Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evreleri

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evreleri

 1. 1. EMRE ORCANEMRE ORCAN 2006037020060370 TİWİTER NASIL DEĞİŞTİ?TİWİTER NASIL DEĞİŞTİ?
 2. 2. TWITTER NEDİR?TWITTER NEDİR?  Twitter; genellikle bloglarda kullanılan,Twitter; genellikle bloglarda kullanılan, kullanıcının o anki halinden bahsettiği, diğerkullanıcının o anki halinden bahsettiği, diğer kullanıcıların ise takip ettiği basit bir anlıkkullanıcıların ise takip ettiği basit bir anlık ileti sistemidir.ileti sistemidir.
 3. 3. TWITTER TARİHÇESİTWITTER TARİHÇESİ  Twitter'ın yaratıcısı Jack Dorsey bu fikriTwitter'ın yaratıcısı Jack Dorsey bu fikri 2000 - 2001 yılları arasında yaratmayı2000 - 2001 yılları arasında yaratmayı önerdi. Bu fikri hemen kağıda döken Jackönerdi. Bu fikri hemen kağıda döken Jack Dorsey dokümanları ofis duvarındaki mantarDorsey dokümanları ofis duvarındaki mantar panoya astı.panoya astı.
 4. 4. TWİTTER NASIL KULLANILIR?TWİTTER NASIL KULLANILIR?  Eğer bir twitter hesabının yoksa kayıt olarak buEğer bir twitter hesabının yoksa kayıt olarak bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Twitter / Creat an account linkinden kayıtTwitter / Creat an account linkinden kayıt olabileceğiniz bu sistemde, anlık durumunuzuolabileceğiniz bu sistemde, anlık durumunuzu diğer kullanıcılara aktarmak oldukça basit. Kayıtdiğer kullanıcılara aktarmak oldukça basit. Kayıt olduktan sonra Twitter Anasayfasına gelerekolduktan sonra Twitter Anasayfasına gelerek “What are you doing” yazan kısmın hemen“What are you doing” yazan kısmın hemen altındaki kutucuğa, anlı durumunuzu girip “Update”altındaki kutucuğa, anlı durumunuzu girip “Update” düğmesine bastığınızda, diğer kullanıcılar sizindüğmesine bastığınızda, diğer kullanıcılar sizin yazdığınız ı okuyabilecektir.yazdığınız ı okuyabilecektir.
 5. 5.  DİĞER KULLANICILARI TAKİP ETMEDİĞER KULLANICILARI TAKİP ETME  Twitterı kullanırken tabi ki diğer kişileri takipTwitterı kullanırken tabi ki diğer kişileri takip etmek isteyeceksiniz. Bunu yapabilmek,etmek isteyeceksiniz. Bunu yapabilmek, arkadaşlarınızın anlık durumundan anındaarkadaşlarınızın anlık durumundan anında haberdar olmak için arkadaşınızı takip etmenizhaberdar olmak için arkadaşınızı takip etmeniz gerekir. Bunu yapmak için ise, arkadaşınızıngerekir. Bunu yapmak için ise, arkadaşınızın Twitter profil sayfasında “ Follow ” yazanTwitter profil sayfasında “ Follow ” yazan düğmeye bastığınızda artık o arkadaşınızı takipdüğmeye bastığınızda artık o arkadaşınızı takip ediyor olacaksınız.ediyor olacaksınız.
 6. 6. 2006 yılının Mayıs Ayı2006 yılının Mayıs Ayı  TWİTER ONLİNETWİTER ONLİNE  Twitter'ın orijinal ismi bu tarihte Twttr'dı. AnaTwitter'ın orijinal ismi bu tarihte Twttr'dı. Ana renkleri ise mavi ve beyaz yerine yeşil verenkleri ise mavi ve beyaz yerine yeşil ve beyazdı. Twitter'ın ismi Twttr'den değişimbeyazdı. Twitter'ın ismi Twttr'den değişim geçirerek yaratıldı. Bu isim SMS servis kodugeçirerek yaratıldı. Bu isim SMS servis kodu olarak kullanılıyordu. Twttr isimi tutmayıncaolarak kullanılıyordu. Twttr isimi tutmayınca firma 40404 ile yoluna devam etti. Bu dafirma 40404 ile yoluna devam etti. Bu da sitenin isminin Twitter olarak değişmesininsitenin isminin Twitter olarak değişmesinin sebeplerinden biriydi.sebeplerinden biriydi.
 7. 7. 2008 Yılının Ekim Ayı2008 Yılının Ekim Ayı  Twitter CEO'su Dorsey İstifa EttiTwitter CEO'su Dorsey İstifa Etti  Dorsey istifasını ilk olarak Twitter üzerindekiDorsey istifasını ilk olarak Twitter üzerindeki sayfasında yayınladı. Dorsey 'in istifasındansayfasında yayınladı. Dorsey 'in istifasından sonra kuruculardan Evan Williams CEOsonra kuruculardan Evan Williams CEO oldu.oldu.
 8. 8. 2008 Yılının Kasım Ayı2008 Yılının Kasım Ayı  Barack Obama başkanlığa seçildikten sonraBarack Obama başkanlığa seçildikten sonra Twitter üzerinden halkına teşekkür etti.Twitter üzerinden halkına teşekkür etti. Barack Obama 'nın kampanyası TwitterBarack Obama 'nın kampanyası Twitter üzerinden de yürütülmüştü.üzerinden de yürütülmüştü.
 9. 9. 2009 Yılının Şubat Ayı2009 Yılının Şubat Ayı  2008 yılının Ağustos ayında Facebook2008 yılının Ağustos ayında Facebook Twitter için Verdi ği nakit 100 milyon dolarlıkTwitter için Verdi ği nakit 100 milyon dolarlık teklifi 400 milyon dolara yükseltmiş, fakat buteklifi 400 milyon dolara yükseltmiş, fakat bu teklif reddedillmişti.teklif reddedillmişti.
 10. 10.  Facebook'un teklifininFacebook'un teklifinin reddedilmesinden sonra, Twitterreddedilmesinden sonra, Twitter kendine 35 milyon dolarlık birkendine 35 milyon dolarlık bir finans sağladıfinans sağladı
 11. 11. 2009 Yılının Eylül Ayı2009 Yılının Eylül Ayı  2009 yılının Eylül ayında gelen finans akışı2009 yılının Eylül ayında gelen finans akışı sebebiyle Twitter'ın değeri katlanarak 1sebebiyle Twitter'ın değeri katlanarak 1 milyar doları buldu.milyar doları buldu.  Bugün ise twitter’ın değerinin yaklaşık 2Bugün ise twitter’ın değerinin yaklaşık 2 milyar doları asmaktadır.milyar doları asmaktadır.

×