Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mac Intyre - Mintegiko aurkezpena euskaraz

854 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mac Intyre - Mintegiko aurkezpena euskaraz

 1. 1. EMUNen aurkeztua 2007ko urrian Komunikatzeko gogoa ulertzen eta garatzen Peter D. MacIntyre Cape Breton Unibertsitatea Sydney, Eskozia Berria, Kanada
 2. 2. Mintegiaren antolamendua WTC teoriaren oinarriak labur berrikustea (20 minutu) Ardatza: komunikatzearen aldeko hautua egitea edo ez WTCaz egindako ikerketak labur berrikustea (10 minutu) WTCan situazio-aldaketa islatzen duen aktibitatea (20 minutu) Talde-eztabaida WTCari eragiten dioten faktoreei buruz (35 minutu) Eztabaida: WTC altuko eta baxuko esperientzia pertsonalak Eztabaida: egoera nola aldatu, WTC areagotzeko Ardatza: lantegian parte hartzen dutenen esperientzia pertsonalak Laburpena eta ondorioak (5 minutu) 2
 3. 3. Hizkuntza-ikasleak noiz bihurtzen dira hizkuntza-erabiltzaile? (Modern Language Journal aldizkarian laster agertuko den lan batetik hartua) Erabakitzeko uneak motibazioaren eta hizkuntz antsietatearen arteko talka islatzen du beste zenbait prozesu ere badaude tartean Borondatezko ekintza, erabaki askea Batzuetan oharkabekoa, besteetan kontzientea «Nia» islatzen du Lau ikerlan Parte-hartzaileen esperientzia pertsonalak 3
 4. 4. Hizkuntz antsietatea “L2-ren ikasketarekin lotutako kezka eta emozionalitatea (normalean negatiboa)” 3 kontzeptu-maila 3 iragarpen-maila Bereizgarriarena Eskasa Egoerari atxikia Oso ona Aski ezagutzen ez dena Kondizioarena 1. oharra: SLAn*, aztergai diren aldagaien arteko erlazioak oso desberdinak izan daitezke, kontzeptuak zein abstrakzio-mailatan definitzen diren (hau da, bereizgarriarena, egoerari atxikia edo kondizioarena). *SLA: Second Language Acquisition / Bigarren hizkuntzaren jabetze-prozesua 4
 5. 5. Motibazioa Gardner-en SE eredua Motibazio integratzailea Dörnyei-ren L2 sistema motibazionala Ni «ideala» «Obligaziozko» nia 5
 6. 6. Gardner-en motibazio integratzailea Motibazio integratzailea: Besteak Besteak Izaera integratzailea Motibazioa Hizkuntz Ikasketa- lorpena situazioarekiko jarrera Hizkuntz jarrera 2. oharra: hizkuntza bat ikasteko motibazio nagusia beste kultura-talde bateko jendearekin komunikazio-harremanak garatzea izaten da. 6
 7. 7. Motibazio-kontzeptuen zabaltzea SLAn Autodeterminazioaren teoria (Noels) Planteamendu fisiologikoak (Schummann) Ikaslearen autonomia (Ushioda) Zereginari atxikitako motibazioa (Julkunen) Prozesuaren eredua (Dörnyei & Otto) L2 sistema motibazionala (Dörnyei) Ikuspegi kritiko-kualitatiboa (Norton) 7
 8. 8. Dörnyei-ren L2 sistema motibazionala Beharrezkoa da motibazio integratzailea birformulatzea, aintzat hartzeko: Kontakturik gabeko ikasketa-situazioak Mundu zabaleko ingelesak ez du talde etnikorik Integratzailea eta instrumentala batera gertatzen dira Ni ideala (izan nahi genukeena) Obligaziozko nia (izan behar genukeena) L2 ikasketa-esperientzia (aurretiko L2 jokabidea) 8
 9. 9. «Nia»ren izaeraz Nia: “Hasieran bakarra, estatikoa eta osoa-edo zirudien entitate hura dimentsio eta aurpegi anitzeko egitura dinamiko bihurtu da, gizarte-informazioa prozesatzearen alderdi orotan sistematikoki sartuta dagoena.” (Markus eta Wurf, 1987, 301. or.). • Nortasuna – alde anitzekoa, dinamikoa • Motibazioa - alde anitzekoa, dinamikoa 9
 10. 10. Ni posibleak (PS) motibazio gisa PSak norberaren etorkizuneko ikuspenak dira Desio adina beldur eragiten dute Teoriak desioaren eta beldurraren arteko oreka nabarmentzen du Itxaropen lausoak eta uste zehatzak Ni berri baten ikuspena motibatzailea izaten da Helburuak argitzen ditu Jokabidea helburuarekin lotzen du Sariak izan litezkeenak hornitzen ditu, ekintzen ordainetan Zenbat eta espezifikoagoak izan, orduan eta hobeto gidatzen dute jokabidea (Oyserman et al., 2004) 10
 11. 11. Motibazioak aldatu egiten dira denborarekin Hainbat motibazio-prozesu gertatzen dira jokabidea gauzatu aurretik, gauzatu ahala eta gauzatu ondoren. Motibazio-planteamenduek denbora- erreferentzia bat izango dute berekin; adibidez: Iraupen luzeagoko prozesuetan ardaztu (integratzailea) Azkar aldatzen diren gertaeratan ardaztu (zereginak) 3. oharra: motibazioak hizkuntz ikasketari eragiten dion modua aldatu egiten da, azterketan dagoen denbora-erreferentzia aldatu ahala. 11
 12. 12. 1 Komunikazio- I. geruza L2 jokabidea erabilera 2 II. geruza Jokabide intentzioa Komunikatzeko gogoa 34 III. geruza Pertsona jakin Egoera Aurrekari kokatuak batekin Komunikatiboan komunikatu nahia autokonfiantza 5 6 7 IV. geruza Motibazio joerak Talde arteko Pertsona L2 motibazioa arteko Autokonfiantza motibazioa 9 10 8 V. geruza Testuinguru afektibo- Komunikatzeko Talde arteko Egoera kognitiboa gaitasuna jarrerak soziala 11 12 Testuinguru sozial VI. eta indibiduala geruza Nortasuna Talde arteko giroa 12
 13. 13. WTC kontzeptua Hasierako L1 kontzeptua «bereizgarri» erakoa zen Gure kontzeptuak prestutasun «kondizio» bat proposatzen du Komunikazioari ekitea hautu kontua da Borondatezko ekintza 13
 14. 14. Borondatea Historia luzea psikologian eta filosofian Ia erabat bazter utzitako kontzeptua, nahimen librearen moduko kontzeptuak erabili ezintzat jo zirenean Anitzak eta, batzuetan, aurkakoak diren bulkadek ekintzari nola eragiten dioten aztertzeko aukera ematen du 4. oharra: borondatezko hautuak aztertzeak frogatzen du aurkako prozesuek (adibidez, hurbiltzea eta saihestea) bat egiten dutela, eta 14 bigarren hizkuntzako komunikaziori eragiten diotela.
 15. 15. Bi ikerlan komunikazioari ekiteko prozesuaz MacIntyre, Babin eta Clément (1999) Ahozko eta idatzizko komunikazioaz MacIntyre, Clément eta Noels, 2007 Baldintza ezagunetan, pertsona barnerakoiek gehiago ikasi zuten eta WTC handiagoa zuten pertsona kanporakoiek baino Baldintza ezezagun samarretan, pertsona kanporakoiek gehiago ikasi zuten eta WTC handiagoa zuten pertsona barnerakoiek baino 15
 16. 16. Izaeraren (kanporakoia / barnerakoia) eta ikasketa-egoeraren kondizioen (ezagunak / ezezagunak) eragina 25 20 Azterketa ostekoa 15 B arnerako ia 10 Kanpo rako ia WTC egoera 5 0 Oso antzekoa Antzeko samarra Batere antzik ez 16
 17. 17. Bi azterlan ardaztu Baker eta MacIntyre (2000) 200 ingeles hiztun frantsesa ikasten, programa arruntean nahiz murgiltze-programan Bi egoera deskribatuta gogotsu gogogabe Gaiak eta emozioen adierazpena aztertu genituen 17
 18. 18. Gogotsu Murgiltze-programetako ikasleek erreakzio emozional ahulagoak agertu zituzten egoera horietan, bestelako programetako ikasleekin alderatuta. Programa arrunteko ikasleak pozik agertzen ziren lorpen txikiekin: “Nire aitak joskintza eta eztei-jantzi denda bat dauka… eta egun batean frantsesez mintzatzen zen andre bat sartu zen. Aitaren emazteak badaki frantsesez baina egun hartan kanpoan zen, eta hari [andre hari] kasu egiteko gai izan nintzen, beste egun batean itzularazteko adina bai, behintzat.” 18
 19. 19. Gogogabe Murgiltze-programetako ikasleek emozio handiagoa adierazi zuten egoera horietan Murgiltze-programan nahiz bestelakoan, ikasleak gehien zapuzten zituen gertaera solaskide frankofonoek ingelesera jauzi egitea zen borondatez hautatutako norberaren aurkezpena seko ukatzea, lotsagarria da gauza bitxia, askok esperientzia motibatzailetzat jo zuten 19
 20. 20. Bigarren azterlan ardaztua Berriz ere, gogotsu/gogogabe 100 ikasle anglofono eta frankofonotik gora, Ottawan erakunde oso elebiduna, hiri elebiduna Normalean, frantses hiztunek eskarmentu handiagoa dute ingelesez mintzatzen, alderantziz baino 20
 21. 21. Gogotsu Ingeles hiztunak gogotsu, beste aukera bakarra isilik geratzea zenean (azaldutako egoeren % 25) Solaskideak ingelesez egitea espero zen, ahal izanez gero Ingeles hiztunek adierazi zuten akats-zuzenketak WTC igoarazi edo jaitsarazi egiten zuela, testuingurua nolakoa zen (% 20k aipatu zuen akats- zuzenketa). “Gogotsu agertuko nintzateke inguruan lagunak baneuzka. Beti sentitu izan naiz eroso ikasgelan mintzatzen. Ikasgelatik kanpo, ordea, iruditzen zait jendea ni analizatzen ari dela. Ez zait axola irakasleek ni analizatzea, baina ezagunek egitea ez zait gustatzen.” Frantses hiztunak oso gogotsu agertzen ziren oro har, batez ere lagunek ingelesez hitz egiten bazuten 21
 22. 22. Gogogabe – Ingeles hiztunak Anglofonoek bi egoera azaldu zituzten: autokonfiantza falta frantsesean (% 20tik gora) arrotzei hitz egitea (% 20tik gora) analizatuak eta kritikatuak zirenaren irudipena adierazi zuten, batez ere azentua eta gramatika zirela-eta Gogoratu William James-ek zioena: ‘kanpoalde hotza’ indar geldiarazle gisa. 22
 23. 23. Gogogabe – Frantses hiztunak Gogogabeak frankofonoekin (% 50) familia, lagun eta abarrekin. Dimentsio politikoa, ingelesak frantsesaren indarra mehatxatzen du Hiztegi oso espezifikoa, situazioari oso atxikia “Quand je dois parler de sujets tres precis ou je ne suis pas certains de l’exactitude des termes.” (“Oso gai zehatzez hitz egin behar eta terminologia egokiaz ziur ez nagoenean.”) 23
 24. 24. Erabakia hartzeko unean… Faktore askok igoaraz edo jaitsaraz dezakete urratsa emateko probabilitatea Psikologikoak Pedagogikoak Egoerazkoak Linguistikoak Soziopolitikoak Denborarekin, faktore horien eragina aldatu, indartu edo ahuldu egin daiteke 24
 25. 25. Kurt Lewin-en eremuaren teoria Batera existitzen diren eta bata bestearen mendeko diren hainbat alderditan oinarritzen da ekintza. Bizitza osoaren vs bat-bateko eraginak Bat-bateko eraginek inpaktu handiagoa dute ekintzan Indar bultzatzaileak vs indar geldiarazleak Errazagoa da ekintza aldaraztea indar geldiarazleak gutxituz Ottawan ingeles hiztunak geldiarazita zeuden 25
 26. 26. Egin beharreko ikerketak Indar bultzatzaileak eta geldiarazleak hobeto ulertu Une-, kondizio-mailako prozesuetan ardaztu Ereduen konplexutasuna areagotu Wen eta Clément (2003), txinatarren artean beste indar geldiarazle batzuek dute eragina (begirunean eta arduran oinarrituak) Yashima-k (2002) aurkitu zuenez, hizkuntza ikasteko atzerriko egonaldietan lortuko zen egokitzea eta gogobetetasuna iragartzen du WTCak 5. oharra: SLAn etorkizunean egin beharreko ikerketek honako hau izan beharko lukete ardatz: hiztun bat komunikazioari ekin edo ez erabakitzen ari den unean jokoan sartzen diren indar geldiarazleak. 26
 27. 27. Laburpena: «oharrak» SLAn, aztergai diren aldagaien arteko 1.: erlazioak oso desberdinak izan daitezke, kontzeptuak zein abstrakzio-mailatan definitzen diren (hau da, kondizioarena, egoerari atxikia edo bereizgarriarena). hizkuntza bat ikasteko motibazio nagusia 2.: beste kultura-talde bateko jendearekin komunikazio-harremanak garatzea izaten da. 27
 28. 28. Laburpena: «Jakituriaren fruituak» 3.: motibazioak hizkuntz ikasketari eragiten dion modua aldatu egiten da, azterketan dagoen denbora- erreferentzia aldatu ahala. 4.: borondatezko hautuak aztertzeak frogatzen du aurkako prozesuek (adibidez, hurbiltzea eta saihestea) bat egiten dutela, eta bigarren hizkuntzako komunikaziaori eragiten diotela. SLAn etorkizunean egin beharreko ikerketek honako 5.: hau izan beharko lukete ardatz: hiztun bat komunikazioari ekin edo ez erabakitzen ari den unean jokoan sartzen diren indar geldiarazleak. 28
 29. 29. Mintegiko jarduerak WTC gogotsu eta gogogabeko ariketa (esku-orria) WTC galderak mintegiko parte-hartzaileei (esku-orria) WTC eta ni posibleak (esku-orria) 29
 30. 30. EMUNen aurkeztua 2007ko urrian Komunikatzeko gogoa: ikastetik komunikatzerako muga psikologikoa zeharkatzea. Peter D. MacIntyre Cape Breton Unibertsitatea Sydney, Eskozia Berria, Kanada

×