Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oportunitats internacionals en el sector tèxtil i moda

1,725 views

Published on

Presentació de l'anàlisi d'oportunitats en mercats internacionals per a empreses catalanes del sector tèxtil i moda. Detall de l'evolució competitiva a Catalunya i de les tendències globals al món.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oportunitats internacionals en el sector tèxtil i moda

 1. 1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva 1 de juliol de 2016 Informes d’Oportunitats Internacionals en Sectors: Sector Tèxtil i Moda Anàlisi d’Oportunitats
 2. 2. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 2 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Tèxtil i moda a Catalunya
 3. 3. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 3 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Tèxtil i moda a Catalunya ― El sector tèxtil va ser el motor de la industrialització a Catalunya al s. XIX. Després d’una reconversió d’aquest sector, se li està donant un impuls important a Catalunya gràcies a noves tendències de mercat. ― El sector tèxtil i confecció aglutina 4.301 empreses a Catalunya (establiments). Es tracta principalment d’empreses familiars de dimensió reduïda. ― Aquest sector genera un volum de negoci de 3.868,3 M. d’euros i ocupa un total de 26.489 treballadors. Catalunya aglutina un 40% del total del volum de negoci del sector a l’Estat i un 32,1% dels llocs de treball ocupats. Així mateix, el sector tèxtil i confecció representa un 10,31% del PIB industrial català. ― 1.720 empreses exportadores regulars a Catalunya (el 40% del total espanyol la situen com la primera regió de l’Estat en aquest sentit). ― El subsector tèxtil és el més rellevant pel que fa a la facturació i als llocs de treball ocupats. Aquest sector factura 2.527,7 M. d’euros (65,34% del total) i ocupa 15.529 treballadors a Catalunya (58,62%). El subsector tèxtil engloba un total de 1.879 establiments (43,69%). ― D’altra banda, el subsector confecció aglutina un total de 2.422 establiments, genera una facturació de 1.340,6 M. d’euros i dóna feina a 10.960 llocs de treball. Font: IDESCAT. Dades per 2014.
 4. 4. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 4 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Evolució del comerç exterior català de la indústria tèxtil ― Des del 2008, la balança comercial de Catalunya en la indústria tèxtil ha estat positiva i en creixement constant. ― Entre 2006-2015, les exportacions del sector tèxtil han crescut un 11,1%. ― Les exportacions catalanes de la industria tèxtil representen el 46,36% de les exportacions espanyoles, mentre que les importacions catalanes d’aquest sector representen el 37,18% de les importacions espanyoles (2015). 1.393,57 1.487,80 1.288,90 1.141,33 1.285,39 1.337,00 1.327,58 1.415,61 1.492,75 1.547,87 1.447,97 1.497,22 1.297,11 1.019,16 1.180,89 1.262,31 1.190,47 1.197,76 1.277,21 1.385,96 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de la balança comercial catalana en la indústria tèxtil, en milions d’euros (2006-2015) Exportacions Importacions Font: Datacomex. Codi CNAE: 13. Indústria tèxtil. Dades de 2015 provisionals.
 5. 5. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 5 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Evolució del comerç exterior català del sector moda ― Entre 2006-2015, la balança comercial de Catalunya en el sector de la confecció ha estat deficitària, tot i el creixement constant de les exportacions al llarg d’aquest període (entre 2006-2015, les exportacions del sector moda han crescut un 157,27%). ― Les exportacions catalanes del sector de la confecció representen el 30,96% de les exportacions espanyoles, mentre que les importacions catalanes d’aquest sector representen el 37,77% de les importacions espanyoles (2015). 1.258,68 1.243,02 1.558,96 1.782,07 1.890,30 2.250,31 2.496,27 2.857,12 3.123,87 3.238,18 3.155,06 3.472,54 4.052,23 3.460,87 4.038,02 4.329,30 4.188,28 4.164,36 4.678,53 5.434,73 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de la balança comercial catalana en el sector de la confecció, en milions d’euros (2006-2015) Exportacions Importacions Font: Datacomex. Codi CNAE: 14. Confecció de peces de vestir. Dades de 2015 provisionals.
 6. 6. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 6 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals socis comercials de Catalunya en la indústria tèxtil Font: Datacomex. Codi CNAE 13. Indústria tèxtil Dades de 2015 provisionals. 235,9 219,5 151,3 130,6 129,9 101,6 48,1 46,7 40,0 35,4 0 50 100 150 200 250 Milionsd’euros Exportacions. Països de destinació (2015) 356,8 137,8 101,0 91,9 73,6 71,4 71,2 59,3 43,1 41,9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Milionsd’euros Importacions. Països d’origen (2015) ― Entre 2006-2015, França ha estat el principal país de destinació de les exportacions catalanes de la indústria tèxtil, tot aglutinant un 17,80% del total. En segon lloc, se situa el Marroc, amb un 11,90% del total. ― Al llarg de la darrera dècada, la Xina ha estat el principal país d’origen de les importacions catalanes d’aquest sector (19,90% del total) a gran distància del segon proveïdor català, Itàlia (13,91% del total).
 7. 7. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 7 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals socis comercials de Catalunya en el sector moda Font: Datacomex. Codi CNAE 14. Confecció de peces de vestir. Dades de 2015 provisionals. 605,5 378,5 319,6 246,1 140,8 120,9 110,2 108,9 106,6 81,1 0 100 200 300 400 500 600 700 Milionsd’euros Exportacions. Països de destinació (2015) 1.162,9 693,1 487,7 470,7 369,3 331,4 278,6 253,0 246,4 177,2 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Milionsd’euros Importacions. Països d’origen (2015) ― Entre 2006-2015, França ha estat el principal país de destinació de les exportacions catalanes del sector de la confecció i ha concentrat el 21,62% del total. En segon lloc, se situa Itàlia, amb un 10,31% del total. ― Al llarg de la darrera dècada, la Xina ha estat el principal país d’origen de les importacions catalanes d’aquest sector (23,07% del total). A continuació, trobem Turquia, que ha proveït amb un 9,91% de les importacions de confecció en el període.
 8. 8. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 8 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Inversió de Catalunya a l’estranger en el sector tèxtil La Xina, el Brasil, Mèxic i els Estats Units són els principals països receptors de la inversió de Catalunya a l’estranger en el sector tèxtil. Països receptors Projectes M € Llocs de treball creats Xina 5 112,4 435 Brasil 4 56,9 364 Mèxic 4 27,9 437 Estats Units 4 26,9 403 Hong Kong 2 1,6 21 Itàlia 2 1,0 20 Marroc 2 32,6 1.097 Altres països 5 23 177 TOTAL 28 282 2.954 Font: fDi Markets, gener 2011- maig 2016. Ordenat per nombre de projectes. Sector tèxtil.
 9. 9. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 9 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Empreses del sector tèxtil i moda a Catalunya Tèxtil Moda Font: Elaboració pròpia segons Orbis i Mapping del sector tèxtil i relacionats a Catalunya. Cluster Development per ACCIÓ. ― Principals empreses catalanes del sector tèxtil: ― Principals empreses del sector moda:
 10. 10. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 10 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Membres del Clúster Tèxtil Moda Font: Unitat de Clústers. ACCIÓ.
 11. 11. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 11 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Empreses tèxtils catalanes amb presència al món Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l’empresa matriu. XILE ESTATS UNITS BRASIL HONG KONG XINA MARROC MÈXIC 148 empreses catalanes del sector tèxtil tenen 374 filials al món
 12. 12. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 12 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Empreses tèxtils catalanes amb presència a Europa Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l’empresa matriu. FRANÇA REGNE UNIT ALEMANYA ITÀLIA ROMANIA PORTUGAL BÈLGICA 222 filials d’empreses catalanes del sector tèxtil a Europa TURQUIA
 13. 13. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 13 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Tèxtil i moda al món
 14. 14. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 14 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Producció al món de tèxtil i cuir Font: Euromonitor. Valor de la producció per país en Milions d’USD pel 2015. Preus corrents i tipus de canvi fix 2015. Selecció dels 30 països on ACCIÓ té Oficina exterior. 719.918,5 93.758,8 64.956,8 34.351,2 32.725,6 24.805,0 16.615,8 16.010,8 13.272,9 9.149,0 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Xina Índia Estats Units Itàlia Turquia Corea del Sud Brasil Japó Alemanya Mèxic Milionsd’euros Valor de la Producció per país (2015) ― El 2015, la Xina ha estat el país líder mundial pel que fa al total de producció de productes tèxtils i de cuir. ― El segon país és l’Índia amb una producció molt inferior a la de la Xina.
 15. 15. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 15 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals empreses tèxtils al món HONG KONGXINA ESTATS UNITS CANADÀ Font: Orbis. Codis CNAE 13 (indústria tèxtil), 14 (confecció de peces de vestir) i 15 (indústria del cuir i calçat). Empreses ordenades per facturació i que formen part del top 50 mundial d’empreses tèxtils. . COREA DEL SUD JAPÓ TAILÀNDIA TAIWAN ÍNDIA
 16. 16. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 16 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals empreses tèxtils a Europa FRANÇA REGNE UNIT ALEMANYA ITÀLIA ESPANYA Font: Orbis. Codis CNAE 13 (indústria tèxtil), 14 (confecció de peces de vestir) i 15 (indústria del cuir i calçat). Empreses ordenades per facturació i que formen part del top 50 mundial d’empreses tèxtils. CATALUNYA
 17. 17. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 17 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals importadors del sector tèxtil i cuir ― Principals importadors mundials del sector tèxtil i cuir (2014): Estats Units, Xina, Alemanya, Itàlia i Japó. ― Països amb major creixement de les importacions en el sector tèxtil i cuir (2013-2014): Regne Unit, Emirats Àrabs, Polònia, Índia i Alemanya . ― Països amb major creixement de les importacions en el sector tèxtil i cuir (2010-2014): Emirats Àrabs, Corea del Sud, Colòmbia, Regne Unit i Xina. Font: Euromonitor. Sector tèxtil i productes de cuir. Selecció dels 30 països on ACCIÓ té Oficina exterior. La mida de les bombolles és proporcional al volum de les importacions de 2014. País Estats Units Xina Alemanya Itàlia Japó Regne Unit Mèxic França Corea del Sud Turquia Índia Polònia Emirats Àrabs Canadà Austràlia Brasil Bèlgica Rússia Colòmbia Dinamarca -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Creixementanualimportacions delspaïsos,2013-2014(%) Creixement anual de les importacions dels països 2010-2014 (%) Creixement de les importacions 2010-2014
 18. 18. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 18 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals països receptors d’inversió estrangera en el sector tèxtil Font: fDi Markets, gener 2011- maig 2016. Ordenat per nombre de projectes. Sector y tèxtil País receptor Projectes M € Llocs de treball creats Estats Units 117 1.993,7 11.670 Alemanya 88 410,8 1.976 Xina 78 1.905,4 15.196 Vietnam 74 4.505,1 151.472 Regne Unit 44 208,6 1.973 Sèrbia 35 306,4 11.266 Espanya 34 227,7 2.212 Índia 26 643,5 17.775 França 25 57,0 484 Mèxic 21 165,5 3.544 ― Estats Units és el principal país receptor d’inversió estrangera mundial del sector tèxtil per nombre de projectes. ― En canvi, Vietnam és el principal país receptor de la inversió estrangera mundial del sector tèxtil per volum d’inversió i llocs de treball creats. 22 16 33 21 22 3 17 19 15 28 8 1 18 18 14 15 11 2 16 3 6 25 19 5 7 8 6 14 7 2 133 79 105 115 93 31 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Estats Units Alemanya Xina Vietnam Regne Unit Altres països Nombre de projectes d’inversió estrangera per any i país de destinació
 19. 19. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 19 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Índex d’atractivitat per invertir en plantes manufactureres del sector tèxtil Font: fDi Benchmark, 2016. L’índex utilitza una ràtio preseleccionada entre cost i qualitat, a l’hora de calcular la puntuació d’atractivitat total. Una localització és més atractiva com més alta és la puntuació. ― Segons fDi Benchmark, l’Índia, Vietnam i la Xina són els països més atractius per invertir en una fàbrica tèxtil. ― La Xina és el país més competitiu quant a elements qualitatius. ― L’Índia és el país més econòmic. 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Bèlgica Alemanya França Corea del Sud Regne Unit Itàlia Japó Espanya Hong Kong Portugal Estats Units Emirats Àrabs Turquia Polònia Brasil Marroc Mèxic Xina Vietnam Índia Qualitat Cost
 20. 20. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 20 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Països amb més empreses del sector tèxtil Font: fDi Benchmark, 2016. Nombre d’empreses establertes al país. ― La Xina, el Brasil i l’Índia són els països amb més empreses del sector tèxtil. 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 Marroc Emirats Àrabs Bèlgica Hong Kong Mèxic Portugal Vietnam Alemanya Regne Unit França Polònia Espanya Japó Corea del Sud Turquia Itàlia Estats Units Índia Brasil Xina
 21. 21. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 21 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Fires i esdeveniments en el sector tèxtil i moda
 22. 22. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 22 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Font: Modaes.es Guías FERIAS Y PASARELAS DE MODA 16 Munich Fabric Start (Munich, Alemanya) Fira internacional del teixit al nord d’Europa. Dates: 30 agost – 1 setembre 2016 I Febrer 2017 The London textile fair (Londres, Regne Unit) Fira internacional de teixits, accessoris, estudis d’il·lustració i rivets Dates: 13 – 14 juliol 2016 i gener 2017 Pitti filati (Florència, Itàlia) Fira internacional per filats per gènere de punt Dates 29 juny – 1 juliol 2016 i gener 2017 Tissu pemier (Ille, França) Fira internacional de teixits Dates: novembre 2016 Première Vision (París, França) Fira internacional de fibres i filats Dates 13 – 15 setembre 2016 i febrer 2017 Texworld (París, França) Fira global de teixits, material de costura i accessoris Dates: 12 – 15 setembre 2016 i febrer 2017 Nova York juliol 2016 i febrer 2017 Estambul octubre 2016 i març 2017 Spinexpo (Xangai, Xina) Fira internacional de fibres i filats Dates: 30 agost – 1 setembre 2016 i 1-3 març 2017 París 6 i 7 juliol 2016 i Nova York 19 – 21 juliol 2016 Stib (Barcelona, Espanya) Fira internacional de teixits Dates: setembre 2016 i febrer 2017 ―Algunes de les principals fires amb més importància per al sector són: Principals fires del sector tèxtil
 23. 23. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 23 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Font: Modaes.es Guías FERIAS Y PASARELAS DE MODA 16 Magic (Las Vegas, EUA) Fira de moda 15-17 agost 2016 i febrer 2017 MIPAP (Milà, Itàlia) Fira internacional de moda femenina Dates: setembre 2016 i febrer 2017 Capsule Fira independent de moda femenina i masculina París: (dona) setembre 2016 i març 2017 i (home) gener 2017 Nova York: (dona) setembre 2016 i febrer 2017 i (home) gener 2017 Las Vegas: agost 2016 i febrer 2017 Los Angeles: (dona) octubre 2017 TRANOÏ (París, França) Fira de moda femenina i masculina París: (home) 25-27 juny 2016 i gener 2017, (dona) 30 setembre-30 octubre 2016 i març 2017 Nova York: 17-19 setembre 2016 i febrer 2017 Chic Shanghai (Xangai, Xina) Fira internacional de moda femenina i masculina Dates: 11-13 octubre 2016 i març 2017 Premïum (Berlín, Alemanya) Fira internacional de moda femenina i masculina Dates: 28 – 30 juny 2016 i gener 2017 CPM (Moscou, Rússia) Fira de moda femenina i masculina. A tot Europa de l’Est. Dates: 31 agost-3 setembre 2016 i febrer 2017 MODEFABRIEK (Amsterdam, Països Baixos) Fira de moda femenina Dates: 10 - 11 juliol 2016 i gener 2017 Principals fires del sector moda ― Algunes de les principals fires amb més importància per al sector són:
 24. 24. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 24 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva ― Algunes de les principals passarel·les amb més importància per als sectors són: Passarel les més rellevants del sector moda 27 juny-1 juliol 2016 i febrer 2017 Home 10-13 juny 2016 i gener 2017 Dona 16-20 setembre 2016 i febrer 2017 Home 11-14 juliol 2016 i gener 2017 Dona 8-15 setembre 2016 i febrer 2017 18-23 setembre 2016 i febrer 2017 Home 2-26 juny 2016 i gener 2017 Dona 27 setembre 2016 - 5 octubre 16 i març 2017 Home 18-21 juny 2016 i gener 2017 Dona 21-27 setembre 2016 i febrer 2017
 25. 25. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 25 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Selecció de països amb oportunitats per a les empreses catalanes
 26. 26. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 26 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals països amb oportunitats per al sector tèxtil i moda Font: elaboració pròpia a partir de Trademap, Euromonitor i fDi Benchmark. La mida de les bombolles és proporcional al volum de les importacions de 2015. País Menys de 20.000 empreses en Tèxtil i Moda De 20.000 a 100.000 empreses en Tèxtil i Moda Més de 100.000 empreses en Tèxtil i Moda Itàlia Bèlgica Turquia Hong Kong Alemanya Xina Japó França Regne Unit Canadà Polònia Corea del Sud Mèxic Estats Units Índia Emirats Àrabs Vietnam -20 0 20 40 60 80 100 120 140 -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Núm.deProjectesInversióEstrangera2011-2015 Taxa de creixement de les importacions 2011-2015
 27. 27. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 27 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva El sector tèxtil i moda a Europa (I) Alemanya • Les empreses alemanyes del sector tèxtil generen una xifra de negoci de 28.000 milions d’euros i col·loquen Alemanya com a líder europeu del sector. A més, es tracta del tercer país al món que més gasta en peces confeccionades i el quart quant a destinació de les exportacions espanyoles de moda. Guanyen protagonisme les empreses especialitzades en confeccions a mida i fetes a mà juntament amb l’auge de la moda sostenible. Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX Bèlgica • El 80% del negoci de la moda i el calçat està ubicat a la regió de Flandes i, més concretament, a la ciutat d’Anvers. Al conjunt del país, la demanda interna va augmentar un 3% entre 2009 i 2014 i es preveu que pugi un 3,7% més el 2019, moment en què assolirà uns 8.054 milions d’euros. Les importacions d’articles de moda d’origen espanyol no han parat de créixer en els últims anys fins arribar als 563 milions d’euros l’any 2015, un 33% més respecte de 2011. França • L’oportunitat de negoci a França passa per l’e-commerce: s’espera que el mercat de roba i sabates en línia francès arribi als 23.000 milions d’euros l’any 2020. En el sector de prêt-à-porter, el comerç electrònic va en augment i actualment té una quota de mercat del 16%. Pel que fa a la indústria tèxtil i de la moda, França segueix sent la principal destinació de les exportacions catalanes, tot i haver-se estancat la demanda interna. Itàlia • Els consumidors recorren cada vegada més, d’una banda, a promocions i rebaixes, i, de l’altra, a productes respectuosos amb el medi ambient. Aquesta tendència respon a la disminució en la despesa de peces de roba, que va baixar un 19% entre 2009 i 2014 i es preveu que segueixi caient, almenys fins al 2019. Les vendes en línia de roba i sabates es dispararan en els propers anys, perquè hi haurà productes més econòmics que a les botigues.
 28. 28. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 28 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva El sector tèxtil i moda a Europa (II) Regne Unit • Existeixen oportunitats en el sector de la confecció infantil, amb un valor de mercat de 10.340 milions de lliures esterlines el 2015, un augment del 20% des de 2011. El Regne Unit és el país europeu amb major consum en línia, canal mitjançant el qual es van canalitzar el 20% de les vendes del sector de la moda el 2015. Per últim, és el cinquè mercat de destinació de les exportacions de moda espanyola, amb un increment del 51% en els últims 5 anys. Polònia • La demanda de peces de vestir i sabates el 2015 va registrar un major creixement de valor i volum que en els anys anteriors. S’espera que, en el futur, els centres comercials mantinguin la seva posició predominant com a opció de compra de roba i calçat, tot i que anirà guanyant espai l’e-commerce. Les exportacions espanyoles del sector de la moda han crescut un 22,8% i Polònia és ja el sisè mercat europeu. Turquia • El consum va créixer durant el 2015, tot i que a un ritme inferior que en anys anteriors per la depreciació de la lira turca. A causa de la creixent penetració d‘Internet, el comerç en línia ha estat el canal de distribució més dinàmic el 2015. En el futur, s’espera que el sector de la roba i el calçat experimenti un fort creixement gràcies al desplaçament del consum de marques falsificades a marques registrades. Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
 29. 29. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 29 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva El sector tèxtil i moda a l’Àsia (I) Hong Kong (Xina) • Amb una àmplia oferta de marques internacionals de moda, Hong Kong és un aparador per als turistes i una plataforma excel·lent per mostrar els productes. La ciutat actua com un trampolí per entrar a la Xina continental i altres mercats regionals. Durant el 2015 han augmentat les vendes de marques de moda ràpida, orientades a vendre més volum, en detriment de les marques més cares i de luxe. Corea del Sud • Corea s’ha convertit en un aparador per al sector de la moda del continent asiàtic, cosa que fa que sigui una excel·lent porta d’entrada per donar-se a conèixer a l’Àsia. Destaca el creixement de la moda esportiva gràcies que els coreans utilitzen aquest tipus de producte diàriament i no exclusivament per a la pràctica esportiva. En el sector del calçat, Espanya ja és el sisè mercat d’origen d’aquests productes. Emirats Àrabs • L'entrada de marques internacionals i l'expansió de les marques locals i internacionals existents seguirà impulsant el consum local de roba i calçat. Tot i que l’e-commerce té una quota del 2% en el sector de la moda, aquest canal es dispararà per les característiques de la població expatriada. Les exportacions espanyoles del sector de la moda s’han disparat més d’un 56% en els darrers cinc anys. Japó • L’augment del consum en el sector de la moda coincideix amb la reactivació econòmica del país des de 2013, i es preveu que es mantingui estable en els propers anys amb una mitjana de 62.000 milions d’euros anuals. Tot i el descens de la natalitat, existeixen oportunitats en el sector de la moda infantil, perquè hi ha una tendència a destinar més despesa en cada naixement. Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
 30. 30. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 30 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva El sector tèxtil i moda a l’Àsia (II) Índia • Grans marques internacionals han desembarcat a l’Índia els últims anys, afavorides per la flexibilització de les polítiques d’inversió estrangera. El retail al país genera un negoci de 550.000 milions de dòlars i s’espera que creixi entre el 15 i el 18% anual. En haver-hi una gran majoria de població jove (l’edat mitjana és de 27 anys), s’espera que l’e-commerce guanyi terreny i augmenti un 10% anual fins al 2025. Vietnam • País emergent amb 90 milions d’habitants i un PIB per càpita que s’ha multiplicat per tres en els darrers 5 anys. Vietnam és atractiu perquè té una gran indústria de fabricació tèxtil amb molta mà d’obra amb salaris baixos i condicions legals que faciliten la producció. Els sectors clau són el calçat (quart productor mundial) i el cuir (s’importa el 70% del total, uns 300 milions de dòlars anuals). Xina • La classe mitjana xinesa demanda cada cop més articles de qualitat i es preveu que el sector de la moda a la Xina augmenti per sobre del 26% durant el període 2014-2019. El mercat de consum s’orienta cap a l’e- commerce, amb un volum de vendes que va arribar als 535.000 milions d’euros el 2015 (37% més que l’any anterior) i que s’espera que es dupliqui en els propers tres anys. Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
 31. 31. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 31 Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva El sector tèxtil i moda a Amèrica Estats Units • El sector tèxtil d’Estats Units té un saldo d’importacions molt elevat respecte de les exportacions i s’espera que, en el futur, aquesta tendència augmenti, amb un creixement anual de les importacions del 2,5% fins al 2020. Pel que fa a la demanda interna, els nord-americans van gastar gairebé 250.000 milions de dòlars en peces confeccionades l’any 2014, un augment del 15,5% respecte del 2009. El futur del sector passa per l’e-commerce. Canadà • La despesa per càpita en articles de moda ha seguit la tendència general de creixement de Canadà i s’espera que s’incrementi un 4% fins al 2019, moment en què assolirà uns 783 euros anuals. Amb l’emergència del fast fashion, la tendència actual és vestir d’una manera més casual. Pel que fa a les exportacions espanyoles, aquestes van sobrepassar els 100 milions d’euros el 2015, experimentant un creixement del 60% en els darrers cinc anys. Mèxic • Mèxic ha potenciat el sector del retail i s’ha convertit en un dels mercats més atractius per invertir. S’ha de distingir dos tipus de consumidors: els que tenen més poder adquisitiu, propensos a consumir moda d’importació, i els que tenen menys ingressos, que consumeixen roba produïda al país i del mercat informal. Es preveu que la demanda de peces de vestir augmenti un 20% durant el període fins al 2019, arribant als 20.543 milions de dòlars. Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
 32. 32. Estratègia i Intel·ligència Competitiva jul-16 Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

×