תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017

www.epidella.com
www.epidella.comאלה נווה , אפידלה at www.epidella.com

זהו מסמך תגובה ראשון לעתירה שהגישה החברה הממשלתית תש"ן ובה בקשה לפטור את החברה מסקרים בטרם מתן היתר בניה למתקנים בתכנית "קרקעות הצפון" המסמך מיום 3.1.2017 וחובר על ידי אלה נווה

‫ב‬‫בחיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫ית‬
‫הליים‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬
‫ה‬:‫משיבה‬‫ווה‬ ‫אלה‬,.‫ת.ז‬036316735
‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫בשם‬"‫והקריות‬ ‫חיפה‬
‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫"הפורום‬ ‫עמותת‬ ‫ובשם‬"‫החופים‬
‫מרחוב‬‫שלומציון‬15‫טלפון‬048360224‫פקס‬048360224
:‫ומייל‬enave2609@gmail.com
-‫גד‬–
‫העותרת‬1.(‫)תש"ן‬ ‫בע"מ‬ ‫רגיה‬ ‫וא‬ ‫פט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬
‫ממשרד‬ ,‫עולמי‬ ‫ואסף‬ ‫שכטר‬ ‫יוחאי‬ ,‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬
‫אברמזון‬ ‫אפרים‬‫ביתר‬ ‫מרחוב‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬ ,'‫ושות‬2, ‫ירושלים‬ ,
‫טלפון‬025654000‫ופקס‬025654001
‫גד‬ ‫ו‬1.‫ה‬ ‫ועדת‬‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫מש‬
2.‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬
3‫התשתיות‬ ‫משרד‬ .
4‫חיפה‬ ‫עיריית‬ .
5‫חיפה‬ ‫ייה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ .
6‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ .–‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬
7‫ווה‬ ‫אלה‬ .
‫ה‬‫משיבים‬
‫גד‬ ‫ו‬
8‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ .
9‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ .–‫זבולון‬
10‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ .–‫טבעון‬ ‫קרית‬
11‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬ .
12‫שר‬ ‫עיריית‬ .
13‫העמקים‬ ‫שער‬ ‫קיבוץ‬ .
14‫קצ"אא‬ ‫חברת‬ .
‫משיבים‬
‫פורמאליים‬
‫המשיבה‬ ‫תגובת‬7‫לעת"מ‬16-10-17294
‫מיום‬ ‫בעתירתה‬13.10.2016‫העותרת‬ ‫מתעתדת‬(‫)תש"ן‬ ‫לישראל‬ ‫פט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬,
‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫לחתור‬‫של‬ ‫העל‬‫ה‬‫ית‬ ‫תכ‬,‫עצמה‬ ‫שלה‬‫חפא"ג‬1139'‫א‬‫לחתור‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,
‫הוראות‬ ‫תחת‬‫יות‬ ‫תכ‬‫עליהן‬ ‫והארציות‬ ‫המחוזיות‬ ‫המתאר‬‫יתה‬ ‫תוכ‬‫מושתתת‬)‫קרי‬
‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30.(
‫הי‬ ,‫תש"ן‬ ‫חברת‬‫ה‬‫חברה‬‫בבעלות‬‫שלום‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שאמורה‬ ‫ה‬ ‫המדי‬ ‫באה‬ .‫ממשלתית‬
‫ה‬ ‫במדי‬ ‫הבכירה‬ ‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מועדת‬ ‫ומבקשת‬ , ‫תושביה‬ ‫ובריאות‬–‫את‬ ‫ולסכן‬ ‫לזהם‬
‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫הציבור‬-‫מושתתת‬ ‫היא‬ ‫עליה‬ ‫המתאר‬ ‫יות‬ ‫בתכ‬ ‫לקבוע‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬-‫ומבלי‬
‫מגבלות‬-‫ה‬ ‫בתוא‬–‫תשתית‬ ‫שזו‬"‫חשובה‬".
‫האם‬‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫איש‬ ‫כמיליון‬ ‫של‬ ‫חייהם‬–?‫חשובים‬ ‫ם‬ ‫אי‬‫להקים‬ ‫מותר‬ ‫האם‬
‫בלי‬ ?‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫כזו‬ ‫תשתית‬‫ו‬ ‫בח‬ ‫ש‬‫לשלם‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫תושבי‬ ‫על‬ ‫גזר‬ ‫האם‬ ?‫חלופות‬
?‫ובחייהם‬ ‫בבריאותם‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫משלמים‬ ‫שהם‬ ‫הכבד‬ ‫המחיר‬ ‫על‬ ‫וספים‬ ‫מחירים‬‫האם‬
‫האמיתיים‬ ‫יה‬ ‫סיכו‬ ‫אשר‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫לקדם‬ ‫להמשיך‬ ‫מותר‬‫ב‬ ‫לא‬ ‫כלל‬?‫ו‬ ‫ח‬
‫חדש‬ ‫פטרוכימי‬ ‫מתחם‬ ‫לפתוח‬ ‫הממשלתית‬ ‫העותרת‬ ‫ת‬ ‫שבכוו‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫במימדיו‬ ‫ועצום‬,
‫זאת‬ ‫כל‬‫תעשיית‬ ‫לצרכי‬‫ייצוא‬,‫ומ‬‫שברשותה‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫של‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫בלי‬,‫אף‬ ‫אלא‬ ,
‫מבקשת‬ ‫שהעותרת‬‫כעת‬‫להמשיך‬‫משיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לטובתה‬ ‫קטה‬ ‫ש‬ ‫האפלייה‬ ‫את‬1,
‫מעליה‬ ‫ולהקל‬‫עוד‬‫סביבתיות‬ ‫מגבלות‬ ‫שורת‬‫אשר‬ ,‫ה‬‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וצבו‬‫המקצועיים‬
‫ושאי‬ ‫ל‬ ‫המוסמכים‬.‫בישראל‬ ‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫הבריאות‬
‫משמעה‬ ,‫תש"ן‬ ‫עתירת‬ ‫קבלת‬‫כי‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרות‬‫ה‬ ‫תתקיימ‬ ‫לא‬,‫וש‬‫תוחמר‬‫התחלואה‬
‫היום‬ ‫כבר‬ ‫החריגה‬ ‫והתמותה‬-‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬‫שבעתיים‬)‫תחלואה‬‫קשור‬ ‫אשר‬‫ה‬
‫סיבתי‬ ‫בקשר‬–‫הסביבת‬ ‫לזיהום‬.(‫י‬
,‫בעתירתה‬‫מ‬ ‫העותרת‬ ‫חותרת‬‫מטרת‬ ‫תחת‬,‫עצמה‬ ‫שלה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫הוראות‬ ‫בפתיח‬ ‫ככתוב‬
:‫ית‬ ‫התכ‬","‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬‫לדוגמה‬ ‫עוד‬ ‫וכעולה‬
‫בסעיף‬2.1‫ית‬ ‫התכ‬ ‫להוראות‬ '‫ו‬
"‫הוראות‬ ‫קביעת‬‫לצמצום‬‫יעת‬ ‫ומ‬‫סביבתיים‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬"
‫לא‬ ‫מבקשת‬ ,‫בעתירתה‬ ‫תש"ן‬‫יעה‬ ‫מ‬ ‫ולא‬ ‫צמצום‬–‫אלא‬‫הגדלה‬
‫זאת‬‫בסתירה‬‫גמורה‬‫מבוססת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫עליהן‬ ‫התמ"אות‬ ‫יות‬ ‫למדי‬‫ובסתירה‬ ,
.‫האזור‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫ים‬ ‫השו‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהותוותה‬ ‫יות‬ ‫למדי‬
‫מבוא‬
‫א‬.‫ה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ין‬ ‫לע‬ ‫החלטה‬‫העתירה‬ ‫שוא‬–‫מאפשרת‬‫בית‬ ‫הקמת‬
‫המשיבה‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ,‫הזיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ‫חדש‬ ‫זיקוק‬7‫עתרה‬‫בעת‬‫"מ‬
16-12-45873:
1.‫ביום‬11.7.2016‫ית‬ ‫תכ‬ ‫אושרה‬‫המשיבה‬ ‫ע"י‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬1‫יזמית‬
‫והדין‬ ‫הצדק‬ ‫מן‬ ‫שלא‬ ‫זכתה‬ ,‫תש"ן‬ ‫הממשלתית‬ ‫העותרת‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬-‫לקבל‬‫שורת‬
,‫תמוהות‬ ‫הקלות‬‫ו‬‫היתר‬ ‫בין‬–‫מהותיים‬ ‫אים‬ ‫מת‬ ‫גם‬–‫הוצב‬ ‫אשר‬‫ו‬‫עמדות‬ ‫עקב‬
‫והמשיבה‬ ,‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬7.
2.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫השלכות‬ ‫יין‬ ‫לע‬–‫המשיבה‬2‫קבעה‬
‫אים‬ ‫ת‬ ‫שורת‬–‫כ‬ ‫יבטיחו‬ ‫אשר‬‫זיהום‬ ‫י‬,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מן‬‫החוצה‬ ‫יחרוג‬ ‫לא‬,‫בהתאם‬
‫להוראות‬‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30.(‫ושא‬ ‫ב‬ ‫פירוט‬ ‫בהמשך‬ ‫)ראו‬‫אי‬ ‫ת‬ ‫כדוגמת‬1.3:
3.,‫העותרת‬ ‫הצהירה‬ ,‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬ ‫י‬ ‫דיו‬ ‫במהלך‬‫גם‬ ‫לעמוד‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫כי‬
,‫זה‬ ‫אי‬ ‫בת‬‫ש‬ ‫בין‬‫אחרים‬ ‫אים‬ ‫ת‬ ‫ורת‬.
4.‫מ‬ ‫באמצעות‬ ,‫ה‬ ‫המדי‬ ‫באה‬,‫התשתיות‬ ‫שרד‬‫בתגובה‬ ‫ת‬ ‫וטוע‬‫ואר‬ ‫מי‬2015
‫בסעיף‬12.4,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בתיק‬:‫כדלקמן‬
‫כי‬ ‫לקביעה‬ ‫גדים‬ ‫"מת‬‫סביבתו‬ ‫על‬ ‫וספות‬ ‫מגבלות‬ ‫יטיל‬ ‫לא‬ ‫המתקן‬–
‫מדובר‬‫בארץ‬ ‫מהגדולים‬ ‫רגיה‬ ‫א‬ ‫מתקן‬ ‫על‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫מזין‬ ‫אשר‬
‫ויש‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫יה‬ ‫ההת‬ ‫הצפון...לפיכך‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫בארץ‬ ‫הגדול‬
"‫להסירה‬
5.‫הוא‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫משטח‬ ‫בכמחצית‬ ‫המחזיק‬‫)שטח‬
‫כ‬ ‫ית‬ ‫התכ‬-1170(‫ם‬ ‫דו‬–‫שותפות‬ ‫לו‬ ‫ויש‬ ‫מאחר‬‫העותרת‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫במסגרת‬.
‫סביבתו‬ ‫על‬ ‫וספות‬ ‫מגבלות‬ ‫להטיל‬ ‫למתקן‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫להצהרתו‬ ‫כן‬ ‫על‬-‫יש‬
‫במתחם‬ ‫וסף‬ "‫בית‬ ‫"בעל‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ,‫רב‬ ‫משקל‬.‫הסכם‬ ‫מכורח‬
6.‫בסעיפים‬ ,‫בהחלטתה‬166-174‫משיבה‬ ,‫להחלטה‬1‫היזם‬ ‫את‬ ‫ביכרה‬‫הממשלתי‬
‫שותפו‬ ‫ואת‬–‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫ופטרה‬ ,‫אותם‬‫שלא‬ ‫מהצורך‬‫י‬ ‫מתק‬ ‫לחרוג‬
‫בצמוד‬ ‫הסביבה‬‫ה‬ ‫שו‬ ‫וכך‬ ,‫לגדר‬‫פתח‬ ‫ו‬ ,‫טיים‬ ‫הרלוו‬ ‫הסעיפים‬ ‫וסח‬ ‫בהתאם‬
‫ל‬ ‫פתח‬‫יזמים‬‫הממשלתי‬‫ים‬‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬ ‫הסביבה‬ ‫בערכי‬ ‫לעמוד‬ ‫להידרש‬ ‫שלא‬
.‫המתקן‬ ‫לגדר‬
‫הסביבה‬ ‫ערכי‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬–‫ואשר‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועים‬ ‫הערכים‬ ‫ם‬ ‫הי‬
‫מהם‬ ‫חריגה‬–.‫סביר‬ ‫לא‬ ‫אויר‬ ‫לזיהום‬ ‫חשבת‬ ‫ו‬ ,‫החוק‬ ‫על‬ ‫עבירה‬ ‫היא‬
7.‫לביטול‬ ‫דאגה‬ ‫העותרת‬‫ב‬ ‫החלק‬‫סעיף‬1.3,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫להוראות‬‫על‬ ‫יטור‬ ‫ל‬ ‫הקורא‬
‫המפעל‬ ‫גדר‬-‫הסיבתי‬ ‫הקשר‬ ‫יוכח‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫בכדי‬‫הספציפי‬‫שלה‬‫לזיהום‬
‫חריג‬ ‫אויר‬–‫העותרת‬ ‫שהסבירה‬ ‫וכפי‬ ,‫באזור‬‫ב‬ ‫עצמה‬‫וי‬ ‫שי‬ ‫על‬ ‫שלה‬ ‫תגובה‬
‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬-‫מיום‬11.4.2016–‫בסעיף‬10‫)מצ"ב‬‫ספח‬ ‫כ‬1-‫תגובת‬
(‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫וי‬ ‫לשי‬ ‫תש"ן‬:
‫של‬ ‫קיומו‬ ‫את‬ ‫דורש‬ ‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫"חוק‬‫סיבתי‬ ‫קשר‬‫בין‬
‫המזהם‬ ‫פעילות‬‫לבין‬‫הסביבה‬ ‫ערכי‬‫וגע‬ ‫ה‬ ‫בכל‬ .‫באזור‬
‫האיסור‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫יש‬ ‫ו‬ ‫יי‬ ‫לע‬‫מי‬ ‫על‬ ‫חל‬‫זיהום‬ ‫את‬ ‫שגורם‬
‫האוויר‬..."‫המזהם‬ ‫הגורם‬ ‫של‬ ‫בסביבתו‬ ‫שמצוי‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫ולא‬
‫בסעיף‬11:‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫הכח‬ ‫באי‬ ‫ו‬ ‫ציי‬
‫על‬ ‫אחריות‬ ‫מטיל‬ ‫"החוק‬‫מי‬‫שלו‬ ‫שבפעולותיו‬‫לחריגה‬ ‫גורם‬
‫הסביבה‬ ‫מערכי‬‫והוא‬‫זה‬‫הבלתי‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫גורם‬ ‫אשר‬
."‫סביר‬
8.‫המשיבה‬1‫העותרת‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫תמוה‬ ‫באופן‬ ‫קיבלה‬–‫היא‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫תהא‬
‫ה‬‫לזיהום‬ ‫אחראית‬,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יישום‬ ‫לאחר‬ ‫שיהיה‬ ‫החריג‬‫סעיף‬ ‫הוראת‬ ‫וכי‬1.3
‫תוצאתית‬ ‫היא‬,‫וזאת‬‫אפלייה‬ ‫קיטת‬ ‫תוך‬–‫ית‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫לא‬ ‫מקה‬ ‫וה‬-‫ו‬‫בחוסר‬
,‫בפועל‬ ‫המציאות‬ ‫וכח‬ ‫ל‬ ‫יים‬ ‫עי‬ ‫ועצימת‬ ‫י‬ ‫קיצו‬ ‫סבירות‬‫שכ‬‫על‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫דווקא‬ ‫ן‬
‫ה‬ ,‫המפעל‬ ‫גדר‬‫לבחון‬ ‫היה‬ ‫בכוחו‬ ‫אשר‬ ‫משמעותי‬ ‫ואמצעי‬ ‫העיקרי‬ ‫הכלי‬ ‫יה‬‫האם‬
‫אכן‬‫תש"ן‬‫החריג‬ ‫הזיהום‬ ‫מקור‬ ‫היא‬–‫ותיה‬ ‫שכ‬ ‫שמא‬ ‫או‬‫שלא‬ ‫להתריע‬ ‫וכך‬ ,
‫תזהם‬–‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ותשמור‬.
9.‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫באזור‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫להבטיח‬ ‫ועד‬ ‫ש‬ ,‫זה‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫הפרת‬
‫בעורמה‬ ‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫הכשרת‬ ‫לרבות‬ ,‫בהחלטה‬ ‫אחרים‬ ‫כשלים‬ ‫שורת‬-‫היוו‬
‫המשיבה‬ ‫מצד‬ ‫הלית‬ ‫מ‬ ‫עתירה‬ ‫להגשת‬ ‫עילה‬7‫עתירה‬ ,45873-12-16‫להלן‬ ‫)ראו‬
‫פרקים‬7-1‫ב‬‫עתירה‬16-12-45873‫ספח‬ ‫כ‬ ‫המצ"ב‬ ,2.(
‫ב‬.‫חוות‬‫המיכלים‬‫הקיימות‬‫של‬‫העותרת‬‫טבעון‬ ‫אלרואי‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬
‫שמן‬ ‫ובחוף‬-‫ם‬ ‫הי‬‫ולפיכך‬ ,‫משמעותי‬ ‫זיהום‬ ‫מקור‬-‫בע‬ ‫שי‬ ‫הזיהום‬
‫מחוות‬‫מיכלים‬‫מהן‬ ‫גדולה‬-‫בגודל‬1.28‫מ"ק‬ ‫מיליון‬–:‫עצום‬
‫מחובת‬ ‫עצמה‬ ‫לפטור‬ ‫ביקשה‬ ‫העותרת‬ ,‫יחה‬ ‫וז‬ "‫ה‬ ‫"קט‬ ‫מזהמת‬ ‫ה‬ ‫שה‬ ‫ה‬ ‫בתוא‬
.‫גדרותיה‬ ‫על‬ ‫יטור‬ ‫ה‬‫אל‬ ‫ות‬ ‫טע‬‫חטאו‬ ,‫ו‬‫ל‬‫העוסקים‬ ‫כל‬ ‫יודעים‬ ‫וזאת‬ ,‫מציאות‬
.‫במלאכה‬‫רק‬ ,‫פליטה‬ ‫מהיתר‬ ‫פטור‬ ‫קיבל‬ ‫אשר‬ ,‫משמעותי‬ ‫מזהם‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫העותרת‬
,‫ממשלתי‬ ‫יזם‬ ‫היותו‬ ‫בגין‬,‫ה‬ ‫המדי‬ ‫של‬ ‫ים‬ ‫צרכ‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫בקשרי‬ ‫הקשור‬
,‫הבטחון‬ ‫מערכת‬ ‫לרבות‬‫ו‬‫ש‬ ‫ובטח‬ ‫בטח‬‫פליטות‬ ‫בגין‬ ‫לא‬"‫מוכות‬ "‫יסו‬ ‫ש‬ ‫כפי‬
‫לטעון‬‫העותרת‬ ‫ציגי‬.‫ויות‬ ‫הזדמ‬ ‫במספר‬
10.‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫תש"ן‬ ‫מתחם‬ ‫מגדר‬ ‫דיגומים‬ ‫תוצאות‬ ‫ת‬ ‫בבחי‬ ‫די‬ ,‫ולראיה‬–‫חווה‬
‫ים‬ ‫מאוחס‬ ‫בה‬ ‫אשר‬‫כעת‬‫משליש‬ ‫פחות‬‫שתאוחסן‬ ‫מהתכולה‬‫ב"קרקעות‬
."‫הצפון‬‫המזהם‬ ‫של‬ ‫יטור‬ ‫תוצאות‬ ‫בדיקת‬"‫זן‬ ‫"ב‬ ‫המסרטן‬–‫כי‬ ‫מעידה‬‫ערכיו‬
‫מתקרבים‬‫היעד‬ ‫ערכי‬ ‫אל‬-‫בין‬ ,‫למשל‬ ‫עים‬ ‫ו‬36%-87%‫היעד‬ ‫מערך‬-‫על‬ ‫העומד‬
3.9‫מיקרוגרם‬‫למ"ק‬‫זו‬ ,‫כלומר‬ .‫ש‬ ‫לכך‬ ‫ראיה‬‫"קרקעות‬ ‫החדש‬ ‫הזיקוק‬ ‫בבית‬
‫בו‬ "‫הצפון‬‫פי‬ ‫יתקיים‬3‫מזה‬-‫רכיב‬‫לבדו‬ ‫המיכול‬-‫הכמויות‬ ‫גודל‬ ‫לפי‬
‫ות‬ ‫המאוחס‬-‫ל‬ ‫צפוי‬‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫והסביבה‬ ‫היעד‬ ‫י‬ ‫מתק‬ ‫חרוג‬‫ית‬ ‫התכ‬.,‫וסף‬ ‫ב‬
‫יתבצע‬ ‫באתר‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫יפוק‬‫יעבדו‬ ‫באתר‬ ‫המיכלים‬ ‫כלומר‬ ,‫משמעותי‬
,‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬‫ו‬‫המיכלים‬ ‫עבודת‬ ‫מידת‬ ‫היות‬ ‫משום‬–‫המשפיע‬ ‫וסף‬ ‫רכיב‬
‫הפליטות‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬–‫למתחם‬ ‫צפויות‬–‫עצמו‬ ‫בשל‬-‫אדירות‬ ‫פליטות‬
.‫סביבתו‬ ‫כלפי‬
‫זה‬ ‫לזיהום‬ ‫האחראית‬–‫ת‬‫לא‬ ,‫עצמה‬ ‫ש"ן‬‫ראו‬ ‫זה‬ ‫)בהקשר‬ ! ‫ותיה‬ ‫שכ‬‫ב‬‫ס‬‫פח‬
3-.(‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫מפת‬ ‫על‬ ‫דיגומים‬ ‫תוצאות‬
‫תאריך‬‫זן‬ ‫ב‬ ‫רמות‬
‫בממוצע‬ ‫מדדו‬ ‫ש‬
‫יממתי‬
‫התקן‬
‫)ממוצע‬
(‫יממתי‬
‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫אתר‬
24-25.3.2014
‫חיים‬ .‫ק‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬
1.94
1.70
3.4
3.9
3.9
3.9
‫כ‬-50%‫מהתקן‬
‫כ‬-43%‫מהתקן‬
‫כ‬-87%‫מהתקן‬
16-17.3.2014
‫חיים‬ .‫ק‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬
1.75
1.42
2.54
3.9
3.9
3.9
‫כ‬-45%‫מהתקן‬
‫כ‬-36%‫מהתקן‬
‫כ‬-65%‫מהתקן‬
23-24.2.2014
‫חיים‬ .‫ק‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬
3.08
2.88
1.92
3.9
3.9
3.9
‫כ‬-79%‫מהתקן‬
‫כ‬-74%‫מהתקן‬
‫שיחרגו‬ ‫מזהמים‬ ‫עוד‬ ‫ם‬ ‫יש‬ ,‫בחן‬ ‫ש‬ ‫אחד‬ ‫מזהם‬ ‫רק‬ ‫וזהו‬‫משיבה‬ ‫שהתריעה‬ ‫כפי‬ ,
7-" ‫בתיק‬ ‫שלה‬ ‫הדעת‬ ‫בחוות‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬–‫מיום‬2.9.2014‫ספח‬ ‫כ‬ ‫)מצ"ב‬
4(‫בעבור‬ ‫גם‬ ‫ות‬ ‫האחרו‬ ‫ים‬ ‫מהש‬ ‫דיגום‬ ‫תוצאות‬ ‫מובאות‬ ,‫זאת‬ ‫להמחיש‬ ‫כדי‬
,(‫מסרטן‬ ‫)חומר‬ ‫פורמאלדהיד‬ ,(‫לאדם‬ ‫ווודאיים‬ ‫ים‬ ‫)מסרט‬ ‫חלקיקים‬‫)מצ"ב‬–
'‫מס‬ ‫ספח‬5(
‫ג‬.‫העותרת‬‫בעתירה‬ ‫דורשת‬16-10-17294‫במפרץ‬ ‫להגדיל‬ ‫לה‬ ‫שיותר‬
‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫חיפה‬‫החריג‬-‫התחלואה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מכך‬ ‫יוצא‬ ‫וכפועל‬
‫החריגה‬‫תמ"מ‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬ ‫גמורה‬ ‫בסטייה‬ ‫וזאת‬ ,6‫ותמ"א‬ ,30,
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ומהוראות‬‫שלה‬:‫עצמן‬
11.‫עתירתה‬ ‫במסגרת‬17294-10-16‫ביקש‬ ,‫ה‬‫הבאים‬ ‫הסעדים‬ ‫את‬ ‫העותרת‬
‫כ‬‫ד‬‫ל‬:‫קמן‬:‫כדלקמן‬ ‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬ ‫שורת‬ ‫של‬ ‫ביטול‬
12.‫סעיפים‬1.1,.1.2,12.7.4‫גם‬ ‫וכן‬ ,.12.15-‫ביטולם‬ ‫מבוקש‬ ‫אשר‬-‫להלן‬ ‫ייקראו‬
"‫סעיפי‬‫ם‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫עם‬ ‫מיטיבים‬‫לביטול‬."
13.‫סעיף‬‫מיטיב‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫עם‬‫ל‬‫ביטול‬-1.1:‫יבחן‬ ‫היזם‬ ‫כי‬ ‫קובע‬
‫בחווה‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫של‬ ‫פריסה‬ ‫חלופות‬–‫זיהום‬ ‫של‬ ‫השפעות‬ ‫לצמצמם‬ ‫כדי‬
‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫האוויר‬–‫ו‬ ‫ממ‬" :‫יהיה‬ ‫יה‬ ‫הב‬ ‫להיתר‬ ‫אי‬ ‫ת‬ .‫וי‬ ‫בי‬ ‫תשריט‬ ‫הגשת‬
"‫ים‬ ‫המתק‬ ‫לפריסת‬ ‫חלופות‬ ‫ו‬ ‫בח‬ ‫ש‬ ‫לאחר‬ ‫י‬ ‫עדכ‬:
14.,‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫היזם‬ ‫בתסקיר‬‫החריג‬ ‫הזיהום‬ ‫במצב‬ ‫התחשבות‬ ‫התקיימה‬ ‫לא‬ ‫בו‬
‫מדד‬ ‫ש‬) ‫במציאות‬‫לאחר‬‫ערך‬ ‫ש‬‫התסקיר‬(‫בתח‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫)שב‬ ‫ימין‬ ‫ב‬ ‫בקרית‬ ‫טור‬-
(‫אתא‬ .‫ק‬‫זיהום‬ ‫הכיצד‬ ‫בבירור‬ ‫לראות‬ ‫יתן‬‫האו‬‫ו‬‫יר‬‫ית‬ ‫מתכ‬‫היזם‬-‫חורג‬
‫ב‬‫מובהק‬ ‫אופן‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫משטח‬‫ה‬ ‫ממ‬ ‫וכתוצאה‬ ‫לפעילותו‬ ‫סיבתי‬ ‫בקשר‬,–‫ותוך‬
‫כך‬‫מזהם‬‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫בחומרים‬,‫שר‬ ,‫ביאליק‬ ,‫אתא‬ ‫בקרית‬ ‫מגורים‬ ‫ות‬ ‫שכו‬
‫ועוד‬ ‫טבעון‬ ,‫רכסים‬ ,‫חיפה‬–‫גם‬ ‫כמו‬‫עובדים‬ ‫אלפי‬ ‫מצויים‬ ‫בהם‬ ‫תעסוקה‬ ‫אזורי‬
‫יום‬ ‫מדי‬-‫המפרץ‬ ‫בחוצות‬,‫פוסט‬ ‫הצ'ק‬ ,‫המפרץ‬ ‫לב‬ ,‫קר‬‫י‬.‫חום‬ ‫ית‬
‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫תסקיר‬ ‫מתוך‬ ‫לקוחה‬ ‫ה‬ ‫התמו‬-‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫של‬1139.'‫א‬
15.‫באזור‬ ‫לקום‬ ‫צפויה‬ ‫היזם‬ ‫ית‬ ‫תכ‬‫כיום‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫בו‬ ‫אזור‬ ,‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫חומרים‬ ‫רווי‬
‫זיהום‬‫גם‬ ,‫בהיקפו‬ ‫חריג‬.‫להקמתו‬ ‫טרם‬
,‫למשל‬‫מזהמים‬ ‫משורת‬ ‫אחד‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬ ,"‫זן‬ ‫"ב‬ ‫המסרטן‬ ‫המזהם‬ ‫בעבור‬ ‫דגים‬
:‫חריגות‬ ‫ברמות‬
:‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫זו‬
‫בסעיף‬ ‫המידע‬ ‫מקור‬ ‫ראו‬1.
1
‫או‬ ‫איכות‬ ‫ערכי‬ ‫לעדכון‬ ‫רקע‬ ‫"מסמך‬ ‫דו"ח‬ :‫דו"חות‬ ‫י‬ ‫בש‬‫מיום‬ "‫ויר‬20.12.2015‫להג‬ ‫המשרד‬ ,,‫הסביבה‬ ‫ת‬
‫ת‬ ‫לש‬ ‫בישראל‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫"מצב‬ ‫תי‬ ‫ש‬ ‫דו"ח‬ ‫וכן‬2015,"‫מאת‬‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬‫הסביבה‬
:‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫זו‬
16.‫כי‬ ,‫יודגש‬‫לזי‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מתייחס‬ ‫לעיל‬ ‫הסעיפים‬ ‫י‬ ‫בש‬ ‫האמור‬‫האוויר‬ ‫הום‬‫בע‬ ‫שי‬
‫מהמתחם‬ ‫מכמחצית‬,‫י‬ ‫הש‬ ‫בחצי‬ ‫כאשר‬‫גם‬ ‫מזהמות‬ ‫פעילויות‬ ‫ות‬ ‫מתוכ‬.‫כן‬
‫המתחם‬ ‫שארית‬ ‫את‬ ‫כי‬ ,‫הממשלתי‬ ‫היזם‬ ‫יודע‬ ‫גם‬ ‫יודע‬–‫למשרד‬ ‫לתת‬ ‫הבטיח‬
‫המתחם‬ ‫בשארית‬ ‫וכי‬ ,‫התשתיות‬‫מזהמים‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬ ‫יקומו‬‫)ביעוד‬
(‫זיקוק‬ ‫של‬ ‫קרקע‬‫כח‬ ‫ת‬ ‫משרפה/תח‬ ‫לצד‬ ,,‫פיץ‬ ‫גז‬ ‫וחוות‬ ‫מזהמת‬‫אשר‬ ‫רכיבים‬
‫כלל‬‫כללו‬ ‫לא‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בתסקיר‬‫על‬ ‫הרעילות‬ ‫פליטותיהם‬ ‫חושבו‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫ואשר‬
‫ים‬ ‫השו‬ ‫סוגיהן‬.‫הזיהום‬ ‫מפת‬ ,‫כלומר‬–‫המתחם‬ ‫מן‬ ‫האמיתית‬–‫תהא‬‫חמורה‬
‫יותר‬ ‫הרבה‬‫משילוב‬‫המוצג‬‫ים‬.‫לעיל‬‫פגועה‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫יצחת‬ ‫מוות‬ ‫מכת‬
‫קשות‬.
17.‫ה‬ ‫לחם‬ ,‫כן‬ ‫על‬‫בעתירה‬ ‫הממשלתי‬ ‫יזם‬17294-10-16,‫שלא‬‫ל‬ ‫ות‬ ‫להיע‬‫שורת‬
‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬‫הציבור‬ ‫לבריאות‬‫למשל‬ ‫וספציפית‬ ,-‫מיטיב‬ ‫סעיף‬1.1-
‫ו‬,‫יו‬ ‫מתק‬ ‫פריסת‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬‫ושיקולים‬ ‫טרסים‬ ‫מאי‬ ‫וזאת‬‫חשבון‬ ‫על‬ ,‫זרים‬
‫ב‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬‫שמצבו‬–‫כיום‬ ‫כבר‬‫חריג‬.‫י‬ ‫קיצו‬ ‫באופן‬‫זאת‬
‫ב‬‫משרד‬ ‫מול‬ ‫שלו‬ ‫בהסכם‬ ‫לעמוד‬ ‫כדי‬‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ומול‬ ‫התשתיות‬,
‫יהם‬ ‫ש‬‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬‫יים‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ין‬ ‫לע‬–‫התשתיות‬ ‫משרד‬-‫בה‬ ‫להקים‬ ‫רוצה‬
‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ‫משרד‬ ,‫ייצוא‬ ‫תעשיית‬–‫משריפה‬ ‫בה‬ ‫להקים‬ ‫רוצה‬‫וי‬ ‫שי‬ .
‫יפגע‬ ‫הפריסה‬‫ו‬ ‫שית‬ ‫בהסכמיו‬‫לעוד‬ ‫מקום‬‫במתחם‬ ‫מזהמות‬ ‫פעילויות‬)‫ראו‬
‫משיבה‬ ‫בעתירת‬7‫בפרק‬5‫למשל‬‫המצ"ב‬ ,‫זו‬ ‫לתגובה‬-‫ספח‬ ‫כ‬2(.
18.‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫לפי‬ ,‫העותרת‬68,‫לעתירתה‬‫כי‬ ‫לכך‬ ‫מודעת‬‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬
‫הסביבה‬‫עבור‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫לתת‬ ‫גם‬ ‫צריך‬:
"‫כפי‬ ,‫שליליות‬ ‫השפעות‬ ‫לצמצום‬ ‫או‬ ‫יעה‬ ‫למ‬ ‫הדרושים‬ ‫האמצעים‬
"‫ות‬ ‫בתק‬ ‫קבע‬ ‫ש‬
19.‫הלכה‬ ‫ליישם‬ ‫בכדי‬ ‫יה‬ ‫מתק‬ ‫פריסת‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬ ‫עליה‬ ‫כי‬ , ‫לעותרת‬ ‫מסר‬ ‫כי‬ ‫ה‬ ‫וה‬
,‫התסקיר‬ ‫של‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬ ‫את‬ ‫למעשה‬‫מהמתחם‬ ‫שליליות‬ ‫השפעות‬ ‫ולצמצם‬-
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מושתתת‬ ‫עליה‬ ‫המתאר‬ ‫יות‬ ‫מתוכ‬ ‫העולה‬ ‫יות‬ ‫למדי‬ ‫בהתאם‬-‫ואי‬‫לו‬
"‫חוקי‬ ‫"לא‬ ‫שזה‬ ‫הרי‬ ,‫העותרת‬ ‫של‬ ‫לדידה‬!!!‫גישתה‬ ‫וזו‬ ,‫העותרת‬ ‫זו‬‫לסוגייה‬
‫ה‬‫ייחודית‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקשה‬ ‫התחלואה‬ ‫של‬‫חיים‬ ‫ו‬ ‫יי‬ ‫שע‬ ‫ספציפי‬ ‫מקרה‬ ,
.‫ומוות‬
,‫לשיטתה‬‫די‬‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫במדי‬ ‫ביותר‬ ‫החולים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫ם‬–‫לחלות‬ ‫יהא‬‫עוד‬
‫יותר‬!‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫במדי‬ ‫בסרטן‬ ‫ביותר‬ ‫החולות‬ ‫שים‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫ן‬ ‫די‬‫שר‬ ‫ב‬ ‫המתגוררות‬
‫יהיה‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫המתחם‬ ‫מול‬ ‫ממש‬! ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫לחלות‬‫של‬ ‫ם‬ ‫די‬
‫אצלם‬ ‫התושבים‬‫עודפי‬‫ה‬‫תחלואה‬‫ה‬‫ב‬ ‫חריגים‬‫ב‬ ‫יותר‬‫היקפם‬–‫והקשורים‬
‫לזיהום‬ ‫סיבתי‬ ‫בקשר‬‫התעשייתי‬(‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫לשיטת‬ ‫)כך‬ ,-‫עוד‬ ‫לחלות‬
‫יותר‬ ‫ים‬ ‫מו‬ ‫עשרות‬ ‫פי‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ולמות‬ ,.
‫העתירה‬ ‫קבלת‬ ,‫מכך‬ ‫חמור‬ ‫ואף‬-‫שיוולדו‬ ‫הילדים‬ ‫כמות‬ ‫הגדלת‬ ‫משמעה‬‫בטרם‬
‫מוך‬ ‫לידה‬ ‫במשקל‬ ,‫פגים‬ ,‫עת‬-‫התעשייה‬ ‫לאזורי‬ ‫בקרבה‬ ‫מגוריהם‬ ‫בשל‬
.‫הכבדה‬
‫את‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫חווה‬ ‫וכבר‬‫עמדה‬ ‫ייר‬ ‫ב‬ ‫דעתו‬‫מדצמבר‬2015‫אותו‬ ,
‫משיבה‬ ‫צירפה‬7,‫לעתירתה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫כי‬–‫ה‬ ‫ממ‬ ‫שהוסרו‬ ‫משום‬
‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ות‬ ‫ההג‬‫הציבור‬)‫ספח‬ ‫ב‬ ‫מצ"ב‬6–.(‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬
20.‫המשיבה‬ ‫בהחלטת‬ ‫כי‬ ,‫ויודגש‬2,‫אחת‬ ‫לא‬ ‫הוזכר‬ ,‫הי‬ ‫המקרה‬‫י‬‫והחריג‬ ‫חודי‬‫של‬
,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫מיוחדת‬ ‫התייחסות‬ ‫המצריך‬-‫סעיפים‬ ‫כלשון‬‫משיבה‬ ‫להחלטת‬1:
148,150,155,159,179.‫ועוד‬ ,
21.‫כעת‬,‫הממשלתית‬ ‫העותרת‬ ‫לבקשת‬ ,‫י‬‫י‬‫ים‬ ‫ומסרט‬ ‫רעילים‬ ‫מזהמים‬ ‫פלטו‬
‫גדו‬ ‫בהיקף‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ל‬‫היום‬ ‫החריג‬ ‫מהמצב‬-‫באזור‬ ‫רחבות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫על‬.
‫בכך‬–‫ה‬ ‫כוו‬ ‫שום‬ ‫לה‬ ‫הייתה‬ ‫ולא‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫תש"ן‬ ‫מוכיחה‬‫במטר‬ ‫לעמוד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ת‬
:‫קרי‬ ,‫עצמה‬ ‫היא‬ ‫שקבעה‬
"‫הוראות‬ ‫קביעת‬‫יעת‬ ‫ומ‬ ‫לצמצום‬‫סביבתיים‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬."
22.‫מידה‬ ‫ה‬ ‫בק‬ ‫עולה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫שכן‬ ,‫חוקית‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ,‫עצמה‬ ‫עתירתה‬ ‫כי‬ ,‫העותרת‬ ‫יודעת‬
‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫בטרם‬ ‫מטרותיה‬ ‫עם‬ ‫אחד‬–‫גם‬ ‫כמו‬‫הגדרות‬ ‫עם‬‫תמ‬"‫מ‬6
(‫)המאושרת‬‫ו‬ ,‫כן‬‫תמ‬"‫א‬30(‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫)שאושרה‬
:‫כדלקמן‬
‫תמ"מ‬6:‫הוראות‬ ‫בתוך‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫סעיף‬‫ית‬ ‫התכ‬‫תמ"מ‬6–‫פרק‬12:
‫יות‬ ‫מדי‬ ‫של‬ ‫בגיבושה‬ ‫מתמקדת‬ ‫ית‬ ‫"התכ‬‫הסביבתיים‬ ‫המפגעים‬ ‫לצמצום‬
,‫מהמפעלים‬ ‫ובעים‬ ‫ה‬ ‫הסיכון‬ ‫ורמת‬" ‫ה‬ ‫התשתית‬ ‫וממערכות‬ ‫ים‬ ‫מהמתק‬‫ל‬
‫ריכוז‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫המיוחד‬ ‫התעשייה‬ ‫באזור‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ / ‫המפעלים‬
‫הסיכון‬ ‫גורמי‬ ‫על‬ ‫והגבלות‬ ‫אים‬ ‫ת‬ ‫קביעת‬‫בקריטריון‬ ‫עמידה‬ ‫היא‬ ‫שמטרתם‬
‫הקבילות‬‫ים‬ ‫מסוכ‬ ‫לחומרים‬‫והמפגעים‬ ‫המטרדים‬ ‫של‬ ‫צמצום‬ ‫או‬ ‫יעה‬ ‫ומ‬
‫הסביבתיים‬"‫)ראו‬‫עוד‬-‫ספח‬ ‫ב‬7.(
23.‫בסעיף‬ ‫עוד‬12‫של‬‫תמ"מ‬6:
‫וקוב‬ ‫מצבים‬ ‫לארבעה‬ ‫מתייחסת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫זה‬ ‫"בהקשר‬‫ע‬‫לרבות‬ ,‫הוראות‬ ‫בהם‬ ‫ת‬
‫לווים‬ ‫סביבתיים‬ ‫מסמכים‬ ‫ת‬ ‫הכ‬ ‫חובת‬‫כגון‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬,
‫וסקר‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫סקר‬‫לצמצום‬ ‫או‬ ‫יעת‬ ‫למ‬ ‫האמצעים‬ ‫על‬ ‫יצביעו‬ ‫אשר‬ ‫סיסמי‬
‫ות‬ ‫המסוכ‬ ‫מהפעילויות‬ ‫ובעים‬ ‫ה‬ ‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫המטרדים‬."
24.‫בתמ"מ‬ ‫עוד‬6-‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מסמכי‬ ‫יין‬ ‫לע‬-‫בסעיף‬8.4‫להורא‬‫ות‬‫ית‬ ‫התכ‬-
‫כי‬ ‫קבע‬‫ים‬ ‫הבוח‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫ותסקיר‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫סקר‬ ‫ייערך‬
‫והמפרטים‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הסיכון‬ ‫וגורמי‬ ‫המטרדים‬ ‫את‬‫האמ‬ ‫את‬‫צעים‬
‫לצמצומם‬ ‫או‬ ‫יעתם‬ ‫למ‬ ‫דרשים‬ ‫ה‬:
25.‫כלל‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שטח‬ ,‫כאמור‬‫ב‬‫תמ"א‬30‫חלות‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫מיוחדת‬ ‫תעשייה‬ ‫כאזור‬
‫הוראותיה‬ ‫עליו‬–‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לב‬ ‫היה‬ ‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫המטרדים‬ ‫צמצום‬ ‫ושא‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬
.‫מהותה‬ ‫ועיקר‬‫ביום‬ ‫למשל‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫בועדה‬ ‫ה‬ ‫יי‬ ‫בע‬ ‫ים‬ ‫הדיו‬ ‫בעת‬ ‫כבר‬
8.4.2008-‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬ ‫בפירוש‬ ‫וסחו‬–‫עמוד‬ ‫מתוך‬21:‫לתמליל‬
26.‫סעיף‬‫ל‬ ‫מיטיב‬‫ל‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬‫ביטול‬-2.1:‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ‫קובע‬
‫תשריט‬ ‫אישור‬ ‫בטרם‬ ,‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫קבעו‬ ‫ש‬ ‫בערכים‬ ‫עמידה‬ ‫יבדוק‬ ‫הסביבה‬
: ‫וי‬ ‫הבי‬
‫ין‬ ‫לע‬ ‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫גורם‬ ‫למעשה‬ ‫ו‬ ‫שהי‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ‫קבוע‬ ,‫זה‬ ‫בסעיף‬
‫ית‬ ‫התכ‬–,‫בשטחה‬ ‫פסולת‬ ‫אתר‬ ‫לו‬ ‫שקיים‬ ‫משום‬-‫חיות‬ ‫ה‬ ‫יקבע‬ ‫אשר‬ ‫זה‬ ‫יהא‬ ‫הוא‬
‫קבעו‬ ‫ש‬ ‫בערכים‬ ‫עמידה‬ ‫קיימת‬ ‫האם‬ ‫שיבחן‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫מהמתחם‬ ‫אוויר‬ ‫לבדיקות‬
.‫ית‬ ‫בתכ‬
27.‫זה‬ ‫מיטיב‬ ‫סעיף‬ ‫לבטל‬ ‫מבקשת‬ ‫העותרת‬–‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫שהמשרד‬ ‫משום‬
‫הצהיר‬ ‫כבר‬‫המשיבה‬ ‫ערר‬ ‫עקב‬7,‫תעמ‬ ‫לא‬ ,‫שאושרה‬ ‫כפי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬‫וד‬
‫ים‬ ‫בתק‬‫לכ‬ ‫ות‬ ‫המאוחס‬ ‫הכמויות‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫להקטין‬ ‫יש‬ ‫וכי‬-400,000‫טון‬.
‫עוד‬ ,‫זאת‬‫טרם‬‫המתחם‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫י‬ ‫העדכ‬ ‫המידע‬ ‫כלל‬ ‫לשקלול‬-‫הכללת‬ ‫לרבות‬
‫חריג‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫מעידים‬ ‫אשר‬ ,‫באזור‬ ‫יים‬ ‫העדכ‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫תו‬,‫י‬ ‫קיצו‬ ‫באופן‬
‫מ‬ ‫חורג‬ ‫אשר‬‫ה‬‫ים‬ ‫תק‬‫אחד‬ ‫מזהם‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫מזהמים‬ ‫סדרת‬ ‫בעבור‬‫לו‬ ,‫כלומר‬ .
‫ישוקללו‬–"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫שבתוך‬ ‫העתידיות‬ ‫הפעילויות‬ ‫הן‬-‫מחוות‬ ‫רק‬ ‫לא‬
‫המיכלים‬–‫יחד‬‫עם‬‫מ‬ ‫בעו‬ ‫שי‬ ‫פליטות‬‫הסמוך‬ ‫התעשייתי‬ ‫המתחם‬ ‫הרחבת‬
)‫ב‬ ‫בז"ן‬ ‫הרחבת‬-20%("‫י‬ ‫תו‬ ‫והכללת‬ ,‫בשטח‬ ‫הקיימות‬ ‫התוצאות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬
‫לאתר‬ ‫תגיע‬ ‫אשר‬ ‫במשאיות‬ ‫הכבדה‬ ‫התחבורה‬‫שבשט‬ ‫הלאומי‬ ‫יפוק‬ ‫ה‬‫ח‬
‫לדלקים‬ ‫והן‬ ‫לגפ"ם‬ ‫הן‬ ‫ית‬ ‫התכ‬–‫ם‬ ‫הי‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫שהערכים‬ ‫ומשום‬‫חריגים‬
‫מזהמים‬ ‫מספר‬ ‫יין‬ ‫לע‬–‫ים‬ ‫מסרט‬)‫ראו‬‫ספח‬ ‫ב‬5‫לדוגמה‬(–‫הרי‬‫ברור‬
‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫שהמשרד‬–‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫והוא‬ ‫שאפילו‬-‫אישור‬ ‫לתת‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬
‫בתקן‬ ‫לעמידה‬–.‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫כזו‬ ‫שכן‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫חריג‬ ‫יהיה‬ ‫באזור‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬
‫והרעיל‬ ‫החריג‬ ‫מהמצב‬–.‫כיום‬ ‫שמצוי‬
,‫כן‬ ‫על‬‫העותרת‬ ‫סה‬ ‫מ‬‫סעיף‬ ‫לבטל‬‫מהותי‬‫זה‬-‫הלכה‬ ‫לקיים‬ ‫מטרתו‬ ‫אשר‬
‫שזיהומ‬ ‫הדרישה‬ ‫את‬ ‫למעשה‬‫למתחם‬ ‫מחוץ‬ ‫יצאו‬ ‫לא‬ ‫ים‬ ‫וסיכו‬ ‫ים‬–‫כ‬‫שחויב‬ ‫פי‬
‫המתאר‬ ‫יות‬ ‫בתכ‬–‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30‫לאישור‬ ‫בטרם‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫טען‬ ‫ש‬ ‫וכפי‬
‫ית‬ ‫התכ‬–‫לאישורה‬ ‫בסיס‬ ‫שהיה‬ ‫אי‬ ‫ת‬.‫ת‬‫חו‬ ‫ש"ן‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫תרת‬
‫מפרץ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫יות‬ ‫מדי‬ ‫תחת‬ ,‫יוזמתה‬ ‫פרי‬
.‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫וזאת‬ ,‫חיפה‬
28.‫ו‬ ‫מ‬ ‫לא‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫במסגרת‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬ ‫עוד‬‫העותרת‬ ‫של‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫יות‬
‫תש"ן‬-‫כצריכות‬‫היתר‬‫פליטה‬–,‫כן‬ ‫ועל‬‫ביכולת‬ ‫מוגבל‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬
‫המיכלים‬ ‫מחוות‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫הפיקוח‬.‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ברחבי‬ ‫תש"ן‬ ‫של‬‫סעיף‬
1.2‫זו‬ ‫מגבלה‬ ‫מתקן‬-‫ו‬‫לפקח‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫יכולת‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫למשרד‬ ‫ה‬ ‫מק‬
‫על‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫החדש‬ ‫המתחם‬ ‫משטח‬ ‫הפליטות‬–‫כן‬ ‫ועל‬‫מבקשת‬ ‫תש"ן‬
‫ל‬.‫בטלו‬
29.‫לביטול‬ ‫מיטיב‬ ‫סעיף‬12.7.4.‫סעיף‬ ‫לבטל‬ ‫העותרת‬ ‫מבקשת‬ ,‫בעתירתה‬ :
:‫כדלקמן‬ ‫ו‬ ‫תוכ‬ ‫אשר‬ ,‫זה‬
30.‫שבה‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫רק‬ ‫על‬ ‫באה‬ ‫זה‬ ‫לסעיף‬ ‫העותרת‬ ‫גדות‬ ‫הת‬‫מהווה‬ ‫הסעיף‬ ‫ם‬
:‫בעיה‬ ‫העותרת‬ ‫עבור‬
‫האחת‬–‫האוויר‬ ‫שזיהום‬ ‫משום‬ :‫הבדיקה‬ ‫במועד‬ ‫הרקע‬ ‫מדידת‬–‫גמור‬ ‫גוד‬ ‫ב‬
‫ל‬‫ה‬ ‫שאיפת‬‫תמ"א‬ ‫יות‬ ‫תכ‬30‫ותמ"מ‬6-‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫עלייה‬ ‫במגמת‬ ‫מצוי‬,‫לא‬
,‫ירידה‬ ‫במגמת‬‫בשל‬ ‫וזאת‬:
‫)ראו‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬ ‫במקביל‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫השארת‬‫עתירת‬
‫המשיבה‬7‫ספח‬ ‫כ‬ ‫המצ"ב‬2(‫וסף‬ ‫ב‬ ,–.‫ב‬‫דלקים‬ ‫מל‬ ‫יית‬ ‫ב‬‫עצו‬‫יגיעו‬ ‫אליו‬ ‫ם‬
‫משאיות‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬‫יות‬ ‫ואו‬‫עצומות‬‫וגם‬ ,‫מזהמות‬.‫ג‬‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫הרחבת‬
‫ש‬‫בה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ) ‫בוצעה‬ ‫רובה‬ ‫כבר‬‫וי‬ ‫ב‬ ‫מ"ר‬ ‫מיליון‬‫לבוא‬ ‫עוד‬ ‫ת‬ ‫שמתוכ‬ ‫זו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ (
.‫)ד‬‫עבור‬ ‫ייה‬ ‫ב‬ ‫תוספת‬‫של‬ ‫בז"ן‬20%‫שהם‬‫כ‬-200,000‫ים‬ ‫מתק‬ ‫מ"ר‬
‫מזהמים‬2‫זאת‬ ‫כל‬ ,(‫חדשה‬ ‫כבדה‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשיה‬ .‫ה‬ ‫בתוספת‬‫במתחם‬
‫עצמ‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬'‫וו‬ ‫ו‬-‫שפ‬ ‫משריפה‬‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫חומרים‬ ‫ולטת‬-‫בשטח‬
"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬.
‫בעת‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫יתקיים‬ ‫בוודאות‬ ‫לפיכך‬‫הרקע‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫שבאים‬–‫יעמוד‬ ‫לא‬ ‫הוא‬
,‫ים‬ ‫בתק‬‫משום‬‫כיום‬ ‫שגם‬–‫בטרם‬‫שלעיל‬ ‫התשתיות‬ ‫שורת‬ ‫להקמת‬-‫זיהום‬
‫האוויר‬‫בעבור‬ ‫ים‬ ‫בתק‬ ‫עומד‬ ‫ו‬ ‫אי‬‫מזהמים‬ ‫שורת‬.‫פט‬ ‫ה‬ ‫מתעשיית‬ ‫גרמת‬ ‫ה‬
‫כן‬ ‫על‬–‫את‬ ‫ולקיים‬ ,‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫במקום‬‫תמ"מ‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫דרש‬ ‫ה‬6‫ותמ"א‬
30-‫העותרת‬ ‫ת‬ ‫בכוו‬–‫לה‬‫י‬‫מה‬ ‫פטר‬‫ים‬ ‫איזו‬–‫אחד‬.‫אחד‬
31.‫הסעיף‬ ‫כי‬ ‫בעובדה‬ ‫עוצה‬ ,‫זה‬ ‫מסעיף‬ ‫להפטר‬ ‫העותרת‬ ‫סיון‬ ‫ל‬ ‫יה‬ ‫הש‬ ‫הסיבה‬
‫אל‬ ‫מתייחס‬"‫כלל‬‫מאתר‬ ‫הצפויים‬ ‫הפליטה‬ ‫מקורות‬,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬
‫קרי‬–‫גם‬‫מפעלים‬‫פטרוכימיים‬‫זיקוק‬ ‫מפעלי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ /‫כימיקלים‬ ‫לייצור‬
‫וייצור‬,‫גם‬ ‫כמו‬‫ומשריפה‬ ,‫אדירה‬ ‫גפ"ם‬ ‫חוות‬‫כח‬ ‫ת‬ ‫תח‬ ‫גם‬ ‫שמהווה‬.
2
‫חפא"ג‬ ‫אישור‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬1200‫ובתאום‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫ההחלטה‬ ‫ביום‬ ,‫מפתיע‬ ‫כמה‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫ש‬ '‫ב‬
.‫מושלם‬
32.‫יודעת‬‫ה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫עותרת‬‫מיכלים‬ ‫בחוות‬ "‫"רק‬ ‫מסתכמת‬ ‫ה‬ ‫אי‬‫ועמדות‬
‫המשיבה‬ ‫לעתירת‬ ‫חמישי‬ ‫בפרק‬ ‫כאמור‬ ,‫יפוק‬7'‫בעמ‬ ,)43-51‫בזאת‬ ‫המצורפת‬
‫ספח‬ ‫כ‬2.(‫בשטח‬‫לכאורה‬ ‫קבע‬ ‫ש‬"‫ב"עתיד‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬‫י‬ ‫לפ‬ ‫ידעו‬ ‫כבר‬ ,7-10‫ים‬ ‫ש‬
‫פטרוכימיים‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ‫שיתקיימו‬‫תסקירי‬ ‫ועריכת‬ ‫פליטה‬ ‫היתרי‬ ‫המחייבים‬
‫סביבה‬‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬‫ד‬ ,‫ערך‬ ‫שלא‬ ‫בר‬‫בטרם‬‫)ראו‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬
‫משיבה‬ ‫של‬ ‫בעתירה‬7‫ספח‬ ,2.(! ‫להלין‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫כלל‬ ‫לעותרת‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫על‬
33.‫ב‬ ‫כבר‬‫יום‬16.10.2007‫ה‬ ‫ישיבת‬ ‫בעת‬‫שוא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫ועדה‬
‫ן‬ ‫ד‬ ‫העתירה‬-‫ה‬ ‫המדי‬ ‫ובין‬ ‫תש"ן‬ ‫בין‬ ‫סיכום‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫העותרת‬ ‫ציג‬ ‫טען‬–‫כך‬
‫לתש"ן‬ ‫שתיתן‬600,‫ם‬ ‫דו‬.‫התשתיות‬ ‫למשרד‬ ‫שייכת‬ ‫היתרה‬ ‫וכל‬‫ביום‬
12.5.2009–‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫בישיבת‬‫ן‬ ‫ד‬ ‫העתירה‬ ‫שוא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫חיפה‬,
‫כי‬ ‫העותרת‬ ‫ציג‬ ‫דיווח‬‫המתחם‬ ‫של‬ ‫היתרה‬–‫כבדה‬ ‫לתעשייה‬ ‫תשמש‬-‫לחברות‬
‫הכימיקלים‬‫כגון‬‫חיפה‬ / ‫גדיב‬‫כימיקלים‬)‫המשיבה‬ ‫עתירת‬ ‫ראו‬7‫ספח‬ ‫ב‬2.(
34."‫קי‬ ‫אויר‬ ‫"חוק‬ ‫בתוך‬ ‫כללים‬ ,‫לעיל‬ ‫המוזכרים‬ ‫הפטרוכימיים‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫סוג‬
‫בפרק‬ ,‫לחוק‬ ‫השלישית‬ ‫בתוספת‬4-= ‫קרי‬ ,"‫כימית‬ ‫"תעשייה‬ ‫להגדרה‬ ‫ים‬ ‫ועו‬
.‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫דרשים‬ ‫ה‬ ‫ים‬ ‫מתק‬
35.‫ביום‬ ,‫ה‬ ‫לאחרו‬ ‫שהתקיים‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫בדיון‬2.8.2016–
‫חו‬ ‫של‬ ‫יראות‬ ‫על‬ ‫דובר‬ ‫שם‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בתוך‬ ‫הגפ"ם‬ ‫ות‬-‫כדלקמן‬ ‫טען‬-
‫שוב‬ ‫ויודגש‬–"‫ים‬ ‫המתוכ‬ ‫גדולים‬ ‫המאוד‬ ‫ים‬ ‫והמתק‬ ‫המפעלים‬ ‫וכח‬ ‫ל‬
"‫הצפויים‬
36.‫תמ"מ‬ ‫ית‬ ‫התכ‬6‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫כשטח‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫שמגדירה‬ ,-‫גם‬ ‫אך‬
‫את‬ ‫גם‬ ‫קובעת‬‫הוראות‬‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫מיטיבית‬-‫עליו‬ ‫להגן‬ ‫בכדי‬–‫ולמשל‬
‫בסעיף‬8.4‫תמ"מ‬ ‫של‬6–‫לעיל‬ ‫כאמור‬–‫גורמי‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫ון‬ ‫התכ‬ ‫במהלך‬ ‫דרש‬
.‫יצומצמו‬ ‫או‬ ‫עו‬ ‫יימ‬ ‫כיצד‬ ‫ולפרט‬ ‫הסיכון‬
‫קיימים‬ ‫שכבר‬ ‫מפעלים‬ ‫ושא‬ ‫ל‬ ,‫וסף‬ ‫ב‬–‫בסעיף‬ ‫טעו‬8.4.3‫סעיף‬ .2‫לתמ"מ‬6,
‫כי‬‫מקורות‬ ‫למיגון‬ ‫"אמצעים‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הוראות‬ ‫בה‬ ‫קבעו‬ ‫באם‬ ‫רק‬ ‫תופקד‬ ‫ית‬ ‫תכ‬
‫סיכון‬‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫השפעת‬ ‫ולצמצום‬"...‫מירבית‬ ‫יעה‬ ‫למ‬ ‫עד‬–,‫גם‬ ‫שם‬ ‫טען‬ ‫וכי‬
...‫קיים‬ ‫למפעל‬ ‫שימושים‬ ‫תוסיף‬ ‫לא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬
37.‫ולמר‬‫מהו‬ ‫מידע‬ ‫מסתירה‬ ‫העותרת‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫ות‬‫הת‬ ‫ין‬ ‫לע‬ ‫תי‬‫ית‬ ‫כ‬-‫ראו‬
‫בפרק‬ ‫עוד‬3‫המשיבה‬ ‫בעתירת‬ ,7‫ספח‬ ,2.
38.‫ת‬ ‫מתוכ‬ ‫העותרת‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫בשטח‬‫כ‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשייה‬‫)זיקוק‬ ‫בדה‬
‫תמ"א‬ ‫לפי‬ (‫וחומ"ס‬ ‫פטרוכימיה‬30‫לציבור‬ ‫תן‬ ‫תי‬ ‫ולא‬ ‫בדקו‬ ‫לא‬ ‫פליטותיה‬ :
‫זכות‬‫ולטעון‬ ‫גד‬ ‫להת‬: ‫ם‬ ‫יי‬ ‫לע‬
‫הצפון‬ ‫קרקעות‬–‫היא‬‫אשר‬ ‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫במדי‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותית‬ ‫הקרקע‬ ‫עתודת‬
‫קרקע‬ ‫ביעוד‬ ‫קבעה‬!!! ‫לזיקוק‬
39.‫ת‬ ‫מתוכ‬ ‫העותרת‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫בשטח‬‫ומזהמת‬ ‫גדולה‬ ‫משריפה‬–‫גם‬ ‫המהווה‬
‫פרטית‬ ‫כח‬ ‫ת‬ ‫תח‬:,‫קיומה‬ ‫את‬ ‫הסתיר‬ ‫היזם‬‫בדקו‬ ‫לא‬ ‫פליטותיה‬‫במסגרת‬
‫התסקיר‬-‫לציבור‬ ‫תן‬ ‫תי‬ ‫ולא‬‫יותר‬‫זכות‬‫ה‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫וטיעון‬ ‫גדות‬ ‫הת‬3:
40.‫ביתית‬ ‫פסולת‬ ‫משריפת‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בתוך‬ ‫ן‬ ‫מתכ‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬
‫תעשייתיות‬ ‫בוצות‬ ‫משריפת‬ ‫או‬–‫אשר‬‫חשמל‬ ‫תפיק‬‫על‬ ,‫פרטיים‬ ‫יזמים‬ ‫בעבור‬
.‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫חשבון‬‫חוק‬ ‫של‬ ‫השלישית‬ ‫התוספת‬ ‫בתוך‬ ‫מוגדר‬ ‫כזה‬ ‫מתקן‬
3
‫יוני‬ ,‫מעורבת‬ ‫לפסולת‬ ‫מחוזית‬ ‫אב‬ ‫"תכנית‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ממסמכי‬ ‫לקוחים‬ ‫הטקסט‬ ‫גזירי‬2012,
‫הס‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫מדיניות‬ ‫ממסמך‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ "‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬.‫בפסולת‬ ‫הטיפול‬ ‫לעניין‬ ‫ביבה‬
‫קי‬ ‫אויר‬–"‫רגיה‬ ‫א‬ ‫כ"תעשיות‬–‫הס‬ ‫עם‬ ‫שריפה‬ ‫י‬ ‫מתק‬‫על‬ ‫העולה‬ ‫תרמי‬ ‫פק‬50
."‫פסולת‬ ‫יהול‬ " ‫כ‬ ‫וגם‬ ," ‫וואט‬ ‫מגה‬
41.‫כזה‬ ‫מתקן‬ ‫פליטות‬–‫התסקיר‬ ‫במסגרת‬ ‫בדקו‬ ‫לא‬–‫ת‬ ‫להג‬ ‫שהמשרד‬ ‫אף‬ ‫ועל‬
‫הס‬‫אשר‬ ‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫חומרים‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מתקן‬ ‫בפליטות‬ ‫כללים‬ ‫ש‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫ביבה‬
.‫אליהם‬ ‫מתייחס‬ "‫קי‬ ‫אויר‬ ‫ש"חוק‬ ‫המזהמים‬ ‫בין‬ ‫ויים‬ ‫מ‬
‫ההגדרה‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫עו‬ ‫כזה‬ ‫מתקן‬–"‫פסולת‬ ‫יהול‬ "–‫בתוספת‬ ‫וי‬ ‫מ‬ ‫הוא‬ ‫אף‬
"‫קי‬ ‫אויר‬ ‫"חוק‬ ‫של‬ ‫השלישית‬–‫בסעיף‬5-‫פסולת‬ ‫יהול‬ "–:‫כדלקמן‬
42.‫כי‬ ‫מודה‬ ‫עצמו‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כאשר‬‫במעל‬ ‫יטפל‬ ‫אשר‬ ‫במתקן‬ ‫מדובר‬
‫ל‬1000‫פי‬ ,‫ביום‬ ‫טון‬100‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫דרש‬ ‫ש‬ ‫ממה‬–‫התוספת‬ ‫לפי‬
"‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫ב"חוק‬ ‫השלישית‬-‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫התעלמות‬ ‫מכך‬ ‫קיימת‬ ‫מדוע‬ ‫תמוה‬
‫על‬ ‫והן‬ ,‫העותרת‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫ו‬ ‫שהי‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬
.‫ית‬ ‫התכ‬‫באי‬ ‫הופלתה‬ ‫מראש‬ ‫שכן‬ ‫להלין‬ ‫מה‬ ‫על‬ ,‫לעותרת‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫על‬
! ‫אלו‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ‫השלכות‬ ‫ת‬ ‫בחי‬
43.‫כן‬ ‫על‬–"‫וסף‬ ‫ה‬ ‫ולד‬ ‫ה‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫העותרת‬ ‫"רואה‬"‫"פטור‬ ‫מראש‬ ‫ומבקשת‬
‫ים‬ ‫בתק‬ ‫עמידה‬ ‫ת‬ ‫מבחי‬ ‫גורף‬-‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫מיטיב‬ ‫סביבתי‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫ומכל‬
‫עצמו‬ ‫שטחה‬ ‫מתוך‬ ‫פליטותיה‬ ‫ובין‬ ‫ה‬ ‫בי‬ ‫סיבתית‬ ‫יקשור‬ ‫אשר‬‫שהיא‬ ‫תוך‬ ,
‫המתחם‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫להפטר‬ ‫מבקשת‬!‫זאת‬‫בהתאם‬
‫ל‬‫ותיה‬ ‫תוב‬‫המזהם‬ ‫מיהו‬ ‫סיבתית‬ ‫לזהות‬ ‫הצורך‬ ‫יין‬ ‫בע‬–‫תזוהה‬ ‫לא‬ ‫אם‬
‫הזיהום‬ ‫עם‬ ‫סיבתית‬–‫כאוות‬ ‫ולזהם‬ ‫להמשיך‬ ‫תוכל‬,‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫בלי‬ ‫פשה‬
‫ובלי‬‫חמור‬ ‫באופן‬ ‫יזוקה‬ ‫שכבר‬ ,‫הסמוכה‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫מתן‬
‫כיום‬ ‫מהמצב‬.
44.‫לביטול‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫עם‬ ‫מיטיב‬ ‫סעיף‬–12.15:
‫שטח‬ ‫בתוך‬ "‫"יזוזו‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ‫כי‬ ,‫העותרת‬ ‫ת‬ ‫יי‬ ‫מעו‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬
‫ופטרוכימיה‬ ‫זיקוק‬ ‫י‬ ‫מתק‬ ‫הקמת‬ ‫בסיכויי‬ ‫יפגע‬ ‫הדבר‬ ‫שכן‬ ,‫דרום‬ ‫לכיוון‬ ‫ית‬ ‫התכ‬
.‫המתחם‬ ‫בשארית‬
45.‫הח‬‫ות‬ ‫מפו‬ ‫ן‬ ‫אי‬ ‫הקיימות‬ ‫וות‬–‫ל‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬‫תמ"א‬ ‫יות‬ ‫ומדי‬ ‫מטרות‬30‫ותמ"מ‬ ,6
‫ים‬ ‫מסוכ‬ ‫חומרים‬ ‫מהם‬ ‫לרכז‬ ‫ובמקום‬–‫אליהם‬ ‫יס‬ ‫להכ‬ ‫ה‬ ‫המדי‬ ‫ת‬ ‫בכוו‬‫עוד‬
‫ח‬‫ים‬ ‫מסוכ‬ ‫ומרים‬‫יתקיימו‬ :‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫פיצים‬ ‫ו‬ ‫מזהמים‬ ,‫ו‬ ‫אחסון‬ ‫כפלי‬‫הגברה‬
‫של‬ ‫משמעותית‬! ‫ים‬ ‫סיכו‬
‫המשיבה‬ ‫מעתירת‬ ‫ללמוד‬ ‫יתן‬ ‫כך‬ ‫על‬2‫ספח‬ ,-2‫בפרק‬7.
46.‫העותרת‬ ‫באמתחת‬ ‫כאשר‬-‫זיקוק‬ ‫בית‬‫שגודלו‬ ‫חדש‬‫כ‬-1,200,‫ם‬ ‫דו‬‫אשר‬
‫בו‬ ‫ים‬ ‫המאוחס‬ ‫הדלקים‬ ‫היקף‬‫בגודלו‬ ‫מתקרב‬‫והתזקיקים‬ ‫הדלקים‬ ‫להיקף‬
‫בבז"ן‬ ‫המאוחסן‬) ‫כיום‬1.4(‫ותזקיקים‬ ‫דלקים‬ ‫מ"ק‬ ‫מיליון‬–‫מבלי‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬
‫ישן‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫שום‬–‫השאלה‬ ‫שאלת‬–?‫מתאפשר‬ ‫הדבר‬ ‫מה‬ ‫לצורך‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מהי‬
‫י‬ ‫תכ‬ ‫מפרים‬ ‫צעדים‬ ‫עשים‬ ‫לשמה‬ ‫הכוללת‬‫עומד‬ ‫ומי‬ ?‫מחוז‬ ‫יות‬ ‫ותכ‬ ‫מתאר‬ ‫ות‬
?‫מאחוריהם‬
47.‫במתחם‬ ‫וסף‬ ‫ה‬ ‫השותף‬ ‫מאת‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫לכך‬ ‫תשובה‬-‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫בתגובתו‬ .
‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫ערר‬ ‫במהלך‬-‫ואר‬ ‫מי‬2015,‫דרש‬-"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫שבמתחם‬
‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫אחסון‬ ‫יתקיים‬‫ייצוא‬ ‫למטרות‬! ‫גדולות‬ ‫בכמויות‬ ‫כלומר‬ ,
‫הוא‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬‫של‬ ‫סוג‬‫הישראליים‬ ‫הגז‬ ‫במאגרי‬ ‫שמקורו‬ ‫פט‬–‫והוא‬‫ן‬ ‫מתוכ‬
‫להגיע‬‫אדירות‬ ‫בכמויות‬-‫לז‬‫י‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫קוק‬‫דו"ח‬ ‫ראו‬ ‫זה‬ ‫)בהקשר‬
‫הגז‬ ‫שבתוך‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬-‫ספח‬ ‫כ‬ ‫מצ"ב‬7(.
48.,‫לכך‬ ‫בהמשך‬‫בז"ן‬ ‫להרחבת‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬–‫אושר‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫לזקק‬‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫בתוך‬
,‫כך‬ ‫לשם‬ .‫בחיפה‬.‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫ו‬ ‫אחסו‬ ‫דרש‬‫אלא‬ ,‫שלו‬ ‫אחסון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫דרש‬
‫פט‬ ‫ה‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫אחסון‬‫ו‬ ‫ממ‬ ‫שיזוקקו‬–‫יתן‬ ‫אלו‬ ‫תזקיקים‬ .‫תזקיקיו‬
‫הצפו‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫לאחסן‬‫האחסון‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ "‫ן‬–‫ה‬ ‫המדי‬ ‫צריכת‬ ‫למטרות‬ ‫לא‬
‫ה‬ ‫המדי‬ ‫של‬ ‫והרזרבות‬ ‫עצמה‬–‫אלא‬‫בעיקר‬! ‫דלקים‬ ‫ייצוא‬ ‫תעשיית‬ ‫למטרות‬
49.‫ה‬ ‫שבהחלטת‬ ‫בעוד‬‫ועדה‬‫ה‬‫חיפה‬ ‫מחוזית‬‫כי‬ ‫הוחלט‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אישור‬ ‫יין‬ ‫לע‬
‫אחסון‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬‫ה‬ ‫בתוך‬‫ת‬‫ית‬ ‫כ‬,‫בבז"ן‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫לזקק‬ ‫הצורך‬ ‫בשל‬,
‫"חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫אישור‬ ‫בהחלטת‬ ‫קבע‬ ‫מש‬1200"'‫ב‬–‫בז"ן‬ ‫הרחבת‬–‫יתן‬ ‫כי‬
‫זה‬ ‫חומר‬ ‫לזקק‬‫ב‬‫ל‬ ‫הסמוכה‬ ‫בז"ן‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬–‫כי‬ ‫גזר‬ ‫ש‬ ‫הרי‬‫אחסון‬
‫תזקיקיו‬–‫יהיה‬‫הקיימות‬ ‫בחוות‬‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫ות‬ ‫והמתוכ‬.
50.‫פ‬ ‫אי‬ ‫אכן‬ ‫אם‬,‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫ה‬ ‫תסגר‬ ‫עם‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬–‫חשב‬ ‫ש‬ ‫פט‬
‫ביותר‬ ‫למזהם‬‫לאומיים‬ ‫בי‬ ‫מחקרים‬ ‫לפי‬–‫פיץ‬ ‫גם‬ ‫וכן‬–‫בוודאות‬ ‫יגיע‬‫אל‬
‫ביום‬ ‫שהתקיים‬ ‫דיון‬ ‫ראו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬11.7.2016‫בועדה‬
‫התמליל‬ ‫מתוך‬ ‫לקוח‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬–‫עמוד‬45:
‫ה‬ ‫וה‬–"‫רג'י‬ ‫א‬ ‫ובל‬ " ‫היזמית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫מופיע‬–‫שטח‬ ‫אל‬ ‫ס‬ ‫כ‬ ‫כשהוא‬
‫קטע‬ ‫להלן‬ :‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫ואל‬ ,‫אלרואי‬ ,‫לכאורה‬ ‫ות‬ ‫המפו‬ ‫החוות‬
‫משיבה‬ ‫של‬ ‫העתירה‬ ‫מתוך‬ ‫טי‬ ‫רלוו‬7:
51.‫המשיבה‬ ‫לעתירת‬ ‫צורף‬ ‫אשר‬ "‫הגז‬ ‫שבתוך‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫"הקו‬ ‫בדו"ח‬ ‫כאמור‬7‫וגם‬
‫ספח‬ ‫ב‬ ‫זו‬ ‫לתגובה‬7,‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫מוסבר‬‫ק‬ ‫ע‬ ‫בתעשיית‬‫ייצוא‬ ‫למטרות‬,‫וכמויות‬
‫ה‬ ‫ממ‬ ‫שייפלטו‬ ‫הזיהום‬‫עצומות‬‫אזור‬ ‫אל‬ ‫והחדשים‬ ‫וספים‬ ‫ה‬ ‫יה‬ ‫סיכו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,
‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫אלו‬ ‫כל‬ .‫על‬ ‫כלל‬ ‫מצויים‬ ‫ם‬ ‫אי‬‫שולחן‬‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫של‬‫לא‬ ,
‫הע‬ ‫דורשת‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫ביותר‬ ‫משמעותיים‬ ‫להיות‬ ‫וצפויים‬ ,‫ו‬ ‫בח‬‫להמשיך‬ ‫ותרת‬
‫ה‬ ‫ובחי‬ ‫סביבתי‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫עול‬ ‫כל‬ ‫עליה‬ ‫ולהקל‬–‫בוודאות‬ ‫שכן‬–‫תעמוד‬ ‫לא‬
‫ב‬‫או‬ ‫סביבה‬ ‫י‬ ‫בתק‬ ‫שעומדת‬ ‫זיהום‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫תשמור‬ ‫לא‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬
‫זאת‬ ‫וכל‬ ,‫יעד‬‫יה‬ ‫שכ‬ ‫בגלל‬ ‫לא‬–‫י‬ ‫תוכ‬ ‫בגלל‬ ‫אלא‬‫עצמה‬ ‫ותיה‬–‫הן‬
‫בחוות‬ ‫ולהשתמש‬ ‫להמשיך‬ ‫והן‬ ,‫בשטחה‬ ‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫להקים‬
.‫שלה‬ ‫הקיימות‬
52.‫הכמויות‬ ‫ין‬ ‫לע‬–‫ביום‬ ‫ישיבה‬ ‫בעת‬ ‫חיפה‬ ‫המחוז‬ ‫ת‬ ‫מתכ‬ ‫שאלה‬11.7.2016
:‫כדלקמן‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫בועדה‬
53.‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫והגדלת‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫הגדלת‬ ‫בפועל‬ ‫תאפשר‬ ‫ית‬ ‫התכ‬-‫לא‬ ‫ובטח‬
.‫תם‬ ‫הקט‬‫אותם‬ ‫לבחון‬ ‫שאמורים‬ ‫השומרים‬ ‫שכל‬ ‫רק‬-! ‫רדמו‬
54.‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ,‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫לרבות‬ ,‫המעורבים‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫יודעים‬
‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬–‫לקבוע‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫מתעתד‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬
‫בתמ"מ‬6‫ותמ"א‬30–‫לקיים‬‫מקביל‬ ‫אחסון‬–"‫וגם‬ ‫"גם‬–‫הקיימות‬ ‫בחוות‬ ‫הן‬
‫תש"ן‬ ‫של‬‫ן‬ ‫ד‬ ‫החדשה‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫והן‬‫משיבה‬ ‫עתירת‬ ‫ראו‬7-‫ספח‬ ‫ב‬2.‫כפי‬
‫הערר‬ ‫בועדת‬ ‫כבר‬ ‫אמר‬ ‫ש‬–‫ביום‬ ‫בדיון‬10.5.2015:
55.‫תעשי‬ ‫מקדמת‬ ‫ה‬ ‫המדי‬‫י‬,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מהמאגרים‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫פט‬ ‫של‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫ת‬
‫שלו‬ ‫והזיהום‬ ‫האחסון‬ ‫השלכות‬ ‫את‬ ‫ת‬ ‫בוח‬ ‫ה‬ ‫ואי‬-‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הדיון‬ ‫כאשר‬
"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬–‫להתיחס‬ ‫בישראל‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫האחרו‬ ‫האפשרות‬ ‫הוא‬
‫הכמויות‬ .‫ושא‬ ‫ל‬‫מדובר‬ ‫בהן‬–‫הן‬‫אדירות‬.
56.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫פי‬ ‫על‬–‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫עמדה‬ ‫במסמך‬–‫יין‬ ‫לע‬
‫על‬ ‫תסקיר‬ ‫להיערך‬ ‫מחוייב‬ ,‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬‫פליטותיו‬ ‫השפעת‬‫ספח‬ ‫ב‬ ‫)ראו‬8‫עמדת‬
‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫י‬.(‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫ין‬
57.‫ית‬ ‫תכ‬ ‫אישור‬‫חפא"ג‬1139'‫א‬–‫סמך‬ ‫על‬ ‫עשה‬‫אשר‬ ,‫אים‬ ‫ת‬ ‫שורת‬‫העותרת‬
‫את‬ ‫ידיעתה‬ ‫משום‬ ,‫אחד‬ ‫אחד‬ ‫לבטלם‬ ‫חותרת‬.‫המרה‬ ‫האמת‬‫ד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ין‬
‫היא‬ ‫עליהם‬ ‫מתאר‬ ‫יות‬ ‫תוכ‬ ‫לסדרת‬ ,‫למטרותיה‬ ‫חוטאת‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫בטלות‬
.‫ועוד‬ ,‫מושתתת‬
58.‫מתכללת‬ ‫ראייה‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫דרשת‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ,‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫שועדת‬ ‫בעוד‬,
‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫הגדלת‬ ‫עובדת‬ ‫את‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫מתושבי‬ ‫בעקביות‬ ‫שמסתירים‬ ‫הרי‬
‫החומרים‬ ‫ו‬ ‫יאוחס‬ ‫היכן‬ ‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫להם‬ ‫מגלה‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫איש‬ ,‫באזור‬ ‫והזיהום‬
.‫מכך‬ ‫ה‬ ‫בע‬ ‫ת‬ ‫פליטות‬ ‫וכמה‬ ,‫לאזור‬ ‫סו‬ ‫שייכ‬ ‫החדשים‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬
59.‫מכל‬ ‫חמור‬–‫מסוג‬ ‫פט‬ ‫ה‬ ‫יגיע‬ ‫ו‬ ‫ממ‬ "‫"לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫שיתחיל‬ ‫ברגע‬
‫ד‬ ‫קו‬‫סט‬–, ‫אדירות‬ ‫בכמויות‬‫מפרץ‬ ‫אל‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫יסת‬ ‫כ‬ ‫לעצור‬ ‫יתן‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬
‫ו‬ ,‫חיפה‬‫ים‬ ‫וסיכו‬ ‫זיהומים‬ ‫הגדלת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫יעמדו‬ ‫התושבים‬–‫תם‬ ‫בחי‬ ‫אשר‬
‫משרד‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ,‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מערכות‬ ,‫העותרת‬ ‫מתפקיד‬ ‫היתה‬
‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ,‫הבריאות‬–‫ועוד‬–!‫לאחריה‬ ‫לא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫בטרם‬ ‫זאת‬ ‫כל‬
:‫לסיכום‬
1.‫של‬ ‫הקשה‬ ‫למצב‬ ‫חרף‬‫אצל‬ ‫התחלואה‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫תושבי‬‫החריג‬ ‫והזיהום‬–
‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫מזהמים‬ ‫בשורת‬‫תמ"א‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬ ‫סוטה‬ ‫העותרת‬ ,30‫גם‬ ‫וכן‬ ,
‫תמ"מ‬ ‫מהוראות‬6,‫ל‬ ‫ומבקשת‬‫באזור‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫הגדיל‬–‫ובמקביל‬-‫ל‬‫פטור‬
‫מיטיבים‬ ‫אים‬ ‫ת‬ ‫מסדרת‬ ‫עצמה‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שתפקידם‬‫ואשר‬
‫העיקרי‬ ‫אי‬ ‫והת‬ ,‫המהות‬ ‫היו‬-‫יות‬ ‫התכ‬ ‫סדרת‬ ‫באישור‬.
2.‫והן‬ ‫החדשה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בשטח‬ ‫הן‬ ‫מקביל‬ ‫אחסון‬ ‫להחזיק‬ ‫ת‬ ‫מתכוו‬ ‫העותרת‬
‫אחסון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫לה‬ ‫הקיימות‬ ‫בחוות‬–‫אלא‬‫שלמה‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשייה‬ ‫ממש‬
.‫גדלה‬‫בכך‬.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫קראה‬ ‫שלשמם‬ ‫ים‬ ‫האיזו‬ ‫כל‬ ‫מופרים‬! ‫בטלות‬ ‫ה‬ ‫די‬
3.‫לא‬ ‫העותרת‬‫לאוויר‬ ‫ופליטות‬ ‫י‬ ‫סיכו‬ ‫סקרי‬ ‫ערכה‬‫המתחם‬ ‫לכלל‬–‫דרש‬ ‫ש‬ ‫כפי‬
‫ה‬ ‫ממ‬ ‫וחויב‬‫את‬ ‫ידיעתה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫את‬ ,‫בו‬ ‫ן‬ ‫המתוכ‬,‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫חומרת‬
‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫להחמיר‬ ‫צפוי‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫וכי‬‫היא‬ ‫בשטחה‬ ‫פעילות‬ ‫עקב‬.‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫לפי‬
‫בשטחה‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬‫ים‬ ‫ש‬ ‫מזה‬ ‫ידעה‬ ‫קיומם‬ ‫על‬–‫למקור‬ ‫חשבים‬
‫לפליט‬.‫ה‬
4.‫העותרת‬‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫וועדת‬-‫סירב‬‫ו‬‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הערות‬ ‫להטמיע‬
‫הסביבה‬‫טרס‬ ‫אי‬ ‫בעל‬ ‫שהיה‬ ‫אף‬ ‫שעל‬ ,–‫כיוון‬‫להפחתת‬‫ות‬ ‫המאוחס‬ ‫הכמויות‬
.‫במתחם‬‫ש‬ ‫החוקית‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫כעת‬ ‫צריך‬ ‫כן‬ ‫על‬‫וצרה‬‫לה‬–‫בביטול‬
‫ים‬ ‫האיזו‬‫וערר‬ ‫גדות‬ ‫הת‬ ‫ובעקבות‬ ‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫עשו‬ ‫ש‬‫משיבה‬7.
5.‫רותיה‬ ‫בצ‬ ‫כי‬ ‫הסתירה‬ ‫העותרת‬–‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫להתאחסן‬ ‫עומד‬ ‫יה‬ ‫במתק‬ ‫גם‬ ‫וכן‬
–‫הקיים‬ ‫מבמצב‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫פיץ‬ ‫ו‬ ‫מזהם‬ ‫פט‬‫מצב‬ ‫את‬ ‫יחמיר‬ ‫שבהכרח‬ ‫דבר‬ ,
‫כולו‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הזיהום‬.
6.‫הקלות‬ ‫עוד‬ ‫כעת‬ ‫העותרת‬ ‫תדרוש‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לפי‬–‫שאין‬ ‫משום‬
‫המטרות‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לקיים‬ ‫ביכולתה‬‫מכך‬ ‫וגרוע‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ועדה‬ ‫לשמם‬–
‫בהגדלת‬ ‫תוצאתה‬.‫להפחתתם‬ ‫חלף‬ ‫והזיהום‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬
,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫התקין‬ ‫הל‬ ‫המי‬ ‫כללי‬ ‫כל‬ ‫ולפי‬‫האיסור‬ ‫בתכלית‬ ‫אסור‬‫לקבל‬
‫את‬‫אים‬ ‫הת‬ ‫הסרת‬,‫תש"ן‬ ‫בעתירת‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬1–‫ועדת‬
‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫ואת‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬2,‫אישורה‬ ‫יין‬ ‫לע‬
‫לעיל‬ ‫האמורות‬ ‫העובדות‬ ‫לאור‬ ‫מתש"ן‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫היחיד‬ ‫הסעד‬–‫ו‬ ‫הי‬
‫ביט‬‫אמת‬ ‫ולא‬ ‫חטא‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫משום‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ול‬‫ותכליתה‬ ,–‫הגדלת‬
‫האזור‬ ‫בכלל‬ ‫הזיהום‬-.‫צמצומו‬ ‫או‬ ,‫ריכוזו‬ ‫לא‬
‫רשימת‬‫ספחים‬
‫ספח‬1-‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫וי‬ ‫לשי‬ ‫תש"ן‬ ‫העותרת‬ ‫תגובת‬‫מיום‬11.4.2016
‫ספח‬2-‫המשיבה‬ ‫מצד‬ ‫הלית‬ ‫מ‬ ‫עתירה‬7‫עתירה‬ ,45873-12-16
‫ספח‬3-‫סביב‬ ‫יטור‬ ‫תוצאות‬‫ים‬ ‫מש‬ "‫חיים‬ ‫"קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬2014.‫ואחרות‬ ,
‫ספח‬4–‫משיבה‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬7‫יין‬ ‫בע‬ ,‫תש"ן‬ ‫לערר‬""‫הצפון‬ ‫קרקעות‬–‫מיום‬
2.9.2014
‫ספח‬5–‫תוצאות‬‫ווודאיים‬ ‫ים‬ ‫)מסרט‬ ‫חלקיקים‬ ‫בעבור‬ ‫גם‬ ‫ות‬ ‫האחרו‬ ‫ים‬ ‫מהש‬ ‫דיגום‬
(‫מסרטן‬ ‫)חומר‬ ‫פורמאלדהיד‬ ,(‫לאדם‬
‫ספח‬6-‫מדצמבר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬2015‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫כי‬
‫ספח‬7–‫הגז‬ ‫שבתוך‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫דו"ח‬-‫מימדי‬ ‫על‬ ‫לאומיים‬ ‫בי‬ ‫מחקרים‬
‫ת‬ ‫של‬ ‫העצומים‬ ‫הפליטות‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫עישית‬
‫ספח‬8–‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬
‫ספח‬3-‫הגדר‬ ‫על‬ ‫דיגומים‬ ‫תוצאות‬–‫פחותה‬ ‫כמותה‬ ‫בו‬ ‫המכיל‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫בטרמי‬
:"‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫יתקיים‬ ‫מאשר‬
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017
‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫בעבור‬ ‫רציף‬ ‫יטור‬-
‫ת‬ ‫בש‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫יתן‬2016‫בו‬ ,‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫ליד‬ ‫זן‬ ‫ב‬ ‫ריכוז‬ ‫מדד‬ ‫בהם‬ ‫ים‬ ‫בזמ‬ ,
‫הצפון‬ ‫בקרקעות‬ ‫שתהיה‬ ‫והתזקיקים‬ ‫הדלקים‬ ‫מכמות‬ ‫משליש‬ ‫פחות‬ ‫מרוכזת‬-‫ובלי‬
‫יפוק‬ ‫פעילות‬–‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫היא‬ ‫שאף‬-‫יממתי‬ ‫במיצוע‬–‫גבוהות‬ ‫זן‬ ‫הב‬ ‫רמות‬
–‫לתקן‬ ‫סמוכות‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬–‫על‬ ‫העומד‬3.9.‫למ"ק‬ ‫מיקרוגרם‬
‫ספח‬5-
‫אחרים‬ ‫מזהמים‬ ‫בעבור‬ ‫גם‬–‫ים‬ ‫מהתק‬ ‫חורג‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אזור‬-‫במזהם‬ ‫למשל‬
‫המסרטן‬‫פורמאלדהיד‬-‫ליד‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ , ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫ליד‬ ‫הגבוהה‬ ‫רמתו‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫יתן‬
:‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬
‫ת‬ ‫לש‬ ‫דו"ח‬ :‫מקור‬2016–‫סביבתי‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫בדיקות‬ ‫תוצאות‬–‫אפיון‬ ‫"פרויקט‬
, ‫מחקר‬ ‫שרותי‬ .‫א‬ ‫חברת‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫עבור‬ "‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬27-
30,‫במרץ‬3-4,5-6,‫אפריל‬2016
‫החלקיקים‬ ‫גם‬–‫ים‬ ‫מהתק‬ ‫חורגים‬–:‫ות‬ ‫שו‬ ‫מחלות‬ ‫לשלל‬ ‫סיכון‬ ‫שמגביר‬ ‫במצב‬
‫ספח‬7-:‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫חתירה‬
'‫ו‬ ‫סעיף‬–‫ית‬ ‫התכ‬ ‫להוראות‬-‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬–‫לצמצום‬ ‫הוראות‬ ‫קביעת‬
‫סביבתיים‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬ ‫יעת‬ ‫ומ‬
‫סעיף‬2.2.–‫סעיפים‬ ‫תתי‬‫"חפאג‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בהוראות‬ ‫ט‬ ‫וגם‬ ,‫ה,ו,ז‬1139:'‫א‬
‫תמ"מ‬6–‫פרק‬12–:‫הסביבה‬ ‫איכות‬
‫ספח‬ ‫ב‬ ‫ראו‬8-‫ין‬ ‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬.(‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬

More Related Content

Similar to תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017 (17)

הקונדנסט שבתוך הגזהקונדנסט שבתוך הגז
הקונדנסט שבתוך הגז
www.epidella.com1.1K views

More from www.epidella.com(20)

hok samchuyot.pdfhok samchuyot.pdf
hok samchuyot.pdf
www.epidella.com13 views
tyuta tirgum 16112022 1700.pdftyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
www.epidella.com151 views
post marketing__pfizer_2021.pdfpost marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdf
www.epidella.com411 views
australian_spike in the nucleus.pdfaustralian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdf
www.epidella.com371 views
מכתב___מכתב___
מכתב___
www.epidella.com1.8K views
מי חולים קשהמי חולים קשה
מי חולים קשה
www.epidella.com505 views
חולים קשה לאחר חיסון חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון
www.epidella.com372 views

תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן לענין תכנית "קרקעות הצפון" מיום 03012017

 • 1. ‫ב‬‫בחיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫ית‬ ‫הליים‬ ‫מ‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫ה‬:‫משיבה‬‫ווה‬ ‫אלה‬,.‫ת.ז‬036316735 ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬ ‫בשם‬"‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫"הפורום‬ ‫עמותת‬ ‫ובשם‬"‫החופים‬ ‫מרחוב‬‫שלומציון‬15‫טלפון‬048360224‫פקס‬048360224 :‫ומייל‬enave2609@gmail.com -‫גד‬– ‫העותרת‬1.(‫)תש"ן‬ ‫בע"מ‬ ‫רגיה‬ ‫וא‬ ‫פט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬ ‫ממשרד‬ ,‫עולמי‬ ‫ואסף‬ ‫שכטר‬ ‫יוחאי‬ ,‫גדרון‬ ‫דרור‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫אברמזון‬ ‫אפרים‬‫ביתר‬ ‫מרחוב‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬ ,'‫ושות‬2, ‫ירושלים‬ , ‫טלפון‬025654000‫ופקס‬025654001 ‫גד‬ ‫ו‬1.‫ה‬ ‫ועדת‬‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫מש‬ 2.‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ 3‫התשתיות‬ ‫משרד‬ . 4‫חיפה‬ ‫עיריית‬ . 5‫חיפה‬ ‫ייה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ . 6‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ .–‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ 7‫ווה‬ ‫אלה‬ . ‫ה‬‫משיבים‬ ‫גד‬ ‫ו‬ 8‫בז"ן‬ ‫מתחם‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ . 9‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המשותפת‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ .–‫זבולון‬ 10‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ .–‫טבעון‬ ‫קרית‬ 11‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬ . 12‫שר‬ ‫עיריית‬ . 13‫העמקים‬ ‫שער‬ ‫קיבוץ‬ . 14‫קצ"אא‬ ‫חברת‬ . ‫משיבים‬ ‫פורמאליים‬
 • 2. ‫המשיבה‬ ‫תגובת‬7‫לעת"מ‬16-10-17294 ‫מיום‬ ‫בעתירתה‬13.10.2016‫העותרת‬ ‫מתעתדת‬(‫)תש"ן‬ ‫לישראל‬ ‫פט‬ ‫תשתיות‬ ‫חברת‬, ‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫לחתור‬‫של‬ ‫העל‬‫ה‬‫ית‬ ‫תכ‬,‫עצמה‬ ‫שלה‬‫חפא"ג‬1139'‫א‬‫לחתור‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ , ‫הוראות‬ ‫תחת‬‫יות‬ ‫תכ‬‫עליהן‬ ‫והארציות‬ ‫המחוזיות‬ ‫המתאר‬‫יתה‬ ‫תוכ‬‫מושתתת‬)‫קרי‬ ‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30.( ‫הי‬ ,‫תש"ן‬ ‫חברת‬‫ה‬‫חברה‬‫בבעלות‬‫שלום‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שאמורה‬ ‫ה‬ ‫המדי‬ ‫באה‬ .‫ממשלתית‬ ‫ה‬ ‫במדי‬ ‫הבכירה‬ ‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מועדת‬ ‫ומבקשת‬ , ‫תושביה‬ ‫ובריאות‬–‫את‬ ‫ולסכן‬ ‫לזהם‬ ‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫הציבור‬-‫מושתתת‬ ‫היא‬ ‫עליה‬ ‫המתאר‬ ‫יות‬ ‫בתכ‬ ‫לקבוע‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬-‫ומבלי‬ ‫מגבלות‬-‫ה‬ ‫בתוא‬–‫תשתית‬ ‫שזו‬"‫חשובה‬". ‫האם‬‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫איש‬ ‫כמיליון‬ ‫של‬ ‫חייהם‬–?‫חשובים‬ ‫ם‬ ‫אי‬‫להקים‬ ‫מותר‬ ‫האם‬ ‫בלי‬ ?‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫כזו‬ ‫תשתית‬‫ו‬ ‫בח‬ ‫ש‬‫לשלם‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫תושבי‬ ‫על‬ ‫גזר‬ ‫האם‬ ?‫חלופות‬ ?‫ובחייהם‬ ‫בבריאותם‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫משלמים‬ ‫שהם‬ ‫הכבד‬ ‫המחיר‬ ‫על‬ ‫וספים‬ ‫מחירים‬‫האם‬ ‫האמיתיים‬ ‫יה‬ ‫סיכו‬ ‫אשר‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫לקדם‬ ‫להמשיך‬ ‫מותר‬‫ב‬ ‫לא‬ ‫כלל‬?‫ו‬ ‫ח‬ ‫חדש‬ ‫פטרוכימי‬ ‫מתחם‬ ‫לפתוח‬ ‫הממשלתית‬ ‫העותרת‬ ‫ת‬ ‫שבכוו‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫במימדיו‬ ‫ועצום‬, ‫זאת‬ ‫כל‬‫תעשיית‬ ‫לצרכי‬‫ייצוא‬,‫ומ‬‫שברשותה‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫של‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫בלי‬,‫אף‬ ‫אלא‬ , ‫מבקשת‬ ‫שהעותרת‬‫כעת‬‫להמשיך‬‫משיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לטובתה‬ ‫קטה‬ ‫ש‬ ‫האפלייה‬ ‫את‬1, ‫מעליה‬ ‫ולהקל‬‫עוד‬‫סביבתיות‬ ‫מגבלות‬ ‫שורת‬‫אשר‬ ,‫ה‬‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וצבו‬‫המקצועיים‬ ‫ושאי‬ ‫ל‬ ‫המוסמכים‬.‫בישראל‬ ‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫הבריאות‬ ‫משמעה‬ ,‫תש"ן‬ ‫עתירת‬ ‫קבלת‬‫כי‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרות‬‫ה‬ ‫תתקיימ‬ ‫לא‬,‫וש‬‫תוחמר‬‫התחלואה‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫החריגה‬ ‫והתמותה‬-‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫באזור‬‫שבעתיים‬)‫תחלואה‬‫קשור‬ ‫אשר‬‫ה‬ ‫סיבתי‬ ‫בקשר‬–‫הסביבת‬ ‫לזיהום‬.(‫י‬ ,‫בעתירתה‬‫מ‬ ‫העותרת‬ ‫חותרת‬‫מטרת‬ ‫תחת‬,‫עצמה‬ ‫שלה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬‫הוראות‬ ‫בפתיח‬ ‫ככתוב‬ :‫ית‬ ‫התכ‬","‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בדבר‬ ‫הוראות‬ ‫לקבוע‬‫לדוגמה‬ ‫עוד‬ ‫וכעולה‬ ‫בסעיף‬2.1‫ית‬ ‫התכ‬ ‫להוראות‬ '‫ו‬ "‫הוראות‬ ‫קביעת‬‫לצמצום‬‫יעת‬ ‫ומ‬‫סביבתיים‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬" ‫לא‬ ‫מבקשת‬ ,‫בעתירתה‬ ‫תש"ן‬‫יעה‬ ‫מ‬ ‫ולא‬ ‫צמצום‬–‫אלא‬‫הגדלה‬ ‫זאת‬‫בסתירה‬‫גמורה‬‫מבוססת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫עליהן‬ ‫התמ"אות‬ ‫יות‬ ‫למדי‬‫ובסתירה‬ , .‫האזור‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫ים‬ ‫השו‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהותוותה‬ ‫יות‬ ‫למדי‬
 • 3. ‫מבוא‬ ‫א‬.‫ה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ין‬ ‫לע‬ ‫החלטה‬‫העתירה‬ ‫שוא‬–‫מאפשרת‬‫בית‬ ‫הקמת‬ ‫המשיבה‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ,‫הזיהום‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ‫חדש‬ ‫זיקוק‬7‫עתרה‬‫בעת‬‫"מ‬ 16-12-45873: 1.‫ביום‬11.7.2016‫ית‬ ‫תכ‬ ‫אושרה‬‫המשיבה‬ ‫ע"י‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬1‫יזמית‬ ‫והדין‬ ‫הצדק‬ ‫מן‬ ‫שלא‬ ‫זכתה‬ ,‫תש"ן‬ ‫הממשלתית‬ ‫העותרת‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬-‫לקבל‬‫שורת‬ ,‫תמוהות‬ ‫הקלות‬‫ו‬‫היתר‬ ‫בין‬–‫מהותיים‬ ‫אים‬ ‫מת‬ ‫גם‬–‫הוצב‬ ‫אשר‬‫ו‬‫עמדות‬ ‫עקב‬ ‫והמשיבה‬ ,‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬7. 2.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בסביבת‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫השלכות‬ ‫יין‬ ‫לע‬–‫המשיבה‬2‫קבעה‬ ‫אים‬ ‫ת‬ ‫שורת‬–‫כ‬ ‫יבטיחו‬ ‫אשר‬‫זיהום‬ ‫י‬,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מן‬‫החוצה‬ ‫יחרוג‬ ‫לא‬,‫בהתאם‬ ‫להוראות‬‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30.(‫ושא‬ ‫ב‬ ‫פירוט‬ ‫בהמשך‬ ‫)ראו‬‫אי‬ ‫ת‬ ‫כדוגמת‬1.3: 3.,‫העותרת‬ ‫הצהירה‬ ,‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫ועדת‬ ‫י‬ ‫דיו‬ ‫במהלך‬‫גם‬ ‫לעמוד‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫אי‬ ‫בת‬‫ש‬ ‫בין‬‫אחרים‬ ‫אים‬ ‫ת‬ ‫ורת‬. 4.‫מ‬ ‫באמצעות‬ ,‫ה‬ ‫המדי‬ ‫באה‬,‫התשתיות‬ ‫שרד‬‫בתגובה‬ ‫ת‬ ‫וטוע‬‫ואר‬ ‫מי‬2015 ‫בסעיף‬12.4,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בתיק‬:‫כדלקמן‬ ‫כי‬ ‫לקביעה‬ ‫גדים‬ ‫"מת‬‫סביבתו‬ ‫על‬ ‫וספות‬ ‫מגבלות‬ ‫יטיל‬ ‫לא‬ ‫המתקן‬– ‫מדובר‬‫בארץ‬ ‫מהגדולים‬ ‫רגיה‬ ‫א‬ ‫מתקן‬ ‫על‬‫הזיקוק‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫מזין‬ ‫אשר‬ ‫ויש‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫יה‬ ‫ההת‬ ‫הצפון...לפיכך‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫בארץ‬ ‫הגדול‬ "‫להסירה‬ 5.‫הוא‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫משטח‬ ‫בכמחצית‬ ‫המחזיק‬‫)שטח‬ ‫כ‬ ‫ית‬ ‫התכ‬-1170(‫ם‬ ‫דו‬–‫שותפות‬ ‫לו‬ ‫ויש‬ ‫מאחר‬‫העותרת‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫במסגרת‬. ‫סביבתו‬ ‫על‬ ‫וספות‬ ‫מגבלות‬ ‫להטיל‬ ‫למתקן‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫להצהרתו‬ ‫כן‬ ‫על‬-‫יש‬ ‫במתחם‬ ‫וסף‬ "‫בית‬ ‫"בעל‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ,‫רב‬ ‫משקל‬.‫הסכם‬ ‫מכורח‬ 6.‫בסעיפים‬ ,‫בהחלטתה‬166-174‫משיבה‬ ,‫להחלטה‬1‫היזם‬ ‫את‬ ‫ביכרה‬‫הממשלתי‬ ‫שותפו‬ ‫ואת‬–‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫ופטרה‬ ,‫אותם‬‫שלא‬ ‫מהצורך‬‫י‬ ‫מתק‬ ‫לחרוג‬ ‫בצמוד‬ ‫הסביבה‬‫ה‬ ‫שו‬ ‫וכך‬ ,‫לגדר‬‫פתח‬ ‫ו‬ ,‫טיים‬ ‫הרלוו‬ ‫הסעיפים‬ ‫וסח‬ ‫בהתאם‬ ‫ל‬ ‫פתח‬‫יזמים‬‫הממשלתי‬‫ים‬‫ומחוץ‬ ‫בצמוד‬ ‫הסביבה‬ ‫בערכי‬ ‫לעמוד‬ ‫להידרש‬ ‫שלא‬ .‫המתקן‬ ‫לגדר‬
 • 4. ‫הסביבה‬ ‫ערכי‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬–‫ואשר‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועים‬ ‫הערכים‬ ‫ם‬ ‫הי‬ ‫מהם‬ ‫חריגה‬–.‫סביר‬ ‫לא‬ ‫אויר‬ ‫לזיהום‬ ‫חשבת‬ ‫ו‬ ,‫החוק‬ ‫על‬ ‫עבירה‬ ‫היא‬ 7.‫לביטול‬ ‫דאגה‬ ‫העותרת‬‫ב‬ ‫החלק‬‫סעיף‬1.3,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫להוראות‬‫על‬ ‫יטור‬ ‫ל‬ ‫הקורא‬ ‫המפעל‬ ‫גדר‬-‫הסיבתי‬ ‫הקשר‬ ‫יוכח‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫בכדי‬‫הספציפי‬‫שלה‬‫לזיהום‬ ‫חריג‬ ‫אויר‬–‫העותרת‬ ‫שהסבירה‬ ‫וכפי‬ ,‫באזור‬‫ב‬ ‫עצמה‬‫וי‬ ‫שי‬ ‫על‬ ‫שלה‬ ‫תגובה‬ ‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬-‫מיום‬11.4.2016–‫בסעיף‬10‫)מצ"ב‬‫ספח‬ ‫כ‬1-‫תגובת‬ (‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫וי‬ ‫לשי‬ ‫תש"ן‬: ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫את‬ ‫דורש‬ ‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫"חוק‬‫סיבתי‬ ‫קשר‬‫בין‬ ‫המזהם‬ ‫פעילות‬‫לבין‬‫הסביבה‬ ‫ערכי‬‫וגע‬ ‫ה‬ ‫בכל‬ .‫באזור‬ ‫האיסור‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫יש‬ ‫ו‬ ‫יי‬ ‫לע‬‫מי‬ ‫על‬ ‫חל‬‫זיהום‬ ‫את‬ ‫שגורם‬ ‫האוויר‬..."‫המזהם‬ ‫הגורם‬ ‫של‬ ‫בסביבתו‬ ‫שמצוי‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫בסעיף‬11:‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫הכח‬ ‫באי‬ ‫ו‬ ‫ציי‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫מטיל‬ ‫"החוק‬‫מי‬‫שלו‬ ‫שבפעולותיו‬‫לחריגה‬ ‫גורם‬ ‫הסביבה‬ ‫מערכי‬‫והוא‬‫זה‬‫הבלתי‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫גורם‬ ‫אשר‬ ."‫סביר‬ 8.‫המשיבה‬1‫העותרת‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫תמוה‬ ‫באופן‬ ‫קיבלה‬–‫היא‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫תהא‬ ‫ה‬‫לזיהום‬ ‫אחראית‬,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יישום‬ ‫לאחר‬ ‫שיהיה‬ ‫החריג‬‫סעיף‬ ‫הוראת‬ ‫וכי‬1.3 ‫תוצאתית‬ ‫היא‬,‫וזאת‬‫אפלייה‬ ‫קיטת‬ ‫תוך‬–‫ית‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫לא‬ ‫מקה‬ ‫וה‬-‫ו‬‫בחוסר‬ ,‫בפועל‬ ‫המציאות‬ ‫וכח‬ ‫ל‬ ‫יים‬ ‫עי‬ ‫ועצימת‬ ‫י‬ ‫קיצו‬ ‫סבירות‬‫שכ‬‫על‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫דווקא‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ,‫המפעל‬ ‫גדר‬‫לבחון‬ ‫היה‬ ‫בכוחו‬ ‫אשר‬ ‫משמעותי‬ ‫ואמצעי‬ ‫העיקרי‬ ‫הכלי‬ ‫יה‬‫האם‬ ‫אכן‬‫תש"ן‬‫החריג‬ ‫הזיהום‬ ‫מקור‬ ‫היא‬–‫ותיה‬ ‫שכ‬ ‫שמא‬ ‫או‬‫שלא‬ ‫להתריע‬ ‫וכך‬ , ‫תזהם‬–‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ותשמור‬. 9.‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫באזור‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫להבטיח‬ ‫ועד‬ ‫ש‬ ,‫זה‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫הפרת‬ ‫בעורמה‬ ‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫הכשרת‬ ‫לרבות‬ ,‫בהחלטה‬ ‫אחרים‬ ‫כשלים‬ ‫שורת‬-‫היוו‬ ‫המשיבה‬ ‫מצד‬ ‫הלית‬ ‫מ‬ ‫עתירה‬ ‫להגשת‬ ‫עילה‬7‫עתירה‬ ,45873-12-16‫להלן‬ ‫)ראו‬ ‫פרקים‬7-1‫ב‬‫עתירה‬16-12-45873‫ספח‬ ‫כ‬ ‫המצ"ב‬ ,2.(
 • 5. ‫ב‬.‫חוות‬‫המיכלים‬‫הקיימות‬‫של‬‫העותרת‬‫טבעון‬ ‫אלרואי‬ ,‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫שמן‬ ‫ובחוף‬-‫ם‬ ‫הי‬‫ולפיכך‬ ,‫משמעותי‬ ‫זיהום‬ ‫מקור‬-‫בע‬ ‫שי‬ ‫הזיהום‬ ‫מחוות‬‫מיכלים‬‫מהן‬ ‫גדולה‬-‫בגודל‬1.28‫מ"ק‬ ‫מיליון‬–:‫עצום‬ ‫מחובת‬ ‫עצמה‬ ‫לפטור‬ ‫ביקשה‬ ‫העותרת‬ ,‫יחה‬ ‫וז‬ "‫ה‬ ‫"קט‬ ‫מזהמת‬ ‫ה‬ ‫שה‬ ‫ה‬ ‫בתוא‬ .‫גדרותיה‬ ‫על‬ ‫יטור‬ ‫ה‬‫אל‬ ‫ות‬ ‫טע‬‫חטאו‬ ,‫ו‬‫ל‬‫העוסקים‬ ‫כל‬ ‫יודעים‬ ‫וזאת‬ ,‫מציאות‬ .‫במלאכה‬‫רק‬ ,‫פליטה‬ ‫מהיתר‬ ‫פטור‬ ‫קיבל‬ ‫אשר‬ ,‫משמעותי‬ ‫מזהם‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫העותרת‬ ,‫ממשלתי‬ ‫יזם‬ ‫היותו‬ ‫בגין‬,‫ה‬ ‫המדי‬ ‫של‬ ‫ים‬ ‫צרכ‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫בקשרי‬ ‫הקשור‬ ,‫הבטחון‬ ‫מערכת‬ ‫לרבות‬‫ו‬‫ש‬ ‫ובטח‬ ‫בטח‬‫פליטות‬ ‫בגין‬ ‫לא‬"‫מוכות‬ "‫יסו‬ ‫ש‬ ‫כפי‬ ‫לטעון‬‫העותרת‬ ‫ציגי‬.‫ויות‬ ‫הזדמ‬ ‫במספר‬ 10.‫חיים‬ ‫בקרית‬ ‫תש"ן‬ ‫מתחם‬ ‫מגדר‬ ‫דיגומים‬ ‫תוצאות‬ ‫ת‬ ‫בבחי‬ ‫די‬ ,‫ולראיה‬–‫חווה‬ ‫ים‬ ‫מאוחס‬ ‫בה‬ ‫אשר‬‫כעת‬‫משליש‬ ‫פחות‬‫שתאוחסן‬ ‫מהתכולה‬‫ב"קרקעות‬ ."‫הצפון‬‫המזהם‬ ‫של‬ ‫יטור‬ ‫תוצאות‬ ‫בדיקת‬"‫זן‬ ‫"ב‬ ‫המסרטן‬–‫כי‬ ‫מעידה‬‫ערכיו‬ ‫מתקרבים‬‫היעד‬ ‫ערכי‬ ‫אל‬-‫בין‬ ,‫למשל‬ ‫עים‬ ‫ו‬36%-87%‫היעד‬ ‫מערך‬-‫על‬ ‫העומד‬ 3.9‫מיקרוגרם‬‫למ"ק‬‫זו‬ ,‫כלומר‬ .‫ש‬ ‫לכך‬ ‫ראיה‬‫"קרקעות‬ ‫החדש‬ ‫הזיקוק‬ ‫בבית‬ ‫בו‬ "‫הצפון‬‫פי‬ ‫יתקיים‬3‫מזה‬-‫רכיב‬‫לבדו‬ ‫המיכול‬-‫הכמויות‬ ‫גודל‬ ‫לפי‬ ‫ות‬ ‫המאוחס‬-‫ל‬ ‫צפוי‬‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫והסביבה‬ ‫היעד‬ ‫י‬ ‫מתק‬ ‫חרוג‬‫ית‬ ‫התכ‬.,‫וסף‬ ‫ב‬ ‫יתבצע‬ ‫באתר‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫יפוק‬‫יעבדו‬ ‫באתר‬ ‫המיכלים‬ ‫כלומר‬ ,‫משמעותי‬ ,‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬‫ו‬‫המיכלים‬ ‫עבודת‬ ‫מידת‬ ‫היות‬ ‫משום‬–‫המשפיע‬ ‫וסף‬ ‫רכיב‬ ‫הפליטות‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬–‫למתחם‬ ‫צפויות‬–‫עצמו‬ ‫בשל‬-‫אדירות‬ ‫פליטות‬ .‫סביבתו‬ ‫כלפי‬ ‫זה‬ ‫לזיהום‬ ‫האחראית‬–‫ת‬‫לא‬ ,‫עצמה‬ ‫ש"ן‬‫ראו‬ ‫זה‬ ‫)בהקשר‬ ! ‫ותיה‬ ‫שכ‬‫ב‬‫ס‬‫פח‬ 3-.(‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫מפת‬ ‫על‬ ‫דיגומים‬ ‫תוצאות‬ ‫תאריך‬‫זן‬ ‫ב‬ ‫רמות‬ ‫בממוצע‬ ‫מדדו‬ ‫ש‬ ‫יממתי‬ ‫התקן‬ ‫)ממוצע‬ (‫יממתי‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫אתר‬ 24-25.3.2014 ‫חיים‬ .‫ק‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ 1.94 1.70 3.4 3.9 3.9 3.9 ‫כ‬-50%‫מהתקן‬ ‫כ‬-43%‫מהתקן‬ ‫כ‬-87%‫מהתקן‬ 16-17.3.2014 ‫חיים‬ .‫ק‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ 1.75 1.42 2.54 3.9 3.9 3.9 ‫כ‬-45%‫מהתקן‬ ‫כ‬-36%‫מהתקן‬ ‫כ‬-65%‫מהתקן‬ 23-24.2.2014 ‫חיים‬ .‫ק‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ 3.08 2.88 1.92 3.9 3.9 3.9 ‫כ‬-79%‫מהתקן‬ ‫כ‬-74%‫מהתקן‬ ‫שיחרגו‬ ‫מזהמים‬ ‫עוד‬ ‫ם‬ ‫יש‬ ,‫בחן‬ ‫ש‬ ‫אחד‬ ‫מזהם‬ ‫רק‬ ‫וזהו‬‫משיבה‬ ‫שהתריעה‬ ‫כפי‬ , 7-" ‫בתיק‬ ‫שלה‬ ‫הדעת‬ ‫בחוות‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬–‫מיום‬2.9.2014‫ספח‬ ‫כ‬ ‫)מצ"ב‬ 4(‫בעבור‬ ‫גם‬ ‫ות‬ ‫האחרו‬ ‫ים‬ ‫מהש‬ ‫דיגום‬ ‫תוצאות‬ ‫מובאות‬ ,‫זאת‬ ‫להמחיש‬ ‫כדי‬ ,(‫מסרטן‬ ‫)חומר‬ ‫פורמאלדהיד‬ ,(‫לאדם‬ ‫ווודאיים‬ ‫ים‬ ‫)מסרט‬ ‫חלקיקים‬‫)מצ"ב‬– '‫מס‬ ‫ספח‬5(
 • 6. ‫ג‬.‫העותרת‬‫בעתירה‬ ‫דורשת‬16-10-17294‫במפרץ‬ ‫להגדיל‬ ‫לה‬ ‫שיותר‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫חיפה‬‫החריג‬-‫התחלואה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מכך‬ ‫יוצא‬ ‫וכפועל‬ ‫החריגה‬‫תמ"מ‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬ ‫גמורה‬ ‫בסטייה‬ ‫וזאת‬ ,6‫ותמ"א‬ ,30, ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ומהוראות‬‫שלה‬:‫עצמן‬ 11.‫עתירתה‬ ‫במסגרת‬17294-10-16‫ביקש‬ ,‫ה‬‫הבאים‬ ‫הסעדים‬ ‫את‬ ‫העותרת‬ ‫כ‬‫ד‬‫ל‬:‫קמן‬:‫כדלקמן‬ ‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬ ‫שורת‬ ‫של‬ ‫ביטול‬ 12.‫סעיפים‬1.1,.1.2,12.7.4‫גם‬ ‫וכן‬ ,.12.15-‫ביטולם‬ ‫מבוקש‬ ‫אשר‬-‫להלן‬ ‫ייקראו‬ "‫סעיפי‬‫ם‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫עם‬ ‫מיטיבים‬‫לביטול‬." 13.‫סעיף‬‫מיטיב‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫עם‬‫ל‬‫ביטול‬-1.1:‫יבחן‬ ‫היזם‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫בחווה‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫של‬ ‫פריסה‬ ‫חלופות‬–‫זיהום‬ ‫של‬ ‫השפעות‬ ‫לצמצמם‬ ‫כדי‬ ‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫האוויר‬–‫ו‬ ‫ממ‬" :‫יהיה‬ ‫יה‬ ‫הב‬ ‫להיתר‬ ‫אי‬ ‫ת‬ .‫וי‬ ‫בי‬ ‫תשריט‬ ‫הגשת‬ "‫ים‬ ‫המתק‬ ‫לפריסת‬ ‫חלופות‬ ‫ו‬ ‫בח‬ ‫ש‬ ‫לאחר‬ ‫י‬ ‫עדכ‬: 14.,‫ית‬ ‫לתכ‬ ‫היזם‬ ‫בתסקיר‬‫החריג‬ ‫הזיהום‬ ‫במצב‬ ‫התחשבות‬ ‫התקיימה‬ ‫לא‬ ‫בו‬ ‫מדד‬ ‫ש‬) ‫במציאות‬‫לאחר‬‫ערך‬ ‫ש‬‫התסקיר‬(‫בתח‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫)שב‬ ‫ימין‬ ‫ב‬ ‫בקרית‬ ‫טור‬- (‫אתא‬ .‫ק‬‫זיהום‬ ‫הכיצד‬ ‫בבירור‬ ‫לראות‬ ‫יתן‬‫האו‬‫ו‬‫יר‬‫ית‬ ‫מתכ‬‫היזם‬-‫חורג‬ ‫ב‬‫מובהק‬ ‫אופן‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫משטח‬‫ה‬ ‫ממ‬ ‫וכתוצאה‬ ‫לפעילותו‬ ‫סיבתי‬ ‫בקשר‬,–‫ותוך‬ ‫כך‬‫מזהם‬‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫בחומרים‬,‫שר‬ ,‫ביאליק‬ ,‫אתא‬ ‫בקרית‬ ‫מגורים‬ ‫ות‬ ‫שכו‬ ‫ועוד‬ ‫טבעון‬ ,‫רכסים‬ ,‫חיפה‬–‫גם‬ ‫כמו‬‫עובדים‬ ‫אלפי‬ ‫מצויים‬ ‫בהם‬ ‫תעסוקה‬ ‫אזורי‬ ‫יום‬ ‫מדי‬-‫המפרץ‬ ‫בחוצות‬,‫פוסט‬ ‫הצ'ק‬ ,‫המפרץ‬ ‫לב‬ ,‫קר‬‫י‬.‫חום‬ ‫ית‬
 • 7. ‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫תסקיר‬ ‫מתוך‬ ‫לקוחה‬ ‫ה‬ ‫התמו‬-‫חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫של‬1139.'‫א‬ 15.‫באזור‬ ‫לקום‬ ‫צפויה‬ ‫היזם‬ ‫ית‬ ‫תכ‬‫כיום‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫בו‬ ‫אזור‬ ,‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫חומרים‬ ‫רווי‬ ‫זיהום‬‫גם‬ ,‫בהיקפו‬ ‫חריג‬.‫להקמתו‬ ‫טרם‬ ,‫למשל‬‫מזהמים‬ ‫משורת‬ ‫אחד‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬ ,"‫זן‬ ‫"ב‬ ‫המסרטן‬ ‫המזהם‬ ‫בעבור‬ ‫דגים‬ :‫חריגות‬ ‫ברמות‬ :‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫זו‬
 • 8. ‫בסעיף‬ ‫המידע‬ ‫מקור‬ ‫ראו‬1. 1 ‫או‬ ‫איכות‬ ‫ערכי‬ ‫לעדכון‬ ‫רקע‬ ‫"מסמך‬ ‫דו"ח‬ :‫דו"חות‬ ‫י‬ ‫בש‬‫מיום‬ "‫ויר‬20.12.2015‫להג‬ ‫המשרד‬ ,,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫לש‬ ‫בישראל‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫"מצב‬ ‫תי‬ ‫ש‬ ‫דו"ח‬ ‫וכן‬2015,"‫מאת‬‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬‫הסביבה‬ :‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫זו‬
 • 9. 16.‫כי‬ ,‫יודגש‬‫לזי‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מתייחס‬ ‫לעיל‬ ‫הסעיפים‬ ‫י‬ ‫בש‬ ‫האמור‬‫האוויר‬ ‫הום‬‫בע‬ ‫שי‬ ‫מהמתחם‬ ‫מכמחצית‬,‫י‬ ‫הש‬ ‫בחצי‬ ‫כאשר‬‫גם‬ ‫מזהמות‬ ‫פעילויות‬ ‫ות‬ ‫מתוכ‬.‫כן‬ ‫המתחם‬ ‫שארית‬ ‫את‬ ‫כי‬ ,‫הממשלתי‬ ‫היזם‬ ‫יודע‬ ‫גם‬ ‫יודע‬–‫למשרד‬ ‫לתת‬ ‫הבטיח‬ ‫המתחם‬ ‫בשארית‬ ‫וכי‬ ,‫התשתיות‬‫מזהמים‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫מפעלים‬ ‫יקומו‬‫)ביעוד‬ (‫זיקוק‬ ‫של‬ ‫קרקע‬‫כח‬ ‫ת‬ ‫משרפה/תח‬ ‫לצד‬ ,,‫פיץ‬ ‫גז‬ ‫וחוות‬ ‫מזהמת‬‫אשר‬ ‫רכיבים‬ ‫כלל‬‫כללו‬ ‫לא‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בתסקיר‬‫על‬ ‫הרעילות‬ ‫פליטותיהם‬ ‫חושבו‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫ואשר‬ ‫ים‬ ‫השו‬ ‫סוגיהן‬.‫הזיהום‬ ‫מפת‬ ,‫כלומר‬–‫המתחם‬ ‫מן‬ ‫האמיתית‬–‫תהא‬‫חמורה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬‫משילוב‬‫המוצג‬‫ים‬.‫לעיל‬‫פגועה‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫יצחת‬ ‫מוות‬ ‫מכת‬ ‫קשות‬. 17.‫ה‬ ‫לחם‬ ,‫כן‬ ‫על‬‫בעתירה‬ ‫הממשלתי‬ ‫יזם‬17294-10-16,‫שלא‬‫ל‬ ‫ות‬ ‫להיע‬‫שורת‬ ‫מיטיבים‬ ‫סעיפים‬‫הציבור‬ ‫לבריאות‬‫למשל‬ ‫וספציפית‬ ,-‫מיטיב‬ ‫סעיף‬1.1- ‫ו‬,‫יו‬ ‫מתק‬ ‫פריסת‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬‫ושיקולים‬ ‫טרסים‬ ‫מאי‬ ‫וזאת‬‫חשבון‬ ‫על‬ ,‫זרים‬ ‫ב‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬‫שמצבו‬–‫כיום‬ ‫כבר‬‫חריג‬.‫י‬ ‫קיצו‬ ‫באופן‬‫זאת‬ ‫ב‬‫משרד‬ ‫מול‬ ‫שלו‬ ‫בהסכם‬ ‫לעמוד‬ ‫כדי‬‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ומול‬ ‫התשתיות‬, ‫יהם‬ ‫ש‬‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬‫יים‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ין‬ ‫לע‬–‫התשתיות‬ ‫משרד‬-‫בה‬ ‫להקים‬ ‫רוצה‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫הג‬ ‫משרד‬ ,‫ייצוא‬ ‫תעשיית‬–‫משריפה‬ ‫בה‬ ‫להקים‬ ‫רוצה‬‫וי‬ ‫שי‬ . ‫יפגע‬ ‫הפריסה‬‫ו‬ ‫שית‬ ‫בהסכמיו‬‫לעוד‬ ‫מקום‬‫במתחם‬ ‫מזהמות‬ ‫פעילויות‬)‫ראו‬ ‫משיבה‬ ‫בעתירת‬7‫בפרק‬5‫למשל‬‫המצ"ב‬ ,‫זו‬ ‫לתגובה‬-‫ספח‬ ‫כ‬2(.
 • 10. 18.‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫לפי‬ ,‫העותרת‬68,‫לעתירתה‬‫כי‬ ‫לכך‬ ‫מודעת‬‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫הסביבה‬‫עבור‬ ‫ה‬ ‫מע‬ ‫לתת‬ ‫גם‬ ‫צריך‬: "‫כפי‬ ,‫שליליות‬ ‫השפעות‬ ‫לצמצום‬ ‫או‬ ‫יעה‬ ‫למ‬ ‫הדרושים‬ ‫האמצעים‬ "‫ות‬ ‫בתק‬ ‫קבע‬ ‫ש‬ 19.‫הלכה‬ ‫ליישם‬ ‫בכדי‬ ‫יה‬ ‫מתק‬ ‫פריסת‬ ‫את‬ ‫ות‬ ‫לש‬ ‫עליה‬ ‫כי‬ , ‫לעותרת‬ ‫מסר‬ ‫כי‬ ‫ה‬ ‫וה‬ ,‫התסקיר‬ ‫של‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬ ‫את‬ ‫למעשה‬‫מהמתחם‬ ‫שליליות‬ ‫השפעות‬ ‫ולצמצם‬- ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מושתתת‬ ‫עליה‬ ‫המתאר‬ ‫יות‬ ‫מתוכ‬ ‫העולה‬ ‫יות‬ ‫למדי‬ ‫בהתאם‬-‫ואי‬‫לו‬ "‫חוקי‬ ‫"לא‬ ‫שזה‬ ‫הרי‬ ,‫העותרת‬ ‫של‬ ‫לדידה‬!!!‫גישתה‬ ‫וזו‬ ,‫העותרת‬ ‫זו‬‫לסוגייה‬ ‫ה‬‫ייחודית‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הקשה‬ ‫התחלואה‬ ‫של‬‫חיים‬ ‫ו‬ ‫יי‬ ‫שע‬ ‫ספציפי‬ ‫מקרה‬ , .‫ומוות‬ ,‫לשיטתה‬‫די‬‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫במדי‬ ‫ביותר‬ ‫החולים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫ם‬–‫לחלות‬ ‫יהא‬‫עוד‬ ‫יותר‬!‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫במדי‬ ‫בסרטן‬ ‫ביותר‬ ‫החולות‬ ‫שים‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫ן‬ ‫די‬‫שר‬ ‫ב‬ ‫המתגוררות‬ ‫יהיה‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫המתחם‬ ‫מול‬ ‫ממש‬! ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫לחלות‬‫של‬ ‫ם‬ ‫די‬ ‫אצלם‬ ‫התושבים‬‫עודפי‬‫ה‬‫תחלואה‬‫ה‬‫ב‬ ‫חריגים‬‫ב‬ ‫יותר‬‫היקפם‬–‫והקשורים‬ ‫לזיהום‬ ‫סיבתי‬ ‫בקשר‬‫התעשייתי‬(‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫לשיטת‬ ‫)כך‬ ,-‫עוד‬ ‫לחלות‬ ‫יותר‬ ‫ים‬ ‫מו‬ ‫עשרות‬ ‫פי‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ולמות‬ ,. ‫העתירה‬ ‫קבלת‬ ,‫מכך‬ ‫חמור‬ ‫ואף‬-‫שיוולדו‬ ‫הילדים‬ ‫כמות‬ ‫הגדלת‬ ‫משמעה‬‫בטרם‬ ‫מוך‬ ‫לידה‬ ‫במשקל‬ ,‫פגים‬ ,‫עת‬-‫התעשייה‬ ‫לאזורי‬ ‫בקרבה‬ ‫מגוריהם‬ ‫בשל‬ .‫הכבדה‬ ‫את‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫חווה‬ ‫וכבר‬‫עמדה‬ ‫ייר‬ ‫ב‬ ‫דעתו‬‫מדצמבר‬2015‫אותו‬ , ‫משיבה‬ ‫צירפה‬7,‫לעתירתה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫כי‬–‫ה‬ ‫ממ‬ ‫שהוסרו‬ ‫משום‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ות‬ ‫ההג‬‫הציבור‬)‫ספח‬ ‫ב‬ ‫מצ"ב‬6–.(‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬ 20.‫המשיבה‬ ‫בהחלטת‬ ‫כי‬ ,‫ויודגש‬2,‫אחת‬ ‫לא‬ ‫הוזכר‬ ,‫הי‬ ‫המקרה‬‫י‬‫והחריג‬ ‫חודי‬‫של‬ ,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫מיוחדת‬ ‫התייחסות‬ ‫המצריך‬-‫סעיפים‬ ‫כלשון‬‫משיבה‬ ‫להחלטת‬1: 148,150,155,159,179.‫ועוד‬ , 21.‫כעת‬,‫הממשלתית‬ ‫העותרת‬ ‫לבקשת‬ ,‫י‬‫י‬‫ים‬ ‫ומסרט‬ ‫רעילים‬ ‫מזהמים‬ ‫פלטו‬ ‫גדו‬ ‫בהיקף‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ל‬‫היום‬ ‫החריג‬ ‫מהמצב‬-‫באזור‬ ‫רחבות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫על‬. ‫בכך‬–‫ה‬ ‫כוו‬ ‫שום‬ ‫לה‬ ‫הייתה‬ ‫ולא‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫תש"ן‬ ‫מוכיחה‬‫במטר‬ ‫לעמוד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ת‬ :‫קרי‬ ,‫עצמה‬ ‫היא‬ ‫שקבעה‬ "‫הוראות‬ ‫קביעת‬‫יעת‬ ‫ומ‬ ‫לצמצום‬‫סביבתיים‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬." 22.‫מידה‬ ‫ה‬ ‫בק‬ ‫עולה‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫שכן‬ ,‫חוקית‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ,‫עצמה‬ ‫עתירתה‬ ‫כי‬ ,‫העותרת‬ ‫יודעת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫בטרם‬ ‫מטרותיה‬ ‫עם‬ ‫אחד‬–‫גם‬ ‫כמו‬‫הגדרות‬ ‫עם‬‫תמ‬"‫מ‬6 (‫)המאושרת‬‫ו‬ ,‫כן‬‫תמ‬"‫א‬30(‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫)שאושרה‬ :‫כדלקמן‬
 • 11. ‫תמ"מ‬6:‫הוראות‬ ‫בתוך‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫סעיף‬‫ית‬ ‫התכ‬‫תמ"מ‬6–‫פרק‬12: ‫יות‬ ‫מדי‬ ‫של‬ ‫בגיבושה‬ ‫מתמקדת‬ ‫ית‬ ‫"התכ‬‫הסביבתיים‬ ‫המפגעים‬ ‫לצמצום‬ ,‫מהמפעלים‬ ‫ובעים‬ ‫ה‬ ‫הסיכון‬ ‫ורמת‬" ‫ה‬ ‫התשתית‬ ‫וממערכות‬ ‫ים‬ ‫מהמתק‬‫ל‬ ‫ריכוז‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫המיוחד‬ ‫התעשייה‬ ‫באזור‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ / ‫המפעלים‬ ‫הסיכון‬ ‫גורמי‬ ‫על‬ ‫והגבלות‬ ‫אים‬ ‫ת‬ ‫קביעת‬‫בקריטריון‬ ‫עמידה‬ ‫היא‬ ‫שמטרתם‬ ‫הקבילות‬‫ים‬ ‫מסוכ‬ ‫לחומרים‬‫והמפגעים‬ ‫המטרדים‬ ‫של‬ ‫צמצום‬ ‫או‬ ‫יעה‬ ‫ומ‬ ‫הסביבתיים‬"‫)ראו‬‫עוד‬-‫ספח‬ ‫ב‬7.( 23.‫בסעיף‬ ‫עוד‬12‫של‬‫תמ"מ‬6: ‫וקוב‬ ‫מצבים‬ ‫לארבעה‬ ‫מתייחסת‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫זה‬ ‫"בהקשר‬‫ע‬‫לרבות‬ ,‫הוראות‬ ‫בהם‬ ‫ת‬ ‫לווים‬ ‫סביבתיים‬ ‫מסמכים‬ ‫ת‬ ‫הכ‬ ‫חובת‬‫כגון‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬, ‫וסקר‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫סקר‬‫לצמצום‬ ‫או‬ ‫יעת‬ ‫למ‬ ‫האמצעים‬ ‫על‬ ‫יצביעו‬ ‫אשר‬ ‫סיסמי‬ ‫ות‬ ‫המסוכ‬ ‫מהפעילויות‬ ‫ובעים‬ ‫ה‬ ‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫המטרדים‬." 24.‫בתמ"מ‬ ‫עוד‬6-‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מסמכי‬ ‫יין‬ ‫לע‬-‫בסעיף‬8.4‫להורא‬‫ות‬‫ית‬ ‫התכ‬- ‫כי‬ ‫קבע‬‫ים‬ ‫הבוח‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫ותסקיר‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫סקר‬ ‫ייערך‬ ‫והמפרטים‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הסיכון‬ ‫וגורמי‬ ‫המטרדים‬ ‫את‬‫האמ‬ ‫את‬‫צעים‬ ‫לצמצומם‬ ‫או‬ ‫יעתם‬ ‫למ‬ ‫דרשים‬ ‫ה‬: 25.‫כלל‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שטח‬ ,‫כאמור‬‫ב‬‫תמ"א‬30‫חלות‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫מיוחדת‬ ‫תעשייה‬ ‫כאזור‬ ‫הוראותיה‬ ‫עליו‬–‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לב‬ ‫היה‬ ‫ים‬ ‫והסיכו‬ ‫המטרדים‬ ‫צמצום‬ ‫ושא‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬ .‫מהותה‬ ‫ועיקר‬‫ביום‬ ‫למשל‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫בועדה‬ ‫ה‬ ‫יי‬ ‫בע‬ ‫ים‬ ‫הדיו‬ ‫בעת‬ ‫כבר‬ 8.4.2008-‫ית‬ ‫התכ‬ ‫הוראות‬ ‫בפירוש‬ ‫וסחו‬–‫עמוד‬ ‫מתוך‬21:‫לתמליל‬
 • 12. 26.‫סעיף‬‫ל‬ ‫מיטיב‬‫ל‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬‫ביטול‬-2.1:‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫תשריט‬ ‫אישור‬ ‫בטרם‬ ,‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫קבעו‬ ‫ש‬ ‫בערכים‬ ‫עמידה‬ ‫יבדוק‬ ‫הסביבה‬ : ‫וי‬ ‫הבי‬ ‫ין‬ ‫לע‬ ‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫גורם‬ ‫למעשה‬ ‫ו‬ ‫שהי‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ‫קבוע‬ ,‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫ית‬ ‫התכ‬–,‫בשטחה‬ ‫פסולת‬ ‫אתר‬ ‫לו‬ ‫שקיים‬ ‫משום‬-‫חיות‬ ‫ה‬ ‫יקבע‬ ‫אשר‬ ‫זה‬ ‫יהא‬ ‫הוא‬ ‫קבעו‬ ‫ש‬ ‫בערכים‬ ‫עמידה‬ ‫קיימת‬ ‫האם‬ ‫שיבחן‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫מהמתחם‬ ‫אוויר‬ ‫לבדיקות‬ .‫ית‬ ‫בתכ‬ 27.‫זה‬ ‫מיטיב‬ ‫סעיף‬ ‫לבטל‬ ‫מבקשת‬ ‫העותרת‬–‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫שהמשרד‬ ‫משום‬ ‫הצהיר‬ ‫כבר‬‫המשיבה‬ ‫ערר‬ ‫עקב‬7,‫תעמ‬ ‫לא‬ ,‫שאושרה‬ ‫כפי‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬‫וד‬ ‫ים‬ ‫בתק‬‫לכ‬ ‫ות‬ ‫המאוחס‬ ‫הכמויות‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫להקטין‬ ‫יש‬ ‫וכי‬-400,000‫טון‬. ‫עוד‬ ,‫זאת‬‫טרם‬‫המתחם‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫י‬ ‫העדכ‬ ‫המידע‬ ‫כלל‬ ‫לשקלול‬-‫הכללת‬ ‫לרבות‬ ‫חריג‬ ‫זיהום‬ ‫על‬ ‫מעידים‬ ‫אשר‬ ,‫באזור‬ ‫יים‬ ‫העדכ‬ ‫יטור‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫תו‬,‫י‬ ‫קיצו‬ ‫באופן‬ ‫מ‬ ‫חורג‬ ‫אשר‬‫ה‬‫ים‬ ‫תק‬‫אחד‬ ‫מזהם‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫מזהמים‬ ‫סדרת‬ ‫בעבור‬‫לו‬ ,‫כלומר‬ . ‫ישוקללו‬–"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫שבתוך‬ ‫העתידיות‬ ‫הפעילויות‬ ‫הן‬-‫מחוות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫המיכלים‬–‫יחד‬‫עם‬‫מ‬ ‫בעו‬ ‫שי‬ ‫פליטות‬‫הסמוך‬ ‫התעשייתי‬ ‫המתחם‬ ‫הרחבת‬ )‫ב‬ ‫בז"ן‬ ‫הרחבת‬-20%("‫י‬ ‫תו‬ ‫והכללת‬ ,‫בשטח‬ ‫הקיימות‬ ‫התוצאות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫לאתר‬ ‫תגיע‬ ‫אשר‬ ‫במשאיות‬ ‫הכבדה‬ ‫התחבורה‬‫שבשט‬ ‫הלאומי‬ ‫יפוק‬ ‫ה‬‫ח‬ ‫לדלקים‬ ‫והן‬ ‫לגפ"ם‬ ‫הן‬ ‫ית‬ ‫התכ‬–‫ם‬ ‫הי‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫שהערכים‬ ‫ומשום‬‫חריגים‬ ‫מזהמים‬ ‫מספר‬ ‫יין‬ ‫לע‬–‫ים‬ ‫מסרט‬)‫ראו‬‫ספח‬ ‫ב‬5‫לדוגמה‬(–‫הרי‬‫ברור‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫שהמשרד‬–‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫והוא‬ ‫שאפילו‬-‫אישור‬ ‫לתת‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫בתקן‬ ‫לעמידה‬–.‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫כזו‬ ‫שכן‬‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫חריג‬ ‫יהיה‬ ‫באזור‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫והרעיל‬ ‫החריג‬ ‫מהמצב‬–.‫כיום‬ ‫שמצוי‬ ,‫כן‬ ‫על‬‫העותרת‬ ‫סה‬ ‫מ‬‫סעיף‬ ‫לבטל‬‫מהותי‬‫זה‬-‫הלכה‬ ‫לקיים‬ ‫מטרתו‬ ‫אשר‬ ‫שזיהומ‬ ‫הדרישה‬ ‫את‬ ‫למעשה‬‫למתחם‬ ‫מחוץ‬ ‫יצאו‬ ‫לא‬ ‫ים‬ ‫וסיכו‬ ‫ים‬–‫כ‬‫שחויב‬ ‫פי‬ ‫המתאר‬ ‫יות‬ ‫בתכ‬–‫תמ"מ‬6‫ותמ"א‬ ,30‫לאישור‬ ‫בטרם‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫טען‬ ‫ש‬ ‫וכפי‬
 • 13. ‫ית‬ ‫התכ‬–‫לאישורה‬ ‫בסיס‬ ‫שהיה‬ ‫אי‬ ‫ת‬.‫ת‬‫חו‬ ‫ש"ן‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫תרת‬ ‫מפרץ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫יות‬ ‫מדי‬ ‫תחת‬ ,‫יוזמתה‬ ‫פרי‬ .‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫וזאת‬ ,‫חיפה‬ 28.‫ו‬ ‫מ‬ ‫לא‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫במסגרת‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬ ‫עוד‬‫העותרת‬ ‫של‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫יות‬ ‫תש"ן‬-‫כצריכות‬‫היתר‬‫פליטה‬–,‫כן‬ ‫ועל‬‫ביכולת‬ ‫מוגבל‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫המיכלים‬ ‫מחוות‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫הפיקוח‬.‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫ברחבי‬ ‫תש"ן‬ ‫של‬‫סעיף‬ 1.2‫זו‬ ‫מגבלה‬ ‫מתקן‬-‫ו‬‫לפקח‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫יכולת‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫למשרד‬ ‫ה‬ ‫מק‬ ‫על‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫החדש‬ ‫המתחם‬ ‫משטח‬ ‫הפליטות‬–‫כן‬ ‫ועל‬‫מבקשת‬ ‫תש"ן‬ ‫ל‬.‫בטלו‬ 29.‫לביטול‬ ‫מיטיב‬ ‫סעיף‬12.7.4.‫סעיף‬ ‫לבטל‬ ‫העותרת‬ ‫מבקשת‬ ,‫בעתירתה‬ : :‫כדלקמן‬ ‫ו‬ ‫תוכ‬ ‫אשר‬ ,‫זה‬ 30.‫שבה‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫רק‬ ‫על‬ ‫באה‬ ‫זה‬ ‫לסעיף‬ ‫העותרת‬ ‫גדות‬ ‫הת‬‫מהווה‬ ‫הסעיף‬ ‫ם‬ :‫בעיה‬ ‫העותרת‬ ‫עבור‬ ‫האחת‬–‫האוויר‬ ‫שזיהום‬ ‫משום‬ :‫הבדיקה‬ ‫במועד‬ ‫הרקע‬ ‫מדידת‬–‫גמור‬ ‫גוד‬ ‫ב‬ ‫ל‬‫ה‬ ‫שאיפת‬‫תמ"א‬ ‫יות‬ ‫תכ‬30‫ותמ"מ‬6-‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫עלייה‬ ‫במגמת‬ ‫מצוי‬,‫לא‬ ,‫ירידה‬ ‫במגמת‬‫בשל‬ ‫וזאת‬: ‫)ראו‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫אל‬ ‫במקביל‬ ‫הקיימות‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬ ‫השארת‬‫עתירת‬ ‫המשיבה‬7‫ספח‬ ‫כ‬ ‫המצ"ב‬2(‫וסף‬ ‫ב‬ ,–.‫ב‬‫דלקים‬ ‫מל‬ ‫יית‬ ‫ב‬‫עצו‬‫יגיעו‬ ‫אליו‬ ‫ם‬ ‫משאיות‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬‫יות‬ ‫ואו‬‫עצומות‬‫וגם‬ ,‫מזהמות‬.‫ג‬‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫הרחבת‬ ‫ש‬‫בה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ) ‫בוצעה‬ ‫רובה‬ ‫כבר‬‫וי‬ ‫ב‬ ‫מ"ר‬ ‫מיליון‬‫לבוא‬ ‫עוד‬ ‫ת‬ ‫שמתוכ‬ ‫זו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ( .‫)ד‬‫עבור‬ ‫ייה‬ ‫ב‬ ‫תוספת‬‫של‬ ‫בז"ן‬20%‫שהם‬‫כ‬-200,000‫ים‬ ‫מתק‬ ‫מ"ר‬ ‫מזהמים‬2‫זאת‬ ‫כל‬ ,(‫חדשה‬ ‫כבדה‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשיה‬ .‫ה‬ ‫בתוספת‬‫במתחם‬ ‫עצמ‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬'‫וו‬ ‫ו‬-‫שפ‬ ‫משריפה‬‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫חומרים‬ ‫ולטת‬-‫בשטח‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬. ‫בעת‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫יתקיים‬ ‫בוודאות‬ ‫לפיכך‬‫הרקע‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫שבאים‬–‫יעמוד‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫ים‬ ‫בתק‬‫משום‬‫כיום‬ ‫שגם‬–‫בטרם‬‫שלעיל‬ ‫התשתיות‬ ‫שורת‬ ‫להקמת‬-‫זיהום‬ ‫האוויר‬‫בעבור‬ ‫ים‬ ‫בתק‬ ‫עומד‬ ‫ו‬ ‫אי‬‫מזהמים‬ ‫שורת‬.‫פט‬ ‫ה‬ ‫מתעשיית‬ ‫גרמת‬ ‫ה‬ ‫כן‬ ‫על‬–‫את‬ ‫ולקיים‬ ,‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫במקום‬‫תמ"מ‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫דרש‬ ‫ה‬6‫ותמ"א‬ 30-‫העותרת‬ ‫ת‬ ‫בכוו‬–‫לה‬‫י‬‫מה‬ ‫פטר‬‫ים‬ ‫איזו‬–‫אחד‬.‫אחד‬ 31.‫הסעיף‬ ‫כי‬ ‫בעובדה‬ ‫עוצה‬ ,‫זה‬ ‫מסעיף‬ ‫להפטר‬ ‫העותרת‬ ‫סיון‬ ‫ל‬ ‫יה‬ ‫הש‬ ‫הסיבה‬ ‫אל‬ ‫מתייחס‬"‫כלל‬‫מאתר‬ ‫הצפויים‬ ‫הפליטה‬ ‫מקורות‬,"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫קרי‬–‫גם‬‫מפעלים‬‫פטרוכימיים‬‫זיקוק‬ ‫מפעלי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ /‫כימיקלים‬ ‫לייצור‬ ‫וייצור‬,‫גם‬ ‫כמו‬‫ומשריפה‬ ,‫אדירה‬ ‫גפ"ם‬ ‫חוות‬‫כח‬ ‫ת‬ ‫תח‬ ‫גם‬ ‫שמהווה‬. 2 ‫חפא"ג‬ ‫אישור‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬1200‫ובתאום‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫ההחלטה‬ ‫ביום‬ ,‫מפתיע‬ ‫כמה‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫ש‬ '‫ב‬ .‫מושלם‬
 • 14. 32.‫יודעת‬‫ה‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ ,‫עותרת‬‫מיכלים‬ ‫בחוות‬ "‫"רק‬ ‫מסתכמת‬ ‫ה‬ ‫אי‬‫ועמדות‬ ‫המשיבה‬ ‫לעתירת‬ ‫חמישי‬ ‫בפרק‬ ‫כאמור‬ ,‫יפוק‬7'‫בעמ‬ ,)43-51‫בזאת‬ ‫המצורפת‬ ‫ספח‬ ‫כ‬2.(‫בשטח‬‫לכאורה‬ ‫קבע‬ ‫ש‬"‫ב"עתיד‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬‫י‬ ‫לפ‬ ‫ידעו‬ ‫כבר‬ ,7-10‫ים‬ ‫ש‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ‫שיתקיימו‬‫תסקירי‬ ‫ועריכת‬ ‫פליטה‬ ‫היתרי‬ ‫המחייבים‬ ‫סביבה‬‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬‫ד‬ ,‫ערך‬ ‫שלא‬ ‫בר‬‫בטרם‬‫)ראו‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫משיבה‬ ‫של‬ ‫בעתירה‬7‫ספח‬ ,2.(! ‫להלין‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫כלל‬ ‫לעותרת‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫על‬ 33.‫ב‬ ‫כבר‬‫יום‬16.10.2007‫ה‬ ‫ישיבת‬ ‫בעת‬‫שוא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫העתירה‬-‫ה‬ ‫המדי‬ ‫ובין‬ ‫תש"ן‬ ‫בין‬ ‫סיכום‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫העותרת‬ ‫ציג‬ ‫טען‬–‫כך‬ ‫לתש"ן‬ ‫שתיתן‬600,‫ם‬ ‫דו‬.‫התשתיות‬ ‫למשרד‬ ‫שייכת‬ ‫היתרה‬ ‫וכל‬‫ביום‬ 12.5.2009–‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫בישיבת‬‫ן‬ ‫ד‬ ‫העתירה‬ ‫שוא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫חיפה‬, ‫כי‬ ‫העותרת‬ ‫ציג‬ ‫דיווח‬‫המתחם‬ ‫של‬ ‫היתרה‬–‫כבדה‬ ‫לתעשייה‬ ‫תשמש‬-‫לחברות‬ ‫הכימיקלים‬‫כגון‬‫חיפה‬ / ‫גדיב‬‫כימיקלים‬)‫המשיבה‬ ‫עתירת‬ ‫ראו‬7‫ספח‬ ‫ב‬2.( 34."‫קי‬ ‫אויר‬ ‫"חוק‬ ‫בתוך‬ ‫כללים‬ ,‫לעיל‬ ‫המוזכרים‬ ‫הפטרוכימיים‬ ‫ים‬ ‫המתק‬ ‫סוג‬ ‫בפרק‬ ,‫לחוק‬ ‫השלישית‬ ‫בתוספת‬4-= ‫קרי‬ ,"‫כימית‬ ‫"תעשייה‬ ‫להגדרה‬ ‫ים‬ ‫ועו‬ .‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫דרשים‬ ‫ה‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ 35.‫ביום‬ ,‫ה‬ ‫לאחרו‬ ‫שהתקיים‬ ‫יה‬ ‫ולב‬ ‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫בדיון‬2.8.2016– ‫חו‬ ‫של‬ ‫יראות‬ ‫על‬ ‫דובר‬ ‫שם‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בתוך‬ ‫הגפ"ם‬ ‫ות‬-‫כדלקמן‬ ‫טען‬-
 • 15. ‫שוב‬ ‫ויודגש‬–"‫ים‬ ‫המתוכ‬ ‫גדולים‬ ‫המאוד‬ ‫ים‬ ‫והמתק‬ ‫המפעלים‬ ‫וכח‬ ‫ל‬ "‫הצפויים‬ 36.‫תמ"מ‬ ‫ית‬ ‫התכ‬6‫מיוחד‬ ‫תעשייה‬ ‫כשטח‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫שמגדירה‬ ,-‫גם‬ ‫אך‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫קובעת‬‫הוראות‬‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫מיטיבית‬-‫עליו‬ ‫להגן‬ ‫בכדי‬–‫ולמשל‬ ‫בסעיף‬8.4‫תמ"מ‬ ‫של‬6–‫לעיל‬ ‫כאמור‬–‫גורמי‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫ון‬ ‫התכ‬ ‫במהלך‬ ‫דרש‬ .‫יצומצמו‬ ‫או‬ ‫עו‬ ‫יימ‬ ‫כיצד‬ ‫ולפרט‬ ‫הסיכון‬ ‫קיימים‬ ‫שכבר‬ ‫מפעלים‬ ‫ושא‬ ‫ל‬ ,‫וסף‬ ‫ב‬–‫בסעיף‬ ‫טעו‬8.4.3‫סעיף‬ .2‫לתמ"מ‬6, ‫כי‬‫מקורות‬ ‫למיגון‬ ‫"אמצעים‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הוראות‬ ‫בה‬ ‫קבעו‬ ‫באם‬ ‫רק‬ ‫תופקד‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫סיכון‬‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫השפעת‬ ‫ולצמצום‬"...‫מירבית‬ ‫יעה‬ ‫למ‬ ‫עד‬–,‫גם‬ ‫שם‬ ‫טען‬ ‫וכי‬ ...‫קיים‬ ‫למפעל‬ ‫שימושים‬ ‫תוסיף‬ ‫לא‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫כי‬ 37.‫ולמר‬‫מהו‬ ‫מידע‬ ‫מסתירה‬ ‫העותרת‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫ות‬‫הת‬ ‫ין‬ ‫לע‬ ‫תי‬‫ית‬ ‫כ‬-‫ראו‬ ‫בפרק‬ ‫עוד‬3‫המשיבה‬ ‫בעתירת‬ ,7‫ספח‬ ,2.
 • 16. 38.‫ת‬ ‫מתוכ‬ ‫העותרת‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫בשטח‬‫כ‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשייה‬‫)זיקוק‬ ‫בדה‬ ‫תמ"א‬ ‫לפי‬ (‫וחומ"ס‬ ‫פטרוכימיה‬30‫לציבור‬ ‫תן‬ ‫תי‬ ‫ולא‬ ‫בדקו‬ ‫לא‬ ‫פליטותיה‬ : ‫זכות‬‫ולטעון‬ ‫גד‬ ‫להת‬: ‫ם‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬–‫היא‬‫אשר‬ ‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫במדי‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותית‬ ‫הקרקע‬ ‫עתודת‬ ‫קרקע‬ ‫ביעוד‬ ‫קבעה‬!!! ‫לזיקוק‬
 • 17. 39.‫ת‬ ‫מתוכ‬ ‫העותרת‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫בשטח‬‫ומזהמת‬ ‫גדולה‬ ‫משריפה‬–‫גם‬ ‫המהווה‬ ‫פרטית‬ ‫כח‬ ‫ת‬ ‫תח‬:,‫קיומה‬ ‫את‬ ‫הסתיר‬ ‫היזם‬‫בדקו‬ ‫לא‬ ‫פליטותיה‬‫במסגרת‬ ‫התסקיר‬-‫לציבור‬ ‫תן‬ ‫תי‬ ‫ולא‬‫יותר‬‫זכות‬‫ה‬ ‫יי‬ ‫לע‬ ‫וטיעון‬ ‫גדות‬ ‫הת‬3: 40.‫ביתית‬ ‫פסולת‬ ‫משריפת‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫בתוך‬ ‫ן‬ ‫מתכ‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫תעשייתיות‬ ‫בוצות‬ ‫משריפת‬ ‫או‬–‫אשר‬‫חשמל‬ ‫תפיק‬‫על‬ ,‫פרטיים‬ ‫יזמים‬ ‫בעבור‬ .‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫חשבון‬‫חוק‬ ‫של‬ ‫השלישית‬ ‫התוספת‬ ‫בתוך‬ ‫מוגדר‬ ‫כזה‬ ‫מתקן‬ 3 ‫יוני‬ ,‫מעורבת‬ ‫לפסולת‬ ‫מחוזית‬ ‫אב‬ ‫"תכנית‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ממסמכי‬ ‫לקוחים‬ ‫הטקסט‬ ‫גזירי‬2012, ‫הס‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫מדיניות‬ ‫ממסמך‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ "‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬.‫בפסולת‬ ‫הטיפול‬ ‫לעניין‬ ‫ביבה‬
 • 18. ‫קי‬ ‫אויר‬–"‫רגיה‬ ‫א‬ ‫כ"תעשיות‬–‫הס‬ ‫עם‬ ‫שריפה‬ ‫י‬ ‫מתק‬‫על‬ ‫העולה‬ ‫תרמי‬ ‫פק‬50 ."‫פסולת‬ ‫יהול‬ " ‫כ‬ ‫וגם‬ ," ‫וואט‬ ‫מגה‬ 41.‫כזה‬ ‫מתקן‬ ‫פליטות‬–‫התסקיר‬ ‫במסגרת‬ ‫בדקו‬ ‫לא‬–‫ת‬ ‫להג‬ ‫שהמשרד‬ ‫אף‬ ‫ועל‬ ‫הס‬‫אשר‬ ‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫חומרים‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מתקן‬ ‫בפליטות‬ ‫כללים‬ ‫ש‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫ביבה‬ .‫אליהם‬ ‫מתייחס‬ "‫קי‬ ‫אויר‬ ‫ש"חוק‬ ‫המזהמים‬ ‫בין‬ ‫ויים‬ ‫מ‬ ‫ההגדרה‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫עו‬ ‫כזה‬ ‫מתקן‬–"‫פסולת‬ ‫יהול‬ "–‫בתוספת‬ ‫וי‬ ‫מ‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ "‫קי‬ ‫אויר‬ ‫"חוק‬ ‫של‬ ‫השלישית‬–‫בסעיף‬5-‫פסולת‬ ‫יהול‬ "–:‫כדלקמן‬ 42.‫כי‬ ‫מודה‬ ‫עצמו‬ ‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫כאשר‬‫במעל‬ ‫יטפל‬ ‫אשר‬ ‫במתקן‬ ‫מדובר‬ ‫ל‬1000‫פי‬ ,‫ביום‬ ‫טון‬100‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫דרש‬ ‫ש‬ ‫ממה‬–‫התוספת‬ ‫לפי‬ "‫קי‬ ‫אוויר‬ ‫ב"חוק‬ ‫השלישית‬-‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫התעלמות‬ ‫מכך‬ ‫קיימת‬ ‫מדוע‬ ‫תמוה‬ ‫על‬ ‫והן‬ ,‫העותרת‬‫יין‬ ‫לע‬ ‫ט‬ ‫טרס‬ ‫אי‬ ‫ו‬ ‫שהי‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ .‫ית‬ ‫התכ‬‫באי‬ ‫הופלתה‬ ‫מראש‬ ‫שכן‬ ‫להלין‬ ‫מה‬ ‫על‬ ,‫לעותרת‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ! ‫אלו‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ‫השלכות‬ ‫ת‬ ‫בחי‬ 43.‫כן‬ ‫על‬–"‫וסף‬ ‫ה‬ ‫ולד‬ ‫ה‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫העותרת‬ ‫"רואה‬"‫"פטור‬ ‫מראש‬ ‫ומבקשת‬ ‫ים‬ ‫בתק‬ ‫עמידה‬ ‫ת‬ ‫מבחי‬ ‫גורף‬-‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫מיטיב‬ ‫סביבתי‬ ‫אי‬ ‫ת‬ ‫ומכל‬ ‫עצמו‬ ‫שטחה‬ ‫מתוך‬ ‫פליטותיה‬ ‫ובין‬ ‫ה‬ ‫בי‬ ‫סיבתית‬ ‫יקשור‬ ‫אשר‬‫שהיא‬ ‫תוך‬ , ‫המתחם‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫להפטר‬ ‫מבקשת‬!‫זאת‬‫בהתאם‬ ‫ל‬‫ותיה‬ ‫תוב‬‫המזהם‬ ‫מיהו‬ ‫סיבתית‬ ‫לזהות‬ ‫הצורך‬ ‫יין‬ ‫בע‬–‫תזוהה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫הזיהום‬ ‫עם‬ ‫סיבתית‬–‫כאוות‬ ‫ולזהם‬ ‫להמשיך‬ ‫תוכל‬,‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫בלי‬ ‫פשה‬ ‫ובלי‬‫חמור‬ ‫באופן‬ ‫יזוקה‬ ‫שכבר‬ ,‫הסמוכה‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫מתן‬ ‫כיום‬ ‫מהמצב‬. 44.‫לביטול‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫עם‬ ‫מיטיב‬ ‫סעיף‬–12.15: ‫שטח‬ ‫בתוך‬ "‫"יזוזו‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ‫כי‬ ,‫העותרת‬ ‫ת‬ ‫יי‬ ‫מעו‬ ‫ה‬ ‫אי‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫ופטרוכימיה‬ ‫זיקוק‬ ‫י‬ ‫מתק‬ ‫הקמת‬ ‫בסיכויי‬ ‫יפגע‬ ‫הדבר‬ ‫שכן‬ ,‫דרום‬ ‫לכיוון‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ .‫המתחם‬ ‫בשארית‬
 • 19. 45.‫הח‬‫ות‬ ‫מפו‬ ‫ן‬ ‫אי‬ ‫הקיימות‬ ‫וות‬–‫ל‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬‫תמ"א‬ ‫יות‬ ‫ומדי‬ ‫מטרות‬30‫ותמ"מ‬ ,6 ‫ים‬ ‫מסוכ‬ ‫חומרים‬ ‫מהם‬ ‫לרכז‬ ‫ובמקום‬–‫אליהם‬ ‫יס‬ ‫להכ‬ ‫ה‬ ‫המדי‬ ‫ת‬ ‫בכוו‬‫עוד‬ ‫ח‬‫ים‬ ‫מסוכ‬ ‫ומרים‬‫יתקיימו‬ :‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫פיצים‬ ‫ו‬ ‫מזהמים‬ ,‫ו‬ ‫אחסון‬ ‫כפלי‬‫הגברה‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬! ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫המשיבה‬ ‫מעתירת‬ ‫ללמוד‬ ‫יתן‬ ‫כך‬ ‫על‬2‫ספח‬ ,-2‫בפרק‬7. 46.‫העותרת‬ ‫באמתחת‬ ‫כאשר‬-‫זיקוק‬ ‫בית‬‫שגודלו‬ ‫חדש‬‫כ‬-1,200,‫ם‬ ‫דו‬‫אשר‬ ‫בו‬ ‫ים‬ ‫המאוחס‬ ‫הדלקים‬ ‫היקף‬‫בגודלו‬ ‫מתקרב‬‫והתזקיקים‬ ‫הדלקים‬ ‫להיקף‬ ‫בבז"ן‬ ‫המאוחסן‬) ‫כיום‬1.4(‫ותזקיקים‬ ‫דלקים‬ ‫מ"ק‬ ‫מיליון‬–‫מבלי‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ ‫ישן‬ ‫וי‬ ‫פי‬ ‫שום‬–‫השאלה‬ ‫שאלת‬–?‫מתאפשר‬ ‫הדבר‬ ‫מה‬ ‫לצורך‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מהי‬ ‫י‬ ‫תכ‬ ‫מפרים‬ ‫צעדים‬ ‫עשים‬ ‫לשמה‬ ‫הכוללת‬‫עומד‬ ‫ומי‬ ?‫מחוז‬ ‫יות‬ ‫ותכ‬ ‫מתאר‬ ‫ות‬ ?‫מאחוריהם‬ 47.‫במתחם‬ ‫וסף‬ ‫ה‬ ‫השותף‬ ‫מאת‬ ‫ה‬ ‫ית‬ ‫לכך‬ ‫תשובה‬-‫התשתיות‬ ‫משרד‬‫בתגובתו‬ . ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫ערר‬ ‫במהלך‬-‫ואר‬ ‫מי‬2015,‫דרש‬-"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬ ‫שבמתחם‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫אחסון‬ ‫יתקיים‬‫ייצוא‬ ‫למטרות‬! ‫גדולות‬ ‫בכמויות‬ ‫כלומר‬ , ‫הוא‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬‫של‬ ‫סוג‬‫הישראליים‬ ‫הגז‬ ‫במאגרי‬ ‫שמקורו‬ ‫פט‬–‫והוא‬‫ן‬ ‫מתוכ‬ ‫להגיע‬‫אדירות‬ ‫בכמויות‬-‫לז‬‫י‬‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫קוק‬‫דו"ח‬ ‫ראו‬ ‫זה‬ ‫)בהקשר‬ ‫הגז‬ ‫שבתוך‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬-‫ספח‬ ‫כ‬ ‫מצ"ב‬7(. 48.,‫לכך‬ ‫בהמשך‬‫בז"ן‬ ‫להרחבת‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬–‫אושר‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫לזקק‬‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫בתוך‬ ,‫כך‬ ‫לשם‬ .‫בחיפה‬.‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫ו‬ ‫אחסו‬ ‫דרש‬‫אלא‬ ,‫שלו‬ ‫אחסון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫דרש‬ ‫פט‬ ‫ה‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫אחסון‬‫ו‬ ‫ממ‬ ‫שיזוקקו‬–‫יתן‬ ‫אלו‬ ‫תזקיקים‬ .‫תזקיקיו‬ ‫הצפו‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫לאחסן‬‫האחסון‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ "‫ן‬–‫ה‬ ‫המדי‬ ‫צריכת‬ ‫למטרות‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫המדי‬ ‫של‬ ‫והרזרבות‬ ‫עצמה‬–‫אלא‬‫בעיקר‬! ‫דלקים‬ ‫ייצוא‬ ‫תעשיית‬ ‫למטרות‬ 49.‫ה‬ ‫שבהחלטת‬ ‫בעוד‬‫ועדה‬‫ה‬‫חיפה‬ ‫מחוזית‬‫כי‬ ‫הוחלט‬ ‫ן‬ ‫ד‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫אישור‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫אחסון‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬‫ה‬ ‫בתוך‬‫ת‬‫ית‬ ‫כ‬,‫בבז"ן‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫לזקק‬ ‫הצורך‬ ‫בשל‬, ‫"חפא"ג‬ ‫ית‬ ‫תכ‬ ‫אישור‬ ‫בהחלטת‬ ‫קבע‬ ‫מש‬1200"'‫ב‬–‫בז"ן‬ ‫הרחבת‬–‫יתן‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫חומר‬ ‫לזקק‬‫ב‬‫ל‬ ‫הסמוכה‬ ‫בז"ן‬"‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬–‫כי‬ ‫גזר‬ ‫ש‬ ‫הרי‬‫אחסון‬ ‫תזקיקיו‬–‫יהיה‬‫הקיימות‬ ‫בחוות‬‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫ות‬ ‫והמתוכ‬. 50.‫פ‬ ‫אי‬ ‫אכן‬ ‫אם‬,‫תש"ן‬ ‫של‬ ‫הקיימות‬ ‫החוות‬ ‫ה‬ ‫תסגר‬ ‫עם‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬–‫חשב‬ ‫ש‬ ‫פט‬ ‫ביותר‬ ‫למזהם‬‫לאומיים‬ ‫בי‬ ‫מחקרים‬ ‫לפי‬–‫פיץ‬ ‫גם‬ ‫וכן‬–‫בוודאות‬ ‫יגיע‬‫אל‬
 • 20. ‫ביום‬ ‫שהתקיים‬ ‫דיון‬ ‫ראו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ."‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬11.7.2016‫בועדה‬ ‫התמליל‬ ‫מתוך‬ ‫לקוח‬ ,‫חיפה‬ ‫המחוזית‬–‫עמוד‬45: ‫ה‬ ‫וה‬–"‫רג'י‬ ‫א‬ ‫ובל‬ " ‫היזמית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫מופיע‬–‫שטח‬ ‫אל‬ ‫ס‬ ‫כ‬ ‫כשהוא‬ ‫קטע‬ ‫להלן‬ :‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫ואל‬ ,‫אלרואי‬ ,‫לכאורה‬ ‫ות‬ ‫המפו‬ ‫החוות‬ ‫משיבה‬ ‫של‬ ‫העתירה‬ ‫מתוך‬ ‫טי‬ ‫רלוו‬7:
 • 21. 51.‫המשיבה‬ ‫לעתירת‬ ‫צורף‬ ‫אשר‬ "‫הגז‬ ‫שבתוך‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫"הקו‬ ‫בדו"ח‬ ‫כאמור‬7‫וגם‬ ‫ספח‬ ‫ב‬ ‫זו‬ ‫לתגובה‬7,‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫מוסבר‬‫ק‬ ‫ע‬ ‫בתעשיית‬‫ייצוא‬ ‫למטרות‬,‫וכמויות‬ ‫ה‬ ‫ממ‬ ‫שייפלטו‬ ‫הזיהום‬‫עצומות‬‫אזור‬ ‫אל‬ ‫והחדשים‬ ‫וספים‬ ‫ה‬ ‫יה‬ ‫סיכו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ , ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬‫אלו‬ ‫כל‬ .‫על‬ ‫כלל‬ ‫מצויים‬ ‫ם‬ ‫אי‬‫שולחן‬‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫של‬‫לא‬ , ‫הע‬ ‫דורשת‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫ביותר‬ ‫משמעותיים‬ ‫להיות‬ ‫וצפויים‬ ,‫ו‬ ‫בח‬‫להמשיך‬ ‫ותרת‬ ‫ה‬ ‫ובחי‬ ‫סביבתי‬ ‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫עול‬ ‫כל‬ ‫עליה‬ ‫ולהקל‬–‫בוודאות‬ ‫שכן‬–‫תעמוד‬ ‫לא‬ ‫ב‬‫או‬ ‫סביבה‬ ‫י‬ ‫בתק‬ ‫שעומדת‬ ‫זיהום‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫תשמור‬ ‫לא‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ ,‫יעד‬‫יה‬ ‫שכ‬ ‫בגלל‬ ‫לא‬–‫י‬ ‫תוכ‬ ‫בגלל‬ ‫אלא‬‫עצמה‬ ‫ותיה‬–‫הן‬ ‫בחוות‬ ‫ולהשתמש‬ ‫להמשיך‬ ‫והן‬ ,‫בשטחה‬ ‫חדש‬ ‫זיקוק‬ ‫בית‬ ‫להקים‬ .‫שלה‬ ‫הקיימות‬ 52.‫הכמויות‬ ‫ין‬ ‫לע‬–‫ביום‬ ‫ישיבה‬ ‫בעת‬ ‫חיפה‬ ‫המחוז‬ ‫ת‬ ‫מתכ‬ ‫שאלה‬11.7.2016 :‫כדלקמן‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫בועדה‬ 53.‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫והגדלת‬ ‫ים‬ ‫סיכו‬ ‫הגדלת‬ ‫בפועל‬ ‫תאפשר‬ ‫ית‬ ‫התכ‬-‫לא‬ ‫ובטח‬ .‫תם‬ ‫הקט‬‫אותם‬ ‫לבחון‬ ‫שאמורים‬ ‫השומרים‬ ‫שכל‬ ‫רק‬-! ‫רדמו‬ 54.‫ון‬ ‫לתכ‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ,‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫לרבות‬ ,‫המעורבים‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫יודעים‬ ‫חיפה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ,‫יה‬ ‫ולב‬–‫לקבוע‬ ‫יגוד‬ ‫ב‬ ‫מתעתד‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫בתמ"מ‬6‫ותמ"א‬30–‫לקיים‬‫מקביל‬ ‫אחסון‬–"‫וגם‬ ‫"גם‬–‫הקיימות‬ ‫בחוות‬ ‫הן‬ ‫תש"ן‬ ‫של‬‫ן‬ ‫ד‬ ‫החדשה‬ ‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫והן‬‫משיבה‬ ‫עתירת‬ ‫ראו‬7-‫ספח‬ ‫ב‬2.‫כפי‬ ‫הערר‬ ‫בועדת‬ ‫כבר‬ ‫אמר‬ ‫ש‬–‫ביום‬ ‫בדיון‬10.5.2015:
 • 22. 55.‫תעשי‬ ‫מקדמת‬ ‫ה‬ ‫המדי‬‫י‬,‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫מהמאגרים‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫פט‬ ‫של‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫שלו‬ ‫והזיהום‬ ‫האחסון‬ ‫השלכות‬ ‫את‬ ‫ת‬ ‫בוח‬ ‫ה‬ ‫ואי‬-‫ית‬ ‫בתכ‬ ‫הדיון‬ ‫כאשר‬ "‫הצפון‬ ‫"קרקעות‬–‫להתיחס‬ ‫בישראל‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫האחרו‬ ‫האפשרות‬ ‫הוא‬ ‫הכמויות‬ .‫ושא‬ ‫ל‬‫מדובר‬ ‫בהן‬–‫הן‬‫אדירות‬. 56.‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫פי‬ ‫על‬–‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫עמדה‬ ‫במסמך‬–‫יין‬ ‫לע‬ ‫על‬ ‫תסקיר‬ ‫להיערך‬ ‫מחוייב‬ ,‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬‫פליטותיו‬ ‫השפעת‬‫ספח‬ ‫ב‬ ‫)ראו‬8‫עמדת‬ ‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫י‬.(‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫ין‬ 57.‫ית‬ ‫תכ‬ ‫אישור‬‫חפא"ג‬1139'‫א‬–‫סמך‬ ‫על‬ ‫עשה‬‫אשר‬ ,‫אים‬ ‫ת‬ ‫שורת‬‫העותרת‬ ‫את‬ ‫ידיעתה‬ ‫משום‬ ,‫אחד‬ ‫אחד‬ ‫לבטלם‬ ‫חותרת‬.‫המרה‬ ‫האמת‬‫ד‬‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ין‬ ‫היא‬ ‫עליהם‬ ‫מתאר‬ ‫יות‬ ‫תוכ‬ ‫לסדרת‬ ,‫למטרותיה‬ ‫חוטאת‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫בטלות‬ .‫ועוד‬ ,‫מושתתת‬ 58.‫מתכללת‬ ‫ראייה‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫דרשת‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ,‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫שועדת‬ ‫בעוד‬, ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ‫הגדלת‬ ‫עובדת‬ ‫את‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫מתושבי‬ ‫בעקביות‬ ‫שמסתירים‬ ‫הרי‬ ‫החומרים‬ ‫ו‬ ‫יאוחס‬ ‫היכן‬ ‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫להם‬ ‫מגלה‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫איש‬ ,‫באזור‬ ‫והזיהום‬ .‫מכך‬ ‫ה‬ ‫בע‬ ‫ת‬ ‫פליטות‬ ‫וכמה‬ ,‫לאזור‬ ‫סו‬ ‫שייכ‬ ‫החדשים‬ ‫ים‬ ‫המסוכ‬ 59.‫מכל‬ ‫חמור‬–‫מסוג‬ ‫פט‬ ‫ה‬ ‫יגיע‬ ‫ו‬ ‫ממ‬ "‫"לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫שיתחיל‬ ‫ברגע‬ ‫ד‬ ‫קו‬‫סט‬–, ‫אדירות‬ ‫בכמויות‬‫מפרץ‬ ‫אל‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫יסת‬ ‫כ‬ ‫לעצור‬ ‫יתן‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ו‬ ,‫חיפה‬‫ים‬ ‫וסיכו‬ ‫זיהומים‬ ‫הגדלת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫יעמדו‬ ‫התושבים‬–‫תם‬ ‫בחי‬ ‫אשר‬ ‫משרד‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ,‫ון‬ ‫התכ‬ ‫מערכות‬ ,‫העותרת‬ ‫מתפקיד‬ ‫היתה‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ,‫הבריאות‬–‫ועוד‬–!‫לאחריה‬ ‫לא‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫לאישור‬ ‫בטרם‬ ‫זאת‬ ‫כל‬
 • 23. :‫לסיכום‬ 1.‫של‬ ‫הקשה‬ ‫למצב‬ ‫חרף‬‫אצל‬ ‫התחלואה‬‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫תושבי‬‫החריג‬ ‫והזיהום‬– ‫ים‬ ‫מסרט‬ ‫מזהמים‬ ‫בשורת‬‫תמ"א‬ ‫יות‬ ‫ממדי‬ ‫סוטה‬ ‫העותרת‬ ,30‫גם‬ ‫וכן‬ , ‫תמ"מ‬ ‫מהוראות‬6,‫ל‬ ‫ומבקשת‬‫באזור‬ ‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫הגדיל‬–‫ובמקביל‬-‫ל‬‫פטור‬ ‫מיטיבים‬ ‫אים‬ ‫ת‬ ‫מסדרת‬ ‫עצמה‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שתפקידם‬‫ואשר‬ ‫העיקרי‬ ‫אי‬ ‫והת‬ ,‫המהות‬ ‫היו‬-‫יות‬ ‫התכ‬ ‫סדרת‬ ‫באישור‬. 2.‫והן‬ ‫החדשה‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בשטח‬ ‫הן‬ ‫מקביל‬ ‫אחסון‬ ‫להחזיק‬ ‫ת‬ ‫מתכוו‬ ‫העותרת‬ ‫אחסון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫לה‬ ‫הקיימות‬ ‫בחוות‬–‫אלא‬‫שלמה‬ ‫פטרוכימית‬ ‫תעשייה‬ ‫ממש‬ .‫גדלה‬‫בכך‬.‫ית‬ ‫התכ‬ ‫קראה‬ ‫שלשמם‬ ‫ים‬ ‫האיזו‬ ‫כל‬ ‫מופרים‬! ‫בטלות‬ ‫ה‬ ‫די‬ 3.‫לא‬ ‫העותרת‬‫לאוויר‬ ‫ופליטות‬ ‫י‬ ‫סיכו‬ ‫סקרי‬ ‫ערכה‬‫המתחם‬ ‫לכלל‬–‫דרש‬ ‫ש‬ ‫כפי‬ ‫ה‬ ‫ממ‬ ‫וחויב‬‫את‬ ‫ידיעתה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫את‬ ,‫בו‬ ‫ן‬ ‫המתוכ‬,‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫חומרת‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫להחמיר‬ ‫צפוי‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫וכי‬‫היא‬ ‫בשטחה‬ ‫פעילות‬ ‫עקב‬.‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫לפי‬ ‫בשטחה‬ ‫ים‬ ‫מתק‬ ,‫קי‬ ‫אויר‬‫ים‬ ‫ש‬ ‫מזה‬ ‫ידעה‬ ‫קיומם‬ ‫על‬–‫למקור‬ ‫חשבים‬ ‫לפליט‬.‫ה‬ 4.‫העותרת‬‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬ ‫וועדת‬-‫סירב‬‫ו‬‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הערות‬ ‫להטמיע‬ ‫הסביבה‬‫טרס‬ ‫אי‬ ‫בעל‬ ‫שהיה‬ ‫אף‬ ‫שעל‬ ,–‫כיוון‬‫להפחתת‬‫ות‬ ‫המאוחס‬ ‫הכמויות‬ .‫במתחם‬‫ש‬ ‫החוקית‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫כעת‬ ‫צריך‬ ‫כן‬ ‫על‬‫וצרה‬‫לה‬–‫בביטול‬ ‫ים‬ ‫האיזו‬‫וערר‬ ‫גדות‬ ‫הת‬ ‫ובעקבות‬ ‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫עשו‬ ‫ש‬‫משיבה‬7. 5.‫רותיה‬ ‫בצ‬ ‫כי‬ ‫הסתירה‬ ‫העותרת‬–‫סט‬ ‫ד‬ ‫קו‬ ‫להתאחסן‬ ‫עומד‬ ‫יה‬ ‫במתק‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ –‫הקיים‬ ‫מבמצב‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫פיץ‬ ‫ו‬ ‫מזהם‬ ‫פט‬‫מצב‬ ‫את‬ ‫יחמיר‬ ‫שבהכרח‬ ‫דבר‬ , ‫כולו‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הזיהום‬. 6.‫הקלות‬ ‫עוד‬ ‫כעת‬ ‫העותרת‬ ‫תדרוש‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לפי‬–‫שאין‬ ‫משום‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לקיים‬ ‫ביכולתה‬‫מכך‬ ‫וגרוע‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ועדה‬ ‫לשמם‬– ‫בהגדלת‬ ‫תוצאתה‬.‫להפחתתם‬ ‫חלף‬ ‫והזיהום‬ ‫ים‬ ‫הסיכו‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫התקין‬ ‫הל‬ ‫המי‬ ‫כללי‬ ‫כל‬ ‫ולפי‬‫האיסור‬ ‫בתכלית‬ ‫אסור‬‫לקבל‬ ‫את‬‫אים‬ ‫הת‬ ‫הסרת‬,‫תש"ן‬ ‫בעתירת‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬1–‫ועדת‬ ‫לעררים‬ ‫ה‬ ‫המש‬‫המשיבה‬ ‫החלטת‬ ‫ואת‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫יין‬ ‫לע‬2,‫אישורה‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫לעיל‬ ‫האמורות‬ ‫העובדות‬ ‫לאור‬ ‫מתש"ן‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫היחיד‬ ‫הסעד‬–‫ו‬ ‫הי‬ ‫ביט‬‫אמת‬ ‫ולא‬ ‫חטא‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫ה‬ ‫הי‬ ‫משום‬ ,‫ית‬ ‫התכ‬ ‫ול‬‫ותכליתה‬ ,–‫הגדלת‬ ‫האזור‬ ‫בכלל‬ ‫הזיהום‬-.‫צמצומו‬ ‫או‬ ,‫ריכוזו‬ ‫לא‬
 • 24. ‫רשימת‬‫ספחים‬ ‫ספח‬1-‫קי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫ות‬ ‫תק‬ ‫וי‬ ‫לשי‬ ‫תש"ן‬ ‫העותרת‬ ‫תגובת‬‫מיום‬11.4.2016 ‫ספח‬2-‫המשיבה‬ ‫מצד‬ ‫הלית‬ ‫מ‬ ‫עתירה‬7‫עתירה‬ ,45873-12-16 ‫ספח‬3-‫סביב‬ ‫יטור‬ ‫תוצאות‬‫ים‬ ‫מש‬ "‫חיים‬ ‫"קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬2014.‫ואחרות‬ , ‫ספח‬4–‫משיבה‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬7‫יין‬ ‫בע‬ ,‫תש"ן‬ ‫לערר‬""‫הצפון‬ ‫קרקעות‬–‫מיום‬ 2.9.2014 ‫ספח‬5–‫תוצאות‬‫ווודאיים‬ ‫ים‬ ‫)מסרט‬ ‫חלקיקים‬ ‫בעבור‬ ‫גם‬ ‫ות‬ ‫האחרו‬ ‫ים‬ ‫מהש‬ ‫דיגום‬ (‫מסרטן‬ ‫)חומר‬ ‫פורמאלדהיד‬ ,(‫לאדם‬ ‫ספח‬6-‫מדצמבר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬2015‫ית‬ ‫התכ‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫ספח‬7–‫הגז‬ ‫שבתוך‬ ‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫דו"ח‬-‫מימדי‬ ‫על‬ ‫לאומיים‬ ‫בי‬ ‫מחקרים‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫העצומים‬ ‫הפליטות‬‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫עישית‬ ‫ספח‬8–‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬ ‫יין‬ ‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬ ‫ספח‬3-‫הגדר‬ ‫על‬ ‫דיגומים‬ ‫תוצאות‬–‫פחותה‬ ‫כמותה‬ ‫בו‬ ‫המכיל‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫בטרמי‬ :"‫הצפון‬ ‫ב"קרקעות‬ ‫יתקיים‬ ‫מאשר‬
 • 28. ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫בעבור‬ ‫רציף‬ ‫יטור‬- ‫ת‬ ‫בש‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫יתן‬2016‫בו‬ ,‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬ ‫ליד‬ ‫זן‬ ‫ב‬ ‫ריכוז‬ ‫מדד‬ ‫בהם‬ ‫ים‬ ‫בזמ‬ , ‫הצפון‬ ‫בקרקעות‬ ‫שתהיה‬ ‫והתזקיקים‬ ‫הדלקים‬ ‫מכמות‬ ‫משליש‬ ‫פחות‬ ‫מרוכזת‬-‫ובלי‬ ‫יפוק‬ ‫פעילות‬–‫הזיהום‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫היא‬ ‫שאף‬-‫יממתי‬ ‫במיצוע‬–‫גבוהות‬ ‫זן‬ ‫הב‬ ‫רמות‬ –‫לתקן‬ ‫סמוכות‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬–‫על‬ ‫העומד‬3.9.‫למ"ק‬ ‫מיקרוגרם‬
 • 29. ‫ספח‬5- ‫אחרים‬ ‫מזהמים‬ ‫בעבור‬ ‫גם‬–‫ים‬ ‫מהתק‬ ‫חורג‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫אזור‬-‫במזהם‬ ‫למשל‬ ‫המסרטן‬‫פורמאלדהיד‬-‫ליד‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ , ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫ליד‬ ‫הגבוהה‬ ‫רמתו‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫יתן‬ :‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫ל‬ ‫טרמי‬
 • 30. ‫ת‬ ‫לש‬ ‫דו"ח‬ :‫מקור‬2016–‫סביבתי‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫בדיקות‬ ‫תוצאות‬–‫אפיון‬ ‫"פרויקט‬ , ‫מחקר‬ ‫שרותי‬ .‫א‬ ‫חברת‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫עבור‬ "‫ארצי‬ ‫כלל‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬27- 30,‫במרץ‬3-4,5-6,‫אפריל‬2016 ‫החלקיקים‬ ‫גם‬–‫ים‬ ‫מהתק‬ ‫חורגים‬–:‫ות‬ ‫שו‬ ‫מחלות‬ ‫לשלל‬ ‫סיכון‬ ‫שמגביר‬ ‫במצב‬
 • 31. ‫ספח‬7-:‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרות‬ ‫תחת‬ ‫חתירה‬ '‫ו‬ ‫סעיף‬–‫ית‬ ‫התכ‬ ‫להוראות‬-‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫מטרת‬–‫לצמצום‬ ‫הוראות‬ ‫קביעת‬ ‫סביבתיים‬ ‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬ ‫יעת‬ ‫ומ‬ ‫סעיף‬2.2.–‫סעיפים‬ ‫תתי‬‫"חפאג‬ ‫ית‬ ‫התכ‬ ‫בהוראות‬ ‫ט‬ ‫וגם‬ ,‫ה,ו,ז‬1139:'‫א‬
 • 32. ‫תמ"מ‬6–‫פרק‬12–:‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫ספח‬ ‫ב‬ ‫ראו‬8-‫ין‬ ‫לע‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫עמדת‬.(‫סט‬ ‫ד‬ ‫הקו‬