BİLGİSAYAR İNGİLİZCESİ          açısından yeni bilgi alanlarına açılmanın                    ...
processes data, is capable of receiving            A.   TERİMLERinput and output, and possesses suchcharacte...
print = basmak, yazıcıdan çıktı     compute (kompü:t)almak                          calculat...
data (deyta)                 sürücü ve ana karttır. Bu bileşenlerin bir ağ                ...
D.   SORULAR (QUESTIONS)            •  IT Committee was composed of                    ...
I.   WHAT IS XML?                Deliver: Ulaştırmak    Extensible Markup Language, or        ...
Web servisi güvenlik, kararlılık, hız vb           Bu hafta, terimleri ve cümle içindeyüzlerce sorunu çözer.  ...
Exchange    holds    messages           in terms of (‘a göre)destined for routing group.         ...
Türkçesi:  Kurulum    programı          Türkçesi: Belge XML kurallarına(setup), uyumsuzlukları gösterir.  ...
Literally thousands of companies             With the Information Store Vieweroffer Web hosting services.  ...
inherently (doğal olarak)   Overlap    (örtüşmek,   üzerinikaplamak)    Setting (ayarlamak)    Specify (beli...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilgisayar ingilizcesi

3,589 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bilgisayar ingilizcesi

 1. 1. BİLGİSAYAR İNGİLİZCESİ açısından yeni bilgi alanlarına açılmanın bir yoludur. Ancak ülkemizde bilgisayar alanında yerleşmiş bir terminoloji http://www.ingilizce.tk olmadığından zaman zaman farklı terimlerle karşılaşmaktayız. Ancak DERS 1: METİN ÇEVİRİ-1 inanıyorum ki kısa bir zaman içinde çeşitli medya ve Ders sonunda yapabilecekleriniz. eğitim kurumlarımız katkısıyla ortak • İngilizce metin okumak. bir bilgisayar terminolojiye sahip olacağız • Terimleri açıklamak. ve • Çevirisini yapabilmek. • Soruları yanıtlamak. bilgisayar alanında diğer dillere karşılık terimleri üretebileceğiz. • Yapıları görmek Normal olarak çeviriyi yapan çevirmen, iki dili de bilir ve metni çevirir. Ancak önemli olan bir nokra metnin I. GİRİŞ niteliğine göre okuyucuya hitap edebilmesidir. Özellikle bilimsel yazıların Bilgisayarın yaşamımıza hızla çevrilmesinde sözcüklere bağlı bir çevirigirdiğini burada bir kere daha ifade etmeye yapmak yerleşmemiş bir terminoloji ile zorgerek yok sanırım. Dünyada ve ülkemizdeher geçen gün yeni uygulamalar ve olabilir.alanların bilgisayarla yönetildiğinigözlüyoruz. Ancak ülkemiz teknolojiyi çok Diğer bir konuda çeviri yaparkenyakın izlemekle beraber kullanıcılar ve tercih edeceğimiz yaklaşımladır: Buradauzmanlar olarak Amerika ve İngiltere gibi çevirilerinizi yaparken göz önündegelişmiş ülkelerin biraz daha gerisindeyiz bulundurabileceğiniz iki kavramdan sözsanırım. etmek istiyorum. Bunlar eş değerlilik ve öz yeterliliktir. Bu iki kavram özgün metin ile Bu çalışmayı düşünürken amacım çevrilen metin arasındaki ilişkiyi belirler. İkiözellikle bilgisayar kurslarına giden ve metin anlamsal olarak eşdeğerliüniversitelerin değişik bölümlerinde olabileceği gibi metin türü olarak da birokuyan öğrencilerin bilgisayar alanında eşdeğerlilik söz konusu olabilir. Bu ifadeyikarşılaştıkları yabancı dil sorunun açacak olursak çeviri özgün metninçözülmesine yardımcı olmaktı. Ancak sözcüklerininçalışma tam bir İngilizce eğitimini içermez,yalnızca bilgisayar alanında kullanılan birebir karşılığından oluşmaz amaİngilizce temel metinleri okuyup anlamakta anlam olarak aynısını verir.okuyucuya yardımcı olmaktır. Bu nedenlebilgisayar, bilgi işlem, programlama,elektronik alanındaki temel konuları içeren Yeterlilik kavramı ise, özgün metninseçme yazılar ele alınmış ve Türkçe’ye çevirisinde içeriğin amacı ve okuyucuçevirileri yapılmıştır. Ardından yeni kitlesinin düzeyinin ön plana alınaraksözcükler ve gramer olarak metin çevirinin yapılmasıdır. Yani çevirmengenişletilerek okuyucuya özellikte bu özgün metni içerik olarak kavrar ve onualandaki terminoloji öğretilmeye kendi okuyucuna uygun biçimde aktarır.çalışılmıştır. II. Lesson : COMPUTERS A. ÇEVİRİ ÜZERİNE A computer is any device that Çevirmek, bir dildeki metni başka computes, calculates, or reckons. Thebir dile aktarmaktır. Diğer bir değişle definition of a computer has become moretercüme etmektir. Çeviri çeviriyi yapanlar limited in contemporary usage. A computer is now defined as an electronic device that 1
 2. 2. processes data, is capable of receiving A. TERİMLERinput and output, and possesses suchcharacteristics as high speed, accuracy, computer = bilgisayarand the ability to store a set of instructionsfor solving a problem. device = aygıt, (cihaz) Computers are electronic devices compute = hesaplamakcomposed of switches, wires, motors,transistors, and integrated circuits, calculate = hesaplamakassembled on frames. The frames formcomponents such as microprocessor, reckon = saymak, hesaplamakharddisk, floppy disks, and main board.These components are wired together intoa network called a computer system or frame= gövde, iskeletcomputer. contemporary = çağdaş Computers can perform a variety ofmathematical calculations, ranging from possess = sahip olmaksimply adding and subtracting to solvingcomplicated math equations that involve receive = almak, kabul etmekthousands of steps. They can repeat acomplicated calculation millions of times accuracy = doğrulukwithout error. store = saklamak Computers can print out wholeparagraphs of text matter, write letters, instruction = komutdraw pictures, or plot curves and drawgraphs. They can sort data, merge lists, switch = anahtarsearch files, and make logical decisionsand comparisons. wire = tel, kablo, (bağlamak) A computer may range in size from motor = motorrather small desk-top devices with limitedcapability to huge machines occupying integrated circuit = tümleşik devre,several large rooms. It may be constructed (entegre devre )as a single, integral device, or as a groupof machines, remotely connected butfunctioning as a unit. The individual parts microprocessor = mikroişlemcimay be located within the same building orscattered across the harddisk = sabit disk country, connected by telephone floppy disk = disket sürücü (disket)lines. main board = ana kart Computers can be characterized bytheir function. Special-purpose computers network = ağ, (şebeke)are built to solve one kind of problem, suchas processing airline reservations or computer system = bilgisayarcontrolling a metalworking machine. sistemiGeneral-purpose computers can be usedfor many business, scientific, educational, adding = toplamasocial, and other applications. Thesemachines are not limited to one type of subtracting = çıkarmaproblem, but lend themselves to thesolution of many. equations = denklem 2
 3. 3. print = basmak, yazıcıdan çıktı compute (kompü:t)almak calculate (kalküleyt) draw = çizmek reckon (rekın) plot = çizmek, (plan ya da haritagibi şeyler çizmek) frame (freym) sort = sıralamak contemporary (kontempıreri) data = veri possess (pozes) merge = birleştirmek receive (risi:v) search = aramak accuracy (akküreysi) logicial = mantıklı store (sto:r) comparison = karşılaştırma instruction (istrakşın) desk-top = masa-üstü switch (sviç) remotely = uzak olarak wire (vayr) scattered = ayrılmış, dağılmış motor (motor) line = hat integrated circuit (integreytıd sörkıt) special-purpose = özel-amaçlı microprocessor (mikroprocesesır) airline reservation system = harddisk (harddiks)havayolları yer ayırtma sistemi floppy disk (flopi disk) scientific = bilimsel main board (meyn bord) educational = eğitimsel, (eğitimleilgili) network (network) social = sosyal computer system (kompütır sistım) application = uygulama adding (eding) solution = çözüm subtracting (sabtrakting) equations (ekueyjıns) B. TERİMLER VE TÜRKÇE print (print)OKUNUŞU (İNGİLİZCE BİLMEYENLERİÇİN). draw (drow) computer (kompütür, kımpitür) plot (plot) device (divays) sort (sort) 3
 4. 4. data (deyta) sürücü ve ana karttır. Bu bileşenlerin bir ağ olarak birleştirilmesi bilgisayar merge (mörc) sistemini ya da bilgisayarı search (sörç) oluşturur. logicial (locikıl) Bilgisayarlar basit toplama ve çıkarma işleminden başlayarak binlerce comparison (komperısın) adımı olan karmaşık denklemlere kadar birçok matematiksel işlemi desk-top (dektop) gerçekleştirebilirler. Bilgisayarlar karmaşık bir hesaplamayı hatasız olarak milyonlarca kez yineleyebilirler. remotely (rimu:tli) Bilgisayarlar bir metnin tamamını scattered (sketırıd) yazıcıdan listeleyebilir, mektup yazabilir, resim çizebilir ya da daire yapabilir ve line (layn) grafik çizebilirler. Bilgisayarlar verileri sıralayabilir, listeleri birleştirebilir, dosyaları special-purpose (speşıl pörpıs) arayabilir, mantıksal karar verebilir ve karşılaştırma airline reservation system (eirlaynrezırveyşın sistım) yapabilirler. scientific (sayntifik) Büyüklük olarak bir bilgisayar, sınırlı yeteneği olan oldukça küçük bir educational (ecükeyşınıl) masa-üstü aygıttan, birkaç odayı işgal eden büyük bir bilgisayara kadar social (soşıl) değişebilir. Tamamı tekbir parça application (eplikeyşın) olabileceği gibi, tek bir birim olarak çalışacak uzak yerlerdeki bir grup solution (soluşın) makineden de oluşabilir. Bilgisayarın önemli kısmı aynı binada olabileceği gibi telefon hatlarıyla bağlı olarak ülkeye dağılmış da olabilir. C. TÜRKÇE ÇEVİRİSİ Bilgisayarlar fonksiyonlarına göre Bilgisayar, sayan ya da hesaplama ayrılabilirler. Özel-amaçlı bilgisayarlar havayapan bir aygıttır. Bu tanım bugün için yolları yer ayırtma ya da bir metal işlemesınırlı kalmıştır. Şimdi bilgisayar, çok hızlı makinesinin kontrolü gibi bir çeşit sorununve doğru işlem yapabilen, girdiyi alıp çıktıyı çözümü için geliştirilirler. Genel-amaçlıverebilen ve bir problemi çözmek için bir bilgisayarlar, bilimsel, eğitimsel, sosyal vedizi komutu saklayabilen elektronik bir diğer uygulamalar olmak üzere birçok işteaygıttır. kullanılırlar. Bu bilgisayarlar bir sorunun çözümü için geliştirilmezler. Bilgisayarlar bir gövde üzerinebirleştirilmiş anahtar, kablo, motorlar, Kendilerini birçok sorunun çözümütransistör ve tümleşik devrelerden oluşan de adamışlardır.elektronik bir aygıttır. Gövdeye şekil verenbileşenler mikroişlemci, sabit disk, disket 4
 5. 5. D. SORULAR (QUESTIONS) • IT Committee was composed of 10 programmers and 5 Aşağıdaki soruları metne engineers.dayanarak İngilizce yanıtlayınız: 1. What is a computer?(bilgisayar nedir?) Perform (yerine getirmek, yapmak, yürütmek gibi bilgisayar alanında yaygın 2. What does a computer do? kullanılan bir fiildir.)(bilgisayar ne yapar?) Örnekler: 3. What are the characteristicsof a computer? (bilgisayarın özellikleri • Computers can perform anelerdir?) variety of mathematical calculations, ranging from 4. What does the frame simply adding and subtractinginclude? (gövde neyi içerir?) to solving complicated math equations that involve 5. What kind of arithmetic thousands of steps.operation can a computer do? (bilgisayar • You need to perform additionalne tür aritmetik işlem yapabilir?) configuration steps. (ek yapılandırma adımlarını yerine 6. What can you say for the getirmeye gerek duyarsınız.)sizes of computers? (bilgisayarların • For Windows 2000, the DHCPboyutları için neler söyleyebilirsiniz?). Client service is used to perform dynamic registrations 7. What is a special-purpose and updates, regardless ofcomputer? (özel amaçlı bilgisayar nedir?) whether the computer uses a DHCP server or static 8. What is a general-purpose configuration to obtain its IPcomputer? (genel amaçlı bilgisayar nedir?) address. • It offers the ability to perform 9. How are the components query testing of DNS serversconnected to each other? (bileşenler bir and obtain detailed responsesbirine nasıl bağlanır?) as the command output. (DNS sunucularında sorgu testinin 10. What is the meaning of yapılmasını ve komut çıktısıylalogical decisions and comparisons? birlikte ayrıntılı yanıt sağlar. )(mantıksal kararlar ve karşılaştırmalarınanlamı nedir?) E. BAZI YAPILAR DERS 2: METİN ÇEVİRİ-2 Composed of (‘den oluşmak) Ders sonunda yapabilecekleriniz. Örnekler: • İngilizce metin okumak. • Terimleri açıklamak. • Computers are electronic • Çevirisini yapabilmek. devices composed of switches, • Soruları yanıtlamak. wires, motors, transistors, and integrated circuits, assembled on frames. 5
 6. 6. I. WHAT IS XML? Deliver: Ulaştırmak Extensible Markup Language, or Tag: Etiket (HTML ve XML içindeXML was approved and published by the anlamlı)World Wide Web Consortium (W3C) onFebruary 10, 1998. Now, it has been used markup language: İşaret dili.as a universal format for exchanging dataon the Web. XML allows developers to Web Servisi: Birbirine tam bağlıeasily describe and deliver structured olmayan sistem içinde (loosely coupled) vedocuments through the applications. platformdan bağımsız standart protokolleri kullanarak (HTTP, XML, XSD, SOAP ve The other two traditional markup WSDL) veri değişimini sağlayanlanguages (may be we are more familiar) programlama modeli.HTML and SGML cannot be used for thispurpose. In HTML, we use certain tags toformat the output. That’s the only abilityHMTL expose. III. TÜRKÇE ÇEVİRİSİ In addition, XML is really a meta-language, which is flexible in creatinguser-defined tags. On the other hand, XML Nedir?SGML, Standard Generalized Markuplanguage is a tool for creating complexdocuments. Extensible Markup Language ya da XML World Wide Web Consortium (W3C) tarafından 10 Şubat 1998’de onaylanmış Finally, XML offers a new way to ve yayınlanmıştır. Şimdi ise Web üzerindesend data over the web, it does not veri değişimi için evrensel bir biçimreplace HTML or SGML. Rather, it is a olmuştur. XML programcıların yapısalcomplementary format for HTML belgeleri kolayca tanımlamasını ve transferdocuments. etmesini sağlar. What is XML web service? Diğer iki geleneksel dil, belki daha alışkın olduğumuz HTML ve SGML bu A Web service is new application amaçlar için kullanılmaz. HTML’de çıktıyımodel over the Internet. And it’s been very biçimlemek için etiketleri kullanırız.famous with Microsoft .NET. XML webservice solves hundreds of development Bunun dışında, XML gerçekten birproblems including security, stability, meta dildir. Bu kullanıcı tanımlı etiketlerinspeed and much more. Besides, XML web yaratılmasında esneklik sağlar. Diğerservices includes many new Technologies; yandan, SGML, Standard GeneralizedSOAP (Simple Object Access Protocol) is Markup dili yalnızca gelişmiş belgeleriused to transfer XML documents. You can yaratmak için kullanılır.use another service called UDDI(Universal Description Discovery andIntegration). UDDI is a service used to find Ve, XML Web üzerinde veriWeb services easily. göndermek için yeni bir yol sağlar. XML, HTML’nin ya da SGML’nin yerine geçmez. Aksine, HTML belgeleri için tamamlayıcı II. TERİMLER bir biçimdir. XML Web Servisi Nedir? Approve: onaylamak Bir Web servisi, Internet üzerinde yeni bir uygulama türüdür. Ve Microsoft Publish: Yayınlamak .NET ile de çok ünlü olmuştur. Bir XML 6
 7. 7. Web servisi güvenlik, kararlılık, hız vb Bu hafta, terimleri ve cümle içindeyüzlerce sorunu çözer. kullanımlarını örnek metinler halinde göreceksiniz. Bunun dışında, XML web servisleribirçok yeni teknolojiyi de içerir. İlk bakışta, I. ANA TERİMLER VESOAP (Simple Object Access Protocol) CÜMLE İÇINDE KULLANILIŞLARI:XML belgelerini transfer etmek içinkullanılır. Ayrıca UDDI (Universal Corresponding (karşılık gelmek)Description Discovery and Integration)olarak adlandırılan diğer bir servisi de The primary key value of eachkullanabilirsiniz. UDDI Web servislerini record in the primary table corresponds tokolayca bulmak için kullanılır. the value in the matching field of fields of many records in the related table. NOT: Bu dokümanlar FarukÇubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada Türkçesi: Ana tablodaki her kaydınadı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi ana anahtarı ilişkili tabloda bir çok kaydınamaçlı kullanılmışlardır ve kendi alan ya da alanlarındaki değerlere karşılıkimtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar gelir.ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazlabilgi için www.farukcubukcu.com adresine For example %SBSUsername%bakınız. variable corresponds to the username for the user. IV. SORULAR (Questions ) Türkçesi: Örneğin %SBSUsername % değişkeni kullanıcı için kullanıcı adına karşılık gelir. 1. What is XML? 2. What are the other twolanguages? Substitute (yerine koymak, vekalet etmek) 3. What is XML web service? Substitute your own URL, when 4. Which Technologies are creating animated banner.used in Web services. Türkçesi: Canlandırmalı afiş 5. What is the function of yarattığınızda, kendi URL’inizi yerineUDDI? koyun. Use TCP/IP as a substitute for Netware IP address. V. KAYNAKLAR Türkçesi: Netware IP adreslerinin Dokümanlar, ürün tanıtım yerine TCP/IP’yi kullanın.kitaplarından, Faruk Çubukçu’nun kendikitaplarından ve Internet üzerindekikaynardan yararlanarak hazırlanmıştır. For application name, substitute DERSİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN the name of user.TEŞEKKÜR EDERİZ! Türkçesi: Uygulama adı yerine, DERS 3: TERİMLER VE CÜMLE kullanıcı adını kullanın.İÇİNDE KULLANIMI Holds (tutmak) 7
 8. 8. Exchange holds messages in terms of (‘a göre)destined for routing group. In terms of Exchange Server Türkçesi: Exchange routing grup configuration, demand dial routeriçin gönderilen mesajları tutar. connection is the same as a dial-up connection. It holds a partial set of objectsstored in the Global Catalog. Türkçesi: Exchange Server yapılandırmasına göre isteğe bağlı Türkçesi:Global Katalog içinde çevirmeli router bağlantısı çevirmelidepolanan nesnelerin bir kısmını tutar. bağlantı ile aynıdır. A scan strategy can be much less costly in terms of total I/O and time. Available (kullanılabilir, uygun,mevcut) Türkçesi: Bir inceleme stratejisi, toplam I/O ve zaman bakımından daha az Following options are available. maliyetli olabilir. Türkçesi: Aşağıdaki seçenekler Prompts (istemek, sormak)geçerlidir. Configuration Wizard prompts you Windows Installer is available for to select the type of the file.Windows 98. Türkçesi: Yapılandırma sihirbazı Türkçesi: Windows 98 için dosya türünü seçmenizi ister.Windows Installer vardır. Financial funtions are not availablein JavaScript. Distinct (farklı) Türkçesi: JavaScript için finansal Discovery and client installation arefonksiyonlar yer almaz. two distincted processes that occur in adding a client to an SMS site Türkçesi: Discovery ve istemci Along with (Birlikte) kurulumu, bir istemcinin SMS sitesinde eklenmesinde oluşan iki ayrı işlemdir. Along with the Bytes Writtencounter, this gives an overall indication of Encounter (karşılaşmak)byte traffic across Winsock Proxyconnections. If you have ordered anything through the Web, you have probably Türkçesi: Bytes Writtn sayacıyla encountered the forms.birlikte, bu, Winsock Proxy bağlantılarıarasındaki bayt trafiği hakkında genel bir Türkçesi: Web üzerinde herhangibilgi verir. bir şey sipariş ettiyseniz, büyük olasılıkla formlarla karşılaşmışsınızdır. You will find View menu along withseveral toolbar button. Discrepancies (çelişki, farklılık, uyumsuzluk) Türkçesi: Çeşitli araç çubuğudüğmesiyle birlikte View menüsünü Setup reports discrepancies.bulacaksınız. 8
 9. 9. Türkçesi: Kurulum programı Türkçesi: Belge XML kurallarına(setup), uyumsuzlukları gösterir. uymaz. It shows severe performance We must implement all necessarydiscrepancies between servers. security meausures needed to adhere to the previously defined security. Türkçesi: Sunucular arasında ciddiperformans farklılıklarını gösterir. Türkçesi: Daha önce tanımlanan güvenliği karşılamak için gerekli tüm güvenlik önlemlerini uygulamalıyız. Anticipation (beklemek, ummak, Client computers adhere to thekestirmek) minimum requirements as described above. Active Directory using more spacethan anticipated. Türkçesi: İstemci bilgisayarlar yukarıda açıklanan minimum Türkçe: Active Directory, gereksinimleri karşılar.beklenenden daha çok yer kullanıyor. inherently (doğal olarak) It can be very difficult to anticipatefuture user needs. Windows 2000 Servers are inherently multi-user capable in certain Türkçe: Gelecekteki kullanıcı ways.gereksinimlerini kestirmek zor olabilir. Türkçesi: Windows 2000 sunucuları Degree (derece) doğal olarak belirli şekillerde çok kullanıcıdır. That program allows you interactwith them to some degree. Dictates (zorla kabul ettirmek, zorunlu yolu tarif etmek) Türkçesi: O program belli birderece etkileşimde bulunabilmenize Hardware desing dictates whicholanak sağlar. configuration should be used? It provides a very high degree of Türkçesi: Donanım tasarımı hangiflexibility. yapılandırmanın kullanılacağını belirtir. Türkçesi: Yüksek derecede Relational model dictates that eachesneklik sağlar. row in a table be unique. It provides highest degree of Türkçesi: İlişkisel model tablointeroperability with other tools. içindeki her satırın benzersiz olmasını zorunlu kılar. Türkçesi: Diğer araçlarla yüksekderecede etkileşim sağlar. Literally (kelimesi kelimesine, tam tamına) Adhere (kurallara uymak,bağlanmak) A subquery is literally a query within a query. Document does not adrehe to XMLrules. Türkçesi: Bir alt sorgu tam tamına bir sorgu içindeki diğer bir sorgudur. 9
 10. 10. Literally thousands of companies With the Information Store Vieweroffer Web hosting services. (Mdbvue32.exe), you can view or set details about a user’s message storage Türkçesi: Binlerce şirket Web files, which consist of the privatebarındırma hizmeti sunar. information store, the personal folder file (.pst), and the offline folder file (.ost). Türkçesi: Information Store Viewer Overlap (örtüşmek, üzerini ile kullanıcının mesaj depolama dosyalarınıkaplamak) görebilir ya da ayrıntılarını ayarlayabilirsiniz. Microsoft Internet Security andAcceleration (ISA) Server enables the Contains (içermek)overlap of Internet Protocol (IP) addressranges to be created in the LAT. In Excel, if you move the mouse pointer over a cell that contains a Türkçesi: Microsoft Internet hyperlink, the ToolTip you created for theSecurity and Acceleration (ISA) Server, hyperlink may not appear.LAT içinde oluşturulan IP adresi aralığıylaörtüşmesi sağlar. Türkçesi: Excel’de fare işaretçisini, köprü içeren bir hücre üzerine getirirseniz, köprü için oluşturduğunuz ToolTip belirmeyebilir. Setting (ayarlamak) If you change settings on theAlarms tab in the Power Management tool II. UYGULAMAand then change settings using the PowerMeter icon on the taskbar, the settings you Aşağıdaki terimleri içeren cümlelerpreviously changed on the Alarms tab are kurmaya çalışın:lost when you shut down Windows. Corresponding (karşılık gelmek) Türkçesi: Power Management aracıiçindeki Alarms sekmesindeki ayarlamaları Örnek: every table corresponsdeğiştirir ve ardından görev çubuğundaki another table in target.Power Meter simgesini kullanan ayarlarıdeğiştirin, Windows’u kapattığınızda, Alarm Substitute (yerine koymak, vekaletsekmesindeki daha önce değiştirdiğiniz etmek)ayarlar kaybolur. Holds (tutmak) Available (kullanılabilir, uygun, Specify (belirlemek) mevcut) When you set the properties of a Along with (Birlikte)Windows-based executable file, youcannot specify the working directory. in terms of (‘a göre) Türkçesi: Bir Windows-tabanlı Örnek: Make a good backup plan inçalıştırılabilir dosyasını özelliklerini terms of good administrator’ habit.ayarlarsanız, çalışma dizininibelirleyemezsiniz. Prompts (istemek, sormak) Consist of (-den oluşmak) Encounter (karşılaşmak) 10
 11. 11. inherently (doğal olarak) Overlap (örtüşmek, üzerinikaplamak) Setting (ayarlamak) Specify (belirlemek) Consist of (-den oluşmak) III. KAYNAKLAR Dokümanlar, ürün tanıtımkitaplarından, Faruk Çubukçu’nun kendikitaplarından ve Internet üzerindekikaynardan yararlanarak hazırlanmıştır. 11

×