Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ponència ACCIÓ 19 de febrer de 2014

694 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ponència ACCIÓ 19 de febrer de 2014

 1. 1. Acord entitat Actuacions acreditada amb entitats ENAC sectorials Tallers Xerrada Xerrada temàtics genèrica sectorial Certificat contingut de Web ACC1Ó projectes - MINECO Servei Pilot per la aplicació dels incentius fiscals Bústia Help Desk* Guia de contractes de TT per aplicar Patent-Box 4.- Servei INNOVA
 2. 2. Entitat Persona de contacte ACIE Càrrec Telèfon contacte Correu electrònic Certificacions acreditades AGENCIA DE CERTIFICACIÓN Veronica Garcia EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA, S.L.U. AENOR ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE Eva Subirà NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) Coordinadora 914 262 425 departamento comercial. vgarcia@acie.com.es Directora General Delegació Catalunya catalunya@aenor.es CCM SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Jesus Escudero DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID Responsable certifcacion 915384926 I+D+i certificacion@camaramadrid.es * Projectes D'R+D+i (contingut i primera execució) SGS SGS ICS IBERICA, S.A.U. Director Comercial Catalunya jordi.periz@sgs.com * Projectes D'R+D+i (contingut i primera execució, mostraris) TÜV TÜV RHEINLAND IBERICA Enric Nebot INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A. enric.nebot@es.tuv.com * Projectes D'R+D+i (Ex ante, contingut i primera execució, seguiment, mostraris) Jordi Periz Ferrer 93 229 29 29 93 269 78 30 Responsable certificación 93 4781131 I+D+i * Projectes D'R+D+i (ex-ante; contingut i primera execució; seguiment, mostraris) * Investigadors dedicats en exclusiva a R+D (1) * Projectes D'R+D+i (ex-ante; contingut i primera execució; seguiment, mostraris) * Investigadors dedicats en exclusiva a R+D (1) (1) Vàlida per la aplicació de 17% addicional personal amb dedicació exclusiva a activitats R+D
 3. 3.      
 4. 4.         *A través d’entitats acreditades ENAC
 5. 5. Serveis de suport :      
 6. 6.  
 7. 7.  
 8. 8. SERVEI INNOVA (orientació i assessorament especialitzat a l’empresa) ACCIÓ ofereix a l’empresa un conjunt de serveis d’orientació i assessorament especialitzat de suport a la innovació amb una visió internacional i que s’estructuren en els quatre àmbits següents: Suport a l’empresa per solucionar els seus reptes o problemes tecnològics. Col·laboració Suport a l’empresa per ajudar a trobar proveïdors o socis per a demandes tecnològiques concretes, reptes o problemes tecnològics. Gestió Suport a l’empresa a conèixer com millorar qualsevol etapa del procés d’innovació intern, metodologia concreta de gestió o instrument vinculat al procés d’Innovació. • Vigilància tecnològica • Estat de l’art de tecnologies • Informació sobre tendències tecnològiques • Identificació d’oportunitats tecnològiques internacionals • Valorització tecnològica • Cerca proveïdors tecnològics • Cerca de socis o aliats • Serveis de dinamització de la innovació (comunitats tecnològiques, missions, networking, etc.) • Serveis de suport a la innovació en mercats internacionals (Centres de promoció de negocis Internacionals d’’ACCIÓ) • Gestió de la Innovació a l’empresa • Identificació de capacitats tecnològiques de l’empresa i oportunitats de negoci • Capacitació sobre metodologies i processos (vigilància tecnològica, priorització de projectes, transferència tecnològica, preparació acords de consorcis, IPR, etc.) • Formació en gestió de projectes internacionals • Accés a processos de Compra Pública Innovadora • Aplicació de les Deduccions Fiscals a la Innovació (Lobbying , H2020, accés a mercats innovadors, etc.) Tecnologia • Deduccions fiscals a la innovació • Cerca de socis i tecnòlegs pel projecte • Cessió, venda i explotació de resultats de projectes Internacionalització de la innovació Suport al desenvolupament de projectes de R+D, innovació, valorització, etc. I acompanyament en les seves diferents etapes. • Estructuració tècnica de projectes • Assessorament legal (acords de consorci, propietat intel·lectual...) • Cerca de finançament nacional i internacional TECNIO Projecte Serveis prestats per atendre les necessitats de l’empresa ( suport a la investigació industrial i en transferència tecnològica) Necessitats empresa
 9. 9.    
 10. 10. Servei d’Informació Empresarial 934 767 206 Info.accio@gencat.cat Barcelona Tel. 934 767 200 Info.accio@gencat.cat Lleida Tel. 973 243 355 Lleida.accio@gencat.cat Catalunya Central Tel. 936 930 209 Manresa.accio@gencat.cat Tarragona Tel. 977 251 717 Tarragona.accio@gencat.cat Girona Tel. 872 975 991 Girona.accio@gencat.cat Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 Terresebre.accio@gencat.cat

×