חוות דעת קרקעות הצפון אלה נווה 02092014

www.epidella.com
www.epidella.comאלה נווה , אפידלה at www.epidella.com

חוות דעת שצורפה כנספח לערר "קרקעות הצפון" לעניין זיהום האוויר הגבוה שייפלט מהתכנית

‫לכבוד‬:
‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬
‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬::::‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬
‫המומחה‬ ‫שם‬:‫נווה‬ ‫אלה‬)M.P.H(
‫אני‬,‫את‬ ‫נותנת‬ ‫מטה‬ ‫החתומה‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬1139113911391139////‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬....
‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫עדותי‬ ‫במקום‬ ‫זו‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫נותנת‬ ‫אני‬,‫לי‬ ‫ידוע‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מצהירה‬ ‫ואני‬
‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫שקר‬ ‫עדות‬ ‫בדבר‬ ‫הפלילי‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫שלעניין‬ ‫היטב‬,‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫דין‬
‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫בשבועה‬ ‫עדות‬ ‫כדין‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתומה‬ ‫כשהיא‬ ‫זו‬.
‫חוות‬ ‫וכי‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫בתכנית‬ ‫אישית‬ ‫נגיעה‬ ‫או‬ ‫פרטי‬ ‫עניין‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מצהירה‬ ‫הנני‬
‫ידיעות‬ ‫מיטב‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫לרשותי‬ ‫שהועמד‬ ‫למידע‬ ‫בהתאם‬ ‫נעשתה‬ ‫זו‬ ‫דעת‬‫י‬,‫הבנתי‬,
‫המקצועי‬ ‫וניסיוני‬.
‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬::::
2009‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬-‫בהתמחות‬ ‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬
‫באפידמיולוגיה‬)(M.P.H.,‫תזה‬ ‫עם‬ ‫במסלול‬.‫בממוצע‬ ‫סיום‬93.‫התזה‬ ‫נושא‬:
"‫נשימתית‬ ‫תחלואה‬‫מתכת‬ ‫למפעל‬ ‫בשכנות‬ ‫החיים‬ ‫קשישים‬ ‫בקרב‬ ‫ולבבית‬",
‫ד‬ ‫בהנחיית‬"‫פרץ‬ ‫חוה‬ ‫ר‬)2008.(
2001-2004‫טכניון‬–‫בביולוגיה‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬)B.A.(,‫שנתי‬ ‫תלת‬ ‫מסלול‬,‫סיום‬
‫דיקן‬ ‫בהצטיינות‬.
‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬::::
2013-‫סביבתית‬ ‫יועצת‬,‫מסייעת‬‫בפני‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫סביבה‬ ‫למאבקי‬
‫ותעסוקתיים‬ ‫סביבתיים‬ ‫איומים‬.
2008-2013‫בעמותת‬ ‫סביבתית‬ ‫אפידמיולוגית‬"‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫הקואליציה‬."‫במסגרת‬‫העבודה‬
‫חיברתי‬‫דו‬ ‫שני‬"‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫חות‬" :‫י‬ ‫מה‬‫על‬ ‫דוע‬‫ותחלואת‬ ‫סביבתי‬ ‫זיהום‬‫נשים‬?"
‫והשני‬" :‫ל‬‫הנולד‬ ‫את‬ ‫ראות‬,‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬‫ילדים‬ ‫ותחלואת‬ ‫אוויר‬?."
‫בנוסף‬,‫השתתפתי‬‫דו‬ ‫בעריכת‬"‫אחרים‬ ‫חות‬)‫דו‬"‫זיהום‬ ‫ח‬‫אוויר‬,‫ועכו‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬(,
‫בכתיבת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬‫מאמרים‬)‫דו‬"‫ח‬‫הסביבתי‬ ‫הצדק‬ ‫אי‬2005(,‫עמדה‬ ‫וניירות‬‫רבי‬
‫השפעה‬)‫טבעי‬ ‫גז‬,‫סביבה‬ ‫זיהום‬,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לעיבוד‬ ‫מתקנים‬.(‫רבות‬ ‫עסקתי‬‫בפעילו‬‫יו‬‫ת‬
‫והסברה‬ ‫מידע‬ ‫קידום‬ ‫מחקר‬,‫בתקשורת‬ ‫לרבות‬‫ציבורית‬ ‫ובפעילות‬‫לקידום‬‫ה‬‫מודעות‬
‫זיהום‬ ‫לנזקי‬‫רגישות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫האוויר‬.
6.2005-10.2008‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫עוזרת‬,‫פרופ‬'‫לין‬ ‫שי‬,‫קורס‬ ‫ומתרגלת‬
"‫אפידמיולוגיה‬."
‫שנת‬ ‫מאז‬2004,‫והסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫בזיהום‬ ‫עוסקת‬ ‫הנני‬.‫דו‬ ‫חיברתי‬"‫שונים‬ ‫חות‬
‫ה‬ ‫לזיהום‬ ‫הנוגעים‬‫והסביבה‬ ‫אוויר‬,‫ואלו‬‫הלאומית‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫העלו‬‫להשלכות‬
‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫על‬ ‫והסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬:‫ילדים‬,‫נשים‬,‫אוכלוס‬‫י‬‫מפרץ‬ ‫ית‬
‫ועוד‬ ‫חיפה‬.‫עבוד‬‫ו‬‫ת‬‫זכו‬ ‫יי‬‫הדרך‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫מצד‬ ‫רבה‬ ‫להערכה‬,
‫למשל‬‫והתמ‬ ‫הבריאות‬ ‫משרדי‬ ‫של‬"‫ת‬,‫ואלו‬‫בדו‬ ‫שהועלו‬ ‫נושאים‬ ‫הטמיעו‬"‫חו‬‫ת‬.
‫בנוסף‬,‫להקמת‬ ‫הביאה‬ ‫פעילותי‬‫ועד‬‫ו‬‫כנסת‬ ‫ת‬‫שונות‬:‫האחת‬‫ייחודית‬‫בריאות‬ ‫לענייני‬
‫וסביבה‬)‫הקודמת‬ ‫בכנסת‬(,‫והשניה‬,‫לראשונה‬ ‫חומרתה‬ ‫את‬ ‫שחשפתי‬ ‫תקלה‬ ‫בעקבות‬
‫לציבור‬,‫ל‬ ‫הביאה‬‫ל‬ ‫מיוחדת‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫פתיחת‬‫ב‬ ‫וסביבה‬ ‫תכנון‬ ‫סוגיות‬ ‫בחינת‬‫מפרץ‬
‫חיפה‬.‫הנני‬‫כעצמ‬ ‫כיום‬ ‫פועלת‬‫אית‬.‫מ‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫ניתנו‬ ‫טעמי‬‫ת‬‫למטות‬‫מאבק‬
‫בישראל‬,‫כדוגמת‬‫הגז‬ ‫מאבק‬.‫אני‬ ‫כיום‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בתכנית‬ ‫למאבק‬ ‫מסייעת‬
‫מלאה‬ ‫בהתנדבות‬,‫של‬ ‫המסוכנות‬ ‫להשלכות‬ ‫חשש‬ ‫מתוך‬‫הציבור‬ ‫על‬ ‫התכנית‬.
‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬::::
‫מבוא‬:
‫חפאג‬ ‫תכנית‬1139/‫א‬,‫דלקים‬ ‫וניפוק‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫הנוגעת‬‫מפרץ‬ ‫בלב‬ ‫גדולה‬
‫חיפה‬,‫הי‬‫נ‬‫ה‬‫תוכנית‬‫ותיקה‬,‫לאישורה‬ ‫עד‬ ‫לאחרונה‬ ‫קודמה‬ ‫אשר‬.‫משמעותית‬ ‫לתכנית‬
‫זו‬,‫הוצעו‬ ‫לא‬ ‫עצומות‬ ‫סביבתיות‬ ‫השלכות‬ ‫בעלת‬ ‫שהינה‬‫אחרות‬ ‫תכנוניות‬ ‫חלופות‬
]‫ראה‬‫נאמן‬ ‫מוסד‬ ‫חנין‬ ‫ועדת‬ ‫פרוטוקול‬,‫פלד‬ ‫ליאת‬ ‫דברי‬,‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מתכננת‬.[
‫גפ‬ ‫לחוות‬ ‫ובסמוך‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫לצד‬ ‫נקבע‬ ‫התוכנית‬ ‫מיקום‬"‫ם‬‫עתיד‬‫ית‬]1.[‫התכנית‬
‫באה‬‫החמורה‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫וקרבת‬
‫אזרחית‬ ‫לאוכלוסייה‬‫בחוות‬‫המיושנות‬‫הקיימות‬)‫קריית‬‫חיים‬,‫אלרואי‬,‫ומיכלי‬
‫הנמל‬.(‫למצער‬,‫מתברר‬‫כי‬‫שיפור‬ ‫תהווה‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫אלא‬‫המצב‬ ‫את‬ ‫תרע‬‫הקיים‬.
‫לזכור‬ ‫חשוב‬,‫לקום‬ ‫מיועדת‬ ‫התוכנית‬ ‫כי‬‫אז‬ ‫בלב‬‫מתועש‬ ‫ור‬,‫באוכלוסין‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫הגובל‬
‫צדדיו‬ ‫מכל‬.‫פעילות‬ ‫הרחבת‬ ‫כבר‬ ‫מאושרת‬ ‫הכולל‬ ‫במתחם‬‫תעשי‬‫יתית‬‫פטרוכימית‬
)‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫הרחבת‬,‫ובה‬‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫אל‬ ‫פליטות‬ ‫הגדלת‬‫הקיים‬ ‫מצב‬‫החמור‬(,‫תוספת‬
‫של‬‫אחסון‬‫דלקים‬‫קונדנסאטים‬)‫דלקים‬‫הגז‬ ‫מתעשיית‬‫הטבעי‬,‫כמויות‬ ‫הפולטים‬
‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬1
(‫הק‬‫המזהמות‬ ‫תשתיותיו‬ ‫על‬ ‫והדלקים‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫מת‬(‫ועוד‬.
‫באזור‬ ‫ממילא‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫תרע‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫תכנית‬,‫ות‬‫הווה‬
‫באופן‬ ‫גבוהים‬ ‫תחלואה‬ ‫משיעורי‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫הסובלים‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫איום‬
‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫מובהק‬.‫מקובל‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מצב‬.‫להלן‬ ‫במסמך‬ ‫המובאות‬ ‫העובדות‬,
‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫חלופי‬ ‫פתרון‬ ‫במציאת‬ ‫תומכות‬,‫מפנית‬ ‫היא‬ ‫באשר‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫המגנים‬
‫יתר‬ ‫תחלואת‬,‫אוויר‬ ‫וזיהום‬.
1
‫העוררת‬ ‫התנגדות‬ ‫ראה‬,‫מיום‬18.2.2014
‫האתר‬ ‫נתוני‬‫האתר‬ ‫נתוני‬‫האתר‬ ‫נתוני‬‫האתר‬ ‫נתוני‬::::‫התוכנית‬ ‫של‬ ‫הטכניים‬ ‫הנתונים‬,‫ההשלמות‬ ‫במסמך‬ ‫שמובאים‬ ‫כפי‬
‫לתסקיר‬2
,‫ממנו‬ ‫וייצאו‬ ‫למסוף‬ ‫יכנסו‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫מלמדים‬22,887,30022,887,30022,887,30022,887,300‫מ‬‫מ‬‫מ‬‫מ‬""""‫ק‬‫ק‬‫ק‬‫ק‬‫דלקים‬,
‫נ‬ ‫בינהם‬‫גולמי‬ ‫פט‬,‫ותזקיקים‬ ‫סולר‬.‫תחזוק‬‫האתר‬ ‫ת‬‫תקן‬ ‫לפי‬ ‫תבוצע‬API 653.
‫לסביבה‬ ‫פליטות‬ ‫מפני‬ ‫הגנה‬ ‫כאמצעי‬‫ב‬ ‫צפים‬ ‫גגות‬ ‫יותקנו‬‫ה‬ ‫מיכלי‬‫תזקיקים‬,‫יחד‬‫עם‬
‫קבוע‬ ‫גג‬,‫ב‬ ‫זאת‬ ‫ולעומת‬‫ה‬ ‫מיכלי‬‫הגולמי‬ ‫נפט‬‫מתוכנן‬‫חיצוני‬ ‫צף‬ ‫גג‬ ‫רק‬,‫למרות‬
‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫לנושאי‬ ‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫שפתרון‬3
.‫בנוסף‬,‫צנ‬ ‫תהיה‬ ‫במתחם‬‫דלקים‬ ‫רת‬
‫למתחם‬ ‫הדלקים‬ ‫את‬ ‫ותוציא‬ ‫שתכניס‬.‫האחסון‬ ‫פעילות‬ ‫מלבד‬,‫גם‬ ‫במתחם‬ ‫תהיה‬
‫של‬ ‫פעילות‬‫ניפוק‬:‫לצרכנים‬ ‫דלקים‬ ‫הוצאת‬)‫באמצעות‬‫כביש‬ ‫מכליות‬(,‫פעילות‬ ‫וזו‬
‫הקודמים‬ ‫במתחמים‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫חדשה‬,‫מזהמת‬ ‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫שהיא‬)‫במילוי‬ ‫פליטות‬,
‫שיג‬ ‫מיכליות‬ ‫של‬ ‫עצומות‬ ‫מכמויות‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬‫למילוי‬ ‫יעו‬(.‫זו‬ ‫בחווה‬‫ינופקו‬
‫למיכליות‬2,490,0002,490,0002,490,0002,490,000‫מ‬"‫של‬ ‫שנתי‬ ‫ק‬‫בנזין‬ ‫מוצרי‬,‫סולר‬,‫ודס‬"‫ל‬.‫היזמים‬ ‫לטענת‬‫אביזרי‬
‫ה‬‫לפי‬ ‫נקבעו‬ ‫מיכלים‬‫תקן‬AP-42.‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫נעשתה‬ ‫מהמתחם‬ ‫הפליטות‬ ‫הערכת‬
‫בתוכנות‬TANKS 4.09 D‫ואיירמוד‬.‫היזמים‬ ‫פי‬ ‫על‬‫לתסקיר‬ ‫ההשלמות‬ ‫במסמך‬
)‫לא‬ ‫אשר‬‫פורסם‬‫בשקיפ‬‫ות‬‫לציבור‬‫הרחב‬(‫מהמת‬ ‫הכוללות‬ ‫הפליטות‬‫צפויות‬ ‫חם‬
‫לכדי‬ ‫להגיע‬196,101‫ק‬"‫של‬ ‫בשנה‬ ‫ג‬VOC's,‫כש‬‫רוב‬‫הפליטות‬‫חוות‬ ‫מפעילות‬
‫עצמה‬ ‫המכלים‬.
‫עובדתי‬ ‫רקע‬‫עובדתי‬ ‫רקע‬‫עובדתי‬ ‫רקע‬‫עובדתי‬ ‫רקע‬::::
1.‫שלושת‬‫המיועד‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬‫ו‬‫לפינוי‬ ‫ת‬,‫בקריית‬‫חיים‬,‫והנמל‬ ‫טבעון‬,‫פולטות‬
‫יחד‬237,748237,748237,748237,748‫ק‬"‫של‬ ‫בשנה‬ ‫ג‬VOC's.‫חוות‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬"‫הערכות‬ ‫לפי‬ ‫צפויה‬
‫תש‬"‫לפלוט‬ ‫ן‬196,101196,101196,101196,101‫ק‬"‫של‬ ‫בשנה‬ ‫ג‬VOC's.‫כלומר‬,‫פניו‬ ‫על‬‫מ‬‫מ‬‫מ‬‫מ‬‫וצעת‬‫וצעת‬‫וצעת‬‫וצעת‬‫של‬ ‫הפחתה‬‫של‬ ‫הפחתה‬‫של‬ ‫הפחתה‬‫של‬ ‫הפחתה‬
18181818%%%%‫התרכו‬ ‫בפליטות‬‫במעבר‬ ‫הנדיפות‬ ‫האורגניות‬ ‫בות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫לחוות‬.
‫מקור‬ ‫מתוך‬ ‫לקוחים‬ ‫שלהלן‬ ‫שבטבלה‬ ‫המרוכזים‬ ‫הנתונים‬3)‫חוו‬"‫הגנ‬ ‫משרד‬ ‫ד‬"‫ס‬(
2
‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬,"‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬,‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬,‫הצ‬ ‫קרקעות‬‫פון‬) "‫פרויקט‬
3107.2(,‫ינואר‬2010)‫סעיף‬4.4.(
3
‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫לתסקיר‬ ‫להשלמות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬"‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬,
‫מיום‬14.1.2011
‫נפט‬
‫גולמי‬
‫בנזין‬‫קרוסין‬‫סולר‬‫מזוט‬OFF
SPEC
‫סה‬"‫פליטות‬ ‫כ‬
)‫ק‬"‫לשנה‬ ‫ג‬(
‫הקיים‬ ‫המצב‬,‫חוות‬ ‫שלוש‬
‫נפרדות‬ ‫מיכלים‬:43‫מיכלים‬
1936960237237237237,748,748,748,748
‫מאוחדת‬ ‫חוות‬,"‫קרקעות‬
‫הצפון‬":45‫מיכלים‬
12571029196,101196,101196,101196,101
2222....‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬,,,,‫החדש‬ ‫מהמתחם‬‫החדש‬ ‫מהמתחם‬‫החדש‬ ‫מהמתחם‬‫החדש‬ ‫מהמתחם‬""""‫קרקעות‬‫קרקעות‬‫קרקעות‬‫קרקעות‬
‫הצפון‬‫הצפון‬‫הצפון‬‫הצפון‬""""‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫ת‬‫ת‬‫ת‬‫ת‬....‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬
‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬,,,,‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬
‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬....‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬
‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬,,,,‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬))))‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬.(.(.(.(
‫כן‬ ‫כמו‬‫כן‬ ‫כמו‬‫כן‬ ‫כמו‬‫כן‬ ‫כמו‬,,,,‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬....
‫א‬.‫תוכנת‬AERMODE‫מהמתחם‬ ‫הפליטות‬ ‫למידול‬ ‫ששימשה‬,‫לוקחת‬ ‫אינה‬‫לוקחת‬ ‫אינה‬‫לוקחת‬ ‫אינה‬‫לוקחת‬ ‫אינה‬
‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫רה‬‫רה‬‫רה‬‫רה‬,‫עתיר‬ ‫באזור‬ ‫משמעותי‬ ‫חסרון‬ ‫וזהו‬
‫רבים‬ ‫ממקורות‬ ‫זיהום‬,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫כמו‬.‫קיימים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫כח‬ ‫תחנת‬,
‫ראשיים‬ ‫כבישים‬,‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫וריכוז‬‫מדוו‬‫חים‬)‫מזהמים‬ ‫פולטי‬
‫משמעותיים‬(,‫כן‬ ‫ועל‬,‫יהיו‬‫עם‬ ‫שיגיבו‬ ‫הרכיבים‬ ‫כל‬ ‫באוויר‬ ‫קיימים‬ ‫מראש‬
‫ליצירת‬ ‫הפליטות‬‫מזהמים‬‫משניים‬‫כדוגמת‬‫חלקיקים‬4
‫ואוזון‬.‫ל‬‫חלקיקים‬,
‫השלכות‬ ‫קיימות‬‫מזיקות‬:‫ל‬ ‫סיכון‬ ‫העלאת‬‫בסרטן‬ ‫תחלואה‬)‫קיים‬ ‫כבר‬ ‫בנפה‬
‫הארצי‬ ‫לממוצע‬ ‫מעל‬ ‫הרבה‬ ‫עודף‬ ‫סיכון‬(,‫ע‬ ‫בטרם‬ ‫תמותה‬‫ת‬,‫ותמותה‬
‫לב‬ ‫במחלות‬ ‫ותחלואה‬.
‫ב‬.‫השתמשו‬ ‫בה‬ ‫נוספת‬ ‫תוכנה‬,‫תוכנ‬ ‫היא‬‫ת‬TANKS....‫מ‬ ‫התכנה‬‫מ‬ ‫התכנה‬‫מ‬ ‫התכנה‬‫מ‬ ‫התכנה‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬
‫פחת‬‫פחת‬‫פחת‬‫פחת‬5
:‫בשנת‬2008,‫לחישוב‬ ‫שונות‬ ‫תוכנות‬ ‫תוצאות‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫נעשתה‬
‫בפועל‬ ‫הניטור‬ ‫תוצאות‬ ‫ולבין‬ ‫פליטות‬‫ב‬‫המיכלים‬ ‫קרבת‬.‫בבירו‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫ר‬
‫זה‬ ‫ממחקר‬ ‫הלקוחה‬ ‫בטבלה‬,‫הג‬ ‫כי‬‫רסה‬‫השתמ‬ ‫בה‬‫תסקיר‬ ‫בהשלמות‬ ‫שו‬
‫הצפון‬ ‫קרקעות‬,‫גירסה‬D4.09,‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬....‫החישובים‬ ‫כל‬‫החישובים‬ ‫כל‬‫החישובים‬ ‫כל‬‫החישובים‬ ‫כל‬
‫בה‬ ‫שנעשו‬‫בה‬ ‫שנעשו‬‫בה‬ ‫שנעשו‬‫בה‬ ‫שנעשו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬.‫כן‬ ‫על‬‫כן‬ ‫על‬‫כן‬ ‫על‬‫כן‬ ‫על‬,,,,‫הפליטות‬
‫בפועל‬ ‫האמיתיות‬‫בק‬.‫הצפון‬‫התוכנה‬ ‫חישוב‬ ‫מתוצאות‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬ ‫תהיינה‬.
4
‫של‬ ‫בקוטר‬ ‫קטנטנים‬ ‫מוצקים‬ ‫הם‬ ‫חלקיקים‬2.5‫מיקרון‬,‫הלב‬ ‫על‬ ‫מזיקות‬ ‫השפעות‬ ‫להן‬ ‫מוכרות‬,
‫הנשימה‬ ‫מערכת‬,‫הם‬‫ולתמותה‬ ‫לסרטן‬ ‫סיכון‬ ‫מעלים‬.
5
http://www.bdlaw.com/assets/htmldocuments/TCEQ%20Final%20Report%20Oil%20Gas
%20Storage%20Tank%20Project.pdf
‫ג‬.‫ה‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫יותר‬ ‫חמורה‬ ‫אף‬ ‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫ההטיה‬‫בתוכנת‬ ‫וזנו‬Tanks
‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬19946
.‫כעשרים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫אינם‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬
‫בשנת‬ ‫כן‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬2014,‫ו‬ ‫מאחר‬‫בהדרגה‬ ‫מתחמם‬ ‫העולם‬,‫כידוע‬.‫עליית‬
‫ת‬ ‫טמפרטורות‬‫גרור‬‫בפליטות‬ ‫עליה‬‫עסקינן‬ ‫בהם‬ ‫הנדיפים‬ ‫החומרים‬ ‫של‬7
.
‫ד‬.‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬....‫הטיית‬ ‫לכן‬‫הטיית‬ ‫לכן‬‫הטיית‬ ‫לכן‬‫הטיית‬ ‫לכן‬
‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬::::‫מדוגמת‬
‫ד‬ ‫בנספח‬ ‫החישוב‬,'‫עמוד‬3‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬,‫ניתן‬‫לראות‬,‫הטמפרטורה‬ ‫כי‬
‫הממוצעת‬‫צף‬ ‫גג‬ ‫עם‬ ‫בנזין‬ ‫מיכל‬ ‫עבור‬ ‫למשוואות‬ ‫שהוזנה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬
‫באזור‬ ‫האמיתי‬ ‫המחושב‬ ‫מהממוצע‬,‫על‬ ‫ועומדת‬Fº68.77,‫שהם‬cº20.43.
‫ב‬‫המצורפת‬ ‫טבלה‬,‫המטאורולוגי‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫רב‬ ‫ממחקר‬ ‫הלקוחה‬
‫השנים‬ ‫עבור‬1995-20098
,‫נתוני‬ ‫מוצגים‬‫למתחם‬ ‫ביותר‬ ‫הקרובה‬ ‫התחנה‬9
,
‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫יממתי‬ ‫ממוצע‬ ‫שלה‬)cº21.2.(‫קרקעות‬ ‫במתחם‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫אך‬
‫יותר‬ ‫אף‬ ‫גבוהה‬ ‫תהא‬ ‫הצפון‬,‫יותר‬ ‫פנימי‬ ‫והוא‬ ‫מאחר‬‫ביבשה‬,‫בשל‬ ‫וכן‬
‫הז‬ ‫לבתי‬ ‫קרבתו‬‫הסמוכים‬ ‫והמפעלים‬ ‫חיפה‬ ‫יקוק‬,‫פליטות‬ ‫להם‬ ‫אשר‬
‫אקסותרמיות‬.‫בפועל‬,‫נמדדו‬ ‫גם‬ ‫שבאזור‬ ‫מהטבלה‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬‫טמפרטורות‬
‫הקיץ‬ ‫חודשי‬ ‫בסביבת‬ ‫האלפיים‬ ‫בשנות‬ ‫קיצון‬)‫בשנת‬ ‫לדוגמה‬2002.(
‫לחישובים‬ ‫השתמשו‬ ‫בה‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫נושא‬‫משמעותי‬:‫היומיומיות‬ ‫הפליטות‬
‫גם‬‫שהמיכלים‬ ‫מכך‬ ‫מושפעות‬‫ממוקמים‬‫בשמש‬‫בשמש‬‫בשמש‬‫בשמש‬,,,,‫בצל‬ ‫לא‬‫בצל‬ ‫לא‬‫בצל‬ ‫לא‬‫בצל‬ ‫לא‬,,,,‫וכידוע‬,‫השמש‬
‫גבוהות‬ ‫טמפרטורות‬ ‫מייצרת‬ ‫הקופחת‬ ‫הישראלית‬,‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬
‫לסביבה‬‫לסביבה‬‫לסביבה‬‫לסביבה‬....‫היממתי‬ ‫המיצוע‬‫נוקטים‬ ‫בו‬,‫למציאות‬ ‫חוטא‬,‫החמה‬ ‫ובעונה‬ ‫מאחר‬
6
‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬,"‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬,‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬) "‫פרויקט‬
3107.2(,‫ינואר‬2010)‫סעיף‬4.4.(
7
http://energy.gov.il/Subjects/RE/Pages/GxmsMniRenewableEnergyProffesionalAtlas2011.aspx
8
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/163FFF5E-ACA3-403F-91AF-5FFA16ED9297/0/TemperatureStation.pdf
9
‫חיפה‬ ‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫תחנת‬
‫יפלטו‬‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫ריכוזים‬.‫והטמפרטורה‬ ‫מאחר‬‫לחץ‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬
‫האדים‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬,‫חשיבותה‬‫רבה‬.‫ה‬ ‫ראה‬‫הבא‬ ‫גרף‬:‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬
‫טמפרטורה‬‫טמפרטורה‬‫טמפרטורה‬‫טמפרטורה‬<<<<<<<<‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬<<<<<<<<‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬))))‫מעריכית‬‫מעריכית‬‫מעריכית‬‫מעריכית‬((((
‫גרף‬10
:‫טמפ‬ ‫כנגד‬ ‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫עקומת‬'‫הדגימה‬
‫כידוע‬,‫זיהום‬ ‫של‬ ‫גבוהות‬ ‫לרמות‬ ‫אקוטית‬ ‫חשיפה‬‫לתחלואה‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫מעלה‬
‫ותמותה‬‫החשופות‬ ‫באוכלוסיות‬.
‫ה‬.‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫ניפ‬‫ניפ‬‫ניפ‬‫ניפ‬‫וק‬‫וק‬‫וק‬‫וק‬83,00083,00083,00083,000‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫בשנה‬‫בשנה‬‫בשנה‬‫בשנה‬,‫פעילות‬
‫כיום‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫אשר‬‫תש‬ ‫אתרי‬ ‫בשלוש‬"‫ן‬11
,‫כמה‬ ‫בין‬ ‫בעבר‬ ‫התחלקה‬ ‫ואשר‬
‫מתחמים‬.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫לטענת‬)‫בחוו‬"‫ד‬(,‫הדלק‬ ‫מילוי‬‫יוסיף‬
‫פליטות‬12
VOC's,‫רק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬.‫התסקיר‬ ‫בהשלמות‬ ‫החישובים‬ ‫בעוד‬
‫הליך‬ ‫של‬ ‫בפליטות‬ ‫מתמקדים‬‫המילוי‬,‫ש‬ ‫הרי‬‫ההג‬ ‫עצם‬‫כ‬ ‫של‬ ‫עה‬-83,00083,00083,00083,000
‫מכליות‬‫בדיזל‬ ‫ממונעות‬‫בשנה‬13
,‫עצמן‬ ‫שהן‬‫מייצרות‬‫במנועיהן‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬,
‫פליטות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫תגדיל‬‫במתחם‬ ‫לאוויר‬ ‫המזהמים‬.‫עד‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬
‫המצורף‬ ‫בגרף‬ ‫משמעותי‬ ‫המשאיות‬ ‫זיהום‬ ‫כמה‬14
:
10
http://webs.wofford.edu/hilljb/Chem124/Vapor%20Pressure.pdf
11
‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫לתסקיר‬ ‫השלמות‬ ‫על‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬
12
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch05/final/c05s02.pdf
13
‫מתוכנן‬ ‫שנתי‬ ‫מילוי‬ ‫נפח‬2,490,000‫מ‬"‫שנתי‬ ‫ק‬,‫מיכלית‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫לנפח‬ ‫לחלק‬,‫שהוא‬30‫מ‬"‫ק‬
14
‫מקור‬:‫דו‬"‫לשנת‬ ‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫ח‬2012
‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מהגרף‬,‫לשנת‬ ‫נכון‬ ‫כי‬2012‫בחיפה‬,‫אחראים‬ ‫היו‬ ‫הדיזל‬ ‫רכבי‬
‫לפליטת‬84848484%%%%))))‫מימין‬ ‫העמודה‬‫מימין‬ ‫העמודה‬‫מימין‬ ‫העמודה‬‫מימין‬ ‫העמודה‬((((‫מהחלקיקים‬‫מהחלקיקים‬‫מהחלקיקים‬‫מהחלקיקים‬‫מתחבורה‬ ‫שנפלטו‬.‫באופן‬
‫ספציפי‬,‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫או‬ ‫מעל‬ ‫משאיות‬-3.5‫בחלקיקים‬ ‫ביותר‬ ‫המזהמות‬ ‫הן‬ ‫טון‬
)‫גרף‬ ‫ראה‬,‫דו‬"‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫ח‬,2012.(
‫משאיות‬‫רעיל‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫תערובת‬ ‫מייצרות‬ ‫דיזל‬15
,‫חלקיקים‬,‫תחמוצות‬
‫חנקן‬,‫ו‬ ‫חמצני‬ ‫חד‬ ‫פחמן‬‫עוד‬.‫החלקיקים‬‫פנימה‬ ‫וחודרים‬ ‫לריאות‬ ‫נכנסים‬
‫וגורמים‬‫אותן‬ ‫מחמירים‬ ‫או‬ ‫לב‬ ‫למחלות‬,‫בגין‬ ‫להתאשפז‬ ‫סיכון‬ ‫מעלים‬
‫ו‬ ‫אסתמה‬‫נשימ‬ ‫מחלות‬‫ה‬,‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫מוות‬,‫סרטן‬.‫לדוגמה‬,‫בשנת‬2005,
‫ל‬ ‫אחראי‬ ‫דיזל‬ ‫כי‬ ‫העריכו‬4500‫קליפורניה‬ ‫במדינה‬ ‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫תמותה‬ ‫מקרי‬.
‫הערפיח‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬,‫ב‬‫חנקן‬ ‫תחמוצות‬ ‫פליטת‬ ‫של‬.
‫אחרים‬ ‫מזהמים‬ ‫עם‬ ‫בתגובותיהן‬ ‫יוצרות‬ ‫גם‬ ‫החנקן‬ ‫תחמוצות‬-‫מזהמים‬
‫משניים‬.
‫כלכליות‬ ‫עלויות‬ ‫יש‬ ‫שיווצרו‬ ‫הללו‬ ‫הבריאותיים‬ ‫לנזקים‬,‫נלקחות‬ ‫לא‬ ‫ואלו‬
‫בחשבון‬ ‫כלל‬.‫הן‬ ‫כאשר‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫מזוהם‬‫מזוהם‬‫מזוהם‬‫מזוהם‬,,,,‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬
‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬,,,,‫שמ‬ ‫ואזור‬‫שמ‬ ‫ואזור‬‫שמ‬ ‫ואזור‬‫שמ‬ ‫ואזור‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬,,,,
‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬....
15
http://www.ucsusa.org/clean_vehicles/why-clean-cars/air-pollution-and-health/trucks-buses-and-
other-commercial-vehicles/diesel-trucks-air-pollution.html
3333....‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬,,,,‫מספקים‬ ‫אינם‬‫מספקים‬ ‫אינם‬‫מספקים‬ ‫אינם‬‫מספקים‬ ‫אינם‬....
‫ל‬ ‫במקום‬‫את‬ ‫נצל‬‫ההזדמנות‬‫בכדי‬ ‫החווה‬ ‫בהעתקת‬‫אחסון‬ ‫את‬ ‫באמת‬ ‫לשפר‬
‫ותזקיקיו‬ ‫הנפט‬,‫לפי‬‫חוו‬"‫ד‬‫המשר‬‫הוצע‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫ד‬‫דיו‬ ‫מספק‬ ‫לא‬ ‫פתרון‬
‫האויר‬ ‫זיהום‬ ‫לנושא‬)16
.(‫לסביבה‬ ‫פליטות‬ ‫מפני‬ ‫הגנה‬ ‫כאמצעי‬‫יותקנו‬‫במיכלי‬
‫התזקיקים‬:‫צפים‬ ‫גגות‬‫יחד‬‫קבוע‬ ‫גג‬ ‫עם‬,‫זאת‬ ‫ולעומת‬‫הגולמי‬ ‫הנפט‬ ‫במיכלי‬,
‫חיצוני‬ ‫צף‬ ‫גג‬ ‫רק‬)EFRT(,‫פתרון‬‫מספק‬ ‫לא‬17
.‫דעת‬ ‫מחוות‬ ‫ציטוט‬ ‫להלן‬
‫המשרד‬:
‫פליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫מאחר‬‫מהמכלים‬‫יקרות‬ ‫הנן‬,‫להניח‬ ‫יש‬‫כי‬
‫הרכיבים‬ ‫בבחירת‬ ‫יעמדו‬ ‫כלכליים‬ ‫שיקולים‬,‫פליטות‬ ‫המשך‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫אף‬
‫מהמתחם‬ ‫גבוהות‬.‫לדוגמה‬,‫בנויים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מרותכים‬ ‫בחלקים‬ ‫כמוצע‬ ‫בחירה‬
‫אחת‬ ‫מקשה‬,‫לסביבה‬ ‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬18
.‫באופן‬ ‫הדעת‬ ‫ליתן‬ ‫צורך‬ ‫היה‬
‫באמת‬ ‫הכיצד‬ ‫יותר‬ ‫מחמיר‬,‫הא‬ ‫זיהום‬ ‫יופחת‬‫במתחם‬ ‫וויר‬,‫יישום‬ ‫תוך‬
‫ביותר‬ ‫המחמירות‬ ‫הטכנולוגיות‬,‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫אלו‬ ‫רק‬ ‫לא‬.‫מדובר‬ ‫לא‬
‫אל‬ ‫מתקן‬ ‫של‬ ‫בהוספה‬"‫ואקום‬"‫זיהום‬ ‫שיאן‬ ‫שהינו‬ ‫קומפלקס‬ ‫אל‬ ‫אלא‬!
4.‫שלב‬ ‫בעת‬ ‫לציבור‬ ‫פורסמו‬ ‫לא‬ ‫מהמתחם‬ ‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬
‫ההתנגדויות‬,‫בוודאות‬ ‫נגרמה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬,‫כאילו‬ ‫והוצג‬
‫ב‬ ‫מדובר‬"‫שיפור‬."‫השלמות‬ ‫של‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מפות‬ ‫את‬ ‫בוחנים‬ ‫כאשר‬
‫איכותני‬ ‫באופן‬ ‫התסקיר‬,‫כמותי‬ ‫לא‬)‫הפחת‬ ‫הערכות‬ ‫בשל‬(,‫בהינתן‬ ‫ואפילו‬
‫עצמו‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫הנתונים‬,‫בקרבת‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ ‫מודגמת‬
‫המתחם‬,‫גבוהות‬ ‫זיהום‬ ‫ברמות‬.
5555....‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬,,,,‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬,,,,
‫מהדלקים‬ ‫החוצה‬ ‫מתנדפים‬ ‫הפיזיקאליות‬ ‫תכונותיהם‬ ‫שבשל‬ ‫פחמימנים‬
‫בחוות‬ ‫המאוחסנים‬,‫מהמיכלים‬ ‫הן‬,‫מהצנרת‬ ‫הן‬,‫נוספות‬ ‫מפעילויות‬ ‫והן‬
16
‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫לתסקיר‬ ‫להשלמות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬"‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬
‫הסביבה‬,‫מיום‬14.1.2011
17
‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫לתסקיר‬ ‫להשלמות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬"‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬
‫הסביבה‬,‫מיום‬14.1.2011
18
http://www.nistm.org/PDF/Morning/Eickhoff.pdf
‫במתחם‬,‫הניפוק‬ ‫כגון‬)‫מכליות‬ ‫אל‬ ‫יוצאים‬ ‫המאוחסנים‬ ‫הדלקים‬ ‫שבו‬
‫לחלוקה‬(.‫מ‬ ‫ממתחם‬ ‫להיפלט‬ ‫שצפויים‬ ‫החומרים‬ ‫בין‬‫משפחת‬ ‫מצויה‬ ‫זה‬ ‫סוג‬
‫תרכובות‬BTEX:‫בנזן‬,‫טולואן‬,‫קסילן‬,‫בנזן‬ ‫ואתיל‬.‫הישירות‬ ‫הפליטות‬ ‫מלבד‬
‫מהמתחם‬,‫כן‬ ‫גם‬ ‫משניות‬ ‫פליטות‬ ‫קיימות‬:‫מהמתחם‬ ‫שיצאו‬ ‫מזהמים‬,‫מגיבים‬
‫נוספים‬ ‫מזהמים‬ ‫ויוצרים‬ ‫באטמוספרה‬.‫כדי‬ ‫מהמתחם‬ ‫המזהמים‬ ‫טווח‬ ‫גדל‬ ‫כך‬
‫מזהמים‬ ‫עוד‬ ‫להכיל‬)‫חלקיקים‬,‫ועוד‬ ‫אוזון‬.(
‫אלו‬ ‫מזהמים‬‫אלו‬ ‫מזהמים‬‫אלו‬ ‫מזהמים‬‫אלו‬ ‫מזהמים‬,,,,‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬,,,,‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬
‫שונות‬ ‫למחלות‬‫שונות‬ ‫למחלות‬‫שונות‬ ‫למחלות‬‫שונות‬ ‫למחלות‬....
6.‫נתונים‬ ‫מוכרים‬‫עודפת‬ ‫תחלואה‬ ‫אודות‬ ‫על‬,‫יותר‬ ‫ספציפית‬ ‫אפילו‬,
‫ל‬ ‫הסמוכות‬ ‫באוכלוסיות‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬:"‫למשל‬,‫מדורגים‬ ‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫תושבי‬
‫בישראל‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫החיים‬ ‫תוחלת‬ ‫בעלות‬ ‫הערים‬ ‫בחמשת‬,‫ב‬‫הנפה‬ ‫כל‬
‫חריג‬ ‫באופן‬ ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫גבוהים‬ ‫תחלואה‬ ‫שיעורי‬ ‫קיימים‬,‫נמצאה‬ ‫בנשר‬
‫בסרטן‬ ‫גבוהה‬ ‫תחלואה‬,‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫אזהרה‬ ‫תמרור‬ ‫מהווים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬
‫אלו‬ ‫סובלות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫אל‬ ‫זיהום‬ ‫עוד‬ ‫להבאת‬ ‫באשר‬.
‫לסיכום‬‫לסיכום‬‫לסיכום‬‫לסיכום‬::::
‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬
‫פ‬ ‫אושרו‬‫פ‬ ‫אושרו‬‫פ‬ ‫אושרו‬‫פ‬ ‫אושרו‬‫עילויות‬‫עילויות‬‫עילויות‬‫עילויות‬‫שונות‬‫שונות‬‫שונות‬‫שונות‬‫מגדיל‬‫מגדיל‬‫מגדיל‬‫מגדיל‬‫זיהום‬ ‫ות‬‫זיהום‬ ‫ות‬‫זיהום‬ ‫ות‬‫זיהום‬ ‫ות‬,,,,‫ו‬‫ו‬‫ו‬‫ו‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬
‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫סמיכ‬‫סמיכ‬‫סמיכ‬‫סמיכ‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫הינו‬‫הינו‬‫הינו‬‫הינו‬‫בעייתי‬‫בעייתי‬‫בעייתי‬‫בעייתי‬,,,,‫מצב‬ ‫ולאור‬‫מצב‬ ‫ולאור‬‫מצב‬ ‫ולאור‬‫מצב‬ ‫ולאור‬
‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬,,,,‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬
‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬,,,,‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬,,,,
‫צריך‬ ‫היה‬‫צריך‬ ‫היה‬‫צריך‬ ‫היה‬‫צריך‬ ‫היה‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬,,,,‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬
‫פעילויות‬‫פעילויות‬‫פעילויות‬‫פעילויות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬,,,,‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬
‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬,,,,‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬
‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬----‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬,,,,‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬,,,,‫בקשר‬‫בקשר‬‫בקשר‬‫בקשר‬
‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬....
‫תאריך‬:1.9.2014
_‫נווה‬ ‫אלה‬‫חתימה‬:

More Related Content

Similar to חוות דעת קרקעות הצפון אלה נווה 02092014(15)

משמעות נורמטיבית של עיקרון ההיזהרותמשמעות נורמטיבית של עיקרון ההיזהרות
משמעות נורמטיבית של עיקרון ההיזהרות
הקואליציה לבריאות הציבור279 views
מיכל האמוניה - סיכון סביבתי ?מיכל האמוניה - סיכון סביבתי ?
מיכל האמוניה - סיכון סביבתי ?
הקואליציה לבריאות הציבור710 views
 עיקרי דו"ח הערכת נזקים כלכליים מתאונת חומ"ס עיקרי דו"ח הערכת נזקים כלכליים מתאונת חומ"ס
עיקרי דו"ח הערכת נזקים כלכליים מתאונת חומ"ס
הקואליציה לבריאות הציבור725 views

More from www.epidella.com(20)

hok samchuyot.pdfhok samchuyot.pdf
hok samchuyot.pdf
www.epidella.com13 views
tyuta tirgum 16112022 1700.pdftyuta tirgum 16112022 1700.pdf
tyuta tirgum 16112022 1700.pdf
www.epidella.com151 views
post marketing__pfizer_2021.pdfpost marketing__pfizer_2021.pdf
post marketing__pfizer_2021.pdf
www.epidella.com411 views
australian_spike in the nucleus.pdfaustralian_spike in the nucleus.pdf
australian_spike in the nucleus.pdf
www.epidella.com370 views
מכתב___מכתב___
מכתב___
www.epidella.com1.8K views
מי חולים קשהמי חולים קשה
מי חולים קשה
www.epidella.com505 views
חולים קשה לאחר חיסון חולים קשה לאחר חיסון
חולים קשה לאחר חיסון
www.epidella.com372 views

חוות דעת קרקעות הצפון אלה נווה 02092014

  • 1. ‫לכבוד‬: ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬::::‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫ממתחם‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫המומחה‬ ‫שם‬:‫נווה‬ ‫אלה‬)M.P.H( ‫אני‬,‫את‬ ‫נותנת‬ ‫מטה‬ ‫החתומה‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬‫חפאג‬ ‫תכנית‬ ‫לגבי‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬1139113911391139////‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬.... ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫עדותי‬ ‫במקום‬ ‫זו‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫נותנת‬ ‫אני‬,‫לי‬ ‫ידוע‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מצהירה‬ ‫ואני‬ ‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫שקר‬ ‫עדות‬ ‫בדבר‬ ‫הפלילי‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫שלעניין‬ ‫היטב‬,‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫דין‬ ‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫בשבועה‬ ‫עדות‬ ‫כדין‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתומה‬ ‫כשהיא‬ ‫זו‬. ‫חוות‬ ‫וכי‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫בתכנית‬ ‫אישית‬ ‫נגיעה‬ ‫או‬ ‫פרטי‬ ‫עניין‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מצהירה‬ ‫הנני‬ ‫ידיעות‬ ‫מיטב‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫לרשותי‬ ‫שהועמד‬ ‫למידע‬ ‫בהתאם‬ ‫נעשתה‬ ‫זו‬ ‫דעת‬‫י‬,‫הבנתי‬, ‫המקצועי‬ ‫וניסיוני‬. ‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬‫המקצועית‬ ‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫אלה‬:::: 2009‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬-‫בהתמחות‬ ‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬ ‫באפידמיולוגיה‬)(M.P.H.,‫תזה‬ ‫עם‬ ‫במסלול‬.‫בממוצע‬ ‫סיום‬93.‫התזה‬ ‫נושא‬: "‫נשימתית‬ ‫תחלואה‬‫מתכת‬ ‫למפעל‬ ‫בשכנות‬ ‫החיים‬ ‫קשישים‬ ‫בקרב‬ ‫ולבבית‬", ‫ד‬ ‫בהנחיית‬"‫פרץ‬ ‫חוה‬ ‫ר‬)2008.( 2001-2004‫טכניון‬–‫בביולוגיה‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬)B.A.(,‫שנתי‬ ‫תלת‬ ‫מסלול‬,‫סיום‬ ‫דיקן‬ ‫בהצטיינות‬. ‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬‫המקצועי‬ ‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬:::: 2013-‫סביבתית‬ ‫יועצת‬,‫מסייעת‬‫בפני‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫סביבה‬ ‫למאבקי‬ ‫ותעסוקתיים‬ ‫סביבתיים‬ ‫איומים‬. 2008-2013‫בעמותת‬ ‫סביבתית‬ ‫אפידמיולוגית‬"‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫הקואליציה‬."‫במסגרת‬‫העבודה‬ ‫חיברתי‬‫דו‬ ‫שני‬"‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫חות‬" :‫י‬ ‫מה‬‫על‬ ‫דוע‬‫ותחלואת‬ ‫סביבתי‬ ‫זיהום‬‫נשים‬?" ‫והשני‬" :‫ל‬‫הנולד‬ ‫את‬ ‫ראות‬,‫זיהום‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬‫ילדים‬ ‫ותחלואת‬ ‫אוויר‬?." ‫בנוסף‬,‫השתתפתי‬‫דו‬ ‫בעריכת‬"‫אחרים‬ ‫חות‬)‫דו‬"‫זיהום‬ ‫ח‬‫אוויר‬,‫ועכו‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬(, ‫בכתיבת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬‫מאמרים‬)‫דו‬"‫ח‬‫הסביבתי‬ ‫הצדק‬ ‫אי‬2005(,‫עמדה‬ ‫וניירות‬‫רבי‬ ‫השפעה‬)‫טבעי‬ ‫גז‬,‫סביבה‬ ‫זיהום‬,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לעיבוד‬ ‫מתקנים‬.(‫רבות‬ ‫עסקתי‬‫בפעילו‬‫יו‬‫ת‬ ‫והסברה‬ ‫מידע‬ ‫קידום‬ ‫מחקר‬,‫בתקשורת‬ ‫לרבות‬‫ציבורית‬ ‫ובפעילות‬‫לקידום‬‫ה‬‫מודעות‬ ‫זיהום‬ ‫לנזקי‬‫רגישות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫האוויר‬. 6.2005-10.2008‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫עוזרת‬,‫פרופ‬'‫לין‬ ‫שי‬,‫קורס‬ ‫ומתרגלת‬ "‫אפידמיולוגיה‬." ‫שנת‬ ‫מאז‬2004,‫והסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫בזיהום‬ ‫עוסקת‬ ‫הנני‬.‫דו‬ ‫חיברתי‬"‫שונים‬ ‫חות‬ ‫ה‬ ‫לזיהום‬ ‫הנוגעים‬‫והסביבה‬ ‫אוויר‬,‫ואלו‬‫הלאומית‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫העלו‬‫להשלכות‬ ‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫על‬ ‫והסביבה‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬:‫ילדים‬,‫נשים‬,‫אוכלוס‬‫י‬‫מפרץ‬ ‫ית‬ ‫ועוד‬ ‫חיפה‬.‫עבוד‬‫ו‬‫ת‬‫זכו‬ ‫יי‬‫הדרך‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫מצד‬ ‫רבה‬ ‫להערכה‬,
  • 2. ‫למשל‬‫והתמ‬ ‫הבריאות‬ ‫משרדי‬ ‫של‬"‫ת‬,‫ואלו‬‫בדו‬ ‫שהועלו‬ ‫נושאים‬ ‫הטמיעו‬"‫חו‬‫ת‬. ‫בנוסף‬,‫להקמת‬ ‫הביאה‬ ‫פעילותי‬‫ועד‬‫ו‬‫כנסת‬ ‫ת‬‫שונות‬:‫האחת‬‫ייחודית‬‫בריאות‬ ‫לענייני‬ ‫וסביבה‬)‫הקודמת‬ ‫בכנסת‬(,‫והשניה‬,‫לראשונה‬ ‫חומרתה‬ ‫את‬ ‫שחשפתי‬ ‫תקלה‬ ‫בעקבות‬ ‫לציבור‬,‫ל‬ ‫הביאה‬‫ל‬ ‫מיוחדת‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫פתיחת‬‫ב‬ ‫וסביבה‬ ‫תכנון‬ ‫סוגיות‬ ‫בחינת‬‫מפרץ‬ ‫חיפה‬.‫הנני‬‫כעצמ‬ ‫כיום‬ ‫פועלת‬‫אית‬.‫מ‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫ניתנו‬ ‫טעמי‬‫ת‬‫למטות‬‫מאבק‬ ‫בישראל‬,‫כדוגמת‬‫הגז‬ ‫מאבק‬.‫אני‬ ‫כיום‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫בתכנית‬ ‫למאבק‬ ‫מסייעת‬ ‫מלאה‬ ‫בהתנדבות‬,‫של‬ ‫המסוכנות‬ ‫להשלכות‬ ‫חשש‬ ‫מתוך‬‫הציבור‬ ‫על‬ ‫התכנית‬. ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬:::: ‫מבוא‬: ‫חפאג‬ ‫תכנית‬1139/‫א‬,‫דלקים‬ ‫וניפוק‬ ‫מיכלים‬ ‫חוות‬ ‫להקמת‬ ‫הנוגעת‬‫מפרץ‬ ‫בלב‬ ‫גדולה‬ ‫חיפה‬,‫הי‬‫נ‬‫ה‬‫תוכנית‬‫ותיקה‬,‫לאישורה‬ ‫עד‬ ‫לאחרונה‬ ‫קודמה‬ ‫אשר‬.‫משמעותית‬ ‫לתכנית‬ ‫זו‬,‫הוצעו‬ ‫לא‬ ‫עצומות‬ ‫סביבתיות‬ ‫השלכות‬ ‫בעלת‬ ‫שהינה‬‫אחרות‬ ‫תכנוניות‬ ‫חלופות‬ ]‫ראה‬‫נאמן‬ ‫מוסד‬ ‫חנין‬ ‫ועדת‬ ‫פרוטוקול‬,‫פלד‬ ‫ליאת‬ ‫דברי‬,‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מתכננת‬.[ ‫גפ‬ ‫לחוות‬ ‫ובסמוך‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫לצד‬ ‫נקבע‬ ‫התוכנית‬ ‫מיקום‬"‫ם‬‫עתיד‬‫ית‬]1.[‫התכנית‬ ‫באה‬‫החמורה‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫וקרבת‬ ‫אזרחית‬ ‫לאוכלוסייה‬‫בחוות‬‫המיושנות‬‫הקיימות‬)‫קריית‬‫חיים‬,‫אלרואי‬,‫ומיכלי‬ ‫הנמל‬.(‫למצער‬,‫מתברר‬‫כי‬‫שיפור‬ ‫תהווה‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫אלא‬‫המצב‬ ‫את‬ ‫תרע‬‫הקיים‬. ‫לזכור‬ ‫חשוב‬,‫לקום‬ ‫מיועדת‬ ‫התוכנית‬ ‫כי‬‫אז‬ ‫בלב‬‫מתועש‬ ‫ור‬,‫באוכלוסין‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫הגובל‬ ‫צדדיו‬ ‫מכל‬.‫פעילות‬ ‫הרחבת‬ ‫כבר‬ ‫מאושרת‬ ‫הכולל‬ ‫במתחם‬‫תעשי‬‫יתית‬‫פטרוכימית‬ )‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫הרחבת‬,‫ובה‬‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫אל‬ ‫פליטות‬ ‫הגדלת‬‫הקיים‬ ‫מצב‬‫החמור‬(,‫תוספת‬ ‫של‬‫אחסון‬‫דלקים‬‫קונדנסאטים‬)‫דלקים‬‫הגז‬ ‫מתעשיית‬‫הטבעי‬,‫כמויות‬ ‫הפולטים‬ ‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬1 (‫הק‬‫המזהמות‬ ‫תשתיותיו‬ ‫על‬ ‫והדלקים‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫מת‬(‫ועוד‬. ‫באזור‬ ‫ממילא‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫תרע‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫תכנית‬,‫ות‬‫הווה‬ ‫באופן‬ ‫גבוהים‬ ‫תחלואה‬ ‫משיעורי‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫הסובלים‬ ‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫מובהק‬.‫מקובל‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מצב‬.‫להלן‬ ‫במסמך‬ ‫המובאות‬ ‫העובדות‬, ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫חלופי‬ ‫פתרון‬ ‫במציאת‬ ‫תומכות‬,‫מפנית‬ ‫היא‬ ‫באשר‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫המגנים‬ ‫יתר‬ ‫תחלואת‬,‫אוויר‬ ‫וזיהום‬. 1 ‫העוררת‬ ‫התנגדות‬ ‫ראה‬,‫מיום‬18.2.2014
  • 3. ‫האתר‬ ‫נתוני‬‫האתר‬ ‫נתוני‬‫האתר‬ ‫נתוני‬‫האתר‬ ‫נתוני‬::::‫התוכנית‬ ‫של‬ ‫הטכניים‬ ‫הנתונים‬,‫ההשלמות‬ ‫במסמך‬ ‫שמובאים‬ ‫כפי‬ ‫לתסקיר‬2 ,‫ממנו‬ ‫וייצאו‬ ‫למסוף‬ ‫יכנסו‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫מלמדים‬22,887,30022,887,30022,887,30022,887,300‫מ‬‫מ‬‫מ‬‫מ‬""""‫ק‬‫ק‬‫ק‬‫ק‬‫דלקים‬, ‫נ‬ ‫בינהם‬‫גולמי‬ ‫פט‬,‫ותזקיקים‬ ‫סולר‬.‫תחזוק‬‫האתר‬ ‫ת‬‫תקן‬ ‫לפי‬ ‫תבוצע‬API 653. ‫לסביבה‬ ‫פליטות‬ ‫מפני‬ ‫הגנה‬ ‫כאמצעי‬‫ב‬ ‫צפים‬ ‫גגות‬ ‫יותקנו‬‫ה‬ ‫מיכלי‬‫תזקיקים‬,‫יחד‬‫עם‬ ‫קבוע‬ ‫גג‬,‫ב‬ ‫זאת‬ ‫ולעומת‬‫ה‬ ‫מיכלי‬‫הגולמי‬ ‫נפט‬‫מתוכנן‬‫חיצוני‬ ‫צף‬ ‫גג‬ ‫רק‬,‫למרות‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫לנושאי‬ ‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫שפתרון‬3 .‫בנוסף‬,‫צנ‬ ‫תהיה‬ ‫במתחם‬‫דלקים‬ ‫רת‬ ‫למתחם‬ ‫הדלקים‬ ‫את‬ ‫ותוציא‬ ‫שתכניס‬.‫האחסון‬ ‫פעילות‬ ‫מלבד‬,‫גם‬ ‫במתחם‬ ‫תהיה‬ ‫של‬ ‫פעילות‬‫ניפוק‬:‫לצרכנים‬ ‫דלקים‬ ‫הוצאת‬)‫באמצעות‬‫כביש‬ ‫מכליות‬(,‫פעילות‬ ‫וזו‬ ‫הקודמים‬ ‫במתחמים‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫חדשה‬,‫מזהמת‬ ‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫שהיא‬)‫במילוי‬ ‫פליטות‬, ‫שיג‬ ‫מיכליות‬ ‫של‬ ‫עצומות‬ ‫מכמויות‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬‫למילוי‬ ‫יעו‬(.‫זו‬ ‫בחווה‬‫ינופקו‬ ‫למיכליות‬2,490,0002,490,0002,490,0002,490,000‫מ‬"‫של‬ ‫שנתי‬ ‫ק‬‫בנזין‬ ‫מוצרי‬,‫סולר‬,‫ודס‬"‫ל‬.‫היזמים‬ ‫לטענת‬‫אביזרי‬ ‫ה‬‫לפי‬ ‫נקבעו‬ ‫מיכלים‬‫תקן‬AP-42.‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫נעשתה‬ ‫מהמתחם‬ ‫הפליטות‬ ‫הערכת‬ ‫בתוכנות‬TANKS 4.09 D‫ואיירמוד‬.‫היזמים‬ ‫פי‬ ‫על‬‫לתסקיר‬ ‫ההשלמות‬ ‫במסמך‬ )‫לא‬ ‫אשר‬‫פורסם‬‫בשקיפ‬‫ות‬‫לציבור‬‫הרחב‬(‫מהמת‬ ‫הכוללות‬ ‫הפליטות‬‫צפויות‬ ‫חם‬ ‫לכדי‬ ‫להגיע‬196,101‫ק‬"‫של‬ ‫בשנה‬ ‫ג‬VOC's,‫כש‬‫רוב‬‫הפליטות‬‫חוות‬ ‫מפעילות‬ ‫עצמה‬ ‫המכלים‬. ‫עובדתי‬ ‫רקע‬‫עובדתי‬ ‫רקע‬‫עובדתי‬ ‫רקע‬‫עובדתי‬ ‫רקע‬:::: 1.‫שלושת‬‫המיועד‬ ‫המיכלים‬ ‫חוות‬‫ו‬‫לפינוי‬ ‫ת‬,‫בקריית‬‫חיים‬,‫והנמל‬ ‫טבעון‬,‫פולטות‬ ‫יחד‬237,748237,748237,748237,748‫ק‬"‫של‬ ‫בשנה‬ ‫ג‬VOC's.‫חוות‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬"‫הערכות‬ ‫לפי‬ ‫צפויה‬ ‫תש‬"‫לפלוט‬ ‫ן‬196,101196,101196,101196,101‫ק‬"‫של‬ ‫בשנה‬ ‫ג‬VOC's.‫כלומר‬,‫פניו‬ ‫על‬‫מ‬‫מ‬‫מ‬‫מ‬‫וצעת‬‫וצעת‬‫וצעת‬‫וצעת‬‫של‬ ‫הפחתה‬‫של‬ ‫הפחתה‬‫של‬ ‫הפחתה‬‫של‬ ‫הפחתה‬ 18181818%%%%‫התרכו‬ ‫בפליטות‬‫במעבר‬ ‫הנדיפות‬ ‫האורגניות‬ ‫בות‬‫הצפון‬ ‫קרקעות‬ ‫לחוות‬. ‫מקור‬ ‫מתוך‬ ‫לקוחים‬ ‫שלהלן‬ ‫שבטבלה‬ ‫המרוכזים‬ ‫הנתונים‬3)‫חוו‬"‫הגנ‬ ‫משרד‬ ‫ד‬"‫ס‬( 2 ‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬,"‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬,‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬,‫הצ‬ ‫קרקעות‬‫פון‬) "‫פרויקט‬ 3107.2(,‫ינואר‬2010)‫סעיף‬4.4.( 3 ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫לתסקיר‬ ‫להשלמות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬"‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬, ‫מיום‬14.1.2011 ‫נפט‬ ‫גולמי‬ ‫בנזין‬‫קרוסין‬‫סולר‬‫מזוט‬OFF SPEC ‫סה‬"‫פליטות‬ ‫כ‬ )‫ק‬"‫לשנה‬ ‫ג‬( ‫הקיים‬ ‫המצב‬,‫חוות‬ ‫שלוש‬ ‫נפרדות‬ ‫מיכלים‬:43‫מיכלים‬ 1936960237237237237,748,748,748,748 ‫מאוחדת‬ ‫חוות‬,"‫קרקעות‬ ‫הצפון‬":45‫מיכלים‬ 12571029196,101196,101196,101196,101
  • 4. 2222....‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬‫לאוויר‬ ‫הכוללות‬ ‫האוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫פליטות‬ ‫הערכת‬,,,,‫החדש‬ ‫מהמתחם‬‫החדש‬ ‫מהמתחם‬‫החדש‬ ‫מהמתחם‬‫החדש‬ ‫מהמתחם‬""""‫קרקעות‬‫קרקעות‬‫קרקעות‬‫קרקעות‬ ‫הצפון‬‫הצפון‬‫הצפון‬‫הצפון‬""""‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫פח‬ ‫הערכת‬ ‫בוודאות‬ ‫הינה‬‫ת‬‫ת‬‫ת‬‫ת‬....‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬‫שייווצרו‬ ‫המזהמים‬ ‫כלל‬ ‫שוקללו‬ ‫לו‬ ‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫החווה‬ ‫מפעילות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬,,,,‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ההעתקה‬ ‫כי‬ ‫נלמד‬ ‫היה‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫פתרון‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬‫לאוויר‬ ‫הפליטות‬ ‫לעניין‬....‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬‫את‬ ‫לנטר‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫הצעת‬ ‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬‫הפליטות‬,,,,‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫מגמת‬ ‫את‬ ‫תפתור‬ ‫לא‬))))‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬‫פליטות‬ ‫מפחית‬ ‫אינו‬ ‫ניטור‬.(.(.(.( ‫כן‬ ‫כמו‬‫כן‬ ‫כמו‬‫כן‬ ‫כמו‬‫כן‬ ‫כמו‬,,,,‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫במ‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫שונה‬ ‫מיקום‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬‫פליטות‬ ‫למנוע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רחב‬.... ‫א‬.‫תוכנת‬AERMODE‫מהמתחם‬ ‫הפליטות‬ ‫למידול‬ ‫ששימשה‬,‫לוקחת‬ ‫אינה‬‫לוקחת‬ ‫אינה‬‫לוקחת‬ ‫אינה‬‫לוקחת‬ ‫אינה‬ ‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫באטמוספ‬ ‫משניות‬ ‫תגובות‬ ‫בחשבון‬‫רה‬‫רה‬‫רה‬‫רה‬,‫עתיר‬ ‫באזור‬ ‫משמעותי‬ ‫חסרון‬ ‫וזהו‬ ‫רבים‬ ‫ממקורות‬ ‫זיהום‬,‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫כמו‬.‫קיימים‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬‫כח‬ ‫תחנת‬, ‫ראשיים‬ ‫כבישים‬,‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫וריכוז‬‫מדוו‬‫חים‬)‫מזהמים‬ ‫פולטי‬ ‫משמעותיים‬(,‫כן‬ ‫ועל‬,‫יהיו‬‫עם‬ ‫שיגיבו‬ ‫הרכיבים‬ ‫כל‬ ‫באוויר‬ ‫קיימים‬ ‫מראש‬ ‫ליצירת‬ ‫הפליטות‬‫מזהמים‬‫משניים‬‫כדוגמת‬‫חלקיקים‬4 ‫ואוזון‬.‫ל‬‫חלקיקים‬, ‫השלכות‬ ‫קיימות‬‫מזיקות‬:‫ל‬ ‫סיכון‬ ‫העלאת‬‫בסרטן‬ ‫תחלואה‬)‫קיים‬ ‫כבר‬ ‫בנפה‬ ‫הארצי‬ ‫לממוצע‬ ‫מעל‬ ‫הרבה‬ ‫עודף‬ ‫סיכון‬(,‫ע‬ ‫בטרם‬ ‫תמותה‬‫ת‬,‫ותמותה‬ ‫לב‬ ‫במחלות‬ ‫ותחלואה‬. ‫ב‬.‫השתמשו‬ ‫בה‬ ‫נוספת‬ ‫תוכנה‬,‫תוכנ‬ ‫היא‬‫ת‬TANKS....‫מ‬ ‫התכנה‬‫מ‬ ‫התכנה‬‫מ‬ ‫התכנה‬‫מ‬ ‫התכנה‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬‫הערכות‬ ‫חשבת‬ ‫פחת‬‫פחת‬‫פחת‬‫פחת‬5 :‫בשנת‬2008,‫לחישוב‬ ‫שונות‬ ‫תוכנות‬ ‫תוצאות‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫נעשתה‬ ‫בפועל‬ ‫הניטור‬ ‫תוצאות‬ ‫ולבין‬ ‫פליטות‬‫ב‬‫המיכלים‬ ‫קרבת‬.‫בבירו‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫ר‬ ‫זה‬ ‫ממחקר‬ ‫הלקוחה‬ ‫בטבלה‬,‫הג‬ ‫כי‬‫רסה‬‫השתמ‬ ‫בה‬‫תסקיר‬ ‫בהשלמות‬ ‫שו‬ ‫הצפון‬ ‫קרקעות‬,‫גירסה‬D4.09,‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫בפחת‬ ‫מעריכה‬....‫החישובים‬ ‫כל‬‫החישובים‬ ‫כל‬‫החישובים‬ ‫כל‬‫החישובים‬ ‫כל‬ ‫בה‬ ‫שנעשו‬‫בה‬ ‫שנעשו‬‫בה‬ ‫שנעשו‬‫בה‬ ‫שנעשו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬‫האמיתיות‬ ‫לפליטות‬ ‫הערכה‬ ‫כתת‬ ‫התגלו‬.‫כן‬ ‫על‬‫כן‬ ‫על‬‫כן‬ ‫על‬‫כן‬ ‫על‬,,,,‫הפליטות‬ ‫בפועל‬ ‫האמיתיות‬‫בק‬.‫הצפון‬‫התוכנה‬ ‫חישוב‬ ‫מתוצאות‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬ ‫תהיינה‬. 4 ‫של‬ ‫בקוטר‬ ‫קטנטנים‬ ‫מוצקים‬ ‫הם‬ ‫חלקיקים‬2.5‫מיקרון‬,‫הלב‬ ‫על‬ ‫מזיקות‬ ‫השפעות‬ ‫להן‬ ‫מוכרות‬, ‫הנשימה‬ ‫מערכת‬,‫הם‬‫ולתמותה‬ ‫לסרטן‬ ‫סיכון‬ ‫מעלים‬. 5 http://www.bdlaw.com/assets/htmldocuments/TCEQ%20Final%20Report%20Oil%20Gas %20Storage%20Tank%20Project.pdf
  • 5. ‫ג‬.‫ה‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫יותר‬ ‫חמורה‬ ‫אף‬ ‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫ההטיה‬‫בתוכנת‬ ‫וזנו‬Tanks ‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬‫משנת‬ ‫מטאורולוגיים‬ ‫נתונים‬19946 .‫כעשרים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫אינם‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬ ‫בשנת‬ ‫כן‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬2014,‫ו‬ ‫מאחר‬‫בהדרגה‬ ‫מתחמם‬ ‫העולם‬,‫כידוע‬.‫עליית‬ ‫ת‬ ‫טמפרטורות‬‫גרור‬‫בפליטות‬ ‫עליה‬‫עסקינן‬ ‫בהם‬ ‫הנדיפים‬ ‫החומרים‬ ‫של‬7 . ‫ד‬.‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫על‬ ‫אקספוננציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫הטמפרטורה‬....‫הטיית‬ ‫לכן‬‫הטיית‬ ‫לכן‬‫הטיית‬ ‫לכן‬‫הטיית‬ ‫לכן‬ ‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫הזיהום‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הטתה‬ ‫הטמפרטורה‬::::‫מדוגמת‬ ‫ד‬ ‫בנספח‬ ‫החישוב‬,'‫עמוד‬3‫לתסקיר‬ ‫בהשלמות‬,‫ניתן‬‫לראות‬,‫הטמפרטורה‬ ‫כי‬ ‫הממוצעת‬‫צף‬ ‫גג‬ ‫עם‬ ‫בנזין‬ ‫מיכל‬ ‫עבור‬ ‫למשוואות‬ ‫שהוזנה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫באזור‬ ‫האמיתי‬ ‫המחושב‬ ‫מהממוצע‬,‫על‬ ‫ועומדת‬Fº68.77,‫שהם‬cº20.43. ‫ב‬‫המצורפת‬ ‫טבלה‬,‫המטאורולוגי‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫רב‬ ‫ממחקר‬ ‫הלקוחה‬ ‫השנים‬ ‫עבור‬1995-20098 ,‫נתוני‬ ‫מוצגים‬‫למתחם‬ ‫ביותר‬ ‫הקרובה‬ ‫התחנה‬9 , ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫יממתי‬ ‫ממוצע‬ ‫שלה‬)cº21.2.(‫קרקעות‬ ‫במתחם‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫אך‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫גבוהה‬ ‫תהא‬ ‫הצפון‬,‫יותר‬ ‫פנימי‬ ‫והוא‬ ‫מאחר‬‫ביבשה‬,‫בשל‬ ‫וכן‬ ‫הז‬ ‫לבתי‬ ‫קרבתו‬‫הסמוכים‬ ‫והמפעלים‬ ‫חיפה‬ ‫יקוק‬,‫פליטות‬ ‫להם‬ ‫אשר‬ ‫אקסותרמיות‬.‫בפועל‬,‫נמדדו‬ ‫גם‬ ‫שבאזור‬ ‫מהטבלה‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬‫טמפרטורות‬ ‫הקיץ‬ ‫חודשי‬ ‫בסביבת‬ ‫האלפיים‬ ‫בשנות‬ ‫קיצון‬)‫בשנת‬ ‫לדוגמה‬2002.( ‫לחישובים‬ ‫השתמשו‬ ‫בה‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫נושא‬‫משמעותי‬:‫היומיומיות‬ ‫הפליטות‬ ‫גם‬‫שהמיכלים‬ ‫מכך‬ ‫מושפעות‬‫ממוקמים‬‫בשמש‬‫בשמש‬‫בשמש‬‫בשמש‬,,,,‫בצל‬ ‫לא‬‫בצל‬ ‫לא‬‫בצל‬ ‫לא‬‫בצל‬ ‫לא‬,,,,‫וכידוע‬,‫השמש‬ ‫גבוהות‬ ‫טמפרטורות‬ ‫מייצרת‬ ‫הקופחת‬ ‫הישראלית‬,‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬‫הפליטה‬ ‫מוגברת‬ ‫ובכך‬ ‫לסביבה‬‫לסביבה‬‫לסביבה‬‫לסביבה‬....‫היממתי‬ ‫המיצוע‬‫נוקטים‬ ‫בו‬,‫למציאות‬ ‫חוטא‬,‫החמה‬ ‫ובעונה‬ ‫מאחר‬ 6 ‫וניהול‬ ‫הנדסה‬ ‫פז‬,"‫עתידי‬ ‫מסוף‬ ‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫סיכום‬,‫ואנרגיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬,‫הצפון‬ ‫קרקעות‬) "‫פרויקט‬ 3107.2(,‫ינואר‬2010)‫סעיף‬4.4.( 7 http://energy.gov.il/Subjects/RE/Pages/GxmsMniRenewableEnergyProffesionalAtlas2011.aspx 8 http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/163FFF5E-ACA3-403F-91AF-5FFA16ED9297/0/TemperatureStation.pdf 9 ‫חיפה‬ ‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫תחנת‬
  • 6. ‫יפלטו‬‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫ריכוזים‬.‫והטמפרטורה‬ ‫מאחר‬‫לחץ‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫האדים‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬,‫חשיבותה‬‫רבה‬.‫ה‬ ‫ראה‬‫הבא‬ ‫גרף‬:‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬ ‫טמפרטורה‬‫טמפרטורה‬‫טמפרטורה‬‫טמפרטורה‬<<<<<<<<‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫יותר‬<<<<<<<<‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬‫אקספוננציאלית‬ ‫גדל‬ ‫הזיהום‬))))‫מעריכית‬‫מעריכית‬‫מעריכית‬‫מעריכית‬(((( ‫גרף‬10 :‫טמפ‬ ‫כנגד‬ ‫אדים‬ ‫לחץ‬ ‫עקומת‬'‫הדגימה‬ ‫כידוע‬,‫זיהום‬ ‫של‬ ‫גבוהות‬ ‫לרמות‬ ‫אקוטית‬ ‫חשיפה‬‫לתחלואה‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫ותמותה‬‫החשופות‬ ‫באוכלוסיות‬. ‫ה‬.‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫של‬ ‫פעילות‬ ‫תהא‬ ‫החדש‬ ‫באתר‬‫ניפ‬‫ניפ‬‫ניפ‬‫ניפ‬‫וק‬‫וק‬‫וק‬‫וק‬83,00083,00083,00083,000‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫כביש‬ ‫מיכליות‬‫בשנה‬‫בשנה‬‫בשנה‬‫בשנה‬,‫פעילות‬ ‫כיום‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫אשר‬‫תש‬ ‫אתרי‬ ‫בשלוש‬"‫ן‬11 ,‫כמה‬ ‫בין‬ ‫בעבר‬ ‫התחלקה‬ ‫ואשר‬ ‫מתחמים‬.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫לטענת‬)‫בחוו‬"‫ד‬(,‫הדלק‬ ‫מילוי‬‫יוסיף‬ ‫פליטות‬12 VOC's,‫רק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬.‫התסקיר‬ ‫בהשלמות‬ ‫החישובים‬ ‫בעוד‬ ‫הליך‬ ‫של‬ ‫בפליטות‬ ‫מתמקדים‬‫המילוי‬,‫ש‬ ‫הרי‬‫ההג‬ ‫עצם‬‫כ‬ ‫של‬ ‫עה‬-83,00083,00083,00083,000 ‫מכליות‬‫בדיזל‬ ‫ממונעות‬‫בשנה‬13 ,‫עצמן‬ ‫שהן‬‫מייצרות‬‫במנועיהן‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬, ‫פליטות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫תגדיל‬‫במתחם‬ ‫לאוויר‬ ‫המזהמים‬.‫עד‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המצורף‬ ‫בגרף‬ ‫משמעותי‬ ‫המשאיות‬ ‫זיהום‬ ‫כמה‬14 : 10 http://webs.wofford.edu/hilljb/Chem124/Vapor%20Pressure.pdf 11 ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫לתסקיר‬ ‫השלמות‬ ‫על‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ 12 http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch05/final/c05s02.pdf 13 ‫מתוכנן‬ ‫שנתי‬ ‫מילוי‬ ‫נפח‬2,490,000‫מ‬"‫שנתי‬ ‫ק‬,‫מיכלית‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫לנפח‬ ‫לחלק‬,‫שהוא‬30‫מ‬"‫ק‬ 14 ‫מקור‬:‫דו‬"‫לשנת‬ ‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫ח‬2012
  • 7. ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מהגרף‬,‫לשנת‬ ‫נכון‬ ‫כי‬2012‫בחיפה‬,‫אחראים‬ ‫היו‬ ‫הדיזל‬ ‫רכבי‬ ‫לפליטת‬84848484%%%%))))‫מימין‬ ‫העמודה‬‫מימין‬ ‫העמודה‬‫מימין‬ ‫העמודה‬‫מימין‬ ‫העמודה‬((((‫מהחלקיקים‬‫מהחלקיקים‬‫מהחלקיקים‬‫מהחלקיקים‬‫מתחבורה‬ ‫שנפלטו‬.‫באופן‬ ‫ספציפי‬,‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫או‬ ‫מעל‬ ‫משאיות‬-3.5‫בחלקיקים‬ ‫ביותר‬ ‫המזהמות‬ ‫הן‬ ‫טון‬ )‫גרף‬ ‫ראה‬,‫דו‬"‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫ח‬,2012.( ‫משאיות‬‫רעיל‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫תערובת‬ ‫מייצרות‬ ‫דיזל‬15 ,‫חלקיקים‬,‫תחמוצות‬ ‫חנקן‬,‫ו‬ ‫חמצני‬ ‫חד‬ ‫פחמן‬‫עוד‬.‫החלקיקים‬‫פנימה‬ ‫וחודרים‬ ‫לריאות‬ ‫נכנסים‬ ‫וגורמים‬‫אותן‬ ‫מחמירים‬ ‫או‬ ‫לב‬ ‫למחלות‬,‫בגין‬ ‫להתאשפז‬ ‫סיכון‬ ‫מעלים‬ ‫ו‬ ‫אסתמה‬‫נשימ‬ ‫מחלות‬‫ה‬,‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫מוות‬,‫סרטן‬.‫לדוגמה‬,‫בשנת‬2005, ‫ל‬ ‫אחראי‬ ‫דיזל‬ ‫כי‬ ‫העריכו‬4500‫קליפורניה‬ ‫במדינה‬ ‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫תמותה‬ ‫מקרי‬. ‫הערפיח‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬,‫ב‬‫חנקן‬ ‫תחמוצות‬ ‫פליטת‬ ‫של‬. ‫אחרים‬ ‫מזהמים‬ ‫עם‬ ‫בתגובותיהן‬ ‫יוצרות‬ ‫גם‬ ‫החנקן‬ ‫תחמוצות‬-‫מזהמים‬ ‫משניים‬. ‫כלכליות‬ ‫עלויות‬ ‫יש‬ ‫שיווצרו‬ ‫הללו‬ ‫הבריאותיים‬ ‫לנזקים‬,‫נלקחות‬ ‫לא‬ ‫ואלו‬ ‫בחשבון‬ ‫כלל‬.‫הן‬ ‫כאשר‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫לאזור‬ ‫כבר‬ ‫מתווספות‬‫מזוהם‬‫מזוהם‬‫מזוהם‬‫מזוהם‬,,,,‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬‫הינם‬ ‫כבר‬ ‫ילדים‬ ‫בו‬ ‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬‫אסתמה‬ ‫בגין‬ ‫אשפוזים‬ ‫שיאני‬,,,,‫שמ‬ ‫ואזור‬‫שמ‬ ‫ואזור‬‫שמ‬ ‫ואזור‬‫שמ‬ ‫ואזור‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬‫וסרטן‬ ‫לב‬ ‫ממחלות‬ ‫בתמותה‬ ‫וביל‬,,,, ‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫לאזור‬ ‫זיהום‬ ‫בהוספת‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫נשאלות‬.... 15 http://www.ucsusa.org/clean_vehicles/why-clean-cars/air-pollution-and-health/trucks-buses-and- other-commercial-vehicles/diesel-trucks-air-pollution.html
  • 8. 3333....‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬‫הפליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫שהוצעו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפתרונות‬,,,,‫מספקים‬ ‫אינם‬‫מספקים‬ ‫אינם‬‫מספקים‬ ‫אינם‬‫מספקים‬ ‫אינם‬.... ‫ל‬ ‫במקום‬‫את‬ ‫נצל‬‫ההזדמנות‬‫בכדי‬ ‫החווה‬ ‫בהעתקת‬‫אחסון‬ ‫את‬ ‫באמת‬ ‫לשפר‬ ‫ותזקיקיו‬ ‫הנפט‬,‫לפי‬‫חוו‬"‫ד‬‫המשר‬‫הוצע‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫ד‬‫דיו‬ ‫מספק‬ ‫לא‬ ‫פתרון‬ ‫האויר‬ ‫זיהום‬ ‫לנושא‬)16 .(‫לסביבה‬ ‫פליטות‬ ‫מפני‬ ‫הגנה‬ ‫כאמצעי‬‫יותקנו‬‫במיכלי‬ ‫התזקיקים‬:‫צפים‬ ‫גגות‬‫יחד‬‫קבוע‬ ‫גג‬ ‫עם‬,‫זאת‬ ‫ולעומת‬‫הגולמי‬ ‫הנפט‬ ‫במיכלי‬, ‫חיצוני‬ ‫צף‬ ‫גג‬ ‫רק‬)EFRT(,‫פתרון‬‫מספק‬ ‫לא‬17 .‫דעת‬ ‫מחוות‬ ‫ציטוט‬ ‫להלן‬ ‫המשרד‬: ‫פליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫מאחר‬‫מהמכלים‬‫יקרות‬ ‫הנן‬,‫להניח‬ ‫יש‬‫כי‬ ‫הרכיבים‬ ‫בבחירת‬ ‫יעמדו‬ ‫כלכליים‬ ‫שיקולים‬,‫פליטות‬ ‫המשך‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫אף‬ ‫מהמתחם‬ ‫גבוהות‬.‫לדוגמה‬,‫בנויים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מרותכים‬ ‫בחלקים‬ ‫כמוצע‬ ‫בחירה‬ ‫אחת‬ ‫מקשה‬,‫לסביבה‬ ‫הפליטות‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬18 .‫באופן‬ ‫הדעת‬ ‫ליתן‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫באמת‬ ‫הכיצד‬ ‫יותר‬ ‫מחמיר‬,‫הא‬ ‫זיהום‬ ‫יופחת‬‫במתחם‬ ‫וויר‬,‫יישום‬ ‫תוך‬ ‫ביותר‬ ‫המחמירות‬ ‫הטכנולוגיות‬,‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫אלו‬ ‫רק‬ ‫לא‬.‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫אל‬ ‫מתקן‬ ‫של‬ ‫בהוספה‬"‫ואקום‬"‫זיהום‬ ‫שיאן‬ ‫שהינו‬ ‫קומפלקס‬ ‫אל‬ ‫אלא‬! 4.‫שלב‬ ‫בעת‬ ‫לציבור‬ ‫פורסמו‬ ‫לא‬ ‫מהמתחם‬ ‫לאוויר‬ ‫פליטות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫ההתנגדויות‬,‫בוודאות‬ ‫נגרמה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬‫לציבור‬ ‫דיסאינפורמציה‬,‫כאילו‬ ‫והוצג‬ ‫ב‬ ‫מדובר‬"‫שיפור‬."‫השלמות‬ ‫של‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מפות‬ ‫את‬ ‫בוחנים‬ ‫כאשר‬ ‫איכותני‬ ‫באופן‬ ‫התסקיר‬,‫כמותי‬ ‫לא‬)‫הפחת‬ ‫הערכות‬ ‫בשל‬(,‫בהינתן‬ ‫ואפילו‬ ‫עצמו‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫הנתונים‬,‫בקרבת‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ ‫מודגמת‬ ‫המתחם‬,‫גבוהות‬ ‫זיהום‬ ‫ברמות‬. 5555....‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫דלקים‬ ‫מיכלי‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫פולטים‬,,,,‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬,,,, ‫מהדלקים‬ ‫החוצה‬ ‫מתנדפים‬ ‫הפיזיקאליות‬ ‫תכונותיהם‬ ‫שבשל‬ ‫פחמימנים‬ ‫בחוות‬ ‫המאוחסנים‬,‫מהמיכלים‬ ‫הן‬,‫מהצנרת‬ ‫הן‬,‫נוספות‬ ‫מפעילויות‬ ‫והן‬ 16 ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫לתסקיר‬ ‫להשלמות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬"‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הסביבה‬,‫מיום‬14.1.2011 17 ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫לתסקיר‬ ‫להשלמות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬"‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הסביבה‬,‫מיום‬14.1.2011 18 http://www.nistm.org/PDF/Morning/Eickhoff.pdf
  • 9. ‫במתחם‬,‫הניפוק‬ ‫כגון‬)‫מכליות‬ ‫אל‬ ‫יוצאים‬ ‫המאוחסנים‬ ‫הדלקים‬ ‫שבו‬ ‫לחלוקה‬(.‫מ‬ ‫ממתחם‬ ‫להיפלט‬ ‫שצפויים‬ ‫החומרים‬ ‫בין‬‫משפחת‬ ‫מצויה‬ ‫זה‬ ‫סוג‬ ‫תרכובות‬BTEX:‫בנזן‬,‫טולואן‬,‫קסילן‬,‫בנזן‬ ‫ואתיל‬.‫הישירות‬ ‫הפליטות‬ ‫מלבד‬ ‫מהמתחם‬,‫כן‬ ‫גם‬ ‫משניות‬ ‫פליטות‬ ‫קיימות‬:‫מהמתחם‬ ‫שיצאו‬ ‫מזהמים‬,‫מגיבים‬ ‫נוספים‬ ‫מזהמים‬ ‫ויוצרים‬ ‫באטמוספרה‬.‫כדי‬ ‫מהמתחם‬ ‫המזהמים‬ ‫טווח‬ ‫גדל‬ ‫כך‬ ‫מזהמים‬ ‫עוד‬ ‫להכיל‬)‫חלקיקים‬,‫ועוד‬ ‫אוזון‬.( ‫אלו‬ ‫מזהמים‬‫אלו‬ ‫מזהמים‬‫אלו‬ ‫מזהמים‬‫אלו‬ ‫מזהמים‬,,,,‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬‫רעילים‬ ‫הינם‬ ‫המשניים‬ ‫והן‬ ‫הראשוניים‬,,,,‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬ ‫שונות‬ ‫למחלות‬‫שונות‬ ‫למחלות‬‫שונות‬ ‫למחלות‬‫שונות‬ ‫למחלות‬.... 6.‫נתונים‬ ‫מוכרים‬‫עודפת‬ ‫תחלואה‬ ‫אודות‬ ‫על‬,‫יותר‬ ‫ספציפית‬ ‫אפילו‬, ‫ל‬ ‫הסמוכות‬ ‫באוכלוסיות‬"‫הצפון‬ ‫קרקעות‬:"‫למשל‬,‫מדורגים‬ ‫אתא‬ ‫קרית‬ ‫תושבי‬ ‫בישראל‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫החיים‬ ‫תוחלת‬ ‫בעלות‬ ‫הערים‬ ‫בחמשת‬,‫ב‬‫הנפה‬ ‫כל‬ ‫חריג‬ ‫באופן‬ ‫הארצי‬ ‫מהממוצע‬ ‫גבוהים‬ ‫תחלואה‬ ‫שיעורי‬ ‫קיימים‬,‫נמצאה‬ ‫בנשר‬ ‫בסרטן‬ ‫גבוהה‬ ‫תחלואה‬,‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫אזהרה‬ ‫תמרור‬ ‫מהווים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫אלו‬ ‫סובלות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫אל‬ ‫זיהום‬ ‫עוד‬ ‫להבאת‬ ‫באשר‬. ‫לסיכום‬‫לסיכום‬‫לסיכום‬‫לסיכום‬:::: ‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫שבו‬ ‫מתחם‬ ‫אל‬ ‫מצטרף‬ ‫המתחם‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬‫וגם‬ ‫כבר‬ ‫קיימות‬ ‫פ‬ ‫אושרו‬‫פ‬ ‫אושרו‬‫פ‬ ‫אושרו‬‫פ‬ ‫אושרו‬‫עילויות‬‫עילויות‬‫עילויות‬‫עילויות‬‫שונות‬‫שונות‬‫שונות‬‫שונות‬‫מגדיל‬‫מגדיל‬‫מגדיל‬‫מגדיל‬‫זיהום‬ ‫ות‬‫זיהום‬ ‫ות‬‫זיהום‬ ‫ות‬‫זיהום‬ ‫ות‬,,,,‫ו‬‫ו‬‫ו‬‫ו‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫האוויר‬ ‫מצב‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫ב‬ ‫המצויות‬ ‫שכונות‬‫סמיכ‬‫סמיכ‬‫סמיכ‬‫סמיכ‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫למתחם‬ ‫ות‬‫הינו‬‫הינו‬‫הינו‬‫הינו‬‫בעייתי‬‫בעייתי‬‫בעייתי‬‫בעייתי‬,,,,‫מצב‬ ‫ולאור‬‫מצב‬ ‫ולאור‬‫מצב‬ ‫ולאור‬‫מצב‬ ‫ולאור‬ ‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬‫בנפה‬ ‫החמור‬ ‫התחלואה‬,,,,‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬‫כדוגמת‬ ‫למתחם‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫ספציפי‬ ‫ובאופן‬ ‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬‫אתא‬ ‫וקרית‬ ‫נשר‬,,,,‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬‫המתחם‬ ‫מפליטות‬ ‫עיקריות‬ ‫סובלות‬ ‫בגדר‬ ‫כבר‬ ‫הינן‬ ‫אשר‬,,,, ‫צריך‬ ‫היה‬‫צריך‬ ‫היה‬‫צריך‬ ‫היה‬‫צריך‬ ‫היה‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬‫חלופות‬ ‫על‬ ‫למחשבה‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬,,,,‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬‫הרחקת‬ ‫דרכי‬ ‫ועל‬ ‫פעילויות‬‫פעילויות‬‫פעילויות‬‫פעילויות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬‫התושבים‬ ‫מן‬ ‫אלו‬ ‫מטרדיות‬,,,,‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬‫לפתור‬ ‫טובה‬ ‫בכוונה‬ ‫בבואנו‬ ‫כדי‬ ‫שכן‬ ‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬,,,,‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬‫גדולה‬ ‫בחומרה‬ ‫ואף‬ ‫הבעיה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫מציעין‬ ‫אין‬ ‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬‫יותר‬----‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬‫אחרת‬ ‫לאוכלוסייה‬,,,,‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬‫חולה‬ ‫כאוכלוסיה‬ ‫הוכחה‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫שאף‬,,,,‫בקשר‬‫בקשר‬‫בקשר‬‫בקשר‬ ‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫לזיהו‬ ‫אפשרי‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬‫באזור‬ ‫החריג‬ ‫האוויר‬ ‫ם‬.... ‫תאריך‬:1.9.2014 _‫נווה‬ ‫אלה‬‫חתימה‬: