Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació ACC1Ó Brasil

649 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació ACC1Ó Brasil

 1. 1. Cicle “La internacionalització delempresa”2a sessió: Amèrica del Sud, el cas del BrasilDilluns, 14 de maig de 2012
 2. 2. Sumari1. Dades general del Brasil2. Panorama actual per fer negocis3. Factors d’èxit4. Com us podem ajudar des d’ACC1Ó? www.acc10.cat
 3. 3. 1. PANORAMA GENERAL DEL BRASIL www.acc10.cat
 4. 4. El país. Dades generals  Superfície: 8,5 Milions km2 (Europa té 10,5 milions km2)  Població: 192 milions dhabitants  Esperança de vida : 72 anys  40% de la població té menys de 20 anys  6% de la població té més de 65 anys  82% dels brasilers viuen a centres urbans  6ª maior economia del món (PIB absolut)  Baixa incidència de la Gran Recessió  PIB per càpita (2011): US$11.160 •Brasil és la 6a economia mundial en números absoluts •No obstant, en renda per càpita ocupa el 70è lloc i en IDH el 73è lloc entre tots els països del món www.acc10.cat
 5. 5. “Belíndia”Brasil és un país molt desigual, on conviuenlextrema riquesa amb el Quart Món.El país va ser qualificat de “Belíndia”, perquèuna minoria gaudeix dun nivell de vida dePrimer Món (Bèlgica) i la immensa majoria viuen condicions tercermundistes (Índia).Tot i així, en lúltima dècada més de 30 milionsde brasilers han sortit del llindar de pobresa is’han integrat en la societat de consum. www.acc10.cat
 6. 6. 2. PANORAMA ACTUAL www.acc10.cat
 7. 7. Clima de negocisClima general doptimisme:Població jove i creixementEstabilitat políticaPolítica macroeconòmica “sensata”Elevat preu de les commoditiesAscensió social de les classes més humils.Demanda reprimidaBaixa taxa datur (< 6%)Ampliació de les línies de crèdit al consumCreixent influència a lescenari internacional... i la “cirera del pastís”: Mundial de Futbol i JocsOlímpics www.acc10.cat
 8. 8. Internacionalització de lesempreses brasileres www.acc10.cat
 9. 9. Potencials riscs per alsinversors estrangers SITUACIONS CONSEQÜÈNCIES PERILLS Les commodities com a • Exposició a fluctuacions dels • Contracció inesperada i canvi abrupte del motor del creixement preus internacionals cicle econòmic • La “malaltia holandesa” • Polítiques per contenir l’entrada de divises econòmic Incentius al consum de • Elevació del cost de vida • Formació de bolles especulatives les famílies • Incapacitat de la indústria local • Mesures proteccionistes davant l’augment per atendre tota la demanda d’importacions Ineficiencies a l’entorn • Elevats tipus d’interès • Temptació d’emprendre accions populistes legal, financer i de contra els bancs • Baixa inversió pública • Costos logístics elevats gestió pública • Burocràcia • Elevats costos de transacció i lentitud en els negocis • Elevada cárrega tributària i • El pes dels impostos indirectes sobre el cost complex sistema fiscal final del producte/servei Deficiències al sistema • Baix nivell d’escolaritat • Alts costos laborals i baixa productivitat educatiu • Escassesa de talent • Dificultats per cobrir càrrecs tècnics i administratius www.acc10.cat
 10. 10. 3. QUÈ S’HA DE FER PER TENIR ÈXIT? www.acc10.cat
 11. 11. Errors més freqüents quecometen les empreses Ad ap tació cu ltu ral d e le s e ine s d e ge s tió www.acc10.cat
 12. 12. Algu ns cons e lls útilsAlguns suggeriments per tenir èxit al mercat brasiler:PACIÈNCIA: Els temps al Brasil són més dilatats que a altres païsosTACTE: No s’han de perdre mai les formes en la comunicació amb socis o clients brasilersHUMILITAT: Brasil és un país amb empreses excel.lents i professionals de molt alt nivellAMBICIÓ: El país presenta enormes possibilitats i cal aprofitar-lesFLEXIBILITAT: Els models de negoci que funcionen a Europa no sempre funcionen al BrasilCONCRECIÓ: Saber perfectament el que es vol vendre al BrasilHORITZÓ: Brasil és un país que dóna un retorn a llarg terminiREALISME: El brasiler és un poble hospitalari. Ser ben tractat en una negociació no és sinònimde tancar un bon negoci. Que no et diguin que NO no significa que et diuen que SÍ LES DIFERÈNCIES CULTURALS SÓN GRANS L I A VEGADES NO ES PERCEBEN EN UN PRIMER MOMENT www.acc10.cat
 13. 13. 4. COM US PODEM AJUDAR DES D’ACC1Ó? www.acc10.cat
 14. 14. Fem equip amb vosaltres Empresa ACC1Ó ACC1Ó 34 CPN BARCELONA Identificació Definició Execució en destí Avaluació i necessitats projecte + seguiment seguiment empresa individualitzat des de BarcelonaQuè diuen els nostres clients? Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut. El 79% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat. www.acc10.cat/xarxa-exterior
 15. 15. INTERNACIONALITZACIÓ  Centres de Promoció de NegocisServei d’assessorament personalitzat als mercats internacionals.Conèixer el mercat 22-24 de maig: Trobada• Estudis de mercat. de Centres de Promoció• Agendes de prospecció de mercat. de Negocis a BarcelonaAconseguir vendes• Cerca Canals de comercialització.• Seguiment de clients.• Accés a licitacions internacionals.• Cerca de partners tecnològics.Implantar-se en el mercat• Constitució legal de l’empresa.• Selecció de personal en destí.• Implantació comercial i productiva.• Instal·lacions (Plataformes Empresarials). www.acc10.cat/xarxa-exterior
 16. 16.  Plataformes Promoció de Negocis  Centres de Empresarials• Empreses que vulguin establir-se de manera estable i permanent a l’exterior.• Instal·lacions per desenvolupar l’activitat empresarial dins les oficines d’ACC1Ó.• Assessorament per accelerar la implantació.• Servei de soft landing. Tutoria individualitzada Suport en la gestió Infraestructura Assessorament Espai de trobada Oficina pròpia tecnològica constant i d’aprenentatge www.acc10.cat/xarxa-exterior
 17. 17. Josep M Buades - Director CPN São Paulo (jbuades@acc10.com)ACC1Ó A BARCELONA ACC1Ó A CATALUNYAPasseig de Gràcia, 129 Comarques Centrals Tarragona08008 Barcelona Tel. 938 777 379 Tel. 977 251 717 bages@acc10.cat tarragona@acc10.catServei d’orientació a l’empresa902 62 77 88 Girona Terres de l’Ebreinfo@acc10.cat Tel. 972 940 120 Tel. 977 449 333 girona@acc10.cat terresebre@acc10.cat Lleida Tel. 973 728 000 lleida@acc10.cat www.acc10.cat

×