוטיים‬ ‫מספרים‬ ‫השוואת‬ - 19 ‫לפי‬ ‫בישראל‬ ‫התחסנות‬ ‫קטגורית‬ 40 . ‫אם‬ ‫כי‬ ,"‫מחוסנים‬ ‫"לא‬ ‫ופחות‬ "‫"מחוסנים‬ ‫הרבה‬ ‫שישנם‬ ‫שלמרות‬ ,‫מסקנה‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ ‫לסניף‬ ‫תיכנס‬ ‫או‬ ,‫הרחוב‬ ‫אל‬ ‫תצא‬ " ‫שופרסל‬ " ‫הסבירות‬ ,‫מאומת‬ ‫אדם‬ ‫ותפגוש‬ ,‫הקרוב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫דווקא‬ ‫שהוא‬ ‫במאומת‬ .‫מחוסן‬ ‫שהם‬ ‫מאומתים‬ ‫יותר‬ ‫מסתובבים‬ .‫מחוסנים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫ממאומתים‬ ,‫מחוסנים‬ 41 . ‫להן‬ ‫אלו‬ ‫הם‬ "‫שה"מחוסנים‬ ‫הינו‬ ,‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫בישראל‬ ‫השכיח‬ ‫המצב‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫למשל‬ ‫והסעדה‬ ‫בידור‬ ‫(בענף‬ ‫וצפופים‬ ‫סגורים‬ ‫ציבוריים‬ ‫בחללים‬ ‫להימצא‬ ‫מותר‬ - ‫"תו‬ ‫של‬ ‫באישור‬ ,‫פעילות‬ /‫אולם‬ ‫פר‬ ‫אלפים‬ ‫עד‬ ‫במאות‬ ,)'‫וכו‬ ‫סרטים‬ ‫תיאטרון‬ ,‫מסעדות‬ ‫מורשים‬ ‫אינם‬ "‫מחוסנים‬ ‫ה"לא‬ ‫ואילו‬ ,"‫ירוק‬ .‫בכך‬ ‫השאננות‬ - ‫מדיניות‬ .‫מסוכנת‬ "‫נגמר‬ ‫שאינו‬ ‫"הסיפור‬ .‫ד‬ 42 . ‫בנובמבר‬ ‫אנו‬ ‫והנה‬ 2021 ,"‫הלאומית‬ ‫ה"התחסנות‬ ‫מבצע‬ ‫מתחילת‬ ‫שנה‬ ‫כמעט‬ ‫בחלוף‬ , ‫הנה‬ ,‫חיסון‬ ‫מנות‬ ‫כשלוש‬ ‫כבר‬ ‫קיבלה‬ ‫שבסיכון‬ ‫הסיכון‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מרבית‬ ‫שכבר‬ ‫ואפילו‬ ,‫הקורונה‬ ‫פרוייקטור‬ ‫מפריח‬ ‫מסר‬ ,‫זרקא‬ ‫סלמאן‬ '‫פרופ‬ ‫לתקשורת‬ 10 ‫"עם‬ ‫ירידה‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫יתכ‬ ‫וכי‬ ,‫טבעית‬ ‫כתופעה‬ ,‫בנוגדנים‬ "‫הזמן‬ ‫גם‬ ‫ותידרש‬ ‫ן‬ .‫רביעית‬ ‫מנה‬ ‫כי‬ ,‫מתברר‬ ‫והנה‬ ‫הנוגדנים‬ ‫ירידת‬ ‫השלישית‬ ‫המנה‬ ‫אחרי‬ ,‫מפתיע‬ ‫כמה‬ ,‫גם‬ ‫קורית‬ )!!!( 10 .‫א‬ ‫ינקו‬ ,.‫א‬ ‫שומפלבי‬ ‫מטריד‬ ‫ההדבקה‬ ‫מקדם‬ ,‫הילדים‬ ‫לחיסון‬ ‫תורים‬ ‫לספור‬ ‫"מוקדם‬ :‫הקורונה‬ ‫"פרויקטור‬ " YNET " 23.11.21 ,
 13. 13. 13 " ‫רמה‬ ‫איזושהי‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫בהתחלה‬ ,‫חיסונים‬ ‫מנת‬ ‫מקבל‬ ‫כשאתה‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫נוגדנים‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫מאוד‬ .‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫ירידה‬ ‫יש‬ ,‫טבעית‬ ‫תופעה‬ ‫זאת‬ ‫גם‬ ‫קורית‬ ‫הזאת‬ ‫התופעה‬ .‫הקורונה‬ ‫בחיסוני‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫החיסונים‬ ‫בכל‬ ‫מתוארת‬ ‫שלישית‬ ‫במנה‬ , ‫רק‬ ‫אנחנו‬ .‫כזאת‬ ‫ירידה‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫השאלה‬ ‫אבל‬ ‫השלישית‬ ‫המנה‬ ‫אחרי‬ ‫חודשים‬ ‫ארבעה‬ ." 43 . ‫ב‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אחת‬ ‫כשבשנה‬ ,"‫"חיסונים‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫בטלנובלה‬ ‫עסקינן‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ - 3 ‫ואף‬ ,‫מנות‬ ‫צריך‬ ‫הדבר‬ .‫הרביעית‬ ‫למנה‬ ‫לשאוף‬ - .‫דרשיני‬ ‫אומר‬ ,‫התובעת‬ ‫נטלה‬ ‫לו‬ ‫גם‬ 3 ,‫תרכיב‬ ‫מנות‬ ‫במנה‬ ‫כבר‬ ‫ותאולץ‬ ,‫רגע‬ ‫ועוד‬ ,‫די‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫בכך‬ ‫גם‬ 4 . 44 . ‫שביום‬ ‫הרי‬ ,‫האבסורד‬ ‫במופע‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ 26.11.21 ‫במנה‬ ‫שמחוסנת‬ ‫בכך‬ ‫יודע‬ ‫הציבור‬ , 3 ‫את‬ ‫לארץ‬ ‫הביאה‬ , ‫ה‬ ‫ה‬ ‫זן‬ ‫חדש‬ 11 . 45 . ‫נטען‬ ‫עוד‬ ‫לאחרונה‬ ‫בתקשורת‬ - " ‫כי‬ ‫מחו"ל‬ ‫שבים‬ ‫של‬ ‫מקרים‬ ‫שני‬ ‫לעוד‬ ‫חשד‬ ‫קיים‬ ‫בנוסף‬ ‫במשרד‬ .‫לבידוד‬ ‫נשלחו‬ ‫שניים‬ ‫אותם‬ .‫שלהם‬ ‫הריצוף‬ ‫לתוצאות‬ ‫ממתינים‬ ‫שכרגע‬ ‫הם‬ ‫השלושה‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫הבריאות‬ ‫מחוסנים‬ " 12 ‫ליום‬ ‫נכון‬ ‫הבריאות‬ ‫במשרד‬ ,‫זו‬ ‫(הגדרה‬ 28.11.21 ‫ב‬ ‫מחוסנים‬ ‫משמעה‬ 3 .)‫מנות‬ 46 . ‫א‬ ‫כי‬ ‫היתה‬ ‫הבסיס‬ ‫הנחת‬ ‫בו‬ "‫"אומגה‬ ‫תרגיל‬ ‫תירגל‬ ‫רה"מ‬ ‫משרד‬ ‫שגם‬ ‫הרי‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫ם‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ידביק‬ ‫חדש‬ ‫זן‬ "‫ה‬ ‫מחוסנים‬ " 13 . ‫ה‬ . ‫ה‬ ‫התובעת‬ ‫רגישות‬ ‫לתחומי‬ ‫רלוונטיות‬ ‫פגיעות‬ 47 . ,‫הלוואי‬ ‫תופעות‬ ‫לענין‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בנתוני‬ " ‫במצגת‬ ‫למשל‬ ‫שהופיעו‬ ‫תופעות‬ ‫קורונה‬ ‫נגד‬ ‫חיסון‬ ‫לקבלת‬ ‫בסמיכות‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ,‫לאפידמיולוגיה‬ ‫האגף‬ ‫לתאריך‬ ‫מעודכן‬ 30.6.21 " – ‫בשאר‬ ‫וכן‬ ‫חודשים‬ ‫שמסכמות‬ ‫המצגות‬ ‫מידע‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫נוגעות‬ ‫אשר‬ ‫חמורות‬ ‫תופעות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫לוואי‬ ‫תופעות‬ ‫לעניין‬ ‫שהיו‬ ‫הרגישויות‬ ‫לכל‬ ‫לח"מ‬ - ‫לפגיעות‬ ‫הן‬ ‫ו‬ ,‫שרירים‬ ‫כאבי‬ ‫ל‬ ‫הן‬ ‫העצבים‬ ‫במערכת‬ ‫פגיעות‬ )‫נוירולוגיות‬ ‫(תופעות‬ , ‫ל‬ ‫הן‬ .'‫וכו‬ ‫ואלרגיות‬ ‫דלקות‬ ‫חמור‬ ‫הכה‬ ‫מצבה‬ ‫לאור‬ ‫המקדים‬ ‫סבירות‬ ‫ישנה‬ ,‫התובעת‬ ‫של‬ ‫ש‬ ‫מדאיגה‬ .‫להלן‬ ‫המתוארות‬ ‫לטבלאות‬ ‫מצטרפת‬ ‫היתה‬ ,‫התכשיר‬ ‫את‬ ‫נטלה‬ ‫לו‬ 11 " .‫א‬ ‫שומפלבי‬ ,.‫א‬ ‫ינקו‬ ‫ב‬ ‫מחוסנת‬ - 3 ‫מנות‬ ‫החדש‬ ‫לזן‬ ‫המאומתים‬ :‫באוטובוס‬ ‫לאילת‬ ‫שנסעה‬ ‫ואישה‬ ," YNET , 26.11.21 12 " ‫א‬ ‫ינקו‬ ‫שראינו‬ ‫מדאיג‬ ‫הכי‬ ‫הקורונה‬ ‫"זן‬ ,‫בישראל‬ ‫אותר‬ ‫החדש‬ ‫הווריאנט‬ ," YNET 26.11.21 13 ‫מיום‬ ‫גל"צ‬ ‫מהדורת‬ 26.11.21 ‫השעה‬ ‫חדשות‬ ___
 14. 14. 14 48 . ‫מיוני‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫ממצגת‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬ 2021 ‫בה‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬ ‫כי‬ , ‫היא‬ ,‫התובעת‬ ‫נמצאה‬ ‫הקבוצה‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫שדווחה‬ ‫על‬ ‫בעמודה‬ .‫הלוואי‬ ‫תופעות‬ ‫כי‬ ‫רואים‬ ,‫הצהובה‬ ‫בני‬ 40-59 ‫הובילו‬ ‫התופעות‬ ‫דווח‬ ‫בשיעורי‬ - ,‫כלליות‬ ‫בתופעות‬ ‫נוירולוגיות‬ ‫תופעות‬ ,‫מקומיות‬ ‫תופעות‬ – ‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫משום‬ ,‫פחת‬ ‫הערכות‬ ‫הן‬ ‫ואלו‬ ‫אינם‬ ‫הרופאים‬ ‫גם‬ ,‫לדווח‬ ‫היכן‬ ‫מודע‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫הציבור‬ ‫כאשר‬ ‫עצמיים‬ ‫דווחים‬ ‫לדווח‬ ‫שקופה‬ ‫מערכת‬ ‫קיימת‬ ‫(לא‬ ‫רופאים‬ ‫באישור‬ ‫מאומתים‬ ‫דיווחים‬ ‫בשקיפות‬ ‫מציגים‬ ‫כך‬ .‫נקלטו‬ ‫לא‬ ‫או‬/‫ו‬ ,‫נמסרו‬ ‫שלא‬ ‫דווחים‬ ‫על‬ ‫מהשטח‬ ‫רבות‬ ‫עדויות‬ ‫ויש‬ ,)‫בישראל‬ ‫שהמספרי‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ,‫האמיתיים‬ ‫ם‬ ‫מהאמור‬ ‫גדולים‬ . 49 . ‫חדש‬ ‫מאמר‬ ‫נתפרסם‬ ,‫לאחרונה‬ ‫במיוחד‬ ‫ומדאיג‬ ‫על‬ ‫שמתריע‬ ‫בת‬ ‫סיכון‬ ‫כ‬ ‫החדש‬ ‫שיר‬ ‫ל‬ ‫פיתוח‬ ‫אחרות‬ ‫לב‬ ‫ומחלות‬ ‫חריפה‬ ‫כלילית‬ ‫תסמונת‬ . ‫מדגים‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫ההליך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫משמעי‬ ‫חד‬ ‫אינו‬ ,‫התרכיב‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫הרפואי‬ ‫סיכונים‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ .‫ללב‬ ‫גם‬ ‫למשל‬ , 50 . : ‫ה‬ ‫פורסם‬ ‫מאמר‬ ‫בכתב‬ " ,‫הלב‬ ‫רופאי‬ ‫של‬ ‫המפורסם‬ ‫העת‬ Circulation " ‫ו‬ ‫מהווה‬ ‫מחקר‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫במיוחד‬ ‫יג‬ ‫לבביים‬ ‫לתפקודים‬ "‫"פלוס‬ ‫בשם‬ ‫במבחן‬ ‫השתמשו‬ ‫החוקרים‬ : ‫ז‬ , ‫והי‬ ‫של‬ ‫קלינית‬ ‫מתוקפת‬ ‫מדידה‬ ‫סמנים‬ ‫ביולוגיים‬ ‫חלבוניים‬ ‫שמיצרים‬ ‫מעין‬ "‫"ציון‬ ‫שמנבא‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫(אחוז‬ ‫שנתי‬ ‫החמש‬ ‫הסיכון‬ ‫סיכוי‬ ‫ל‬ ) ‫סינדרום‬ ACS ‫חדש‬ ‫כלילית‬ ‫(תסמונת‬ ‫חריפה‬ 14 ‫שי‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הציון‬ .) ‫מ‬ ‫נויים‬ ‫של‬ , ‫הנורמלי‬ ‫המצב‬ ‫ביומ‬ ‫חלבונים‬ ‫סמנים‬ ‫רקרים‬ 14 ‫מספר‬ ‫הכוללת‬ ‫תסמונת‬ ‫תסמינים‬ ‫ו‬ ‫סימנים‬ ‫המקושרים‬ ‫ל‬ ‫לב‬ – ‫שאינו‬ ‫הלב‬ ‫שריר‬ ‫אוטם‬ ,‫יציבה‬ ‫לא‬ ‫לב‬ ‫תעוקת‬ ‫כדוגמת‬ ‫מלו‬ ‫בעלי‬ ‫וה‬ ‫מקטע‬ ‫ית‬ ‫א‬ , ‫מקטע‬ ‫בעליית‬ ‫המלווה‬ ‫הלב‬ ‫שריר‬ ‫וטם‬
 15. 15. 15 ‫רבים‬ 15 ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫הנורמה‬ ‫מעל‬ ‫עליה‬ . ‫ציון‬ ‫ה‬ LS PU ‫לנורמה‬ ‫מתחת‬ ‫ירידות‬ ‫בעוד‬ ‫וזאת‬ ‫ה‬ ‫מדד‬ ‫את‬ ‫מפחיתות‬ PULS ‫כל‬ ‫נמדד‬ ‫הציון‬ . 3-6 ‫באוכלוסיית‬ ‫חודשים‬ ‫שנחקרה‬ ‫החולים‬ ‫במשך‬ 8 ,‫ופייזר‬ ‫מודרנה‬ ‫של‬ ‫המרנ"א‬ ‫חיסוני‬ ‫שנכנסו‬ ‫לאחר‬ ,‫לאחרונה‬ .‫שנים‬ ‫חלו‬ ‫ה‬ ‫במדד‬ ‫דרמטיים‬ ‫שינויים‬ PULS ‫ברו‬ ‫הפציינטים‬ ‫ב‬ ‫שהת‬ ‫בדו"ח‬ . ‫פרסם‬ ‫סוכמו‬ ‫התוצאות‬ – ‫עבור‬ ‫סה"כ‬ 566 ‫מגילאי‬ ‫פציינטים‬ 28 ‫עד‬ 97 ‫של‬ ‫ביחס‬ , 1:1 ‫לנשים‬ ‫גברים‬ – ‫שהגיעו‬ ‫בין‬ ‫נבדק‬ ‫הציון‬ .‫לבבית‬ ‫מונעת‬ ‫לרפואה‬ 2 ‫ל‬ - 10 ‫החיסון‬ ‫מנת‬ ‫לאחר‬ ‫שבועות‬ ‫השניה‬ ‫והושווה‬ ,‫קוביד‬ ‫של‬ ‫רק‬ ‫הקודמות‬ ‫לתוצאות‬ 3-5 .‫הזריקה‬ ‫לפני‬ ‫חודשים‬ ‫החוקרים‬ ‫ש‬ ‫דבר‬ ,‫עלו‬ ‫שונים‬ ‫מדדים‬ ‫כי‬ ‫גילו‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הסיכון‬ ‫ציון‬ . ,‫למעשה‬ " ‫ה‬ ‫מדד‬ ‫של‬ ‫לעליה‬ ‫גרמו‬ ‫השינויים‬ PULS ‫מ‬ " 11% ‫חריפה‬ ‫כלילית‬ ‫לתסמונת‬ ‫סיכון‬ ‫עבור‬ ‫ב‬ - 5 ‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫שנים‬ – ‫ל‬ 25% ‫בזמן‬ .‫חריפה‬ ‫כלילית‬ ‫לתסמונת‬ ‫סיכון‬ ‫כתיבת‬ ‫הדו"ח‬ ‫האלו‬ ‫השינויים‬ ‫לפ‬ ‫למשך‬ ‫נשארו‬ ‫חות‬ 2.5 .‫החיסון‬ ‫של‬ ‫השניה‬ ‫המנה‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ Baseline IL-16 increased from 35=/-20 above the norm, to 82 =/- 75 above the norm post-vac; sFas increased from 22+/- 15 above the norm, to 46=/-24 above the norm post-vac; HGF increased from 42+/-12 above the norm, to 86+/-31 above the norm post-vac. ‫סיכמו‬ ‫החוקרים‬ : " ‫ד‬ ‫באופן‬ ‫הגדילו‬ ‫מרנ"א‬ ‫שחיסוני‬ ‫מסכמים‬ ‫אנו‬ ‫באנדותל‬ ‫דלקת‬ ‫רמטי‬ ‫ו‬ ‫אינפ‬ ‫תאי‬ ‫של‬ ‫ילטרציה‬ T ‫ה‬ ‫בשריר‬ ‫מוגבר‬ ‫סיכון‬ ‫של‬ ‫לאבחנות‬ ‫להיחשב‬ ‫ועשויים‬ ,‫לב‬ ‫לתרומבוזה‬ , ‫ה‬ ‫שריר‬ ‫של‬ ‫למחלות‬ ( ‫לב‬ ‫מיופת‬ ‫י‬ ,)‫לבבית‬ ‫ה‬ .‫החיסון‬ ‫לאחר‬ ‫אחרים‬ ‫וארועים‬ " ( ‫ר‬ ‫תקציר‬ ‫או‬ ‫בנספח‬ .) ‫לסיכום‬ ‫"תרופת‬ ‫אינו‬ ‫החיסון‬ ‫כי‬ ‫מגלה‬ ‫ובמחקריו‬ ‫במעבדותיו‬ ‫בעצמו‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫הנה‬ ‫ודי‬ ,‫כמוצג‬ "‫פלא‬ ‫או‬/‫ו‬ ,‫קצר‬ ‫יחסית‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫כעבור‬ ‫החיסון‬ ‫בדעיכת‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫בווריאנט‬ ‫ש‬ ‫אחר‬ ‫ש‬ ‫אפשרי‬ ‫הגנותיו‬ ‫את‬ ‫יעקוף‬ ‫ב‬ ‫כדי‬ ‫לה‬ ‫להתגלגל‬ ‫תמשיך‬ ‫שהקורונה‬ ‫ובאחוזים‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫משמעותיים‬ ‫גם‬ . ‫ש‬ ‫אנשים‬ ‫הממשלה‬ ‫שהינם‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫סברה‬ ,"‫"מוגנים‬ ‫בפועל‬ - ‫לא‬ ‫מוגנים‬ ‫דיו‬ . .‫לישראל‬ ‫חדשים‬ ‫זנים‬ ‫להביא‬ ‫ואף‬ ,‫קשה‬ ‫לחלות‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫בהליך‬ ‫התובעת‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫בסיס‬ ‫התקיים‬ ‫לא‬ ,‫המקרה‬ ‫פרטי‬ ‫ולאור‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫דלעיל‬ ‫שתואר‬ ‫במצבה‬ ‫לא‬ ‫ובייחוד‬ ,‫פולשני‬ ‫רפואי‬ ‫בגין‬ ‫עובדים‬ ‫אפליית‬ ‫כי‬ ,‫סבורה‬ ‫הח"מ‬ ,‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫כאמור‬ ‫הדברים‬ ‫התבהרו‬ ‫לולא‬ ‫גם‬ ‫כלשהו‬ ‫משתנה‬ - ‫מקום‬ ‫לה‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫תקינים‬ ‫עבודה‬ ‫ליחסי‬ ‫ובונה‬ ‫מיטיב‬ ‫צעד‬ ‫אינה‬ .‫עילה‬ ‫משום‬ ‫זה‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ‫מלאה‬ ‫בהתנדבות‬ ‫נכתב‬ ‫נווה‬ ‫אלה‬ 28.11.21 ‫ביולוגית‬ BA , ‫אפידמיולוגית‬ MPH 15 ‫לרבות‬ 16 - IL , ‫ציטו‬ ,‫פרודלקתי‬ ‫קין‬ as F ‫מסיס‬ – ‫מי‬ ‫אפופ‬ ‫שמשרה‬ )‫תאים‬ ‫של‬ ‫(מוות‬ ‫טוזיס‬ ‫בשם‬ ‫גדילה‬ ‫ופקטור‬ HGF ‫טי‬ ‫תאי‬ ‫של‬ ‫כמוטקסיס‬ ‫של‬ ‫כסמן‬ ‫משמש‬ ‫אשר‬ ‫ורקמת‬ ‫האפיתל‬ ‫לתוך‬ .‫ועוד‬ ‫הלב‬
 16. 16. 16 Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning Steven R Gundry Originally published8 Nov 2021Circulation. 2021;144:A10712
 17. 17. 17 • This article has an expression of concern Abstract Our group has been using the PLUS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA) a clinically validated measurement of multiple protein biomarkers which generates a score predicting the 5 yr risk (percentage chance) of a new Acute Coronary Syndrome (ACS). The score is based on changes from the norm of multiple protein biomarkers including IL-16, a proinflammatory cytokine, soluble Fas, an inducer of apoptosis, and Hepatocyte Growth Factor (HGF)which serves as a marker for chemotaxis of T-cells into epithelium and cardiac tissue, among other markers. Elevation above the norm increases the PULS score, while decreases below the norm lowers the PULS score.The score has been measured every 3-6 months in our patient population for 8 years. Recently, with the advent of the mRNA COVID 19 vaccines (vac) by Moderna and Pfizer, dramatic changes in the PULS score became apparent in most patients.This report summarizes those results. A total of 566 pts, aged 28 to 97, M:F ratio 1:1 seen in a preventive cardiology practice had a new PULS test drawn from 2 to 10 weeks following the 2nd COVID shot and was compared to the previous PULS score drawn 3 to 5 months previously pre- shot. Baseline IL-16 increased from 35=/-20 above the norm to 82 =/- 75 above the norm post-vac; sFas increased from 22+/- 15 above the norm to 46=/-24 above the norm post-vac; HGF increased from 42+/-12 above the norm to 86+/-31 above the norm post-vac. These changes resulted in an increase of the PULS score from 11% 5 yr ACS risk to 25% 5 yr ACS risk. At the time of this report, these changes persist for at least 2.5 months post second dose of vac.We conclude that the mRNA vacs dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination.

×