עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"

www.epidella.com
www.epidella.comאלה נווה , אפידלה at www.epidella.com

עתירה מינהלית שהוגשה ביום 21.12.2016 כנגד תכנית "קרקעות הצפון" ואישורה, בשל כך שהתכנית מאפשרת בפועל הקמת בית זיקוק חדש על כל רכיביו, במפרץ חיפה. העתירה נמחקה ביום 18.5.2017 בשל חסר בתקציב להמשך ניהולה וטענותיה טרם נחלטו

1
‫בחיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫עת"מ‬16-10-11102
‫הליים‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫המשפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬
:‫העותרים‬1.‫ווה‬ ‫אלה‬,.‫ת.ז‬036316735
‫ב‬‫ובשם‬ ‫עצמה‬‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬"‫והקריות‬ ‫חיפה‬
‫רות‬ ‫מרחוב‬32/3‫טלפון‬ ,048360224‫פקס‬048360224
:‫ומייל‬enave2609@gmail.com
-‫גד‬–
:‫המשיבים‬1.‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬
2.‫מחוז‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫חיפה‬
‫פל‬ '‫שד‬ ,‫אזרחי‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫פרקליטות‬ ‫ע"י‬-‫ים‬15,'‫א‬3309519
.‫ת.ד‬550‫חיפה‬ ,3100401
:‫מטלפון‬04-8634005/6/7‫פקס‬04-8634011
3.‫ח‬(‫)תש"ן‬ ‫בע"מ‬ ‫רגיה‬ ‫וא‬ ‫פט‬ ‫תשתיות‬ ‫ברת‬
‫יוחא‬ ,‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬‫ממשרד‬ ,‫עולמי‬ ‫ואסף‬ ‫שכטר‬ ‫י‬
‫אברמזון‬ ‫אפרים‬,'‫ושות‬‫ביתר‬ ‫מרחוב‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬2, ‫ירושלים‬ ,
‫טלפון‬025654000‫ופקס‬025654001
4.‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬
5.‫הבריאות‬ ‫משרד‬
.‫אזרחי‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫פרקליטות‬ ‫ע"י‬
6.‫המקומי‬ ‫הועדה‬‫חיפה‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫ת‬
‫חיפה‬ ‫לעיריית‬ ‫המשפטי‬ ‫מהשירות‬ ‫גולדשמידט‬ ‫קרן‬ ‫כח‬ ‫בא‬ ‫ע"י‬
‫ביאליק‬ ‫מרחוב‬3‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫דסה‬ ‫הה‬ ‫הל‬ ‫מ‬ ‫יין‬ ‫ב‬ ,
:‫טלפון‬04-8357089,04-8357095: ‫ומפקס‬8357903
7.‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫מדי‬-‫והמים‬ ‫רגיה‬ ‫הא‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬
8.‫האוצר‬ ‫משרד‬
‫מחוז‬ ‫פרקליטות‬ ‫ע"י‬.‫אזרחי‬ ‫חיפה‬
9.‫בע"מ‬ ‫אשקלון‬ ‫אילת‬ ‫ור‬ ‫צי‬ ‫קו‬.‫ת.ד‬801,‫אשקלון‬78101
2
,‫כ"ל‬ ‫המ‬ ‫לשכת‬086740602:‫ופקס‬086740609
10.‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אזור‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬-‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬
‫מושלי‬ ‫יעקב‬ '‫מרח‬7.‫,ת.ד‬25028‫,חיפה‬25028
:‫טלפון‬048428201‫פקס‬048428197
11.‫פט‬ ‫ל‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬-‫בז"ן‬
‫פריש‬ ‫יאל‬ ‫ד‬ '‫מרח‬ ‫טויסטר‬ ‫עפר‬ ‫עוה"ד‬ ‫בה"כ‬ ‫ע"י‬3‫אביב‬ ‫תל‬ ,64731
‫טלפון‬035228445‫פקס‬035228446
12.‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ ‫ייה‬ ‫וב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬
'‫מרח‬‫ביאליק‬3‫חיפה‬ ,‫עו"ד‬ ‫באמצעות‬ ,,‫קורן‬ ‫ית‬ ‫דג‬
‫טלפון‬048357246‫ומפקס‬048356213
13.‫ו‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫זבולון‬ ‫ייה‬ ‫וב‬ ‫ן‬
:‫טלפון‬ ‫רוזליס‬ ‫קרן‬ ‫עו"ד‬ ‫באמצעות‬048478155048478104
:‫פקס‬048478151
14.‫ייה‬ ‫וב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬–‫טבעון‬
‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ככר‬1.‫ת.ד‬ ,‫טבעון‬ ,1060:‫טלפון‬049539210
,‫ו‬ ‫רומ‬ ‫עודד‬ ‫עו"ד‬ ‫כוחם‬ ‫בא‬ ‫באמצעות‬04-8625656‫פקס‬048628181
15.‫עירית‬‫שר‬‫השלום‬ ‫דרך‬ ,20‫שר‬ ,
‫דלר‬ ‫ט‬ ‫אלכס‬ ‫הדין‬ ‫עורך‬ ,‫כוחם‬ ‫בא‬ ‫באמצעות‬.‫מת.ד‬46577,‫חיפה‬
3146501‫ומפקס‬048212116
16.‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬
‫באמצעות‬‫מטלפון‬ ‫סגל‬ ‫איילה‬ ‫עו"ד‬04-8621147‫פקס‬048621503
‫מל‬ ‫ה‬ ‫רחוב‬2‫חיפה‬
‫משיבים‬8,9,11,12,13,14,15,16‫למען‬ ‫צורפו‬‫הזהירות‬.‫לערר‬ ‫צד‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,
3
‫הלית‬ ‫מ‬ ‫עתירה‬
‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫הליים‬ ‫מי‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫המשפט‬‫ביטול‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫בזה‬ ‫מתבקש‬
‫משיבה‬ ‫החלטת‬1‫מתאריך‬‫לאש‬ ‫שהחליטה‬‫משיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫רר‬2-‫את‬ ‫תוקף‬ ‫למתן‬ ‫שאשרה‬
‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬1139"‫ית‬ ‫"התכ‬ ‫להלן‬ '‫א‬‫תוך‬‫משיב‬ ‫החלטת‬ ‫של‬ ‫לרעה‬ ‫וי‬ ‫שי‬‫ה‬2,‫באמצעות‬ ‫לרבות‬
‫הסרת‬‫משיבה‬ ‫בהחלטת‬ ‫שהוטלו‬ ‫מגבלות‬ ‫צמצום‬ ‫ו/או‬2‫משיבה‬ ‫על‬3.
‫ביטול‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יתבקש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫החלט‬‫משיבה‬ ‫ת‬2‫מתאריך‬12.5.2014
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אישור‬ ‫על‬ ‫החליטה‬ ‫שכאמור‬.
,‫"ל‬ ‫ה‬ ‫ההחלטות‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫יתבקש‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫סבירות‬ ‫חוסר‬ ‫מטעמי‬,‫י‬ ‫קיצו‬
,‫זרים‬ ‫שיקולים‬ ‫שקילת‬‫ת‬ ‫מ‬ ‫התעלמות‬ ‫ו/או‬ ,‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫ים‬ ‫תו‬ ‫איסוף‬ ‫אי‬‫ו‬‫אי‬ ,‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫ים‬
‫הרלו‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫אי‬ ,‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫שיקולים‬ ‫שקילת‬‫ו‬‫טיים‬‫הולם‬ ‫משקל‬ ‫מתן‬ ‫ואי‬ ,
‫מסו‬ ‫לשיקולים‬‫ו/או‬ ‫העותרת‬ ‫י‬ ‫מטיעו‬ ‫לחלק‬ ‫התייחסות‬ ‫היעדר‬ ,‫העתירה‬ ‫בגוף‬ ‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫ימים‬
‫מטיעו‬‫משיבים‬ ‫י‬‫לעתירה‬–‫יוצא‬ ‫וכפועל‬-‫מקה‬ ‫ה‬ ‫בהיעדר‬ ‫לוקה‬ ‫ההחלטה‬‫סטייה‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬
‫תמ"א‬ ‫במסגרת‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבאה‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬30-‫ותמ‬"‫מ‬6‫טעם‬ ‫ללא‬ ‫וממילא‬ ,‫מקה‬ ‫ה‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬
.‫יות‬ ‫מהמדי‬ ‫סטייה‬ ‫שיצדיק‬ ‫משקל‬ ‫כבד‬
‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫על‬ ,‫ולחילופין‬ ,‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הפקדת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫יתבקש‬‫לדיון‬ ‫השבתה‬
‫משיבה‬ ‫י‬ ‫בפ‬2‫משיבה‬ ‫י‬ ‫בפ‬ ,‫ולמצער‬1,.‫העתירה‬ ‫בגוף‬ ‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫ושאים‬ ‫ה‬ ‫בכל‬ ‫לדיון‬
‫ימוקי‬ ‫מ‬ ‫כמתחייב‬ ‫וסף‬ ‫ו/או‬ ‫אחר‬ ‫סעד‬ ‫כל‬ ‫לעותרות‬ ‫ליתן‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יתבקש‬ ,‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫וסף‬ ‫ב‬
.‫העתירה‬
‫המש‬ ‫בית‬ ‫מתבקש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫משיבות‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫פט‬1-7‫ובשכ"ט‬ ‫משפט‬ ‫בהוצאות‬.‫דין‬ ‫עורך‬
‫מספר‬ ‫עותרת‬ ‫תצהיר‬ ‫מצ"ב‬1‫העתירה‬ ‫לתמיכת‬–'‫א‬ ‫ספח‬ ‫כ‬.‫לעתירה‬
4
‫העתירה‬ ‫ימוקי‬ ‫ואלו‬
1.‫מבוא‬
‫ה‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬‫המשיבות‬ ‫בהחלטות‬1‫ו‬-2"‫"ההחלטות‬ ‫להלן‬ ,‫ית‬ ‫תכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬"‫חפא"ג‬1139'‫א‬
–/‫חפ‬1920‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ '‫א‬"‫בש‬ ‫מתחם‬ ‫ביצירת‬ ‫ה‬ ‫יי‬ ‫שע‬ ( "‫ית‬ ‫"התכ‬ ‫)להלן‬‫של‬ ‫טח‬‫כ‬-1,170
‫ם‬ ‫דו‬‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫איזור‬ ‫עבור‬"‫"המתחם‬ ‫)להלן‬‫דלק‬ ‫לאחסון‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫הקמת‬ ‫שמטרתו‬ ,
‫ואשר‬ ‫תזקיקים‬ ‫יפוק‬ ‫ו‬ ,‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬‫וס‬ ‫ה‬ ‫מטרתו‬‫פ‬‫ת‬,‫וסף‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫והסמויה‬
‫כפי‬ ,‫עצמה‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬ ‫חמורה‬ ‫בסטייה‬ ‫וזאת‬ ,("‫החדש‬ ‫הזיקוק‬ ‫"בית‬ ‫להלן‬
‫שהו‬‫בתמ"א‬ ‫באה‬30‫ובתמ"מ‬6‫מקצועיות‬ ‫מעמדות‬ ‫י‬ ‫קיצו‬ ‫סבירות‬ ‫בחוסר‬ ‫גועה‬ ‫ה‬ ‫התעלמות‬ ‫תוך‬ ,
‫של‬‫משרד‬,‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ‫משרד‬ ,‫הבריאות‬‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫והוועדה‬–‫ומעמדת‬
‫מספר‬ ‫העותרת‬1‫בערר‬82/14("‫"הערר‬ ‫להלן‬ ).
‫ההחלטה‬‫ה‬‫תקבלה‬‫ב‬‫וב‬ ,‫מחטף‬‫אשר‬ ‫אופן‬‫אפלייה‬ ‫מגלם‬‫סבי‬ ‫וחוסר‬‫קיצו‬ ‫רות‬‫י‬‫רובד‬ ‫בכל‬‫כמפורט‬
‫להלן‬,‫שתוצאתן‬–‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫והגדלת‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫חמורות‬ ‫השלכות‬
‫שמטרתה‬ ‫למרות‬ ‫ית‬ ‫מהתכ‬–‫חזית‬ ‫וה‬ ‫המוצהרת‬–‫בזיהום‬ ‫הפחתה‬ ‫ו‬ ‫דהיי‬ ,‫הפוכה‬ ‫בדיוק‬ ‫ה‬ ‫הי‬
.‫האוויר‬
‫התקבלה‬ ‫ההחלטה‬‫דחיית‬ ‫תוך‬‫כל‬‫ה‬‫י‬ ‫טיעו‬‫ם‬‫של‬ ‫המשקל‬ ‫כבדי‬‫העותר‬‫ת‬‫בערר‬,‫התעלמות‬ ‫תוך‬
‫מקריאות‬,‫העותרת‬ ‫של‬‫ה‬‫הבריאות‬ ‫ומשרד‬ ,‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫וועדה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לבטל‬‫משום‬
,‫תושג‬ ‫לא‬ ‫שתכליתה‬‫ותוך‬‫הרע‬‫ה‬‫של‬ ‫מהותית‬‫החלט‬‫הו‬ ‫ת‬‫המ‬ ‫ועדה‬‫ח‬‫וזית‬-‫ו‬‫קיבוע‬‫חמורים‬ ‫כשלים‬
‫ב‬ ‫ומטרידים‬‫החלטה‬,‫ים‬ ‫וסיכו‬ ‫זיהום‬ ‫שיגדיל‬ ‫באופן‬-‫ב‬‫ומקת‬ ‫מ‬ ‫לא‬ ‫סטייה‬-‫מ‬‫ה‬‫יות‬ ‫מדי‬‫כפי‬
‫ב‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבאה‬‫תמ"א‬30.
-'‫מס‬ ‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬ ‫החלטת‬ ‫העתק‬1‫חפא‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫ושא‬ ‫ב‬ ‫בעררים‬"‫ג‬1139
‫א‬'‫מצורף‬‫ספח‬ ‫כ‬'‫ב‬.‫זו‬ ‫לעתירה‬
-‫ה‬‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫וועדה‬ ,‫גדויות‬ ‫להת‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫וועדת‬ ‫החלטת‬ ‫עתק‬
1139‫מצורף‬ , '‫א‬‫ספח‬ ‫כ‬'‫ג‬.‫זו‬ ‫לעתירה‬
-‫מסמ‬ ‫העתקי‬‫חפא‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫כי‬"‫ג‬1139'‫א‬‫מצורפים‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫ותק‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫תשריט‬ ‫לרבות‬
‫ספח‬ ‫כ‬'‫ד‬.‫זו‬ ‫לעתירה‬
-‫העתק‬'‫מס‬ ‫העותרות‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫כתב‬1-‫ספחיו‬ ‫על‬‫מצורף‬‫ה‬ ‫ספח‬ ‫כ‬'‫זו‬ ‫לעתירה‬
-‫הערה‬-.‫אחרת‬ ‫צוין‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫הח"מ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוספו‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫ההדגשות‬ ‫כל‬
5
2.‫לעתירה‬ ‫הצדדים‬
1.'‫מס‬ ‫העותרת‬1,‫אל‬,‫ווה‬ ‫ה‬,‫חיפה‬ ‫העיר‬ ‫תושבת‬‫ה‬ ‫הי‬‫ושאים‬ ‫ב‬ ‫מקצועית‬ ‫מומחיות‬ ‫בעלת‬
‫בעלת‬ ,‫העתירה‬ ‫שוא‬‫בביולוג‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬‫יה‬‫יון‬ ‫מהטכ‬‫באפידמיולוגיה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ותואר‬‫חיפה‬ ' ‫מאו‬,
‫ב‬‫מומחיות‬‫סביבתי‬‫ת‬‫הגישה‬ ‫העותרת‬ .‫למשיבה‬1‫גדות‬ ‫הת‬,‫ית‬ ‫לתכ‬‫וכן‬‫את‬‫ערר‬82/14‫על‬
‫מתאריך‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫החלטת‬12.5.2014‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬.
‫פעלה‬ ‫העותרת‬‫והן‬ ,‫עצמה‬ ‫עבור‬ ‫הן‬,"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫כמרכזת‬
‫ה‬ ‫המו‬‫מע‬‫ל‬12,000‫את‬ ‫ולעצור‬ ‫באזור‬ ‫והזיהומים‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫שמטרתו‬ ‫תושבים‬
.‫הפטרוכימי‬ ‫הפיתוח‬ ‫יות‬ ‫תכ‬
3.'‫מס‬ ‫המשיבה‬1‫היא‬,‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬‫הארצי‬ ‫המועצה‬ ‫של‬‫קיבלה‬ ‫אשר‬ ,‫יה‬ ‫וב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫ת‬
‫ביולי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬2016.‫הערר‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ‫תיים‬ ‫כש‬ ,
4.'‫מס‬ ‫המשיבה‬2‫היא‬,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫אשר‬‫ה‬ ‫לראשו‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫החליטה‬‫במאי‬
2014.
5.'‫מס‬ ‫המשיבה‬3,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יזמית‬ ‫היא‬,‫במתחם‬ ‫הזכויות‬ ‫ובעלת‬‫תש"ן‬ ,‫הממשלתית‬ ‫החברה‬.
6.‫המשיב‬'‫מס‬4‫הוא‬‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬‫אשר‬ ,‫שהוכן‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫את‬ ‫בחן‬
‫המשיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬3‫למשיבות‬ ‫הגיש‬ ‫ואשר‬ ,‫מטעמה‬ ‫מי‬ ‫ו/או‬ ,1‫ו‬-2‫עמדה‬ ‫יירות‬ ‫ו/או‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬
‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫היו‬ ‫שאמורים‬ ,‫מקצועיים‬‫משיבות‬ ‫החלטות‬1‫ו‬-2‫ו/או‬ ,‫מהם‬ ‫התעלמו‬ ‫אלמלא‬
‫הרא‬ ‫המשקל‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫אלמלא‬.‫להם‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ ‫שהיה‬ ‫וי‬
7.'‫מס‬ ‫המשיב‬5‫הוא‬‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫הי‬ ‫אשר‬ ,‫ל‬ ‫צד‬ ‫ה‬‫ו‬ ,‫הערר‬ ‫ועדות‬ ‫ישיבות‬‫יירות‬ ‫הגיש‬ ‫אשר‬
‫משיבות‬ ‫ע"י‬ ‫הראוי‬ ‫המשקל‬ ‫יתן‬ ‫לא‬ ‫להם‬ ‫שגם‬ ,‫דעתת‬ ‫וחוות‬ ‫עמדה‬1‫ו‬-2.
8.'‫מס‬ ‫המשיבה‬6-‫היא‬‫חיפה‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫אשר‬ ,‫של‬ ‫טרס‬ ‫לאי‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫פעלה‬
‫תושביה‬‫קידמ‬‫"ל‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫ה‬‫תושביה‬ ‫של‬ ‫טרס‬ ‫לאי‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫ופעלה‬ ,
9.‫המשיב‬'‫מס‬7–‫הוא‬,‫והמים‬ ‫רגיה‬ ‫הא‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ‫הודה‬ ‫אשר‬ ,‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫ו‬ ‫הי‬
‫הגדלה‬ ‫לרבות‬ ,‫דלקים‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫וספת‬ ‫ייצוא‬ ‫תעשיית‬ ‫לליבת‬ ‫תשתית‬ ‫ליצור‬ ‫אמורה‬
‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫ואשר‬ ,‫והיצור‬ ‫האחסון‬ ‫פחי‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬‫עם‬ ‫ערך‬ ‫ש‬‫תח‬ ‫ב‬ ‫מחזיק‬ ,‫תש"ן‬ ‫חברת‬
."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫במתחם‬ ‫משמעותי‬,‫והגז‬ ‫הדלק‬ ‫הל‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫אגף‬ ‫קיים‬ ‫במשרד‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬
‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫תחרותיות‬ ‫לעודד‬ ‫שמטרתו‬–‫למטרתה‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫הקלעים‬ ‫מאחורי‬ ‫פועל‬ ‫ולכן‬
‫תחליף‬ ‫יהווה‬ ‫לא‬ ,‫החדש‬ ‫שהמתחם‬ ,‫לכך‬ ‫להביא‬ ‫מטרתו‬ ,‫למעשה‬ ‫והלכה‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫המוצהרת‬
‫למתחמים‬‫הקי‬‫י‬‫אלא‬ ,‫מים‬–.‫להם‬ ‫יתווסף‬
10.'‫מס‬ ‫המשיב‬8‫הוא‬ ,‫האוצ‬ ‫משרד‬.‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫העתקת‬ ‫במימון‬ ‫אחריות‬ ‫לו‬ ‫קיימת‬ ‫אשר‬ ,‫ר‬
11.'‫מס‬ ‫המשיב‬10‫ה‬ ,‫ממשלתית‬ ‫חברה‬ ‫ו‬ ‫י‬,‫ורותיה‬ ‫בצי‬ ‫אשר‬‫זורמים‬‫דלק‬ ‫מוצרי‬‫היתר‬ ‫בין‬ ,
‫מ‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫אל‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬‫ב‬,‫חיפה‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫ומאשקלון‬.‫קצ"אא‬‫ת‬ ‫מאחס‬
‫ב‬‫באשקלון‬ ‫שברשותה‬ ‫שטח‬-‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬,‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬‫גם‬ ‫)ובעתיד‬ "‫"תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫המופק‬
6
,‫יו‬ ‫פ‬ ‫כשעל‬ ("‫"לוויתן‬ ‫ממאגר‬‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫מגבלה‬ ‫ובהיעדר‬‫העותרת‬ ‫י‬ ‫טיעו‬ ‫חרף‬–‫לעבור‬ ‫עשוי‬
."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫לחוות‬ ‫גם‬ ‫ומשם‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫אל‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫ה‬ ‫ממ‬
12.'‫מס‬ ‫המשיב‬10‫הוא‬‫מפרץ‬ ‫אזור‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬‫חיפה‬‫מצויות‬ ‫בסמכותו‬ ‫אשר‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ,
‫בין‬ ,‫בעבר‬ ‫טיות‬ ‫רלוו‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫תן‬ ‫ואשר‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫יות‬ ‫העירו‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫ות‬ ‫תח‬ ‫מרבית‬
‫היתר‬‫למש‬‫יבות‬1‫ו‬-2‫המשיב‬ ‫העלה‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ .11‫חש‬‫אל‬ ‫מהמתחם‬ ‫מזהמים‬ ‫לפליטות‬ ‫כבד‬ ‫ש‬
.‫הסמוכות‬ ‫הערים‬
13.'‫מס‬ ‫המשיב‬11‫הם‬ ,,‫בז"ן‬ ,‫פט‬ ‫ל‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬‫אשר‬‫בהחלטה‬‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫לאישור‬1200‫של‬ '‫ב‬
‫המשיבה‬1,‫בסעיף‬ ‫קבע‬155‫יזוקק‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫כי‬ ,‫הזיקוק‬ ‫בבתי‬‫שבבעלותם‬.
14.'‫מס‬ ‫המשיבה‬12‫היא‬ ,,‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫אשר‬‫בשטח‬
.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מצויה‬ ‫סמכותה‬
15.'‫מס‬ ‫המשיבה‬13‫היא‬ ,,‫זבולון‬ ‫ייה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫ה‬ ‫תהיי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫פליטות‬ ‫אשר‬
.‫בה‬ ‫כללים‬ ‫ה‬ ‫הישובים‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫בעלות‬
'‫מס‬ ‫המשיבה‬14‫היא‬‫טבעון‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬,‫היא‬ ‫גם‬ ‫אשר‬
‫בתחומיה‬ ‫שכן‬ ,‫טית‬ ‫טרס‬ ‫אי‬,‫אלרועי‬ ‫חוות‬ ‫ממוקמת‬.‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫גם‬ ‫יאוחסן‬ ‫שם‬ ‫ואשר‬
16.'‫מס‬ ‫המשיבה‬15,‫היא‬‫שר‬ ‫עיריית‬‫י‬ ‫בתכ‬ ‫גובלת‬ ‫אשר‬ ‫עיר‬ ,‫ית‬ ‫מהתכ‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ואשר‬ ‫ת‬
.‫המתחם‬ ‫פיצות‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫בה‬ ‫רחבים‬ ‫אזורים‬ ‫אל‬ ‫מגיע‬
17.'‫מס‬ ‫המשיבה‬16,‫היא‬‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ואשר‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫גובלת‬ ‫אשר‬ ‫עיר‬ ,
.‫המתחם‬ ‫פיצות‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫בה‬ ‫רחבים‬ ‫אזורים‬ ‫אל‬ ‫מגיע‬ ‫ית‬ ‫מהתכ‬
3.‫עובדתי‬ ‫רקע‬
1‫הי‬ ‫העותרת‬ .‫ה‬‫כ‬ ‫והן‬ ,‫עצמה‬ ‫בשם‬ ‫עותרת‬‫ציג‬‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫במסגרת‬ ‫הפועלות‬ ,‫ציבור‬ ‫ת‬
"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬,."‫החופים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫"הפורום‬ ‫ועמותת‬
"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬–‫מעל‬ ‫ה‬ ‫המו‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬12,000‫ואשר‬ ‫תושבים‬
‫והסיכו‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫למטרה‬ ‫שמה‬,‫וסף‬ ‫וב‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫הקיימים‬ ‫החמורים‬ ‫ים‬
‫באזור‬ ‫הפטרוכימיים‬ ‫המפעלים‬ ‫להרחבת‬ ‫יות‬ ‫התוכ‬ ‫את‬ ‫לעצור‬–‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫בכדי‬
.‫באזור‬ ‫הפגועה‬
2‫על‬ ‫הצביעו‬ ‫שהעותרות‬ ‫ולאחר‬ , ‫הליכים‬ ‫מיצוי‬ ‫לאחר‬ ‫באה‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫העתירה‬ .‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שרשרת‬
‫כשלים‬‫פלו‬ ‫ש‬‫ובראש‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫באישור‬‫החמרת‬ ‫ן‬,‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫הפגיעה‬‫הזיהום‬ ‫מצב‬ ‫הרעת‬
‫הקיים‬‫הקיים‬ ‫מבמצב‬ ‫יותר‬ ‫מזהמים‬ ‫חומרים‬ ‫אחסון‬ ‫ו/או‬ ‫אחסון‬ ‫כפלי‬ ‫באמצעות‬,‫החמרת‬
‫הבטיחותיים‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫העותרות‬ ‫ו‬ ‫טע‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ישובים‬ ‫של‬ ‫רחבת‬ ‫בסביבה‬
7
‫ציבורית‬ ‫גדות‬ ‫הת‬ ‫מבלי‬ ‫להקים‬ ‫מאפשרת‬–‫פטרוכימ‬ ‫מפעלים‬ / ‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬‫ליתן‬ ‫מבלי‬ ,‫יים‬
.‫גד‬ ‫להת‬ ‫לציבור‬ ‫אפשרות‬
3.‫ב‬‫קבע‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬:
‫חלקן‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫המצויות‬ ‫ות‬ ‫יש‬ ‫דלק‬ ‫מיכלי‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫לתת‬ ‫אמורה‬ ‫זו‬ ‫ית‬ ‫"תכ‬
‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫ל‬ ‫הטרמי‬ ‫חוות‬ :‫ם‬ ‫הי‬ ‫ו‬ ‫שיפו‬ ‫הארתים‬ .‫הבריטי‬ ‫דט‬ ‫המ‬ ‫מתקופת‬ ‫עוד‬
‫ממתחם‬ ‫וכן‬ ,‫טבעון‬ ‫בקרית‬ ‫המצויה‬ ‫אלרואי‬‫ה‬20-,‫חיפה‬ ‫מל‬ ‫בתחום‬ ‫המצוי‬ ‫האקרס‬
‫פחי‬ ‫להעתקת‬ ‫ואפשרות‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫יתן‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בחוות‬ ‫האחסון‬ ‫פח‬ .‫בשלבים‬ ‫שתועתק‬
.‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫הדלק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫המיכלים‬ ‫מחוות‬ ‫האחסון‬
‫מפורטת‬ ‫ברמה‬ ,‫מיוחדת‬ ‫לתעשיה‬ ‫הקרקע‬ ‫יעוד‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫זו‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫של‬ ‫מטרותיה‬
‫זכויו‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ,‫מיתארית‬‫ע‬ ‫השמירה‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬ ,‫יה‬ ‫הב‬ ‫ת‬"....‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫ל‬
4.‫הת‬‫כ‬‫ית‬‫ביום‬ ‫להפקדה‬ ‫תפרסמה‬22.11.2013‫הוגשו‬ .‫לה‬9‫גדויות‬ ‫הת‬,‫משרד‬ ‫של‬ ‫היתר‬ ‫בין‬
‫וגם‬ '‫וכו‬ ,‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫קצ"אא‬ ,‫התשתיות‬‫ביום‬ ‫שהוגשה‬ ,‫הח"מ‬ ‫גדות‬ ‫הת‬18.2.2014.
‫ה‬‫ית‬ ‫תכ‬–"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬-‫חפא"ג‬9113'‫א‬
5."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫ית‬ ‫תכ‬‫כ‬ ‫של‬ ‫כשטח‬ ‫על‬ ‫משתרעת‬–1,170‫כ‬ ‫מהם‬ ,‫ם‬ ‫דו‬–630‫כ"אזור‬ ‫מים‬ ‫דו‬
‫ותזקיקיו‬ ‫גולמי‬ ‫פט‬ ‫של‬ ‫מיכלים‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מייעדת‬ ‫שם‬ ,"‫מיוחדות‬ ‫חיות‬ ‫ה‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫תעשיה‬‫גם‬ ‫כמו‬
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫יפוק‬ ‫אתר‬-‫תשתית‬‫לשם‬ ‫וצרת‬ ‫ה‬‫בקרית‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫העתקת‬
‫חי‬‫אלרואי‬ ,‫ים‬–‫ובמתחם‬ ,‫טבעון‬20‫אייקר‬‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫כלולים‬ ,‫וסף‬ ‫ב‬ .‫ס‬-50‫פסולת‬ ‫לאתר‬ ‫מים‬ ‫דו‬–
‫למשריפה‬ ‫לימים‬ ‫להפוך‬ ‫שעתיד‬‫)לפי‬‫ובמבר‬ ‫מ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫החלטת‬2014‫פסולת‬ ‫שאתרי‬ ‫כך‬ (
"‫"תרמיים‬ ‫ים‬ ‫למתק‬ ‫להפוך‬ ‫יוכלו‬‫כך‬ ‫על‬ ‫וסף‬ .‫משריפות‬ ‫קרי‬ ,–‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כוללת‬‫כ‬ ‫עוד‬–300‫ם‬ ‫דו‬
‫"אזור‬‫תע‬‫תש"ן‬ ‫ציגי‬ ‫הצהרת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ,"‫בעתיד‬ ‫מפורט‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫מיוחד‬ ‫שייה‬–‫למשרד‬ ‫יועד‬
.‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬ ‫הקמת‬ ‫לשם‬ ‫התשתיות‬
6.‫ר‬ ‫בשמות‬ ‫התגלגלה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫ש‬ ‫לכך‬ ‫עדות‬ ‫קיימת‬ .‫וכחית‬ ‫ה‬ ‫תה‬ ‫ומתכו‬ ‫לשמה‬ ‫שהגיעה‬ ‫עד‬ ‫בים‬‫פתחה‬
‫אחר‬ ‫בשם‬‫התשעים‬ ‫ות‬ ‫בש‬ ‫עוד‬‫קראה‬ ‫)אז‬1139,‫מכן‬ ‫לאחר‬ .(‫/ג‬‫ס‬ ‫ו‬ ‫פתחה‬‫גרה‬‫שוב‬-‫בשם‬‫חפא"ג‬
1139‫ולבסוף‬–‫ביום‬ ‫פתחה‬1.8.2001‫חפא"ג‬ :‫וכחי‬ ‫ה‬ ‫בשמה‬1139.'‫א‬
7.‫ת‬ ‫מש‬ ‫החל‬2002‫יי‬ ‫בע‬ ‫תקיימו‬ ,‫המשיבה‬ ‫במסגרת‬ ‫ים‬ ‫דיו‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ן‬2.‫אך‬‫חפא‬ ‫מסמכי‬"‫ג‬1139'‫א‬
‫מסמכים‬ ‫בהם‬ ‫הכילו‬‫ים‬ ‫לסיכו‬ ‫וגעים‬ ‫ה‬–‫ורק‬ ‫אך‬‫מחלקו‬‫המתחם‬ ‫של‬,‫החלק‬‫חוות‬ ‫תקום‬ ‫בו‬
‫המיכלים‬‫ה‬ ‫ועמדת‬‫יפוק‬‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫בעבור‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫בסקרי‬ ‫היה‬ ‫מדובר‬ .,‫ול‬‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫יין‬ ‫ע‬
.‫הבטיחותיים‬‫יין‬ ‫לע‬‫הוגשו‬ ,‫אלו‬ ‫סקרים‬‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫המשיבה‬6‫המשיבה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,4.
8
‫להדגיש‬ ‫חשוב‬-‫המרשתת‬ ‫בדרך‬ ‫לציבור‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הפקדת‬ ‫בשעת‬–‫ל‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫סקרי‬‫יין‬ ‫ע‬
‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬‫הטיעון‬ ‫זכות‬ ‫משמעותית‬ ‫פגעה‬ ‫בכך‬ .‫ם‬ ‫תוכ‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫שיוכלו‬ ‫בכדי‬
‫אויר‬ ‫לזיהום‬ ‫הוכחה‬ ‫בו‬ ‫הכיל‬ ,‫לדוגמה‬ ‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫סקר‬ ‫שכן‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫גד‬ ‫כ‬ ,‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫של‬
.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬ ‫רחבים‬ ‫אזורים‬ ‫על‬ ‫וישפיע‬ ‫ית‬ ‫מהתכ‬ ‫בע‬ ‫שי‬ ‫רב‬
8.‫המשיבה‬ ‫החלטת‬2:‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬
‫ביום‬12.5.2014‫התקיים‬‫דיון‬‫משיבה‬ ‫אצל‬2‫המשיבה‬ ‫ית‬ ‫בתוכ‬ ,3‫גדות‬ ‫הת‬ ‫ה‬ ‫דו‬ ‫שבו‬ ,
‫העותר‬‫ו‬‫מאפשרת‬ ‫ית‬ ‫התוכ‬ ‫כי‬ ‫ו‬ ‫טע‬ ‫העותרות‬ .‫ת‬‫אזרחית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫בסמיכות‬-‫לה‬ ‫פתח‬‫גדלת‬
‫אחסון‬–‫ויצירת‬‫חדש‬ ‫תעשייה‬ ‫אזור‬,‫פיצים‬ ‫ו‬ ‫דליקים‬ ‫פט‬ ‫מוצרי‬ ‫ו‬ ‫יאוחס‬ ‫בו‬‫בסמיכות‬ ‫זאת‬ ‫כל‬
‫החו‬ ‫בהיקף‬ ‫סיכון‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ‫כבר‬ ‫אשר‬ ‫לאזור‬‫ובאופן‬ ,‫שבו‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬ ‫מרים‬‫אשר‬‫מייצר‬
‫מיטיבה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫טען‬ ‫עוד‬ .‫האזור‬ ‫לתושבי‬ ‫חמורים‬ ‫ובטיחותיים‬ ‫בריאותיים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬
‫התושבים‬ ‫את‬ ‫מעמידה‬ ‫ואף‬ ‫כלל‬‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בסיכון‬.‫כן‬ ‫י‬ ‫לפ‬ ‫מאשר‬‫של‬ ‫ות‬ ‫טע‬ ‫ו‬ ‫טע‬ ,‫במקביל‬
‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬-‫בריכוז‬ ‫לעלייה‬ ‫החשש‬ ‫יין‬ ‫לע‬‫ב‬ ‫המסרטן‬ ‫המזהם‬,‫זן‬‫הישובים‬ ‫בקרבת‬
‫הסמוכ‬‫שמהווה‬ ‫באופן‬ ,‫הייחוס‬ ‫לערכי‬ ‫מעל‬ ‫חריגות‬ ‫לו‬ ‫קיימות‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ ,‫דאז‬ ‫כבר‬ ‫אשר‬ ,‫ים‬
.‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬
9.,‫גדות‬ ‫ההת‬ ‫במהלך‬ ‫שהועלו‬ ‫משקל‬ ‫כבדי‬ ‫ים‬ ‫טיעו‬ ‫בדקו‬ ‫ש‬ ‫ומבלי‬ ,‫היום‬ ‫באותו‬ ‫עוד‬‫אושרה‬
‫ית‬ ‫התכ‬‫האוויר‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הסתייגויות‬ ‫תוך‬ ,.‫חי‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫ק‬ ,‫פה‬‫של‬ ‫חלקן‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫יבלה‬
,‫גדויות‬ ‫ההת‬.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫ואישרה‬"‫מצ‬‫ב‬‫ספח‬ ‫ב‬‫ו‬'-.‫גדות‬ ‫ההת‬ ‫ועדת‬ ‫תמליל‬
10.'‫מס‬ ‫העותרת‬ ‫מטעם‬ ‫שהוגש‬ ‫הערר‬1‫הערר‬ ‫והליכי‬
‫ביום‬21.7.2014‫בקשת‬ ‫הוגשה‬‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫לממו‬ ‫לערור‬ ‫רשות‬‫מסוגיות‬ ‫ההתעלמות‬ ‫בשל‬ ,
.‫בהחלטה‬ ‫משקל‬ ‫כבדות‬‫התקיימה‬ ‫כי‬ ‫התריעה‬ ‫העותרת‬‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫משיקולים‬ ‫התעלמות‬–‫כגון‬
‫מצר‬ ‫היווצרות‬‫וסביבתית‬ ‫בטיחותית‬ ‫מסוכן‬ ‫ף‬‫אדיר‬‫בהיקפו‬-‫אזורי‬ ‫בקרבת‬‫תהיה‬ ‫כי‬ ,‫מגורים‬
‫ולא‬ ‫בפליטות‬ ‫עליה‬‫פליטות‬ ‫צמצום‬‫סטים‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫כי‬ ,‫ויגיע‬ ‫הגז‬ ‫במאגרי‬ ‫מצא‬ ‫ש‬ ‫פט‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ,
‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לזיקוק‬-‫יאוחסן‬‫פי‬ ‫וה‬ ‫הזיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫מהוה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫צות‬
‫איום‬‫יה‬ ‫סיכו‬ ‫בשל‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫על‬-.‫ועוד‬ ,‫אסון‬ ‫למגה‬ ‫הסיכון‬ ‫ובעיקר‬‫מצ"ב‬‫ז‬ ‫ספח‬ ‫כ‬'
.‫לעתירה‬
11.‫ביום‬27.8.2014‫הוגש‬‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ערר‬‫)ערר‬78/14(,‫אשר‬‫הועדה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫תקף‬
‫המחוזית‬‫כי‬ ‫ה‬ ‫וטע‬ ,‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לגבי‬ ‫שקבעה‬ ‫המגבלות‬ ‫יין‬ ‫לע‬"‫מ‬ ‫כה‬ ‫בשלב‬ ‫יתן‬ ‫לא‬‫אוחר‬
‫חדש‬ ‫תסקיר‬ ‫יחייבו‬ ‫אשר‬ ‫ויים‬ ‫שי‬ ‫לדרוש‬"'‫)ס‬60‫כי‬ ,("‫פליטות‬ ‫להגבלת‬ ‫בדין‬ ‫יסוד‬ ‫כל‬ ‫אין‬
'‫)ס‬ "‫אחרים‬ ‫"מפעלים‬ ‫של‬ ‫מותרות‬ ‫פליטות‬ ‫בשל‬ ,‫ממפעל‬ ‫מותרות‬85(‫לפלוט‬ ‫לה‬ ‫תן‬ ‫שי‬ ‫כך‬
9
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬ ‫המצויים‬ ‫בגורמים‬ ‫להתחשב‬ ‫מבלי‬ ‫מזהמים‬.‫כן‬ ‫כמו‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫עררה‬ ,‫וי‬ ‫פי‬‫חוות‬
‫שמן‬ ‫חוף‬–‫וה‬‫כ‬) ‫פרד‬ ‫שטח‬ ‫בתא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫במתחם‬ ‫ללתה‬‫ספח‬ ‫להלן‬ ‫ראו‬_‫ח‬1(
12.‫ביום‬2.9.2014‫הוגש‬‫ערר‬‫העותרת‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אישור‬ ‫על‬‫)ערר‬82/14(.‫הערר‬‫תקף‬‫ה‬‫י‬‫ים‬ ‫שו‬ ‫בטים‬
‫בהחלטה‬–‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫השלכות‬ ‫בדיקת‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫שיקולים‬ ‫של‬ ‫הכללתם‬ ‫אי‬
‫הגיאו‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫שיקולים‬ ‫שקילת‬ ‫אי‬ ,‫האוויר‬‫לוגי‬–‫ש‬ ‫כך‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫י‬ ‫מתק‬‫יעמדו‬ ‫לא‬
‫אדמה‬ ‫ברעידות‬‫לפיצוצים‬ ‫המצרפי‬ ‫הסיכון‬ ‫שקילת‬ ‫אי‬ ,-‫בשטח‬ ‫גפ"ם‬ ‫חוות‬ ‫הימצאות‬ ‫בשל‬
‫ית‬ ‫התכ‬–‫בהיקף‬‫אחסון‬‫ה‬ ‫הטמ‬ ‫ומבלי‬ "‫אתא‬ ‫"קרית‬ ‫בחוות‬ ‫כיום‬ ‫מהקיים‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬
‫תחתית‬,‫ועוד‬(‫ותזקיקיו‬ ‫פט‬ /‫סט‬ ‫ד‬ ‫מעובה+קו‬ ‫י‬ ‫פחמימ‬ ‫גז‬ ‫טון‬ ‫אלפי‬ ‫)עשרות‬.
13.‫ביום‬6.1.2015‫תש"ן‬ ‫תגובת‬ ‫שלחה‬-‫ווה‬ ‫לערר‬82/14‫לבטל‬ ‫ביקשה‬ ,‫תש"ן‬ .‫לפחות‬12
‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬‫ל‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬‫ו‬ ‫הח"מ‬ ‫גדות‬ ‫הת‬ ‫אחר‬‫חיפ‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬,‫ה‬
‫סעיף‬ ‫לרבות‬1.3‫בדבר‬‫המתקן‬ ‫גדר‬ ‫על‬ ‫טר‬ ‫ל‬ ‫הצורך‬-‫וכי‬ ,‫פליטותיו‬ ‫את‬‫ל‬ ‫אסור‬‫האוויר‬ ‫איכות‬
‫הסביבה‬ ‫מערכי‬ ‫לחרוג‬‫ח‬ ‫של‬‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫וק‬–‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫.....ומערכי‬
‫לגבול‬ ‫הסמוכות‬ ‫או‬ ‫החווה‬ ‫לכיוון‬ ‫י‬ ‫העירו‬ ‫הפיתוח‬ ‫בגבול‬ ‫לחוות‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬
‫ית‬ ‫התכ‬"....‫להלן‬ ‫)ראו‬_'‫ח‬ ‫ספח‬2.(
14.‫ביום‬15.1.2015‫חתם‬‫מטעם‬ ‫מכתב‬‫התשתיו‬ ‫משרד‬‫רגיה‬ ‫והא‬ ‫ת‬‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫כתב‬ ‫בו‬ ,
"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫להיות‬ ‫צפויה‬‫המשרד‬ ‫ולכן‬ ,‫בארץ‬ ‫והחשובים‬ ‫מהגדולים‬ ‫רגיה‬ ‫א‬ ‫מתקן‬
‫סביבתו‬ ‫על‬ ‫וספות‬ ‫מגבלות‬ ‫יטיל‬ ‫שלא‬ ‫לקביעה‬ ‫גד‬ ‫מת‬‫גד‬ ‫מת‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ,‫כתב‬ ‫עוד‬ .
,‫בהיר‬ ‫בצבע‬ ‫פט‬ ) ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫אחסון‬ ‫שיאסר‬ ‫לקביעה‬‫ש‬ ,‫במיוחד‬ ‫ומזהם‬ ‫פיץ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫אשר‬‫מופק‬
‫מסחריות‬ ‫בכמויות‬ ‫הישראליים‬ ‫הגז‬ ‫ממאגרי‬–‫וש‬‫מיועד‬ ‫ו‬ ‫הי‬‫לזיקוק‬‫מוצר‬ ‫שזה‬ ‫משום‬ ,(
‫רגיה‬ ‫א‬" ‫להפוך‬ ‫גם‬ ‫ויכול‬ ‫חיפה‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ,‫לגיטימי‬‫לייצוא‬ ‫מקור‬
‫ישראלי‬)‫להלן‬ ‫ראו‬‫ספח‬ ‫כ‬.('‫ט‬‫משיבה‬ ‫מטעם‬ ‫וספת‬ ‫עמדה‬7‫מצורפת‬ ,.'‫י‬ ‫ספח‬ ‫כ‬
15.‫יום‬19.2.20151‫גדויות‬ ‫להת‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫בוועדת‬ ‫הראשון‬ ‫הדיון‬ ‫תקיים‬–‫הא‬ ‫במועצה‬‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫רצית‬
) ‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫הוצג‬ :,‫יה‬ ‫ולב‬78/14‫ה‬ ‫טע‬ ‫ציגותה‬ ‫באמצעות‬ ‫תש"ן‬ .(‫כי‬‫להגביל‬ ‫מקום‬ ‫אין‬
‫א‬‫וכי‬ ,‫ותיה‬ ‫שכ‬ ‫בשל‬ ‫פליטותיה‬ ‫ת‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שטח‬ ‫בתוך‬ ‫להפקיע‬ ‫חוקי‬ ‫זה‬ ‫אין‬–‫לשם‬‫העתקת‬
.‫שמן‬ ‫מחוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫החוות‬‫חוות‬ ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫ת‬ ‫יי‬ ‫מעו‬ ‫טבעון‬ ‫כי‬ ,‫התברר‬ ‫גם‬ ,‫הדיון‬ ‫במהלך‬
‫"אלרואי‬.‫תועתק‬ ‫אם‬ ‫אצלה‬ ‫שתיווצר‬ ‫התקציבית‬ ‫ה‬ ‫הלקו‬ ‫בשל‬ ‫בתחומי‬ "
1‫המקורי‬ ‫מהתאריך‬ ‫כחודש‬ ‫של‬ ‫דחיה‬ ‫לאחר‬‫ואר‬ ‫לי‬ ‫קבע‬ ‫ש‬2015‫לדחות‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫בקשת‬ ‫.בשל‬
‫הדיון‬ ‫את‬
10
16.‫ביום‬22.3.2015,‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫אל‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫והחזרת‬ ‫הדיון‬ ‫לביטול‬ ‫דחופה‬ ‫בקשה‬ ‫שלחה‬
‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ,‫חדשות‬ ‫סיבות‬ ‫לאור‬‫תמ"א‬16/4/2‫ת‬‫פיצים‬ ‫ה‬ ‫הדלקים‬ ‫לצד‬ ‫משריפה‬ ‫הקמת‬ ‫תאפשר‬
‫במתחם‬ ‫ים‬ ‫והמסוכ‬–‫וכן‬‫פט‬ ‫ה‬ ‫היקפי‬ ‫על‬ ‫כמותי‬ ‫מידע‬‫מסוג‬–‫עבורם‬ ‫מבוקש‬ ‫אשר‬ "‫סט‬ ‫ד‬ ‫"קו‬
.‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫אחסון‬‫דחתה‬ ‫הבקשה‬('‫י‬ ‫ספח‬ ‫להלן‬ ‫)ראו‬
17.24.3.2015‫ערר‬ ‫הוצג‬ :82/14:‫ו‬ ‫טע‬ ‫ציגותיה‬ ‫ו‬ ‫העותרת‬‫מתאים‬ ‫התעלמה‬ ‫ההחלטה‬ ‫כי‬6-7
,‫שאושרה‬ ‫כפי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫באישור‬ ‫רבים‬ ‫כשלים‬ ‫פלו‬ ‫כי‬ ,‫במתחם‬,‫מוטים‬ ‫תסקירים‬ ‫עריכת‬ ‫לרבות‬
‫ב‬ ‫בפועל‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫והחלת‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬ ‫החומרים‬ ‫כמויות‬ ‫הגדלת‬
‫במצב‬‫הקיים‬‫להלן‬ ‫)ראו‬(‫י"א‬ ‫ספח‬.
18.‫ביום‬10.5.2015‫וסף‬ ‫דיון‬ ‫התקיים‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬ ‫חמורות‬ ‫ות‬ ‫טע‬ ‫עלו‬ ‫ובו‬ ,
.‫ועוד‬ ‫באזור‬ ‫החריגה‬ ‫התחלואה‬‫באזור‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ושא‬ ‫ב‬ ‫התמקדה‬ ‫הועדה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫ובאם‬ ,
‫התכ‬‫ים‬ ‫מהתק‬ ‫לווא‬ ‫או‬ ‫תחרוג‬ ‫ית‬)‫להלן‬ ‫ראו‬(‫י"ב‬ ‫ספח‬.
19.‫ביום‬9.12.2015‫לצדדי‬ ‫שלח‬‫החלטת‬ ‫ולאחריה‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫מטעם‬ ‫מכתב‬ ‫ם‬
.‫ה‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫יים‬ ‫בי‬
20.‫ביום‬3.1.2016‫תגובת‬ ‫שלחה‬‫העותר‬‫ו‬‫בה‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ‫משרד‬ ‫מכתב‬ ‫על‬ ‫ת‬‫לכך‬ ‫ראיות‬ ‫הובאו‬
‫המשיבה‬ ‫ת‬ ‫בכוו‬ ‫שאין‬3‫הק‬ ‫החוות‬ ‫את‬ ‫להעתיק‬,‫יימות‬‫מסוג‬ ‫פט‬ ‫שם‬ ‫לאחסן‬ ‫תה‬ ‫בכוו‬ ‫יש‬ ‫וכי‬
‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬–‫הקיים‬ ‫מבמצב‬ ‫ומסוכן‬ ‫מזהם‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ו‬ ‫שהי‬–‫ואשר‬‫עוד‬ .‫הגז‬ ‫במאגרי‬ ‫מקורו‬‫טען‬
‫ופטרוכימיה‬ ‫זיקוק‬ ‫לתעשיית‬ ‫תוקצה‬ ‫המתחם‬ ‫שארית‬ ‫כי‬‫ו‬ ‫משריפה‬ ,‫וכי‬ ,‫גפ"ם‬ ‫חוות‬‫המשרד‬
‫מתי‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬‫י‬‫לה‬ ‫שצפויים‬ ‫המזהמים‬ ‫לכלל‬ ‫חס‬‫י‬‫מהמ‬ ‫פלט‬‫תחם‬‫עבור‬ ‫ואשר‬‫חלקם‬
‫רמות‬ ‫קיימות‬ ‫כבר‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שיישום‬ ‫כך‬ ,‫היעד‬ ‫וערכי‬ ‫הסביבה‬ ‫י‬ ‫מתק‬ ‫חורגות‬–‫זקים‬ ‫יגרום‬
‫ובטיחותו‬ ‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫חמורים‬)‫י"ג‬ ‫ספח‬(.
21.‫מיום‬ ‫במכתבה‬5.1.2016‫המשיבה‬ ‫ביקשה‬3.‫העותרת‬ ‫בתגובת‬ ‫כבדים‬ ‫חלקים‬ ‫למחוק‬ ,,‫תש"ן‬
‫ביקשה‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫להגיב‬ ‫שלא‬‫העותרת‬ ‫הוכחות‬‫אחת‬ ‫אף‬ ‫ות‬ ‫לפ‬ ‫שלא‬ ‫ה‬ ‫הכוו‬ ‫על‬‫מ‬‫החוות‬
‫הקודמו‬‫ת‬‫סת‬ ‫הכ‬ ‫ין‬ ‫לע‬ ,‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬‫אל‬‫"קרקעות‬‫אל‬ ‫ו/או‬ "‫הצפון‬‫מתחמיה‬
‫האחרים‬‫דבר‬ ,‫האויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫שיחמיר‬‫ים‬ ‫והסיכו‬‫באזור‬-‫מהותיים‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫של‬ ‫ולשורה‬
‫אחרים‬)"‫י‬ ‫ספח‬‫ד‬.(
22.‫המ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אשרור‬ ‫הוכרע‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫בשלב‬‫שיבה‬1‫האם‬ ‫היא‬ ‫המרכזית‬ ‫שהסוגיה‬ ‫ובעת‬ ,
‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫בתק‬ ‫ויים‬ ‫שי‬ ‫עשו‬ ,"‫קי‬ ‫אויר‬ ‫"חוק‬ ‫י‬ ‫בתק‬ ‫תעמוד‬ ‫ית‬ ‫התכ‬–.‫הציבור‬ ‫לרעת‬
11
23.‫ביום‬20.3.2016‫ה‬ ‫ית‬‫יים‬ ‫בי‬ ‫החלטת‬‫המשיבה‬ ‫של‬1‫ל‬ ‫העוררים‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫לבקש‬ ,"‫השלכות‬
."‫הערר‬ ‫שוא‬ ‫המחלוקת‬ ‫על‬ ‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫תיקון‬
24.‫ביום‬11.4.2016.‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫וי‬ ‫שי‬ ‫על‬ ‫העותרת‬ ‫תגובת‬ ‫שלחה‬‫כי‬ ,‫ה‬ ‫טע‬ ‫העותרת‬
‫ו‬ ‫הי‬ ‫ות‬ ‫התק‬ ‫וי‬ ‫שי‬‫מרע‬‫ומאפשר‬ ,‫הפעילות‬ ‫בסוג‬ ‫קשורים‬ ‫אשר‬ ‫מזהמים‬ ‫שורת‬ ‫בעבור‬ ‫הקלות‬
‫י‬ ‫התכ‬ ‫בשטח‬ ‫הצפויה‬(‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬ ‫)לרבות‬ ‫ת‬‫על‬ ‫ולהקל‬ ‫השרץ‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫בכדי‬ ‫וזאת‬ ,
‫המשיבה‬3–‫ה‬ ‫בתקי‬ ‫לעמוד‬–‫ולאפ‬‫חריגות‬ ‫פחות‬ ‫לה‬ ‫שר‬-‫זק‬ ‫ה‬ ‫בעוד‬ ,‫מלאכותית‬ ‫בצורה‬
‫הבריאותי‬–.‫יגרם‬ ‫גם‬ ‫יגרם‬,‫לדוגמה‬‫המזהם‬ ‫של‬ ‫הסביבה‬ ‫ערך‬ ‫עבור‬ ‫לקבוע‬ ‫איפשר‬ ‫וי‬ ‫השי‬
‫זן‬ ‫ב‬ ‫המסרטן‬-7‫חריגה‬ ‫ימי‬‫קודם‬ ‫מותרים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬‫וללא‬‫ית‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫מקה‬ ‫ה‬)‫להלן‬ ‫ראו‬‫ספח‬
‫ט"ו‬(.
25.'‫מס‬ ‫המשיבה‬ ‫החלטת‬1‫ת‬ ‫ואישור‬ ‫הערר‬ ‫דחיית‬ ‫על‬‫חפאג‬ ‫ית‬ ‫כ‬1139‫א‬
‫ביום‬14.7.2016‫העותרות‬ ‫אצל‬ ‫תקבלה‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬1‫מיום‬ ‫החתומה‬11.7.2016-‫לאשר‬
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬‫ו‬‫ערר‬ ‫את‬ ‫לדחות‬82/14,.‫הציבור‬ ‫מטעם‬ ‫שהוגש‬ ‫היחיד‬ ‫הערר‬
‫המשיבה‬ ,‫בהחלטתה‬1‫מיטיבות‬ ‫בהוראות‬ ‫כרסמה‬ ‫ואף‬ ,‫היזם‬ ‫בעבור‬ ‫מקלה‬ ‫יות‬ ‫מדי‬ ‫אימצה‬
‫המשיבה‬ ‫שקבעה‬2‫י‬ ‫לע‬‫י‬‫ן‬‫החוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫הלו"ז‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הקלות‬ ‫ואף‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בגבול‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬
‫הקיימות‬.‫המשיבה‬1‫התעלמה‬ ,‫מס‬‫בתסקירים‬ ‫הקיימים‬ ‫הכשלים‬ ‫על‬ ‫חמורים‬ ‫ים‬ ‫טיעו‬ ‫דרת‬
.'‫וכו‬ ,‫ערכו‬ ‫ש‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫בסקרי‬ ,‫האוויר‬ ‫יין‬ ‫לע‬
26.‫ביום‬9.10.2016‫הגשת‬ ‫לאפשר‬ ‫בכדי‬ ‫ארכה‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫הגישה‬ ‫העותרת‬.‫עתירתה‬‫בעוד‬‫משיבה‬3
‫המתחם‬ ‫את‬ ‫המקיפות‬ ‫מהרשויות‬ ‫משיבות‬ ,‫סירבה‬–.‫הסכמתם‬ ‫ו‬ ‫ת‬
27.,‫בהמשך‬‫ת‬‫ק‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫עתירה‬ ‫להגשת‬ ‫ארכה‬ ‫תן‬ ‫תי‬ ‫כי‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כבוד‬ ‫החלטת‬ ‫בלה‬21.12.2016.
,‫לפיכך‬‫הוגשה‬‫העתירה‬‫שואת‬‫שורות‬‫אלו‬‫ביום‬21.12.2016.
12
‫הטיעו‬‫ים‬‫המשפטי‬‫ים‬
,‫לעתירה‬ ‫העובדתי‬ ‫הבסיס‬ ‫ח‬ ‫משהו‬‫א‬ ‫העותרות‬ ‫יציגו‬‫המשפטיים‬ ‫ים‬ ‫הטיעו‬ ‫ת‬:
‫ראשון‬ ‫פרק‬-‫ביטול‬‫לגדר‬ ‫בצמוד‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫סעיף‬-‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ ‫תוך‬
28.‫המשיבה‬2‫אי‬ ‫ת‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫והכרחי‬ ‫יסודי‬–
‫ה‬ ‫מערכי‬ ‫תחרוג‬ ‫לא‬ ‫החווה‬ ‫בסביבת‬ ‫האוויר‬ ‫"איכות‬‫מחוץ‬ ‫או‬ ‫בצמוד‬ ‫סביבה‬
‫המתקן‬ ‫לגדר‬‫י‬ ‫ומערכי‬‫)בגבול‬ ‫לחווה‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫עד‬
‫י‬ ‫העירו‬ ‫הפיתוח‬-"‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לגבול‬ ‫הסמוכות‬ ‫או‬ ‫החווה‬ ‫בכיוון‬
‫בסעיפים‬6.1.1‫ו‬-6.4.2‫לאוו‬ ‫הפליטות‬ ‫כי‬ ‫ייקבע‬ .‫י‬‫לאיכות‬ ‫יגרמו‬ ‫לא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מתחום‬ ‫ר‬
‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫ומערכי‬ ‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬ ‫סביבה‬ ‫מערכי‬ ‫לחרוג‬ ‫בסביבה‬ ‫האוויר‬
‫המגורים‬."‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לתחום‬ ‫הסמוכות‬
29.‫למשיבה‬ ‫ערערה‬ ‫תש"ן‬1‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ‫על‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,2.
‫האו‬ ‫לאיכות‬ ‫וגעות‬ ‫ה‬ ‫מגבלות‬ ‫עליה‬ ‫להשית‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ,‫תש"ן‬ ‫ת‬ ‫לטע‬‫ו‬‫מפליטות‬ ‫גם‬ ‫גזרות‬ ‫ה‬ ,‫יר‬
‫ובמיוחד‬ ‫וספים‬ ‫מזהמים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬–.‫הפטרוכימיות‬ ‫והתעשיות‬ ,‫מבז"ן‬
‫משיבה‬ ,‫תש"ן‬ ‫עמדת‬ ‫אליבא‬2‫הי‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מרמת‬ ‫להתעלם‬ ‫כביכול‬ ‫אמורה‬ ‫יתה‬
‫זיהום‬ ‫מרמת‬ ‫ותק‬ ‫במ‬ ‫אישורה‬ ‫ואת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ,‫קיימות‬ ‫תעשיות‬ ‫פליטות‬ ‫בשל‬ ‫בסביבה‬
‫הקשה‬ ,‫האוויר‬–‫הכי‬ ‫בלווא‬–.‫בסביבה‬
30.‫משיבה‬2,‫בעבר‬ ‫השיבה‬‫בעליל‬ ‫ית‬ ‫הגיו‬ ‫בלתי‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫תש"ן‬ ‫ת‬ ‫טע‬ ‫כי‬‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫אחת‬ ‫על‬ ,–
‫ה‬ ‫במקרה‬ ‫בהתחשב‬‫ייחודי‬–‫זבולון‬ ‫ועמק‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬-‫הקיימת‬ ‫הזיהום‬ ‫רמת‬ ‫במישור‬ ‫הן‬
‫והן‬ , ‫הכי‬ ‫בלווא‬ ‫והכבדה‬–‫הטופוגרפי‬ ‫במישור‬–,‫יוצא‬ ‫וכפועל‬ ,‫המזהמים‬ ‫פיזור‬ ‫על‬ ‫המקשה‬
‫מחמירה‬ ‫התייחסות‬ ‫מחייב‬–‫הפזורה‬ ‫הגדולה‬ ‫מאוכלוסייה‬ ‫בריאותיים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫יעת‬ ‫למ‬
.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לשטח‬ ‫מסביב‬
‫משיבה‬2,‫הוסיפה‬ ,‫של‬ ‫במרחק‬ ‫כי‬ ,‫והדגישה‬800‫שטחי‬ ‫מצאים‬ , ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מתחום‬ ,‫בלבד‬ ‫מטר‬
‫קרי‬ ‫של‬ ‫יים‬ ‫עירו‬ ‫פיתוח‬‫י‬.‫אתא‬ ‫ת‬
‫מן‬‫להוסיף‬ ‫הראוי‬‫משיבה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫כך‬ ‫על‬2–‫התעלמה‬‫מכך‬‫קרי‬ ‫ת‬ ‫ששכו‬‫י‬‫אף‬ ‫קרובה‬ ‫ימין‬ ‫ב‬ ‫ת‬
.‫ים‬ ‫התימ‬ ‫ת‬ ‫שכו‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לשטח‬ ‫יותר‬
13
‫משיבה‬ ‫עמדת‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬2–‫תמכ‬ ‫ו‬ ‫גובתה‬.‫הבריאות‬ ‫ומשרד‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫בעמדות‬ ‫ה‬
31.‫המשיבה‬1‫יתן‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ,‫יים‬ ‫בי‬ ‫בהחלטת‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫מהמשרד‬ ‫ביקשה‬
:‫לשאלה‬ ‫התייחסותו‬ ‫את‬
‫היעד‬ ‫בערכי‬ ‫לעמוד‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫בהתאם‬ ‫ויופעל‬ ‫ה‬ ‫ייב‬ ‫שהמתחם‬ ‫חה‬ ‫בה‬ ‫"האם‬
,‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫מהחלטת‬ ‫כעולה‬ ,‫הגובלות‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬‫אחרים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫תן‬ ‫בהי‬
"‫הפעלה‬ ‫אי‬ ‫ות‬ ‫היקף‬ ‫באיזה‬ ,‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוחות‬ ‫בסביבתו,באילו‬
32.‫תשובת‬'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ,‫הייתה‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬620–‫ה‬ ‫מהש‬-
‫ה‬ ‫יי‬ ‫שע‬–‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫לאומית‬ ‫ית‬ ‫תכ‬–‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫סביבתיים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫ולהפחתת‬
,‫חיפה‬–‫שמטרתה‬‫ה‬ ‫ה‬.‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫אחוז‬ ‫בחמישים‬ ‫לצמצם‬
‫המפעל‬ ‫בגדר‬ ‫הסביבה‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫להערכתו‬ ‫כי‬ ,‫הוסיף‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬
–‫הגובלות‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫היעד‬ ‫ערכי‬ ‫ואת‬–‫של‬ ‫אחסון‬ ‫להיקף‬ ‫עד‬400,000‫ל‬ ‫מטרמי‬ ‫שיועתקו‬ ‫טון‬
‫החדש‬ ‫למתחם‬ ‫חיים‬ ‫קריית‬.‫זו‬ ‫לכמות‬ ‫מעבר‬–‫קבע‬‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬–‫חובה‬ ‫כי‬
‫משיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫להותיר‬2–‫ה‬ ‫כ‬ ‫על‬‫ולוודא‬ ,–‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ ‫לקבלת‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫כי‬
‫הסביבה‬–‫חריגה‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬–‫הסביבה‬ ‫מערכי‬‫המפעל‬ ‫בגדר‬–‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫היעד‬ ‫ומערכי‬
‫הגובלות‬.
‫כל‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫שלא‬ ‫יתכן‬ ‫בהחלט‬ ‫כי‬ ‫וציין‬ ‫הוסיף‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬‫היקף‬
. ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫היזם‬ ‫שביקש‬ ‫כפי‬ ‫יפוק‬ ‫וה‬ ‫האחסון‬
33.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫גם‬–‫משמעית‬ ‫וחד‬ ‫ית‬ ‫דווק‬ ‫עמדה‬ ‫הביע‬–‫ואופן‬ ‫ים‬ ‫פ‬ ‫בשום‬ ‫לבטל‬ ‫אין‬ ‫לפיה‬
‫המשיבה‬ ‫שקבעה‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫את‬2–‫בסעיף‬1.3. ‫להחלטתה‬‫היתה‬ ‫גם‬ ‫שזו‬ ,‫לציין‬ ‫למותר‬ ‫לא‬
‫בתגובתו‬ ‫אשר‬ ,"‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ערים‬ ‫"איגוד‬ ‫המקצועי‬ ‫הגוף‬ ‫עמדת‬‫המשיבה‬ ‫לערר‬3–‫ימק‬
‫מקצועיים‬ ‫ים‬ ‫טיעו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬-‫את‬ ‫לפסול‬ ‫אסור‬ ‫מדוע‬‫סעיפים‬1.1-1.3‫המשיבה‬ ‫להחלטת‬2.
34.‫משיבה‬1‫סעיף‬ ‫של‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫רכיב‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫הותירה‬1.3‫לפיו‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫להחלטת‬-
, "‫לחווה‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫מערכי‬ ‫תחרוג‬ ‫לא‬ ‫בסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ "
‫אולם‬‫י‬ ‫הש‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫רכיב‬ ‫את‬ ,‫מקה‬ ‫ה‬ ‫או‬ ‫הסבר‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫מהחלטתה‬ ‫השמיטה‬-‫בסעיף‬1.3
‫לפיו‬-."‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬ ‫הסביבה‬ ‫מערכי‬ ‫תחרוג‬ ‫לא‬ ‫החווה‬ ‫בסביבת‬ ‫האוויר‬ ‫"איכות‬
35.‫המשיבה‬ ‫קיבלה‬ ‫אותה‬ ‫תש"ן‬ ‫ת‬ ‫טע‬ ‫לאור‬ ‫דווקא‬1‫בסעיף‬164‫קושי‬ ‫יש‬ ‫לפיה‬ ,‫להחלטתה‬
‫תוצאתי‬ ‫כלל‬ ‫בקביעת‬–‫היחידי‬ ‫הזיהום‬ ‫מקור‬ ‫ה‬ ‫שאי‬ , ‫תש"ן‬ ‫בפעילות‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫תלוי‬ ‫ו‬ ‫שאי‬
14
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬-,‫המעטה‬ ‫בלשון‬ ‫ברור‬ ‫לא‬‫משיבה‬ ‫השמיטה‬ ‫מדוע‬1–‫אי‬ ‫הת‬ ‫את‬ ‫דווקא‬–
‫לתש"ן‬ ‫אסור‬ ‫לפיו‬–.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בגבול‬ /‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫מחוץ‬ ‫הסביבה‬ ‫מערכי‬ ‫לחרוג‬
36.‫בהקמ‬ ‫ים‬ ‫השו‬ ‫לשלבים‬ ‫ייה‬ ‫ב‬ ‫היתרי‬ ‫למתן‬ ‫אי‬ ‫כת‬ ‫בדיקות‬ ‫הן‬‫לאחר‬ ‫בדיקות‬ ‫והן‬ ,‫המתחם‬ ‫ת‬
‫המתחם‬ ‫הפעלת‬–‫מחויבות‬–‫דווקא‬ ‫להיות‬–‫גדר‬ / ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בגבול‬‫המתקן‬‫רק‬ ‫להסתפק‬ ‫)ואין‬
(‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫ערכי‬ ‫בבדיקת‬–‫מדויקים‬ ‫ים‬ ‫תו‬ ‫לקבל‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬–‫היקף‬ ‫בדבר‬
.‫ים‬ ‫השו‬ ‫שלביו‬ ‫על‬ ‫המתחם‬ ‫מהקמת‬ ‫בעו‬ ‫שי‬ ‫ות‬ ‫השו‬ ‫הפליטות‬
37.‫רכי‬ ‫השמטת‬ ‫באמצעות‬‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫קבע‬ ‫ש‬ ‫זה‬ ‫ב‬1.3‫משיבה‬ ‫להחלטת‬2‫יתן‬ ‫לא‬ ‫שכאמור‬ ,
‫משיבה‬ ‫שבהחלטת‬ ‫הארוך‬ ‫במלל‬ ‫הסבר‬ ‫שום‬ ‫לה‬1--‫משיבה‬ ‫פתחה‬1‫פירצה‬ ‫תש"ן‬ ‫י‬ ‫בפ‬–
‫רחבת‬–.‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫לשכו‬ ‫שעד‬ ‫השטחים‬ ‫בכל‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫היקף‬ ‫להגדלת‬
38.‫משיבה‬1–‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫מדוע‬ ,‫מק‬ ‫ל‬ ‫טרחה‬ ‫לא‬‫היעד‬ ‫ערכי‬–‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫רק‬
‫הגובלות‬‫רחב‬ ‫ה‬ ‫והסביבה‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫והמרכזי‬ ‫י‬ ‫המטרופולי‬ ‫התעסוקה‬ ‫אזור‬ ‫כל‬ ‫הפקרת‬ ‫תוך‬ ,
‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הגובל‬ ‫התעסוקה‬ ‫באזור‬ .‫ביותר‬ ‫קשה‬ ‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ,‫ים‬ ‫כיוו‬ ‫ממספר‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫שגובל‬
‫וכח‬ ‫ול‬ ,‫היום‬ ‫שעות‬ ‫מרבית‬ ‫במשך‬ ‫תושבים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫ביומו‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫עובדים‬‫משיבה‬ ‫החלטת‬
1–‫שכלל‬ ‫כבדות‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לרמות‬ ‫חשופים‬ ‫הם‬ ‫יהיו‬–‫מכורח‬ ‫ולהבדק‬ ‫להבחן‬ ‫אמורות‬ ‫ן‬ ‫אי‬
.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬
38.‫משיבה‬ .‫ועוד‬ ‫זאת‬1‫בסעיף‬166‫להחלטתה‬-‫סעיף‬ ‫את‬ ‫ביטלה‬1.3–‫הוסיפה‬ ‫ובמקומו‬–
‫לסעיפים‬6.1.1,‫.א‬6.1.1,‫.ב‬6.1.1‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫לתק‬ ,‫.ו‬–‫ולסעיף‬12.7.5‫מ‬ ‫להחלטת‬ .‫שיבה‬2–‫את‬
.‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫היעד‬ ‫בערכי‬ ‫עמידה‬ ‫של‬ ‫אי‬ ‫הת‬
‫סעיף‬ ‫ביטול‬ ‫של‬ ,‫המשמעות‬1.3‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ‫ים‬ ‫בתיקו‬ ‫והחלפתו‬–‫ה‬ ‫הי‬–‫כי‬,‫"ל‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫הת‬
‫בשלבים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫ייושם‬–‫המתחם‬ ‫להקמת‬ ‫יה‬ ‫הב‬ ‫היתרי‬ ‫פקת‬ ‫ה‬ ‫שבטרם‬‫בשלבים‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ,
‫מכן‬ ‫שלאחר‬–‫לרבות‬-‫הרצ‬ ‫של‬ ‫השלב‬.‫המתחם‬ ‫ת‬
‫משיבה‬ ‫מחובת‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬1–‫להחיל‬ ,‫הייתה‬–‫זו‬ ‫הוראה‬–.‫המתחם‬ ‫הרצת‬ ‫שלב‬ ‫על‬ ‫גם‬
‫משיבות‬ ‫טרחו‬ ‫לא‬ ,‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ,‫הללו‬ ‫הכשלים‬ ‫בכל‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬1‫ו‬–2‫את‬ ‫להגדיר‬‫זהות‬
‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫שכו‬–,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לתחום‬ ‫הסמוכות‬‫שחובה‬–‫אי‬ ‫כת‬ ‫היעד‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ‫בהם‬ ‫לשמור‬
‫ל‬ ‫יה‬ ‫ב‬ ‫היתרי‬ ‫למתן‬‫כל‬ ,‫רכסים‬ ,‫טבעון‬ ‫אל‬ ‫גם‬ ‫הרוח‬ ‫עם‬ ‫ישא‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ,‫כידוע‬ .‫מתחם‬
.‫בכרמל‬ ‫ות‬ ‫שכו‬ ‫ועוד‬ ,‫ן‬ ‫שא‬ ‫ווה‬ ,‫מהקריות‬ ‫אחת‬
15
39.‫הרבה‬ ‫החשיבות‬ ‫וכח‬ ‫ל‬–‫זה‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫ליישום‬ ‫שיש‬–‫הרשויות‬ ‫כל‬ ‫אליבא‬–‫משיבה‬ ‫לרבות‬1–
‫עצמה‬–‫מעורפל‬ ‫שסתום‬ ‫ח‬ ‫כמו‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫את‬ ‫להותיר‬ ,‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬–‫מ‬ ‫לקבוע‬ ‫ולא‬‫סמרות‬
‫מדוייקות‬–‫יטור‬ ‫ות‬ ‫תח‬ ‫הקמת‬ ‫וחובת‬–.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לשטח‬ ‫שמסביב‬ ‫ים‬ ‫הכיוו‬ ‫ארבעת‬ ‫בכל‬
40.‫רקע‬ ‫על‬ ‫שבעתיים‬ ‫יפים‬ ,‫לעיל‬ ‫ים‬ ‫הטיעו‬ ‫כל‬–‫משיבה‬ ‫עמדת‬1‫בסעיף‬ ‫שכתבה‬ ‫עצמה‬160
:‫כי‬ ,‫להחלטתה‬
‫זה‬ ‫יין‬ ‫"בע‬–‫המוסמכים‬ ‫הגורמים‬ ‫לעמדת‬ ‫ה‬ ‫ובראשו‬ ‫בראש‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫ו‬ ‫עלי‬–‫המשרד‬ ‫הם‬
‫הסב‬ ‫ת‬ ‫להג‬"‫מטעמם‬ ‫ולמומחים‬ ‫הבריאות‬ ‫ומשרד‬ ‫יבה‬.
41.‫המשיבה‬ ‫על‬1‫להחמיר‬ ‫היה‬ ,‫של‬ ‫החמור‬ ‫הבריאות‬ ‫מצב‬ ‫לאור‬ ‫וזאת‬ .‫הסביבתיות‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬
‫פה‬ ‫ה‬ ‫תושבי‬‫ו‬ ,.‫למתחם‬ ‫בסמיכות‬ ‫הגרים‬ ‫תושבים‬ ‫של‬
42.‫ההחלטה‬‫וצמצומו‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ושא‬ ‫שקיבל‬ ‫המחמיר‬ ‫המשקל‬ ‫וכח‬ ‫ל‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫תמוהה‬
‫בתמ"א‬30‫בסעיף‬ :11.5‫לתמ‬‫"א‬30:‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫משמעית‬ ‫חד‬ ‫התייחסות‬ ‫קיימת‬ ,
‫השיקולים‬ ‫של‬ ‫הכובד‬ ‫מרכז‬ ‫וכי‬ ,‫ים‬ ‫השו‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫זה‬ ‫ובסעיף‬–
‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫תן‬ ‫י‬.‫ב‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬‫י‬‫כלל‬ ‫טוי‬–.‫בהחלטה‬
43.‫ערר‬ ‫במסמכי‬82/14‫בעמודים‬ ‫הובאו‬32‫המצור‬ ‫הדעת‬ ‫בחוות‬ ‫והן‬ ,‫פת‬–‫ית‬ ‫שהתכ‬ ‫לכך‬ ‫תימוכין‬
‫בסביבתה‬ ‫גבוה‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫תייצר‬‫בסביבה‬ ‫המגורים‬ ‫לערי‬ ‫אף‬ ‫שיגיע‬–‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫וזאת‬
‫של‬ ‫ית‬ ‫יצר‬ ‫היא‬ ‫עצמה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בו‬ ‫במצב‬ . ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫ערך‬ ‫ש‬ ‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫מתסקיר‬ ‫מפות‬
‫פליטות‬‫של‬ ‫גבוהות‬,‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫גם‬ ‫ובהם‬ ,‫מזהמים‬‫תמ"מ‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬6‫ותמ"א‬ ,30–‫אי‬‫ן‬
.‫הסובבות‬ ‫הערים‬ ‫וכלפי‬ ‫למתחם‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫כאלו‬ ‫פליטות‬ ‫לאפשר‬ ‫מקום‬
44.‫הגדר‬ ‫על‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫בלעדי‬–‫למתחם‬ ‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫לשייך‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫לא‬–‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫ועקב‬
‫לבקר‬‫ברציפות‬‫הכולל‬ ‫הזיהום‬ ‫מן‬ ‫כמה‬ ‫לכמת‬ ‫ו/או‬ ‫המתחם‬ ‫פליטות‬ ‫את‬–.‫מהמתחם‬ ‫ובע‬
16
‫פרק‬2-‫חרף‬‫העיקרית‬ ‫המוצהרת‬ ‫מטרתה‬‫אחסון‬ ‫מתחמי‬ ‫ארבעת‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬
,‫אלרואי‬ ‫במתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,(‫ל‬ ‫)טרמי‬ ‫חיים‬ ‫בקריתת‬ ‫המיכלים‬ ‫)חוות‬ ‫הדלקים‬
(‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫החוות‬ ‫ומתחם‬ ,‫חיפה‬ ‫מל‬ ‫ב‬ ‫אייקר‬ ‫העשרים‬ ‫מתחם‬-‫והעתקתם‬
‫באה‬ ‫שהקמתו‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שוא‬ ‫החדש‬ ‫למתחם‬‫מלכתחילה‬‫לעולם‬‫ב‬‫ליצור‬ ‫כדי‬‫אתר‬
‫חל‬‫ו‬‫פי‬‫הולם‬‫לארב‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫בתק‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫קיימים‬ ,‫הללו‬ ‫המתחמים‬ ‫עת‬
‫המשיבות‬ ‫ובהחלטות‬–‫בה‬ ‫שיש‬ ‫גדולות‬ ‫ופרצות‬ ‫חורים‬‫ם‬‫מטר‬ ‫את‬ ‫לסכל‬ ‫בכדי‬‫ת‬
‫ה‬‫ה‬ ‫ית‬ ‫תכ‬‫עיקרית‬‫לעולם‬ ‫היא‬ ‫באה‬ ‫בכלל‬ ‫ה‬ ‫שבגי‬.
45.'‫)ס‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬2.1‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫לתק‬ (‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כמטרת‬ '‫א‬ ‫בס"ק‬ ‫קבע‬ ‫המופקדת‬
‫את‬–‫ה‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫"פי‬‫מתחם‬ ,‫אלרואי‬ ‫מתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫מיכלים‬20‫מל‬ ‫ב‬ ‫אקר‬
"‫חיפה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שוא‬ ‫החדש‬ ‫למתחם‬ ‫והעתקתן‬.
‫שמן‬ ‫שבחוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫גם‬ ‫וספת‬ ‫כמטרה‬ ‫וספה‬ '‫ז‬ ‫בס"ק‬
.‫החדש‬ ‫למתחם‬ ‫והעתקתן‬
‫גם‬ ‫כך‬‫משיבה‬ ‫להחלטת‬ "‫ה"רקע‬ ‫בפרק‬2‫מיום‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬12.5.14‫משיבה‬ ‫הדגישה‬2
‫כי‬ ‫החלטתה‬ ‫בפתח‬–
‫בקרית‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫לשכו‬ ‫בסמיכות‬ ‫הדלק‬ ‫מיכלי‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫לתת‬ ‫אמורה‬ ‫ית‬ ‫"התכ‬
‫ה‬ ‫משטח‬ ‫וכן‬ (‫טבעון‬ ‫)קרית‬ ‫ובאלרואי‬ ‫חיים‬–20‫קובעת.....לו"ז‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ . ‫שמן‬ ‫ומחוף‬ ‫אקרס‬
‫ים‬ ‫היש‬ ‫המיכלים‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫כללים‬ ‫וכן‬ ‫החדשים‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫והפעלת‬ ‫וי‬ ‫לפי‬"...
46.‫א‬ '‫בס‬ ‫בהמשך‬‫משיבה‬ ‫הוסיפה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫להחלטתה‬2‫היא‬ ‫כי‬ ‫והטעימה‬–
‫"רואה‬‫חוות‬ ‫של‬ ‫ויים‬ ‫פי‬ ‫את‬ ‫שיאפשר‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שמציעה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫התכ‬ ‫בפתרון‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬
‫בסמ‬ ‫הממוקמים‬ ,‫ואלרואי‬ ‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫המכלים‬‫י‬‫ולמוקדים‬ ‫מגורים‬ ‫ות‬ ‫לשכו‬ ‫רבה‬ ‫כות‬
."‫רבה‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫מצאת‬ ‫בהם‬
47.‫גם‬ ‫כך‬‫לערר‬ ‫בתגובתה‬78/14‫עמוד‬ )17'‫סע‬ ,47.7‫משיבה‬ ‫ה‬ ‫טע‬ (‫לתגובה‬2:‫כי‬
‫וי‬ ‫לפי‬ ‫המיועדות‬ ‫הקרקעות‬ ‫אשר‬ ,‫ויים‬ ‫פי‬ ‫ספח‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫כי‬ ‫"יוזכר‬‫סקרות‬
‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫לפגם‬ ‫טעם‬ ‫בו...יש‬‫מחייב‬ ‫לא‬ ‫ספח‬ ‫ב‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬‫ושא‬ ‫ב‬ ‫....מדובר‬‫ו‬ ‫שהי‬
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫בבסיסה‬‫את‬ ‫שהגישה‬ ‫כמי‬ ‫העוררת‬ ‫וכי‬‫להעלות‬ ‫בערר‬ ‫יכולה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬
,‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫ממש‬ ‫שיש‬ ‫זה....ככל‬ ‫מסוג‬ ‫טיעון‬‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬ ‫הועדה‬ ‫מתבקשת‬
‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫לועדה‬ ‫להחזירה‬ ‫או‬ ,‫בהתאם‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬‫ואכן‬ ‫במידה‬ ‫שכן‬ ,‫לדחותה‬ ‫או‬ ,
.‫א‬‫לקבוע‬ ‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫הכללת‬ ‫אי‬
17
‫הוראות‬‫תיקון‬ ‫המחייב‬ ,‫כמכלול‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫בסיסי‬ ‫בפגם‬ ‫שמדובר‬ ‫הרי‬ ,‫אלה‬ ‫לשטחים‬ ‫ביחס‬
‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫והפקדת‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬".
48.‫המשיבה‬1‫בסעיף‬ ‫קבעה‬ ‫עצמה‬12'‫)עמ‬ ‫להחלטתה‬3:(
‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫"מטרת‬2‫הקמת‬ ‫המאפשר‬ ‫ביעוד‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫ון‬ ‫לתק‬
,‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬ ‫דלק‬ ‫לאיחסון‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬‫מפגעים‬ ‫יעת‬ ‫ומ‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬ ,‫תזקיקים‬ ‫יפוק‬ ‫ו‬
‫לסביבה‬ ‫ומטרדים‬‫זאת‬ .‫במתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקריית‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫לשם‬
‫ה‬ ‫ומתחם‬ ‫אלרועי‬-20‫בחיפה‬ ‫אייקר‬."
49.‫כ‬‫ציטטה‬ ‫גם‬ ‫ך‬‫משיבה‬1‫בהסכמה‬,‫משיבה‬ ‫עמדת‬ ‫את‬2‫תש"ן‬ ‫לערר‬ ‫ה‬ ‫במע‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫ש‬:
‫תש"ן‬ ‫)כלומר‬ ‫העוררת‬ ‫ות‬ ‫"טע‬-(. .‫א‬-‫חו‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫מטרותיה‬ ‫ביסוד‬ ‫תרות‬‫כמשתקף‬
‫ומסעיף‬ ‫במטרותיה‬2.1‫ון‬ ‫לתק‬,‫וסף‬ ‫אתר‬ ‫להקמת‬ ‫הצדקה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מהות‬ .
‫הקיימים‬ ‫האתרים‬ ‫של‬ ‫ויים‬ ‫פי‬ ‫לצורך‬ ‫אלא‬‫)סעיף‬ "197‫משיבה‬ ‫להחלטת‬1‫את‬ ‫המצטטת‬ ,
‫משיבה‬2.(
50.‫משיבה‬ ‫קבעה‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬1'‫בס‬52‫כי‬ ‫להחלטתה‬–
‫בהעתקת‬ ‫טרס‬ ‫"האי‬‫למוקדי‬ ‫ובסמיכות‬ ‫וי‬ ‫הב‬ ‫המרקם‬ ‫בלב‬ ‫ממיקומן‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬
‫בהיבט‬ ‫והן‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫הן‬ ,‫במעלה‬ ‫וראשון‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫הוא‬ ‫אוכלוסייה‬
‫שלא‬ ‫ת‬ ‫מיוש‬ ‫חווה‬ ‫ה‬ ‫שהי‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ .‫וספים‬ ‫בהיבטים‬ ‫והן‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫של‬
‫כ‬ ‫מצויה‬ ,‫יים‬ ‫עדכ‬ ‫ים‬ ‫לתק‬ ‫בהתאם‬ ‫תה‬ ‫ב‬–150‫מט‬‫לאזורי‬ ‫ובצמוד‬ ‫מגורים‬ ‫מבתי‬ ‫רים‬
"‫מגורים‬ ‫לאזורי‬ ‫בסמוך‬ ‫מצויה‬ ‫אלרועי‬ ‫חוות‬ ‫אף‬ .‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫פעילות‬
51.‫משיבה‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫הגורפת‬ ‫ההסכמה‬ ‫וכח‬ ‫ל‬2‫משיבה‬ ‫של‬ ‫והן‬1,‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬ ‫בדבר‬
‫משיבה‬ ‫שעמדת‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬2‫במסגרת‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ,‫יובטח‬ ‫שלא‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ‫היתה‬
!! ‫דחייתה‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫יש‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬‫מה‬ ‫מצופה‬ ‫היה‬‫ן‬‫ל‬‫הוראות‬ ‫במסגרת‬ ‫יתן‬ ‫ה‬ ‫ככל‬ ‫חתור‬
‫הגשמת‬ ‫להבטחת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫המטרה‬‫ה‬ ‫שהי‬ ‫העיקרית‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ "‫ליבה‬ ‫"לב‬,‫ולייצר‬
‫וי‬ ‫לפי‬ ‫אותים‬ ‫אבטחה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫מ‬‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוח‬ ‫בתוך‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬‫ומוגדר‬ ‫קשיח‬
‫היטב‬‫קצ‬ ‫ס‬ ‫ו/או‬ ‫ערבויות‬ ‫קביעת‬ ‫לרבות‬ ,‫הולמות‬ ‫יות‬‫ו‬ ,‫יעת‬ ‫מ‬ ‫להבטיח‬ ‫כן‬‫במקביל‬ ‫ה‬ ‫אחס‬
‫הן‬‫ב‬‫ה‬ ‫בשלושת‬ ‫והן‬ ,‫החדש‬ ‫מתחם‬‫הקיימות‬ ‫חוות‬‫הכלכלי‬ ‫טרס‬ ‫האי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ ,
‫פט‬ ‫לאחסן‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬ ,‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ,‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫המובהק‬
.‫הקיימות‬ ‫בחוות‬ ‫והן‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫הן‬ ‫במקביל‬ ‫פט‬ ‫ומוצרי‬ ‫גולמי‬
18
52.‫לציי‬ ‫למותר‬ ‫לא‬‫כי‬ ‫ן‬‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫גדות‬ ‫בהת‬ ‫גם‬‫מ‬‫יום‬28.1.2014‫שהגישה‬ ,‫המקומית‬ ‫הועדה‬
) ‫חיפה‬ ‫לתו"ב‬‫המשיבה‬6(‫לקבוע‬ ‫הומלץ‬‫ברור‬ ‫לו"ז‬‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬‫הקיימות‬.
53.,‫כך‬‫התריעה‬ ‫טבעון‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫גם‬.‫כך‬ ‫על‬‫בדיון‬‫מ‬‫יום‬19.2.2016‫טבעון‬ ‫ציג‬ ‫טען‬2:
‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫האמירה‬ ‫אז‬ ‫ים‬ ‫הזמ‬ ‫לוחות‬ ‫ושא‬ ‫"ב‬‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ברורה‬ ‫מאוד‬
‫תיים‬ ‫ש‬ ‫שקובעים‬ ‫תגיד‬ ‫לא‬ ‫הועדה‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫יספיקו‬ ‫שלא‬ ‫ראה‬ ‫וכ‬ ‫יספיקו‬ ‫לא‬ ‫תיים‬ ‫ש‬
‫ים‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫לזרז‬ ‫באמת‬ ‫טיב‬ ‫ס‬ ‫אי‬ ‫שום‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫לתש"ן‬ ‫ים‬ ‫הזמ‬ ‫לוחות‬ ‫להערכת‬ ‫ון‬ ‫ג‬ ‫ומ‬
‫לה‬ ‫כן‬ ‫חייבים‬ ‫הם‬ ‫האלה‬ ‫והדברים‬‫י‬...."‫הזה‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוחות‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ ‫וכן‬ ‫כלל‬
54.‫אזהר‬ ‫תמרורי‬ ‫אף‬ ‫על‬‫י‬ ‫בפ‬ ‫חו‬ ‫שהו‬ ‫חמורים‬ ‫ה‬‫משיבות‬1‫ו‬2-‫רק‬ ‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬‫אלא‬ ,‫העותרת‬,
‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫לעיל‬ ‫וכמפורט‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬‫המשיבות‬2,6,3–‫משיבות‬ ‫ביכרו‬1‫ו‬2‫ו‬ ‫בכלל‬‫משיבה‬1
,‫ובמיוחד‬ ‫בפרט‬‫י‬ ‫עי‬ ‫לעצום‬‫יםו‬‫בוטה‬ ‫באופן‬ ‫להתעלם‬‫בעליל‬ ‫סביר‬ ‫ובלתי‬‫ות‬ ‫מהטע‬‫כבדות‬
‫המשקל‬‫החוות‬ ‫וי‬ ‫שפי‬ ‫האפשרות‬ ‫בדבר‬–‫לא‬‫יבוצע‬‫רבות‬ ‫ים‬ ‫ש‬ ‫במשך‬ ‫יגרר‬ ‫ולמצער‬,‫בשל‬
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫בתק‬ ‫הולמות‬ ‫הוראות‬ ‫היעדר‬‫לרפא‬ ‫ובמקום‬ ,‫ולתקן‬‫הפגמים‬ ‫את‬‫פלו‬ ‫ש‬‫ב‬‫ון‬ ‫תק‬
‫וב‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫משיבה‬ ‫החלטת‬2‫הוסיפה‬ ,‫משיבה‬1‫בהחלט‬ ‫והגדירה‬ ,‫משלה‬ ‫פגמים‬‫ת‬‫ה‬‫אים‬ ‫ת‬
‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫גרועים‬–‫סביר‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫בלוח‬ ‫החוות‬ ‫וי‬ ‫שפי‬ ‫כך‬-.‫ימוסמס‬
55.‫תט‬ ‫העותרת‬‫כי‬ ‫ען‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬‫ב‬‫יין‬ ‫ע‬‫וגע‬ ‫ב‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬
" ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ו/או‬ ‫ויין‬ ‫לפי‬ ‫ללו"ז‬‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫כהגדרתם‬ ",‫בחוסר‬ ‫גועות‬
‫י‬ ‫קיצו‬ ‫סבירות‬,‫שוויצרית‬ ‫ה‬ ‫כגבי‬ ‫חורים‬ ‫מלאות‬-‫מטרת‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫מבטיחות‬ ‫ן‬ ‫ואי‬
‫המרכזית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫ו‬ ‫דהיי‬ ,‫את‬‫וי‬ ‫פי‬‫החוות‬" ‫ו/או‬ ‫הקיימות‬‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬",‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬
‫וע‬ ‫למ‬‫ימום‬ ‫למי‬ ‫לצמצם‬ ‫ולמצער‬.‫לסביבה‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬
.‫ב‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫יין‬ ‫בע‬ ‫חמורה‬ ‫פירצה‬‫חה‬ ‫מ‬ ‫ספח‬ ‫כ‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬ ‫/תשריט‬
2
'‫עמ‬109‫מיום‬ ‫ישיבה‬ ‫לתמליל‬19.2.2015‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬
19
56.‫בערר‬78/14‫למשיבה‬ ‫תש"ן‬ ‫שהגישה‬1,,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫היא‬ ‫יסתה‬‫על‬ ‫לערער‬‫הועדה‬ ‫סמכות‬
‫לק‬ ‫המחוזית‬‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוח‬ ‫בוע‬‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬‫מסעיף‬ ‫שעלה‬ ‫)כפי‬96‫לערר‬
‫תש"ן‬‫של‬ ‫הכחול‬ ‫לקו‬ ‫מחוץ‬ ‫ממוקמים‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫ששטחי‬ ‫ה‬ ‫הטע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לרבות‬ ,
‫ית‬ ‫התכ‬:
‫הוראות‬ ‫קבעה‬ ‫כאשר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הילכה‬ ‫בו‬ ‫העוקף‬ ‫המסלול‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫"אין‬
‫ביחס‬ ‫מפורטות‬‫התכ‬ ‫בתחום‬ ‫ם‬ ‫שאי‬ ‫לשטחים‬"‫ית‬
57.‫לערר‬ ‫בתגובתה‬78/14‫עמוד‬ )17'‫סע‬ ,47.7‫משיבה‬ ‫השיבה‬ ,(‫לתגובה‬2:‫כי‬
‫וי‬ ‫לפי‬ ‫המיועדות‬ ‫הקרקעות‬ ‫אשר‬ ,‫ויים‬ ‫פי‬ ‫ספח‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫כי‬ ‫"יוזכר‬‫סקרות‬
‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫לפגם‬ ‫טעם‬ ‫בו...יש‬‫מחייב‬ ‫לא‬ ‫ספח‬ ‫ב‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬‫ושא‬ ‫ב‬ ‫....מדובר‬‫ו‬ ‫שהי‬
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫בבסיסה‬‫ש‬ ‫כמי‬ ‫העוררת‬ ‫וכי‬‫להעלות‬ ‫בערר‬ ‫יכולה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫הגישה‬
,‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫ממש‬ ‫שיש‬ ‫זה....ככל‬ ‫מסוג‬ ‫טיעון‬‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬ ‫הועדה‬ ‫מתבקשת‬
‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫לועדה‬ ‫להחזירה‬ ‫או‬ ,‫בהתאם‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬‫ואכן‬ ‫במידה‬ ‫שכן‬ ,‫לדחותה‬ ‫או‬ ,
‫לקבוע‬ ‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫הכללת‬ ‫אי‬‫הוראות‬
‫הקו‬ ‫תיקון‬ ‫המחייב‬ ,‫כמכלול‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫בסיסי‬ ‫בפגם‬ ‫שמדובר‬ ‫הרי‬ ,‫אלה‬ ‫לשטחים‬ ‫ביחס‬
‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫והפקדת‬ ‫הכחול‬".
58.‫שמשיבה‬ ‫למרות‬1'‫)ס‬ ‫תש"ן‬ ‫ות‬ ‫טע‬ ‫את‬ ‫בהחלטתה‬ ‫דחתה‬200‫כי‬ ‫וקבעה‬ (‫להחלטתה‬–
‫מתשריט‬ ‫כחלק‬ ‫לראותו‬ ‫ויש‬ ‫מחייב‬ ‫מעמד‬ ‫לו‬ ‫אשר‬ ‫ים‬ ‫מפו‬ ‫שטחים‬ ‫תשריט‬ ‫כוללת‬ ‫ית‬ ‫"התכ‬
‫ית‬ ‫התכ‬‫הימצאותו‬ ,,"‫בלבד‬ ‫י‬ ‫טכ‬ ‫יין‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫פרד‬ ‫במסמך‬ ‫זה‬ ‫תשריט‬ ‫של‬‫היא‬ ‫טרחה‬ ‫לא‬
‫החלטה‬ ‫של‬ ‫האפורטיבי‬ ‫בחלק‬ ‫מתאימה‬ ‫הוראה‬ ‫לכלול‬,‫יכלול‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫לפיה‬
‫ספח‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬ ‫תשריט‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫כל‬ ‫שטחי‬ ‫את‬ ‫גם‬
,‫מחייב‬‫הכח‬ ‫הקו‬ ‫לתיקון‬ ‫אפשרות‬ ‫בהיעדר‬ ‫או‬‫ולפרסמה‬ ‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫להפקיד‬ ,‫ול‬
‫המשיבה‬ ‫שדרשה‬ ‫כפי‬ ,‫גדויות‬ ‫להת‬2.‫תש"ן‬ ‫לערר‬ ‫בתגובתה‬
,‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫שטחי‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫ולא‬ ‫יתקון‬ ‫לא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫שהקו‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬
‫הוראת‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ,‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫שיפוטי‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫בעתיד‬ ‫לטעון‬ ‫פתח‬ ,‫תש"ן‬ ‫י‬ ‫בפ‬ ‫יפתח‬ ‫ובכך‬
‫ית‬ ‫התכ‬‫ובכך‬ ,‫לתחומה‬ ‫שמחוץ‬ ‫לשטחים‬ ‫מתייחסת‬ ‫היותה‬ ‫בשל‬ ‫בעליל‬ ‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫הוראה‬ ‫ה‬ ‫הי‬
‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫וכל‬ ‫יוטב‬ ‫שהמצב‬ ‫שבמקום‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫ולא‬ ,‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬ ‫תסוכל‬
20
‫החדשות‬ ‫החוות‬ ‫והן‬ ‫קיימות‬ ‫החוות‬ ‫הן‬ ‫במקביל‬ ‫יפעלו‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שוא‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫וירוכזו‬ ‫ו‬ ‫יפו‬
.‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫ה‬ ‫שתוקמ‬
.‫ג‬‫פ‬:‫תחילתה‬ ‫מועד‬ ‫לגבי‬ ‫וכן‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫הרצת‬ ‫תקופת‬ ‫משך‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫ירצה‬
59.‫הרצה‬ ‫תקופה‬ ‫לקבוע‬ ‫הייתה‬ ‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מוסדות‬ ‫מחובת‬‫מוגדרת‬‫ח‬ ‫למו‬ ‫ההגדרה‬ ‫היעדר‬ .
‫מאפשר‬ ,"‫ההרצה‬ ‫"תקופת‬‫ות‬ ‫שו‬ ‫ויות‬ ‫פרש‬‫שמשיבות‬ ‫כך‬3‫ו‬-7‫ה‬ ‫ס‬ ‫ת‬ ‫טיות‬ ‫טרס‬ ‫האי‬
‫בכ‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫די‬ ‫בלי‬ ‫עד‬ ‫אותה‬ ‫למתוח‬.‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫לתחילת‬ ‫מוגדר‬ ‫מועד‬ ‫קבע‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫ך‬
‫משיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ,‫תוכן‬ ‫מכל‬ ‫ת‬ ‫מרוק‬ ,‫זו‬ ‫פירצה‬1)‫סעיף‬204: ‫לפיה‬ ,(‫להחלטה‬
‫ההרצאה‬ ‫תקופת‬ ‫מתום‬ ‫ים‬ ‫ש‬ ‫חמש‬ ‫תוך‬ ‫יושלם‬ ‫הקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫וי‬ ‫"פי‬–‫שתיקבע‬
."‫האחסון‬ ‫למיכלי‬ ‫ראשון‬ ‫ייה‬ ‫ב‬ ‫היתר‬ ‫ממתן‬ ‫כחלק‬
60.‫כל‬ ‫אין‬‫הגיון‬ ‫וכל‬ ,‫סיבה‬‫ועדה‬ ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫להחלטה‬ ‫תושאר‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫שהגדרת‬ ‫בכך‬ ,
,‫מקומית‬‫ייה‬ ‫הב‬ ‫היתר‬ ‫של‬ ‫לשלב‬ ‫ותידחה‬,‫הרבה‬ ‫חשיבותה‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬‫ביסוד‬ ‫העומדת‬
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬.
61.‫שמשיבות‬ ‫כפי‬1‫ו‬-2,‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫שלאחר‬ ‫התקופה‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫ידעו‬‫עליהם‬ ‫חזקה‬
‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לקבוע‬ ‫שיכלו‬‫להות‬ ‫ולא‬‫ישום‬ ‫תחת‬ ‫החותר‬ ‫זה‬ ‫ריק‬ ‫חלל‬ ‫יר‬
.‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬ ‫ומימוש‬
62.‫שקבעה‬ ‫כפי‬ ,‫יה‬ ‫הב‬ ‫היתר‬ ‫הוצאת‬ ‫לשלב‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫משך‬ ‫קביעת‬ ‫הותרת‬ .‫ועוד‬ ‫זאת‬
‫משיבה‬1‫בסעיף‬204‫גם‬ ‫כרוכה‬ ,‫להחלטתה‬‫בזכות‬ ‫חמורה‬ ‫בפגיעה‬‫הציבור‬ ‫של‬ ‫הטיעון‬
‫בפרט‬ ‫העותרות‬ ‫ושל‬ ‫הרחב‬–‫ל‬ ‫כבר‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬ ‫שבשלב‬ ‫כך‬ ‫בשל‬‫למשך‬ ‫גד‬ ‫להת‬ ‫ה‬ ‫תוכל‬ ‫א‬
.‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שתקבע‬ ‫כפי‬ ,‫ההרצה‬ ‫תקופת‬
63.‫משיבה‬ ‫שהן‬ ‫לאחר‬1‫משיבה‬ ‫והן‬ ,2–‫וי‬ ‫פי‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫מטרתה‬ ‫כי‬ ‫הסכימו‬
‫של‬ ‫וגם‬ ‫החדש‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫מקבילה‬ ‫הפעלה‬ ‫תותר‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ,‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫ארבעת‬
, ("‫וגם‬ ‫)"גם‬ ‫הקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫ארבעת‬‫לא‬‫ה‬ ‫תקבע‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬‫במסגרת‬
‫ה‬‫ה‬ ‫וראות‬‫ית‬ ‫תכ‬,‫סופי‬ ‫דדליין‬‫וקשיח‬‫לעצמם‬ ‫ה‬ ‫ותרשי‬ ,‫הקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫ארבעת‬ ‫וי‬ ‫לפי‬
‫ופרצות‬ ‫מחללים‬ ‫יים‬ ‫עי‬ ‫לעצום‬–‫וי‬ ‫הפי‬ ‫ושלביות‬ ,‫הלו"ז‬ ‫בהגדרות‬ ‫רבים‬–‫יו‬ ‫פ‬ ‫על‬ ‫שברור‬
‫מקביל‬ ‫לאחסון‬ ‫שיובילו‬‫הקיימים‬ ‫ובמתחמים‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬,‫וספת‬ ‫לתקופה‬‫בלתי‬
21
‫מוגדרת‬,‫משיבות‬ ‫של‬ ‫הכבדים‬ ‫הכלכליים‬ ‫טרסים‬ ‫האי‬ ‫בשל‬ ‫ארוכה‬ ‫שתהיה‬ ‫יח‬ ‫לה‬ ‫ושסביר‬
3‫ו‬–7‫מהמשיבה‬ ‫ישיר‬ ‫גיבוי‬ ‫המקבלות‬ ,7.
64.‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ,‫מה‬ ‫אלא‬–‫המעביר‬ ‫תש"ן‬ ‫לבין‬ ‫ו‬ ‫בי‬ ‫הסכם‬ ‫בשל‬ ‫מובהק‬ ‫סט‬ ‫טר‬ ‫אי‬ ‫ו‬ ‫שהי‬
‫במס‬ ‫התמוהה‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫הביע‬ ‫כבר‬ ‫ואשר‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫משטח‬ ‫יכר‬ ‫חלק‬ ‫לשימושו‬‫מכתבו‬ ‫גרת‬
‫למשיבה‬1‫מיום‬19.1.2015‫בסעיף‬3–:‫כדלקמן‬
,‫בתחום‬ ‫וסה‬ ‫מ‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫דסית‬ ‫ה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫יקבע‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫"משך‬‫ותוך‬
‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫להציג‬ ‫התשתיות‬ ‫במשרד‬ ‫הדלק‬ ‫הל‬ ‫ולמ‬ ‫לחברה‬ ‫ות‬ ‫הזדמ‬‫של‬ ‫במקרה‬ ‫חילופית‬
‫מחלוקת‬"
65.‫טעם‬ ‫כל‬ ‫אין‬,‫כלשהו‬ ‫הסבר‬ ‫משיבות‬ ‫ע"י‬ ‫יתן‬ ‫לא‬ ‫וגם‬‫מ‬‫משיבות‬ ‫דוע‬1‫ו‬–2‫חייבו‬ ‫לא‬
‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הדיון‬ ‫בשלב‬ ‫דסית‬ ‫ה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫המצאת‬-,‫לחברה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫ות‬ ‫הזדמ‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬‫הל‬ ‫מי‬
‫הדלק‬‫להגיב‬ ‫התשתיות‬ ‫במשרד‬–‫עמדתו‬ ‫להביע‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫ויתר‬ ‫לעותרות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬
‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬ ‫דין‬ ,‫זה‬ ‫מטעם‬ .‫יין‬ ‫בע‬–‫הי‬‫י‬‫לה‬ ‫תה‬‫ידחות‬.‫הסף‬ ‫על‬
66.‫הצער‬ ‫שלמרבה‬ ‫אלא‬‫משיבה‬ ‫הן‬ ,2–‫משיבה‬ ‫והן‬1–‫בכך‬ ‫ודי‬ ,‫זו‬ ‫מסוגייה‬ ‫להתעלם‬ ‫בחרו‬
‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬ ‫בלבד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫ההחלטה‬ ‫לביטול‬ ‫להביא‬‫משיבה‬ ‫י‬ ‫בפ‬ ‫לדיון‬ ‫והחזרתה‬2–
‫לצורך‬–‫מוגדרת‬ ‫הרצה‬ ‫תקופת‬ ‫קביעת‬-‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬–.‫הצדדים‬ ‫מכל‬
.‫ד‬‫משיבה‬1‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫ים‬ ‫ש‬ ‫בשלוש‬ ‫האריכה‬ ,‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬
‫"שליפה‬ ‫באמצעות‬ ‫לרבות‬ ,‫מקה‬ ‫ה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫למעשה‬ ‫והלכה‬ ‫יין‬ ‫הע‬ ‫מן‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫שכלל‬ "‫מקה‬ ‫"ה‬
‫קביעת‬ ‫של‬ "‫מהבטן‬3‫השיקולים‬ ‫שקילת‬ ‫ללא‬ ,‫טיים‬ ‫הרלב‬ ‫ים‬ ‫תו‬ ‫ה‬ ‫איסוף‬ ‫ללא‬ ‫וספות‬ ‫ים‬ ‫ש‬
‫יהם‬ ‫בי‬ ‫ראוי‬ ‫איזון‬ ‫ללא‬ ‫וממילא‬ ‫טיים‬ ‫הרלב‬.
67.‫בסעיף‬6.3‫משיבה‬ ‫להחלטת‬2‫כי‬ ‫קבע‬ ,-‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬‫תוך‬ ‫יושלם‬
‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫מתום‬ ‫תיים‬ ‫ש‬.
68.‫משיבה‬3‫למשיבה‬ ‫שהגישה‬ ‫הערר‬ ‫במסגרת‬ ,‫זו‬ ‫קביעה‬ ‫על‬ ‫ערערה‬ ,1‫יתן‬ ‫לא‬ ,‫תה‬ ‫כשלטע‬ ,
‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוח‬ ‫לקבוע‬ ‫כביכול‬–‫תוצאות‬ ‫שהתקבלו‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫אותו‬ ‫לקבוע‬ ‫יתן‬ ‫שכן‬
‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיידרשו‬ ‫הסקרים‬.‫הקיימות‬ ‫בחוות‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫פירוק‬ ‫לאחר‬
‫המשיבה‬ ‫החליטה‬ ,‫מה‬ ‫משום‬1‫שגויה‬ ‫ערר‬ ‫ת‬ ‫טע‬ ‫לאמץ‬–‫)בסעיף‬ ,‫וקבעה‬ ,‫זו‬ ‫יה‬ ‫פ‬ ‫על‬204
:‫כי‬ (‫להחלטתה‬
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"

Recommended

עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל by
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל www.epidella.com
260 views47 slides
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון" by
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"www.epidella.com
423 views21 slides
עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__ by
עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__
עתירה הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד נמל המפרץ__www.epidella.com
101 views49 slides
stolero by
stolerostolero
stoleroAriel Shine
106 views13 slides
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 by
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 www.epidella.com
131 views32 slides
ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל by
ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל
ערר לעניין תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל www.epidella.com
731 views54 slides

More Related Content

Similar to עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"

ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנה by
ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנהערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנה
ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנהwww.epidella.com
288 views50 slides
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ... by
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...www.epidella.com
231 views22 slides
- דחיית בקדת רשות ערעוראבירם דהרי by
 - דחיית בקדת רשות ערעוראבירם דהרי - דחיית בקדת רשות ערעוראבירם דהרי
- דחיית בקדת רשות ערעוראבירם דהריTel-Aviv Journalists' Association
389 views6 slides
החלטה נמל המפרץ by
החלטה נמל המפרץהחלטה נמל המפרץ
החלטה נמל המפרץwww.epidella.com
25 views22 slides
העתירה נגד הסגר - טיוטא by
העתירה נגד הסגר - טיוטאהעתירה נגד הסגר - טיוטא
העתירה נגד הסגר - טיוטאAnochi.com.
226 views22 slides
עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל by
עתירה  דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אלעתירה  דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל
עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אלesty segal
660 views29 slides

Similar to עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון" (20)

ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנה by www.epidella.com
ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנהערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנה
ערר תכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל_לעניין התסקיר__מעגנה
www.epidella.com288 views
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ... by www.epidella.com
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
בקשת רשות לערור על אישור מתחם לוגיסטי נמלי ישראל_מועדה מחוזית חיפה _אלה נווה ...
www.epidella.com231 views
העתירה נגד הסגר - טיוטא by Anochi.com.
העתירה נגד הסגר - טיוטאהעתירה נגד הסגר - טיוטא
העתירה נגד הסגר - טיוטא
Anochi.com.226 views
עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל by esty segal
עתירה  דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אלעתירה  דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל
עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל
esty segal660 views
תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_ by www.epidella.com
תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_
תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_
www.epidella.com757 views
בגץ התנועה הליברלית דבש - טיוטה by Anochi.com.
בגץ התנועה הליברלית דבש - טיוטהבגץ התנועה הליברלית דבש - טיוטה
בגץ התנועה הליברלית דבש - טיוטה
Anochi.com.348 views
הרופא ד"ר דוד ביטון מנצח את ר.ר. רהיט לכל בע"מ (אלוף המזרונים) בתביעת ספאם יי... by David Biton
הרופא ד"ר דוד ביטון מנצח את ר.ר. רהיט לכל בע"מ (אלוף המזרונים) בתביעת ספאם יי...הרופא ד"ר דוד ביטון מנצח את ר.ר. רהיט לכל בע"מ (אלוף המזרונים) בתביעת ספאם יי...
הרופא ד"ר דוד ביטון מנצח את ר.ר. רהיט לכל בע"מ (אלוף המזרונים) בתביעת ספאם יי...
David Biton189 views
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה... by www.epidella.com
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
www.epidella.com719 views
אמהות ואבות בדיון בבית המשפט _ עתירת עירית חיפה נגד תכנית שימושי נמל המפרץ by www.epidella.com
אמהות ואבות בדיון בבית המשפט _ עתירת עירית חיפה נגד תכנית שימושי נמל המפרץאמהות ואבות בדיון בבית המשפט _ עתירת עירית חיפה נגד תכנית שימושי נמל המפרץ
אמהות ואבות בדיון בבית המשפט _ עתירת עירית חיפה נגד תכנית שימושי נמל המפרץ
www.epidella.com302 views

More from www.epidella.com

hok samchuyot.pdf by
hok samchuyot.pdfhok samchuyot.pdf
hok samchuyot.pdfwww.epidella.com
13 views12 slides
tyuta tirgum 16112022 1700.pdf by
tyuta tirgum 16112022 1700.pdftyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdfwww.epidella.com
151 views29 slides
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש by
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש www.epidella.com
692 views13 slides
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים by
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים www.epidella.com
443 views41 slides
post marketing__pfizer_2021.pdf by
post marketing__pfizer_2021.pdfpost marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdfwww.epidella.com
411 views38 slides
australian_spike in the nucleus.pdf by
australian_spike in the nucleus.pdfaustralian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdfwww.epidella.com
371 views58 slides

More from www.epidella.com(20)

אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש by www.epidella.com
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
www.epidella.com692 views
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים by www.epidella.com
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
www.epidella.com443 views
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי... by www.epidella.com
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
www.epidella.com112 views
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה by www.epidella.com
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווהעדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
www.epidella.com190 views
רשות לערור על תכנית מיתלוג by www.epidella.com
רשות לערור על תכנית מיתלוגרשות לערור על תכנית מיתלוג
רשות לערור על תכנית מיתלוג
www.epidella.com79 views
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו... by www.epidella.com
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
www.epidella.com271 views
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 by www.epidella.com
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
www.epidella.com99 views
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח by www.epidella.com
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
www.epidella.com475 views
חולים קשה לאחר חיסון by www.epidella.com
חולים קשה לאחר חיסון חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון
www.epidella.com372 views
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 by www.epidella.com
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
www.epidella.com74 views
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS by www.epidella.com
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
www.epidella.com298 views
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים by www.epidella.com
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
www.epidella.com496 views
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA by www.epidella.com
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
www.epidella.com168 views
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS by www.epidella.com
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
www.epidella.com214 views

עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"

 • 1. 1 ‫בחיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫עת"מ‬16-10-11102 ‫הליים‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫המשפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ :‫העותרים‬1.‫ווה‬ ‫אלה‬,.‫ת.ז‬036316735 ‫ב‬‫ובשם‬ ‫עצמה‬‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫רות‬ ‫מרחוב‬32/3‫טלפון‬ ,048360224‫פקס‬048360224 :‫ומייל‬enave2609@gmail.com -‫גד‬– :‫המשיבים‬1.‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬ 2.‫מחוז‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫חיפה‬ ‫פל‬ '‫שד‬ ,‫אזרחי‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫פרקליטות‬ ‫ע"י‬-‫ים‬15,'‫א‬3309519 .‫ת.ד‬550‫חיפה‬ ,3100401 :‫מטלפון‬04-8634005/6/7‫פקס‬04-8634011 3.‫ח‬(‫)תש"ן‬ ‫בע"מ‬ ‫רגיה‬ ‫וא‬ ‫פט‬ ‫תשתיות‬ ‫ברת‬ ‫יוחא‬ ,‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬‫ממשרד‬ ,‫עולמי‬ ‫ואסף‬ ‫שכטר‬ ‫י‬ ‫אברמזון‬ ‫אפרים‬,'‫ושות‬‫ביתר‬ ‫מרחוב‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬2, ‫ירושלים‬ , ‫טלפון‬025654000‫ופקס‬025654001 4.‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ 5.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ .‫אזרחי‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫פרקליטות‬ ‫ע"י‬ 6.‫המקומי‬ ‫הועדה‬‫חיפה‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫ת‬ ‫חיפה‬ ‫לעיריית‬ ‫המשפטי‬ ‫מהשירות‬ ‫גולדשמידט‬ ‫קרן‬ ‫כח‬ ‫בא‬ ‫ע"י‬ ‫ביאליק‬ ‫מרחוב‬3‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫דסה‬ ‫הה‬ ‫הל‬ ‫מ‬ ‫יין‬ ‫ב‬ , :‫טלפון‬04-8357089,04-8357095: ‫ומפקס‬8357903 7.‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫מדי‬-‫והמים‬ ‫רגיה‬ ‫הא‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ 8.‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫מחוז‬ ‫פרקליטות‬ ‫ע"י‬.‫אזרחי‬ ‫חיפה‬ 9.‫בע"מ‬ ‫אשקלון‬ ‫אילת‬ ‫ור‬ ‫צי‬ ‫קו‬.‫ת.ד‬801,‫אשקלון‬78101
 • 2. 2 ,‫כ"ל‬ ‫המ‬ ‫לשכת‬086740602:‫ופקס‬086740609 10.‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אזור‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬-‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ‫מושלי‬ ‫יעקב‬ '‫מרח‬7.‫,ת.ד‬25028‫,חיפה‬25028 :‫טלפון‬048428201‫פקס‬048428197 11.‫פט‬ ‫ל‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬-‫בז"ן‬ ‫פריש‬ ‫יאל‬ ‫ד‬ '‫מרח‬ ‫טויסטר‬ ‫עפר‬ ‫עוה"ד‬ ‫בה"כ‬ ‫ע"י‬3‫אביב‬ ‫תל‬ ,64731 ‫טלפון‬035228445‫פקס‬035228446 12.‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ ‫ייה‬ ‫וב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ '‫מרח‬‫ביאליק‬3‫חיפה‬ ,‫עו"ד‬ ‫באמצעות‬ ,,‫קורן‬ ‫ית‬ ‫דג‬ ‫טלפון‬048357246‫ומפקס‬048356213 13.‫ו‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫זבולון‬ ‫ייה‬ ‫וב‬ ‫ן‬ :‫טלפון‬ ‫רוזליס‬ ‫קרן‬ ‫עו"ד‬ ‫באמצעות‬048478155048478104 :‫פקס‬048478151 14.‫ייה‬ ‫וב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬–‫טבעון‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ככר‬1.‫ת.ד‬ ,‫טבעון‬ ,1060:‫טלפון‬049539210 ,‫ו‬ ‫רומ‬ ‫עודד‬ ‫עו"ד‬ ‫כוחם‬ ‫בא‬ ‫באמצעות‬04-8625656‫פקס‬048628181 15.‫עירית‬‫שר‬‫השלום‬ ‫דרך‬ ,20‫שר‬ , ‫דלר‬ ‫ט‬ ‫אלכס‬ ‫הדין‬ ‫עורך‬ ,‫כוחם‬ ‫בא‬ ‫באמצעות‬.‫מת.ד‬46577,‫חיפה‬ 3146501‫ומפקס‬048212116 16.‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬ ‫באמצעות‬‫מטלפון‬ ‫סגל‬ ‫איילה‬ ‫עו"ד‬04-8621147‫פקס‬048621503 ‫מל‬ ‫ה‬ ‫רחוב‬2‫חיפה‬ ‫משיבים‬8,9,11,12,13,14,15,16‫למען‬ ‫צורפו‬‫הזהירות‬.‫לערר‬ ‫צד‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,
 • 3. 3 ‫הלית‬ ‫מ‬ ‫עתירה‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫הליים‬ ‫מי‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫המשפט‬‫ביטול‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫בזה‬ ‫מתבקש‬ ‫משיבה‬ ‫החלטת‬1‫מתאריך‬‫לאש‬ ‫שהחליטה‬‫משיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫רר‬2-‫את‬ ‫תוקף‬ ‫למתן‬ ‫שאשרה‬ ‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬1139"‫ית‬ ‫"התכ‬ ‫להלן‬ '‫א‬‫תוך‬‫משיב‬ ‫החלטת‬ ‫של‬ ‫לרעה‬ ‫וי‬ ‫שי‬‫ה‬2,‫באמצעות‬ ‫לרבות‬ ‫הסרת‬‫משיבה‬ ‫בהחלטת‬ ‫שהוטלו‬ ‫מגבלות‬ ‫צמצום‬ ‫ו/או‬2‫משיבה‬ ‫על‬3. ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יתבקש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫החלט‬‫משיבה‬ ‫ת‬2‫מתאריך‬12.5.2014 ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אישור‬ ‫על‬ ‫החליטה‬ ‫שכאמור‬. ,‫"ל‬ ‫ה‬ ‫ההחלטות‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫יתבקש‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫סבירות‬ ‫חוסר‬ ‫מטעמי‬,‫י‬ ‫קיצו‬ ,‫זרים‬ ‫שיקולים‬ ‫שקילת‬‫ת‬ ‫מ‬ ‫התעלמות‬ ‫ו/או‬ ,‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫ים‬ ‫תו‬ ‫איסוף‬ ‫אי‬‫ו‬‫אי‬ ,‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫ים‬ ‫הרלו‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫אי‬ ,‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫שיקולים‬ ‫שקילת‬‫ו‬‫טיים‬‫הולם‬ ‫משקל‬ ‫מתן‬ ‫ואי‬ , ‫מסו‬ ‫לשיקולים‬‫ו/או‬ ‫העותרת‬ ‫י‬ ‫מטיעו‬ ‫לחלק‬ ‫התייחסות‬ ‫היעדר‬ ,‫העתירה‬ ‫בגוף‬ ‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫ימים‬ ‫מטיעו‬‫משיבים‬ ‫י‬‫לעתירה‬–‫יוצא‬ ‫וכפועל‬-‫מקה‬ ‫ה‬ ‫בהיעדר‬ ‫לוקה‬ ‫ההחלטה‬‫סטייה‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫תמ"א‬ ‫במסגרת‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבאה‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬30-‫ותמ‬"‫מ‬6‫טעם‬ ‫ללא‬ ‫וממילא‬ ,‫מקה‬ ‫ה‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ .‫יות‬ ‫מהמדי‬ ‫סטייה‬ ‫שיצדיק‬ ‫משקל‬ ‫כבד‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫על‬ ,‫ולחילופין‬ ,‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הפקדת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫יתבקש‬‫לדיון‬ ‫השבתה‬ ‫משיבה‬ ‫י‬ ‫בפ‬2‫משיבה‬ ‫י‬ ‫בפ‬ ,‫ולמצער‬1,.‫העתירה‬ ‫בגוף‬ ‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫ושאים‬ ‫ה‬ ‫בכל‬ ‫לדיון‬ ‫ימוקי‬ ‫מ‬ ‫כמתחייב‬ ‫וסף‬ ‫ו/או‬ ‫אחר‬ ‫סעד‬ ‫כל‬ ‫לעותרות‬ ‫ליתן‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יתבקש‬ ,‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫וסף‬ ‫ב‬ .‫העתירה‬ ‫המש‬ ‫בית‬ ‫מתבקש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫משיבות‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫כבד‬ ‫ה‬ ‫פט‬1-7‫ובשכ"ט‬ ‫משפט‬ ‫בהוצאות‬.‫דין‬ ‫עורך‬ ‫מספר‬ ‫עותרת‬ ‫תצהיר‬ ‫מצ"ב‬1‫העתירה‬ ‫לתמיכת‬–'‫א‬ ‫ספח‬ ‫כ‬.‫לעתירה‬
 • 4. 4 ‫העתירה‬ ‫ימוקי‬ ‫ואלו‬ 1.‫מבוא‬ ‫ה‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬‫המשיבות‬ ‫בהחלטות‬1‫ו‬-2"‫"ההחלטות‬ ‫להלן‬ ,‫ית‬ ‫תכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬"‫חפא"ג‬1139'‫א‬ –/‫חפ‬1920‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ '‫א‬"‫בש‬ ‫מתחם‬ ‫ביצירת‬ ‫ה‬ ‫יי‬ ‫שע‬ ( "‫ית‬ ‫"התכ‬ ‫)להלן‬‫של‬ ‫טח‬‫כ‬-1,170 ‫ם‬ ‫דו‬‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫איזור‬ ‫עבור‬"‫"המתחם‬ ‫)להלן‬‫דלק‬ ‫לאחסון‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫הקמת‬ ‫שמטרתו‬ , ‫ואשר‬ ‫תזקיקים‬ ‫יפוק‬ ‫ו‬ ,‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬‫וס‬ ‫ה‬ ‫מטרתו‬‫פ‬‫ת‬,‫וסף‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫והסמויה‬ ‫כפי‬ ,‫עצמה‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬ ‫חמורה‬ ‫בסטייה‬ ‫וזאת‬ ,("‫החדש‬ ‫הזיקוק‬ ‫"בית‬ ‫להלן‬ ‫שהו‬‫בתמ"א‬ ‫באה‬30‫ובתמ"מ‬6‫מקצועיות‬ ‫מעמדות‬ ‫י‬ ‫קיצו‬ ‫סבירות‬ ‫בחוסר‬ ‫גועה‬ ‫ה‬ ‫התעלמות‬ ‫תוך‬ , ‫של‬‫משרד‬,‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ‫משרד‬ ,‫הבריאות‬‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫והוועדה‬–‫ומעמדת‬ ‫מספר‬ ‫העותרת‬1‫בערר‬82/14("‫"הערר‬ ‫להלן‬ ). ‫ההחלטה‬‫ה‬‫תקבלה‬‫ב‬‫וב‬ ,‫מחטף‬‫אשר‬ ‫אופן‬‫אפלייה‬ ‫מגלם‬‫סבי‬ ‫וחוסר‬‫קיצו‬ ‫רות‬‫י‬‫רובד‬ ‫בכל‬‫כמפורט‬ ‫להלן‬,‫שתוצאתן‬–‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫והגדלת‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫חמורות‬ ‫השלכות‬ ‫שמטרתה‬ ‫למרות‬ ‫ית‬ ‫מהתכ‬–‫חזית‬ ‫וה‬ ‫המוצהרת‬–‫בזיהום‬ ‫הפחתה‬ ‫ו‬ ‫דהיי‬ ,‫הפוכה‬ ‫בדיוק‬ ‫ה‬ ‫הי‬ .‫האוויר‬ ‫התקבלה‬ ‫ההחלטה‬‫דחיית‬ ‫תוך‬‫כל‬‫ה‬‫י‬ ‫טיעו‬‫ם‬‫של‬ ‫המשקל‬ ‫כבדי‬‫העותר‬‫ת‬‫בערר‬,‫התעלמות‬ ‫תוך‬ ‫מקריאות‬,‫העותרת‬ ‫של‬‫ה‬‫הבריאות‬ ‫ומשרד‬ ,‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫וועדה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לבטל‬‫משום‬ ,‫תושג‬ ‫לא‬ ‫שתכליתה‬‫ותוך‬‫הרע‬‫ה‬‫של‬ ‫מהותית‬‫החלט‬‫הו‬ ‫ת‬‫המ‬ ‫ועדה‬‫ח‬‫וזית‬-‫ו‬‫קיבוע‬‫חמורים‬ ‫כשלים‬ ‫ב‬ ‫ומטרידים‬‫החלטה‬,‫ים‬ ‫וסיכו‬ ‫זיהום‬ ‫שיגדיל‬ ‫באופן‬-‫ב‬‫ומקת‬ ‫מ‬ ‫לא‬ ‫סטייה‬-‫מ‬‫ה‬‫יות‬ ‫מדי‬‫כפי‬ ‫ב‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבאה‬‫תמ"א‬30. -'‫מס‬ ‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬ ‫החלטת‬ ‫העתק‬1‫חפא‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫ושא‬ ‫ב‬ ‫בעררים‬"‫ג‬1139 ‫א‬'‫מצורף‬‫ספח‬ ‫כ‬'‫ב‬.‫זו‬ ‫לעתירה‬ -‫ה‬‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫וועדה‬ ,‫גדויות‬ ‫להת‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫וועדת‬ ‫החלטת‬ ‫עתק‬ 1139‫מצורף‬ , '‫א‬‫ספח‬ ‫כ‬'‫ג‬.‫זו‬ ‫לעתירה‬ -‫מסמ‬ ‫העתקי‬‫חפא‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫כי‬"‫ג‬1139'‫א‬‫מצורפים‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫ותק‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫תשריט‬ ‫לרבות‬ ‫ספח‬ ‫כ‬'‫ד‬.‫זו‬ ‫לעתירה‬ -‫העתק‬'‫מס‬ ‫העותרות‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫כתב‬1-‫ספחיו‬ ‫על‬‫מצורף‬‫ה‬ ‫ספח‬ ‫כ‬'‫זו‬ ‫לעתירה‬ -‫הערה‬-.‫אחרת‬ ‫צוין‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫הח"מ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוספו‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫ההדגשות‬ ‫כל‬
 • 5. 5 2.‫לעתירה‬ ‫הצדדים‬ 1.'‫מס‬ ‫העותרת‬1,‫אל‬,‫ווה‬ ‫ה‬,‫חיפה‬ ‫העיר‬ ‫תושבת‬‫ה‬ ‫הי‬‫ושאים‬ ‫ב‬ ‫מקצועית‬ ‫מומחיות‬ ‫בעלת‬ ‫בעלת‬ ,‫העתירה‬ ‫שוא‬‫בביולוג‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬‫יה‬‫יון‬ ‫מהטכ‬‫באפידמיולוגיה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ותואר‬‫חיפה‬ ' ‫מאו‬, ‫ב‬‫מומחיות‬‫סביבתי‬‫ת‬‫הגישה‬ ‫העותרת‬ .‫למשיבה‬1‫גדות‬ ‫הת‬,‫ית‬ ‫לתכ‬‫וכן‬‫את‬‫ערר‬82/14‫על‬ ‫מתאריך‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫החלטת‬12.5.2014‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬. ‫פעלה‬ ‫העותרת‬‫והן‬ ,‫עצמה‬ ‫עבור‬ ‫הן‬,"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫כמרכזת‬ ‫ה‬ ‫המו‬‫מע‬‫ל‬12,000‫את‬ ‫ולעצור‬ ‫באזור‬ ‫והזיהומים‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫שמטרתו‬ ‫תושבים‬ .‫הפטרוכימי‬ ‫הפיתוח‬ ‫יות‬ ‫תכ‬ 3.'‫מס‬ ‫המשיבה‬1‫היא‬,‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬‫הארצי‬ ‫המועצה‬ ‫של‬‫קיבלה‬ ‫אשר‬ ,‫יה‬ ‫וב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫ת‬ ‫ביולי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬2016.‫הערר‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ‫תיים‬ ‫כש‬ , 4.'‫מס‬ ‫המשיבה‬2‫היא‬,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫אשר‬‫ה‬ ‫לראשו‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫החליטה‬‫במאי‬ 2014. 5.'‫מס‬ ‫המשיבה‬3,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יזמית‬ ‫היא‬,‫במתחם‬ ‫הזכויות‬ ‫ובעלת‬‫תש"ן‬ ,‫הממשלתית‬ ‫החברה‬. 6.‫המשיב‬'‫מס‬4‫הוא‬‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬‫אשר‬ ,‫שהוכן‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫את‬ ‫בחן‬ ‫המשיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬3‫למשיבות‬ ‫הגיש‬ ‫ואשר‬ ,‫מטעמה‬ ‫מי‬ ‫ו/או‬ ,1‫ו‬-2‫עמדה‬ ‫יירות‬ ‫ו/או‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫היו‬ ‫שאמורים‬ ,‫מקצועיים‬‫משיבות‬ ‫החלטות‬1‫ו‬-2‫ו/או‬ ,‫מהם‬ ‫התעלמו‬ ‫אלמלא‬ ‫הרא‬ ‫המשקל‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫אלמלא‬.‫להם‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ ‫שהיה‬ ‫וי‬ 7.'‫מס‬ ‫המשיב‬5‫הוא‬‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫הי‬ ‫אשר‬ ,‫ל‬ ‫צד‬ ‫ה‬‫ו‬ ,‫הערר‬ ‫ועדות‬ ‫ישיבות‬‫יירות‬ ‫הגיש‬ ‫אשר‬ ‫משיבות‬ ‫ע"י‬ ‫הראוי‬ ‫המשקל‬ ‫יתן‬ ‫לא‬ ‫להם‬ ‫שגם‬ ,‫דעתת‬ ‫וחוות‬ ‫עמדה‬1‫ו‬-2. 8.'‫מס‬ ‫המשיבה‬6-‫היא‬‫חיפה‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫אשר‬ ,‫של‬ ‫טרס‬ ‫לאי‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫פעלה‬ ‫תושביה‬‫קידמ‬‫"ל‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫ה‬‫תושביה‬ ‫של‬ ‫טרס‬ ‫לאי‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫ופעלה‬ , 9.‫המשיב‬'‫מס‬7–‫הוא‬,‫והמים‬ ‫רגיה‬ ‫הא‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ‫הודה‬ ‫אשר‬ ,‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫הגדלה‬ ‫לרבות‬ ,‫דלקים‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫וספת‬ ‫ייצוא‬ ‫תעשיית‬ ‫לליבת‬ ‫תשתית‬ ‫ליצור‬ ‫אמורה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫ואשר‬ ,‫והיצור‬ ‫האחסון‬ ‫פחי‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬‫עם‬ ‫ערך‬ ‫ש‬‫תח‬ ‫ב‬ ‫מחזיק‬ ,‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫במתחם‬ ‫משמעותי‬,‫והגז‬ ‫הדלק‬ ‫הל‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫אגף‬ ‫קיים‬ ‫במשרד‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫תחרותיות‬ ‫לעודד‬ ‫שמטרתו‬–‫למטרתה‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫הקלעים‬ ‫מאחורי‬ ‫פועל‬ ‫ולכן‬ ‫תחליף‬ ‫יהווה‬ ‫לא‬ ,‫החדש‬ ‫שהמתחם‬ ,‫לכך‬ ‫להביא‬ ‫מטרתו‬ ,‫למעשה‬ ‫והלכה‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫המוצהרת‬ ‫למתחמים‬‫הקי‬‫י‬‫אלא‬ ,‫מים‬–.‫להם‬ ‫יתווסף‬ 10.'‫מס‬ ‫המשיב‬8‫הוא‬ ,‫האוצ‬ ‫משרד‬.‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫העתקת‬ ‫במימון‬ ‫אחריות‬ ‫לו‬ ‫קיימת‬ ‫אשר‬ ,‫ר‬ 11.'‫מס‬ ‫המשיב‬10‫ה‬ ,‫ממשלתית‬ ‫חברה‬ ‫ו‬ ‫י‬,‫ורותיה‬ ‫בצי‬ ‫אשר‬‫זורמים‬‫דלק‬ ‫מוצרי‬‫היתר‬ ‫בין‬ , ‫מ‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫אל‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬‫ב‬,‫חיפה‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫ומאשקלון‬.‫קצ"אא‬‫ת‬ ‫מאחס‬ ‫ב‬‫באשקלון‬ ‫שברשותה‬ ‫שטח‬-‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬,‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬‫גם‬ ‫)ובעתיד‬ "‫"תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫המופק‬
 • 6. 6 ,‫יו‬ ‫פ‬ ‫כשעל‬ ("‫"לוויתן‬ ‫ממאגר‬‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫מגבלה‬ ‫ובהיעדר‬‫העותרת‬ ‫י‬ ‫טיעו‬ ‫חרף‬–‫לעבור‬ ‫עשוי‬ ."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫לחוות‬ ‫גם‬ ‫ומשם‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫אל‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫ה‬ ‫ממ‬ 12.'‫מס‬ ‫המשיב‬10‫הוא‬‫מפרץ‬ ‫אזור‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬‫חיפה‬‫מצויות‬ ‫בסמכותו‬ ‫אשר‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ , ‫בין‬ ,‫בעבר‬ ‫טיות‬ ‫רלוו‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫תן‬ ‫ואשר‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫יות‬ ‫העירו‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫ות‬ ‫תח‬ ‫מרבית‬ ‫היתר‬‫למש‬‫יבות‬1‫ו‬-2‫המשיב‬ ‫העלה‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ .11‫חש‬‫אל‬ ‫מהמתחם‬ ‫מזהמים‬ ‫לפליטות‬ ‫כבד‬ ‫ש‬ .‫הסמוכות‬ ‫הערים‬ 13.'‫מס‬ ‫המשיב‬11‫הם‬ ,,‫בז"ן‬ ,‫פט‬ ‫ל‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬‫אשר‬‫בהחלטה‬‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫לאישור‬1200‫של‬ '‫ב‬ ‫המשיבה‬1,‫בסעיף‬ ‫קבע‬155‫יזוקק‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫כי‬ ,‫הזיקוק‬ ‫בבתי‬‫שבבעלותם‬. 14.'‫מס‬ ‫המשיבה‬12‫היא‬ ,,‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫אשר‬‫בשטח‬ .‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מצויה‬ ‫סמכותה‬ 15.'‫מס‬ ‫המשיבה‬13‫היא‬ ,,‫זבולון‬ ‫ייה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬‫ה‬ ‫תהיי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫פליטות‬ ‫אשר‬ .‫בה‬ ‫כללים‬ ‫ה‬ ‫הישובים‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫בעלות‬ '‫מס‬ ‫המשיבה‬14‫היא‬‫טבעון‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬,‫היא‬ ‫גם‬ ‫אשר‬ ‫בתחומיה‬ ‫שכן‬ ,‫טית‬ ‫טרס‬ ‫אי‬,‫אלרועי‬ ‫חוות‬ ‫ממוקמת‬.‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫גם‬ ‫יאוחסן‬ ‫שם‬ ‫ואשר‬ 16.'‫מס‬ ‫המשיבה‬15,‫היא‬‫שר‬ ‫עיריית‬‫י‬ ‫בתכ‬ ‫גובלת‬ ‫אשר‬ ‫עיר‬ ,‫ית‬ ‫מהתכ‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ואשר‬ ‫ת‬ .‫המתחם‬ ‫פיצות‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫בה‬ ‫רחבים‬ ‫אזורים‬ ‫אל‬ ‫מגיע‬ 17.'‫מס‬ ‫המשיבה‬16,‫היא‬‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ואשר‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫גובלת‬ ‫אשר‬ ‫עיר‬ , .‫המתחם‬ ‫פיצות‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫בה‬ ‫רחבים‬ ‫אזורים‬ ‫אל‬ ‫מגיע‬ ‫ית‬ ‫מהתכ‬ 3.‫עובדתי‬ ‫רקע‬ 1‫הי‬ ‫העותרת‬ .‫ה‬‫כ‬ ‫והן‬ ,‫עצמה‬ ‫בשם‬ ‫עותרת‬‫ציג‬‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫במסגרת‬ ‫הפועלות‬ ,‫ציבור‬ ‫ת‬ "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬,."‫החופים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫"הפורום‬ ‫ועמותת‬ "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬–‫מעל‬ ‫ה‬ ‫המו‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬12,000‫ואשר‬ ‫תושבים‬ ‫והסיכו‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫למטרה‬ ‫שמה‬,‫וסף‬ ‫וב‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫הקיימים‬ ‫החמורים‬ ‫ים‬ ‫באזור‬ ‫הפטרוכימיים‬ ‫המפעלים‬ ‫להרחבת‬ ‫יות‬ ‫התוכ‬ ‫את‬ ‫לעצור‬–‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫בכדי‬ .‫באזור‬ ‫הפגועה‬ 2‫על‬ ‫הצביעו‬ ‫שהעותרות‬ ‫ולאחר‬ , ‫הליכים‬ ‫מיצוי‬ ‫לאחר‬ ‫באה‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫העתירה‬ .‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שרשרת‬ ‫כשלים‬‫פלו‬ ‫ש‬‫ובראש‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫באישור‬‫החמרת‬ ‫ן‬,‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫הפגיעה‬‫הזיהום‬ ‫מצב‬ ‫הרעת‬ ‫הקיים‬‫הקיים‬ ‫מבמצב‬ ‫יותר‬ ‫מזהמים‬ ‫חומרים‬ ‫אחסון‬ ‫ו/או‬ ‫אחסון‬ ‫כפלי‬ ‫באמצעות‬,‫החמרת‬ ‫הבטיחותיים‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫העותרות‬ ‫ו‬ ‫טע‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ישובים‬ ‫של‬ ‫רחבת‬ ‫בסביבה‬
 • 7. 7 ‫ציבורית‬ ‫גדות‬ ‫הת‬ ‫מבלי‬ ‫להקים‬ ‫מאפשרת‬–‫פטרוכימ‬ ‫מפעלים‬ / ‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬‫ליתן‬ ‫מבלי‬ ,‫יים‬ .‫גד‬ ‫להת‬ ‫לציבור‬ ‫אפשרות‬ 3.‫ב‬‫קבע‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬: ‫חלקן‬ ,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫המצויות‬ ‫ות‬ ‫יש‬ ‫דלק‬ ‫מיכלי‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫לתת‬ ‫אמורה‬ ‫זו‬ ‫ית‬ ‫"תכ‬ ‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫ל‬ ‫הטרמי‬ ‫חוות‬ :‫ם‬ ‫הי‬ ‫ו‬ ‫שיפו‬ ‫הארתים‬ .‫הבריטי‬ ‫דט‬ ‫המ‬ ‫מתקופת‬ ‫עוד‬ ‫ממתחם‬ ‫וכן‬ ,‫טבעון‬ ‫בקרית‬ ‫המצויה‬ ‫אלרואי‬‫ה‬20-,‫חיפה‬ ‫מל‬ ‫בתחום‬ ‫המצוי‬ ‫האקרס‬ ‫פחי‬ ‫להעתקת‬ ‫ואפשרות‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫יתן‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בחוות‬ ‫האחסון‬ ‫פח‬ .‫בשלבים‬ ‫שתועתק‬ .‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫הדלק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫המיכלים‬ ‫מחוות‬ ‫האחסון‬ ‫מפורטת‬ ‫ברמה‬ ,‫מיוחדת‬ ‫לתעשיה‬ ‫הקרקע‬ ‫יעוד‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫זו‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫של‬ ‫מטרותיה‬ ‫זכויו‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ,‫מיתארית‬‫ע‬ ‫השמירה‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬ ,‫יה‬ ‫הב‬ ‫ת‬"....‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫ל‬ 4.‫הת‬‫כ‬‫ית‬‫ביום‬ ‫להפקדה‬ ‫תפרסמה‬22.11.2013‫הוגשו‬ .‫לה‬9‫גדויות‬ ‫הת‬,‫משרד‬ ‫של‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫וגם‬ '‫וכו‬ ,‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫קצ"אא‬ ,‫התשתיות‬‫ביום‬ ‫שהוגשה‬ ,‫הח"מ‬ ‫גדות‬ ‫הת‬18.2.2014. ‫ה‬‫ית‬ ‫תכ‬–"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬-‫חפא"ג‬9113'‫א‬ 5."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫ית‬ ‫תכ‬‫כ‬ ‫של‬ ‫כשטח‬ ‫על‬ ‫משתרעת‬–1,170‫כ‬ ‫מהם‬ ,‫ם‬ ‫דו‬–630‫כ"אזור‬ ‫מים‬ ‫דו‬ ‫ותזקיקיו‬ ‫גולמי‬ ‫פט‬ ‫של‬ ‫מיכלים‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מייעדת‬ ‫שם‬ ,"‫מיוחדות‬ ‫חיות‬ ‫ה‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫תעשיה‬‫גם‬ ‫כמו‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫יפוק‬ ‫אתר‬-‫תשתית‬‫לשם‬ ‫וצרת‬ ‫ה‬‫בקרית‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫העתקת‬ ‫חי‬‫אלרואי‬ ,‫ים‬–‫ובמתחם‬ ,‫טבעון‬20‫אייקר‬‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫כלולים‬ ,‫וסף‬ ‫ב‬ .‫ס‬-50‫פסולת‬ ‫לאתר‬ ‫מים‬ ‫דו‬– ‫למשריפה‬ ‫לימים‬ ‫להפוך‬ ‫שעתיד‬‫)לפי‬‫ובמבר‬ ‫מ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫החלטת‬2014‫פסולת‬ ‫שאתרי‬ ‫כך‬ ( "‫"תרמיים‬ ‫ים‬ ‫למתק‬ ‫להפוך‬ ‫יוכלו‬‫כך‬ ‫על‬ ‫וסף‬ .‫משריפות‬ ‫קרי‬ ,–‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כוללת‬‫כ‬ ‫עוד‬–300‫ם‬ ‫דו‬ ‫"אזור‬‫תע‬‫תש"ן‬ ‫ציגי‬ ‫הצהרת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ,"‫בעתיד‬ ‫מפורט‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫מיוחד‬ ‫שייה‬–‫למשרד‬ ‫יועד‬ .‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬ ‫הקמת‬ ‫לשם‬ ‫התשתיות‬ 6.‫ר‬ ‫בשמות‬ ‫התגלגלה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫ש‬ ‫לכך‬ ‫עדות‬ ‫קיימת‬ .‫וכחית‬ ‫ה‬ ‫תה‬ ‫ומתכו‬ ‫לשמה‬ ‫שהגיעה‬ ‫עד‬ ‫בים‬‫פתחה‬ ‫אחר‬ ‫בשם‬‫התשעים‬ ‫ות‬ ‫בש‬ ‫עוד‬‫קראה‬ ‫)אז‬1139,‫מכן‬ ‫לאחר‬ .(‫/ג‬‫ס‬ ‫ו‬ ‫פתחה‬‫גרה‬‫שוב‬-‫בשם‬‫חפא"ג‬ 1139‫ולבסוף‬–‫ביום‬ ‫פתחה‬1.8.2001‫חפא"ג‬ :‫וכחי‬ ‫ה‬ ‫בשמה‬1139.'‫א‬ 7.‫ת‬ ‫מש‬ ‫החל‬2002‫יי‬ ‫בע‬ ‫תקיימו‬ ,‫המשיבה‬ ‫במסגרת‬ ‫ים‬ ‫דיו‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ן‬2.‫אך‬‫חפא‬ ‫מסמכי‬"‫ג‬1139'‫א‬ ‫מסמכים‬ ‫בהם‬ ‫הכילו‬‫ים‬ ‫לסיכו‬ ‫וגעים‬ ‫ה‬–‫ורק‬ ‫אך‬‫מחלקו‬‫המתחם‬ ‫של‬,‫החלק‬‫חוות‬ ‫תקום‬ ‫בו‬ ‫המיכלים‬‫ה‬ ‫ועמדת‬‫יפוק‬‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫בעבור‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫בסקרי‬ ‫היה‬ ‫מדובר‬ .,‫ול‬‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫יין‬ ‫ע‬ .‫הבטיחותיים‬‫יין‬ ‫לע‬‫הוגשו‬ ,‫אלו‬ ‫סקרים‬‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫המשיבה‬6‫המשיבה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,4.
 • 8. 8 ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬-‫המרשתת‬ ‫בדרך‬ ‫לציבור‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הפקדת‬ ‫בשעת‬–‫ל‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫סקרי‬‫יין‬ ‫ע‬ ‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬‫הטיעון‬ ‫זכות‬ ‫משמעותית‬ ‫פגעה‬ ‫בכך‬ .‫ם‬ ‫תוכ‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫שיוכלו‬ ‫בכדי‬ ‫אויר‬ ‫לזיהום‬ ‫הוכחה‬ ‫בו‬ ‫הכיל‬ ,‫לדוגמה‬ ‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫סקר‬ ‫שכן‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫גד‬ ‫כ‬ ,‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ .‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬ ‫רחבים‬ ‫אזורים‬ ‫על‬ ‫וישפיע‬ ‫ית‬ ‫מהתכ‬ ‫בע‬ ‫שי‬ ‫רב‬ 8.‫המשיבה‬ ‫החלטת‬2:‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫ביום‬12.5.2014‫התקיים‬‫דיון‬‫משיבה‬ ‫אצל‬2‫המשיבה‬ ‫ית‬ ‫בתוכ‬ ,3‫גדות‬ ‫הת‬ ‫ה‬ ‫דו‬ ‫שבו‬ , ‫העותר‬‫ו‬‫מאפשרת‬ ‫ית‬ ‫התוכ‬ ‫כי‬ ‫ו‬ ‫טע‬ ‫העותרות‬ .‫ת‬‫אזרחית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫בסמיכות‬-‫לה‬ ‫פתח‬‫גדלת‬ ‫אחסון‬–‫ויצירת‬‫חדש‬ ‫תעשייה‬ ‫אזור‬,‫פיצים‬ ‫ו‬ ‫דליקים‬ ‫פט‬ ‫מוצרי‬ ‫ו‬ ‫יאוחס‬ ‫בו‬‫בסמיכות‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫החו‬ ‫בהיקף‬ ‫סיכון‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ‫כבר‬ ‫אשר‬ ‫לאזור‬‫ובאופן‬ ,‫שבו‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬ ‫מרים‬‫אשר‬‫מייצר‬ ‫מיטיבה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫טען‬ ‫עוד‬ .‫האזור‬ ‫לתושבי‬ ‫חמורים‬ ‫ובטיחותיים‬ ‫בריאותיים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫התושבים‬ ‫את‬ ‫מעמידה‬ ‫ואף‬ ‫כלל‬‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בסיכון‬.‫כן‬ ‫י‬ ‫לפ‬ ‫מאשר‬‫של‬ ‫ות‬ ‫טע‬ ‫ו‬ ‫טע‬ ,‫במקביל‬ ‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬-‫בריכוז‬ ‫לעלייה‬ ‫החשש‬ ‫יין‬ ‫לע‬‫ב‬ ‫המסרטן‬ ‫המזהם‬,‫זן‬‫הישובים‬ ‫בקרבת‬ ‫הסמוכ‬‫שמהווה‬ ‫באופן‬ ,‫הייחוס‬ ‫לערכי‬ ‫מעל‬ ‫חריגות‬ ‫לו‬ ‫קיימות‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ ,‫דאז‬ ‫כבר‬ ‫אשר‬ ,‫ים‬ .‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ 9.,‫גדות‬ ‫ההת‬ ‫במהלך‬ ‫שהועלו‬ ‫משקל‬ ‫כבדי‬ ‫ים‬ ‫טיעו‬ ‫בדקו‬ ‫ש‬ ‫ומבלי‬ ,‫היום‬ ‫באותו‬ ‫עוד‬‫אושרה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫האוויר‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הסתייגויות‬ ‫תוך‬ ,.‫חי‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫ק‬ ,‫פה‬‫של‬ ‫חלקן‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫יבלה‬ ,‫גדויות‬ ‫ההת‬.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫ואישרה‬"‫מצ‬‫ב‬‫ספח‬ ‫ב‬‫ו‬'-.‫גדות‬ ‫ההת‬ ‫ועדת‬ ‫תמליל‬ 10.'‫מס‬ ‫העותרת‬ ‫מטעם‬ ‫שהוגש‬ ‫הערר‬1‫הערר‬ ‫והליכי‬ ‫ביום‬21.7.2014‫בקשת‬ ‫הוגשה‬‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫לממו‬ ‫לערור‬ ‫רשות‬‫מסוגיות‬ ‫ההתעלמות‬ ‫בשל‬ , .‫בהחלטה‬ ‫משקל‬ ‫כבדות‬‫התקיימה‬ ‫כי‬ ‫התריעה‬ ‫העותרת‬‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫משיקולים‬ ‫התעלמות‬–‫כגון‬ ‫מצר‬ ‫היווצרות‬‫וסביבתית‬ ‫בטיחותית‬ ‫מסוכן‬ ‫ף‬‫אדיר‬‫בהיקפו‬-‫אזורי‬ ‫בקרבת‬‫תהיה‬ ‫כי‬ ,‫מגורים‬ ‫ולא‬ ‫בפליטות‬ ‫עליה‬‫פליטות‬ ‫צמצום‬‫סטים‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫כי‬ ,‫ויגיע‬ ‫הגז‬ ‫במאגרי‬ ‫מצא‬ ‫ש‬ ‫פט‬ ‫של‬ ‫סוג‬ , ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לזיקוק‬-‫יאוחסן‬‫פי‬ ‫וה‬ ‫הזיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫מהוה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫צות‬ ‫איום‬‫יה‬ ‫סיכו‬ ‫בשל‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫על‬-.‫ועוד‬ ,‫אסון‬ ‫למגה‬ ‫הסיכון‬ ‫ובעיקר‬‫מצ"ב‬‫ז‬ ‫ספח‬ ‫כ‬' .‫לעתירה‬ 11.‫ביום‬27.8.2014‫הוגש‬‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ערר‬‫)ערר‬78/14(,‫אשר‬‫הועדה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫תקף‬ ‫המחוזית‬‫כי‬ ‫ה‬ ‫וטע‬ ,‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לגבי‬ ‫שקבעה‬ ‫המגבלות‬ ‫יין‬ ‫לע‬"‫מ‬ ‫כה‬ ‫בשלב‬ ‫יתן‬ ‫לא‬‫אוחר‬ ‫חדש‬ ‫תסקיר‬ ‫יחייבו‬ ‫אשר‬ ‫ויים‬ ‫שי‬ ‫לדרוש‬"'‫)ס‬60‫כי‬ ,("‫פליטות‬ ‫להגבלת‬ ‫בדין‬ ‫יסוד‬ ‫כל‬ ‫אין‬ '‫)ס‬ "‫אחרים‬ ‫"מפעלים‬ ‫של‬ ‫מותרות‬ ‫פליטות‬ ‫בשל‬ ,‫ממפעל‬ ‫מותרות‬85(‫לפלוט‬ ‫לה‬ ‫תן‬ ‫שי‬ ‫כך‬
 • 9. 9 ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬ ‫המצויים‬ ‫בגורמים‬ ‫להתחשב‬ ‫מבלי‬ ‫מזהמים‬.‫כן‬ ‫כמו‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫עררה‬ ,‫וי‬ ‫פי‬‫חוות‬ ‫שמן‬ ‫חוף‬–‫וה‬‫כ‬) ‫פרד‬ ‫שטח‬ ‫בתא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫במתחם‬ ‫ללתה‬‫ספח‬ ‫להלן‬ ‫ראו‬_‫ח‬1( 12.‫ביום‬2.9.2014‫הוגש‬‫ערר‬‫העותרת‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אישור‬ ‫על‬‫)ערר‬82/14(.‫הערר‬‫תקף‬‫ה‬‫י‬‫ים‬ ‫שו‬ ‫בטים‬ ‫בהחלטה‬–‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫השלכות‬ ‫בדיקת‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫שיקולים‬ ‫של‬ ‫הכללתם‬ ‫אי‬ ‫הגיאו‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫טיים‬ ‫רלוו‬ ‫שיקולים‬ ‫שקילת‬ ‫אי‬ ,‫האוויר‬‫לוגי‬–‫ש‬ ‫כך‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫י‬ ‫מתק‬‫יעמדו‬ ‫לא‬ ‫אדמה‬ ‫ברעידות‬‫לפיצוצים‬ ‫המצרפי‬ ‫הסיכון‬ ‫שקילת‬ ‫אי‬ ,-‫בשטח‬ ‫גפ"ם‬ ‫חוות‬ ‫הימצאות‬ ‫בשל‬ ‫ית‬ ‫התכ‬–‫בהיקף‬‫אחסון‬‫ה‬ ‫הטמ‬ ‫ומבלי‬ "‫אתא‬ ‫"קרית‬ ‫בחוות‬ ‫כיום‬ ‫מהקיים‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫תחתית‬,‫ועוד‬(‫ותזקיקיו‬ ‫פט‬ /‫סט‬ ‫ד‬ ‫מעובה+קו‬ ‫י‬ ‫פחמימ‬ ‫גז‬ ‫טון‬ ‫אלפי‬ ‫)עשרות‬. 13.‫ביום‬6.1.2015‫תש"ן‬ ‫תגובת‬ ‫שלחה‬-‫ווה‬ ‫לערר‬82/14‫לבטל‬ ‫ביקשה‬ ,‫תש"ן‬ .‫לפחות‬12 ‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬‫ל‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬‫ו‬ ‫הח"מ‬ ‫גדות‬ ‫הת‬ ‫אחר‬‫חיפ‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬,‫ה‬ ‫סעיף‬ ‫לרבות‬1.3‫בדבר‬‫המתקן‬ ‫גדר‬ ‫על‬ ‫טר‬ ‫ל‬ ‫הצורך‬-‫וכי‬ ,‫פליטותיו‬ ‫את‬‫ל‬ ‫אסור‬‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫הסביבה‬ ‫מערכי‬ ‫לחרוג‬‫ח‬ ‫של‬‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫וק‬–‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫.....ומערכי‬ ‫לגבול‬ ‫הסמוכות‬ ‫או‬ ‫החווה‬ ‫לכיוון‬ ‫י‬ ‫העירו‬ ‫הפיתוח‬ ‫בגבול‬ ‫לחוות‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ית‬ ‫התכ‬"....‫להלן‬ ‫)ראו‬_'‫ח‬ ‫ספח‬2.( 14.‫ביום‬15.1.2015‫חתם‬‫מטעם‬ ‫מכתב‬‫התשתיו‬ ‫משרד‬‫רגיה‬ ‫והא‬ ‫ת‬‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫כתב‬ ‫בו‬ , "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫להיות‬ ‫צפויה‬‫המשרד‬ ‫ולכן‬ ,‫בארץ‬ ‫והחשובים‬ ‫מהגדולים‬ ‫רגיה‬ ‫א‬ ‫מתקן‬ ‫סביבתו‬ ‫על‬ ‫וספות‬ ‫מגבלות‬ ‫יטיל‬ ‫שלא‬ ‫לקביעה‬ ‫גד‬ ‫מת‬‫גד‬ ‫מת‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ,‫כתב‬ ‫עוד‬ . ,‫בהיר‬ ‫בצבע‬ ‫פט‬ ) ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫אחסון‬ ‫שיאסר‬ ‫לקביעה‬‫ש‬ ,‫במיוחד‬ ‫ומזהם‬ ‫פיץ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫אשר‬‫מופק‬ ‫מסחריות‬ ‫בכמויות‬ ‫הישראליים‬ ‫הגז‬ ‫ממאגרי‬–‫וש‬‫מיועד‬ ‫ו‬ ‫הי‬‫לזיקוק‬‫מוצר‬ ‫שזה‬ ‫משום‬ ,( ‫רגיה‬ ‫א‬" ‫להפוך‬ ‫גם‬ ‫ויכול‬ ‫חיפה‬ ‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ,‫לגיטימי‬‫לייצוא‬ ‫מקור‬ ‫ישראלי‬)‫להלן‬ ‫ראו‬‫ספח‬ ‫כ‬.('‫ט‬‫משיבה‬ ‫מטעם‬ ‫וספת‬ ‫עמדה‬7‫מצורפת‬ ,.'‫י‬ ‫ספח‬ ‫כ‬ 15.‫יום‬19.2.20151‫גדויות‬ ‫להת‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫בוועדת‬ ‫הראשון‬ ‫הדיון‬ ‫תקיים‬–‫הא‬ ‫במועצה‬‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫רצית‬ ) ‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫הוצג‬ :,‫יה‬ ‫ולב‬78/14‫ה‬ ‫טע‬ ‫ציגותה‬ ‫באמצעות‬ ‫תש"ן‬ .(‫כי‬‫להגביל‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫א‬‫וכי‬ ,‫ותיה‬ ‫שכ‬ ‫בשל‬ ‫פליטותיה‬ ‫ת‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שטח‬ ‫בתוך‬ ‫להפקיע‬ ‫חוקי‬ ‫זה‬ ‫אין‬–‫לשם‬‫העתקת‬ .‫שמן‬ ‫מחוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫החוות‬‫חוות‬ ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫ת‬ ‫יי‬ ‫מעו‬ ‫טבעון‬ ‫כי‬ ,‫התברר‬ ‫גם‬ ,‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫"אלרואי‬.‫תועתק‬ ‫אם‬ ‫אצלה‬ ‫שתיווצר‬ ‫התקציבית‬ ‫ה‬ ‫הלקו‬ ‫בשל‬ ‫בתחומי‬ " 1‫המקורי‬ ‫מהתאריך‬ ‫כחודש‬ ‫של‬ ‫דחיה‬ ‫לאחר‬‫ואר‬ ‫לי‬ ‫קבע‬ ‫ש‬2015‫לדחות‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫בקשת‬ ‫.בשל‬ ‫הדיון‬ ‫את‬
 • 10. 10 16.‫ביום‬22.3.2015,‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫אל‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫והחזרת‬ ‫הדיון‬ ‫לביטול‬ ‫דחופה‬ ‫בקשה‬ ‫שלחה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ,‫חדשות‬ ‫סיבות‬ ‫לאור‬‫תמ"א‬16/4/2‫ת‬‫פיצים‬ ‫ה‬ ‫הדלקים‬ ‫לצד‬ ‫משריפה‬ ‫הקמת‬ ‫תאפשר‬ ‫במתחם‬ ‫ים‬ ‫והמסוכ‬–‫וכן‬‫פט‬ ‫ה‬ ‫היקפי‬ ‫על‬ ‫כמותי‬ ‫מידע‬‫מסוג‬–‫עבורם‬ ‫מבוקש‬ ‫אשר‬ "‫סט‬ ‫ד‬ ‫"קו‬ .‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫אחסון‬‫דחתה‬ ‫הבקשה‬('‫י‬ ‫ספח‬ ‫להלן‬ ‫)ראו‬ 17.24.3.2015‫ערר‬ ‫הוצג‬ :82/14:‫ו‬ ‫טע‬ ‫ציגותיה‬ ‫ו‬ ‫העותרת‬‫מתאים‬ ‫התעלמה‬ ‫ההחלטה‬ ‫כי‬6-7 ,‫שאושרה‬ ‫כפי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫באישור‬ ‫רבים‬ ‫כשלים‬ ‫פלו‬ ‫כי‬ ,‫במתחם‬,‫מוטים‬ ‫תסקירים‬ ‫עריכת‬ ‫לרבות‬ ‫ב‬ ‫בפועל‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫והחלת‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬ ‫החומרים‬ ‫כמויות‬ ‫הגדלת‬ ‫במצב‬‫הקיים‬‫להלן‬ ‫)ראו‬(‫י"א‬ ‫ספח‬. 18.‫ביום‬10.5.2015‫וסף‬ ‫דיון‬ ‫התקיים‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬ ‫חמורות‬ ‫ות‬ ‫טע‬ ‫עלו‬ ‫ובו‬ , .‫ועוד‬ ‫באזור‬ ‫החריגה‬ ‫התחלואה‬‫באזור‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ושא‬ ‫ב‬ ‫התמקדה‬ ‫הועדה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫ובאם‬ , ‫התכ‬‫ים‬ ‫מהתק‬ ‫לווא‬ ‫או‬ ‫תחרוג‬ ‫ית‬)‫להלן‬ ‫ראו‬(‫י"ב‬ ‫ספח‬. 19.‫ביום‬9.12.2015‫לצדדי‬ ‫שלח‬‫החלטת‬ ‫ולאחריה‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫מטעם‬ ‫מכתב‬ ‫ם‬ .‫ה‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫יים‬ ‫בי‬ 20.‫ביום‬3.1.2016‫תגובת‬ ‫שלחה‬‫העותר‬‫ו‬‫בה‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ‫משרד‬ ‫מכתב‬ ‫על‬ ‫ת‬‫לכך‬ ‫ראיות‬ ‫הובאו‬ ‫המשיבה‬ ‫ת‬ ‫בכוו‬ ‫שאין‬3‫הק‬ ‫החוות‬ ‫את‬ ‫להעתיק‬,‫יימות‬‫מסוג‬ ‫פט‬ ‫שם‬ ‫לאחסן‬ ‫תה‬ ‫בכוו‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬–‫הקיים‬ ‫מבמצב‬ ‫ומסוכן‬ ‫מזהם‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ו‬ ‫שהי‬–‫ואשר‬‫עוד‬ .‫הגז‬ ‫במאגרי‬ ‫מקורו‬‫טען‬ ‫ופטרוכימיה‬ ‫זיקוק‬ ‫לתעשיית‬ ‫תוקצה‬ ‫המתחם‬ ‫שארית‬ ‫כי‬‫ו‬ ‫משריפה‬ ,‫וכי‬ ,‫גפ"ם‬ ‫חוות‬‫המשרד‬ ‫מתי‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬‫י‬‫לה‬ ‫שצפויים‬ ‫המזהמים‬ ‫לכלל‬ ‫חס‬‫י‬‫מהמ‬ ‫פלט‬‫תחם‬‫עבור‬ ‫ואשר‬‫חלקם‬ ‫רמות‬ ‫קיימות‬ ‫כבר‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שיישום‬ ‫כך‬ ,‫היעד‬ ‫וערכי‬ ‫הסביבה‬ ‫י‬ ‫מתק‬ ‫חורגות‬–‫זקים‬ ‫יגרום‬ ‫ובטיחותו‬ ‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫חמורים‬)‫י"ג‬ ‫ספח‬(. 21.‫מיום‬ ‫במכתבה‬5.1.2016‫המשיבה‬ ‫ביקשה‬3.‫העותרת‬ ‫בתגובת‬ ‫כבדים‬ ‫חלקים‬ ‫למחוק‬ ,,‫תש"ן‬ ‫ביקשה‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫להגיב‬ ‫שלא‬‫העותרת‬ ‫הוכחות‬‫אחת‬ ‫אף‬ ‫ות‬ ‫לפ‬ ‫שלא‬ ‫ה‬ ‫הכוו‬ ‫על‬‫מ‬‫החוות‬ ‫הקודמו‬‫ת‬‫סת‬ ‫הכ‬ ‫ין‬ ‫לע‬ ,‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬‫אל‬‫"קרקעות‬‫אל‬ ‫ו/או‬ "‫הצפון‬‫מתחמיה‬ ‫האחרים‬‫דבר‬ ,‫האויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫שיחמיר‬‫ים‬ ‫והסיכו‬‫באזור‬-‫מהותיים‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫של‬ ‫ולשורה‬ ‫אחרים‬)"‫י‬ ‫ספח‬‫ד‬.( 22.‫המ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אשרור‬ ‫הוכרע‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫בשלב‬‫שיבה‬1‫האם‬ ‫היא‬ ‫המרכזית‬ ‫שהסוגיה‬ ‫ובעת‬ , ‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫בתק‬ ‫ויים‬ ‫שי‬ ‫עשו‬ ,"‫קי‬ ‫אויר‬ ‫"חוק‬ ‫י‬ ‫בתק‬ ‫תעמוד‬ ‫ית‬ ‫התכ‬–.‫הציבור‬ ‫לרעת‬
 • 11. 11 23.‫ביום‬20.3.2016‫ה‬ ‫ית‬‫יים‬ ‫בי‬ ‫החלטת‬‫המשיבה‬ ‫של‬1‫ל‬ ‫העוררים‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫לבקש‬ ,"‫השלכות‬ ."‫הערר‬ ‫שוא‬ ‫המחלוקת‬ ‫על‬ ‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫תיקון‬ 24.‫ביום‬11.4.2016.‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫וי‬ ‫שי‬ ‫על‬ ‫העותרת‬ ‫תגובת‬ ‫שלחה‬‫כי‬ ,‫ה‬ ‫טע‬ ‫העותרת‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ות‬ ‫התק‬ ‫וי‬ ‫שי‬‫מרע‬‫ומאפשר‬ ,‫הפעילות‬ ‫בסוג‬ ‫קשורים‬ ‫אשר‬ ‫מזהמים‬ ‫שורת‬ ‫בעבור‬ ‫הקלות‬ ‫י‬ ‫התכ‬ ‫בשטח‬ ‫הצפויה‬(‫וזיקוק‬ ‫אחסון‬ ‫)לרבות‬ ‫ת‬‫על‬ ‫ולהקל‬ ‫השרץ‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫בכדי‬ ‫וזאת‬ , ‫המשיבה‬3–‫ה‬ ‫בתקי‬ ‫לעמוד‬–‫ולאפ‬‫חריגות‬ ‫פחות‬ ‫לה‬ ‫שר‬-‫זק‬ ‫ה‬ ‫בעוד‬ ,‫מלאכותית‬ ‫בצורה‬ ‫הבריאותי‬–.‫יגרם‬ ‫גם‬ ‫יגרם‬,‫לדוגמה‬‫המזהם‬ ‫של‬ ‫הסביבה‬ ‫ערך‬ ‫עבור‬ ‫לקבוע‬ ‫איפשר‬ ‫וי‬ ‫השי‬ ‫זן‬ ‫ב‬ ‫המסרטן‬-7‫חריגה‬ ‫ימי‬‫קודם‬ ‫מותרים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬‫וללא‬‫ית‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫מקה‬ ‫ה‬)‫להלן‬ ‫ראו‬‫ספח‬ ‫ט"ו‬(. 25.'‫מס‬ ‫המשיבה‬ ‫החלטת‬1‫ת‬ ‫ואישור‬ ‫הערר‬ ‫דחיית‬ ‫על‬‫חפאג‬ ‫ית‬ ‫כ‬1139‫א‬ ‫ביום‬14.7.2016‫העותרות‬ ‫אצל‬ ‫תקבלה‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬1‫מיום‬ ‫החתומה‬11.7.2016-‫לאשר‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬‫ו‬‫ערר‬ ‫את‬ ‫לדחות‬82/14,.‫הציבור‬ ‫מטעם‬ ‫שהוגש‬ ‫היחיד‬ ‫הערר‬ ‫המשיבה‬ ,‫בהחלטתה‬1‫מיטיבות‬ ‫בהוראות‬ ‫כרסמה‬ ‫ואף‬ ,‫היזם‬ ‫בעבור‬ ‫מקלה‬ ‫יות‬ ‫מדי‬ ‫אימצה‬ ‫המשיבה‬ ‫שקבעה‬2‫י‬ ‫לע‬‫י‬‫ן‬‫החוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫הלו"ז‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הקלות‬ ‫ואף‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בגבול‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫הקיימות‬.‫המשיבה‬1‫התעלמה‬ ,‫מס‬‫בתסקירים‬ ‫הקיימים‬ ‫הכשלים‬ ‫על‬ ‫חמורים‬ ‫ים‬ ‫טיעו‬ ‫דרת‬ .'‫וכו‬ ,‫ערכו‬ ‫ש‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫בסקרי‬ ,‫האוויר‬ ‫יין‬ ‫לע‬ 26.‫ביום‬9.10.2016‫הגשת‬ ‫לאפשר‬ ‫בכדי‬ ‫ארכה‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫הגישה‬ ‫העותרת‬.‫עתירתה‬‫בעוד‬‫משיבה‬3 ‫המתחם‬ ‫את‬ ‫המקיפות‬ ‫מהרשויות‬ ‫משיבות‬ ,‫סירבה‬–.‫הסכמתם‬ ‫ו‬ ‫ת‬ 27.,‫בהמשך‬‫ת‬‫ק‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫עתירה‬ ‫להגשת‬ ‫ארכה‬ ‫תן‬ ‫תי‬ ‫כי‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כבוד‬ ‫החלטת‬ ‫בלה‬21.12.2016. ,‫לפיכך‬‫הוגשה‬‫העתירה‬‫שואת‬‫שורות‬‫אלו‬‫ביום‬21.12.2016.
 • 12. 12 ‫הטיעו‬‫ים‬‫המשפטי‬‫ים‬ ,‫לעתירה‬ ‫העובדתי‬ ‫הבסיס‬ ‫ח‬ ‫משהו‬‫א‬ ‫העותרות‬ ‫יציגו‬‫המשפטיים‬ ‫ים‬ ‫הטיעו‬ ‫ת‬: ‫ראשון‬ ‫פרק‬-‫ביטול‬‫לגדר‬ ‫בצמוד‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫סעיף‬-‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ ‫תוך‬ 28.‫המשיבה‬2‫אי‬ ‫ת‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫והכרחי‬ ‫יסודי‬– ‫ה‬ ‫מערכי‬ ‫תחרוג‬ ‫לא‬ ‫החווה‬ ‫בסביבת‬ ‫האוויר‬ ‫"איכות‬‫מחוץ‬ ‫או‬ ‫בצמוד‬ ‫סביבה‬ ‫המתקן‬ ‫לגדר‬‫י‬ ‫ומערכי‬‫)בגבול‬ ‫לחווה‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫עד‬ ‫י‬ ‫העירו‬ ‫הפיתוח‬-"‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לגבול‬ ‫הסמוכות‬ ‫או‬ ‫החווה‬ ‫בכיוון‬ ‫בסעיפים‬6.1.1‫ו‬-6.4.2‫לאוו‬ ‫הפליטות‬ ‫כי‬ ‫ייקבע‬ .‫י‬‫לאיכות‬ ‫יגרמו‬ ‫לא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מתחום‬ ‫ר‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫ומערכי‬ ‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬ ‫סביבה‬ ‫מערכי‬ ‫לחרוג‬ ‫בסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫המגורים‬."‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לתחום‬ ‫הסמוכות‬ 29.‫למשיבה‬ ‫ערערה‬ ‫תש"ן‬1‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ‫על‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,2. ‫האו‬ ‫לאיכות‬ ‫וגעות‬ ‫ה‬ ‫מגבלות‬ ‫עליה‬ ‫להשית‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ,‫תש"ן‬ ‫ת‬ ‫לטע‬‫ו‬‫מפליטות‬ ‫גם‬ ‫גזרות‬ ‫ה‬ ,‫יר‬ ‫ובמיוחד‬ ‫וספים‬ ‫מזהמים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬–.‫הפטרוכימיות‬ ‫והתעשיות‬ ,‫מבז"ן‬ ‫משיבה‬ ,‫תש"ן‬ ‫עמדת‬ ‫אליבא‬2‫הי‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מרמת‬ ‫להתעלם‬ ‫כביכול‬ ‫אמורה‬ ‫יתה‬ ‫זיהום‬ ‫מרמת‬ ‫ותק‬ ‫במ‬ ‫אישורה‬ ‫ואת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ,‫קיימות‬ ‫תעשיות‬ ‫פליטות‬ ‫בשל‬ ‫בסביבה‬ ‫הקשה‬ ,‫האוויר‬–‫הכי‬ ‫בלווא‬–.‫בסביבה‬ 30.‫משיבה‬2,‫בעבר‬ ‫השיבה‬‫בעליל‬ ‫ית‬ ‫הגיו‬ ‫בלתי‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫תש"ן‬ ‫ת‬ ‫טע‬ ‫כי‬‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫אחת‬ ‫על‬ ,– ‫ה‬ ‫במקרה‬ ‫בהתחשב‬‫ייחודי‬–‫זבולון‬ ‫ועמק‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬-‫הקיימת‬ ‫הזיהום‬ ‫רמת‬ ‫במישור‬ ‫הן‬ ‫והן‬ , ‫הכי‬ ‫בלווא‬ ‫והכבדה‬–‫הטופוגרפי‬ ‫במישור‬–,‫יוצא‬ ‫וכפועל‬ ,‫המזהמים‬ ‫פיזור‬ ‫על‬ ‫המקשה‬ ‫מחמירה‬ ‫התייחסות‬ ‫מחייב‬–‫הפזורה‬ ‫הגדולה‬ ‫מאוכלוסייה‬ ‫בריאותיים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫יעת‬ ‫למ‬ .‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לשטח‬ ‫מסביב‬ ‫משיבה‬2,‫הוסיפה‬ ,‫של‬ ‫במרחק‬ ‫כי‬ ,‫והדגישה‬800‫שטחי‬ ‫מצאים‬ , ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מתחום‬ ,‫בלבד‬ ‫מטר‬ ‫קרי‬ ‫של‬ ‫יים‬ ‫עירו‬ ‫פיתוח‬‫י‬.‫אתא‬ ‫ת‬ ‫מן‬‫להוסיף‬ ‫הראוי‬‫משיבה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫כך‬ ‫על‬2–‫התעלמה‬‫מכך‬‫קרי‬ ‫ת‬ ‫ששכו‬‫י‬‫אף‬ ‫קרובה‬ ‫ימין‬ ‫ב‬ ‫ת‬ .‫ים‬ ‫התימ‬ ‫ת‬ ‫שכו‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לשטח‬ ‫יותר‬
 • 13. 13 ‫משיבה‬ ‫עמדת‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬2–‫תמכ‬ ‫ו‬ ‫גובתה‬.‫הבריאות‬ ‫ומשרד‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫בעמדות‬ ‫ה‬ 31.‫המשיבה‬1‫יתן‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ,‫יים‬ ‫בי‬ ‫בהחלטת‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫מהמשרד‬ ‫ביקשה‬ :‫לשאלה‬ ‫התייחסותו‬ ‫את‬ ‫היעד‬ ‫בערכי‬ ‫לעמוד‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫בהתאם‬ ‫ויופעל‬ ‫ה‬ ‫ייב‬ ‫שהמתחם‬ ‫חה‬ ‫בה‬ ‫"האם‬ ,‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫מהחלטת‬ ‫כעולה‬ ,‫הגובלות‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬‫אחרים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫תן‬ ‫בהי‬ "‫הפעלה‬ ‫אי‬ ‫ות‬ ‫היקף‬ ‫באיזה‬ ,‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוחות‬ ‫בסביבתו,באילו‬ 32.‫תשובת‬'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ,‫הייתה‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬620–‫ה‬ ‫מהש‬- ‫ה‬ ‫יי‬ ‫שע‬–‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫לאומית‬ ‫ית‬ ‫תכ‬–‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫סביבתיים‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫ולהפחתת‬ ,‫חיפה‬–‫שמטרתה‬‫ה‬ ‫ה‬.‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫אחוז‬ ‫בחמישים‬ ‫לצמצם‬ ‫המפעל‬ ‫בגדר‬ ‫הסביבה‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫להערכתו‬ ‫כי‬ ,‫הוסיף‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ –‫הגובלות‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫היעד‬ ‫ערכי‬ ‫ואת‬–‫של‬ ‫אחסון‬ ‫להיקף‬ ‫עד‬400,000‫ל‬ ‫מטרמי‬ ‫שיועתקו‬ ‫טון‬ ‫החדש‬ ‫למתחם‬ ‫חיים‬ ‫קריית‬.‫זו‬ ‫לכמות‬ ‫מעבר‬–‫קבע‬‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬–‫חובה‬ ‫כי‬ ‫משיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫להותיר‬2–‫ה‬ ‫כ‬ ‫על‬‫ולוודא‬ ,–‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ ‫לקבלת‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫כי‬ ‫הסביבה‬–‫חריגה‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬–‫הסביבה‬ ‫מערכי‬‫המפעל‬ ‫בגדר‬–‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫היעד‬ ‫ומערכי‬ ‫הגובלות‬. ‫כל‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫שלא‬ ‫יתכן‬ ‫בהחלט‬ ‫כי‬ ‫וציין‬ ‫הוסיף‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬‫היקף‬ . ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫היזם‬ ‫שביקש‬ ‫כפי‬ ‫יפוק‬ ‫וה‬ ‫האחסון‬ 33.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫גם‬–‫משמעית‬ ‫וחד‬ ‫ית‬ ‫דווק‬ ‫עמדה‬ ‫הביע‬–‫ואופן‬ ‫ים‬ ‫פ‬ ‫בשום‬ ‫לבטל‬ ‫אין‬ ‫לפיה‬ ‫המשיבה‬ ‫שקבעה‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫את‬2–‫בסעיף‬1.3. ‫להחלטתה‬‫היתה‬ ‫גם‬ ‫שזו‬ ,‫לציין‬ ‫למותר‬ ‫לא‬ ‫בתגובתו‬ ‫אשר‬ ,"‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ערים‬ ‫"איגוד‬ ‫המקצועי‬ ‫הגוף‬ ‫עמדת‬‫המשיבה‬ ‫לערר‬3–‫ימק‬ ‫מקצועיים‬ ‫ים‬ ‫טיעו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬-‫את‬ ‫לפסול‬ ‫אסור‬ ‫מדוע‬‫סעיפים‬1.1-1.3‫המשיבה‬ ‫להחלטת‬2. 34.‫משיבה‬1‫סעיף‬ ‫של‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫רכיב‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫הותירה‬1.3‫לפיו‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫להחלטת‬- , "‫לחווה‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫מערכי‬ ‫תחרוג‬ ‫לא‬ ‫בסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ " ‫אולם‬‫י‬ ‫הש‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫רכיב‬ ‫את‬ ,‫מקה‬ ‫ה‬ ‫או‬ ‫הסבר‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫מהחלטתה‬ ‫השמיטה‬-‫בסעיף‬1.3 ‫לפיו‬-."‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬ ‫הסביבה‬ ‫מערכי‬ ‫תחרוג‬ ‫לא‬ ‫החווה‬ ‫בסביבת‬ ‫האוויר‬ ‫"איכות‬ 35.‫המשיבה‬ ‫קיבלה‬ ‫אותה‬ ‫תש"ן‬ ‫ת‬ ‫טע‬ ‫לאור‬ ‫דווקא‬1‫בסעיף‬164‫קושי‬ ‫יש‬ ‫לפיה‬ ,‫להחלטתה‬ ‫תוצאתי‬ ‫כלל‬ ‫בקביעת‬–‫היחידי‬ ‫הזיהום‬ ‫מקור‬ ‫ה‬ ‫שאי‬ , ‫תש"ן‬ ‫בפעילות‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫תלוי‬ ‫ו‬ ‫שאי‬
 • 14. 14 ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬-,‫המעטה‬ ‫בלשון‬ ‫ברור‬ ‫לא‬‫משיבה‬ ‫השמיטה‬ ‫מדוע‬1–‫אי‬ ‫הת‬ ‫את‬ ‫דווקא‬– ‫לתש"ן‬ ‫אסור‬ ‫לפיו‬–.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בגבול‬ /‫המתקן‬ ‫לגדר‬ ‫מחוץ‬ ‫הסביבה‬ ‫מערכי‬ ‫לחרוג‬ 36.‫בהקמ‬ ‫ים‬ ‫השו‬ ‫לשלבים‬ ‫ייה‬ ‫ב‬ ‫היתרי‬ ‫למתן‬ ‫אי‬ ‫כת‬ ‫בדיקות‬ ‫הן‬‫לאחר‬ ‫בדיקות‬ ‫והן‬ ,‫המתחם‬ ‫ת‬ ‫המתחם‬ ‫הפעלת‬–‫מחויבות‬–‫דווקא‬ ‫להיות‬–‫גדר‬ / ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בגבול‬‫המתקן‬‫רק‬ ‫להסתפק‬ ‫)ואין‬ (‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫יעד‬ ‫ערכי‬ ‫בבדיקת‬–‫מדויקים‬ ‫ים‬ ‫תו‬ ‫לקבל‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬–‫היקף‬ ‫בדבר‬ .‫ים‬ ‫השו‬ ‫שלביו‬ ‫על‬ ‫המתחם‬ ‫מהקמת‬ ‫בעו‬ ‫שי‬ ‫ות‬ ‫השו‬ ‫הפליטות‬ 37.‫רכי‬ ‫השמטת‬ ‫באמצעות‬‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫קבע‬ ‫ש‬ ‫זה‬ ‫ב‬1.3‫משיבה‬ ‫להחלטת‬2‫יתן‬ ‫לא‬ ‫שכאמור‬ , ‫משיבה‬ ‫שבהחלטת‬ ‫הארוך‬ ‫במלל‬ ‫הסבר‬ ‫שום‬ ‫לה‬1--‫משיבה‬ ‫פתחה‬1‫פירצה‬ ‫תש"ן‬ ‫י‬ ‫בפ‬– ‫רחבת‬–.‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫לשכו‬ ‫שעד‬ ‫השטחים‬ ‫בכל‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫היקף‬ ‫להגדלת‬ 38.‫משיבה‬1–‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫מדוע‬ ,‫מק‬ ‫ל‬ ‫טרחה‬ ‫לא‬‫היעד‬ ‫ערכי‬–‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫רק‬ ‫הגובלות‬‫רחב‬ ‫ה‬ ‫והסביבה‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫והמרכזי‬ ‫י‬ ‫המטרופולי‬ ‫התעסוקה‬ ‫אזור‬ ‫כל‬ ‫הפקרת‬ ‫תוך‬ , ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הגובל‬ ‫התעסוקה‬ ‫באזור‬ .‫ביותר‬ ‫קשה‬ ‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ,‫ים‬ ‫כיוו‬ ‫ממספר‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫שגובל‬ ‫וכח‬ ‫ול‬ ,‫היום‬ ‫שעות‬ ‫מרבית‬ ‫במשך‬ ‫תושבים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫ביומו‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫עובדים‬‫משיבה‬ ‫החלטת‬ 1–‫שכלל‬ ‫כבדות‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לרמות‬ ‫חשופים‬ ‫הם‬ ‫יהיו‬–‫מכורח‬ ‫ולהבדק‬ ‫להבחן‬ ‫אמורות‬ ‫ן‬ ‫אי‬ .‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬ 38.‫משיבה‬ .‫ועוד‬ ‫זאת‬1‫בסעיף‬166‫להחלטתה‬-‫סעיף‬ ‫את‬ ‫ביטלה‬1.3–‫הוסיפה‬ ‫ובמקומו‬– ‫לסעיפים‬6.1.1,‫.א‬6.1.1,‫.ב‬6.1.1‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫לתק‬ ,‫.ו‬–‫ולסעיף‬12.7.5‫מ‬ ‫להחלטת‬ .‫שיבה‬2–‫את‬ .‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫הסמוכות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫בשכו‬ ‫היעד‬ ‫בערכי‬ ‫עמידה‬ ‫של‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫סעיף‬ ‫ביטול‬ ‫של‬ ,‫המשמעות‬1.3‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ‫ים‬ ‫בתיקו‬ ‫והחלפתו‬–‫ה‬ ‫הי‬–‫כי‬,‫"ל‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫בשלבים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫ייושם‬–‫המתחם‬ ‫להקמת‬ ‫יה‬ ‫הב‬ ‫היתרי‬ ‫פקת‬ ‫ה‬ ‫שבטרם‬‫בשלבים‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ , ‫מכן‬ ‫שלאחר‬–‫לרבות‬-‫הרצ‬ ‫של‬ ‫השלב‬.‫המתחם‬ ‫ת‬ ‫משיבה‬ ‫מחובת‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬1–‫להחיל‬ ,‫הייתה‬–‫זו‬ ‫הוראה‬–.‫המתחם‬ ‫הרצת‬ ‫שלב‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משיבות‬ ‫טרחו‬ ‫לא‬ ,‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ,‫הללו‬ ‫הכשלים‬ ‫בכל‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬1‫ו‬–2‫את‬ ‫להגדיר‬‫זהות‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫שכו‬–,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לתחום‬ ‫הסמוכות‬‫שחובה‬–‫אי‬ ‫כת‬ ‫היעד‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ‫בהם‬ ‫לשמור‬ ‫ל‬ ‫יה‬ ‫ב‬ ‫היתרי‬ ‫למתן‬‫כל‬ ,‫רכסים‬ ,‫טבעון‬ ‫אל‬ ‫גם‬ ‫הרוח‬ ‫עם‬ ‫ישא‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ,‫כידוע‬ .‫מתחם‬ .‫בכרמל‬ ‫ות‬ ‫שכו‬ ‫ועוד‬ ,‫ן‬ ‫שא‬ ‫ווה‬ ,‫מהקריות‬ ‫אחת‬
 • 15. 15 39.‫הרבה‬ ‫החשיבות‬ ‫וכח‬ ‫ל‬–‫זה‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫ליישום‬ ‫שיש‬–‫הרשויות‬ ‫כל‬ ‫אליבא‬–‫משיבה‬ ‫לרבות‬1– ‫עצמה‬–‫מעורפל‬ ‫שסתום‬ ‫ח‬ ‫כמו‬ ‫אי‬ ‫הת‬ ‫את‬ ‫להותיר‬ ,‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬–‫מ‬ ‫לקבוע‬ ‫ולא‬‫סמרות‬ ‫מדוייקות‬–‫יטור‬ ‫ות‬ ‫תח‬ ‫הקמת‬ ‫וחובת‬–.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לשטח‬ ‫שמסביב‬ ‫ים‬ ‫הכיוו‬ ‫ארבעת‬ ‫בכל‬ 40.‫רקע‬ ‫על‬ ‫שבעתיים‬ ‫יפים‬ ,‫לעיל‬ ‫ים‬ ‫הטיעו‬ ‫כל‬–‫משיבה‬ ‫עמדת‬1‫בסעיף‬ ‫שכתבה‬ ‫עצמה‬160 :‫כי‬ ,‫להחלטתה‬ ‫זה‬ ‫יין‬ ‫"בע‬–‫המוסמכים‬ ‫הגורמים‬ ‫לעמדת‬ ‫ה‬ ‫ובראשו‬ ‫בראש‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫ו‬ ‫עלי‬–‫המשרד‬ ‫הם‬ ‫הסב‬ ‫ת‬ ‫להג‬"‫מטעמם‬ ‫ולמומחים‬ ‫הבריאות‬ ‫ומשרד‬ ‫יבה‬. 41.‫המשיבה‬ ‫על‬1‫להחמיר‬ ‫היה‬ ,‫של‬ ‫החמור‬ ‫הבריאות‬ ‫מצב‬ ‫לאור‬ ‫וזאת‬ .‫הסביבתיות‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬ ‫פה‬ ‫ה‬ ‫תושבי‬‫ו‬ ,.‫למתחם‬ ‫בסמיכות‬ ‫הגרים‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ 42.‫ההחלטה‬‫וצמצומו‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ושא‬ ‫שקיבל‬ ‫המחמיר‬ ‫המשקל‬ ‫וכח‬ ‫ל‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫תמוהה‬ ‫בתמ"א‬30‫בסעיף‬ :11.5‫לתמ‬‫"א‬30:‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫משמעית‬ ‫חד‬ ‫התייחסות‬ ‫קיימת‬ , ‫השיקולים‬ ‫של‬ ‫הכובד‬ ‫מרכז‬ ‫וכי‬ ,‫ים‬ ‫השו‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ,‫קבע‬ ‫זה‬ ‫ובסעיף‬– ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫תן‬ ‫י‬.‫ב‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬‫י‬‫כלל‬ ‫טוי‬–.‫בהחלטה‬ 43.‫ערר‬ ‫במסמכי‬82/14‫בעמודים‬ ‫הובאו‬32‫המצור‬ ‫הדעת‬ ‫בחוות‬ ‫והן‬ ,‫פת‬–‫ית‬ ‫שהתכ‬ ‫לכך‬ ‫תימוכין‬ ‫בסביבתה‬ ‫גבוה‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫תייצר‬‫בסביבה‬ ‫המגורים‬ ‫לערי‬ ‫אף‬ ‫שיגיע‬–‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫וזאת‬ ‫של‬ ‫ית‬ ‫יצר‬ ‫היא‬ ‫עצמה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בו‬ ‫במצב‬ . ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫ערך‬ ‫ש‬ ‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫מתסקיר‬ ‫מפות‬ ‫פליטות‬‫של‬ ‫גבוהות‬,‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫גם‬ ‫ובהם‬ ,‫מזהמים‬‫תמ"מ‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬6‫ותמ"א‬ ,30–‫אי‬‫ן‬ .‫הסובבות‬ ‫הערים‬ ‫וכלפי‬ ‫למתחם‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫כאלו‬ ‫פליטות‬ ‫לאפשר‬ ‫מקום‬ 44.‫הגדר‬ ‫על‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫בלעדי‬–‫למתחם‬ ‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫לשייך‬ ‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫לא‬–‫יהיה‬ ‫יתן‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫ועקב‬ ‫לבקר‬‫ברציפות‬‫הכולל‬ ‫הזיהום‬ ‫מן‬ ‫כמה‬ ‫לכמת‬ ‫ו/או‬ ‫המתחם‬ ‫פליטות‬ ‫את‬–.‫מהמתחם‬ ‫ובע‬
 • 16. 16 ‫פרק‬2-‫חרף‬‫העיקרית‬ ‫המוצהרת‬ ‫מטרתה‬‫אחסון‬ ‫מתחמי‬ ‫ארבעת‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ,‫אלרואי‬ ‫במתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,(‫ל‬ ‫)טרמי‬ ‫חיים‬ ‫בקריתת‬ ‫המיכלים‬ ‫)חוות‬ ‫הדלקים‬ (‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫החוות‬ ‫ומתחם‬ ,‫חיפה‬ ‫מל‬ ‫ב‬ ‫אייקר‬ ‫העשרים‬ ‫מתחם‬-‫והעתקתם‬ ‫באה‬ ‫שהקמתו‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שוא‬ ‫החדש‬ ‫למתחם‬‫מלכתחילה‬‫לעולם‬‫ב‬‫ליצור‬ ‫כדי‬‫אתר‬ ‫חל‬‫ו‬‫פי‬‫הולם‬‫לארב‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫בתק‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫קיימים‬ ,‫הללו‬ ‫המתחמים‬ ‫עת‬ ‫המשיבות‬ ‫ובהחלטות‬–‫בה‬ ‫שיש‬ ‫גדולות‬ ‫ופרצות‬ ‫חורים‬‫ם‬‫מטר‬ ‫את‬ ‫לסכל‬ ‫בכדי‬‫ת‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫ית‬ ‫תכ‬‫עיקרית‬‫לעולם‬ ‫היא‬ ‫באה‬ ‫בכלל‬ ‫ה‬ ‫שבגי‬. 45.'‫)ס‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬2.1‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫לתק‬ (‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כמטרת‬ '‫א‬ ‫בס"ק‬ ‫קבע‬ ‫המופקדת‬ ‫את‬–‫ה‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫"פי‬‫מתחם‬ ,‫אלרואי‬ ‫מתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫מיכלים‬20‫מל‬ ‫ב‬ ‫אקר‬ "‫חיפה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שוא‬ ‫החדש‬ ‫למתחם‬ ‫והעתקתן‬. ‫שמן‬ ‫שבחוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫גם‬ ‫וספת‬ ‫כמטרה‬ ‫וספה‬ '‫ז‬ ‫בס"ק‬ .‫החדש‬ ‫למתחם‬ ‫והעתקתן‬ ‫גם‬ ‫כך‬‫משיבה‬ ‫להחלטת‬ "‫ה"רקע‬ ‫בפרק‬2‫מיום‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬12.5.14‫משיבה‬ ‫הדגישה‬2 ‫כי‬ ‫החלטתה‬ ‫בפתח‬– ‫בקרית‬ ‫המגורים‬ ‫ות‬ ‫לשכו‬ ‫בסמיכות‬ ‫הדלק‬ ‫מיכלי‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫לתת‬ ‫אמורה‬ ‫ית‬ ‫"התכ‬ ‫ה‬ ‫משטח‬ ‫וכן‬ (‫טבעון‬ ‫)קרית‬ ‫ובאלרואי‬ ‫חיים‬–20‫קובעת.....לו"ז‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ . ‫שמן‬ ‫ומחוף‬ ‫אקרס‬ ‫ים‬ ‫היש‬ ‫המיכלים‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫כללים‬ ‫וכן‬ ‫החדשים‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫והפעלת‬ ‫וי‬ ‫לפי‬"... 46.‫א‬ '‫בס‬ ‫בהמשך‬‫משיבה‬ ‫הוסיפה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫להחלטתה‬2‫היא‬ ‫כי‬ ‫והטעימה‬– ‫"רואה‬‫חוות‬ ‫של‬ ‫ויים‬ ‫פי‬ ‫את‬ ‫שיאפשר‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שמציעה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫התכ‬ ‫בפתרון‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫בסמ‬ ‫הממוקמים‬ ,‫ואלרואי‬ ‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫המכלים‬‫י‬‫ולמוקדים‬ ‫מגורים‬ ‫ות‬ ‫לשכו‬ ‫רבה‬ ‫כות‬ ."‫רבה‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫מצאת‬ ‫בהם‬ 47.‫גם‬ ‫כך‬‫לערר‬ ‫בתגובתה‬78/14‫עמוד‬ )17'‫סע‬ ,47.7‫משיבה‬ ‫ה‬ ‫טע‬ (‫לתגובה‬2:‫כי‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫המיועדות‬ ‫הקרקעות‬ ‫אשר‬ ,‫ויים‬ ‫פי‬ ‫ספח‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫כי‬ ‫"יוזכר‬‫סקרות‬ ‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫לפגם‬ ‫טעם‬ ‫בו...יש‬‫מחייב‬ ‫לא‬ ‫ספח‬ ‫ב‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬‫ושא‬ ‫ב‬ ‫....מדובר‬‫ו‬ ‫שהי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫בבסיסה‬‫את‬ ‫שהגישה‬ ‫כמי‬ ‫העוררת‬ ‫וכי‬‫להעלות‬ ‫בערר‬ ‫יכולה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ,‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫ממש‬ ‫שיש‬ ‫זה....ככל‬ ‫מסוג‬ ‫טיעון‬‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬ ‫הועדה‬ ‫מתבקשת‬ ‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫לועדה‬ ‫להחזירה‬ ‫או‬ ,‫בהתאם‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬‫ואכן‬ ‫במידה‬ ‫שכן‬ ,‫לדחותה‬ ‫או‬ , .‫א‬‫לקבוע‬ ‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫הכללת‬ ‫אי‬
 • 17. 17 ‫הוראות‬‫תיקון‬ ‫המחייב‬ ,‫כמכלול‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫בסיסי‬ ‫בפגם‬ ‫שמדובר‬ ‫הרי‬ ,‫אלה‬ ‫לשטחים‬ ‫ביחס‬ ‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫והפקדת‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬". 48.‫המשיבה‬1‫בסעיף‬ ‫קבעה‬ ‫עצמה‬12'‫)עמ‬ ‫להחלטתה‬3:( ‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫"מטרת‬2‫הקמת‬ ‫המאפשר‬ ‫ביעוד‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫ון‬ ‫לתק‬ ,‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬ ‫דלק‬ ‫לאיחסון‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬‫מפגעים‬ ‫יעת‬ ‫ומ‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬ ,‫תזקיקים‬ ‫יפוק‬ ‫ו‬ ‫לסביבה‬ ‫ומטרדים‬‫זאת‬ .‫במתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקריית‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫לשם‬ ‫ה‬ ‫ומתחם‬ ‫אלרועי‬-20‫בחיפה‬ ‫אייקר‬." 49.‫כ‬‫ציטטה‬ ‫גם‬ ‫ך‬‫משיבה‬1‫בהסכמה‬,‫משיבה‬ ‫עמדת‬ ‫את‬2‫תש"ן‬ ‫לערר‬ ‫ה‬ ‫במע‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫ש‬: ‫תש"ן‬ ‫)כלומר‬ ‫העוררת‬ ‫ות‬ ‫"טע‬-(. .‫א‬-‫חו‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫מטרותיה‬ ‫ביסוד‬ ‫תרות‬‫כמשתקף‬ ‫ומסעיף‬ ‫במטרותיה‬2.1‫ון‬ ‫לתק‬,‫וסף‬ ‫אתר‬ ‫להקמת‬ ‫הצדקה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מהות‬ . ‫הקיימים‬ ‫האתרים‬ ‫של‬ ‫ויים‬ ‫פי‬ ‫לצורך‬ ‫אלא‬‫)סעיף‬ "197‫משיבה‬ ‫להחלטת‬1‫את‬ ‫המצטטת‬ , ‫משיבה‬2.( 50.‫משיבה‬ ‫קבעה‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬1'‫בס‬52‫כי‬ ‫להחלטתה‬– ‫בהעתקת‬ ‫טרס‬ ‫"האי‬‫למוקדי‬ ‫ובסמיכות‬ ‫וי‬ ‫הב‬ ‫המרקם‬ ‫בלב‬ ‫ממיקומן‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫בהיבט‬ ‫והן‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫הן‬ ,‫במעלה‬ ‫וראשון‬ ‫חשוב‬ ‫ציבורי‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫הוא‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫שלא‬ ‫ת‬ ‫מיוש‬ ‫חווה‬ ‫ה‬ ‫שהי‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ .‫וספים‬ ‫בהיבטים‬ ‫והן‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫של‬ ‫כ‬ ‫מצויה‬ ,‫יים‬ ‫עדכ‬ ‫ים‬ ‫לתק‬ ‫בהתאם‬ ‫תה‬ ‫ב‬–150‫מט‬‫לאזורי‬ ‫ובצמוד‬ ‫מגורים‬ ‫מבתי‬ ‫רים‬ "‫מגורים‬ ‫לאזורי‬ ‫בסמוך‬ ‫מצויה‬ ‫אלרועי‬ ‫חוות‬ ‫אף‬ .‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫פעילות‬ 51.‫משיבה‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫הגורפת‬ ‫ההסכמה‬ ‫וכח‬ ‫ל‬2‫משיבה‬ ‫של‬ ‫והן‬1,‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬ ‫בדבר‬ ‫משיבה‬ ‫שעמדת‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬2‫במסגרת‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ,‫יובטח‬ ‫שלא‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ‫היתה‬ !! ‫דחייתה‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫יש‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬‫מה‬ ‫מצופה‬ ‫היה‬‫ן‬‫ל‬‫הוראות‬ ‫במסגרת‬ ‫יתן‬ ‫ה‬ ‫ככל‬ ‫חתור‬ ‫הגשמת‬ ‫להבטחת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫המטרה‬‫ה‬ ‫שהי‬ ‫העיקרית‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ "‫ליבה‬ ‫"לב‬,‫ולייצר‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫אותים‬ ‫אבטחה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫מ‬‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוח‬ ‫בתוך‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬‫ומוגדר‬ ‫קשיח‬ ‫היטב‬‫קצ‬ ‫ס‬ ‫ו/או‬ ‫ערבויות‬ ‫קביעת‬ ‫לרבות‬ ,‫הולמות‬ ‫יות‬‫ו‬ ,‫יעת‬ ‫מ‬ ‫להבטיח‬ ‫כן‬‫במקביל‬ ‫ה‬ ‫אחס‬ ‫הן‬‫ב‬‫ה‬ ‫בשלושת‬ ‫והן‬ ,‫החדש‬ ‫מתחם‬‫הקיימות‬ ‫חוות‬‫הכלכלי‬ ‫טרס‬ ‫האי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ , ‫פט‬ ‫לאחסן‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬ ,‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ,‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫המובהק‬ .‫הקיימות‬ ‫בחוות‬ ‫והן‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫הן‬ ‫במקביל‬ ‫פט‬ ‫ומוצרי‬ ‫גולמי‬
 • 18. 18 52.‫לציי‬ ‫למותר‬ ‫לא‬‫כי‬ ‫ן‬‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫גדות‬ ‫בהת‬ ‫גם‬‫מ‬‫יום‬28.1.2014‫שהגישה‬ ,‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ) ‫חיפה‬ ‫לתו"ב‬‫המשיבה‬6(‫לקבוע‬ ‫הומלץ‬‫ברור‬ ‫לו"ז‬‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬‫הקיימות‬. 53.,‫כך‬‫התריעה‬ ‫טבעון‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫גם‬.‫כך‬ ‫על‬‫בדיון‬‫מ‬‫יום‬19.2.2016‫טבעון‬ ‫ציג‬ ‫טען‬2: ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫האמירה‬ ‫אז‬ ‫ים‬ ‫הזמ‬ ‫לוחות‬ ‫ושא‬ ‫"ב‬‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ברורה‬ ‫מאוד‬ ‫תיים‬ ‫ש‬ ‫שקובעים‬ ‫תגיד‬ ‫לא‬ ‫הועדה‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫יספיקו‬ ‫שלא‬ ‫ראה‬ ‫וכ‬ ‫יספיקו‬ ‫לא‬ ‫תיים‬ ‫ש‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫לזרז‬ ‫באמת‬ ‫טיב‬ ‫ס‬ ‫אי‬ ‫שום‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫לתש"ן‬ ‫ים‬ ‫הזמ‬ ‫לוחות‬ ‫להערכת‬ ‫ון‬ ‫ג‬ ‫ומ‬ ‫לה‬ ‫כן‬ ‫חייבים‬ ‫הם‬ ‫האלה‬ ‫והדברים‬‫י‬...."‫הזה‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוחות‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ ‫וכן‬ ‫כלל‬ 54.‫אזהר‬ ‫תמרורי‬ ‫אף‬ ‫על‬‫י‬ ‫בפ‬ ‫חו‬ ‫שהו‬ ‫חמורים‬ ‫ה‬‫משיבות‬1‫ו‬2-‫רק‬ ‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬‫אלא‬ ,‫העותרת‬, ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫לעיל‬ ‫וכמפורט‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬‫המשיבות‬2,6,3–‫משיבות‬ ‫ביכרו‬1‫ו‬2‫ו‬ ‫בכלל‬‫משיבה‬1 ,‫ובמיוחד‬ ‫בפרט‬‫י‬ ‫עי‬ ‫לעצום‬‫יםו‬‫בוטה‬ ‫באופן‬ ‫להתעלם‬‫בעליל‬ ‫סביר‬ ‫ובלתי‬‫ות‬ ‫מהטע‬‫כבדות‬ ‫המשקל‬‫החוות‬ ‫וי‬ ‫שפי‬ ‫האפשרות‬ ‫בדבר‬–‫לא‬‫יבוצע‬‫רבות‬ ‫ים‬ ‫ש‬ ‫במשך‬ ‫יגרר‬ ‫ולמצער‬,‫בשל‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ון‬ ‫בתק‬ ‫הולמות‬ ‫הוראות‬ ‫היעדר‬‫לרפא‬ ‫ובמקום‬ ,‫ולתקן‬‫הפגמים‬ ‫את‬‫פלו‬ ‫ש‬‫ב‬‫ון‬ ‫תק‬ ‫וב‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫משיבה‬ ‫החלטת‬2‫הוסיפה‬ ,‫משיבה‬1‫בהחלט‬ ‫והגדירה‬ ,‫משלה‬ ‫פגמים‬‫ת‬‫ה‬‫אים‬ ‫ת‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫גרועים‬–‫סביר‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫בלוח‬ ‫החוות‬ ‫וי‬ ‫שפי‬ ‫כך‬-.‫ימוסמס‬ 55.‫תט‬ ‫העותרת‬‫כי‬ ‫ען‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬‫ב‬‫יין‬ ‫ע‬‫וגע‬ ‫ב‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬ " ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ו/או‬ ‫ויין‬ ‫לפי‬ ‫ללו"ז‬‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫כהגדרתם‬ ",‫בחוסר‬ ‫גועות‬ ‫י‬ ‫קיצו‬ ‫סבירות‬,‫שוויצרית‬ ‫ה‬ ‫כגבי‬ ‫חורים‬ ‫מלאות‬-‫מטרת‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫מבטיחות‬ ‫ן‬ ‫ואי‬ ‫המרכזית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫ו‬ ‫דהיי‬ ,‫את‬‫וי‬ ‫פי‬‫החוות‬" ‫ו/או‬ ‫הקיימות‬‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬",‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬ ‫וע‬ ‫למ‬‫ימום‬ ‫למי‬ ‫לצמצם‬ ‫ולמצער‬.‫לסביבה‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬ .‫ב‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫יין‬ ‫בע‬ ‫חמורה‬ ‫פירצה‬‫חה‬ ‫מ‬ ‫ספח‬ ‫כ‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬ ‫/תשריט‬ 2 '‫עמ‬109‫מיום‬ ‫ישיבה‬ ‫לתמליל‬19.2.2015‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬
 • 19. 19 56.‫בערר‬78/14‫למשיבה‬ ‫תש"ן‬ ‫שהגישה‬1,,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫היא‬ ‫יסתה‬‫על‬ ‫לערער‬‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫לק‬ ‫המחוזית‬‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוח‬ ‫בוע‬‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬‫מסעיף‬ ‫שעלה‬ ‫)כפי‬96‫לערר‬ ‫תש"ן‬‫של‬ ‫הכחול‬ ‫לקו‬ ‫מחוץ‬ ‫ממוקמים‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫ששטחי‬ ‫ה‬ ‫הטע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לרבות‬ , ‫ית‬ ‫התכ‬: ‫הוראות‬ ‫קבעה‬ ‫כאשר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הילכה‬ ‫בו‬ ‫העוקף‬ ‫המסלול‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫"אין‬ ‫ביחס‬ ‫מפורטות‬‫התכ‬ ‫בתחום‬ ‫ם‬ ‫שאי‬ ‫לשטחים‬"‫ית‬ 57.‫לערר‬ ‫בתגובתה‬78/14‫עמוד‬ )17'‫סע‬ ,47.7‫משיבה‬ ‫השיבה‬ ,(‫לתגובה‬2:‫כי‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫המיועדות‬ ‫הקרקעות‬ ‫אשר‬ ,‫ויים‬ ‫פי‬ ‫ספח‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫כי‬ ‫"יוזכר‬‫סקרות‬ ‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫לפגם‬ ‫טעם‬ ‫בו...יש‬‫מחייב‬ ‫לא‬ ‫ספח‬ ‫ב‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬‫ושא‬ ‫ב‬ ‫....מדובר‬‫ו‬ ‫שהי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫בבסיסה‬‫ש‬ ‫כמי‬ ‫העוררת‬ ‫וכי‬‫להעלות‬ ‫בערר‬ ‫יכולה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫הגישה‬ ,‫העוררת‬ ‫ת‬ ‫בטע‬ ‫ממש‬ ‫שיש‬ ‫זה....ככל‬ ‫מסוג‬ ‫טיעון‬‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬ ‫הועדה‬ ‫מתבקשת‬ ‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫לועדה‬ ‫להחזירה‬ ‫או‬ ,‫בהתאם‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬‫ואכן‬ ‫במידה‬ ‫שכן‬ ,‫לדחותה‬ ‫או‬ , ‫לקבוע‬ ‫יות‬ ‫תכ‬ ‫להשלמת‬ ‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫הכללת‬ ‫אי‬‫הוראות‬ ‫הקו‬ ‫תיקון‬ ‫המחייב‬ ,‫כמכלול‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫בסיסי‬ ‫בפגם‬ ‫שמדובר‬ ‫הרי‬ ,‫אלה‬ ‫לשטחים‬ ‫ביחס‬ ‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫והפקדת‬ ‫הכחול‬". 58.‫שמשיבה‬ ‫למרות‬1'‫)ס‬ ‫תש"ן‬ ‫ות‬ ‫טע‬ ‫את‬ ‫בהחלטתה‬ ‫דחתה‬200‫כי‬ ‫וקבעה‬ (‫להחלטתה‬– ‫מתשריט‬ ‫כחלק‬ ‫לראותו‬ ‫ויש‬ ‫מחייב‬ ‫מעמד‬ ‫לו‬ ‫אשר‬ ‫ים‬ ‫מפו‬ ‫שטחים‬ ‫תשריט‬ ‫כוללת‬ ‫ית‬ ‫"התכ‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫הימצאותו‬ ,,"‫בלבד‬ ‫י‬ ‫טכ‬ ‫יין‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫פרד‬ ‫במסמך‬ ‫זה‬ ‫תשריט‬ ‫של‬‫היא‬ ‫טרחה‬ ‫לא‬ ‫החלטה‬ ‫של‬ ‫האפורטיבי‬ ‫בחלק‬ ‫מתאימה‬ ‫הוראה‬ ‫לכלול‬,‫יכלול‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫לפיה‬ ‫ספח‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ים‬ ‫המפו‬ ‫השטחים‬ ‫תשריט‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫כל‬ ‫שטחי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ,‫מחייב‬‫הכח‬ ‫הקו‬ ‫לתיקון‬ ‫אפשרות‬ ‫בהיעדר‬ ‫או‬‫ולפרסמה‬ ‫מחדש‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫להפקיד‬ ,‫ול‬ ‫המשיבה‬ ‫שדרשה‬ ‫כפי‬ ,‫גדויות‬ ‫להת‬2.‫תש"ן‬ ‫לערר‬ ‫בתגובתה‬ ,‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫שטחי‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫ולא‬ ‫יתקון‬ ‫לא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫שהקו‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫הוראת‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ,‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫שיפוטי‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫בעתיד‬ ‫לטעון‬ ‫פתח‬ ,‫תש"ן‬ ‫י‬ ‫בפ‬ ‫יפתח‬ ‫ובכך‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫ובכך‬ ,‫לתחומה‬ ‫שמחוץ‬ ‫לשטחים‬ ‫מתייחסת‬ ‫היותה‬ ‫בשל‬ ‫בעליל‬ ‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫הוראה‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫וכל‬ ‫יוטב‬ ‫שהמצב‬ ‫שבמקום‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫ולא‬ ,‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬ ‫תסוכל‬
 • 20. 20 ‫החדשות‬ ‫החוות‬ ‫והן‬ ‫קיימות‬ ‫החוות‬ ‫הן‬ ‫במקביל‬ ‫יפעלו‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שוא‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫וירוכזו‬ ‫ו‬ ‫יפו‬ .‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫ה‬ ‫שתוקמ‬ .‫ג‬‫פ‬:‫תחילתה‬ ‫מועד‬ ‫לגבי‬ ‫וכן‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫הרצת‬ ‫תקופת‬ ‫משך‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫ירצה‬ 59.‫הרצה‬ ‫תקופה‬ ‫לקבוע‬ ‫הייתה‬ ‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מוסדות‬ ‫מחובת‬‫מוגדרת‬‫ח‬ ‫למו‬ ‫ההגדרה‬ ‫היעדר‬ . ‫מאפשר‬ ,"‫ההרצה‬ ‫"תקופת‬‫ות‬ ‫שו‬ ‫ויות‬ ‫פרש‬‫שמשיבות‬ ‫כך‬3‫ו‬-7‫ה‬ ‫ס‬ ‫ת‬ ‫טיות‬ ‫טרס‬ ‫האי‬ ‫בכ‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫די‬ ‫בלי‬ ‫עד‬ ‫אותה‬ ‫למתוח‬.‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫לתחילת‬ ‫מוגדר‬ ‫מועד‬ ‫קבע‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫ך‬ ‫משיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ,‫תוכן‬ ‫מכל‬ ‫ת‬ ‫מרוק‬ ,‫זו‬ ‫פירצה‬1)‫סעיף‬204: ‫לפיה‬ ,(‫להחלטה‬ ‫ההרצאה‬ ‫תקופת‬ ‫מתום‬ ‫ים‬ ‫ש‬ ‫חמש‬ ‫תוך‬ ‫יושלם‬ ‫הקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫וי‬ ‫"פי‬–‫שתיקבע‬ ."‫האחסון‬ ‫למיכלי‬ ‫ראשון‬ ‫ייה‬ ‫ב‬ ‫היתר‬ ‫ממתן‬ ‫כחלק‬ 60.‫כל‬ ‫אין‬‫הגיון‬ ‫וכל‬ ,‫סיבה‬‫ועדה‬ ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫להחלטה‬ ‫תושאר‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫שהגדרת‬ ‫בכך‬ , ,‫מקומית‬‫ייה‬ ‫הב‬ ‫היתר‬ ‫של‬ ‫לשלב‬ ‫ותידחה‬,‫הרבה‬ ‫חשיבותה‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬‫ביסוד‬ ‫העומדת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬. 61.‫שמשיבות‬ ‫כפי‬1‫ו‬-2,‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫שלאחר‬ ‫התקופה‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫ידעו‬‫עליהם‬ ‫חזקה‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לקבוע‬ ‫שיכלו‬‫להות‬ ‫ולא‬‫ישום‬ ‫תחת‬ ‫החותר‬ ‫זה‬ ‫ריק‬ ‫חלל‬ ‫יר‬ .‫העיקרית‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬ ‫ומימוש‬ 62.‫שקבעה‬ ‫כפי‬ ,‫יה‬ ‫הב‬ ‫היתר‬ ‫הוצאת‬ ‫לשלב‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫משך‬ ‫קביעת‬ ‫הותרת‬ .‫ועוד‬ ‫זאת‬ ‫משיבה‬1‫בסעיף‬204‫גם‬ ‫כרוכה‬ ,‫להחלטתה‬‫בזכות‬ ‫חמורה‬ ‫בפגיעה‬‫הציבור‬ ‫של‬ ‫הטיעון‬ ‫בפרט‬ ‫העותרות‬ ‫ושל‬ ‫הרחב‬–‫ל‬ ‫כבר‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬ ‫שבשלב‬ ‫כך‬ ‫בשל‬‫למשך‬ ‫גד‬ ‫להת‬ ‫ה‬ ‫תוכל‬ ‫א‬ .‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שתקבע‬ ‫כפי‬ ,‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ 63.‫משיבה‬ ‫שהן‬ ‫לאחר‬1‫משיבה‬ ‫והן‬ ,2–‫וי‬ ‫פי‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫מטרתה‬ ‫כי‬ ‫הסכימו‬ ‫של‬ ‫וגם‬ ‫החדש‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫מקבילה‬ ‫הפעלה‬ ‫תותר‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ,‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫ארבעת‬ , ("‫וגם‬ ‫)"גם‬ ‫הקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫ארבעת‬‫לא‬‫ה‬ ‫תקבע‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬‫במסגרת‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫וראות‬‫ית‬ ‫תכ‬,‫סופי‬ ‫דדליין‬‫וקשיח‬‫לעצמם‬ ‫ה‬ ‫ותרשי‬ ,‫הקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫ארבעת‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ופרצות‬ ‫מחללים‬ ‫יים‬ ‫עי‬ ‫לעצום‬–‫וי‬ ‫הפי‬ ‫ושלביות‬ ,‫הלו"ז‬ ‫בהגדרות‬ ‫רבים‬–‫יו‬ ‫פ‬ ‫על‬ ‫שברור‬ ‫מקביל‬ ‫לאחסון‬ ‫שיובילו‬‫הקיימים‬ ‫ובמתחמים‬ ‫החדש‬ ‫במתחם‬,‫וספת‬ ‫לתקופה‬‫בלתי‬
 • 21. 21 ‫מוגדרת‬,‫משיבות‬ ‫של‬ ‫הכבדים‬ ‫הכלכליים‬ ‫טרסים‬ ‫האי‬ ‫בשל‬ ‫ארוכה‬ ‫שתהיה‬ ‫יח‬ ‫לה‬ ‫ושסביר‬ 3‫ו‬–7‫מהמשיבה‬ ‫ישיר‬ ‫גיבוי‬ ‫המקבלות‬ ,7. 64.‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ,‫מה‬ ‫אלא‬–‫המעביר‬ ‫תש"ן‬ ‫לבין‬ ‫ו‬ ‫בי‬ ‫הסכם‬ ‫בשל‬ ‫מובהק‬ ‫סט‬ ‫טר‬ ‫אי‬ ‫ו‬ ‫שהי‬ ‫במס‬ ‫התמוהה‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫הביע‬ ‫כבר‬ ‫ואשר‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫משטח‬ ‫יכר‬ ‫חלק‬ ‫לשימושו‬‫מכתבו‬ ‫גרת‬ ‫למשיבה‬1‫מיום‬19.1.2015‫בסעיף‬3–:‫כדלקמן‬ ,‫בתחום‬ ‫וסה‬ ‫מ‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫דסית‬ ‫ה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫יקבע‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫"משך‬‫ותוך‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫להציג‬ ‫התשתיות‬ ‫במשרד‬ ‫הדלק‬ ‫הל‬ ‫ולמ‬ ‫לחברה‬ ‫ות‬ ‫הזדמ‬‫של‬ ‫במקרה‬ ‫חילופית‬ ‫מחלוקת‬" 65.‫טעם‬ ‫כל‬ ‫אין‬,‫כלשהו‬ ‫הסבר‬ ‫משיבות‬ ‫ע"י‬ ‫יתן‬ ‫לא‬ ‫וגם‬‫מ‬‫משיבות‬ ‫דוע‬1‫ו‬–2‫חייבו‬ ‫לא‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הדיון‬ ‫בשלב‬ ‫דסית‬ ‫ה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫המצאת‬-,‫לחברה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫ות‬ ‫הזדמ‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬‫הל‬ ‫מי‬ ‫הדלק‬‫להגיב‬ ‫התשתיות‬ ‫במשרד‬–‫עמדתו‬ ‫להביע‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫ויתר‬ ‫לעותרות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬ ‫דין‬ ,‫זה‬ ‫מטעם‬ .‫יין‬ ‫בע‬–‫הי‬‫י‬‫לה‬ ‫תה‬‫ידחות‬.‫הסף‬ ‫על‬ 66.‫הצער‬ ‫שלמרבה‬ ‫אלא‬‫משיבה‬ ‫הן‬ ,2–‫משיבה‬ ‫והן‬1–‫בכך‬ ‫ודי‬ ,‫זו‬ ‫מסוגייה‬ ‫להתעלם‬ ‫בחרו‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫על‬ ‫בלבד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫ההחלטה‬ ‫לביטול‬ ‫להביא‬‫משיבה‬ ‫י‬ ‫בפ‬ ‫לדיון‬ ‫והחזרתה‬2– ‫לצורך‬–‫מוגדרת‬ ‫הרצה‬ ‫תקופת‬ ‫קביעת‬-‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬–.‫הצדדים‬ ‫מכל‬ .‫ד‬‫משיבה‬1‫חוות‬ ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫ים‬ ‫ש‬ ‫בשלוש‬ ‫האריכה‬ ,‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫"שליפה‬ ‫באמצעות‬ ‫לרבות‬ ,‫מקה‬ ‫ה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫למעשה‬ ‫והלכה‬ ‫יין‬ ‫הע‬ ‫מן‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫שכלל‬ "‫מקה‬ ‫"ה‬ ‫קביעת‬ ‫של‬ "‫מהבטן‬3‫השיקולים‬ ‫שקילת‬ ‫ללא‬ ,‫טיים‬ ‫הרלב‬ ‫ים‬ ‫תו‬ ‫ה‬ ‫איסוף‬ ‫ללא‬ ‫וספות‬ ‫ים‬ ‫ש‬ ‫יהם‬ ‫בי‬ ‫ראוי‬ ‫איזון‬ ‫ללא‬ ‫וממילא‬ ‫טיים‬ ‫הרלב‬. 67.‫בסעיף‬6.3‫משיבה‬ ‫להחלטת‬2‫כי‬ ‫קבע‬ ,-‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫וי‬ ‫פי‬‫תוך‬ ‫יושלם‬ ‫ההרצה‬ ‫תקופת‬ ‫מתום‬ ‫תיים‬ ‫ש‬. 68.‫משיבה‬3‫למשיבה‬ ‫שהגישה‬ ‫הערר‬ ‫במסגרת‬ ,‫זו‬ ‫קביעה‬ ‫על‬ ‫ערערה‬ ,1‫יתן‬ ‫לא‬ ,‫תה‬ ‫כשלטע‬ , ‫וי‬ ‫לפי‬ ‫ים‬ ‫זמ‬ ‫לוח‬ ‫לקבוע‬ ‫כביכול‬–‫תוצאות‬ ‫שהתקבלו‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫אותו‬ ‫לקבוע‬ ‫יתן‬ ‫שכן‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיידרשו‬ ‫הסקרים‬.‫הקיימות‬ ‫בחוות‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫פירוק‬ ‫לאחר‬ ‫המשיבה‬ ‫החליטה‬ ,‫מה‬ ‫משום‬1‫שגויה‬ ‫ערר‬ ‫ת‬ ‫טע‬ ‫לאמץ‬–‫)בסעיף‬ ,‫וקבעה‬ ,‫זו‬ ‫יה‬ ‫פ‬ ‫על‬204 :‫כי‬ (‫להחלטתה‬