SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
1
‫בחיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬‫עת"מ‬17294/10/16
‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫ביושבו‬‫עת"מ‬45873/12/16
‫רניאל‬ ‫מנחם‬ ‫ד"ר‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫בפני‬
‫בעניין‬:‫בע"מ‬ ‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬
‫ר‬ ,'‫ואח‬ ‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬‫ביתר‬ '‫ח‬2‫ירושלים‬
:'‫טל‬5654000–02:‫פקס‬5654001–04
‫בעת"מ‬ ‫העותרת‬17294/10/16
‫נגד‬
1.‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬
2.‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ,‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬
3.‫האנרגי‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫והמים‬ ‫ה‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מפרקליטות‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬-‫אזרחי‬
‫פל‬ '‫שד‬-‫ים‬15‫חיפה‬ ,‫הממשלה‬ ‫קרית‬ ,
:'‫טל‬04-8634005:‫פקס‬ ;04-8634011
‫ו‬-11‫נוספים‬ ‫משיבים‬
‫ובעניין‬‫א‬ :‫ת"ז‬ ‫נווה‬ ‫לה‬036316735
"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אימהות‬ ‫ובשם‬ ‫בעצמה‬
‫שלומציון‬15:‫טלפקס‬ , ‫חיפה‬8360224–04
‫ומייל‬609@gmail.comenave2
‫בעת"מ‬ ‫העותרת‬45873/12/16
‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬
1.‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬
2.‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ,‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬
4.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬
5.‫הבריאות‬ ‫משרד‬
7.‫התשתי‬ ‫משרד‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫ות‬
8.‫האוצר‬ ‫משרד‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מפרקליטות‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬-‫אזרחי‬
‫פל‬ '‫שד‬-‫ים‬15‫חיפה‬ ,‫הממשלה‬ ‫קרית‬ ,
:'‫טל‬04-8634005:‫פקס‬ ;04-8634011
‫ונגד‬10‫נוספים‬ ‫משיבים‬
2
‫ת‬ ‫כתב‬‫שובה‬‫המשיבה‬ ‫מטעם‬7
‫(כב‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬‫וד‬‫מיום‬ )‫רניאל‬ ‫מנחם‬ ‫ד"ר‬ ‫השופט‬17.3.5‫לעניין‬
‫לעתירה‬ ‫לתגובה‬ ‫המועד‬ ‫הארכת‬17294/10/16‫מתכבדת‬‫המשיבה‬7,‫עצמה‬ ‫בשם‬ ‫נווה‬ ‫אלה‬
)"‫"הח"מ‬ ‫(להלן‬ "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫ובשם‬‫לבית‬ ‫להגיש‬
‫כת‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬‫ב‬‫לעתיר‬ ‫מטעמה‬ ‫תשובה‬‫תש"ן‬ ‫ת‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫לעניין‬1139‫(להלן‬ '‫א‬
)"‫"התכנית‬‫ביטול‬ ‫התבקש‬ ‫במסגרתה‬ ,‫לציבור‬ ‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬ ‫של‬ ‫ם‬‫ועדה‬ ‫בהחלטות‬
.‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫וועדת‬ ,‫חיפה‬ ‫מחוזית‬
‫משיבה‬7‫ב‬ ‫כבר‬ ‫תשובתה‬ ‫להגיש‬ ‫הזדרזה‬-3.1.2017‫שנקבע‬ ‫התשובה‬ ‫למועד‬ ‫בהתאם‬
‫ה‬ ‫בטרם‬ ,‫בתחילה‬‫המועד‬ ‫ארכת‬,‫לצדדים‬‫ועם‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫המשיבים‬ ‫לכלל‬ ‫שניתנה‬ ‫הזמן‬ ‫תוספת‬
4.4.2017‫שנ‬ ‫בנקודות‬ ‫תשובתה‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫מבקשת‬ ‫הח"מ‬ ,‫להרחיב‬ ‫ממנה‬ ‫בצר‬‫ד‬‫מפאת‬ ‫אז‬
‫הזמן‬ ‫קוצר‬‫תשובתה‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫לה‬ ‫לאפשר‬ ,‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מכבוד‬ ‫מבקשת‬ ‫העותרת‬ .
‫מיום‬3.1.2017.‫אלו‬ ‫סעיפים‬ ‫עבור‬
‫לדחות‬ ‫יתבקש‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫העתירה‬ ‫את‬17294/10/16,,‫דנן‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לבטל‬
‫את‬ ‫ולחייב‬‫תש"ן‬‫בהוצאות‬‫הח"מ‬.
‫א‬.:‫מבוא‬
1."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫תכנית‬‫שווקה‬‫אשר‬ ,‫מיטיבה‬ ‫כתכנית‬ ‫לציבור‬‫מענה‬ ‫תיתן‬"‫חוות‬ ‫לפינוי‬
‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫המצויות‬ ,‫ישנות‬ ‫דלק‬ ‫מיכלי‬,."‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫מתקופת‬ ‫עוד‬ ‫חלקן‬‫בפני‬ ‫נטען‬
‫ש‬ ‫הציבור‬‫"האתרים‬‫חוות‬ ‫הינם‬ ‫שיפונו‬‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫הטרמינל‬,‫אלרואי‬ ‫חוות‬‫המצויה‬
‫וכן‬ ,‫טבעון‬ ‫בקרית‬‫ממתחם‬20‫האייקרס‬‫וכי‬ ,"‫מענה‬ ‫יתן‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בחוות‬ ‫האחסון‬ ‫נפח‬
‫ואפשרות‬‫גם‬‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫הדלק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫המכלים‬ ‫מחוות‬ ‫האחסון‬ ‫נפחי‬ ‫להעתקת‬1.
2.‫מהציבור‬"‫"הושמטה‬‫כי‬ ‫העובדה‬‫וי‬ ‫"דולפות‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬"‫שנות‬‫ברובן‬‫אינן‬‫אל‬ ‫עוברות‬
‫שטח‬,‫התכנית‬‫מפעלים‬ ‫לשטחה‬ ‫לרכז‬ ‫במקום‬ ‫וכי‬‫נפט‬ ‫ותשתיות‬‫קיימ‬,‫ריכוזן‬ ‫לשם‬ ‫ות‬‫כקבוע‬
‫בתמ"א‬30,‫יוקמו‬‫בה‬‫נפח‬‫ים‬‫חדשים‬‫עצו‬‫מים‬‫נפט‬ ‫של‬‫גולמי‬‫ותזקיקי‬‫ו‬‫מסחריים‬ ‫ומפעלים‬
)‫פסולת‬ ‫ושריפת‬ ‫זיקוק‬ ,‫(לפטרוכימיה‬ ‫חדשים‬‫אלו‬ ‫כל‬ .,‫ביחד‬‫מרכיבים‬‫זיקוק‬ ‫בית‬‫חדש‬
‫ו‬.‫מזהם‬‫התכנית‬ ‫ביטול‬ ‫נדרש‬ ,‫כך‬ ‫מעצם‬ ‫כבר‬,‫משום‬,‫לרעה‬ ‫נוצלו‬ ‫שמטרותיה‬‫ו‬‫לשיפור‬ ‫חלף‬
.‫החמרתו‬ ‫תתקיים‬ ,‫הקיים‬ ‫המצב‬
3.‫כי‬ ‫היא‬ ‫מוסכמה‬‫הייחודי‬ ‫המקרה‬‫והחריג‬‫של‬‫חיפה‬ ‫נפת‬‫של‬ ‫אדומים‬ ‫קווים‬ ‫נחצו‬ ‫בה‬ ,
‫תחלואה‬‫באזור‬ ‫הגבוהות‬ ‫הזיהום‬ ‫לרמות‬ ‫סיבתי‬ ‫בקשר‬.‫פרטנית‬ ‫ייחודית‬ ‫התייחסות‬ ‫דרש‬ ,
1‫עמוד‬2‫חפא"ג‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ,1139'‫א‬–‫חפ‬1920‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ,'‫א‬
3
‫ע‬,‫היא‬ ‫מוכחת‬ ‫ובדה‬‫מצויה‬ ‫שהיא‬ ‫אלא‬ ,‫שיפור‬ ‫במגמת‬ ‫כלל‬ ‫מצויה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫שתחלואה‬ ‫רק‬ ‫לא‬
‫במגמת‬‫מדאיגה‬ ‫עלייה‬‫צ‬ ‫בנקיטת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ .‫חירום‬ ‫עדי‬‫בהולים‬
‫עצירתה‬ ‫לשם‬,.‫מיותר‬ ‫סבל‬ ‫ולחסוך‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫להציל‬ ‫בכדי‬ ‫זאת‬‫זיהומי‬ ‫של‬ ‫פליטות‬ ‫תוספת‬
‫מהווה‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫אוויר‬‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫וחותרת‬ ,‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫של‬ ‫הפרה‬
‫בכלל‬ ‫בישראל‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצם‬ ‫החוק‬,‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫בהקשרי‬‫מועדים‬ ‫ובמקומות‬
‫בפרט‬ ‫לפורענות‬.
4.‫האפשרות‬ ‫עומדת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כבוד‬ ‫בידי‬‫ל‬‫ול‬ ,‫לטפל‬ ‫עיקר‬ ‫בין‬ ‫הבחין‬‫הביא‬‫בריאותי‬ ‫צדק‬
.‫לו‬ ‫הזקוקים‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫מיליון‬ ‫אל‬‫חלילה‬ ‫אם‬‫תרומות‬ ‫על‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫תקום‬‫י‬‫ה‬
,‫הקיים‬ ‫החמור‬ ‫לזיהום‬‫ה‬ ‫מהמצב‬ ‫תחריף‬ ‫בתחלואה‬ ‫העלייה‬ ‫מגמת‬‫נורא‬‫הקיים‬.
5.‫לרוקן‬ ‫במתחם‬ ‫אחרים‬ ‫מסחריים‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫תש"ן‬ ‫חותרת‬ ,‫בעתירתה‬‫התכנית‬ ‫את‬
‫ובטיחותה‬ ‫שלומה‬ ,‫הקהילה‬ ‫על‬ ‫שמגן‬ ‫מהותי‬ ‫תנאי‬ ‫מכל‬:
‫א‬.‫לסעיף‬ ‫בהתייחס‬12.7.4‫שמבו‬‫ביטולו‬ ‫קש‬:‫לכך‬ ‫תימוכין‬ ‫יובאו‬ ‫להלן‬‫כי‬‫בשטח‬
‫התכנית‬‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫מוקם‬.‫תייצר‬ ‫התכנית‬‫אחסון‬ ‫הגדלת‬‫מסחרי‬2,‫הגדלת‬
‫הזיקוק‬‫(ל‬‫מטרות‬)‫ייצוא‬,‫התזקיקים‬ ‫אחסון‬ ‫הגדלת‬)‫ייצוא‬ ‫(למטרות‬‫הגדלת‬ ,‫מפעלי‬
‫הכימיקלים‬ ‫יצור‬(‫עבור‬)‫ייצוא‬,‫אחסון‬ ‫הגדלת‬‫הגפ"ם‬)‫(לייצוא‬‫הצורך‬ ‫הגדלת‬ ,
‫בטיפול‬.‫ובבוצות‬ ‫בשפכים‬
‫ב‬.‫לסעיף‬ ‫בהתייחס‬12.15‫ביטולו‬ ‫שמבוקש‬:‫ליום‬ ‫עד‬ ‫בשקיפות‬ ‫הוצג‬ ‫לא‬ ‫לציבור‬‫אישור‬
‫בשנית‬ ‫התכנית‬(11072016)‫סיכונים‬ ‫סקר‬‫התכנית‬ ‫רכיבי‬ ‫לכלל‬‫לא‬ ‫וגם‬‫תסקיר‬
‫עבור‬‫המצרפי‬ ‫התשתיות‬ ‫מכלול‬ ‫סיכוני‬–‫דומינו‬ ‫אפקט‬ ‫כלומר‬‫של‬‫המצויות‬ ‫תשתיות‬
‫בת‬ ‫בשחור‬ ‫המסומן‬ ‫השטח‬ ‫בתוך‬‫מ"א‬30‫ובתמ"מ‬6.‫לא‬‫ב‬‫תכנית‬ ‫מסמכי‬ ‫מסגרת‬
‫חפא"ג‬1139'‫א‬3‫לא‬ ‫וגם‬ ,.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫דו"חות‬ ‫במסגרת‬‫זאת‬‫בניגוד‬
‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫המפורשות‬ ‫להוראות‬30‫ותמ"מ‬ ,6.‫בלי‬ ‫התכנית‬ ‫אושרה‬ ,‫כך‬‫את‬ ‫לבחון‬
‫אחרות‬ ‫ותקלות‬ ,‫מלחמה‬ ,‫אדמה‬ ‫רעידת‬ ,‫פח"ע‬ ‫של‬ ‫הסיכון‬ ‫תרחישי‬‫כלל‬ ‫ומבלי‬
‫ול‬ ‫לציבור‬ ‫להוכיח‬‫המפעל‬ ‫מגדרות‬ ‫חורגים‬ ‫אינם‬ ‫התכנית‬ ‫שסיכוני‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬
.‫יחד‬ ‫גם‬ ‫כולם‬ ‫המפעלים‬ ‫מצרף‬ ‫או‬
‫כל‬ ‫על‬ ‫תסקיר‬ ‫לערוך‬ ‫צורך‬ ‫בלי‬ ‫אושרה‬ ‫כזה‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫שתכנית‬ ,‫אדיר‬ ‫מחדל‬ ‫זהו‬
‫קיומה‬ ‫עצם‬ ‫גם‬ ,‫כאמור‬ .‫חמור‬ ‫פגם‬ ‫מהווה‬ ,‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫בוועדת‬ ‫אישורה‬ .‫השטח‬
‫שטח‬ ‫בתוך‬ ‫גפ"ם‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫תכנית‬ ‫של‬‫אישור‬ ‫לכדי‬ ‫לחוד‬ ‫קודמה‬ ‫אשר‬ ,‫התכנית‬
‫כשל‬ ‫מהווה‬ ,‫בתכנית‬ ‫הקיים‬ ‫כל‬ ‫לצד‬ ‫להשלכותיה‬ ‫שתיבחן‬ ‫מבלי‬ ,‫מתנהל‬ ‫שהערר‬ ‫בזמן‬
.‫התכנית‬ ‫באישור‬ ‫שנפל‬ ‫נוסף‬ ‫חמור‬
2‫מסחרי‬ ‫אחסון‬–‫מקומיי‬ ‫גדולים‬ ‫לקוחות‬ ‫בעבור‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫אחסון‬‫לצריכה‬ ‫הייחודיים‬ ‫צרכיהם‬ ‫לפי‬ ‫וזרים‬ ‫ם‬
‫לאס‬ ‫או‬ ‫מקומית‬‫פ‬,‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫לשווקים‬ ‫קה‬
3‫התי‬ ‫חלה‬ ‫לא‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ . ‫והניפוק‬ ‫האחסון‬ ‫לשלב‬ ‫בעיקר‬ ‫התייחס‬ ‫התכנית‬ ‫פליטות‬ ‫תסקיר‬‫י‬‫שמדובר‬ ,‫לכך‬ ‫חסות‬
.‫במקומו‬ ‫לא‬ ,‫הקיים‬ ‫לאחסון‬ ‫במקביל‬ ‫יבוא‬ ‫אשר‬ ,‫מסחרי‬ ‫באחסון‬
4
‫המתח‬ ‫כי‬ ,‫ספק‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫אלפי‬ ‫למאות‬ ‫הביטחוניים‬ ‫הסיכונים‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬ ,‫המתוכנן‬ ‫ם‬
‫מומחים‬ ‫דו"ח‬ ‫(ראו‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬.)'‫א‬ ‫כנספח‬ ‫מצ"ב‬‫ב‬‫הקשר‬‫התנגדות‬ ‫גם‬ ‫ראו‬ ,‫זה‬
‫הח‬"‫מיום‬ ‫מ‬18.2.2014‫הח‬ ‫התריעה‬ ‫אז‬"‫סיכוני‬ ‫לעניין‬ ‫מ‬‫כתנית‬('‫ב‬ ‫בנספח‬ ‫ראו‬).
6.‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫והחוכרים‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלי‬‫את‬ ‫הכירו‬‫השימושים‬‫והמסוכנים‬ ‫המזהמים‬
‫החדשים‬‫שיתקיימו‬‫התכנית‬ ‫בשטח‬‫חפא"ג‬1139'‫א‬‫משנת‬ ‫עוד‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬2004‫עשור‬ ,
‫לאישורה‬ ‫קודם‬‫ב‬-2014.‫התסקירים‬ ‫כי‬ ‫ידעו‬ ,‫בנוסף‬)‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ,‫(סיכונים‬‫ה‬ ‫אשר‬‫וצגו‬
‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬‫ו‬ ,‫חלקיים‬ ‫הינם‬‫לא‬‫כוללים‬‫את‬ ‫בהם‬‫הפעילויות‬ ‫מכלול‬‫במתחם‬.
7.‫תוקנו‬ ‫לא‬ ‫הפגמים‬:‫ה‬ ‫הפגם‬ ‫לתיקון‬ ‫חלף‬‫ה‬ ‫מהותי‬‫נ"ל‬,‫ב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫ה‬‫תסקירים‬ ‫צגת‬
‫ה‬ ,‫עדכניים‬,‫האחסון‬ ‫מלאי‬ ‫קטנת‬‫יותר‬ ‫מרווחת‬ ‫מתקנים‬ ‫פריסת‬,‫סיכוני‬ ‫של‬ ‫אמיתית‬ ‫בחינה‬
,‫המתחם‬,‫פחות‬ ‫מסוכנות‬ ‫חלופות‬ ‫הצעת‬ ‫ו/או‬‫ועוד‬‫שורת‬‫מיטיבים‬ ‫צעדים‬,‫ה‬ ‫מבקשים‬‫י‬‫זם‬
‫ושותפיו‬‫לה‬‫משיך‬,‫הכשל‬ ‫את‬‫ול‬‫הקביע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מתוכנן‬ ‫רוקן‬‫ו‬‫ת‬‫המיטיבות‬‫לחשוף‬ ‫בכוחן‬ ‫שיש‬
.‫התכנית‬ ‫וזיהומי‬ ‫סיכוני‬ ‫את‬‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫אומרת‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬"‫דרשיני‬"‫שכן‬ ,‫לו‬‫אכן‬‫זו‬ ‫הייתה‬
‫ומיטיבה‬ ‫תמימה‬ ‫תכנית‬‫ל‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ,"‫בית‬ ‫"בדק‬ ‫מכל‬ ‫חשוש‬‫או‬.‫התסקיר‬ ‫מעדכון‬
8.‫ריקון‬ ‫עצם‬‫העקרונות‬‫כ‬ ‫התכנית‬ ‫הושתתה‬ ‫עליהם‬‫התכנית‬ ‫ביטול‬ ‫מצדיק‬ ,‫שלעצמו‬,‫כך‬
‫אפילו‬.‫התכנית‬ ‫את‬ ‫שאישרו‬ ‫התכנון‬ ‫גורמי‬ ‫לשיטת‬‫להוראות‬ ‫בניגוד‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫ריקון‬ ,‫בנוסף‬
‫בתכניות‬ ‫מפורשות‬‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬30‫ו‬ ,‫ל‬ ‫בניגוד‬‫בממשלה‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫החלטות‬
‫התכנון‬ ‫ובוועדות‬ ‫ברשויות‬.
9.‫הי‬ ‫חדש‬ ‫סביבתי‬ ‫תסקיר‬‫ה‬‫מ‬‫המציאות‬ ‫חויב‬‫ו‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬:
,‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫לשיטתה‬‫נשוא‬ ‫ההחלטות‬‫עתירה‬17294/10/16‫ה‬‫מחייב‬‫ות‬‫הכנת‬‫השפעה‬ ‫תסקיר‬
‫הסביבה‬ ‫על‬‫מ‬,‫חדש‬‫שומטו‬‫ת‬‫את‬‫ההחלטה‬ "‫"סופיות‬ ‫תחת‬ ‫הקרקע‬4.
‫שתי‬ ‫כי‬ ,‫תטען‬ ‫הח"מ‬‫אשר‬ ‫שונות‬ ‫תכנון‬ ‫ועדות‬‫בחנו‬‫התנגדויות‬‫הערר‬ ‫ואת‬ ‫מקצועיות‬‫לתכנית‬
‫ק‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫(תסקירי‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ‫הנדרש‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫יימו‬-
2003"‫התשס‬)‫ג‬‫כ‬ ‫זה‬ ‫לצעד‬ ‫נדרשו‬ ‫והן‬‫של‬ ‫תולדה‬‫ה‬‫מצב‬‫ה‬‫חריג‬‫של‬ ‫וכתולדה‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬
‫סעיף‬8-:‫כי‬ ‫הקובע‬ ,‫לתקנות‬ ‫ב‬
"‫יכלול‬ ‫תסקיר‬‫מקצועי‬ ‫מידע‬‫ומדויק‬ ‫מלא‬ ,‫וכן‬ ,‫את‬‫ממנו‬ ‫הנובעים‬ ‫הממצאים‬,
‫בענייני‬,‫היקפה‬ ,‫רמתה‬ ,‫התכנית‬ ‫לסוג‬ ‫בהתאם‬ ,‫חלקם‬ ‫או‬ ‫כולם‬ ,‫להלן‬ ‫המפורטים‬ ‫ם‬
‫ופירוטה‬:1‫תיאור‬ .‫הסביבה‬,‫בהנחיות‬ ‫הוגדרה‬ ‫שזו‬ ‫כפי‬ ‫התכנית‬ ‫מתייחסת‬ ‫שאליה‬
‫סביבה‬ ,‫זה‬ ‫לענין‬–‫החי‬ ‫לרבות‬‫שבה‬ ‫והצומח‬‫עלולים‬ ‫הסביבתי‬ ‫היועץ‬ ‫לדעת‬ ‫...אשר‬
"‫התכנית‬ ‫מביצוע‬ ‫הרחוק‬ ‫או‬ ‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ ,‫מושפעים‬ ‫להיות‬
4‫עמוד‬3‫סעיף‬ ,5‫תש"ן‬ ‫עתירת‬
5
10.‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫תסקיר‬:‫הת‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫עת‬ ‫התכנון‬ ‫ועדות‬ ‫בידי‬ ‫שהיה‬ ‫המידע‬‫שהוכן‬ ‫סקיר‬
,‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫שלם‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫ו‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצב‬ ‫לעניין‬ ‫מהותיים‬ ‫נתונים‬ ‫חסרו‬
‫התכנית‬ ‫בסביבת‬ ‫הקיים‬.‫מידע‬,‫סמוכה‬ ‫ניטור‬ ‫מתחנת‬‫התקבל‬.‫יד‬ ‫כלאחר‬‫התסקיר‬ ,‫כן‬ ‫על‬
‫ומדויק‬ ‫מלא‬ ‫מידע‬ ‫כלל‬ ‫לא‬‫מהות‬ ‫שהוא‬ ,‫ולב‬‫של‬ ‫ליבו‬.‫בלימה‬ ‫על‬ ‫ונתלה‬ ,‫התסקיר‬ ‫הליך‬
:‫הניטור‬ ‫במערך‬ ‫חמורים‬ ‫ליקויים‬ ‫על‬ ‫המעידה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫תצרף‬ ‫הח"מ‬ ,‫בנוסף‬
‫הניטור‬ ‫עצירת‬ *‫חמורים‬ ‫זיהום‬ ‫ארועי‬ ‫בזמן‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬.
*‫שליליים‬ ‫ערכים‬ ‫הכנסת‬‫ודאיים‬ ‫מסרטנים‬ ‫הנחשבים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫היממתי‬ ‫הממוצע‬ ‫אל‬
,‫לאדם‬‫מייטיבה‬ ‫זיהום‬ ‫תמונת‬ ‫להציג‬ ‫בכדי‬ ‫הח"מ‬ ‫להערכת‬ ‫וזאת‬ ,)‫עדינים‬ ‫נשימים‬ ‫(חלקיקים‬
‫אפ‬ ‫מחקרים‬ ‫ולסכל‬ ,‫הקיים‬ ‫החמור‬ ‫מהמצב‬‫עתידיים‬ ‫ידמיולוגיים‬.‫המסמך‬ ‫בגוף‬ ‫להלן‬ ‫ראו‬
.‫בנספחים‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫הסבר‬
11.‫נמצא‬ ‫התכנית‬ ‫תסקיר‬‫לקוי‬‫גם‬‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫לשיטת‬5:'‫בסע‬2‫לתגובת‬‫ם‬‫לוועדת‬
‫ל‬ ‫המשנה‬‫עררים‬‫התסקיר‬ ‫לעניין‬ ‫בפירוש‬ ‫נטען‬" :‫מהרצת‬ ‫שהתקבלו‬ ‫התוצאות‬ ‫כי‬ ‫ונציין‬ ‫נוסיף‬
‫התקבל‬ ‫ממוצע‬ ‫יממתי‬ ‫בנזן‬ ‫ריכוזי‬ .‫היעד‬ ‫מערכי‬ ‫נמוכות‬ ‫מאוד‬ ‫היו‬ ,‫בתסקיר‬ ‫הפיזור‬ ‫מודל‬
‫סביב‬1‫בסביבות‬ ‫היה‬ ‫שנתי‬ ‫בממוצע‬ ‫והריכוז‬ ‫למ"ק‬ ‫מיקרוגרם‬0.3,‫מ"ק‬ / ‫מיקרוגרם‬‫בדיעבד‬
,‫בבירור‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬‫שתוצאות‬‫לתכנית‬ ‫בסמוך‬ ‫הבנזן‬ ‫ריכוזי‬ ‫את‬ ‫משקפות‬ ‫אינן‬ ‫המודל‬ ‫הרצת‬
‫להסתמ‬ ‫עדיף‬ ‫ולכן‬‫מתחנות‬ ‫למדידות‬ ‫ולהתייחס‬ ‫ך‬‫הניט‬‫ור‬‫כנספח‬ ‫(מצ"ב‬‫ג‬)'".
,‫כלומר‬‫בדיק‬‫ת‬‫מדויק‬ ‫כלא‬ ‫נמצא‬ ‫וזה‬ ,)‫(מודל‬ ‫חישובי‬ ‫בכלי‬ ‫התבצעה‬ ,‫העתידי‬ ‫הזיהום‬ ‫מצב‬,
‫וסיפק‬‫תוצאות‬.‫קשר‬ ‫כל‬ ‫המציאות‬ ‫ולבין‬ ‫בינן‬ ‫היה‬ ‫שלא‬
12.‫מסרטנים‬ ‫בחומרים‬ ‫החריג‬ ‫הזיהום‬–‫ב‬ ‫קיים‬ ‫עדיין‬2016:‫דו"ח‬‫ה‬‫של‬ ‫השלישי‬ ‫רבעון‬
2016‫של‬"‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫התכנית‬ ‫יישום‬ ‫"דו"ח‬ ,‫סביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬‫כי‬ ‫מצא‬‫הבנזן‬ ‫מצב‬
‫גרוע‬ ‫העתידית‬ ‫לתכנית‬ ‫בסמוך‬:‫ה‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬‫ציב‬‫ב‬-2016‫ניטור‬ ‫תחנות‬ ‫שתי‬–‫בגדר‬
‫הק‬ ‫נחל‬ ‫של‬ ‫הניקוז‬ ‫וברשות‬ ‫דשנים‬ ‫מפעל‬‫נקודות‬ ‫שתי‬ ,‫ישון‬"‫בז‬ ‫למתחם‬ ‫סמוכות‬‫קרקעות‬ /‫ן‬
‫הצפון‬‫של‬ ‫מירבי‬ ‫יממתי‬ ‫ריכוז‬ ‫נמדדו‬ ‫ובהן‬ ,75‫אחוז‬‫בנזן‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫הסביבה‬ ‫מערך‬
‫(בתאריכים‬8.5.2016‫ועד‬30.6.2016‫דשנים‬ ‫מפעל‬ ‫ובגדר‬ ,)–‫התקבל‬‫של‬ ‫מירבי‬ ‫יממתי‬ ‫ריכוז‬
%99‫בנזן‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫הסביבה‬ ‫מערך‬‫(ב‬‫ין‬10.7.2016‫ועד‬1622.8.20,)(3.86‫מיקרוגרם‬
)‫למ"ק‬6.‫את‬ ‫תעלה‬ ‫הזו‬ ‫שהתעשייה‬ ‫מזהמים‬ ‫עוד‬ ‫ישנם‬ .‫אחד‬ ‫מזהם‬ ‫רק‬ ‫זהו‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫יש‬
‫רמתם‬‫גבוהות‬ ‫ברמות‬ ‫כיום‬ ‫הם‬ ‫וגם‬‫ר‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ .‫משיבה‬ ‫תגובת‬ ‫או‬7‫מיום‬3.1.2017‫ס‬ ,'14.
13.‫מיטבי‬ ‫ואינו‬ ‫מוכתב‬ ‫המיקום‬::‫התכנית‬ ‫למיקום‬ ‫אמיתיות‬ ‫חלופות‬ ‫בחנה‬ ‫לא‬ ‫תש"ן‬
‫כנכתב‬‫ערר‬ ‫בפתח‬82/14‫בעמודים‬3‫ו‬ ,-6,‫בפועל‬ .‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ ‫קוימו‬ ‫לא‬
‫שכן‬ ,‫הסביבה‬‫סעיף‬8-‫ב‬–2‫לתקנות‬" ‫לבחון‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫קובע‬‫של‬ ‫וחסרונות‬ ‫יתרונות‬
"‫לסביבה‬ ‫ביחס‬ ‫המוצעת‬ ‫התכנית‬.‫שטח‬ ‫אל‬ ‫פליטה‬ ‫מקור‬ ‫העתקת‬ ‫כי‬ ,‫דעת‬ ‫בר‬ ‫לכל‬ ‫ברור‬
5‫תג‬‫לעררים‬ ‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫ובת‬82/14,78/14‫חפא‬ ‫תכנית‬ ,‫"ג‬1139'‫א‬-‫מיום‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬25.12.2014
6,‫שלישי‬ ‫רבעון‬ ,"‫בשבילכם‬ ‫"בסביבה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬2016‫דצמבר‬ ,2016.
6
‫תכנית‬‫ו‬ ‫חריג‬ ‫באופן‬ ‫מזוהם‬ ‫שכבר‬‫מצוי‬‫הקשקש‬ ‫"על‬"‫לחריגה‬ ‫באשר‬‫מ‬‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫תקנות‬
,‫נקי‬‫אינו‬‫להוות‬ ‫יכול‬‫אופן‬ ‫בשום‬.‫הדעת‬ ‫את‬ ‫מניח‬ ‫או‬ ,"‫טוב‬ ‫"פתרון‬
14‫כתב‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ .‫בפירוש‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬7:‫כדלקמן‬‫אוו‬ ‫זיהום‬ ‫ניטור‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫"על‬‫י‬‫של‬ ‫ר‬
‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫באזור‬ ‫הזיהום‬ ‫רמת‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬‫חורגת‬‫פעם‬ ‫מדי‬
‫מע‬‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫להעברתן‬ ‫כאמור‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫המשרד‬ ‫שקבע‬ ‫היעד‬ ‫רכי‬
‫בספק‬ ‫מוטלת‬ ‫ישימותה‬ ‫מידת‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫לאזור‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫המצאות‬ ‫נפט‬‫בשל‬
‫י‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫באזור‬ ‫הסביבתיים‬ ‫התנאים‬‫י‬‫מ‬‫ד‬‫וה‬ ‫באזור‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ד‬‫א‬‫ופן‬
‫המ‬ ‫הגורם‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫אפשר‬ ‫יהיה‬ ‫שבו‬‫זהם‬."
15.‫מחזקות‬ ‫תש"ן‬ ‫טענות‬‫בעקיפין‬:‫הח"מ‬ ‫עמדת‬ ‫את‬‫התכנון‬ ‫ועדות‬ ‫מאת‬ ‫נדרש‬ ‫היה‬ ‫לא‬
‫סיכונים‬ / ‫סביבתי‬ ‫תסקיר‬‫נוסף‬‫הראשוני‬ ‫התסקיר‬ ‫אם‬ ,‫היה‬/ ‫מספק‬‫מלא‬/‫שלם‬:‫וועדות‬
‫כי‬ ‫ידעו‬ ‫אשר‬ ,‫והערר‬ ‫ההתנגדות‬‫הלכה‬ ‫הסביבה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ ‫את‬ ‫מקיים‬ ‫אינו‬ ‫התסקיר‬
,‫למעשה‬‫את‬ ‫משקף‬ ‫אינו‬ ‫שכן‬‫המציאות‬‫מ‬ ‫גירסה‬ ‫אלא‬‫עוותת‬‫שלה‬‫ו‬‫לא‬ ‫גם‬‫כלל‬ ‫את‬ ‫משקף‬
,‫הצפויים‬ ‫המתחם‬ ‫רכיבי‬‫בחרו‬‫זו‬ ‫אחר‬ ‫זו‬‫ל‬.‫השלמתו‬ ‫את‬ ‫דרוש‬‫כי‬ ‫תעיד‬ ‫בחירתן‬‫את‬ ‫ביכרו‬
‫הרווח‬‫מ‬‫מציאותי‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬‫ההפסד‬ ‫לעומת‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫לטובת‬‫מ‬‫הסתכנות‬
‫בהארכת‬‫הזמ‬ ‫משך‬‫לביצוע‬ ‫עד‬ ‫ן‬‫התכנית‬‫זאת‬ .‫בפועל‬‫לגלות‬ ‫שנוכחו‬ ‫משום‬‫את‬‫המצב‬‫החמור‬
‫התכנית‬ ‫בסביבת‬,‫ו‬‫הבינו‬‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הזיהום‬ ‫הרחבת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫את‬.‫בכללותה‬,‫הן‬ ‫ידעו‬
,‫זה‬ ‫לענין‬ ‫רלוונטיים‬ ‫נתונים‬ ‫בתסקירים‬ ‫שחסרו‬‫ו‬‫מצאו‬‫מתן‬ ‫בטרם‬ ‫עדכונים‬ ‫לדרוש‬ ‫לנכון‬
."‫הצפויים‬ ‫הפליטה‬ ‫מקורות‬ ‫מ"כל‬ = ‫היתר‬
16.‫משיבה‬ ‫גם‬ ‫ואכן‬7‫משיבות‬ ‫את‬ ‫לבקר‬ ‫לנכון‬ ‫רואה‬1-2‫אישרו‬ ‫שאלו‬ ‫העובדה‬ ‫לנוכח‬ ,
‫תכנית‬‫תסקיר‬ ‫לה‬ ‫שנערך‬ ‫מבלי‬‫ותסקיר‬ ‫פליטות‬‫סיכונים‬,‫ומדויק‬ ‫מלא‬‫ו‬‫הסוגייה‬ ‫את‬ ‫גלגלו‬
.‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫פתח‬ ‫אל‬‫בלי‬ ‫כולה‬ ‫התכנית‬ ‫אישור‬‫התכנית‬ ‫עמידת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬‫כולה‬‫בהוראות‬
‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30‫לעניינן‬ ‫חמור‬ ‫כשל‬ ‫מהווה‬.‫אושרה‬ ,‫בפועל‬‫עומדת‬ ‫שאינה‬ ‫תכנית‬
‫בהור‬‫מיום‬ ‫בתגובה‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫הח"מ‬ ‫בעתירת‬ ‫עוד‬ ‫(ראו‬ ‫אלו‬ ‫תכניות‬ ‫אות‬3.1.2017.)
17.‫תש"ן‬ ,‫בעתירתה‬‫תוכניתה‬ ‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫חותרת‬‫שהגדירה‬ ‫כפי‬‫ו‬ ,‫כן‬‫זאת‬ ‫שהגדירה‬ ‫כפי‬
‫בסעיף‬ ‫בהחלטתה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬12:‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫התכנית‬ ‫"מטרת‬2‫הינה‬ ‫לתקנון‬
‫חוות‬ ‫הקמת‬ ‫המאפשר‬ ‫ביעוד‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬‫וניפוק‬ ,‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬ ‫דלק‬ ‫לאיחסון‬ ‫מיכלים‬
7‫עמודים‬ ,‫תש"ן‬ ‫לעניין‬ ‫הדו"ח‬1056-1057‫בע"מ‬ ‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬–‫תכניות‬ ‫השלמת‬ ‫"אי‬ ‫בסעיף‬
"‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לתשתיות‬ ‫ארציות‬ ‫מתאר‬
7
‫תזקיקים‬‫לסביבה‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬ ‫ומניעת‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫פינוי‬ ‫לשם‬ ‫זאת‬ ,
‫ה‬ ‫ומתחם‬ ,‫אלרועי‬ ‫במתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקרתי‬20."‫בחיפה‬ ‫אקרים‬
"‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫בדיקת‬ ‫"עריכת‬ : ‫בניה‬ ‫להיתר‬ ‫תנאי‬ :‫ראשון‬ ‫פרק‬
18.‫מבקשת‬ ‫תש"ן‬‫ב‬‫מסגרת‬‫את‬ ‫לבטל‬ ,‫עתירתה‬‫סעיף‬12.7.4‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫להחלטת‬:
‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫לעניין‬‫ה‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ ,‫בחנה‬‫מ‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ולבאר‬,‫השונים‬ ‫הסעיף‬ ‫חלקי‬‫את‬ ‫להסביר‬ ‫בכדי‬
‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫הצפוי‬ ‫החמור‬ ‫הנזק‬ ‫מבחינת‬ ‫הסעיף‬ ‫לביטול‬ ‫תש"ן‬ ‫דרישת‬ ‫משמעות‬:
‫העדכנית‬ ‫הבינוי‬ ‫תכנית‬ *‫עו‬ ‫(מה‬‫להיבנות‬ ‫מד‬?‫השפעות‬ ?‫כמה‬ ?)
‫הבדיקה‬ ‫במועד‬ ‫הרקע‬ ‫מדידות‬ **)‫ההשפעה‬ ‫טווח‬ ,‫בשכונות‬ ‫ניטור‬ ,‫סביבתי‬ ‫(ניטור‬
‫עבור‬ ***‫כל‬‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫מאתר‬ ‫הצפויים‬ ‫הפליטה‬ ‫מקורות‬")‫המקורות‬ ‫מיהם‬ (
‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫עם‬ ‫תיאום‬ ****‫(מדיניות‬‫של‬ ‫וכלים‬)‫האיגוד‬
‫הסביב‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ *****‫ה‬‫(מדיניות‬‫של‬ ‫וכלים‬)‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬
19.‫מה‬ ‫לשם‬‫נדרשת‬?‫אוויר‬ ‫בדיקת‬ ‫עריכת‬‫זיהום‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫הצורך‬ ‫מאחורי‬ ‫עומד‬ ‫מה‬
‫הזיהום‬ ‫של‬ ‫מספרי‬ ‫בתיאור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ ‫האם‬ ?‫האוויר‬‫גרידא‬?‫לשם‬ ‫ניטור‬"‫ניטור‬"?
"‫"תסקיר‬ ‫לשם‬ ‫תסקיר‬?‫או‬‫אלו‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬‫ל‬‫ככלי‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫בדיקת‬‫מדיניות‬
‫מ‬?‫מפעלים‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫תחלואה‬ ‫להפחתת‬ ‫שמעותי‬‫הדגמת‬ ‫לאחר‬ ,‫הח"מ‬ ‫לשיטת‬
‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקיימים‬ ‫החריגים‬ ‫התחלואה‬ ‫נתוני‬,‫התשובה‬ ‫תתבהר‬8.
20.‫ותחלואה‬ ‫רעיל‬ ‫אוויר‬ ‫בין‬ ‫הסיבתי‬ ‫הקשר‬::‫נחצה‬ ‫התחלואה‬ ‫של‬ ‫האדום‬ ‫הקו‬
‫כל‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫חיפה‬ ‫נפת‬ ‫מדוע‬‫נפות‬‫ת‬ ‫בסוגי‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫שונים‬ ‫סרטן‬ ‫חלואת‬‫בעודפים‬
"‫ל"אפידמיה‬ ‫הנחשבים‬ ‫לרעתה‬?‫מתקיימת‬ ‫בנפה‬ ‫מדוע‬‫ממחל‬ ‫תמותה‬ ‫יותר‬?‫לב‬ ‫ות‬‫זה‬ ‫בפרק‬
‫להת‬ ‫ויש‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אל‬ ‫נוספים‬ ‫זיהום‬ ‫מקורות‬ ‫להוסיף‬ ‫אין‬ ‫מדוע‬ ‫יובהר‬‫י‬‫בחומר‬ ‫יחס‬‫יתר‬ ‫ת‬
‫א‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ל‬‫החדש‬‫באזור‬ ‫המתוכנן‬‫לקיים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,.‫מגפת‬‫ה‬‫תחלואה‬‫ה‬‫חריגה‬‫שנגרמת‬
‫ע‬‫לעמוד‬ ‫צריכה‬ ,‫סביבתי‬ ‫רקע‬ ‫ל‬‫מזהמות‬ ‫תכניות‬ ‫לעניין‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫הליך‬ ‫כל‬ ‫בלב‬‫משום‬ ,
‫עוד‬ ‫תאמיר‬ ‫שלא‬ ‫בכדי‬ ,‫בהולה‬ ‫התערבות‬ ‫ומחייבת‬ ,‫בעלייה‬ ‫מצויה‬ ‫שזו‬.
‫בכדי‬ ‫לא‬‫תמה‬‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫הכיצד‬‫תכנית‬‫זו‬ ‫ומזהמת‬ ‫עצומה‬,‫בריאותי‬ ‫תסקיר‬ ‫כללה‬ ‫לא‬
‫בסבי‬ ‫הקיימות‬ ‫התחלואה‬ ‫בנסיבות‬ ‫תמוה‬ ‫שהיה‬ ‫דבר‬.‫התכנית‬ ‫בת‬
8
‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫המזיקות‬ ‫ההשלכות‬ ‫בחקר‬ ‫התמחתה‬ ‫הח"מ‬.‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫דו"חות‬ ‫וחיברה‬
8
12.‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫קשורות‬ ‫אשר‬ :‫לב‬ ‫במחלות‬ ‫תמותה‬ ‫וגם‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬91011
‫על‬ ‫הדיווח‬ ‫שיעור‬ ‫נשים‬ ‫ובקרב‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬‫לב‬ ‫התקפי‬‫הינו‬ ‫חיפה‬ ‫ובעיר‬ ‫חיפה‬ ‫במחוז‬‫הגבוה‬
.‫בישראל‬‫ממחלות‬ ‫תמותה‬ ‫יותר‬ ‫ובין‬ ,‫יותר‬ ‫מזוהמים‬ ‫אזורים‬ ‫בין‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ‫נמצא‬ ‫בעולם‬
.‫אלו‬‫נמ‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬‫צ‬‫א‬‫ו‬1213:
‫ב‬‫שנים‬2008-2012-11%‫תמותה‬ ‫יותר‬‫ב‬.)‫(מובהק‬ ‫קרדיאלית‬ ‫תחלואה‬
16.5%.‫איסכמית‬ ‫לב‬ ‫ממחלת‬ ‫תמותה‬ ‫יותר‬
22.‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עבור‬ :‫בסרטן‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬14–: ‫מתוקנן‬ ‫היארעות‬ ‫יחס‬
1‫סרטן‬ .‫חודרני‬:‫בגוף‬ ‫האתרים‬ ‫בכל‬
‫חי‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫פה‬-‫של‬ ‫עודף‬10%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫עודף‬15%‫בשנים‬2006-2011
‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬–‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬11%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%15‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬
32.:‫חודרני‬ ‫ריאה‬ ‫סרטן‬)‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ,‫הבינלאומית‬ ‫הסרטן‬ ‫סוכנות‬ ‫(לפי‬ *
‫גבר‬:‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫ים‬‫של‬ ‫עודף‬22%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫עודף‬16%‫בשנים‬2006-2011
‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :15%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%26‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬
42.‫מסוג‬ ‫סרטן‬NHL: ‫הודג'קין‬ ‫ע"ש‬ ‫שאינה‬ ‫לימפומה‬ ,
:‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫ש‬ ‫עודף‬‫ל‬25%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫עודף‬19%‫בשנים‬2006-2011
‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :13%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%18‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬
52.‫השד‬ ‫סרטן‬:
‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :3%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%6‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬
62.‫הערמונית‬ ‫סרטן‬:
‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :4%‫בשנים‬2001-2005
‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%8‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬
9‫השיעור‬ ‫את‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ,‫לגיל‬ ‫מרובדים‬ ‫או‬ ‫מתוקננים‬ ‫בדוח‬ ‫המובאים‬ ‫הבריאות‬ ‫נתוני‬ ‫"מרבית‬
‫נפת‬ ,‫חיפה‬ ‫במחוז‬ ‫כי‬ ‫עדויות‬ ‫אין‬ .‫לגיל‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫בנצפה‬ ‫הגבוה‬‫גבוהים‬ ‫עישון‬ ‫שיעור‬ ‫יש‬ ‫חיפה‬ ‫והעיר‬ ‫חיפה‬
‫הנצפית‬ ‫התחלואה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫שיכולים‬ ‫בישראל‬ ).‫א.נ‬ ,‫אחרים‬ ‫(מאזורים‬
10‫איגוד‬ ‫הצהרות‬ ‫ראו‬‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫מחקרים‬ ,‫האמריקני‬ ‫הלב‬.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בדו"חות‬ ‫מצוטטות‬ ,
11‫עמוד‬7‫מדצמבר‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ,2015‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ,
12‫או‬ ‫קבוצת‬ ,‫לגיל‬ ‫תקנון‬ ‫לאחר‬‫לידה‬ ‫ויבשת‬ ‫כלוסייה‬
13( ‫הקודמות‬ ‫השנים‬ ‫נתוני‬ ‫עם‬ ‫עקבי‬ ‫הנתון‬2009-2005‫בני‬ ‫עבור‬ )45‫אחרים‬ ‫גולמיים‬ ‫נתונים‬ ‫ועם‬ ,+.
14‫בלבד‬ ‫יהודית‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לפי‬ ,‫למין‬ ‫מרובדים‬ ,‫לגיל‬ ‫מתוקננים‬ ‫הנתונים‬
9
26.( ‫תחלואה‬ ‫עודפי‬ ‫שבדק‬ ‫דו"ח‬ ‫(מתוך‬ ‫מלנומה‬‫חיפה‬ ‫בעיר‬)2009-2005:
:‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫של‬ ‫עודף‬%57)‫(מובהק‬
‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬)‫(מובהק‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :
27)‫מתוקנן‬ ( ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫מקרים‬ :‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫צעירות‬ ‫בנשים‬ ‫חריגה‬ ‫תחלואה‬ .15:
‫בני‬ ‫גברים‬15-34:2001-2005‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫היארעות‬ ‫עודף‬16%
‫בני‬ ‫גברים‬15-34:2006-2011‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫היארעות‬ ‫עודף‬2%
‫בנות‬ ‫נשים‬34-15:0052-2001‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :%34( ‫המתוקנן‬ ‫ההיארעות‬ ‫ביחס‬SIR)
‫בני‬ ‫נשים‬34-15:2011-2006‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :%39( ‫המתוקנן‬ ‫ההיארעות‬ ‫ביחס‬SIR)
‫עלייה‬
28.‫וחברים‬ ‫רוטנברג‬ ‫מחקר‬ :‫הסרטן‬ ‫אתרי‬ ‫בכל‬ ‫עודף‬16
‫השנים‬ ‫עבור‬ ‫סרטן‬ ‫נתוני‬ ‫ניתחו‬ ‫אשר‬ ,‫ועמיתיו‬ ‫רוטנברג‬1998-2007‫לתו‬ ‫כי‬ ‫מצאו‬‫נפת‬ ‫שבי‬
( ‫בסרטן‬ ‫לחלות‬ ‫הסיכונים‬ ‫יחס‬ ‫חיפה‬HR‫הארץ‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ )‫בעבור‬16‫מתוך‬
18.‫שנבדקו‬ ‫הסרטן‬ ‫סוגי‬‫בחנו‬ ‫החוקרים‬8,034‫רק‬ .‫סרטן‬ ‫מקרי‬174‫תעשייה‬ ‫עובדי‬ ‫היו‬ ,‫מהם‬
,‫לשיטתם‬ ,‫כלומר‬ .‫מתכות‬ /‫כימית‬‫בחשיפות‬ ‫בנפה‬ ‫התחלואה‬ ‫עודף‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬
‫תעסוקתיות‬‫(כלומר‬‫ל‬)‫בתעשייה‬ ‫שנחשפו‬ ‫העובדים‬ ‫דווקא‬ ‫הם‬ ,‫שחלו‬ ‫אלו‬ ‫כי‬ ‫ומר‬‫נטל‬
‫התחלואה‬.‫בקהילה‬ ‫חשופים‬ ‫תושבים‬ ‫על‬ ‫נפל‬
:‫וחברים‬ ‫רוטנברג‬ ‫של‬ ‫מדאיגים‬ ‫ממצאים‬‫אחרות‬ ‫לנפות‬ ‫השוואה‬ *
‫סרטן‬‫ה‬ ‫צוואר‬‫רחם‬:‫תחלואה‬ ‫עודף‬‫חיפה‬ ‫בנפת‬‫של‬%42)‫(מובהק‬
:‫צוואר‬ ‫ראש‬ ‫סרטני‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬%48)‫(מובהק‬
‫סרטן‬‫ריאה‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬ :%29)‫(מובהק‬ ‫יותר‬
‫השתן‬ ‫שלפוחית‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬ :%26)‫(מובהק‬
‫הגס‬ ‫מעי‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬ :%16)‫(מובהק‬
‫במפרץ‬ ‫תכנוניות‬ ‫סוגיות‬ ‫לבחינת‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫שניהל‬ ‫מי‬ ,‫חנין‬ ‫דב‬ ‫חה"כ‬ ‫לסכם‬ ‫היטיב‬
:‫חיפה‬"‫האוכלוס‬ ‫של‬ ‫הקשים‬ ‫התחלואה‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫עלינו‬‫י‬‫יה‬‫יחד‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬
‫המצביעים‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫המסוכנות‬ ‫התעשייתיות‬ ‫הפליטות‬ ‫לרמת‬ ‫ביחס‬ ‫הנתונים‬ ‫עם‬
‫מזהמים‬ ‫בפליטות‬ ‫בארץ‬ ‫העמוס‬ ‫באזור‬ ‫שמדובר‬ ‫כך‬ ‫על‬‫בסיס‬ ‫להיות‬ ‫חייבים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ .
‫תכנונית‬ ‫מדיניות‬ ‫לקביעת‬-‫לעתיד‬ ‫במבט‬ ,‫המפרץ‬ ‫באזור‬ ‫סביבתית‬".
29.‫א‬ ‫זיהום‬ ‫בין‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬‫ותחלואה‬ ‫וויר‬:‫מ‬ ,‫ואחרים‬ ‫אלו‬ ‫חריגים‬ ‫לנתונים‬ ‫בהתאם‬‫שרד‬
‫הבריאות‬‫קבע‬‫מיום‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫אל‬ ‫שהגיש‬ ‫עמדה‬ ‫בנייר‬15.3.201517
15'‫עמ‬21‫מיום‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬ ‫נייר‬15.12.2015
16'‫עמ‬17-18‫הבריאו‬ ‫משרד‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬‫מיום‬ ‫ת‬15.12.2015
17" ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫בקשה‬‫להצגת‬‫עמדת‬‫משרד‬‫הבריאות‬‫בוועדת‬‫המשנה‬‫לעררים‬‫של‬‫המועצה‬‫הארצית‬
10
‫כי‬"‫בממצאי‬ ‫החריגות‬ ,‫המנוטרים‬ ‫בחומרים‬ ‫החריגות‬ ‫לגבי‬ ‫הממצאים‬ ‫הצטברות‬ ‫לאור‬
‫המפל"ס‬ ‫נתוני‬ ,‫הדיגומים‬).‫א.נ‬ ,‫לסביבה‬ ‫הפליטות‬ ‫(מירשם‬‫נתו‬ ,‫והמחקרים‬ ‫התחלואה‬ ‫ני‬
‫קבעה‬ ,‫הרפואית‬ ‫בספרות‬ ‫הקיים‬ ‫לידע‬ ‫ובהתאם‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫האפידמיולוגיים‬
‫סביבתית‬ ‫לאפידמיולוגיה‬ ‫המייעצת‬ ‫הוועדה‬18‫ב‬ ‫בישיבתה‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬-28.1.2015
‫כי‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫העודפת‬ ‫והתחלואה‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫בין‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ‫קיים‬."
29.‫הסמוכה‬ ,‫נשר‬ ‫העיר‬ ‫נשות‬"‫הצפון‬ ‫ל"קרקעות‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בכל‬ ‫הסרטן‬ ‫את‬ ‫מובילות‬:
‫השנים‬ ‫עבור‬2009-2005,( ‫ישוב‬ ‫לפי‬ ‫מידע‬ ‫קיים‬ ‫להן‬ ‫האחרונות‬‫כנספח‬ ‫מצ"ב‬‫ד‬)'
" ,‫שנערך‬ ‫ביותר‬ ‫העדכני‬ ‫בסקר‬‫האפידמ‬ ‫הסקר‬‫י‬‫ולוגי‬"'‫פרופ‬ ‫של‬‫פורטנוב‬‫מאוניברסיטת‬
‫חיפה‬,‫ריאה‬ ‫בסרטן‬ ‫התחלואה‬ ‫צפיפות‬ ‫מופתה‬‫האוכלו‬ ‫בצפיפות‬ ‫(בהתחשב‬)*‫סייה‬
‫כדלקמן‬19:
‫לתכנון‬‫ובניה‬‫הדנה‬‫בערר‬‫על‬‫תכנית‬‫הרחבת‬‫בתי‬‫הזיקוק‬)‫חפאג‬1200 /‫ב‬"
18
‫נציג‬ ,‫אקדמיה‬ ‫נציגי‬ ,‫ציבור‬ ‫נציגי‬ ,‫רופאים‬ ‫כוללת‬ ‫סביבתית‬ ‫לאפידמיולוגיה‬ ‫המייעצת‬ ‫הועדה‬‫משרדי‬ ‫י‬
‫למשרד‬ ‫לייעץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫ראש‬ ‫ע"י‬ ‫מונתה‬ ‫והיא‬ ,‫בתחום‬ ‫עוסקים‬ ‫אשר‬ ,‫הממשלה‬
‫הבריאות‬
19
‫מיום‬ ,‫האפידמיולוגי‬ ‫הסקר‬ ‫דו"ח‬ ‫לסיכום‬ ‫מצגת‬2016.8.7‫עמוד‬ ,22
11
31.?‫הולך‬ ‫מהמפעלים‬ ‫הזיהום‬ ‫לאן‬"‫הצפון‬ ‫מ"קרקעות‬–:‫לחלון‬ ‫אלינו‬
‫בו‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫בוועדת‬ ‫שהדיון‬ ‫בעוד‬‫ו‬‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫עדת‬‫התמקד‬‫בעיקר‬
‫מגורים‬ ‫בשכונת‬‫סמוכה‬,‫בנזן‬ ‫המזהם‬ ‫של‬ ‫גבוהות‬ ‫רמות‬ ‫נמדדו‬ ‫בה‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫למתחם‬
‫הרי‬‫ש‬‫ה‬ ‫נעדרה‬‫בנפה‬ ‫נרחבים‬ ‫אזורים‬ ‫על‬ ‫התכנית‬ ‫להשלכות‬ ‫תייחסות‬‫המצוי‬ ,‫ים‬‫במרחק‬
.‫אוויר‬ ‫משבי‬‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫אשר‬ ‫המסרטן‬ ‫היחיד‬ ‫המזהם‬ ‫אינו‬ ‫בנזן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬
.‫מייצרת‬
‫ש‬ ‫מה‬‫יי‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בשטח‬ ‫פלט‬:‫מקומות‬ ‫עוד‬ ‫יזהם‬‫של‬ ‫דעתו‬ ‫חוות‬ ‫גם‬ ‫תמכה‬ ‫בכך‬
‫ברודאי‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬20‫כי‬ ‫עלה‬ ‫ממנה‬‫לפריסת‬ ‫באשר‬‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫התעשיות‬ ‫מכלל‬ ‫מזהמים‬
" ,‫חיפה‬‫המגמה‬‫של‬‫הפריסה‬‫היא‬‫לאורך‬‫ציר‬‫רכס‬‫הכרמל‬‫עם‬‫פיזור‬‫לכיוון‬‫הקריות‬."
32.‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫לפי‬21‫בין‬ ‫בבז"ן‬ ‫מטאורולוגי‬ ‫תורן‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫בניתוח‬2016-2006,
‫ובז"ן‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫מאזור‬ ‫הזיהום‬‫מגיע‬,‫חיפה‬ ‫לתושבי‬ ‫הישר‬‫ל‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫הס‬ ‫שכונות‬‫מוכות‬
‫ובנשר‬ ,‫אתא‬ ‫בקרית‬22.‫אל‬ ‫הישר‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫מאזור‬ ‫הזיהום‬ ,‫מהזמן‬ ‫כשליש‬ ‫לפחות‬273,000
‫חיפה‬ ‫העיר‬ ‫תושבי‬‫פרק‬ ‫(ראו‬ ‫הכפלה‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ‫חיפה‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫חשוב‬ .
.)‫הסיכונים‬‫מגיע‬ ‫הזיהום‬ ,‫מהזמן‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬ ‫עוד‬‫אל‬,‫נשר‬ ,‫הקריות‬.‫טבעון‬
‫מגי‬ ‫מהמתחם‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬‫ע‬,‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫אף‬‫בין‬ ‫הפחות‬ ‫ולכל‬30-9‫הרחק‬ ‫ק"מ‬
‫מהמתחם‬23‫תש"ן‬ ‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ !‫חושף‬‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫את‬‫ל‬‫הנחשבים‬ ‫חומרים‬‫ע"י‬‫סוכנות‬
‫מדרג‬ ‫מוכחים‬ ‫לאדם‬ ‫וודאיים‬ ‫למסרטנים‬ ‫הבינלאומית‬ ‫הסרטן‬1‫להקפיד‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫א‬
‫יתרה‬ ‫בקפדנות‬‫כל‬ ‫ולמנוע‬‫תוספת‬‫פליטה‬.‫חדשות‬ ‫ו/או‬ ‫קיימות‬ ‫מתשתיות‬
20‫מיום‬26.2.2017‫חיפה‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫הועדה‬ ‫בפני‬
21‫ש‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫לועדה‬ ‫הועברה‬ ‫אשר‬ ‫במצגת‬‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫ל‬
22‫בתחומי‬ ‫שעוסקים‬ ‫אלו‬ ‫לכל‬ ‫המוכרת‬ ‫עובדה‬ ‫הדבר‬ ‫היות‬ ‫משום‬ ,‫בתקשורת‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫בעבר‬ ‫התריעה‬ ‫הח"מ‬
"‫הכרמל‬ ‫עד‬ ‫המסוכן‬ ‫הזיהום‬ ‫מגיע‬ ‫"כך‬ : ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫ראו‬ .‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫חקר‬YNET
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4824450,00.html
23‫הווע‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫פרוטוקולים‬‫תש"ן‬ ‫בז"ן‬ ‫במתחם‬ ‫תעשייתי‬ ‫מועצה‬ ‫לעניין‬ ‫לחיפה‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫דה‬
12
33.:‫העדכנית‬ ‫הבינוי‬ ‫תכנית‬‫מהווה‬‫הגדל‬‫ת‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫ופטרוכימיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬
34.‫לעניין‬‫ותזקיקיו‬ ‫נפט‬ ‫אחסון‬,‫"חפא"ג‬ ‫תכנית‬1139"'‫א‬–‫הגדלה‬ ‫מהווה‬:
‫להיות‬ ‫נקבעה‬ ‫תכולתה‬ ‫אשר‬ "‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫והניפוק‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬1.28‫קוב‬ ‫מיליון‬
(‫מתוכם‬‫רק‬35,000‫"ע‬ ‫קוב‬‫תנאי‬ ‫ל‬"‫החוו‬ ‫עבור‬"‫שמן‬ ‫מ"חוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫ת‬‫ת‬ ,)‫תמלא‬‫ברובה‬
‫ב‬‫נפחי‬‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬‫חדשים‬‫נוספים‬‫בנפחי‬ ‫לא‬ ,‫הקיימות‬ ‫החוות‬.‫מרבית‬‫החוות‬‫אינן‬
,‫אליה‬ ‫עוברות‬‫ו‬‫נפחי‬‫ה‬‫אחסון‬‫יהיו‬ ‫בה‬‫בבז"ן‬ ‫הקיימים‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬.
35.‫טבעון‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬–‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫לתוך‬ ‫מועתקת‬ ‫אינה‬"24.‫בתוך‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬
‫שמור‬‫נ‬‫מיכול‬ ‫פח‬‫עוברת‬ ‫שאינה‬ ‫חווה‬ ‫עבור‬‫משום‬ ,‫ש‬‫להעתקתה‬ ‫מימון‬ ‫אין‬25.,‫אלרואי‬ ‫בחוות‬
‫קיימים‬9‫מיכלים‬26:‫תזקיקים‬ ‫(מיכלי‬5,‫סולר‬ ‫מיכלי‬3‫של‬ ‫אחד‬ ‫ומיכל‬ ,‫קירוסין‬ ‫מיכלי‬
‫בנזין‬27‫נאמד‬ ‫בחווה‬ ‫האחסון‬ ‫היקף‬ ,)‫הח‬ ‫לשיטת‬"‫מ‬‫הפחות‬ ‫לכל‬‫בכ‬-200,000‫קוב‬28.
:‫המשמעות‬‫קיימת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬-200,000‫קוב‬‫ה‬ ‫ב"קרקעות‬‫העתקת‬ ‫מימוש‬ ‫ללא‬ "‫צפון‬
.‫אלרואי‬
36.‫שמן‬ ‫חוף‬ ‫חוות‬-‫הפרטיות‬ ‫החברות‬:‫א‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫לתוך‬ ‫עוברות‬ ‫ינן‬29.,‫בתכנית‬
‫עבורן‬ ‫שמרו‬80,000‫קוב‬‫מיכול‬ ‫נפח‬30‫הגדירה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫מתוכם‬ ‫אשר‬ ,‫רק‬35,000‫קוב‬‫"על‬
"‫תנאי‬,31:‫מסקנה‬ .‫קיימת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬-45,000‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬‫"קרקעות‬ ‫בתכנית‬"‫הצפון‬
‫ש‬ ‫פרטיות‬ ‫חוות‬ ‫עבור‬‫אי‬‫מועתקות‬ ‫נן‬."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬
36.‫מרבית‬‫חיפה‬ ‫בנמל‬ ‫תש"ן‬ ‫חוות‬‫(מתחם‬20)‫האקרים‬–‫עוברת‬ ‫אינה‬‫כלל‬‫ל"קרקעות‬
"‫הצפון‬32.‫תעבור‬ ,‫כשתעבור‬‫אל‬‫נמל‬‫והדלקים‬ ‫המפרץ‬‫אשר‬ ‫החדש‬.‫חיים‬ ‫קריית‬ ‫ליד‬ ‫מוקם‬
‫ביום‬ ‫הצהיר‬ ‫תש"ן‬ ‫כח‬ ‫בא‬19.2.2015‫בפני‬‫ו‬‫ו‬‫המשנה‬ ‫עדת‬‫כי‬ ,‫לעררים‬‫שליש‬ ‫רק‬‫מהחווה‬33
‫יועד‬‫בפועל‬."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬ ‫להעתקה‬‫ב‬‫ה‬ ‫ישיבות‬‫ו‬‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫ועדה‬‫שנים‬‫טרם‬
,‫התכנית‬ ‫להפקדת‬‫התריעו‬‫כי‬ ‫תש"ן‬ ‫נציגי‬"‫ה‬ ‫בלי‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬-20‫אייקרס‬"34.‫הוראות‬
‫התכנית‬‫רק‬ ‫כי‬ ‫מעידות‬%30‫ואילו‬ ‫התכנית‬ ‫לשטח‬ ‫לעבור‬ ‫מתוכנן‬%70‫ה‬ ‫חוות‬ ‫ממיכלי‬-20
24‫ביום‬ ‫כץ‬ ‫שלמה‬ ‫הצהרת‬ :‫סימוכין‬19.1.2017‫בערר‬ ‫העוררת‬ ‫תגובת‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬82/14‫מ‬-
3.1.2016‫(פרק‬6‫עמ‬ ,23-24‫ביום‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫בוועדת‬ ‫טבעון‬ ‫עיריית‬ ‫מהנדס‬ ‫הצהרת‬ ,)19022015,
‫בעמודים‬109-105‫בג‬ ‫כתבה‬ ,‫אפריל‬ ‫לובס‬2016
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001114689.‫ועוד‬
25
:‫"יוטיוב‬‫עוברת‬ ‫לא‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬"
26‫דעתו‬ ‫בחוות‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫לפי‬.‫בנספח‬ ‫ראו‬ ,‫התכנית‬ ‫לעניין‬
27‫התכנית‬ ‫לעניין‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מסמך‬ ‫לפי‬
28‫איתרה‬ ‫לא‬ ‫הח"מ‬‫ל‬ ‫נכון‬ ‫עדכני‬ ‫נתון‬.‫זה‬ ‫יום‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫בנוסף‬‫מלהשיב‬ ‫נמנע‬‫לשאלה‬‫זו‬.
29‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫פרוטוקול‬‫מיום‬19022015:‫עמודים‬15,25,2732.‫ועוד‬ ,
30‫ר‬‫או‬‫עמוד‬27-25‫ל‬,‫התכנית‬ ‫לעניין‬ ‫הראשונה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬‫ו‬ ‫פרוטוקול‬‫ו‬‫לעררים‬ ‫משנה‬ ‫עדת‬19022015
31‫עמוד‬11‫מיום‬ ‫להחלטה‬11.7.2016‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫לאשר‬1139‫סעיפים‬ ,'‫א‬82-78
32‫פרוטוקול‬‫מיום‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬19022015'‫עמ‬ ,19:‫"רק‬‫שליש‬‫אמור‬‫להתפנות‬...‫צריך‬ ‫ממנו‬ ‫חלק‬
,‫שם‬ ‫להישאר‬‫הוסבר‬ ."‫דלק‬ ‫נמל‬ ‫קיים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬‫לוועדה‬‫הכרח‬ ‫כי‬‫י‬.‫ספינות‬ ‫לתדלוק‬ ,‫שם‬ ‫דלק‬ ‫מיכלי‬ ‫להשאיר‬
33.‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫והן‬ ‫בפרוטוקול‬ ‫הן‬ ‫מעורפל‬ ‫הניסוח‬‫הנפח‬ ‫מהיקף‬ ‫שליש‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬/‫מהשטח‬ ‫שליש‬.
34‫לדוגמה‬ ‫ראו‬‫ב‬ ‫תש"ן‬ ‫נציג‬ ‫דברי‬‫מיו‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫ישיבת‬‫ם‬18.1.2011‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,0110022.
13
‫י‬ ‫אקר‬‫החדש‬ ‫הדלק‬ ‫נמל‬ ‫הקמת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫פונו‬)‫תעבורנה‬ ‫לאן‬ ‫מההתנייה‬ ‫(ברור‬35.‫ב‬‫הדמיות‬
‫המפרץ‬ ‫נמל‬,‫והדלקים‬‫נראים‬‫מיכלים‬‫תפעוליים‬‫חדשים‬‫לצידו‬‫דלקים‬ ‫לאוניות‬ ‫שיספקו‬.
‫זו‬ ‫לכאורה‬ "‫"מועתקת‬ ‫חווה‬,‫שונים‬ ‫ממסמכים‬ ‫נשמטה‬‫של‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫להגנת‬ ‫המשרד‬
‫הסביבה‬36‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫ומנהל‬ ,‫הצהיר‬ ‫כבר‬‫לע‬‫ניי‬‫ב‬ ‫תועתק‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫נה‬‫הראשון‬ ‫שלב‬37.‫ב‬‫מתחם‬
20‫ישנם‬ ,‫האקרים‬15:‫מיכלים‬2‫ל‬,‫בנזין‬3,‫לקירוסין‬4‫ו‬ ,‫לסולר‬-6‫תשעה‬ ‫לפחות‬ .‫למזוט‬
,‫גדולים‬ ‫מיכלים‬ ‫הינם‬ ‫מתוכם‬‫ל‬ ‫המאחסנים‬‫ל‬ ‫הח"מ‬ ‫הערכת‬‫כ‬ ‫הפחות‬ ‫כל‬-20,000.‫קוב‬
:‫מסקנה‬‫קיימת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬-120,000‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬‫בתכנית‬ ‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬‫"קרקעות‬
"‫הצפון‬38.
37.‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫טרמינל‬:,‫בפועל‬ ‫בו‬ ‫שומשו‬ ‫אשר‬ ‫האחסון‬ ‫מיכלי‬ ‫נפח‬‫מ‬ ‫קטן‬-400,000.‫קוב‬
‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫לפי‬,‫הינו‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫בטרמינל‬ ‫האחסון‬ ‫"פוטנציאל‬‫בהרבה‬ ‫גדול‬‫מנפח‬
‫בו‬ ‫האחסון‬‫בפועל‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬39."‫גם‬ ‫נתמכת‬ ‫זו‬ ‫עדות‬‫תסקיר‬ ‫משרטוטי‬‫על‬ ‫ההשפעה‬
‫הסביבה‬‫הת‬,‫כנית‬‫ריקים‬ ‫רבים‬ ‫מיכלים‬ ‫נראים‬ ‫שם‬‫בטרמינל‬,‫ו‬‫ב‬‫תצ"אות‬‫לשינויים‬ ‫טרם‬
‫שם‬ ‫תש"ן‬ ‫שערכה‬ ‫האחרונים‬.‫רק‬ ,‫והיזם‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫תסקיר‬ ‫לפי‬19‫נפט‬ ‫מיכלי‬
.‫בשימוש‬ ‫היו‬ ,‫גולמי‬‫עבור‬ ‫גם‬‫הטרמינל‬ ‫פינוי‬‫אל‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫נפח‬ ‫בוקש‬ ,‫מנפח‬ ‫גדול‬
,‫בפועל‬ ‫האחסון‬‫"רזרב‬ ‫להכין‬ ‫כדי‬‫ה‬."
‫למ‬,‫צער‬‫הח"מ‬ ‫התקשתה‬‫את‬ ‫במדויק‬ ‫לאמוד‬‫העודף‬ ‫הנפח‬.‫המבוקש‬‫ספק‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫כי‬‫קיימת‬
‫ב‬ ‫עבורה‬ ‫הגדלה‬-X‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בתכנית‬ ‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬40.
38.""‫מקום‬ ‫שומרים‬:,‫הח"מ‬ ‫להערכת‬‫של‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬‫לפחות‬‫כ‬-400,000‫נשמרים‬ ‫קוב‬
.‫תתבצע‬ ‫שלא‬ ‫העתקה‬ ‫עבור‬ "‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬‫הח‬‫"מ‬‫כבר‬‫ה‬‫ציגה‬‫מסמכים‬ ‫במסגרת‬
‫הערר‬ ‫וועדת‬ ‫אל‬ ‫שהגישה‬41‫עתירתה‬ ‫ובמסגרת‬ ,‫מספר‬16-12-45873‫התשתית‬ ‫את‬ ,
‫ה‬‫עובדתית‬‫כי‬ ‫המעידה‬ ‫הנרחבת‬‫שיתבצע‬ ‫בכדי‬ ‫הנדרשים‬ ‫הצעדים‬ ‫ננקטו‬ ‫לא‬‫בפועל‬‫פינוי‬‫חוות‬
‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬‫קיימות‬ ‫ישנות‬,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬ ‫כמובטח‬‫וכי‬‫להעתקת‬ ‫חלף‬‫חוות‬
‫מושק‬ ‫קיימות‬‫עים‬‫תקציבי‬‫עתק‬‫דווקא‬‫לפיתוחם‬‫הנוכחיים‬ ‫במקומותיהם‬ ‫והשארתם‬42‫וכ‬ ,‫י‬
35‫עמוד‬25,‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ,‫סעיף‬6.2.3‫ו‬ ‫ג‬-'‫ד‬.
36‫המשרד‬ ‫דעת‬ ‫בחוות‬ ‫למשל‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫כתובים‬ ‫במסמכים‬ ‫כמו‬ ‫במצגות‬‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬
‫לו‬‫ו‬‫הערר‬ ‫עדת‬‫מדצמבר‬2015‫זו‬ ‫כמו‬ ‫במצגת‬ ‫או‬
http://www.industry.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/slomo2.pdf
37
:‫"יוטיוב‬‫עוברת‬ ‫לא‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬"
38‫ממכפלת‬ ‫התקבל‬ ‫הנפח‬ ‫אומדן‬9‫מיכלי‬20,000‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫בהנחה‬ ,‫שיועתק‬ ‫הנפחי‬ ‫השליש‬ ‫הפחתת‬ ,‫קוב‬
‫חישוב‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫שטחי‬ ‫ולא‬ ,‫נפחי‬ ‫שליש‬2/3‫נפח‬‫שאינ‬‫ו‬‫מועתק‬.‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫אל‬
39‫מיום‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫במכתב‬19.1.2016‫חפא"ג‬ ‫לעניין‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדת‬1139‫מינהל‬ ‫מנהל‬ ‫מאת‬ ,'‫א‬
‫סעיף‬ ,‫והגז‬ ‫הדלק‬9.
40‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫הדו"חות‬ ‫את‬ ‫חקרה‬ ‫העותרת‬‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫של‬ ‫הדו"חות‬ ‫רבות‬
,‫בתש"ן‬ ‫המידע‬‫ב‬‫כדי‬‫נמצא‬ ‫לא‬ ‫ההגשה‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫אך‬ ,‫המבוקש‬ ‫העודף‬ ‫את‬ ‫לאמוד‬‫אומדן‬ / ‫ערך‬‫מדויק‬
‫להגדלה‬‫ז‬.‫ו‬
41‫בערר‬ ‫העוררת‬ ‫תגובת‬ ‫ראו‬82/14‫מיום‬3.1.2016‫עתירה‬ ‫ראו‬ ,16-12-45873
42,‫לדוגמה‬.‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫מיכלים‬ ‫אפילו‬ ‫מושמשים‬ ‫בהם‬ ,‫רבים‬ ‫מכרזים‬ ‫הערר‬ ‫לועדת‬ ‫הציגה‬ ‫העותרת‬
‫בשנת‬ ,‫לדוגמה‬ :‫אדירים‬ ‫כספים‬ ‫בטרמינל‬ ‫מושקעים‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬2013‫הושקעו‬ ,100‫מיליון‬₪‫חדש‬ ‫ימי‬ ‫בקו‬
‫בין‬ ‫שמקשר‬.‫הימי‬ ‫למיקשר‬ ‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫הטרמינל‬
14
‫בפועל‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬1139‫פותחת‬ '‫א‬‫משמעותי‬ ‫אחסון‬ ‫נפח‬‫ומסוכן‬ ‫מזהם‬‫חדש‬‫שקיפות‬ ‫מבלי‬
‫ציבורית‬‫האמיתית‬ ‫לתכליתו‬‫לייצוא‬ ,‫המסחרית‬.
39.‫תוספת‬ ‫עוד‬‫של‬ ‫חדשה‬380,000‫נשמרת‬ ‫קוב‬:"‫התפעול‬ ‫קיבולת‬ ‫והגדלת‬ ‫"לעתודות‬‫על‬
‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫בשטח‬ ‫נפח‬ ‫הגדלת‬ ‫עוד‬ ‫מתווספת‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬1139‫קיבולת‬ ‫להגדלת‬ '‫א‬
.‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫לפי‬ ‫כך‬ ,‫התפעול‬‫כך‬‫הערר‬ ‫לועדת‬ ‫בתגובתו‬ ‫נטען‬43:
"‫של‬ ‫הקיימים‬ ‫למתקניה‬ ‫תחליף‬ ‫לשמש‬ ‫גם‬ ‫הצפון...הינו‬ ‫"קרקעות‬ ‫בפרויקט‬ ‫הטעם‬
‫הלאומי‬ ‫הדלק‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫צרכיו‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫וגם‬ ,‫תש"ן‬‫השנים‬ ‫בעשרות‬‫הבאות‬‫זאת‬ .
‫של‬ ‫בהיבט‬‫ותזקיקיו‬ ‫הנפט‬ ‫אחסון‬‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫מוצרי‬ ‫ניפוק‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫והן‬
."‫חיפה‬..".‫נדרשות‬ ‫גולמי‬ ‫בנפט‬ ‫גם‬‫התפעול‬ ‫קיבולת‬ ‫להגדלת‬ ‫ואפשרות‬ ‫עתודות‬
‫הקרובות‬ ‫בשנים‬."
,‫הנ"ל‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫מסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬‫קיימת‬‫בתכנית‬‫של‬ ‫תוספת‬380,000‫קוב‬‫גולמי‬ ‫(נפט‬
)‫ותזקיקיו‬44.
40.:‫ביניים‬ ‫סיכום‬‫לא‬ ,‫חדשה‬ ‫לפעילות‬ ‫נשמר‬ "‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫האחסון‬ ‫נפח‬ ‫מרבית‬
‫מחליפה‬ ‫פעילות‬:,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לפי‬‫לפחות‬‫כ‬-800,000,‫ותזקיקיו‬ ‫גולמי‬ ‫לנפט‬ ‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬
‫המהווים‬‫מרבית‬‫מהווים‬ ,‫בתכנית‬ ‫המוצע‬ ‫מהנפח‬‫ו‬ ‫חדש‬ ‫אחסון‬‫הגדלה‬‫הנפחים‬ ‫של‬
‫מ‬ ‫קיימת‬ ,‫לכך‬ .‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫המאוחסנים‬‫עבור‬ ‫שכן‬ ,‫שייפלט‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לעניין‬ ‫שמעות‬
,‫זה‬ ‫נפח‬‫מתקנים‬ ‫בהחלפת‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬‫המה‬ ,‫חדשים‬ ‫נפחים‬ ‫עודפי‬ ‫אלא‬ ,)‫נפח‬ ‫במקום‬ ‫(נפח‬‫ו‬‫וים‬
‫עצמם‬ ‫בפני‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לפליטות‬ ‫מקור‬.‫מסחריות‬ ,‫האחסון‬ ‫מטרות‬45."‫"החלפה‬ ‫לא‬ ,
‫שרזרבו‬ ‫אמיתי‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ,‫הפרטה‬ ‫תהליך‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ,‫בנוסף‬‫יועברו‬ ‫אלו‬ ‫ת‬
‫זה‬ ‫לצורך‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫בקרקע‬ ‫מתקיימת‬ ‫כאשר‬ ,‫מסחריים‬ ‫לגורמים‬‫אשר‬ ,‫מחכים‬
.‫המסחריים‬ ‫לשימושיהן‬ ‫החדש‬ ‫המלאי‬ ‫את‬ "‫"לרשת‬
‫מאפשרת‬ ‫התכנית‬1.245‫מאפשרת‬ ,‫חדשים‬ ‫הינם‬ ‫שברובם‬ ‫קוב‬ ‫מיליון‬‫הכפלה‬‫כמות‬ ‫של‬
‫האחסון‬-‫כי‬ ‫הקיים‬ ‫האחסון‬ ‫(היקף‬ ‫בבז"ן‬ ‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫בהשוואה‬‫בחיפה‬ ‫זיקוק‬ ‫בבית‬ ‫ום‬
‫על‬ ‫עומד‬1.4‫שסה"כ‬ ‫כך‬ ,)‫קוב‬ ‫מיליון‬‫כ‬ ‫יהיו‬-2.7‫ותזקיקים‬ ‫דלקים‬ ‫נפט‬ ‫קוב‬ ‫מיליון‬‫בשטח‬
.‫זו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫המאיימים‬ ‫הסיכונים‬ ‫לפירוק‬ ‫חלף‬ ,‫זאת‬ .‫רבה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ומוקף‬ ‫צפוף‬
41.‫מיום‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫התייחסות‬ ‫לפי‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫גורל‬ ‫לסדר‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬9.12.2015
"‫של‬ ‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫כיום‬ ‫הקיים‬ ‫האחסון‬ ‫בהיקף‬ ‫חווה‬ ‫הקמת‬ ‫כי‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬400,000‫טון‬
"...‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ,‫גולמי‬
43
‫בסעיפים‬ ‫ראו‬4‫ו‬ ,-7‫מיום‬ ‫תגובה‬19.1.2016‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לוועדת‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬
44600,000‫במקום‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫קוב‬400,000‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫קוב‬680,000‫במקום‬ ‫דלק‬ ‫מוצרי‬ ‫קוב‬500,000‫קוב‬
45
‫לעיל‬ ‫ראו‬"."‫מסחרי‬ ‫אחסון‬
15
‫כ‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬ ‫זהו‬-450,000‫הקבועה‬ ‫והתזקיקים‬ ‫הנפט‬ ‫מתכולת‬ ‫הפחתתו‬ ‫שלאחר‬ ‫סכום‬ ,‫קוב‬
,‫בתכנית‬1.245,‫קוב‬ ‫מיליון‬‫האחסון‬ ‫לתוספת‬ ‫האומדן‬ ‫מתקבל‬795,000‫לערך‬ ‫קוב‬.
42.‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫עמדת‬‫ו‬ ‫אל‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬‫הערר‬ ‫ועדת‬,‫הייתה‬:
"‫הסעיף...היא‬ ‫מטרת‬‫פינוי‬ ‫לצורך‬ ‫שהוקצא‬ ‫אכסון‬ ‫נפח‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫יווצר‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬
‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫האכסון‬ ‫להגדלת‬ ‫וישמש‬ ,‫המקור‬ ‫למתקן‬ ‫הזיקה‬ ‫את‬ ‫יאבד‬ ,‫מסויים‬ ‫מתקן‬
‫אחרים‬46" .‫פי‬ ‫את‬ ‫לסכל‬ ‫עלול‬ ,‫הזה‬ ‫הקשר‬ ‫ניתוק‬‫המטרה‬ ‫את‬ ‫ולפספס‬ ‫המקור‬ ‫מתקני‬ ‫נוי‬
‫התכנית‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬."
43.,‫בתכנית‬ ‫האחסון‬ ‫מרכיב‬ ‫הזיהום‬ ‫לעניין‬,‫מכך‬ ‫נגזר‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פליטות‬ ‫חישוב‬ ‫אופן‬ ‫כי‬
‫בתסקיר‬‫חסר‬,‫על‬ ‫בנוסף‬‫המתוארות‬ ‫ההטיות‬‫בערר‬82/14‫ההנחה‬ ‫מתקיימת‬ ‫ולא‬ ‫מאחר‬ ,
‫ש‬‫קיימות‬ ‫חוות‬ ‫תחליף‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫נפ‬ ‫במקום‬ ‫נפח‬‫ח‬‫בתסקיר‬ ‫נעשתה‬ ‫אשר‬ ‫הנחה‬ ,‫(שכן‬
‫התסקיר‬‫אפשרי‬ ‫פליטה‬ ‫כמקור‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לא‬).‫בפועל‬‫החדש‬ ‫הנפח‬
–‫יתווסף‬‫בנוסף‬‫הקיימים‬ ‫לנפחים‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬.‫ארוכה‬ ‫מזהמים‬ ‫שורת‬
44.‫כ‬ ‫היא‬ ‫מוסכמה‬‫י‬‫תתקיים‬:‫אחסון‬ ‫נפחי‬ ‫הגדלת‬
44.1:‫חיפה‬ ‫עירית‬‫ביום‬.201510.5‫הצהיר‬ ‫וטרמן‬ ‫אריאל‬ , ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫מהנדס‬ ,:47
,‫להעביר‬ ‫לא‬ ,‫במקום‬ ‫לא‬ :‫שאומר‬ ‫דו"ח‬ ‫מוציא‬ ,‫הדלק‬ ‫מינהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫האנרגיה‬ ‫"משרד‬
‫אלא‬‫וגם‬ ‫גם‬‫חווה‬ ‫עוד‬ ‫נוסיף‬ .‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫ונעודד‬."‫דומים‬ ‫דברים‬
‫גם‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫נאמרו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬‫ל‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫במהלך‬‫בועדה‬ ‫התנגדויות‬
‫המ‬:‫הצהיר‬ ‫העיר‬ ‫מהנדס‬ .‫חיפה‬ ‫של‬ ‫חוזית‬"‫איום‬ ‫רואים‬ ‫בוודאות‬ ‫אנחנו‬‫גורמי‬ ‫מצד‬
‫שלא‬ ,‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ‫וגם‬ ,‫הדלק‬ ‫ומינהל‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ,‫בירושלים‬ ‫התשתית‬
‫פעילות‬ ‫אלינו‬ ‫להעביר‬ ‫וחושבים‬ ,‫הפליטות‬ ‫בצמצום‬ ‫המקומי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫רואים‬
‫שתוסיף‬‫פליטות‬"48.
‫ב‬ ‫בז"ן‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬ ‫ישיבת‬ ‫במהלך‬ ‫גם‬-4.2016" ‫כי‬ ,‫העיר‬ ‫מהנדס‬ ‫טען‬ ,‫ממכתב‬
‫אנו‬ ‫הדלק‬ ‫מנהל‬‫ואחסון‬ ‫מיכול‬ ‫לתוספת‬ ‫כוונה‬ ‫שיש‬ ‫למדים‬,‫המשק‬ ‫צרכי‬ ‫לפי‬‫ביחס‬
‫תוך‬ ‫וריכוזן‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫והעברת‬ ‫פינוי‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫הקיים‬ ‫האחסון‬ ‫להיקף‬
‫עד‬ ‫המוצהרות‬ ‫לכוונות‬ ‫בניגוד‬ ‫וזאת‬ ,‫מתקדמים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬
."‫היום‬
46‫סעיף‬45.10‫ועדה‬ ‫לתגובת‬‫מיום‬ ‫חיפה‬ ‫מחוזית‬3.12.2014‫העררים‬ ‫לעניין‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫אל‬78/14‫ו‬82/14.
47‫ביום‬ ‫בירושלים‬ ‫לעררים‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫במהלך‬10.5.2015
48‫התשתיות‬ ‫משרד‬ :‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫חיבורי‬ ‫לתכנית‬ ‫התנגדות‬ ‫ועדת‬ ‫בזמן‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫"נציג‬ :‫ביוטיוב‬ ‫סרטון‬
"‫המקומי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬https://www.youtube.com/watch?v=yhSK3mYfk_g&t=135s
16
.244‫המ‬: ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫שרד‬‫ביום‬19.1.201749‫הצהירה‬,‫המחוז‬ ‫מנהל‬ ‫סגנית‬
‫שטורך‬ ‫נורית‬ '‫הגב‬,‫יש‬ ‫הצפון‬ ‫"בקרקעות‬‫גידול‬."‫לשאלה‬‫בכמה‬‫לא‬ ?‫הגידול‬ ‫היקף‬
,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬ ‫הודה‬ ,‫הישיבה‬ ‫באותה‬ .‫מענה‬ ‫ניתן‬
‫חוות‬ ‫כי‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫המשרד‬ ‫שהגיש‬ ‫מסמכים‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬‫אלרוא‬‫עוברת‬ ‫אינה‬ ‫י‬50.
.344:‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫ביום‬11.7.2016‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ,‫שטרן‬ ‫ניר‬ ‫עו"ד‬ ‫טען‬
:‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫בועדה‬ ,‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫לועדה‬‫הם‬ ‫התשתיות‬ ‫במשרד‬ ‫הדלק‬ ‫"מינהל‬
,‫מוצהר‬ ‫מאוד‬ ‫באופן‬ ‫אמרו‬‫רוצים‬ ‫שהם‬‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫להגדיל‬."
4.44:‫בז"ן‬ ‫למתחם‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬‫ביום‬4.4.2016‫בה‬ ,‫בועדה‬ ‫ישיבה‬ ‫התקיימה‬
‫ברוב‬ ‫החליטה‬ ‫הועדה‬ .‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫האחסון‬ ‫הגדלת‬ ‫חשש‬ ‫לאור‬ ‫הצבעה‬ ‫התקיימה‬
:‫קולות‬"‫ערובות‬ ‫לקבל‬ ‫יש‬‫בקרקעות‬ ‫החדשה‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫ממדינת‬
‫החדשה‬ ‫החווה‬ ‫הקיימות...הקמת‬ ‫תש"ן‬ ‫מיכלי‬ ‫חות‬ ‫של‬ ‫מיידי‬ ‫לפינוי‬ ‫תביא‬ ‫הצפון‬‫לא‬
‫המאו‬ ‫הדלקים‬ ‫כמות‬ ‫להגדלת‬ ‫תביא‬‫הפליטות‬ ‫להחמרת‬ ‫או‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫חסנת‬
‫והזיהום‬,‫הפליטות‬ ‫במגבלות‬ ‫עמידה‬ ‫תוך‬‫המפעל‬ ‫בגדר‬‫מוסדות‬ ‫החלטות‬ ‫פי‬ ‫על‬
,‫מיעוט‬ ‫בדעת‬ ‫התנגד‬ ,‫זו‬ ‫להחלטה‬ ."‫דין‬ ‫כל‬ ‫והוראות‬ ,‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫תקנות‬ ,‫התכנון‬
‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬.
.544‫ישראל‬ ‫ממשלת‬-:‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫תחרות‬ ‫עידוד‬'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬271
‫מיום‬22.08.1999"‫התחרות‬ ‫הגברת‬‫כוונת‬ ‫מובאת‬ , "‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫התשתיות‬ ‫בתחום‬
'‫ד‬ ‫בסעיף‬ ."‫הדלק‬ ‫במשק‬ ,‫התשתיות‬ ‫בענף‬ ‫התחרות‬ ‫להגברת‬ ‫"לפעול‬ ‫הממשלה‬
‫נקבע‬ ‫להחלטה‬‫חברת‬ ‫לעניין‬ ‫ספציפית‬‫תש"ן‬:"‫את‬ ‫להפריט‬ ‫האפשרות‬ ‫תיבחן‬ ‫בעתיד‬
‫ה‬ ‫מתקני‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫כמקשה‬ )‫האחסון‬ ‫(מתקני‬ ‫תש"ן‬‫או‬ ‫לבעלות‬ ‫איחסון‬
‫של‬ ‫הפעלה‬‫אחרים‬ ‫גורמים‬."
‫היא‬ ‫מדיניות‬ ,‫כן‬ ‫אם‬"‫התחרות‬ ‫"עידוד‬ ‫לשם‬ "‫"רזרבות‬ ‫להכין‬‫וה‬‫בעלות‬ ‫עברת‬
.‫עתידית‬
.644.‫מבקשים‬ ‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬‫בפומבי‬,‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫האחסון‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬
:‫ביניים‬ ‫וחומרי‬ ‫תזקיקים‬"‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫גם‬ ‫בבעלות‬ ‫המחזיקים‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬
‫מבק‬‫ב‬ ‫שים‬,‫להרחבה‬ ‫תכניתם‬‫(חפא"ג‬1200)'‫ב‬51‫חומרי‬ ‫של‬ ‫האחסון‬ ‫נפח‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬
‫ב‬ ‫שלהם‬ ‫הסופיים‬ ‫והתוצרים‬ ‫הביניים‬ ‫תוצרי‬ ,‫הגלם‬-%2052‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ .
49‫ישיבה‬ ‫במעמד‬‫השר‬ ‫סגן‬ ‫במעמד‬ ,‫בחיפה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫ישיבה‬‫ביום‬19.1.2017
50"‫עוברת‬ ‫לא‬ ‫אלרואי‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫"מנהל‬ :‫יוטיוב‬
https://youtu.be/8X0GsF4Mu9A
51‫חפא"ג‬ ,‫בז"ן‬ ‫הרחבת‬ ‫תכנית‬1200'‫ב‬
52‫מספר‬ ‫שקף‬ ,‫בחיפה‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫הועדה‬ ‫בפני‬ :‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ‫מצגת‬5
'‫מס‬ ‫ישיבה‬ ‫פרוטוקול‬21,4.4.2016‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫דיון‬ , ‫בז"ן‬ ‫למתחם‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬ ‫של‬1200'‫ב‬
‫מתחם‬‫בז"ן‬
17
‫לתוספת‬ ‫התנגד‬( ‫האחרת‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬‫תכנית‬‫חפא"ג‬1200)'‫ב‬‫שבז"ן‬ ‫משום‬ ‫אך‬ ,
‫על‬ ‫בבעלות‬ ‫גם‬ ‫מחזיקה‬‫ה‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫ו‬ ‫צמודה‬‫ה‬‫סמוכ‬‫ל‬ ‫ה‬‫מתקני‬‫בז"ן‬‫תם‬ ‫לא‬ ,
‫זה‬ ‫רצונה‬ ‫נשלם‬ ‫ולא‬.
‫משום‬ ,‫מחדש‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫להפקיד‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫ההלכה‬ ‫מתקיימת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ,‫ברור‬
."‫לאשר‬ ‫נתבקשה‬ ‫שהוועדה‬ ‫המקורית‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫עוד‬ ‫יכירו‬ ‫לא‬ ‫שינויים‬ ‫ש"מרוב‬
44.7,‫תמוה‬ ‫באופן‬‫רק‬‫תש"ן‬"‫יודעת‬ ‫אינה‬"‫ועמדתה‬ ,‫היא‬ ‫מתקניה‬ ‫בתוך‬ ‫ייעשה‬ ‫מה‬‫לסוגיה‬
‫לערר‬ ‫בתשובה‬ ‫שהובאה‬ ,‫זו‬82/14'‫בס‬19" ‫היתה‬ ‫לתשובתה‬‫מוסיפה‬ ‫אינה‬ ‫הקיימת‬ ‫התכנית‬
‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫הנפח‬ ‫מיקום...מבחינת‬ ‫משנה‬ ‫אלא‬ ‫וסיכונים‬ ‫פעילות‬‫אמור‬ ‫לא‬ ,‫להיות‬
‫לרעה‬ ‫שינוי‬‫על‬ ‫ממשלתי‬ ‫שיזם‬ ‫ואיטלולא‬ ‫חוכא‬ .",‫כוחו‬ ‫באי‬ ‫סוללת‬‫א‬‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫יודע‬ ‫ינו‬
‫הוא‬ ‫בשטחיו‬‫ואילו‬ ,‫ע‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫צריכם‬ ,‫אותו‬ ‫הסובבים‬‫נייניו‬.‫ממנו‬ ‫טוב‬
45./ ‫כימיקלים‬ ‫יצור‬ ‫מתקני‬ ‫ו/או‬ / ‫הפטרוכימיים‬ ‫המפעלים‬ ‫הגדלת‬ :‫הבינוי‬ ‫תכנית‬
‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫זיקוק‬ ‫מתקני‬ ‫ו/או‬‫זיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ,‫נבחנה‬ ‫שלא‬‫כלל‬‫בתסקירים‬:
46.:‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫הנוספים‬ ‫הבעלים‬,‫המופקדת‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬‫בשטח‬‫ה‬‫תכנית‬
‫חפא"ג‬1139‫רשומות‬ '‫א‬‫מצויות‬ ‫אשר‬ ‫מסחריות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלויות‬‫אינטרסים‬ ‫בניגוד‬‫ברור‬
‫ל‬‫אינטרס‬‫ה‬‫הציבור‬ ‫של‬ ‫סביבתי‬ ‫בריאותי‬53.‫רשומה‬ ,‫הבעלים‬ ‫בין‬,‫בז"ן‬ ‫המסחרית‬ ‫החברה‬
,‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫שעיסוקה‬‫חבר‬" ‫ת‬‫בישראל‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬"‫וגם‬ ,,‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫חברת‬
‫ה‬‫נמל‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫מקימה‬‫שבין‬,‫פעילויותיו‬‫ב‬ .‫דלקים‬ ‫ייצוא‬‫מצויות‬ ‫בשטח‬ ‫החוכרים‬ ‫ין‬‫גם‬
:‫החברות‬‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬ ‫גדיב‬ ,‫בע"מ‬ ‫פולימרס‬ ‫סטירין‬ ‫ישראל‬ ,‫בע"מ‬ ‫כימיקלים‬ ‫חיפה‬
"‫אוליפינים‬ ‫"כרמל‬ ,‫בע"מ‬,‫ו‬‫אלו‬‫הן‬‫חברות‬.‫כימיקלים‬ ‫ליצור‬
‫מקומית‬ ‫רשות‬ / ‫תאגיד‬ ‫שם‬‫חברה‬ ‫לוגו‬
‫בעלים‬‫בע"מ‬ ‫נפט‬ ‫שרותי‬‫(השם‬‫התעדכן‬‫ל‬)‫תש"ן‬
‫בעלים‬‫לישראל‬ ‫קיימת‬ ‫קרן‬
‫בעלים‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬
‫בעלים‬‫בע"מ‬ ‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬
‫בעלים‬‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫חברת‬
53‫עמוד‬ ‫ראו‬10‫"חפא"ג‬ ‫התכנית‬ ‫להוראות‬1139‫סעיף‬ ,'‫א‬1.8.3.‫בקרקע‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬
18
‫בעלים‬‫בישראל‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬
‫חוכרים‬‫בע"מ‬ ‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬
)‫(תש"ן‬ ‫בע"מ‬ ‫נפט‬ ‫שרותי‬
‫חוכרים‬‫בע"מ‬ ‫כימיקלים‬ ‫חיפה‬
‫חוכרים‬‫ישר‬‫בע"מ‬ ‫פולימרס‬ ‫סטירין‬ ‫אל‬
‫חוכרים‬‫בע"מ‬ ‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬ ‫גדיב‬
‫(חברה‬)‫וממסים‬ ‫ארומטיים‬ ‫חומרים‬ ‫המייצרת‬
‫חוכרים‬‫אוליפינים‬ ‫כרמל‬
,‫פוליפרופילן‬ ,‫פרופילן‬ ,‫פוליאתילן‬ ,‫אתילן‬ ‫המייצרת‬ ‫(חברה‬
)‫פליסטירן‬
‫כי‬ ,‫יודגש‬ ‫עוד‬‫בשנת‬ ‫כאשר‬2003‫התכנית‬ ‫הוצעה‬‫הז‬ ‫בתי‬ ‫להרחבת‬ ‫המקורית‬‫התייחסה‬ ,‫יקוק‬
‫אל‬3,700‫שהם‬ ,‫דונם‬2,300‫בחפא"ג‬ ‫נכללים‬ ‫אשר‬ ‫הדונמים‬1200'‫ב‬–‫כ‬ ‫עם‬ ‫יחד‬-1200
‫בחפא"ג‬ ‫נכללים‬ ‫אשר‬ ‫דונמים‬1139'‫א‬‫תכניות‬ ‫לשתי‬ ‫התכניות‬ ‫הופרדו‬ ,‫הדרך‬ ‫הקלת‬ ‫לשם‬ ‫אך‬ .
"‫"שונות‬ ‫לכאורה‬.
47.‫האחסון‬ ‫הכפלת‬–‫הזיקוק‬ ‫הכפלת‬?:.‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫גדלה‬ ‫בז"ן‬ ‫של‬ ‫הזיקוק‬ ‫יכולת‬
‫לחברה‬ ‫כיום‬‫כבר‬ ‫יש‬1.4‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬ ‫מיליון‬‫ואיתו‬ ,‫בשטחה‬‫היא‬‫בשנת‬ ‫זיקקה‬2012
‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫טון‬ ‫מיליון‬ ‫עשרה‬‫בשנה‬54.,‫האחסון‬ ‫נפח‬ ‫יוכפל‬ ‫כאשר‬‫המבוסס‬ ‫באומדן‬ ‫תתאפשר‬
,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫זה‬ ‫נתון‬ ‫על‬‫לכדי‬ ,‫המזוקק‬ ‫הגולמי‬ ‫הנפט‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫להכפיל‬‫הפחות‬ ‫לכל‬20
‫מזוקק‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫טון‬ ‫מיליון‬.‫בשנה‬,‫למעשה‬‫יתכן‬‫מחזור‬ ‫אף‬ ‫יתאפשר‬ ,‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫כי‬
‫אכסון‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬-‫זיקוק‬-‫הפרמטרים‬ ‫בין‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫חשוב‬ .‫תזקיקים‬ ‫אכסון‬
‫ע‬ ‫של‬ ‫הפרמטר‬ ‫נמצא‬ ,‫ממכלים‬ ‫הזיהום‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫המשמעותיים‬‫עובד‬ ‫המיכל‬ ‫כמה‬ ‫ד‬:
‫יש‬ ,‫המיכל‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממלאים‬ ‫כאשר‬ ‫למשל‬‫מזהמים‬ ‫בנידוף‬ ‫הגברה‬‫נוזל‬ ‫של‬ ‫לחץ‬ ‫ירידת‬ ‫גם‬ .
‫אידוי‬ ‫ליותר‬ ‫גורם‬ ,‫למיכל‬ ‫נכנס‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬55.
48.‫יעוד‬‫הקרקע‬‫כולה‬ ‫התכנית‬ ‫של‬‫מיוחדת‬ ‫לתעשייה‬ ‫קבוע‬-‫חומרים‬ ,‫פטרוכימיה‬ ,‫לזיקוק‬
,‫מסוכנים‬‫חדשים‬ ‫מפעלים‬ ‫להקמת‬ ‫תשמש‬ ‫והיא‬:
‫ש‬‫כ‬ ‫על‬ ‫החל‬ ,‫כולה‬ ‫התכנית‬ ‫טח‬-1170,‫דונם‬‫אשר‬ ,‫סגול‬ ‫בצבע‬ ‫סומן‬‫תמ"מ‬ ‫לפי‬ ‫משמעותו‬6,
‫גם‬ ‫וכן‬‫תמ"א‬0356‫ל‬‫מיוחדת‬ ‫תעשייה‬.:‫היא‬ ‫זה‬ ‫לצבע‬ ‫המדויקת‬ ‫ההגדרה‬"‫תעשייה‬ ‫מכלול‬
:‫ותשתיות‬‫המיועד‬ ‫שטח‬ "‫לריכוז‬‫במרחב‬ ‫פטרוכימית‬ ‫ותעשייה‬ ‫דלק‬ ,‫התשתיות‬ ‫שימושי‬
.‫התכנון‬‫תכליות‬,‫וגז‬ ‫דלק‬ ‫תשתיות‬ :,‫וגפ"ם‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ,‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫מתקני‬ ,‫לנפט‬ ‫זיקוק‬ ‫בתי‬
54
http://www.bazan.co.il/visitor/about.html
55‫ב‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫אגף‬ ‫של‬ ‫מצגת‬ ‫מתוך‬EPA,‫קונדנסט‬ ‫אחסון‬ ‫מיכלי‬ ‫של‬ ‫פליטה‬ ‫פקטורי‬ ‫לעניין‬MEE,
31.1.2014‫בנספח‬ ‫ראו‬ ,;
56‫בפרק‬ ‫כאמור‬9.7‫בהור‬‫תמ"א‬ ‫אות‬30
19
‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬ .‫ניפוק‬ ‫ומתקני‬–.‫הזיקוק‬ ‫לבתי‬ ‫הקשורות‬ ‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬
‫אחרים‬ ‫ומתקנים‬ ‫תעשיות‬–,‫אחרים‬ ‫ממכלולים‬ ‫מועתקים‬ ‫מיפעלים‬ ,‫קיימים‬ ‫מפעלים‬
"‫המכלול‬ ‫לפעילות‬ ‫הקשורים‬ ‫אחרים‬ ‫ומפעלים‬.
49.‫הנ‬ ‫הקרקע‬ ‫יעוד‬‫בסעיף‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫גם‬ ‫מאושר‬ ‫"ל‬2.1–:‫התכנית‬ ‫מטרת‬
‫קב‬ .‫"א‬‫י‬‫לשטח‬ ‫קרקע‬ ‫יעודי‬ ‫עת‬‫מיוחדות‬ ‫הנחיות‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫ל"אזור‬‫חוות‬ ‫להקמת‬ "
,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫פינוי‬ ,‫תזקיקים‬ ‫וניפוק‬ ‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬ ‫דלק‬ ‫לאחסון‬ ‫מיכלים‬
‫ח‬‫ו‬‫מתחם‬ ,‫אלרואי‬ ‫מתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫ות‬20‫בנמל‬ ‫אקרים‬."‫חיפה‬
"‫ל‬ ‫מתוכננת‬ ‫לא‬ ‫קרקע‬ ‫חטיבת‬ ‫קביעת‬ .‫"ב‬‫בעתיד‬ ‫מפורט‬ ‫לתכנון‬ ‫מיוחד‬ ‫תעשיה‬ ‫איזור‬‫ברמה‬ "
".‫מתארית‬
50‫תעשיה‬ ‫"אזור‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫כי‬ ,‫מאליו‬ ‫ברור‬ ‫היה‬ ‫וכי‬ ,‫כאן‬ ‫כבר‬ ‫העתיד‬ "‫כי‬ ,‫להדגיש‬ ‫יש‬ .
"‫בעתיד‬ ‫מפורט‬ ‫לתכנון‬ ‫מיוחד‬‫חסה‬ ‫גידול‬ ‫שדה‬ ‫להיות‬ ‫הולך‬ ‫לא‬.‫פרחים‬ ‫חנות‬ ‫או‬ ,‫היה‬ ‫מדובר‬
.‫במיוחד‬ ‫מזהמות‬ ‫למטרות‬ "‫"צבוע‬ ‫ייעוד‬ ‫בסוג‬ ‫לשטח‬ ,‫שדה‬ ‫הוא‬ ‫שהיום‬ ‫שטח‬ ‫בהפיכת‬
20
51.‫שטח‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫סומן‬ ‫התכנית‬2004‫כ‬:"‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫ולאזור‬ ‫מיכלים‬ ‫לחוות‬ ‫"עתודה‬
‫(שטח‬ ‫התכנית‬ ‫שטח‬10)‫המצ"ב‬ ‫בתרשים‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫סומן‬ ,2004‫למנהל‬ ‫משותף‬ ‫במסמך‬
‫הסב‬ ‫הגנת‬ ‫משרד‬ ,‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ,‫התכנון‬‫תמ"א‬ ‫לעניין‬ ‫חיפה‬ ‫ועירית‬ ‫יבה‬30,‫כשטח‬/‫תש"ן‬
‫מ"מי‬-"‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫ולאזור‬ ‫מיכלים‬ ‫לחוות‬ ‫עתודה‬"57,58.,‫אחד‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫דבר‬
" ‫לעניין‬ ‫לעיל‬ ‫בסעיפים‬ ‫האמור‬ ‫עם‬‫חדשה‬ ‫אחסון‬ ‫פעילות‬‫הכוונה‬ ‫על‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫ומעיד‬ ,"
.‫במתחם‬
25.‫לפי‬‫תמ"א‬30-‫מיו‬ ‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫מפעלי‬‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫להתרחב‬ ‫עדים‬59:
"‫התעשייה‬ ‫משטחי‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫זו‬ ‫תעשיה‬ ‫לפיתוח‬ ‫אפשריות‬ ‫קרקע‬ ‫עתודות‬‫הכימית‬‫עתודות‬ ‫וכן‬
‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫מתוך‬ ‫מסוימות‬ ‫קרקע‬."‫כ‬ ‫של‬ ‫שטח‬ ‫כי‬ ‫הערכה‬ ‫קיימת‬–400‫יידרש‬ ‫דונם‬
‫בז"ן‬ ‫במתחם‬ ‫התעשיות‬ ‫כלל‬ ‫לפיתוח‬".
...."‫בהקצאת‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫הניתוח‬ ‫מתוך‬‫לשטחים‬ ‫מחוץ‬ ,‫לתעשייה‬ ‫נוספים‬ ‫שטחים‬
,‫מאושרות‬ ‫ותוכניות‬ ‫קיימים‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫באזור‬ ‫פטרוכימית‬ ‫לתעשייה‬ ‫שטח‬ ‫למעט‬
‫מפורטת‬ ‫בחינה‬ ‫דורשת‬ ‫אשר‬."
‫שטחים‬ ‫להקצאת‬ ‫ברן‬ ‫חברת‬ ‫"בדו"ח‬‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫במתחם‬"‫של‬ ‫דרישה‬ ‫מופיעה‬
‫והפטרו‬ ‫הכימיים‬ ‫המפעלים‬-‫בז"ן‬ ‫במתחם‬ ‫כימיים‬‫של‬ ‫להקצאה‬480‫ד‬‫עבור‬ ‫לפיתוח‬ ‫ונמים‬
‫החברות‬‫כימיקלים‬ ‫וחיפה‬ ,‫גדיב‬ ,‫אולפינים‬ ‫כרמל‬ :‫עפ‬ ."‫המלצת‬ ‫י‬‫להפחית‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫דו"ח‬
‫של‬ ‫גודל‬ ‫לסדר‬ ‫עד‬ ‫הדרישות‬400‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫התכנון‬ ‫צוות‬ ‫בפגישת‬ ‫נמסרו‬ ,‫דומות‬ ‫דרישות‬ .‫דונם‬
."‫אוליפינים‬ ‫וכרמל‬ ‫בז"ן‬
35.‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫לסביבה‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקיר‬1139‫כלל‬ ‫לא‬ ,'‫א‬‫כימיקלים‬ ‫יצור‬ ‫מפעלי‬.
‫ביותר‬ ‫המעודכן‬ ‫התסקיר‬‫תמ"א‬ ‫על‬ ‫מהדו"חות‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫בתאריך‬ ‫שנחתם‬30,
‫מיום‬27.3.2011,‫עדכון‬ ,‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ,‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫"סיכום‬II‫את‬ ‫בחן‬ ,"‫הפליטות‬ ‫היקפי‬
‫ומתקני‬ ,‫כביש‬ ‫מיכליות‬ ‫מילוי‬ ‫מעמדת‬ ,‫נפט‬ ‫מוצרי‬ ‫מאחסון‬ ,‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫מאחסון‬ ‫שתהיינה‬
‫נוזלים‬ ‫שינוע‬‫בלבד‬60.‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫המפעלים‬ ‫סיפקו‬ ,‫הרקע‬ ‫נתוני‬ ‫את‬–‫עצמם‬‫מידע‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫מחושב‬..‫זיקוק‬ ‫מתקני‬ ‫ו/או‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫פליטות‬ ‫אופן‬ ‫בשום‬ ‫בתסקיר‬ ‫נכללו‬ ‫לא‬
57:‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ,‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ,‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬
‫"תמ"א‬30‫עבודה‬ ‫ניירות‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לדרום‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ,1,2,3,‫הנתונים‬ ‫מסד‬ ‫(תיאור‬ ,
"‫התכנוניות‬ ‫והשלכותיהם‬ ‫חומ"ס‬ ‫סיכוני‬ ,‫פרוגרמה‬‫מרץ‬ .2004‫פר‬ ‫בראשות‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ..‫צמיר‬ ‫יגאל‬ '‫ופ‬
58‫תמ"א‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫"תכנית‬30‫עבודה‬ ‫נייר‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לדרום‬2‫פרוגרמה‬ ,
59‫תמ"א‬30‫עבודה‬ ‫ניירות‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לדרום‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ,1,2,3
60‫ינואר‬ ,‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ,‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬ ,‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ,‫תש"ן‬2010.‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬ ,"
‫"קרקעות‬ ,‫תש"ן‬‫עדכון‬ ,‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ,‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬ ,"‫הצפון‬II‫מרץ‬ "2011.‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬ ,
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017
תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017

More Related Content

Similar to תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017

התנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמלי
התנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמליהתנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמלי
התנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמליwww.epidella.com
 
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...www.epidella.com
 
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...www.epidella.com
 
החלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפה
החלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפההחלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפה
החלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפהwww.epidella.com
 
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"www.epidella.com
 
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 www.epidella.com
 
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חיים
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חייםאלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חיים
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חייםwww.epidella.com
 
החלטה נמל המפרץ
החלטה נמל המפרץהחלטה נמל המפרץ
החלטה נמל המפרץwww.epidella.com
 
התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018
התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018 התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018
התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018 www.epidella.com
 
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון" עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון" www.epidella.com
 
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקוםתגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקוםwww.epidella.com
 
מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים
מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים
מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים www.epidella.com
 
מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל
מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל
מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל www.epidella.com
 
צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"
צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"
צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"zalulisrael
 
מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _
מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _ מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _
מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _ www.epidella.com
 
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14David9900
 
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 www.epidella.com
 
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל www.epidella.com
 
הקונדנסט שבתוך הגז
הקונדנסט שבתוך הגזהקונדנסט שבתוך הגז
הקונדנסט שבתוך הגזwww.epidella.com
 

Similar to תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017 (20)

התנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמלי
התנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמליהתנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמלי
התנגדות הפורום הישראלי לשמירה על החופים שטח תפעולי נמלי
 
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
דוח אלה-נווה-למסמך-המשרד-להגנת-הסביבה-למועצה-הארצית-בענין-תכנית-קרקעות-הצפון-...
 
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
תגובת משיבה 12 לעת"מ 32995-06-19 עיריית חיפה נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה ה...
 
החלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפה
החלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפההחלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפה
החלטה לאשר את התכנית פארק לוגיסטי נמלי ישראל _ועדה מחוזית חיפה
 
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית של חברת תשתיות נפט ואנרגיה על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
 
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020 מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
מצגת ועדת ערר מתחמים לוגיסטיים_03 דצמבר 2020
 
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חיים
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חייםאלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חיים
אלה נווה תשובה לבית המשפט_זיהום האויר עלה פי 2 בקריית חיים
 
החלטה נמל המפרץ
החלטה נמל המפרץהחלטה נמל המפרץ
החלטה נמל המפרץ
 
התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018
התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018 התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018
התנגדות אלה נווה לנמל המפרץ מיום 05112018
 
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון" עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
עתירה מינהלית 45873-12-16 על אישור תכנית "קרקעות הצפון"
 
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקוםתגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
תגובה לועדת הערר על שינוי תקנות חוק אויר נקי כך שקרקעות הצפון תוכל לקום
 
stolero
stolerostolero
stolero
 
מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים
מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים
מסוף הכימיקלים 600000 קוב של תזקיקים
 
מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל
מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל
מתנגדים לנמל הדלקים החדש_פניה לות"ל
 
צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"
צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"
צלול לחוקר תמ"א 37ח': "דבקות בחלופה יבשתית מריחה משחיתות"
 
מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _
מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _ מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _
מצגת לערר שימושי הנמל _סיכונים וזיהום אויר _
 
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
מצגת הסבר על המצב בעניין החומ''ס במפרץ חיפה 6.7.14
 
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
 
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים כנגד חברת נמלי ישראל
 
הקונדנסט שבתוך הגז
הקונדנסט שבתוך הגזהקונדנסט שבתוך הגז
הקונדנסט שבתוך הגז
 

More from www.epidella.com

tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdftyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdfwww.epidella.com
 
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש www.epidella.com
 
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים www.epidella.com
 
post marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdfpost marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdfwww.epidella.com
 
australian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdfaustralian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdfwww.epidella.com
 
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...www.epidella.com
 
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווהעדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווהwww.epidella.com
 
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...www.epidella.com
 
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 www.epidella.com
 
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח www.epidella.com
 
חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון www.epidella.com
 
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS www.epidella.com
 
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים www.epidella.com
 
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA www.epidella.com
 
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS www.epidella.com
 
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____www.epidella.com
 
Letter for the kids_Dr Jessica Rose
Letter for the kids_Dr Jessica Rose Letter for the kids_Dr Jessica Rose
Letter for the kids_Dr Jessica Rose www.epidella.com
 

More from www.epidella.com (20)

hok samchuyot.pdf
hok samchuyot.pdfhok samchuyot.pdf
hok samchuyot.pdf
 
tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdftyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
 
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
אבסבט בליאו באק_זיהום רוחבי באסבסט מסוג מסוכן_חלופה מבנית תידרש
 
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים
 
post marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdfpost marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdf
 
australian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdfaustralian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdf
 
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותי...
 
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווהעדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
עדכון_הניסוי בילדים_ניסוי על אוטומט_ מצגת בצפת _אלה נווה
 
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
העובדת שהופלתה ברשת המרכולים_עדכון נייר עמדה לעניין דעיכת החיסון_האפלייה האסו...
 
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021 תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021
 
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
נאום גן ורדים 09112021 _מתן הניסוי לילדי 5 עד 11_סיכונים למח
 
מכתב___
מכתב___מכתב___
מכתב___
 
מי חולים קשה
מי חולים קשהמי חולים קשה
מי חולים קשה
 
חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון
 
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
נספח ד למכתב למשרד הבריאות_ ילדים שנפטרו לאחר התרכיב הגנטי_VAERS
 
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
מכתב למשרד הבריאות לעצירת מתן התרכיב לילדים
 
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
אי נקיונות של תרכיב גנטי של פייזר ביונטק_ זיהום ב DNA
 
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
ד"ר ג'סיקה רוז מכתב על ילדים בני 12 עד 18 ניתוח נתוני VAERS
 
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
ניסוי על אוטומט_איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי ____
 
Letter for the kids_Dr Jessica Rose
Letter for the kids_Dr Jessica Rose Letter for the kids_Dr Jessica Rose
Letter for the kids_Dr Jessica Rose
 

תגובת אלה נווה בשם "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" לעתירת תש"ן לעניין "קרקעות הצפון" מיום 3.4.2017

 • 1. 1 ‫בחיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬‫עת"מ‬17294/10/16 ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫ביושבו‬‫עת"מ‬45873/12/16 ‫רניאל‬ ‫מנחם‬ ‫ד"ר‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫בפני‬ ‫בעניין‬:‫בע"מ‬ ‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ ‫ר‬ ,'‫ואח‬ ‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬‫ביתר‬ '‫ח‬2‫ירושלים‬ :'‫טל‬5654000–02:‫פקס‬5654001–04 ‫בעת"מ‬ ‫העותרת‬17294/10/16 ‫נגד‬ 1.‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ 2.‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ,‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ 3.‫האנרגי‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫והמים‬ ‫ה‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מפרקליטות‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬-‫אזרחי‬ ‫פל‬ '‫שד‬-‫ים‬15‫חיפה‬ ,‫הממשלה‬ ‫קרית‬ , :'‫טל‬04-8634005:‫פקס‬ ;04-8634011 ‫ו‬-11‫נוספים‬ ‫משיבים‬ ‫ובעניין‬‫א‬ :‫ת"ז‬ ‫נווה‬ ‫לה‬036316735 "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אימהות‬ ‫ובשם‬ ‫בעצמה‬ ‫שלומציון‬15:‫טלפקס‬ , ‫חיפה‬8360224–04 ‫ומייל‬609@gmail.comenave2 ‫בעת"מ‬ ‫העותרת‬45873/12/16 ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ 1.‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ 2.‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ,‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ 4.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ 5.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ 7.‫התשתי‬ ‫משרד‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫ות‬ 8.‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מפרקליטות‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬-‫אזרחי‬ ‫פל‬ '‫שד‬-‫ים‬15‫חיפה‬ ,‫הממשלה‬ ‫קרית‬ , :'‫טל‬04-8634005:‫פקס‬ ;04-8634011 ‫ונגד‬10‫נוספים‬ ‫משיבים‬
 • 2. 2 ‫ת‬ ‫כתב‬‫שובה‬‫המשיבה‬ ‫מטעם‬7 ‫(כב‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬‫וד‬‫מיום‬ )‫רניאל‬ ‫מנחם‬ ‫ד"ר‬ ‫השופט‬17.3.5‫לעניין‬ ‫לעתירה‬ ‫לתגובה‬ ‫המועד‬ ‫הארכת‬17294/10/16‫מתכבדת‬‫המשיבה‬7,‫עצמה‬ ‫בשם‬ ‫נווה‬ ‫אלה‬ )"‫"הח"מ‬ ‫(להלן‬ "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫ובשם‬‫לבית‬ ‫להגיש‬ ‫כת‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬‫ב‬‫לעתיר‬ ‫מטעמה‬ ‫תשובה‬‫תש"ן‬ ‫ת‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫לעניין‬1139‫(להלן‬ '‫א‬ )"‫"התכנית‬‫ביטול‬ ‫התבקש‬ ‫במסגרתה‬ ,‫לציבור‬ ‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬ ‫של‬ ‫ם‬‫ועדה‬ ‫בהחלטות‬ .‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫וועדת‬ ,‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫משיבה‬7‫ב‬ ‫כבר‬ ‫תשובתה‬ ‫להגיש‬ ‫הזדרזה‬-3.1.2017‫שנקבע‬ ‫התשובה‬ ‫למועד‬ ‫בהתאם‬ ‫ה‬ ‫בטרם‬ ,‫בתחילה‬‫המועד‬ ‫ארכת‬,‫לצדדים‬‫ועם‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫המשיבים‬ ‫לכלל‬ ‫שניתנה‬ ‫הזמן‬ ‫תוספת‬ 4.4.2017‫שנ‬ ‫בנקודות‬ ‫תשובתה‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫מבקשת‬ ‫הח"מ‬ ,‫להרחיב‬ ‫ממנה‬ ‫בצר‬‫ד‬‫מפאת‬ ‫אז‬ ‫הזמן‬ ‫קוצר‬‫תשובתה‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫לה‬ ‫לאפשר‬ ,‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מכבוד‬ ‫מבקשת‬ ‫העותרת‬ . ‫מיום‬3.1.2017.‫אלו‬ ‫סעיפים‬ ‫עבור‬ ‫לדחות‬ ‫יתבקש‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫העתירה‬ ‫את‬17294/10/16,,‫דנן‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫את‬ ‫ולחייב‬‫תש"ן‬‫בהוצאות‬‫הח"מ‬. ‫א‬.:‫מבוא‬ 1."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫תכנית‬‫שווקה‬‫אשר‬ ,‫מיטיבה‬ ‫כתכנית‬ ‫לציבור‬‫מענה‬ ‫תיתן‬"‫חוות‬ ‫לפינוי‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫המצויות‬ ,‫ישנות‬ ‫דלק‬ ‫מיכלי‬,."‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫מתקופת‬ ‫עוד‬ ‫חלקן‬‫בפני‬ ‫נטען‬ ‫ש‬ ‫הציבור‬‫"האתרים‬‫חוות‬ ‫הינם‬ ‫שיפונו‬‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫הטרמינל‬,‫אלרואי‬ ‫חוות‬‫המצויה‬ ‫וכן‬ ,‫טבעון‬ ‫בקרית‬‫ממתחם‬20‫האייקרס‬‫וכי‬ ,"‫מענה‬ ‫יתן‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בחוות‬ ‫האחסון‬ ‫נפח‬ ‫ואפשרות‬‫גם‬‫שמן‬ ‫בחוף‬ ‫הדלק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫המכלים‬ ‫מחוות‬ ‫האחסון‬ ‫נפחי‬ ‫להעתקת‬1. 2.‫מהציבור‬"‫"הושמטה‬‫כי‬ ‫העובדה‬‫וי‬ ‫"דולפות‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬"‫שנות‬‫ברובן‬‫אינן‬‫אל‬ ‫עוברות‬ ‫שטח‬,‫התכנית‬‫מפעלים‬ ‫לשטחה‬ ‫לרכז‬ ‫במקום‬ ‫וכי‬‫נפט‬ ‫ותשתיות‬‫קיימ‬,‫ריכוזן‬ ‫לשם‬ ‫ות‬‫כקבוע‬ ‫בתמ"א‬30,‫יוקמו‬‫בה‬‫נפח‬‫ים‬‫חדשים‬‫עצו‬‫מים‬‫נפט‬ ‫של‬‫גולמי‬‫ותזקיקי‬‫ו‬‫מסחריים‬ ‫ומפעלים‬ )‫פסולת‬ ‫ושריפת‬ ‫זיקוק‬ ,‫(לפטרוכימיה‬ ‫חדשים‬‫אלו‬ ‫כל‬ .,‫ביחד‬‫מרכיבים‬‫זיקוק‬ ‫בית‬‫חדש‬ ‫ו‬.‫מזהם‬‫התכנית‬ ‫ביטול‬ ‫נדרש‬ ,‫כך‬ ‫מעצם‬ ‫כבר‬,‫משום‬,‫לרעה‬ ‫נוצלו‬ ‫שמטרותיה‬‫ו‬‫לשיפור‬ ‫חלף‬ .‫החמרתו‬ ‫תתקיים‬ ,‫הקיים‬ ‫המצב‬ 3.‫כי‬ ‫היא‬ ‫מוסכמה‬‫הייחודי‬ ‫המקרה‬‫והחריג‬‫של‬‫חיפה‬ ‫נפת‬‫של‬ ‫אדומים‬ ‫קווים‬ ‫נחצו‬ ‫בה‬ , ‫תחלואה‬‫באזור‬ ‫הגבוהות‬ ‫הזיהום‬ ‫לרמות‬ ‫סיבתי‬ ‫בקשר‬.‫פרטנית‬ ‫ייחודית‬ ‫התייחסות‬ ‫דרש‬ , 1‫עמוד‬2‫חפא"ג‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ,1139'‫א‬–‫חפ‬1920‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ,'‫א‬
 • 3. 3 ‫ע‬,‫היא‬ ‫מוכחת‬ ‫ובדה‬‫מצויה‬ ‫שהיא‬ ‫אלא‬ ,‫שיפור‬ ‫במגמת‬ ‫כלל‬ ‫מצויה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫שתחלואה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫במגמת‬‫מדאיגה‬ ‫עלייה‬‫צ‬ ‫בנקיטת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ .‫חירום‬ ‫עדי‬‫בהולים‬ ‫עצירתה‬ ‫לשם‬,.‫מיותר‬ ‫סבל‬ ‫ולחסוך‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫להציל‬ ‫בכדי‬ ‫זאת‬‫זיהומי‬ ‫של‬ ‫פליטות‬ ‫תוספת‬ ‫מהווה‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לאזור‬ ‫אוויר‬‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫וחותרת‬ ,‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫בכלל‬ ‫בישראל‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצם‬ ‫החוק‬,‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫בהקשרי‬‫מועדים‬ ‫ובמקומות‬ ‫בפרט‬ ‫לפורענות‬. 4.‫האפשרות‬ ‫עומדת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כבוד‬ ‫בידי‬‫ל‬‫ול‬ ,‫לטפל‬ ‫עיקר‬ ‫בין‬ ‫הבחין‬‫הביא‬‫בריאותי‬ ‫צדק‬ .‫לו‬ ‫הזקוקים‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫מיליון‬ ‫אל‬‫חלילה‬ ‫אם‬‫תרומות‬ ‫על‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫תקום‬‫י‬‫ה‬ ,‫הקיים‬ ‫החמור‬ ‫לזיהום‬‫ה‬ ‫מהמצב‬ ‫תחריף‬ ‫בתחלואה‬ ‫העלייה‬ ‫מגמת‬‫נורא‬‫הקיים‬. 5.‫לרוקן‬ ‫במתחם‬ ‫אחרים‬ ‫מסחריים‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫תש"ן‬ ‫חותרת‬ ,‫בעתירתה‬‫התכנית‬ ‫את‬ ‫ובטיחותה‬ ‫שלומה‬ ,‫הקהילה‬ ‫על‬ ‫שמגן‬ ‫מהותי‬ ‫תנאי‬ ‫מכל‬: ‫א‬.‫לסעיף‬ ‫בהתייחס‬12.7.4‫שמבו‬‫ביטולו‬ ‫קש‬:‫לכך‬ ‫תימוכין‬ ‫יובאו‬ ‫להלן‬‫כי‬‫בשטח‬ ‫התכנית‬‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫מוקם‬.‫תייצר‬ ‫התכנית‬‫אחסון‬ ‫הגדלת‬‫מסחרי‬2,‫הגדלת‬ ‫הזיקוק‬‫(ל‬‫מטרות‬)‫ייצוא‬,‫התזקיקים‬ ‫אחסון‬ ‫הגדלת‬)‫ייצוא‬ ‫(למטרות‬‫הגדלת‬ ,‫מפעלי‬ ‫הכימיקלים‬ ‫יצור‬(‫עבור‬)‫ייצוא‬,‫אחסון‬ ‫הגדלת‬‫הגפ"ם‬)‫(לייצוא‬‫הצורך‬ ‫הגדלת‬ , ‫בטיפול‬.‫ובבוצות‬ ‫בשפכים‬ ‫ב‬.‫לסעיף‬ ‫בהתייחס‬12.15‫ביטולו‬ ‫שמבוקש‬:‫ליום‬ ‫עד‬ ‫בשקיפות‬ ‫הוצג‬ ‫לא‬ ‫לציבור‬‫אישור‬ ‫בשנית‬ ‫התכנית‬(11072016)‫סיכונים‬ ‫סקר‬‫התכנית‬ ‫רכיבי‬ ‫לכלל‬‫לא‬ ‫וגם‬‫תסקיר‬ ‫עבור‬‫המצרפי‬ ‫התשתיות‬ ‫מכלול‬ ‫סיכוני‬–‫דומינו‬ ‫אפקט‬ ‫כלומר‬‫של‬‫המצויות‬ ‫תשתיות‬ ‫בת‬ ‫בשחור‬ ‫המסומן‬ ‫השטח‬ ‫בתוך‬‫מ"א‬30‫ובתמ"מ‬6.‫לא‬‫ב‬‫תכנית‬ ‫מסמכי‬ ‫מסגרת‬ ‫חפא"ג‬1139'‫א‬3‫לא‬ ‫וגם‬ ,.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫דו"חות‬ ‫במסגרת‬‫זאת‬‫בניגוד‬ ‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫המפורשות‬ ‫להוראות‬30‫ותמ"מ‬ ,6.‫בלי‬ ‫התכנית‬ ‫אושרה‬ ,‫כך‬‫את‬ ‫לבחון‬ ‫אחרות‬ ‫ותקלות‬ ,‫מלחמה‬ ,‫אדמה‬ ‫רעידת‬ ,‫פח"ע‬ ‫של‬ ‫הסיכון‬ ‫תרחישי‬‫כלל‬ ‫ומבלי‬ ‫ול‬ ‫לציבור‬ ‫להוכיח‬‫המפעל‬ ‫מגדרות‬ ‫חורגים‬ ‫אינם‬ ‫התכנית‬ ‫שסיכוני‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ .‫יחד‬ ‫גם‬ ‫כולם‬ ‫המפעלים‬ ‫מצרף‬ ‫או‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫תסקיר‬ ‫לערוך‬ ‫צורך‬ ‫בלי‬ ‫אושרה‬ ‫כזה‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫שתכנית‬ ,‫אדיר‬ ‫מחדל‬ ‫זהו‬ ‫קיומה‬ ‫עצם‬ ‫גם‬ ,‫כאמור‬ .‫חמור‬ ‫פגם‬ ‫מהווה‬ ,‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫בוועדת‬ ‫אישורה‬ .‫השטח‬ ‫שטח‬ ‫בתוך‬ ‫גפ"ם‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫תכנית‬ ‫של‬‫אישור‬ ‫לכדי‬ ‫לחוד‬ ‫קודמה‬ ‫אשר‬ ,‫התכנית‬ ‫כשל‬ ‫מהווה‬ ,‫בתכנית‬ ‫הקיים‬ ‫כל‬ ‫לצד‬ ‫להשלכותיה‬ ‫שתיבחן‬ ‫מבלי‬ ,‫מתנהל‬ ‫שהערר‬ ‫בזמן‬ .‫התכנית‬ ‫באישור‬ ‫שנפל‬ ‫נוסף‬ ‫חמור‬ 2‫מסחרי‬ ‫אחסון‬–‫מקומיי‬ ‫גדולים‬ ‫לקוחות‬ ‫בעבור‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫אחסון‬‫לצריכה‬ ‫הייחודיים‬ ‫צרכיהם‬ ‫לפי‬ ‫וזרים‬ ‫ם‬ ‫לאס‬ ‫או‬ ‫מקומית‬‫פ‬,‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫לשווקים‬ ‫קה‬ 3‫התי‬ ‫חלה‬ ‫לא‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ . ‫והניפוק‬ ‫האחסון‬ ‫לשלב‬ ‫בעיקר‬ ‫התייחס‬ ‫התכנית‬ ‫פליטות‬ ‫תסקיר‬‫י‬‫שמדובר‬ ,‫לכך‬ ‫חסות‬ .‫במקומו‬ ‫לא‬ ,‫הקיים‬ ‫לאחסון‬ ‫במקביל‬ ‫יבוא‬ ‫אשר‬ ,‫מסחרי‬ ‫באחסון‬
 • 4. 4 ‫המתח‬ ‫כי‬ ,‫ספק‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫אלפי‬ ‫למאות‬ ‫הביטחוניים‬ ‫הסיכונים‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬ ,‫המתוכנן‬ ‫ם‬ ‫מומחים‬ ‫דו"ח‬ ‫(ראו‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬.)'‫א‬ ‫כנספח‬ ‫מצ"ב‬‫ב‬‫הקשר‬‫התנגדות‬ ‫גם‬ ‫ראו‬ ,‫זה‬ ‫הח‬"‫מיום‬ ‫מ‬18.2.2014‫הח‬ ‫התריעה‬ ‫אז‬"‫סיכוני‬ ‫לעניין‬ ‫מ‬‫כתנית‬('‫ב‬ ‫בנספח‬ ‫ראו‬). 6.‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫והחוכרים‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלי‬‫את‬ ‫הכירו‬‫השימושים‬‫והמסוכנים‬ ‫המזהמים‬ ‫החדשים‬‫שיתקיימו‬‫התכנית‬ ‫בשטח‬‫חפא"ג‬1139'‫א‬‫משנת‬ ‫עוד‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬2004‫עשור‬ , ‫לאישורה‬ ‫קודם‬‫ב‬-2014.‫התסקירים‬ ‫כי‬ ‫ידעו‬ ,‫בנוסף‬)‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ,‫(סיכונים‬‫ה‬ ‫אשר‬‫וצגו‬ ‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬‫ו‬ ,‫חלקיים‬ ‫הינם‬‫לא‬‫כוללים‬‫את‬ ‫בהם‬‫הפעילויות‬ ‫מכלול‬‫במתחם‬. 7.‫תוקנו‬ ‫לא‬ ‫הפגמים‬:‫ה‬ ‫הפגם‬ ‫לתיקון‬ ‫חלף‬‫ה‬ ‫מהותי‬‫נ"ל‬,‫ב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫ה‬‫תסקירים‬ ‫צגת‬ ‫ה‬ ,‫עדכניים‬,‫האחסון‬ ‫מלאי‬ ‫קטנת‬‫יותר‬ ‫מרווחת‬ ‫מתקנים‬ ‫פריסת‬,‫סיכוני‬ ‫של‬ ‫אמיתית‬ ‫בחינה‬ ,‫המתחם‬,‫פחות‬ ‫מסוכנות‬ ‫חלופות‬ ‫הצעת‬ ‫ו/או‬‫ועוד‬‫שורת‬‫מיטיבים‬ ‫צעדים‬,‫ה‬ ‫מבקשים‬‫י‬‫זם‬ ‫ושותפיו‬‫לה‬‫משיך‬,‫הכשל‬ ‫את‬‫ול‬‫הקביע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מתוכנן‬ ‫רוקן‬‫ו‬‫ת‬‫המיטיבות‬‫לחשוף‬ ‫בכוחן‬ ‫שיש‬ .‫התכנית‬ ‫וזיהומי‬ ‫סיכוני‬ ‫את‬‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫אומרת‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬"‫דרשיני‬"‫שכן‬ ,‫לו‬‫אכן‬‫זו‬ ‫הייתה‬ ‫ומיטיבה‬ ‫תמימה‬ ‫תכנית‬‫ל‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ,"‫בית‬ ‫"בדק‬ ‫מכל‬ ‫חשוש‬‫או‬.‫התסקיר‬ ‫מעדכון‬ 8.‫ריקון‬ ‫עצם‬‫העקרונות‬‫כ‬ ‫התכנית‬ ‫הושתתה‬ ‫עליהם‬‫התכנית‬ ‫ביטול‬ ‫מצדיק‬ ,‫שלעצמו‬,‫כך‬ ‫אפילו‬.‫התכנית‬ ‫את‬ ‫שאישרו‬ ‫התכנון‬ ‫גורמי‬ ‫לשיטת‬‫להוראות‬ ‫בניגוד‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫ריקון‬ ,‫בנוסף‬ ‫בתכניות‬ ‫מפורשות‬‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬30‫ו‬ ,‫ל‬ ‫בניגוד‬‫בממשלה‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫החלטות‬ ‫התכנון‬ ‫ובוועדות‬ ‫ברשויות‬. 9.‫הי‬ ‫חדש‬ ‫סביבתי‬ ‫תסקיר‬‫ה‬‫מ‬‫המציאות‬ ‫חויב‬‫ו‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬: ,‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫לשיטתה‬‫נשוא‬ ‫ההחלטות‬‫עתירה‬17294/10/16‫ה‬‫מחייב‬‫ות‬‫הכנת‬‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬‫מ‬,‫חדש‬‫שומטו‬‫ת‬‫את‬‫ההחלטה‬ "‫"סופיות‬ ‫תחת‬ ‫הקרקע‬4. ‫שתי‬ ‫כי‬ ,‫תטען‬ ‫הח"מ‬‫אשר‬ ‫שונות‬ ‫תכנון‬ ‫ועדות‬‫בחנו‬‫התנגדויות‬‫הערר‬ ‫ואת‬ ‫מקצועיות‬‫לתכנית‬ ‫ק‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫(תסקירי‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ‫הנדרש‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫יימו‬- 2003"‫התשס‬)‫ג‬‫כ‬ ‫זה‬ ‫לצעד‬ ‫נדרשו‬ ‫והן‬‫של‬ ‫תולדה‬‫ה‬‫מצב‬‫ה‬‫חריג‬‫של‬ ‫וכתולדה‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫של‬ ‫סעיף‬8-:‫כי‬ ‫הקובע‬ ,‫לתקנות‬ ‫ב‬ "‫יכלול‬ ‫תסקיר‬‫מקצועי‬ ‫מידע‬‫ומדויק‬ ‫מלא‬ ,‫וכן‬ ,‫את‬‫ממנו‬ ‫הנובעים‬ ‫הממצאים‬, ‫בענייני‬,‫היקפה‬ ,‫רמתה‬ ,‫התכנית‬ ‫לסוג‬ ‫בהתאם‬ ,‫חלקם‬ ‫או‬ ‫כולם‬ ,‫להלן‬ ‫המפורטים‬ ‫ם‬ ‫ופירוטה‬:1‫תיאור‬ .‫הסביבה‬,‫בהנחיות‬ ‫הוגדרה‬ ‫שזו‬ ‫כפי‬ ‫התכנית‬ ‫מתייחסת‬ ‫שאליה‬ ‫סביבה‬ ,‫זה‬ ‫לענין‬–‫החי‬ ‫לרבות‬‫שבה‬ ‫והצומח‬‫עלולים‬ ‫הסביבתי‬ ‫היועץ‬ ‫לדעת‬ ‫...אשר‬ "‫התכנית‬ ‫מביצוע‬ ‫הרחוק‬ ‫או‬ ‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ ,‫מושפעים‬ ‫להיות‬ 4‫עמוד‬3‫סעיף‬ ,5‫תש"ן‬ ‫עתירת‬
 • 5. 5 10.‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫תסקיר‬:‫הת‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫עת‬ ‫התכנון‬ ‫ועדות‬ ‫בידי‬ ‫שהיה‬ ‫המידע‬‫שהוכן‬ ‫סקיר‬ ,‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫שלם‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫ו‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצב‬ ‫לעניין‬ ‫מהותיים‬ ‫נתונים‬ ‫חסרו‬ ‫התכנית‬ ‫בסביבת‬ ‫הקיים‬.‫מידע‬,‫סמוכה‬ ‫ניטור‬ ‫מתחנת‬‫התקבל‬.‫יד‬ ‫כלאחר‬‫התסקיר‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫ומדויק‬ ‫מלא‬ ‫מידע‬ ‫כלל‬ ‫לא‬‫מהות‬ ‫שהוא‬ ,‫ולב‬‫של‬ ‫ליבו‬.‫בלימה‬ ‫על‬ ‫ונתלה‬ ,‫התסקיר‬ ‫הליך‬ :‫הניטור‬ ‫במערך‬ ‫חמורים‬ ‫ליקויים‬ ‫על‬ ‫המעידה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫תצרף‬ ‫הח"מ‬ ,‫בנוסף‬ ‫הניטור‬ ‫עצירת‬ *‫חמורים‬ ‫זיהום‬ ‫ארועי‬ ‫בזמן‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬. *‫שליליים‬ ‫ערכים‬ ‫הכנסת‬‫ודאיים‬ ‫מסרטנים‬ ‫הנחשבים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫היממתי‬ ‫הממוצע‬ ‫אל‬ ,‫לאדם‬‫מייטיבה‬ ‫זיהום‬ ‫תמונת‬ ‫להציג‬ ‫בכדי‬ ‫הח"מ‬ ‫להערכת‬ ‫וזאת‬ ,)‫עדינים‬ ‫נשימים‬ ‫(חלקיקים‬ ‫אפ‬ ‫מחקרים‬ ‫ולסכל‬ ,‫הקיים‬ ‫החמור‬ ‫מהמצב‬‫עתידיים‬ ‫ידמיולוגיים‬.‫המסמך‬ ‫בגוף‬ ‫להלן‬ ‫ראו‬ .‫בנספחים‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫הסבר‬ 11.‫נמצא‬ ‫התכנית‬ ‫תסקיר‬‫לקוי‬‫גם‬‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫לשיטת‬5:'‫בסע‬2‫לתגובת‬‫ם‬‫לוועדת‬ ‫ל‬ ‫המשנה‬‫עררים‬‫התסקיר‬ ‫לעניין‬ ‫בפירוש‬ ‫נטען‬" :‫מהרצת‬ ‫שהתקבלו‬ ‫התוצאות‬ ‫כי‬ ‫ונציין‬ ‫נוסיף‬ ‫התקבל‬ ‫ממוצע‬ ‫יממתי‬ ‫בנזן‬ ‫ריכוזי‬ .‫היעד‬ ‫מערכי‬ ‫נמוכות‬ ‫מאוד‬ ‫היו‬ ,‫בתסקיר‬ ‫הפיזור‬ ‫מודל‬ ‫סביב‬1‫בסביבות‬ ‫היה‬ ‫שנתי‬ ‫בממוצע‬ ‫והריכוז‬ ‫למ"ק‬ ‫מיקרוגרם‬0.3,‫מ"ק‬ / ‫מיקרוגרם‬‫בדיעבד‬ ,‫בבירור‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬‫שתוצאות‬‫לתכנית‬ ‫בסמוך‬ ‫הבנזן‬ ‫ריכוזי‬ ‫את‬ ‫משקפות‬ ‫אינן‬ ‫המודל‬ ‫הרצת‬ ‫להסתמ‬ ‫עדיף‬ ‫ולכן‬‫מתחנות‬ ‫למדידות‬ ‫ולהתייחס‬ ‫ך‬‫הניט‬‫ור‬‫כנספח‬ ‫(מצ"ב‬‫ג‬)'". ,‫כלומר‬‫בדיק‬‫ת‬‫מדויק‬ ‫כלא‬ ‫נמצא‬ ‫וזה‬ ,)‫(מודל‬ ‫חישובי‬ ‫בכלי‬ ‫התבצעה‬ ,‫העתידי‬ ‫הזיהום‬ ‫מצב‬, ‫וסיפק‬‫תוצאות‬.‫קשר‬ ‫כל‬ ‫המציאות‬ ‫ולבין‬ ‫בינן‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ 12.‫מסרטנים‬ ‫בחומרים‬ ‫החריג‬ ‫הזיהום‬–‫ב‬ ‫קיים‬ ‫עדיין‬2016:‫דו"ח‬‫ה‬‫של‬ ‫השלישי‬ ‫רבעון‬ 2016‫של‬"‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫התכנית‬ ‫יישום‬ ‫"דו"ח‬ ,‫סביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬‫כי‬ ‫מצא‬‫הבנזן‬ ‫מצב‬ ‫גרוע‬ ‫העתידית‬ ‫לתכנית‬ ‫בסמוך‬:‫ה‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬‫ציב‬‫ב‬-2016‫ניטור‬ ‫תחנות‬ ‫שתי‬–‫בגדר‬ ‫הק‬ ‫נחל‬ ‫של‬ ‫הניקוז‬ ‫וברשות‬ ‫דשנים‬ ‫מפעל‬‫נקודות‬ ‫שתי‬ ,‫ישון‬"‫בז‬ ‫למתחם‬ ‫סמוכות‬‫קרקעות‬ /‫ן‬ ‫הצפון‬‫של‬ ‫מירבי‬ ‫יממתי‬ ‫ריכוז‬ ‫נמדדו‬ ‫ובהן‬ ,75‫אחוז‬‫בנזן‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫הסביבה‬ ‫מערך‬ ‫(בתאריכים‬8.5.2016‫ועד‬30.6.2016‫דשנים‬ ‫מפעל‬ ‫ובגדר‬ ,)–‫התקבל‬‫של‬ ‫מירבי‬ ‫יממתי‬ ‫ריכוז‬ %99‫בנזן‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫הסביבה‬ ‫מערך‬‫(ב‬‫ין‬10.7.2016‫ועד‬1622.8.20,)(3.86‫מיקרוגרם‬ )‫למ"ק‬6.‫את‬ ‫תעלה‬ ‫הזו‬ ‫שהתעשייה‬ ‫מזהמים‬ ‫עוד‬ ‫ישנם‬ .‫אחד‬ ‫מזהם‬ ‫רק‬ ‫זהו‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫רמתם‬‫גבוהות‬ ‫ברמות‬ ‫כיום‬ ‫הם‬ ‫וגם‬‫ר‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ .‫משיבה‬ ‫תגובת‬ ‫או‬7‫מיום‬3.1.2017‫ס‬ ,'14. 13.‫מיטבי‬ ‫ואינו‬ ‫מוכתב‬ ‫המיקום‬::‫התכנית‬ ‫למיקום‬ ‫אמיתיות‬ ‫חלופות‬ ‫בחנה‬ ‫לא‬ ‫תש"ן‬ ‫כנכתב‬‫ערר‬ ‫בפתח‬82/14‫בעמודים‬3‫ו‬ ,-6,‫בפועל‬ .‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ ‫קוימו‬ ‫לא‬ ‫שכן‬ ,‫הסביבה‬‫סעיף‬8-‫ב‬–2‫לתקנות‬" ‫לבחון‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫קובע‬‫של‬ ‫וחסרונות‬ ‫יתרונות‬ "‫לסביבה‬ ‫ביחס‬ ‫המוצעת‬ ‫התכנית‬.‫שטח‬ ‫אל‬ ‫פליטה‬ ‫מקור‬ ‫העתקת‬ ‫כי‬ ,‫דעת‬ ‫בר‬ ‫לכל‬ ‫ברור‬ 5‫תג‬‫לעררים‬ ‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫ובת‬82/14,78/14‫חפא‬ ‫תכנית‬ ,‫"ג‬1139'‫א‬-‫מיום‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬25.12.2014 6,‫שלישי‬ ‫רבעון‬ ,"‫בשבילכם‬ ‫"בסביבה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬2016‫דצמבר‬ ,2016.
 • 6. 6 ‫תכנית‬‫ו‬ ‫חריג‬ ‫באופן‬ ‫מזוהם‬ ‫שכבר‬‫מצוי‬‫הקשקש‬ ‫"על‬"‫לחריגה‬ ‫באשר‬‫מ‬‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫תקנות‬ ,‫נקי‬‫אינו‬‫להוות‬ ‫יכול‬‫אופן‬ ‫בשום‬.‫הדעת‬ ‫את‬ ‫מניח‬ ‫או‬ ,"‫טוב‬ ‫"פתרון‬ 14‫כתב‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ .‫בפירוש‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬7:‫כדלקמן‬‫אוו‬ ‫זיהום‬ ‫ניטור‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫"על‬‫י‬‫של‬ ‫ר‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫באזור‬ ‫הזיהום‬ ‫רמת‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬‫חורגת‬‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫מע‬‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫להעברתן‬ ‫כאמור‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫המשרד‬ ‫שקבע‬ ‫היעד‬ ‫רכי‬ ‫בספק‬ ‫מוטלת‬ ‫ישימותה‬ ‫מידת‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫לאזור‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫המצאות‬ ‫נפט‬‫בשל‬ ‫י‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫באזור‬ ‫הסביבתיים‬ ‫התנאים‬‫י‬‫מ‬‫ד‬‫וה‬ ‫באזור‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ד‬‫א‬‫ופן‬ ‫המ‬ ‫הגורם‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫אפשר‬ ‫יהיה‬ ‫שבו‬‫זהם‬." 15.‫מחזקות‬ ‫תש"ן‬ ‫טענות‬‫בעקיפין‬:‫הח"מ‬ ‫עמדת‬ ‫את‬‫התכנון‬ ‫ועדות‬ ‫מאת‬ ‫נדרש‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫סיכונים‬ / ‫סביבתי‬ ‫תסקיר‬‫נוסף‬‫הראשוני‬ ‫התסקיר‬ ‫אם‬ ,‫היה‬/ ‫מספק‬‫מלא‬/‫שלם‬:‫וועדות‬ ‫כי‬ ‫ידעו‬ ‫אשר‬ ,‫והערר‬ ‫ההתנגדות‬‫הלכה‬ ‫הסביבה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ ‫את‬ ‫מקיים‬ ‫אינו‬ ‫התסקיר‬ ,‫למעשה‬‫את‬ ‫משקף‬ ‫אינו‬ ‫שכן‬‫המציאות‬‫מ‬ ‫גירסה‬ ‫אלא‬‫עוותת‬‫שלה‬‫ו‬‫לא‬ ‫גם‬‫כלל‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ,‫הצפויים‬ ‫המתחם‬ ‫רכיבי‬‫בחרו‬‫זו‬ ‫אחר‬ ‫זו‬‫ל‬.‫השלמתו‬ ‫את‬ ‫דרוש‬‫כי‬ ‫תעיד‬ ‫בחירתן‬‫את‬ ‫ביכרו‬ ‫הרווח‬‫מ‬‫מציאותי‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬‫ההפסד‬ ‫לעומת‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫לטובת‬‫מ‬‫הסתכנות‬ ‫בהארכת‬‫הזמ‬ ‫משך‬‫לביצוע‬ ‫עד‬ ‫ן‬‫התכנית‬‫זאת‬ .‫בפועל‬‫לגלות‬ ‫שנוכחו‬ ‫משום‬‫את‬‫המצב‬‫החמור‬ ‫התכנית‬ ‫בסביבת‬,‫ו‬‫הבינו‬‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הזיהום‬ ‫הרחבת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫את‬.‫בכללותה‬,‫הן‬ ‫ידעו‬ ,‫זה‬ ‫לענין‬ ‫רלוונטיים‬ ‫נתונים‬ ‫בתסקירים‬ ‫שחסרו‬‫ו‬‫מצאו‬‫מתן‬ ‫בטרם‬ ‫עדכונים‬ ‫לדרוש‬ ‫לנכון‬ ."‫הצפויים‬ ‫הפליטה‬ ‫מקורות‬ ‫מ"כל‬ = ‫היתר‬ 16.‫משיבה‬ ‫גם‬ ‫ואכן‬7‫משיבות‬ ‫את‬ ‫לבקר‬ ‫לנכון‬ ‫רואה‬1-2‫אישרו‬ ‫שאלו‬ ‫העובדה‬ ‫לנוכח‬ , ‫תכנית‬‫תסקיר‬ ‫לה‬ ‫שנערך‬ ‫מבלי‬‫ותסקיר‬ ‫פליטות‬‫סיכונים‬,‫ומדויק‬ ‫מלא‬‫ו‬‫הסוגייה‬ ‫את‬ ‫גלגלו‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫פתח‬ ‫אל‬‫בלי‬ ‫כולה‬ ‫התכנית‬ ‫אישור‬‫התכנית‬ ‫עמידת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬‫כולה‬‫בהוראות‬ ‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30‫לעניינן‬ ‫חמור‬ ‫כשל‬ ‫מהווה‬.‫אושרה‬ ,‫בפועל‬‫עומדת‬ ‫שאינה‬ ‫תכנית‬ ‫בהור‬‫מיום‬ ‫בתגובה‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫הח"מ‬ ‫בעתירת‬ ‫עוד‬ ‫(ראו‬ ‫אלו‬ ‫תכניות‬ ‫אות‬3.1.2017.) 17.‫תש"ן‬ ,‫בעתירתה‬‫תוכניתה‬ ‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫חותרת‬‫שהגדירה‬ ‫כפי‬‫ו‬ ,‫כן‬‫זאת‬ ‫שהגדירה‬ ‫כפי‬ ‫בסעיף‬ ‫בהחלטתה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬12:‫בסעיף‬ ‫כמפורט‬ ‫התכנית‬ ‫"מטרת‬2‫הינה‬ ‫לתקנון‬ ‫חוות‬ ‫הקמת‬ ‫המאפשר‬ ‫ביעוד‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬‫וניפוק‬ ,‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬ ‫דלק‬ ‫לאיחסון‬ ‫מיכלים‬ 7‫עמודים‬ ,‫תש"ן‬ ‫לעניין‬ ‫הדו"ח‬1056-1057‫בע"מ‬ ‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬–‫תכניות‬ ‫השלמת‬ ‫"אי‬ ‫בסעיף‬ "‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫לתשתיות‬ ‫ארציות‬ ‫מתאר‬
 • 7. 7 ‫תזקיקים‬‫לסביבה‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬ ‫ומניעת‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫פינוי‬ ‫לשם‬ ‫זאת‬ , ‫ה‬ ‫ומתחם‬ ,‫אלרועי‬ ‫במתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ,‫חיים‬ ‫בקרתי‬20."‫בחיפה‬ ‫אקרים‬ "‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫בדיקת‬ ‫"עריכת‬ : ‫בניה‬ ‫להיתר‬ ‫תנאי‬ :‫ראשון‬ ‫פרק‬ 18.‫מבקשת‬ ‫תש"ן‬‫ב‬‫מסגרת‬‫את‬ ‫לבטל‬ ,‫עתירתה‬‫סעיף‬12.7.4‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫להחלטת‬: ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫לעניין‬‫ה‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ ,‫בחנה‬‫מ‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ולבאר‬,‫השונים‬ ‫הסעיף‬ ‫חלקי‬‫את‬ ‫להסביר‬ ‫בכדי‬ ‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫הצפוי‬ ‫החמור‬ ‫הנזק‬ ‫מבחינת‬ ‫הסעיף‬ ‫לביטול‬ ‫תש"ן‬ ‫דרישת‬ ‫משמעות‬: ‫העדכנית‬ ‫הבינוי‬ ‫תכנית‬ *‫עו‬ ‫(מה‬‫להיבנות‬ ‫מד‬?‫השפעות‬ ?‫כמה‬ ?) ‫הבדיקה‬ ‫במועד‬ ‫הרקע‬ ‫מדידות‬ **)‫ההשפעה‬ ‫טווח‬ ,‫בשכונות‬ ‫ניטור‬ ,‫סביבתי‬ ‫(ניטור‬ ‫עבור‬ ***‫כל‬‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫מאתר‬ ‫הצפויים‬ ‫הפליטה‬ ‫מקורות‬")‫המקורות‬ ‫מיהם‬ ( ‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫עם‬ ‫תיאום‬ ****‫(מדיניות‬‫של‬ ‫וכלים‬)‫האיגוד‬ ‫הסביב‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ *****‫ה‬‫(מדיניות‬‫של‬ ‫וכלים‬)‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ 19.‫מה‬ ‫לשם‬‫נדרשת‬?‫אוויר‬ ‫בדיקת‬ ‫עריכת‬‫זיהום‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫הצורך‬ ‫מאחורי‬ ‫עומד‬ ‫מה‬ ‫הזיהום‬ ‫של‬ ‫מספרי‬ ‫בתיאור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ ‫האם‬ ?‫האוויר‬‫גרידא‬?‫לשם‬ ‫ניטור‬"‫ניטור‬"? "‫"תסקיר‬ ‫לשם‬ ‫תסקיר‬?‫או‬‫אלו‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬‫ל‬‫ככלי‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫בדיקת‬‫מדיניות‬ ‫מ‬?‫מפעלים‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫תחלואה‬ ‫להפחתת‬ ‫שמעותי‬‫הדגמת‬ ‫לאחר‬ ,‫הח"מ‬ ‫לשיטת‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקיימים‬ ‫החריגים‬ ‫התחלואה‬ ‫נתוני‬,‫התשובה‬ ‫תתבהר‬8. 20.‫ותחלואה‬ ‫רעיל‬ ‫אוויר‬ ‫בין‬ ‫הסיבתי‬ ‫הקשר‬::‫נחצה‬ ‫התחלואה‬ ‫של‬ ‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫חיפה‬ ‫נפת‬ ‫מדוע‬‫נפות‬‫ת‬ ‫בסוגי‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫שונים‬ ‫סרטן‬ ‫חלואת‬‫בעודפים‬ "‫ל"אפידמיה‬ ‫הנחשבים‬ ‫לרעתה‬?‫מתקיימת‬ ‫בנפה‬ ‫מדוע‬‫ממחל‬ ‫תמותה‬ ‫יותר‬?‫לב‬ ‫ות‬‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫להת‬ ‫ויש‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אל‬ ‫נוספים‬ ‫זיהום‬ ‫מקורות‬ ‫להוסיף‬ ‫אין‬ ‫מדוע‬ ‫יובהר‬‫י‬‫בחומר‬ ‫יחס‬‫יתר‬ ‫ת‬ ‫א‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ל‬‫החדש‬‫באזור‬ ‫המתוכנן‬‫לקיים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,.‫מגפת‬‫ה‬‫תחלואה‬‫ה‬‫חריגה‬‫שנגרמת‬ ‫ע‬‫לעמוד‬ ‫צריכה‬ ,‫סביבתי‬ ‫רקע‬ ‫ל‬‫מזהמות‬ ‫תכניות‬ ‫לעניין‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫הליך‬ ‫כל‬ ‫בלב‬‫משום‬ , ‫עוד‬ ‫תאמיר‬ ‫שלא‬ ‫בכדי‬ ,‫בהולה‬ ‫התערבות‬ ‫ומחייבת‬ ,‫בעלייה‬ ‫מצויה‬ ‫שזו‬. ‫בכדי‬ ‫לא‬‫תמה‬‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫הכיצד‬‫תכנית‬‫זו‬ ‫ומזהמת‬ ‫עצומה‬,‫בריאותי‬ ‫תסקיר‬ ‫כללה‬ ‫לא‬ ‫בסבי‬ ‫הקיימות‬ ‫התחלואה‬ ‫בנסיבות‬ ‫תמוה‬ ‫שהיה‬ ‫דבר‬.‫התכנית‬ ‫בת‬ 8 ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫המזיקות‬ ‫ההשלכות‬ ‫בחקר‬ ‫התמחתה‬ ‫הח"מ‬.‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫דו"חות‬ ‫וחיברה‬
 • 8. 8 12.‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫קשורות‬ ‫אשר‬ :‫לב‬ ‫במחלות‬ ‫תמותה‬ ‫וגם‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬91011 ‫על‬ ‫הדיווח‬ ‫שיעור‬ ‫נשים‬ ‫ובקרב‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬‫לב‬ ‫התקפי‬‫הינו‬ ‫חיפה‬ ‫ובעיר‬ ‫חיפה‬ ‫במחוז‬‫הגבוה‬ .‫בישראל‬‫ממחלות‬ ‫תמותה‬ ‫יותר‬ ‫ובין‬ ,‫יותר‬ ‫מזוהמים‬ ‫אזורים‬ ‫בין‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ‫נמצא‬ ‫בעולם‬ .‫אלו‬‫נמ‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬‫צ‬‫א‬‫ו‬1213: ‫ב‬‫שנים‬2008-2012-11%‫תמותה‬ ‫יותר‬‫ב‬.)‫(מובהק‬ ‫קרדיאלית‬ ‫תחלואה‬ 16.5%.‫איסכמית‬ ‫לב‬ ‫ממחלת‬ ‫תמותה‬ ‫יותר‬ 22.‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עבור‬ :‫בסרטן‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬14–: ‫מתוקנן‬ ‫היארעות‬ ‫יחס‬ 1‫סרטן‬ .‫חודרני‬:‫בגוף‬ ‫האתרים‬ ‫בכל‬ ‫חי‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫פה‬-‫של‬ ‫עודף‬10%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫עודף‬15%‫בשנים‬2006-2011 ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬–‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬11%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%15‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬ 32.:‫חודרני‬ ‫ריאה‬ ‫סרטן‬)‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ,‫הבינלאומית‬ ‫הסרטן‬ ‫סוכנות‬ ‫(לפי‬ * ‫גבר‬:‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫ים‬‫של‬ ‫עודף‬22%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫עודף‬16%‫בשנים‬2006-2011 ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :15%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%26‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬ 42.‫מסוג‬ ‫סרטן‬NHL: ‫הודג'קין‬ ‫ע"ש‬ ‫שאינה‬ ‫לימפומה‬ , :‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫ש‬ ‫עודף‬‫ל‬25%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫עודף‬19%‫בשנים‬2006-2011 ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :13%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%18‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬ 52.‫השד‬ ‫סרטן‬: ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :3%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%6‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬ 62.‫הערמונית‬ ‫סרטן‬: ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :4%‫בשנים‬2001-2005 ‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬%8‫בשנים‬2011-2006()‫עלייה‬ 9‫השיעור‬ ‫את‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ,‫לגיל‬ ‫מרובדים‬ ‫או‬ ‫מתוקננים‬ ‫בדוח‬ ‫המובאים‬ ‫הבריאות‬ ‫נתוני‬ ‫"מרבית‬ ‫נפת‬ ,‫חיפה‬ ‫במחוז‬ ‫כי‬ ‫עדויות‬ ‫אין‬ .‫לגיל‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫בנצפה‬ ‫הגבוה‬‫גבוהים‬ ‫עישון‬ ‫שיעור‬ ‫יש‬ ‫חיפה‬ ‫והעיר‬ ‫חיפה‬ ‫הנצפית‬ ‫התחלואה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫שיכולים‬ ‫בישראל‬ ).‫א.נ‬ ,‫אחרים‬ ‫(מאזורים‬ 10‫איגוד‬ ‫הצהרות‬ ‫ראו‬‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫מחקרים‬ ,‫האמריקני‬ ‫הלב‬.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בדו"חות‬ ‫מצוטטות‬ , 11‫עמוד‬7‫מדצמבר‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ,2015‫הבריאות‬ ‫משרד‬ , 12‫או‬ ‫קבוצת‬ ,‫לגיל‬ ‫תקנון‬ ‫לאחר‬‫לידה‬ ‫ויבשת‬ ‫כלוסייה‬ 13( ‫הקודמות‬ ‫השנים‬ ‫נתוני‬ ‫עם‬ ‫עקבי‬ ‫הנתון‬2009-2005‫בני‬ ‫עבור‬ )45‫אחרים‬ ‫גולמיים‬ ‫נתונים‬ ‫ועם‬ ,+. 14‫בלבד‬ ‫יהודית‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לפי‬ ,‫למין‬ ‫מרובדים‬ ,‫לגיל‬ ‫מתוקננים‬ ‫הנתונים‬
 • 9. 9 26.( ‫תחלואה‬ ‫עודפי‬ ‫שבדק‬ ‫דו"ח‬ ‫(מתוך‬ ‫מלנומה‬‫חיפה‬ ‫בעיר‬)2009-2005: :‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫גברים‬‫של‬ ‫עודף‬%57)‫(מובהק‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫נשים‬)‫(מובהק‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ : 27)‫מתוקנן‬ ( ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫מקרים‬ :‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫צעירות‬ ‫בנשים‬ ‫חריגה‬ ‫תחלואה‬ .15: ‫בני‬ ‫גברים‬15-34:2001-2005‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫היארעות‬ ‫עודף‬16% ‫בני‬ ‫גברים‬15-34:2006-2011‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫היארעות‬ ‫עודף‬2% ‫בנות‬ ‫נשים‬34-15:0052-2001‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :%34( ‫המתוקנן‬ ‫ההיארעות‬ ‫ביחס‬SIR) ‫בני‬ ‫נשים‬34-15:2011-2006‫של‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ :%39( ‫המתוקנן‬ ‫ההיארעות‬ ‫ביחס‬SIR) ‫עלייה‬ 28.‫וחברים‬ ‫רוטנברג‬ ‫מחקר‬ :‫הסרטן‬ ‫אתרי‬ ‫בכל‬ ‫עודף‬16 ‫השנים‬ ‫עבור‬ ‫סרטן‬ ‫נתוני‬ ‫ניתחו‬ ‫אשר‬ ,‫ועמיתיו‬ ‫רוטנברג‬1998-2007‫לתו‬ ‫כי‬ ‫מצאו‬‫נפת‬ ‫שבי‬ ( ‫בסרטן‬ ‫לחלות‬ ‫הסיכונים‬ ‫יחס‬ ‫חיפה‬HR‫הארץ‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ )‫בעבור‬16‫מתוך‬ 18.‫שנבדקו‬ ‫הסרטן‬ ‫סוגי‬‫בחנו‬ ‫החוקרים‬8,034‫רק‬ .‫סרטן‬ ‫מקרי‬174‫תעשייה‬ ‫עובדי‬ ‫היו‬ ,‫מהם‬ ,‫לשיטתם‬ ,‫כלומר‬ .‫מתכות‬ /‫כימית‬‫בחשיפות‬ ‫בנפה‬ ‫התחלואה‬ ‫עודף‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫תעסוקתיות‬‫(כלומר‬‫ל‬)‫בתעשייה‬ ‫שנחשפו‬ ‫העובדים‬ ‫דווקא‬ ‫הם‬ ,‫שחלו‬ ‫אלו‬ ‫כי‬ ‫ומר‬‫נטל‬ ‫התחלואה‬.‫בקהילה‬ ‫חשופים‬ ‫תושבים‬ ‫על‬ ‫נפל‬ :‫וחברים‬ ‫רוטנברג‬ ‫של‬ ‫מדאיגים‬ ‫ממצאים‬‫אחרות‬ ‫לנפות‬ ‫השוואה‬ * ‫סרטן‬‫ה‬ ‫צוואר‬‫רחם‬:‫תחלואה‬ ‫עודף‬‫חיפה‬ ‫בנפת‬‫של‬%42)‫(מובהק‬ :‫צוואר‬ ‫ראש‬ ‫סרטני‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬%48)‫(מובהק‬ ‫סרטן‬‫ריאה‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬ :%29)‫(מובהק‬ ‫יותר‬ ‫השתן‬ ‫שלפוחית‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬ :%26)‫(מובהק‬ ‫הגס‬ ‫מעי‬‫של‬ ‫חיפה‬ ‫בנפת‬ ‫עודף‬ :%16)‫(מובהק‬ ‫במפרץ‬ ‫תכנוניות‬ ‫סוגיות‬ ‫לבחינת‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫שניהל‬ ‫מי‬ ,‫חנין‬ ‫דב‬ ‫חה"כ‬ ‫לסכם‬ ‫היטיב‬ :‫חיפה‬"‫האוכלוס‬ ‫של‬ ‫הקשים‬ ‫התחלואה‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫עלינו‬‫י‬‫יה‬‫יחד‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫המצביעים‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫המסוכנות‬ ‫התעשייתיות‬ ‫הפליטות‬ ‫לרמת‬ ‫ביחס‬ ‫הנתונים‬ ‫עם‬ ‫מזהמים‬ ‫בפליטות‬ ‫בארץ‬ ‫העמוס‬ ‫באזור‬ ‫שמדובר‬ ‫כך‬ ‫על‬‫בסיס‬ ‫להיות‬ ‫חייבים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ . ‫תכנונית‬ ‫מדיניות‬ ‫לקביעת‬-‫לעתיד‬ ‫במבט‬ ,‫המפרץ‬ ‫באזור‬ ‫סביבתית‬". 29.‫א‬ ‫זיהום‬ ‫בין‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬‫ותחלואה‬ ‫וויר‬:‫מ‬ ,‫ואחרים‬ ‫אלו‬ ‫חריגים‬ ‫לנתונים‬ ‫בהתאם‬‫שרד‬ ‫הבריאות‬‫קבע‬‫מיום‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫אל‬ ‫שהגיש‬ ‫עמדה‬ ‫בנייר‬15.3.201517 15'‫עמ‬21‫מיום‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬ ‫נייר‬15.12.2015 16'‫עמ‬17-18‫הבריאו‬ ‫משרד‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬‫מיום‬ ‫ת‬15.12.2015 17" ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫בקשה‬‫להצגת‬‫עמדת‬‫משרד‬‫הבריאות‬‫בוועדת‬‫המשנה‬‫לעררים‬‫של‬‫המועצה‬‫הארצית‬
 • 10. 10 ‫כי‬"‫בממצאי‬ ‫החריגות‬ ,‫המנוטרים‬ ‫בחומרים‬ ‫החריגות‬ ‫לגבי‬ ‫הממצאים‬ ‫הצטברות‬ ‫לאור‬ ‫המפל"ס‬ ‫נתוני‬ ,‫הדיגומים‬).‫א.נ‬ ,‫לסביבה‬ ‫הפליטות‬ ‫(מירשם‬‫נתו‬ ,‫והמחקרים‬ ‫התחלואה‬ ‫ני‬ ‫קבעה‬ ,‫הרפואית‬ ‫בספרות‬ ‫הקיים‬ ‫לידע‬ ‫ובהתאם‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫האפידמיולוגיים‬ ‫סביבתית‬ ‫לאפידמיולוגיה‬ ‫המייעצת‬ ‫הוועדה‬18‫ב‬ ‫בישיבתה‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬-28.1.2015 ‫כי‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫העודפת‬ ‫והתחלואה‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫בין‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ‫קיים‬." 29.‫הסמוכה‬ ,‫נשר‬ ‫העיר‬ ‫נשות‬"‫הצפון‬ ‫ל"קרקעות‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בכל‬ ‫הסרטן‬ ‫את‬ ‫מובילות‬: ‫השנים‬ ‫עבור‬2009-2005,( ‫ישוב‬ ‫לפי‬ ‫מידע‬ ‫קיים‬ ‫להן‬ ‫האחרונות‬‫כנספח‬ ‫מצ"ב‬‫ד‬)' " ,‫שנערך‬ ‫ביותר‬ ‫העדכני‬ ‫בסקר‬‫האפידמ‬ ‫הסקר‬‫י‬‫ולוגי‬"'‫פרופ‬ ‫של‬‫פורטנוב‬‫מאוניברסיטת‬ ‫חיפה‬,‫ריאה‬ ‫בסרטן‬ ‫התחלואה‬ ‫צפיפות‬ ‫מופתה‬‫האוכלו‬ ‫בצפיפות‬ ‫(בהתחשב‬)*‫סייה‬ ‫כדלקמן‬19: ‫לתכנון‬‫ובניה‬‫הדנה‬‫בערר‬‫על‬‫תכנית‬‫הרחבת‬‫בתי‬‫הזיקוק‬)‫חפאג‬1200 /‫ב‬" 18 ‫נציג‬ ,‫אקדמיה‬ ‫נציגי‬ ,‫ציבור‬ ‫נציגי‬ ,‫רופאים‬ ‫כוללת‬ ‫סביבתית‬ ‫לאפידמיולוגיה‬ ‫המייעצת‬ ‫הועדה‬‫משרדי‬ ‫י‬ ‫למשרד‬ ‫לייעץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫ראש‬ ‫ע"י‬ ‫מונתה‬ ‫והיא‬ ,‫בתחום‬ ‫עוסקים‬ ‫אשר‬ ,‫הממשלה‬ ‫הבריאות‬ 19 ‫מיום‬ ,‫האפידמיולוגי‬ ‫הסקר‬ ‫דו"ח‬ ‫לסיכום‬ ‫מצגת‬2016.8.7‫עמוד‬ ,22
 • 11. 11 31.?‫הולך‬ ‫מהמפעלים‬ ‫הזיהום‬ ‫לאן‬"‫הצפון‬ ‫מ"קרקעות‬–:‫לחלון‬ ‫אלינו‬ ‫בו‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫בוועדת‬ ‫שהדיון‬ ‫בעוד‬‫ו‬‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫עדת‬‫התמקד‬‫בעיקר‬ ‫מגורים‬ ‫בשכונת‬‫סמוכה‬,‫בנזן‬ ‫המזהם‬ ‫של‬ ‫גבוהות‬ ‫רמות‬ ‫נמדדו‬ ‫בה‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫למתחם‬ ‫הרי‬‫ש‬‫ה‬ ‫נעדרה‬‫בנפה‬ ‫נרחבים‬ ‫אזורים‬ ‫על‬ ‫התכנית‬ ‫להשלכות‬ ‫תייחסות‬‫המצוי‬ ,‫ים‬‫במרחק‬ .‫אוויר‬ ‫משבי‬‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫אשר‬ ‫המסרטן‬ ‫היחיד‬ ‫המזהם‬ ‫אינו‬ ‫בנזן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫מייצרת‬ ‫ש‬ ‫מה‬‫יי‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בשטח‬ ‫פלט‬:‫מקומות‬ ‫עוד‬ ‫יזהם‬‫של‬ ‫דעתו‬ ‫חוות‬ ‫גם‬ ‫תמכה‬ ‫בכך‬ ‫ברודאי‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬20‫כי‬ ‫עלה‬ ‫ממנה‬‫לפריסת‬ ‫באשר‬‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫התעשיות‬ ‫מכלל‬ ‫מזהמים‬ " ,‫חיפה‬‫המגמה‬‫של‬‫הפריסה‬‫היא‬‫לאורך‬‫ציר‬‫רכס‬‫הכרמל‬‫עם‬‫פיזור‬‫לכיוון‬‫הקריות‬." 32.‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫לפי‬21‫בין‬ ‫בבז"ן‬ ‫מטאורולוגי‬ ‫תורן‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫בניתוח‬2016-2006, ‫ובז"ן‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫מאזור‬ ‫הזיהום‬‫מגיע‬,‫חיפה‬ ‫לתושבי‬ ‫הישר‬‫ל‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫הס‬ ‫שכונות‬‫מוכות‬ ‫ובנשר‬ ,‫אתא‬ ‫בקרית‬22.‫אל‬ ‫הישר‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫מאזור‬ ‫הזיהום‬ ,‫מהזמן‬ ‫כשליש‬ ‫לפחות‬273,000 ‫חיפה‬ ‫העיר‬ ‫תושבי‬‫פרק‬ ‫(ראו‬ ‫הכפלה‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ‫חיפה‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫חשוב‬ . .)‫הסיכונים‬‫מגיע‬ ‫הזיהום‬ ,‫מהזמן‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬ ‫עוד‬‫אל‬,‫נשר‬ ,‫הקריות‬.‫טבעון‬ ‫מגי‬ ‫מהמתחם‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬‫ע‬,‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫אף‬‫בין‬ ‫הפחות‬ ‫ולכל‬30-9‫הרחק‬ ‫ק"מ‬ ‫מהמתחם‬23‫תש"ן‬ ‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ !‫חושף‬‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫את‬‫ל‬‫הנחשבים‬ ‫חומרים‬‫ע"י‬‫סוכנות‬ ‫מדרג‬ ‫מוכחים‬ ‫לאדם‬ ‫וודאיים‬ ‫למסרטנים‬ ‫הבינלאומית‬ ‫הסרטן‬1‫להקפיד‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫א‬ ‫יתרה‬ ‫בקפדנות‬‫כל‬ ‫ולמנוע‬‫תוספת‬‫פליטה‬.‫חדשות‬ ‫ו/או‬ ‫קיימות‬ ‫מתשתיות‬ 20‫מיום‬26.2.2017‫חיפה‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫הועדה‬ ‫בפני‬ 21‫ש‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫לועדה‬ ‫הועברה‬ ‫אשר‬ ‫במצגת‬‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫ל‬ 22‫בתחומי‬ ‫שעוסקים‬ ‫אלו‬ ‫לכל‬ ‫המוכרת‬ ‫עובדה‬ ‫הדבר‬ ‫היות‬ ‫משום‬ ,‫בתקשורת‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫בעבר‬ ‫התריעה‬ ‫הח"מ‬ "‫הכרמל‬ ‫עד‬ ‫המסוכן‬ ‫הזיהום‬ ‫מגיע‬ ‫"כך‬ : ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫ראו‬ .‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫חקר‬YNET http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4824450,00.html 23‫הווע‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫פרוטוקולים‬‫תש"ן‬ ‫בז"ן‬ ‫במתחם‬ ‫תעשייתי‬ ‫מועצה‬ ‫לעניין‬ ‫לחיפה‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫דה‬
 • 12. 12 33.:‫העדכנית‬ ‫הבינוי‬ ‫תכנית‬‫מהווה‬‫הגדל‬‫ת‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫ופטרוכימיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ 34.‫לעניין‬‫ותזקיקיו‬ ‫נפט‬ ‫אחסון‬,‫"חפא"ג‬ ‫תכנית‬1139"'‫א‬–‫הגדלה‬ ‫מהווה‬: ‫להיות‬ ‫נקבעה‬ ‫תכולתה‬ ‫אשר‬ "‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫והניפוק‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬1.28‫קוב‬ ‫מיליון‬ (‫מתוכם‬‫רק‬35,000‫"ע‬ ‫קוב‬‫תנאי‬ ‫ל‬"‫החוו‬ ‫עבור‬"‫שמן‬ ‫מ"חוף‬ ‫הפרטיות‬ ‫ת‬‫ת‬ ,)‫תמלא‬‫ברובה‬ ‫ב‬‫נפחי‬‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬‫חדשים‬‫נוספים‬‫בנפחי‬ ‫לא‬ ,‫הקיימות‬ ‫החוות‬.‫מרבית‬‫החוות‬‫אינן‬ ,‫אליה‬ ‫עוברות‬‫ו‬‫נפחי‬‫ה‬‫אחסון‬‫יהיו‬ ‫בה‬‫בבז"ן‬ ‫הקיימים‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬. 35.‫טבעון‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬–‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫לתוך‬ ‫מועתקת‬ ‫אינה‬"24.‫בתוך‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫שמור‬‫נ‬‫מיכול‬ ‫פח‬‫עוברת‬ ‫שאינה‬ ‫חווה‬ ‫עבור‬‫משום‬ ,‫ש‬‫להעתקתה‬ ‫מימון‬ ‫אין‬25.,‫אלרואי‬ ‫בחוות‬ ‫קיימים‬9‫מיכלים‬26:‫תזקיקים‬ ‫(מיכלי‬5,‫סולר‬ ‫מיכלי‬3‫של‬ ‫אחד‬ ‫ומיכל‬ ,‫קירוסין‬ ‫מיכלי‬ ‫בנזין‬27‫נאמד‬ ‫בחווה‬ ‫האחסון‬ ‫היקף‬ ,)‫הח‬ ‫לשיטת‬"‫מ‬‫הפחות‬ ‫לכל‬‫בכ‬-200,000‫קוב‬28. :‫המשמעות‬‫קיימת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬-200,000‫קוב‬‫ה‬ ‫ב"קרקעות‬‫העתקת‬ ‫מימוש‬ ‫ללא‬ "‫צפון‬ .‫אלרואי‬ 36.‫שמן‬ ‫חוף‬ ‫חוות‬-‫הפרטיות‬ ‫החברות‬:‫א‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫לתוך‬ ‫עוברות‬ ‫ינן‬29.,‫בתכנית‬ ‫עבורן‬ ‫שמרו‬80,000‫קוב‬‫מיכול‬ ‫נפח‬30‫הגדירה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫מתוכם‬ ‫אשר‬ ,‫רק‬35,000‫קוב‬‫"על‬ "‫תנאי‬,31:‫מסקנה‬ .‫קיימת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬-45,000‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬‫"קרקעות‬ ‫בתכנית‬"‫הצפון‬ ‫ש‬ ‫פרטיות‬ ‫חוות‬ ‫עבור‬‫אי‬‫מועתקות‬ ‫נן‬."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬ 36.‫מרבית‬‫חיפה‬ ‫בנמל‬ ‫תש"ן‬ ‫חוות‬‫(מתחם‬20)‫האקרים‬–‫עוברת‬ ‫אינה‬‫כלל‬‫ל"קרקעות‬ "‫הצפון‬32.‫תעבור‬ ,‫כשתעבור‬‫אל‬‫נמל‬‫והדלקים‬ ‫המפרץ‬‫אשר‬ ‫החדש‬.‫חיים‬ ‫קריית‬ ‫ליד‬ ‫מוקם‬ ‫ביום‬ ‫הצהיר‬ ‫תש"ן‬ ‫כח‬ ‫בא‬19.2.2015‫בפני‬‫ו‬‫ו‬‫המשנה‬ ‫עדת‬‫כי‬ ,‫לעררים‬‫שליש‬ ‫רק‬‫מהחווה‬33 ‫יועד‬‫בפועל‬."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬ ‫להעתקה‬‫ב‬‫ה‬ ‫ישיבות‬‫ו‬‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫ועדה‬‫שנים‬‫טרם‬ ,‫התכנית‬ ‫להפקדת‬‫התריעו‬‫כי‬ ‫תש"ן‬ ‫נציגי‬"‫ה‬ ‫בלי‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬-20‫אייקרס‬"34.‫הוראות‬ ‫התכנית‬‫רק‬ ‫כי‬ ‫מעידות‬%30‫ואילו‬ ‫התכנית‬ ‫לשטח‬ ‫לעבור‬ ‫מתוכנן‬%70‫ה‬ ‫חוות‬ ‫ממיכלי‬-20 24‫ביום‬ ‫כץ‬ ‫שלמה‬ ‫הצהרת‬ :‫סימוכין‬19.1.2017‫בערר‬ ‫העוררת‬ ‫תגובת‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬82/14‫מ‬- 3.1.2016‫(פרק‬6‫עמ‬ ,23-24‫ביום‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫בוועדת‬ ‫טבעון‬ ‫עיריית‬ ‫מהנדס‬ ‫הצהרת‬ ,)19022015, ‫בעמודים‬109-105‫בג‬ ‫כתבה‬ ,‫אפריל‬ ‫לובס‬2016 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001114689.‫ועוד‬ 25 :‫"יוטיוב‬‫עוברת‬ ‫לא‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬" 26‫דעתו‬ ‫בחוות‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫לפי‬.‫בנספח‬ ‫ראו‬ ,‫התכנית‬ ‫לעניין‬ 27‫התכנית‬ ‫לעניין‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מסמך‬ ‫לפי‬ 28‫איתרה‬ ‫לא‬ ‫הח"מ‬‫ל‬ ‫נכון‬ ‫עדכני‬ ‫נתון‬.‫זה‬ ‫יום‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫בנוסף‬‫מלהשיב‬ ‫נמנע‬‫לשאלה‬‫זו‬. 29‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫פרוטוקול‬‫מיום‬19022015:‫עמודים‬15,25,2732.‫ועוד‬ , 30‫ר‬‫או‬‫עמוד‬27-25‫ל‬,‫התכנית‬ ‫לעניין‬ ‫הראשונה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬‫ו‬ ‫פרוטוקול‬‫ו‬‫לעררים‬ ‫משנה‬ ‫עדת‬19022015 31‫עמוד‬11‫מיום‬ ‫להחלטה‬11.7.2016‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫לאשר‬1139‫סעיפים‬ ,'‫א‬82-78 32‫פרוטוקול‬‫מיום‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬19022015'‫עמ‬ ,19:‫"רק‬‫שליש‬‫אמור‬‫להתפנות‬...‫צריך‬ ‫ממנו‬ ‫חלק‬ ,‫שם‬ ‫להישאר‬‫הוסבר‬ ."‫דלק‬ ‫נמל‬ ‫קיים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬‫לוועדה‬‫הכרח‬ ‫כי‬‫י‬.‫ספינות‬ ‫לתדלוק‬ ,‫שם‬ ‫דלק‬ ‫מיכלי‬ ‫להשאיר‬ 33.‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫והן‬ ‫בפרוטוקול‬ ‫הן‬ ‫מעורפל‬ ‫הניסוח‬‫הנפח‬ ‫מהיקף‬ ‫שליש‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬/‫מהשטח‬ ‫שליש‬. 34‫לדוגמה‬ ‫ראו‬‫ב‬ ‫תש"ן‬ ‫נציג‬ ‫דברי‬‫מיו‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫ישיבת‬‫ם‬18.1.2011‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,0110022.
 • 13. 13 ‫י‬ ‫אקר‬‫החדש‬ ‫הדלק‬ ‫נמל‬ ‫הקמת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫פונו‬)‫תעבורנה‬ ‫לאן‬ ‫מההתנייה‬ ‫(ברור‬35.‫ב‬‫הדמיות‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬,‫והדלקים‬‫נראים‬‫מיכלים‬‫תפעוליים‬‫חדשים‬‫לצידו‬‫דלקים‬ ‫לאוניות‬ ‫שיספקו‬. ‫זו‬ ‫לכאורה‬ "‫"מועתקת‬ ‫חווה‬,‫שונים‬ ‫ממסמכים‬ ‫נשמטה‬‫של‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הסביבה‬36‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫ומנהל‬ ,‫הצהיר‬ ‫כבר‬‫לע‬‫ניי‬‫ב‬ ‫תועתק‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫נה‬‫הראשון‬ ‫שלב‬37.‫ב‬‫מתחם‬ 20‫ישנם‬ ,‫האקרים‬15:‫מיכלים‬2‫ל‬,‫בנזין‬3,‫לקירוסין‬4‫ו‬ ,‫לסולר‬-6‫תשעה‬ ‫לפחות‬ .‫למזוט‬ ,‫גדולים‬ ‫מיכלים‬ ‫הינם‬ ‫מתוכם‬‫ל‬ ‫המאחסנים‬‫ל‬ ‫הח"מ‬ ‫הערכת‬‫כ‬ ‫הפחות‬ ‫כל‬-20,000.‫קוב‬ :‫מסקנה‬‫קיימת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬-120,000‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬‫בתכנית‬ ‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬‫"קרקעות‬ "‫הצפון‬38. 37.‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫טרמינל‬:,‫בפועל‬ ‫בו‬ ‫שומשו‬ ‫אשר‬ ‫האחסון‬ ‫מיכלי‬ ‫נפח‬‫מ‬ ‫קטן‬-400,000.‫קוב‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫לפי‬,‫הינו‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫בטרמינל‬ ‫האחסון‬ ‫"פוטנציאל‬‫בהרבה‬ ‫גדול‬‫מנפח‬ ‫בו‬ ‫האחסון‬‫בפועל‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬39."‫גם‬ ‫נתמכת‬ ‫זו‬ ‫עדות‬‫תסקיר‬ ‫משרטוטי‬‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫הסביבה‬‫הת‬,‫כנית‬‫ריקים‬ ‫רבים‬ ‫מיכלים‬ ‫נראים‬ ‫שם‬‫בטרמינל‬,‫ו‬‫ב‬‫תצ"אות‬‫לשינויים‬ ‫טרם‬ ‫שם‬ ‫תש"ן‬ ‫שערכה‬ ‫האחרונים‬.‫רק‬ ,‫והיזם‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫תסקיר‬ ‫לפי‬19‫נפט‬ ‫מיכלי‬ .‫בשימוש‬ ‫היו‬ ,‫גולמי‬‫עבור‬ ‫גם‬‫הטרמינל‬ ‫פינוי‬‫אל‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫נפח‬ ‫בוקש‬ ,‫מנפח‬ ‫גדול‬ ,‫בפועל‬ ‫האחסון‬‫"רזרב‬ ‫להכין‬ ‫כדי‬‫ה‬." ‫למ‬,‫צער‬‫הח"מ‬ ‫התקשתה‬‫את‬ ‫במדויק‬ ‫לאמוד‬‫העודף‬ ‫הנפח‬.‫המבוקש‬‫ספק‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫כי‬‫קיימת‬ ‫ב‬ ‫עבורה‬ ‫הגדלה‬-X‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בתכנית‬ ‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬40. 38.""‫מקום‬ ‫שומרים‬:,‫הח"מ‬ ‫להערכת‬‫של‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬‫לפחות‬‫כ‬-400,000‫נשמרים‬ ‫קוב‬ .‫תתבצע‬ ‫שלא‬ ‫העתקה‬ ‫עבור‬ "‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬‫הח‬‫"מ‬‫כבר‬‫ה‬‫ציגה‬‫מסמכים‬ ‫במסגרת‬ ‫הערר‬ ‫וועדת‬ ‫אל‬ ‫שהגישה‬41‫עתירתה‬ ‫ובמסגרת‬ ,‫מספר‬16-12-45873‫התשתית‬ ‫את‬ , ‫ה‬‫עובדתית‬‫כי‬ ‫המעידה‬ ‫הנרחבת‬‫שיתבצע‬ ‫בכדי‬ ‫הנדרשים‬ ‫הצעדים‬ ‫ננקטו‬ ‫לא‬‫בפועל‬‫פינוי‬‫חוות‬ ‫ותזקיקים‬ ‫נפט‬‫קיימות‬ ‫ישנות‬,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬ ‫כמובטח‬‫וכי‬‫להעתקת‬ ‫חלף‬‫חוות‬ ‫מושק‬ ‫קיימות‬‫עים‬‫תקציבי‬‫עתק‬‫דווקא‬‫לפיתוחם‬‫הנוכחיים‬ ‫במקומותיהם‬ ‫והשארתם‬42‫וכ‬ ,‫י‬ 35‫עמוד‬25,‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ,‫סעיף‬6.2.3‫ו‬ ‫ג‬-'‫ד‬. 36‫המשרד‬ ‫דעת‬ ‫בחוות‬ ‫למשל‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫כתובים‬ ‫במסמכים‬ ‫כמו‬ ‫במצגות‬‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫לו‬‫ו‬‫הערר‬ ‫עדת‬‫מדצמבר‬2015‫זו‬ ‫כמו‬ ‫במצגת‬ ‫או‬ http://www.industry.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/slomo2.pdf 37 :‫"יוטיוב‬‫עוברת‬ ‫לא‬ ‫אלרואי‬ ‫חוות‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬" 38‫ממכפלת‬ ‫התקבל‬ ‫הנפח‬ ‫אומדן‬9‫מיכלי‬20,000‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫בהנחה‬ ,‫שיועתק‬ ‫הנפחי‬ ‫השליש‬ ‫הפחתת‬ ,‫קוב‬ ‫חישוב‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫שטחי‬ ‫ולא‬ ,‫נפחי‬ ‫שליש‬2/3‫נפח‬‫שאינ‬‫ו‬‫מועתק‬.‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫אל‬ 39‫מיום‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫במכתב‬19.1.2016‫חפא"ג‬ ‫לעניין‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדת‬1139‫מינהל‬ ‫מנהל‬ ‫מאת‬ ,'‫א‬ ‫סעיף‬ ,‫והגז‬ ‫הדלק‬9. 40‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫הדו"חות‬ ‫את‬ ‫חקרה‬ ‫העותרת‬‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫של‬ ‫הדו"חות‬ ‫רבות‬ ,‫בתש"ן‬ ‫המידע‬‫ב‬‫כדי‬‫נמצא‬ ‫לא‬ ‫ההגשה‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫אך‬ ,‫המבוקש‬ ‫העודף‬ ‫את‬ ‫לאמוד‬‫אומדן‬ / ‫ערך‬‫מדויק‬ ‫להגדלה‬‫ז‬.‫ו‬ 41‫בערר‬ ‫העוררת‬ ‫תגובת‬ ‫ראו‬82/14‫מיום‬3.1.2016‫עתירה‬ ‫ראו‬ ,16-12-45873 42,‫לדוגמה‬.‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫מיכלים‬ ‫אפילו‬ ‫מושמשים‬ ‫בהם‬ ,‫רבים‬ ‫מכרזים‬ ‫הערר‬ ‫לועדת‬ ‫הציגה‬ ‫העותרת‬ ‫בשנת‬ ,‫לדוגמה‬ :‫אדירים‬ ‫כספים‬ ‫בטרמינל‬ ‫מושקעים‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬2013‫הושקעו‬ ,100‫מיליון‬₪‫חדש‬ ‫ימי‬ ‫בקו‬ ‫בין‬ ‫שמקשר‬.‫הימי‬ ‫למיקשר‬ ‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫הטרמינל‬
 • 14. 14 ‫בפועל‬‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬1139‫פותחת‬ '‫א‬‫משמעותי‬ ‫אחסון‬ ‫נפח‬‫ומסוכן‬ ‫מזהם‬‫חדש‬‫שקיפות‬ ‫מבלי‬ ‫ציבורית‬‫האמיתית‬ ‫לתכליתו‬‫לייצוא‬ ,‫המסחרית‬. 39.‫תוספת‬ ‫עוד‬‫של‬ ‫חדשה‬380,000‫נשמרת‬ ‫קוב‬:"‫התפעול‬ ‫קיבולת‬ ‫והגדלת‬ ‫"לעתודות‬‫על‬ ‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫בשטח‬ ‫נפח‬ ‫הגדלת‬ ‫עוד‬ ‫מתווספת‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬1139‫קיבולת‬ ‫להגדלת‬ '‫א‬ .‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫לפי‬ ‫כך‬ ,‫התפעול‬‫כך‬‫הערר‬ ‫לועדת‬ ‫בתגובתו‬ ‫נטען‬43: "‫של‬ ‫הקיימים‬ ‫למתקניה‬ ‫תחליף‬ ‫לשמש‬ ‫גם‬ ‫הצפון...הינו‬ ‫"קרקעות‬ ‫בפרויקט‬ ‫הטעם‬ ‫הלאומי‬ ‫הדלק‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫צרכיו‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫וגם‬ ,‫תש"ן‬‫השנים‬ ‫בעשרות‬‫הבאות‬‫זאת‬ . ‫של‬ ‫בהיבט‬‫ותזקיקיו‬ ‫הנפט‬ ‫אחסון‬‫מפרץ‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫מוצרי‬ ‫ניפוק‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫והן‬ ."‫חיפה‬..".‫נדרשות‬ ‫גולמי‬ ‫בנפט‬ ‫גם‬‫התפעול‬ ‫קיבולת‬ ‫להגדלת‬ ‫ואפשרות‬ ‫עתודות‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬." ,‫הנ"ל‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫מסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬‫קיימת‬‫בתכנית‬‫של‬ ‫תוספת‬380,000‫קוב‬‫גולמי‬ ‫(נפט‬ )‫ותזקיקיו‬44. 40.:‫ביניים‬ ‫סיכום‬‫לא‬ ,‫חדשה‬ ‫לפעילות‬ ‫נשמר‬ "‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫האחסון‬ ‫נפח‬ ‫מרבית‬ ‫מחליפה‬ ‫פעילות‬:,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לפי‬‫לפחות‬‫כ‬-800,000,‫ותזקיקיו‬ ‫גולמי‬ ‫לנפט‬ ‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬ ‫המהווים‬‫מרבית‬‫מהווים‬ ,‫בתכנית‬ ‫המוצע‬ ‫מהנפח‬‫ו‬ ‫חדש‬ ‫אחסון‬‫הגדלה‬‫הנפחים‬ ‫של‬ ‫מ‬ ‫קיימת‬ ,‫לכך‬ .‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫המאוחסנים‬‫עבור‬ ‫שכן‬ ,‫שייפלט‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לעניין‬ ‫שמעות‬ ,‫זה‬ ‫נפח‬‫מתקנים‬ ‫בהחלפת‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬‫המה‬ ,‫חדשים‬ ‫נפחים‬ ‫עודפי‬ ‫אלא‬ ,)‫נפח‬ ‫במקום‬ ‫(נפח‬‫ו‬‫וים‬ ‫עצמם‬ ‫בפני‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לפליטות‬ ‫מקור‬.‫מסחריות‬ ,‫האחסון‬ ‫מטרות‬45."‫"החלפה‬ ‫לא‬ , ‫שרזרבו‬ ‫אמיתי‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ,‫הפרטה‬ ‫תהליך‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ‫תש"ן‬ ‫חברת‬ ,‫בנוסף‬‫יועברו‬ ‫אלו‬ ‫ת‬ ‫זה‬ ‫לצורך‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫בקרקע‬ ‫מתקיימת‬ ‫כאשר‬ ,‫מסחריים‬ ‫לגורמים‬‫אשר‬ ,‫מחכים‬ .‫המסחריים‬ ‫לשימושיהן‬ ‫החדש‬ ‫המלאי‬ ‫את‬ "‫"לרשת‬ ‫מאפשרת‬ ‫התכנית‬1.245‫מאפשרת‬ ,‫חדשים‬ ‫הינם‬ ‫שברובם‬ ‫קוב‬ ‫מיליון‬‫הכפלה‬‫כמות‬ ‫של‬ ‫האחסון‬-‫כי‬ ‫הקיים‬ ‫האחסון‬ ‫(היקף‬ ‫בבז"ן‬ ‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫בהשוואה‬‫בחיפה‬ ‫זיקוק‬ ‫בבית‬ ‫ום‬ ‫על‬ ‫עומד‬1.4‫שסה"כ‬ ‫כך‬ ,)‫קוב‬ ‫מיליון‬‫כ‬ ‫יהיו‬-2.7‫ותזקיקים‬ ‫דלקים‬ ‫נפט‬ ‫קוב‬ ‫מיליון‬‫בשטח‬ .‫זו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫המאיימים‬ ‫הסיכונים‬ ‫לפירוק‬ ‫חלף‬ ,‫זאת‬ .‫רבה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ומוקף‬ ‫צפוף‬ 41.‫מיום‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫התייחסות‬ ‫לפי‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫גורל‬ ‫לסדר‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬9.12.2015 "‫של‬ ‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫כיום‬ ‫הקיים‬ ‫האחסון‬ ‫בהיקף‬ ‫חווה‬ ‫הקמת‬ ‫כי‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬400,000‫טון‬ "...‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ,‫גולמי‬ 43 ‫בסעיפים‬ ‫ראו‬4‫ו‬ ,-7‫מיום‬ ‫תגובה‬19.1.2016‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לוועדת‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ 44600,000‫במקום‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫קוב‬400,000‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫קוב‬680,000‫במקום‬ ‫דלק‬ ‫מוצרי‬ ‫קוב‬500,000‫קוב‬ 45 ‫לעיל‬ ‫ראו‬"."‫מסחרי‬ ‫אחסון‬
 • 15. 15 ‫כ‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬ ‫זהו‬-450,000‫הקבועה‬ ‫והתזקיקים‬ ‫הנפט‬ ‫מתכולת‬ ‫הפחתתו‬ ‫שלאחר‬ ‫סכום‬ ,‫קוב‬ ,‫בתכנית‬1.245,‫קוב‬ ‫מיליון‬‫האחסון‬ ‫לתוספת‬ ‫האומדן‬ ‫מתקבל‬795,000‫לערך‬ ‫קוב‬. 42.‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫עמדת‬‫ו‬ ‫אל‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬‫הערר‬ ‫ועדת‬,‫הייתה‬: "‫הסעיף...היא‬ ‫מטרת‬‫פינוי‬ ‫לצורך‬ ‫שהוקצא‬ ‫אכסון‬ ‫נפח‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫יווצר‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫האכסון‬ ‫להגדלת‬ ‫וישמש‬ ,‫המקור‬ ‫למתקן‬ ‫הזיקה‬ ‫את‬ ‫יאבד‬ ,‫מסויים‬ ‫מתקן‬ ‫אחרים‬46" .‫פי‬ ‫את‬ ‫לסכל‬ ‫עלול‬ ,‫הזה‬ ‫הקשר‬ ‫ניתוק‬‫המטרה‬ ‫את‬ ‫ולפספס‬ ‫המקור‬ ‫מתקני‬ ‫נוי‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬." 43.,‫בתכנית‬ ‫האחסון‬ ‫מרכיב‬ ‫הזיהום‬ ‫לעניין‬,‫מכך‬ ‫נגזר‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פליטות‬ ‫חישוב‬ ‫אופן‬ ‫כי‬ ‫בתסקיר‬‫חסר‬,‫על‬ ‫בנוסף‬‫המתוארות‬ ‫ההטיות‬‫בערר‬82/14‫ההנחה‬ ‫מתקיימת‬ ‫ולא‬ ‫מאחר‬ , ‫ש‬‫קיימות‬ ‫חוות‬ ‫תחליף‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫נפ‬ ‫במקום‬ ‫נפח‬‫ח‬‫בתסקיר‬ ‫נעשתה‬ ‫אשר‬ ‫הנחה‬ ,‫(שכן‬ ‫התסקיר‬‫אפשרי‬ ‫פליטה‬ ‫כמקור‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לא‬).‫בפועל‬‫החדש‬ ‫הנפח‬ –‫יתווסף‬‫בנוסף‬‫הקיימים‬ ‫לנפחים‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬.‫ארוכה‬ ‫מזהמים‬ ‫שורת‬ 44.‫כ‬ ‫היא‬ ‫מוסכמה‬‫י‬‫תתקיים‬:‫אחסון‬ ‫נפחי‬ ‫הגדלת‬ 44.1:‫חיפה‬ ‫עירית‬‫ביום‬.201510.5‫הצהיר‬ ‫וטרמן‬ ‫אריאל‬ , ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫מהנדס‬ ,:47 ,‫להעביר‬ ‫לא‬ ,‫במקום‬ ‫לא‬ :‫שאומר‬ ‫דו"ח‬ ‫מוציא‬ ,‫הדלק‬ ‫מינהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫האנרגיה‬ ‫"משרד‬ ‫אלא‬‫וגם‬ ‫גם‬‫חווה‬ ‫עוד‬ ‫נוסיף‬ .‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫ונעודד‬."‫דומים‬ ‫דברים‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫נאמרו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬‫ל‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫במהלך‬‫בועדה‬ ‫התנגדויות‬ ‫המ‬:‫הצהיר‬ ‫העיר‬ ‫מהנדס‬ .‫חיפה‬ ‫של‬ ‫חוזית‬"‫איום‬ ‫רואים‬ ‫בוודאות‬ ‫אנחנו‬‫גורמי‬ ‫מצד‬ ‫שלא‬ ,‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ‫וגם‬ ,‫הדלק‬ ‫ומינהל‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ,‫בירושלים‬ ‫התשתית‬ ‫פעילות‬ ‫אלינו‬ ‫להעביר‬ ‫וחושבים‬ ,‫הפליטות‬ ‫בצמצום‬ ‫המקומי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫שתוסיף‬‫פליטות‬"48. ‫ב‬ ‫בז"ן‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬ ‫ישיבת‬ ‫במהלך‬ ‫גם‬-4.2016" ‫כי‬ ,‫העיר‬ ‫מהנדס‬ ‫טען‬ ,‫ממכתב‬ ‫אנו‬ ‫הדלק‬ ‫מנהל‬‫ואחסון‬ ‫מיכול‬ ‫לתוספת‬ ‫כוונה‬ ‫שיש‬ ‫למדים‬,‫המשק‬ ‫צרכי‬ ‫לפי‬‫ביחס‬ ‫תוך‬ ‫וריכוזן‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫והעברת‬ ‫פינוי‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫הקיים‬ ‫האחסון‬ ‫להיקף‬ ‫עד‬ ‫המוצהרות‬ ‫לכוונות‬ ‫בניגוד‬ ‫וזאת‬ ,‫מתקדמים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫באמצעים‬ ‫שימוש‬ ."‫היום‬ 46‫סעיף‬45.10‫ועדה‬ ‫לתגובת‬‫מיום‬ ‫חיפה‬ ‫מחוזית‬3.12.2014‫העררים‬ ‫לעניין‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫אל‬78/14‫ו‬82/14. 47‫ביום‬ ‫בירושלים‬ ‫לעררים‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫במהלך‬10.5.2015 48‫התשתיות‬ ‫משרד‬ :‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫חיבורי‬ ‫לתכנית‬ ‫התנגדות‬ ‫ועדת‬ ‫בזמן‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫"נציג‬ :‫ביוטיוב‬ ‫סרטון‬ "‫המקומי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬https://www.youtube.com/watch?v=yhSK3mYfk_g&t=135s
 • 16. 16 .244‫המ‬: ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫שרד‬‫ביום‬19.1.201749‫הצהירה‬,‫המחוז‬ ‫מנהל‬ ‫סגנית‬ ‫שטורך‬ ‫נורית‬ '‫הגב‬,‫יש‬ ‫הצפון‬ ‫"בקרקעות‬‫גידול‬."‫לשאלה‬‫בכמה‬‫לא‬ ?‫הגידול‬ ‫היקף‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬ ‫הודה‬ ,‫הישיבה‬ ‫באותה‬ .‫מענה‬ ‫ניתן‬ ‫חוות‬ ‫כי‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫המשרד‬ ‫שהגיש‬ ‫מסמכים‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬‫אלרוא‬‫עוברת‬ ‫אינה‬ ‫י‬50. .344:‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫ביום‬11.7.2016‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ,‫שטרן‬ ‫ניר‬ ‫עו"ד‬ ‫טען‬ :‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫בועדה‬ ,‫חיפה‬ ‫מחוזית‬ ‫לועדה‬‫הם‬ ‫התשתיות‬ ‫במשרד‬ ‫הדלק‬ ‫"מינהל‬ ,‫מוצהר‬ ‫מאוד‬ ‫באופן‬ ‫אמרו‬‫רוצים‬ ‫שהם‬‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫להגדיל‬." 4.44:‫בז"ן‬ ‫למתחם‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬‫ביום‬4.4.2016‫בה‬ ,‫בועדה‬ ‫ישיבה‬ ‫התקיימה‬ ‫ברוב‬ ‫החליטה‬ ‫הועדה‬ .‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫האחסון‬ ‫הגדלת‬ ‫חשש‬ ‫לאור‬ ‫הצבעה‬ ‫התקיימה‬ :‫קולות‬"‫ערובות‬ ‫לקבל‬ ‫יש‬‫בקרקעות‬ ‫החדשה‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫ממדינת‬ ‫החדשה‬ ‫החווה‬ ‫הקיימות...הקמת‬ ‫תש"ן‬ ‫מיכלי‬ ‫חות‬ ‫של‬ ‫מיידי‬ ‫לפינוי‬ ‫תביא‬ ‫הצפון‬‫לא‬ ‫המאו‬ ‫הדלקים‬ ‫כמות‬ ‫להגדלת‬ ‫תביא‬‫הפליטות‬ ‫להחמרת‬ ‫או‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫חסנת‬ ‫והזיהום‬,‫הפליטות‬ ‫במגבלות‬ ‫עמידה‬ ‫תוך‬‫המפעל‬ ‫בגדר‬‫מוסדות‬ ‫החלטות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫מיעוט‬ ‫בדעת‬ ‫התנגד‬ ,‫זו‬ ‫להחלטה‬ ."‫דין‬ ‫כל‬ ‫והוראות‬ ,‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫תקנות‬ ,‫התכנון‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬. .544‫ישראל‬ ‫ממשלת‬-:‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫תחרות‬ ‫עידוד‬'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬271 ‫מיום‬22.08.1999"‫התחרות‬ ‫הגברת‬‫כוונת‬ ‫מובאת‬ , "‫הדלק‬ ‫במשק‬ ‫התשתיות‬ ‫בתחום‬ '‫ד‬ ‫בסעיף‬ ."‫הדלק‬ ‫במשק‬ ,‫התשתיות‬ ‫בענף‬ ‫התחרות‬ ‫להגברת‬ ‫"לפעול‬ ‫הממשלה‬ ‫נקבע‬ ‫להחלטה‬‫חברת‬ ‫לעניין‬ ‫ספציפית‬‫תש"ן‬:"‫את‬ ‫להפריט‬ ‫האפשרות‬ ‫תיבחן‬ ‫בעתיד‬ ‫ה‬ ‫מתקני‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫כמקשה‬ )‫האחסון‬ ‫(מתקני‬ ‫תש"ן‬‫או‬ ‫לבעלות‬ ‫איחסון‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬‫אחרים‬ ‫גורמים‬." ‫היא‬ ‫מדיניות‬ ,‫כן‬ ‫אם‬"‫התחרות‬ ‫"עידוד‬ ‫לשם‬ "‫"רזרבות‬ ‫להכין‬‫וה‬‫בעלות‬ ‫עברת‬ .‫עתידית‬ .644.‫מבקשים‬ ‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬‫בפומבי‬,‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫האחסון‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ :‫ביניים‬ ‫וחומרי‬ ‫תזקיקים‬"‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫גם‬ ‫בבעלות‬ ‫המחזיקים‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫מבק‬‫ב‬ ‫שים‬,‫להרחבה‬ ‫תכניתם‬‫(חפא"ג‬1200)'‫ב‬51‫חומרי‬ ‫של‬ ‫האחסון‬ ‫נפח‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬ ‫ב‬ ‫שלהם‬ ‫הסופיים‬ ‫והתוצרים‬ ‫הביניים‬ ‫תוצרי‬ ,‫הגלם‬-%2052‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ . 49‫ישיבה‬ ‫במעמד‬‫השר‬ ‫סגן‬ ‫במעמד‬ ,‫בחיפה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫ישיבה‬‫ביום‬19.1.2017 50"‫עוברת‬ ‫לא‬ ‫אלרואי‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫"מנהל‬ :‫יוטיוב‬ https://youtu.be/8X0GsF4Mu9A 51‫חפא"ג‬ ,‫בז"ן‬ ‫הרחבת‬ ‫תכנית‬1200'‫ב‬ 52‫מספר‬ ‫שקף‬ ,‫בחיפה‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫הועדה‬ ‫בפני‬ :‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ‫מצגת‬5 '‫מס‬ ‫ישיבה‬ ‫פרוטוקול‬21,4.4.2016‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫דיון‬ , ‫בז"ן‬ ‫למתחם‬ ‫המשותפת‬ ‫הועדה‬ ‫של‬1200'‫ב‬ ‫מתחם‬‫בז"ן‬
 • 17. 17 ‫לתוספת‬ ‫התנגד‬( ‫האחרת‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬‫תכנית‬‫חפא"ג‬1200)'‫ב‬‫שבז"ן‬ ‫משום‬ ‫אך‬ , ‫על‬ ‫בבעלות‬ ‫גם‬ ‫מחזיקה‬‫ה‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬‫ו‬ ‫צמודה‬‫ה‬‫סמוכ‬‫ל‬ ‫ה‬‫מתקני‬‫בז"ן‬‫תם‬ ‫לא‬ , ‫זה‬ ‫רצונה‬ ‫נשלם‬ ‫ולא‬. ‫משום‬ ,‫מחדש‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫להפקיד‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫ההלכה‬ ‫מתקיימת‬ ,‫לעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ,‫ברור‬ ."‫לאשר‬ ‫נתבקשה‬ ‫שהוועדה‬ ‫המקורית‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫עוד‬ ‫יכירו‬ ‫לא‬ ‫שינויים‬ ‫ש"מרוב‬ 44.7,‫תמוה‬ ‫באופן‬‫רק‬‫תש"ן‬"‫יודעת‬ ‫אינה‬"‫ועמדתה‬ ,‫היא‬ ‫מתקניה‬ ‫בתוך‬ ‫ייעשה‬ ‫מה‬‫לסוגיה‬ ‫לערר‬ ‫בתשובה‬ ‫שהובאה‬ ,‫זו‬82/14'‫בס‬19" ‫היתה‬ ‫לתשובתה‬‫מוסיפה‬ ‫אינה‬ ‫הקיימת‬ ‫התכנית‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫הנפח‬ ‫מיקום...מבחינת‬ ‫משנה‬ ‫אלא‬ ‫וסיכונים‬ ‫פעילות‬‫אמור‬ ‫לא‬ ,‫להיות‬ ‫לרעה‬ ‫שינוי‬‫על‬ ‫ממשלתי‬ ‫שיזם‬ ‫ואיטלולא‬ ‫חוכא‬ .",‫כוחו‬ ‫באי‬ ‫סוללת‬‫א‬‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫יודע‬ ‫ינו‬ ‫הוא‬ ‫בשטחיו‬‫ואילו‬ ,‫ע‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫צריכם‬ ,‫אותו‬ ‫הסובבים‬‫נייניו‬.‫ממנו‬ ‫טוב‬ 45./ ‫כימיקלים‬ ‫יצור‬ ‫מתקני‬ ‫ו/או‬ / ‫הפטרוכימיים‬ ‫המפעלים‬ ‫הגדלת‬ :‫הבינוי‬ ‫תכנית‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫זיקוק‬ ‫מתקני‬ ‫ו/או‬‫זיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ,‫נבחנה‬ ‫שלא‬‫כלל‬‫בתסקירים‬: 46.:‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫הנוספים‬ ‫הבעלים‬,‫המופקדת‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬‫בשטח‬‫ה‬‫תכנית‬ ‫חפא"ג‬1139‫רשומות‬ '‫א‬‫מצויות‬ ‫אשר‬ ‫מסחריות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלויות‬‫אינטרסים‬ ‫בניגוד‬‫ברור‬ ‫ל‬‫אינטרס‬‫ה‬‫הציבור‬ ‫של‬ ‫סביבתי‬ ‫בריאותי‬53.‫רשומה‬ ,‫הבעלים‬ ‫בין‬,‫בז"ן‬ ‫המסחרית‬ ‫החברה‬ ,‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫שעיסוקה‬‫חבר‬" ‫ת‬‫בישראל‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬"‫וגם‬ ,,‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫חברת‬ ‫ה‬‫נמל‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫מקימה‬‫שבין‬,‫פעילויותיו‬‫ב‬ .‫דלקים‬ ‫ייצוא‬‫מצויות‬ ‫בשטח‬ ‫החוכרים‬ ‫ין‬‫גם‬ :‫החברות‬‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬ ‫גדיב‬ ,‫בע"מ‬ ‫פולימרס‬ ‫סטירין‬ ‫ישראל‬ ,‫בע"מ‬ ‫כימיקלים‬ ‫חיפה‬ "‫אוליפינים‬ ‫"כרמל‬ ,‫בע"מ‬,‫ו‬‫אלו‬‫הן‬‫חברות‬.‫כימיקלים‬ ‫ליצור‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬ / ‫תאגיד‬ ‫שם‬‫חברה‬ ‫לוגו‬ ‫בעלים‬‫בע"מ‬ ‫נפט‬ ‫שרותי‬‫(השם‬‫התעדכן‬‫ל‬)‫תש"ן‬ ‫בעלים‬‫לישראל‬ ‫קיימת‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בעלים‬‫בע"מ‬ ‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫בעלים‬‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫חברת‬ 53‫עמוד‬ ‫ראו‬10‫"חפא"ג‬ ‫התכנית‬ ‫להוראות‬1139‫סעיף‬ ,'‫א‬1.8.3.‫בקרקע‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬
 • 18. 18 ‫בעלים‬‫בישראל‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬ ‫חוכרים‬‫בע"מ‬ ‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬ )‫(תש"ן‬ ‫בע"מ‬ ‫נפט‬ ‫שרותי‬ ‫חוכרים‬‫בע"מ‬ ‫כימיקלים‬ ‫חיפה‬ ‫חוכרים‬‫ישר‬‫בע"מ‬ ‫פולימרס‬ ‫סטירין‬ ‫אל‬ ‫חוכרים‬‫בע"מ‬ ‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬ ‫גדיב‬ ‫(חברה‬)‫וממסים‬ ‫ארומטיים‬ ‫חומרים‬ ‫המייצרת‬ ‫חוכרים‬‫אוליפינים‬ ‫כרמל‬ ,‫פוליפרופילן‬ ,‫פרופילן‬ ,‫פוליאתילן‬ ,‫אתילן‬ ‫המייצרת‬ ‫(חברה‬ )‫פליסטירן‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬ ‫עוד‬‫בשנת‬ ‫כאשר‬2003‫התכנית‬ ‫הוצעה‬‫הז‬ ‫בתי‬ ‫להרחבת‬ ‫המקורית‬‫התייחסה‬ ,‫יקוק‬ ‫אל‬3,700‫שהם‬ ,‫דונם‬2,300‫בחפא"ג‬ ‫נכללים‬ ‫אשר‬ ‫הדונמים‬1200'‫ב‬–‫כ‬ ‫עם‬ ‫יחד‬-1200 ‫בחפא"ג‬ ‫נכללים‬ ‫אשר‬ ‫דונמים‬1139'‫א‬‫תכניות‬ ‫לשתי‬ ‫התכניות‬ ‫הופרדו‬ ,‫הדרך‬ ‫הקלת‬ ‫לשם‬ ‫אך‬ . "‫"שונות‬ ‫לכאורה‬. 47.‫האחסון‬ ‫הכפלת‬–‫הזיקוק‬ ‫הכפלת‬?:.‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫גדלה‬ ‫בז"ן‬ ‫של‬ ‫הזיקוק‬ ‫יכולת‬ ‫לחברה‬ ‫כיום‬‫כבר‬ ‫יש‬1.4‫אחסון‬ ‫נפח‬ ‫קוב‬ ‫מיליון‬‫ואיתו‬ ,‫בשטחה‬‫היא‬‫בשנת‬ ‫זיקקה‬2012 ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫טון‬ ‫מיליון‬ ‫עשרה‬‫בשנה‬54.,‫האחסון‬ ‫נפח‬ ‫יוכפל‬ ‫כאשר‬‫המבוסס‬ ‫באומדן‬ ‫תתאפשר‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫זה‬ ‫נתון‬ ‫על‬‫לכדי‬ ,‫המזוקק‬ ‫הגולמי‬ ‫הנפט‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫להכפיל‬‫הפחות‬ ‫לכל‬20 ‫מזוקק‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫טון‬ ‫מיליון‬.‫בשנה‬,‫למעשה‬‫יתכן‬‫מחזור‬ ‫אף‬ ‫יתאפשר‬ ,‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫כי‬ ‫אכסון‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬-‫זיקוק‬-‫הפרמטרים‬ ‫בין‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬ ‫חשוב‬ .‫תזקיקים‬ ‫אכסון‬ ‫ע‬ ‫של‬ ‫הפרמטר‬ ‫נמצא‬ ,‫ממכלים‬ ‫הזיהום‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫המשמעותיים‬‫עובד‬ ‫המיכל‬ ‫כמה‬ ‫ד‬: ‫יש‬ ,‫המיכל‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ממלאים‬ ‫כאשר‬ ‫למשל‬‫מזהמים‬ ‫בנידוף‬ ‫הגברה‬‫נוזל‬ ‫של‬ ‫לחץ‬ ‫ירידת‬ ‫גם‬ . ‫אידוי‬ ‫ליותר‬ ‫גורם‬ ,‫למיכל‬ ‫נכנס‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬55. 48.‫יעוד‬‫הקרקע‬‫כולה‬ ‫התכנית‬ ‫של‬‫מיוחדת‬ ‫לתעשייה‬ ‫קבוע‬-‫חומרים‬ ,‫פטרוכימיה‬ ,‫לזיקוק‬ ,‫מסוכנים‬‫חדשים‬ ‫מפעלים‬ ‫להקמת‬ ‫תשמש‬ ‫והיא‬: ‫ש‬‫כ‬ ‫על‬ ‫החל‬ ,‫כולה‬ ‫התכנית‬ ‫טח‬-1170,‫דונם‬‫אשר‬ ,‫סגול‬ ‫בצבע‬ ‫סומן‬‫תמ"מ‬ ‫לפי‬ ‫משמעותו‬6, ‫גם‬ ‫וכן‬‫תמ"א‬0356‫ל‬‫מיוחדת‬ ‫תעשייה‬.:‫היא‬ ‫זה‬ ‫לצבע‬ ‫המדויקת‬ ‫ההגדרה‬"‫תעשייה‬ ‫מכלול‬ :‫ותשתיות‬‫המיועד‬ ‫שטח‬ "‫לריכוז‬‫במרחב‬ ‫פטרוכימית‬ ‫ותעשייה‬ ‫דלק‬ ,‫התשתיות‬ ‫שימושי‬ .‫התכנון‬‫תכליות‬,‫וגז‬ ‫דלק‬ ‫תשתיות‬ :,‫וגפ"ם‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ,‫דלקים‬ ‫אחסון‬ ‫מתקני‬ ,‫לנפט‬ ‫זיקוק‬ ‫בתי‬ 54 http://www.bazan.co.il/visitor/about.html 55‫ב‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫אגף‬ ‫של‬ ‫מצגת‬ ‫מתוך‬EPA,‫קונדנסט‬ ‫אחסון‬ ‫מיכלי‬ ‫של‬ ‫פליטה‬ ‫פקטורי‬ ‫לעניין‬MEE, 31.1.2014‫בנספח‬ ‫ראו‬ ,; 56‫בפרק‬ ‫כאמור‬9.7‫בהור‬‫תמ"א‬ ‫אות‬30
 • 19. 19 ‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬ .‫ניפוק‬ ‫ומתקני‬–.‫הזיקוק‬ ‫לבתי‬ ‫הקשורות‬ ‫פטרוכימיות‬ ‫תעשיות‬ ‫אחרים‬ ‫ומתקנים‬ ‫תעשיות‬–,‫אחרים‬ ‫ממכלולים‬ ‫מועתקים‬ ‫מיפעלים‬ ,‫קיימים‬ ‫מפעלים‬ "‫המכלול‬ ‫לפעילות‬ ‫הקשורים‬ ‫אחרים‬ ‫ומפעלים‬. 49.‫הנ‬ ‫הקרקע‬ ‫יעוד‬‫בסעיף‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫גם‬ ‫מאושר‬ ‫"ל‬2.1–:‫התכנית‬ ‫מטרת‬ ‫קב‬ .‫"א‬‫י‬‫לשטח‬ ‫קרקע‬ ‫יעודי‬ ‫עת‬‫מיוחדות‬ ‫הנחיות‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫ל"אזור‬‫חוות‬ ‫להקמת‬ " ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫פינוי‬ ,‫תזקיקים‬ ‫וניפוק‬ ‫ומוצריו‬ ‫גולמי‬ ‫דלק‬ ‫לאחסון‬ ‫מיכלים‬ ‫ח‬‫ו‬‫מתחם‬ ,‫אלרואי‬ ‫מתחם‬ ‫המיכלים‬ ‫ות‬20‫בנמל‬ ‫אקרים‬."‫חיפה‬ "‫ל‬ ‫מתוכננת‬ ‫לא‬ ‫קרקע‬ ‫חטיבת‬ ‫קביעת‬ .‫"ב‬‫בעתיד‬ ‫מפורט‬ ‫לתכנון‬ ‫מיוחד‬ ‫תעשיה‬ ‫איזור‬‫ברמה‬ " ".‫מתארית‬ 50‫תעשיה‬ ‫"אזור‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫כי‬ ,‫מאליו‬ ‫ברור‬ ‫היה‬ ‫וכי‬ ,‫כאן‬ ‫כבר‬ ‫העתיד‬ "‫כי‬ ,‫להדגיש‬ ‫יש‬ . "‫בעתיד‬ ‫מפורט‬ ‫לתכנון‬ ‫מיוחד‬‫חסה‬ ‫גידול‬ ‫שדה‬ ‫להיות‬ ‫הולך‬ ‫לא‬.‫פרחים‬ ‫חנות‬ ‫או‬ ,‫היה‬ ‫מדובר‬ .‫במיוחד‬ ‫מזהמות‬ ‫למטרות‬ "‫"צבוע‬ ‫ייעוד‬ ‫בסוג‬ ‫לשטח‬ ,‫שדה‬ ‫הוא‬ ‫שהיום‬ ‫שטח‬ ‫בהפיכת‬
 • 20. 20 51.‫שטח‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫סומן‬ ‫התכנית‬2004‫כ‬:"‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫ולאזור‬ ‫מיכלים‬ ‫לחוות‬ ‫"עתודה‬ ‫(שטח‬ ‫התכנית‬ ‫שטח‬10)‫המצ"ב‬ ‫בתרשים‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫סומן‬ ,2004‫למנהל‬ ‫משותף‬ ‫במסמך‬ ‫הסב‬ ‫הגנת‬ ‫משרד‬ ,‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ,‫התכנון‬‫תמ"א‬ ‫לעניין‬ ‫חיפה‬ ‫ועירית‬ ‫יבה‬30,‫כשטח‬/‫תש"ן‬ ‫מ"מי‬-"‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫ולאזור‬ ‫מיכלים‬ ‫לחוות‬ ‫עתודה‬"57,58.,‫אחד‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ " ‫לעניין‬ ‫לעיל‬ ‫בסעיפים‬ ‫האמור‬ ‫עם‬‫חדשה‬ ‫אחסון‬ ‫פעילות‬‫הכוונה‬ ‫על‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫ומעיד‬ ," .‫במתחם‬ 25.‫לפי‬‫תמ"א‬30-‫מיו‬ ‫הפטרוכימית‬ ‫התעשייה‬ ‫מפעלי‬‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫להתרחב‬ ‫עדים‬59: "‫התעשייה‬ ‫משטחי‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫זו‬ ‫תעשיה‬ ‫לפיתוח‬ ‫אפשריות‬ ‫קרקע‬ ‫עתודות‬‫הכימית‬‫עתודות‬ ‫וכן‬ ‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫מתוך‬ ‫מסוימות‬ ‫קרקע‬."‫כ‬ ‫של‬ ‫שטח‬ ‫כי‬ ‫הערכה‬ ‫קיימת‬–400‫יידרש‬ ‫דונם‬ ‫בז"ן‬ ‫במתחם‬ ‫התעשיות‬ ‫כלל‬ ‫לפיתוח‬". ...."‫בהקצאת‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫הניתוח‬ ‫מתוך‬‫לשטחים‬ ‫מחוץ‬ ,‫לתעשייה‬ ‫נוספים‬ ‫שטחים‬ ,‫מאושרות‬ ‫ותוכניות‬ ‫קיימים‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫באזור‬ ‫פטרוכימית‬ ‫לתעשייה‬ ‫שטח‬ ‫למעט‬ ‫מפורטת‬ ‫בחינה‬ ‫דורשת‬ ‫אשר‬." ‫שטחים‬ ‫להקצאת‬ ‫ברן‬ ‫חברת‬ ‫"בדו"ח‬‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫במתחם‬"‫של‬ ‫דרישה‬ ‫מופיעה‬ ‫והפטרו‬ ‫הכימיים‬ ‫המפעלים‬-‫בז"ן‬ ‫במתחם‬ ‫כימיים‬‫של‬ ‫להקצאה‬480‫ד‬‫עבור‬ ‫לפיתוח‬ ‫ונמים‬ ‫החברות‬‫כימיקלים‬ ‫וחיפה‬ ,‫גדיב‬ ,‫אולפינים‬ ‫כרמל‬ :‫עפ‬ ."‫המלצת‬ ‫י‬‫להפחית‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫דו"ח‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫לסדר‬ ‫עד‬ ‫הדרישות‬400‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫התכנון‬ ‫צוות‬ ‫בפגישת‬ ‫נמסרו‬ ,‫דומות‬ ‫דרישות‬ .‫דונם‬ ."‫אוליפינים‬ ‫וכרמל‬ ‫בז"ן‬ 35.‫חפא"ג‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫לסביבה‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקיר‬1139‫כלל‬ ‫לא‬ ,'‫א‬‫כימיקלים‬ ‫יצור‬ ‫מפעלי‬. ‫ביותר‬ ‫המעודכן‬ ‫התסקיר‬‫תמ"א‬ ‫על‬ ‫מהדו"חות‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫שנים‬ ‫שבע‬ ‫בתאריך‬ ‫שנחתם‬30, ‫מיום‬27.3.2011,‫עדכון‬ ,‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ,‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫"סיכום‬II‫את‬ ‫בחן‬ ,"‫הפליטות‬ ‫היקפי‬ ‫ומתקני‬ ,‫כביש‬ ‫מיכליות‬ ‫מילוי‬ ‫מעמדת‬ ,‫נפט‬ ‫מוצרי‬ ‫מאחסון‬ ,‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫מאחסון‬ ‫שתהיינה‬ ‫נוזלים‬ ‫שינוע‬‫בלבד‬60.‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫המפעלים‬ ‫סיפקו‬ ,‫הרקע‬ ‫נתוני‬ ‫את‬–‫עצמם‬‫מידע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מחושב‬..‫זיקוק‬ ‫מתקני‬ ‫ו/או‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫פליטות‬ ‫אופן‬ ‫בשום‬ ‫בתסקיר‬ ‫נכללו‬ ‫לא‬ 57:‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ,‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ,‫התכנון‬ ‫מינהל‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫"תמ"א‬30‫עבודה‬ ‫ניירות‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לדרום‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ,1,2,3,‫הנתונים‬ ‫מסד‬ ‫(תיאור‬ , "‫התכנוניות‬ ‫והשלכותיהם‬ ‫חומ"ס‬ ‫סיכוני‬ ,‫פרוגרמה‬‫מרץ‬ .2004‫פר‬ ‫בראשות‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ..‫צמיר‬ ‫יגאל‬ '‫ופ‬ 58‫תמ"א‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫"תכנית‬30‫עבודה‬ ‫נייר‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לדרום‬2‫פרוגרמה‬ , 59‫תמ"א‬30‫עבודה‬ ‫ניירות‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫לדרום‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ,1,2,3 60‫ינואר‬ ,‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ,‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬ ,‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ,‫תש"ן‬2010.‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬ ," ‫"קרקעות‬ ,‫תש"ן‬‫עדכון‬ ,‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ,‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬ ,"‫הצפון‬II‫מרץ‬ "2011.‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬ ,