Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

La inversió estrangera a Catalunya 2020

Download to read offline

Seguint la tendència global, la inversió estrangera a Catalunya ha caigut un 22,7% el 2020, fins els 2.966,8 M€, com a conseqüència de la pandèmia. Si ho mirem en perspectiva, però, durant el quinquenni 2016-2020 ha augmentat un 26,2% captant més de 22.500 M€.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

La inversió estrangera a Catalunya 2020

 1. 1. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA L’ANY 2020 Juny de 2021 Informe
 2. 2. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 ACCIÓ Generalitat de Catalunya Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ L'ús de marques registrades en aquest document només té finalitats informatives. Les marques esmentades en aquest document són marques registrades de les empreses, organitzacions o entitats a les quals pertanyen i no són propietat d’ACCIÓ. Realització Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ Barcelona, juny de 2021 2
 3. 3. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe ÍNDEX 1. Resum executiu 2. Presentació i metodologia 3. Tendències globals d’inversió 4. Inversió estrangera directa a Catalunya (dades oficials del MINCOTUR) 5. Inversió estrangera directa a Catalunya (dades d’fDi Markets) 6. Inversió estrangera amb suport d’ACCIÓ 7. Raons per invertir a Catalunya 8. Principals inversions estrangeres a Catalunya (2020 i quinquenni 2016-2020) 3
 4. 4. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 1. RESUM EXECUTIU 4
 5. 5. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 5 Presentació i metodologia de l’informe L’informe La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya amb una perspectiva integral. Ho fa combinant diferents fonts, tant oficials (UNCTAD i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme) com no governamentals (fDi Markets), i es complementa amb els resultats derivats dels projectes d’inversió estrangera materialitzats a Catalunya que han rebut l’acompanyament de la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ (Catalonia Trade & Investment). A més d’aquesta perspectiva complementària des del punt de vista de les fonts, l’anàlisi anual (2020) es complementa amb anàlisis d’evolució quinquennal (2016-2020 i 2011-2015). Aquest enfocament es fonamenta en el fet que les anàlisis de períodes superiors a l’any permeten atenuar el factor volatilitat associat intrínsecament als fluxos de la IED.
 6. 6. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 5 Impacte de la inversió estrangera directa La pandèmia de la COVID-19 ha impactat en els fluxos d’IED global, que, en conjunt, van caure un 42 % el 2020. Aquesta davallada va ser més gran a les economies avançades. En el cas de Catalunya el descens de la IED és menor i se situa en el 22,7 %, segons dades oficials del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Durant el quinquenni comprès entre 2016 i 2020, Catalunya ha captat 22.835 M€, un 26,2 % més respecte al període 2011-2015. Els projectes d’IED a Catalunya s’han incrementat un 39 % en el període 2016-2020 respecte al període 2011-2015 (fDi Markets). La contractació de talent a Catalunya derivada de la inversió estrangera s’incrementa un 121 % en el període 2016-2020 respecte al quinquenni anterior (fDi Markets). • Catalunya és la segona regió de l’Europa occidental en llocs de treball creats a partir de projectes d’inversió estrangera el 2020, amb un total de 15.138 (fDi Markets). Si es fa l’anàlisi des de la perspectiva de ciutats, Barcelona també ocupa la segona posició, amb 9.416 llocs de treball creats pels projectes d’inversió estrangera. • Aquest fet mostra que els projectes d’inversió que arriben a Catalunya cada vegada són més intensius en contractació de talent. Les fusions i adquisicions concentren el 56 % del capital invertit a Catalunya entre 2016 i 2020. ACCIÓ (Catalonia Trade & Investment) manté el seu rol rellevant com a catalitzador dels projectes d’inversió estrangera a Catalunya. Així, el volum d’inversió atreta a través de projectes materialitzats amb el suport d’ACCIÓ ha assolit els 479 M€, un 31 % més que el 2019 i el quart millor registre de la sèrie històrica (des de 1985).
 7. 7. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Sectors i tipologia d’inversió estrangera Catalunya consolida el seu posicionament com a destinació d’inversió industrial i tecnològica. • La indústria és el principal sector d’inversió i representa el 30 % de la IED total a Catalunya el 2020. Per al quinquenni 2016-2020 aquest valor supera el 50 % del total de la inversió en aquest període, segons dades oficials. L’alimentació i les begudes, el material elèctric i la química lideren la inversió estrangera en la indústria. • Catalunya és la primera destinació d’inversió estrangera d’R+D a Espanya per nombre de projectes. De fet, 6 de cada 10 projectes d’inversió estrangera materialitzats a Catalunya el 2020 són projectes d’R+D (fDi Markets). • Catalunya referma durant el 2020 la seva fortalesa com a centre de captació d’inversió tecnològica. o Els sector de les TIC és el que lidera la inversió estrangera a Catalunya per nombre de projectes materialitzats el 2020 (fDi Markets). o Els projectes d’inversió tecnològica creixen un 64 % en el darrer quinquenni i han assolit la xifra rècord de 262 projectes (fDi Markets). o Catalunya té la 2a millor estratègia d’Europa per a l’atracció d’inversions tecnològiques (Financial Times, 2020). o Barcelona és la millor ciutat tecnològica del món que no és una capital (Savills, 2019). 7
 8. 8. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Origen geogràfic de la inversió estrangera Factors decisius per a la inversió estrangera a Catalunya La Unió Europea i l’Amèrica del Nord han liderat la inversió a Catalunya en el període 2016-2020. En el cas dels projectes materialitzats amb suport d’ACCIÓ, destaca el creixement dels projectes que tenen el Regne Unit com a origen del capital. Es tracta del segon inversor més dinàmic el 2020 i ha mostrat una tendència a l’alça en el darrer quinquenni. La inversió estrangera procedent de l’Amèrica del Nord s’ha multiplicat gairebé per cinc en el darrer quinquenni respecte a l’anterior, i el seu pes respecte al total de la IED rebuda s’ha multiplicat per quatre (7,4 % vs. 28,3 %). També destaca el creixement del pes de la inversió provinent de l’Àsia, que creix un 77 % en els darrers 5 anys i representa el 5,4 % de la inversió estrangera rebuda (vs. 3,9 % del quinquenni anterior). Dins de l’Àsia, destaca el Japó com a principal inversor. El 2020 els executius de les empreses estrangeres inversores a Catalunya van destacar la concentració de talent disponible i el clúster industrial com a raons principals per a invertir a Catalunya. Catalunya és la millor destinació per a la inversió estrangera del sud d’Europa el 2020 i 2021, segons el Grup Financial Times. Catalunya és la 2a regió de l’Europa occidental en creació de llocs de treball a partir de la inversió estrangera (fDi Markets, 2016-2020). Barcelona és el 1r hub d’start-ups del sud d’Europa (EU-Startups, 2020). Barcelona, 9a ciutat preferida del món per a treballar-hi (Boston Consulting Group, 2020). 8
 9. 9. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 2. PRESENTACIÓ I METODOLOGIA
 10. 10. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Aquest informe analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya l’any 2020. Combina les anàlisis d’aquest exercici amb les dels quinquennis 2016-2020 i 2011-2015. Aquest enfocament es fonamenta en el fet que les anàlisis de períodes quinquennals permeten atenuar el factor volatilitat associat intrínsecament als fluxos de la IED. Cal tenir en compte que hi ha diverses fonts que analitzen la IED. • Fonts oficials: United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD), Registre d’Inversió Estrangera (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme) i balança de pagaments (Banc d’Espanya). • Fonts no governamentals: fDi Markets (Grup Financial Times), Orbis Crossborder Investment (Bureau van Dijk) i IBM Global Location Trends, entre d’altres. Aquestes fonts són complementàries, atès que totes tenen elements diferencials i limitacions alhora. Per aquest motiu, l’informe La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 ofereix una visió de conjunt que inclou: • Les tendències globals d’inversió a partir de dades de la UNCTAD. • Les dades oficials del Registre d’Inversió Estrangera del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR). • Les dades no governamentals d’fDi Markets. • Les dades de l’activitat de captació d’inversions amb el suport d’ACCIÓ. Nota: Les dades d’inversió estrangera es revisen periòdicament i, per aquest motiu, poden variar en funció del moment d’extracció de les dades. Aquest estudi recull dades de l’avanç de l’UNCTAD extretes el 24 de gener de 2021, del MINCOTUR extretes el 22 de març de 2021 i dades d’fDi Markets extretes l’1 d’abril de 2021. Presentació 10
 11. 11. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Què és la inversió estrangera directa (IED)? Són totes aquelles operacions d’inversió exterior directa en un territori destinades a: • Inversions que generen nova capacitat de producció i/o creació d’ocupació. • Inversions en les quals l’inversor pretén aconseguir control o influència en la direcció i administració d’una empresa que opera fora del territori on resideix. Per a ser considerada IED, la participació de la inversió estrangera en el capital de l’empresa ha de ser igual o superior al 10 %. Inclou, per tant, operacions de: • Greenfield: inversió d’una nova empresa sense establiment previ a Catalunya • Nova inversió: inversió en un producte nou d’una empresa ja establerta a Catalunya • Reinversió: inversió en el mateix producte en una nova localització • Ampliació: inversió en el mateix producte i a la mateixa localització d’una empresa ja establerta a Catalunya • Adquisicions: inversió mitjançant l’adquisició d’empreses ja existents a Catalunya • Joint ventures: inversió mitjançant un acord de col·laboració entre empreses que culmina amb la creació d’una societat conjunta Font: UNCTAD i ACCIÓ. 11
 12. 12. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Diferències entre les dades del MINCOTUR i les d’fDi Markets MINCOTUR fDi Markets 12 Adjudica la inversió al territori on es fa efectiva i no al territori on es troba la seu social (elimina l’efecte capitalitat)
 13. 13. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 3. TENDÈNCIES GLOBALS D’INVERSIÓ
 14. 14. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe La IED mundial cau un 42 % l’any 2020 amb un descens molt superior a les economies avançades Els fluxos globals d’inversió estrangera directa (IED) neta han caigut un 42 % fins als 859.000 milions de dòlars el 2020 a causa de la pandèmia. o Els fluxos d’IED cap a les economies avançades (-69 %) cauen molt per sota dels fluxos cap a les economies emergents (-17 %) el 2020. o Els fluxos d’IED cap a les economies emergents se situen en els 629.000 milions de dòlars el 2020, gairebé tripliquen els fluxos captats per les economies avançades (229.000 milions de dòlars). Evolució dels fluxos mundials d’IED neta total i per regions. 2011-2020. (milers de milions de dòlars) *dades provisionals. Font: UNCTAD. 859 229 629 0 500 1.000 1.500 2.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Inversió estrangera directa mundial Economies avançades Economies emergents Les inversions greenfield s’han vist molt més afectades (-35 %) que les fusions i adquisicions (-10 %). L’afectació ha estat generalitzada en tots els sectors, amb l’excepció destacable de la informació i les comunicacions. ↓ 42 % ↓ 17 % ↓ 69 % 14
 15. 15. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe La IED baixa a totes les regions, en especial a la UE-27 i a Amèrica Evolució de la inversió estrangera directa neta per regions. 2019-2020. (milers de milions de dòlars i % de variació interanual) L’Àsia, la primera regió en captació d’inversió, ha estat la regió menys afectada per la COVID-19 (- 3,8 % de descens en la IDE captada el 2020). També han caigut de forma important les inversions tant a l’Amèrica del Nord (-46,3 %) com a l’Amèrica Llatina (-36,9 %). Font: UNCTAD. Nota 1: regions ordenades de major a menor volum d’inversió captat el 2020, d’esquerra a dreta. Nota 2: Economies en transició inclou països de l’antiga Iugoslàvia, Rússia i països de l’entorn. 495 309 373 160 46 58 476 166 110 101 38 13 0 100 200 300 400 500 600 Àsia emergent Amèrica del Nord UE-27 Amèrica Llatina i el Carib Àfrica Economies en transició 2019 2020 ↓ 3,8 % ↓ 46,3 % ↓ 36,9 % ↓ 17,4 % ↓ 77,6 % Les inversions han caigut especialment a la UE-27 (-70,5 %) amb descensos destacats a Alemanya, França i Itàlia. ↓ 70,5 % 15
 16. 16. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe La Xina supera els Estats Units en el lideratge de la IED mundial rebuda Variació dels fluxos d’IED de les principals economies receptores l’any 2020 respecte a l’IED de l’any 2019 (% variació interanual). Font: UNCTAD. > -100 > -100 -96 -61 -50 -49 -46 -39 -34 -24 -8 4 13 Regne Unit Itàlia Rússia Alemanya Brasil Estats Units Austràlia França Canadà Indonèsia Mèxic Xina Índia Els fluxos d’inversió estrangera l’any 2020 s’han vist greument afectats per la COVID-19 al Regne Unit i Itàlia (tots dos amb caigudes superiors al 100 % el 2020), Rússia (-96,0 %), Alemanya (-61,0 %) i els Estats Units (-49,0 %). La Xina, amb 163.000 M$ d’inversió captada l’any 2020, avança els Estats Units (134.000 M$) i es posiciona com a principal receptora d’IED el 2020. En canvi, els fluxos d’inversió estrangera l’any 2020 pugen lleugerament a l’Índia (+13,0 %) i a la Xina (+4,0 %). 16
 17. 17. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 4. INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA A CATALUNYA (dades oficials del MINCOTUR)
 18. 18. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 9.407,0 10.644,8 14.773,2 18.094,4 22.835,1 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 Font: ACCIÓ, a partir de DataInvex-MINCOTUR. Nota: Els fluxos d’inversió directa solen ser volàtils i s’aconsella comparar les dades amb períodes més amplis (quinquennis). La inversió estrangera a Catalunya cau un 22,7 % el 2020, un descens inferior al de la inversió estrangera mundial Evolució de la inversió estrangera a Catalunya. 2011-2020. (milions d’euros) Evolució de la inversió estrangera a Catalunya. Volum quinquennal de 1996-2020 (milions d’euros). ↑ 26,2 % 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 La inversió bruta estrangera productiva a Catalunya s’ha situat en els 2.966,8 M€ el 2020, un descens del 22,7 % respecte a l’any 2019 (3.838,7 M€). Tanmateix, es tracta d’una caiguda inferior a la de la inversió estrangera mundial (-42 %). La inversió bruta estrangera productiva a Catalunya en el quinquenni 2016-2020 ha estat de 22.835,1 M€ (4.567,0 M€ de mitjana anual), un 26,2 % més que la del quinquenni anterior (3.618,9 M€ de mitjana anual). 18 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
 19. 19. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Font: ACCIÓ, a partir de les dades de Datainvex-MINCOTUR. NOTA: s’exclouen les inversions round-trip o inversions circulars, és a dir, inversions procedents de l’exterior, la titularitat de les quals és d’un resident a Espanya. La IED prové majoritàriament de la UE, Suïssa, el Japó, el Regne Unit i els Estats Units Inversió estrangera bruta a Catalunya. Top 50 de països. 2016-2020 (% sobre el total d’inversió rebuda). Inversió estrangera bruta a Catalunya. Top 50 de països. 2020 (% sobre el total d’inversió rebuda). Top 10 de països. 2016-2020. Top 10 de països. 2020. 2 % a 10 % ≥ 20 % Pes de la IED 2020 < 2 10 % a 20 % 2 % a 10 % ≥ 20 % Pes de la IED 2016-2020 < 2 10 % a 20 % País M€ % sobre el total País M€ % sobre el total 1. Estats Units 6.358,0 27,8 % 6. Luxemburg 1.386,1 6,1 % 2. Alemanya 2.293,1 10,0 % 7. Països Baixos 1.290,7 5,7 % 3. Regne Unit 2.102,9 9,2 % 8. Suïssa 754,5 3,3 % 4. França 1.989,9 8,7 % 9. Japó 613,1 2,7 % 5. Mèxic 1.925,4 8,4 % 10. Itàlia 528,3 2,3 % País M€ % sobre el total País M€ % sobre el total 1. Alemanya 820,9 27,7 % 6. França 138,8 4,7 % 2. Suïssa 452,8 15,3 % 7. Països Baixos 132,1 4,5 % 3. Japó 334,1 11,3 % 8. Estats Units 123,7 4,2 % 4. Regne Unit 297,6 10,0 % 9. Dinamarca 96,8 3,3 % 5. Itàlia 179,7 6,1 % 10. Xina 56,3 1,9 % 19
 20. 20. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Fort creixement de la inversió provinent de l’Amèrica del Nord en el darrer quinquenni Distribució de la IED a Catalunya per regions. 2011-2015 vs. 2016-2020 (% sobre el total d’inversió rebuda). 2011-2015 2016-2020 La inversió estrangera procedent de l’Amèrica del Nord s’ha multiplicat gairebé per cinc en el darrer quinquenni respecte a l’anterior, i el seu pes respecte al total de la IED rebuda s’ha multiplicat per quatre (7,4 % vs. 28,3 %). La inversió estrangera procedent de l’Amèrica Llatina ha crescut un 60,4 % i representa el 9,5 % de la IED rebuda en el quinquenni 2016-2020. La inversió procedent de la resta d'Europa ha crescut un 23,1 % i representa el 14,9 % de la inversió estrangera rebuda, un pes similar al del quinquenni anterior (15,3 %). La inversió procedent de l’Àsia creix un 77,2 % i passa a representar el 5,4 % del total de la IED en el període 2016-2020 (3,9 % en el quinquenni anterior). La inversió procedent de l’Orient Mitjà, en canvi, cau un 71,7 % i passa a representar l’1,4 % del total de la IED en el període 2016-2020 (6,3 % en el quinquenni anterior). La inversió estrangera procedent de la Unió Europea ha baixat un 14,4 % en el darrer quinquenni i, tot i que continua liderant la inversió a Catalunya, el seu pes ha baixat del 58,2 % del quinquenni anterior al 39,5 % en el període 2016-2020. Font: ACCIÓ, a partir de les dades de Datainvex-MINCOTUR. 58,2 % 7,5 % 3,9 % Unió Europea Amèrica del Nord Amèrica Llatina Àsia 1,4 % Resta 15,3 % Resta d’Europa 7,4 % Orient Mitjà 6,3 % 5,4 % Unió Europea Amèrica del Nord Amèrica Llatina Àsia 1,0 % Resta Resta d’Europa Orient Mitjà 1,4 % 39,5 % 28,3 % 9,5 % 14,9 % 20
 21. 21. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe La inversió estrangera s’ha destinat principalment a la indústria, amb una major presència de les tecnologies de la informació i la comunicació el 2020 En el quinquenni 2016-2020, les inversions s’han destinat principalment a la indústria (50,6 %), i en menor mesura al comerç (11,8 %), a les activitats immobiliàries (9,5 %) i al sector de la informació i la comunicació (7,1 %). L’any 2020 la indústria es manté com a principal destinació de les inversions (29,5 %). La inversió estrangera en informació i comunicació (18,5 %) se situa en tercera posició per darrere del comerç (23,1 %). Indústria 50,6 % Comerç 11,8 % Activitats immobiliàries 9,5 % Informació i comunicació 7,1 % Construcció 6,8 % Act. prof. científiques i tècniques 3,2 % Resta 11,0 % Inversió estrangera a Catalunya per sectors. 2016-2020 (% sobre el total). Inversió estrangera a Catalunya per sectors. 2020 (% sobre el total). Indústria 29,5 % Comerç 23,1 % Informació i comunicació 18,5 % Serveis financers 10,6 % Activitats immobiliàries 6,2 % Act. prof. científiques i tècniques 2,9 % Resta 9,2 % Font: ACCIÓ, a partir de les dades de Datainvex-MINCOTUR. 21
 22. 22. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Font: ACCIÓ, a partir de DataInvex-MINCOTUR. L’alimentació i les begudes, el material elèctric i la química lideren la inversió estrangera en la indústria La inversió estrangera en la indústria manufacturera ha estat de 6.278,1 M€ en el període 2016-2020. L’alimentació i les begudes, el material i els equips elèctrics, i la química lideren la captació d’inversió estrangera en la indústria manufacturera amb el 70,6 % del total. Destaca també la inversió en maquinària, productes farmacèutics, vehicles, i productes informàtics i electrònics. Distribució de la IED a Catalunya per sectors industrials. 2016-2020 (% sobre el total de la inversió en la indústria manufacturera). Alimentació i begudes 28,6 % Material i equips elèctrics 26,3 % Maquinària i equips 6,6 % Productes farmacèutics 6,2 % Productes informàtics i electrònics 3,3 % Resta 7,7 % El 2020, la inversió estrangera en la indústria manufacturera ha estat de 872,6 M€, destinada principalment al sector de l’alimentació i les begudes, seguit de la química, el material elèctric i els vehicles. Sectors % sobre total inversió en la ind. manufacturera Alimentació i begudes 44,0 % Indústries químiques 19,2 % Material i equips elèctrics 16,1 % Vehicles 10,9 % Resta 9,8 % Distribució de la IED a Catalunya per sectors industrials. 2020. Indústries químiques 15,7 % Vehicles 5,6 % 22
 23. 23. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 5. INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA A CATALUNYA (dades d’fDi Markets)
 24. 24. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Projectes tecnològics Projectes no tecnològics Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. *TCAC: Tassa de Creixement Anual Compost. . Els projectes d’IED a Catalunya s’han incrementat significativament en el període 2016-2020, segons el grup Financial Times 34 % 72 % 66 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2011-2015 2016-2020 Nombre de projectes d’IED rebuts. 2011-2015 vs. 2016-2020. ↑ 39 % El nombre de projectes d’IED rebuts a Catalunya en els darrers cinc anys (2016-2020) s’ha incrementat un 39 % en comparació amb el període anterior (2011-2015), amb un total de 775 projectes. Nombre de projectes d’IED rebuts. 2011-2020. 27 % 28 % 24 % 36 % 28 % 26 % 34 % 31 % 39 % 36 % 73 % 72 % 76 % 64 % 72 % 74 % 66 % 69 % 61 % 64 % 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Malgrat la baixada general de projectes causada per la crisi de la COVID-19, el 2020 és el quart any amb més projectes d’IED a Catalunya, i el segon pel que fa al percentatge de projectes tecnològics. El nombre de projectes tecnològics ha augmentat un 64 % i ha assolit la xifra rècord de 262 projectes. La TCAC* de tots els projectes ha estat del 9 % i del 17 % en projectes tecnològics. 30 % 64 % 556 775 86 134 103 117 116 107 158 181 189 140 Projectes tecnològics Projectes no tecnològics 24 28 %
 25. 25. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Els projectes registrats a Catalunya entre 2016 i 2020 augmenten el volum d’inversió respecte al quinquenni anterior 12 % 16 % 88 % 84 % 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2011-2015 2016-2020 Volum d’inversió de capital en milions d’euros. 2011-2015 vs. 2016-2020. 12.446 15.613 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 20 % 65 % ↑ 25 % Volum d’inversió de capital en milions d’euros. 2011-2020. 9 % 27 % 17 % 16 % 4 % 33 % 12 % 13 % 17 % 15 % 91 % 73 % 83 % 84 % 96 % 67 % 88 % 87 % 83 % 85 % 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.615 2.020 2.312 1.669 4.829 1.934 4.327 4.014 2.945 2.392 ↓19% 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Si es comparen els períodes 2011-2015 i 2016-2020, es constata un increment del 25 % en el volum d’inversions estrangeres a Catalunya. La mitjana anual de 2.489 milions d’euros obtinguda en els primers cinc anys va passar a 3.123 milions d’euros en el segon quinquenni. El 2020, Catalunya va captar 2.392 milions d’euros d’IED. Pel que fa al percentatge de projectes tecnològics, es manté constant, amb només 2 punts de diferència respecte a l’any anterior. Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. Capex tecnològic Capex no tecnològic Capex tecnològic Capex no tecnològic 25
 26. 26. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Importància creixent de les fusions i adquisicions estrangeres a Catalunya Font: ACCIÓ a partir d’Orbis Crossborder, 2016-2020. Es disposa de dades capex per a un 31 % de les M&A. No es disposa de dades de llocs de treball en relació amb les M&A. Fusions i adquisicions a Catalunya. 2016-2020. 399 Operacions d’M&A 19.544 Capex (M€) 56 % del total de la IED prové d’M&A 67 68 81 75 48 4.762 3.335 5.326 3.169 2.951 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2016 2017 2018 2019 2020 Operacions Capex (M€) Principals països d’origen de les fusions i adquisicions (M&A). 2016-2020. País Nombre d’operacions % sobre el total França 60 15 % Estats Units 45 11 % Regne Unit 40 10 % Alemanya 30 8 % Països Baixos 20 5 % Resta 204 51 % TOTAL 399 100 % Top 5 de països. 2016-2020. % d’operacions 2016-2020 ≥ 20 % 10 % a 20 % 2 % a 10 % < 2 % 26 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
 27. 27. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Llocs de treball Llocs de treball en sectors tecnològics en sectors no tecnològics Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. La contractació de talent a Catalunya a través de la inversió estrangera s’incrementa de manera important en el període 2016-2020 Llocs de treball creats. 2011-2015 vs. 2016-2020. 24 % 17 % 76 % 83 % 2011-2015 2016-2020 38.950 85.966 138 % 63 % 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ↑ 121 % En el període 2016-2020, la inversió estrangera a Catalunya va comportar la creació de 85.966 llocs de treball, és a dir, un 121 % més que en el període 2011-2015. Amb una mitjana de 108 llocs de treball creats per cada projecte d’IED, un 10 % més que en el 2019, el 2020 va ser un any potent pel que fa a contractació de talent amb més de 15.000 llocs de treball nous a través de projectes d’inversió estrangera. Llocs de treball creats. 2011-2020. 20 % 36 % 12 % 26 % 19 % 18 % 21 % 12 % 23 % 17 % 80 % 64 % 88 % 74 % 81 % 82 % 79 % 88 % 77 % 83 % 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.126 10.240 8.920 7.458 7.206 7.485 15.923 28.883 18.537 15.138 27 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Llocs de treball Llocs de treball en sectors tecnològics en sectors no tecnològics
 28. 28. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Els Estats Units i la Unió Europea lideren els projectes d’inversió a Catalunya Principals països d’origen. 2016-2020. Principals països d’origen. 2020. País Nombre de projectes % sobre el total Alemanya 25 18 % Estats Units 25 18 % França 17 12 % Regne Unit 15 11 % Suïssa 13 9 % Resta 45 32 % TOTAL 140 100 % País Nombre de projectes % sobre el total Estats Units 162 21 % Alemanya 117 15 % França 109 14 % Regne Unit 77 10 % Suïssa 53 7 % Resta 257 33 % TOTAL 775 100 % Top 5 de països. 2016-2020. Top 5 de països. 2020. Font: ACCIÓ, a partir de dades d’fDi Markets. % de projectes 2016-2020 ≥ 20 % 10 % a 20 % 2 % a 10 % < 2 % % de projectes 2020 ≥ 20 % 10 % a 20 % 2 % a 10 % < 2 % 28
 29. 29. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Europa i els Estats Units dominen el panorama d’IED a Catalunya (capex) Principals països d’origen. 2016-2020. Principals països d’origen. 2020. País Capex (M€) % sobre el total Alemanya 513 21 % Estats Units 430 18 % França 407 17 % Regne Unit 305 13 % Luxemburg 161 7 % Resta 574 24 % TOTAL 2.392 100 % País Capex (M€) % sobre el total Estats Units 3.758 24 % Alemanya 2.566 16 % França 2.056 13 % Regne Unit 1.891 12 % Suïssa 1.066 7 % Resta 4.274 28 % TOTAL 15.613 100 % Top 5 de països. 2016-2020. Top 5 de països. 2020. Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets % de capex 2016-2020 ≥ 20 % 10 % a 20 % 2 % a 10 % < 2 % % de capex 2020 ≥ 20 % 10 % a 20 % 2 % a 10 % < 2 % 29
 30. 30. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Els sector de les TIC és el que lidera la inversió estrangera a Catalunya per nombre de projectes Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. TIC I transformació digital 26,6 % Infraestructures i construcció 9,3 % Consultoria i serveis empresarials 7,1 % Logística de mercaderies 7,1 % Maquinària I béns d’equip 6,3 % Química I plàstics 6,2 % Tèxtil i moda 4,4 % Finances i assegurances 3,5 % Turisme i oci 3,4 % Automoció 3,2 % Altres 23,0 % TIC I transformació digital 27,9 % Infraestructures i construcció 9,3 % Consultoria i serveis empresarials 7,1 % Logística de mercaderies 6,4 % Química i plàstics 5,7 % Alimentació 5,0 % Finances i assegurances 3,6 % Electrònica i electricitat 3,6 % Automoció 2,9 % Altres manufactures de disseny 2,9 % Altres 25,7 % Sectors principals. 2020. Sectors principals. 2016-2020. En el període 2016-2020, el 26,6 % dels projectes d’inversió a Catalunya van ser inversions en el sector de les TIC i la transformació digital, seguit de les infraestructures i la construcció amb un 9,3 %. L’any 2020 el sector de les TIC va ser el més important, amb un 27,9 % de tots els projectes d’inversió. 30
 31. 31. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Els sector de les infraestructures i la construcció és el més dinàmic en la inversió estrangera a Catalunya, per capex Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. Infraestructures i construcció 21,5 % Turisme i oci 15,7 % Logística de mercaderies 10,6 % TIC i transformació digital 9,3 % Finances i assegurançes 7,0 % Automoció 6,4 % Química i plàstics 5,8 % Altres manufactures de disseny 2,5 % Alimentació 2,4 % Consultoria i serveis empresarials 2,1 % Altres 16,6 % Infraestructures i construcció 23,4 % Logística de mercaderies 11,1 % Automoció 9,8 % TIC i transformació digital 8,8 % Mobilitat ferroviària 6,9 % Electrònica i electricitat 5,1 % Productes i serveis sanitaris 5,0 % Química i plàstics 4,8 % Altres manufactures de disseny 4,5 % Finances i assegurances 4,5 % Altres 16,2 % Sectors principals. 2020 Sectors principals. 2016-2020 En el període 2016-2020, el 21,5 % del capex a Catalunya va estar format per inversions en el sector de les infraestructures i la construcció, seguit del sector del turisme i l’oci amb un 15,7 %. L’any 2020 el sector de les infraestructures i la construcció va ser el més important, amb un 23,4 % de tot el capex a Catalunya. 31
 32. 32. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Catalunya és la primera destinació d’inversió estrangera d’R+D a Espanya per nombre de projectes Cadena de valor dels projectes d’inversió per nombre de projectes. 2016-2020. Oficines comercials 25 % Serveis empresarials 16 % R+D 14 % Oficines centrals 11 % Logística, distribució i transport 11 % Manufactures 10 % Construcció 7 % Altres 5 % Cadena de valor dels projectes d’inversió per nombre de projectes. 2020. Oficines comercials 27 % Serveis empresarials 18 % R+D 15 % Oficines centrals 12 % Logística, distribució i transport 9 % Manufactures 9 % Construcció 6 % Altres 3 % En el període 2016-2020, un 25 % dels projectes d’inversió a Catalunya van comportar l’establiment d’oficines comercials. El 2020, les inversions en oficines comercials, juntament amb els serveis empresarials i l’R+D, van constituir un 60 % del total dels projectes d’inversió. Catalunya va ser capdavantera pel que fa a la inversió estrangera en projectes d’R+D a escala estatal, amb un 63,6 % el 2020. 63,6 % Catalunya va ser capdavantera pel que fa a la inversió estrangera en projectes d’R+D a escala estatal, amb un 46,6 % entre el 2016 i el 2020. 47,6 % Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. 32
 33. 33. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe El 40 % del capital invertit a Catalunya el 2020 va ser en activitats industrials i de logística Cadena de valor dels projectes d’inversió per capex. 2020. Manufactures 16,5 % Construcció 37,1 % Logística, distribució i transport 15,3 % R+D 7,6 % TIC i infraestructura d’Internet 3,7 % Oficines centrals 7,5 % Serveis empresarials 5,8 % Altres 6,5 % Cadena de valor dels projectes d’inversió per capex. 2016-2020. Construcció 24,6 % Logística, distribució i transport 16,4 % Manufactures 23,6 % Oficines centrals 12,6 % R+D 10,3 % Serveis empresarials 7,5 % Oficines comercials 3,6 % Altres 1,4 % En el període 2016-2020, un 37,1 % del capital invertit a Catalunya va ser en activitats de construcció, seguides d’inversions industrials i en activitats logístiques. El 2020, les inversions en construcció van constituir un 24,6 % del total del capital invertit a Catalunya, seguit molt a prop de les activitats manufactureres, amb un 23,6 %. Les activitats industrials i logístiques van constituir un 40 % del total. Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. 33
 34. 34. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Catalunya lidera la inversió estrangera a Espanya (per projectes) Projectes d’IED - principals regions receptores. 2016-2020. 34 % 32 % 25 % 66 % 68 % 75 % 81 % 92 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Projectes d’IED - principals regions receptores. 2020. 36 % 29 % 35 % 64 % 71 % 65 % 68 % 100 % 86 % 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Catalunya ha reforçat la seva posició com a regió líder a Espanya pel que fa a l'atracció d’inversió estrangera, amb 775 projectes atrets en els darrers cinc anys. El 2020, Catalunya va ser la primera regió espanyola pel que fa a l'atracció d’IED, amb 140 projectes, un 20 % més que la que ocupava el segon lloc (Comunitat de Madrid). En aquest període, Catalunya va ser la primera regió en nombre de projectes tecnològics (262), un 34 % del total dels projectes de Catalunya. Catalunya ha atret un 47 % més de projectes tecnològics que la segona regió. Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. 775 600 264 159 86 83 67 55 44 35 140 117 37 31 15 14 13 12 12 11 Projectes tecnològics Projectes no tecnològics Projectes tecnològics Projectes no tecnològics 34
 35. 35. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Catalunya és la principal destinació de la IED a l’Estat (per capex) Volum d’inversions (en M€) - principals regions receptores. 2016-2020. 16 % 12 % 20 % 84 % 99 % 88 % 80 % 95 % 99 % 86 % 95 % 98 % 89 % 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 15.613 13.619 9.157 8.698 5.325 3.381 2.752 2.523 2.335 1.833 Volum d’inversions (en M€) - principals regions receptores. 2020. 15 % 21 % 99 % 85 % 79 % 97 % 97 % 100 % 81 % 79 % 100 % 69 % 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.392 2.332 918 853 493 487 478 382 300 212 Amb una xifra total de 15.613 milions d’euros en el període 2016- 2020, Catalunya va ser la principal destinació de la inversió estrangera a escala estatal. El 2020, Catalunya va acumular 2.392 milions d’euros d’IED i va ocupar el primer lloc, seguida de la Comunitat de Madrid. Catalunya és la segona regió amb el percentatge tecnològic més elevat (16 %). Catalunya ha atret més de 350 M€ en inversió tecnològica. Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. Capex tecnològic Capex no tecnològic Capex tecnològic Capex no tecnològic 35
 36. 36. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe El 2020, Catalunya va ocupar la segona posició a l’Europa occidental pel que fa a la creació de llocs de treball derivats de la inversió estrangera, per darrere d’Irlanda. Calalunya és la segona regió de l’Europa occidental pel que fa a llocs de treball creats derivats de la inversió estrangera el 2020 Projectes d’inversió estrangera a l’Europa occidental per regió receptora 2016-2020 Regió Llocs de treball creats Projectes Volum d’inversió (en M€) 1 Sud-est d'Anglaterra 104.494 2.871 38.450,7 2 Irlanda 93.346 1.057 41.718,1 3 Catalunya 85.966 775 15.613,1 4 Illa de França 53.719 1.706 20.520,9 5 Oest dels Països Baixos 51.059 979 25.377,0 6 Comunitat de Madrid 49.426 600 8.698,1 7 Rin del Nord-Westfàlia 40.039 1.140 12.836,3 8 Andalusia 39.882 264 9.157,0 9 Portugal 36.155 457 10.192,0 10 Flandes 32.023 604 18.862,0 Resta 787.148 13.806 359.775 Total de l’Europa occidental 1.373.257 24.259 561.199,8 2020 Regió Llocs de treball creats Projectes Volum d’inversió (en M€) 1 Irlanda 17.640 215 8.259,7 2 Catalunya 15.138 140 2.392,2 3 Comunitat de Madrid 14.133 117 2.331,6 4 Sud-est d'Anglaterra 13.210 382 4.677,7 5 Oest dels Països Baixos 8.283 162 2.791,8 6 Illa de França 8.093 273 2.758,8 7 Andalusia 6.590 37 918,8 8 Portugal 5.968 88 3.113,1 9 Nord-est d’Anglaterra 5.922 30 10.705,3 10 Rin del Nord- Westfàlia 5.697 238 1.768,8 Resta 145.875 2.450 73.012 Total de l’Europa occidental 246.549 4.132 112.729,7 Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. Classificació per llocs de treball creats. En el període 2016-2020, Catalunya va ocupar la tercera posició a l’Europa occidental pel que fa al nombre de llocs de treball creats. Va ocupar la setena posició pel que fa al volum d’inversió i la vuitena pel que fa als projectes atrets. 36
 37. 37. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Barcelona va ser la segona ciutat de l’Europa occidental en nombre de llocs de treball creats per inversió estrangera el 2020, gràcies a 91 projectes i un volum d’inversió estrangera de 1.146,7 milions d'euros. Barcelona és la segona ciutat de l’Europa occidental que més llocs de treball ha creat fruit de la inversió estrangera el 2020 Projectes d’inversió estrangera a l’Europa occidental per ciutat receptora 2016-2020 2020 Font: ACCIÓ a partir de dades d’fDi Markets. Classificació per llocs de treball creats. En el període 2016-2020, Barcelona va ocupar la tercera posició a l’Europa occidental pel que fa al nombre de llocs de treball creats per inversió estrangera. Ciutat Llocs de treball creats Projectes Volum d’inversió (en M€) 1 Londres 76.441 2.384 26.622,8 2 Dublín 47.156 592 17.245,2 3 Barcelona 42.272 495 6.251,3 4 París 32.715 1.314 12.604,9 5 Madrid 31.121 517 6.124,7 6 Amsterdam 27.178 575 14.192,1 7 Berlín 15.192 685 3.880,8 8 Frankfurt 14.252 414 5.859,0 9 Lisboa 14.112 191 2.814,7 10 València 13.813 64 2.488,3 Resta 1.059.005 17.028 463.119 Total de l’Europa occidental 1.373.257 24.259 561.199,8 Ciutat Llocs de treball creats Projectes Volum d’inversió (en M€) 1 Dublín 9.967 111 3.912,5 2 Barcelona 9.416 91 1.146,7 3 Londres 8.838 323 2.713,9 4 Madrid 5.973 102 1.442,4 5 París 4.494 203 1.707,4 6 Amsterdam 4.319 83 1.577,9 7 Berlin 3.123 169 1.037,5 8 Atenes 3.095 18 144,4 9 Kaiserslautern 3.004 3 2.174,7 10 Màlaga 2.985 6 267,5 Resta 191.335 3.023 96.605 Total de l’Europa occidental 246.549 4.132 112.729,7 37
 38. 38. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 6. INVERSIÓ ESTRANGERA AMB SUPORT D’ACCIÓ
 39. 39. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Els projectes d’inversió materialitzats amb suport d’ACCIÓ creixen un 54 % durant el quinquenni 2016-2020 Projectes materialitzats per quinquennis. 2011-2015 vs. 2016-2020. Projectes materialitzats. 2011-2020. En termes acumulats, en el quinquenni 2016-2020 s’han materialitzat 77 projectes de mitjana anual, un 54 % més que en el quinquenni 2011-2015. Després d’una dècada assolint rècords en nombre de projectes materialitzats, l’any 2020 s’ha produït un lleuger descens. Tanmateix, és el 2n millor registre històric de la sèrie. Els projectes tecnològics s’han més que doblat d’un quinquenni a l’altre, i han passat de 69 a 161. Els projectes tecnològics representen prop de la meitat dels projectes materialitzats el 2020. Font: EIC (ACCIÓ). Nota: Les dades fan referència als projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011-2015 2016-2020 Inversió tecnològica Altres tipus d'inversió 248 383 72 % 28 % ↑ 54 % 24 % 133 % 42 % 58 % ↓ 8,3 % 37 47 51 55 58 68 70 84 84 77 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inversió tecnològica Altres tipus d'inversió Total general 35 % 48 % 21 % 35 % 22 % 28 % 26 % 39 % 46 % 48 % 52 % 54 % 65 % 78 % 72 % 74 % 61 % 65 % 52 % 79 % 39
 40. 40. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe El volum d’inversió atreta en els darrers cinc anys arriba als 1.760 M€ i augmenta un 23 % respecte al quinquenni anterior (2011-2015) Volum d'inversió dels projectes materialitzats per quinquennis. 2011-2015 vs. 2016-2020 (milions d'euros). Volum d'inversió dels projectes materialitzats. 2011-2020 (milions d'euros). Els projectes materialitzats en el quinquenni 2016-2020 han suposat una inversió de 352 M€ de mitjana anual, un 23 % més que en el quinquenni anterior (mitjana anual de 286 M€). L’any 2020, la inversió associada als projectes materialitzats amb el suport d’ACCIÓ ha estat de 479,3 M€, un 31 % més que el 2019. Els projectes tecnològics han mantingut la seva contribució. Es tracta de projectes poc intensius en capital per les seves característiques. El volum d’inversió captada el 2020 és el quart registre més alt de la sèrie històrica (des de 1985). Font: EIC (ACCIÓ). Nota: Les dades fan referència als projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ. 1.430 1.760 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2011-2015 2016-2020 Inversió tecnològica Altres tipus d'inversió 93 % 23 % 28 % 93 % 7 % 7 % ↑ 23 % 10 % 3 % 14 % 5 % 5 % 5 % 11 % 13 % 8 % 1 % 90 % 97 % 86 % 95 % 95 % 95 % 89 % 87 % 92 % 99 % 240 331 221 318 320 352 241 322 365 479 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inversió tecnològica Altres tipus d'inversió ↑ 31 % 40 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
 41. 41. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe L’ocupació creada en projectes tecnològics s’ha més que doblat en el quinquenni 2016- 2020 respecte al quinquenni anterior Ocupació creada a través dels projectes d’inversió materialitzats per quinquennis. 2011-2015 vs. 2016-2020. Els projectes tecnològics tenen una importància creixent en la generació de llocs de treball. S’ha passat de 3.902 llocs de treball vinculats a inversió tecnològica durant el quinquenni 2011-2015 a 7.839 durant el quinquenni 2016-2020. Ocupació creada a través dels projectes d’inversió materialitzats per any. 2011-2020. 33% 57% 37% 49% 18% 16% 12% 52% 42% 37% 67% 43% 63% 51% 82% 84% 88% 48% 58% 63% La creació d’ocupació per part dels projectes tecnològics ha augmentat els darrers anys i se situa prop del 60 % del total dels llocs de treball creats el 2020. Font: ACCIÓ. Nota: Les dades fan referència als projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ. 36 % 40 % 64 % 60 % 10.910 19.577 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 2011-2015 2016-2020 Inversió tecnològica Altres tipus d'inversió 67 % 101 % ↑ 79 % 57 % 37 % 49 % 18 % 16 % 12 % 52 % 42 % 37 % 59 % 43 % 63 % 51 % 82 % 84 % 88 % 48 % 58 % 63 % 41 % 1.882 2.451 2.514 2.166 1.897 2.870 3.217 5.455 5.757 2.278 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inversió tecnològica Altres tipus d'inversió ↓ 60 % Durant el quinquenni 2016-2020 s’han creat 19.577 llocs de treball, un 79 % més que en el quinquenni anterior (10.910). L’ocupació creada a través dels projectes d’inversió se situa en 2.278 llocs de treball el 2020, un 60 % menys que l’any 2019. 41 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
 42. 42. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Els Estats Units, el Japó, Alemanya, França i el Regne Unit són els inversors més dinàmics del quinquenni 2016-2020 en nombre de projectes materialitzats Projectes materialitzats segons el país d’origen del capital. 2016-2020. Top 5 de països. 2016-2020. Projectes materialitzats segons el país d’origen del capital. 2020. Top 5 de països. 2020. Font: ACCIÓ. Nota: Les dades fan referència als projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ. 42 País M€ % sobre el total País M€ % sobre el total 1. França 11 14,3 % = Alemanya 7 9,1 % 2. Regne Unit 10 13,0 % 5. Xina 3 3,9 % 3. Japó 8 10,4 % = Bèlgica 3 3,9 % 4. Estats Units 7 9,1 % Resta 21 27,3 % = Itàlia 7 9,1 % Total 77 100,0 % País Nombre de projectes % sobre el total Estats Units 109 17,3 % Japó 71 11,3 % Alemanya 71 11,3 % França 67 10,6 % Regne Unit 43 6,8 % Resta 270 42,8 % TOTAL 631 100,0 % > 20 % De 10 % a 20 % De 2 % a 10 % < 2 % > 20 % De 10 % a 20 % De 2 % a 10 % < 2 %
 43. 43. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe El Japó lidera en volum d’inversió el 2020 seguit dels Estats Units i el Regne Unit Volum d’inversió dels projectes materialitzats segons el país d’origen del capital. 2016-2020. Volum d’inversió dels projectes materialitzats segons el país d’origen del capital. 2020. Font: ACCIÓ. Nota: Les dades fan referència als projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ. Top 5 de països. 2016-2020. Top 5 de països. 2020. 43 País M€ % sobre el total Estats Units 704,1 22,1 % Japó 688,0 21,6 % Alemanya 625,3 19,6 % França 263,0 8,2 % Suïssa 137,6 4,3 % Resta 772,1 24,2 % TOTAL 3.190,1 100,0 % País M€ % sobre el total Japó 324,4 67,7 % Estats Units 47,8 10,0 % Regne Unit 42,3 8,8 % Suïssa 17,6 3,7 % Itàlia 13,1 2,7 % Resta 34,1 7,1 % TOTAL 479,3 100,0 % > 20 % De 10 % a 20 % De 2 % a 10 % < 2 % > 20 % De 10 % a 20 % De 2 % a 10 % < 2 %
 44. 44. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Els sector de les TIC i la transformació digital i el de l’automoció són els que tenen un major pes entre els projectes materialitzats Projectes materialitzats per sectors. 2016-2020 (% sobre el total). TIC i transformació digital 27,4 % Automoció i moto 10,4 % Logística, comerç electrònic i distribució 7,3 % Indústria farmacèutica 6,3 % Alimentació i productes gurmet 6,0 % Química i plàstics 5,0 % Electrònica i electricitat 3,9 % Tèxtil i moda 3,9 % Altres 22,2 % Altres serveis 3,4 % Projectes materialitzats per sectors. 2020 (% sobre el total). Automoció i moto 9,1 % TIC i transformació digital 32,5 % Indústria farmacèutica 6,5 % Logística, comerç electrònic i distribució 3,9 % Alimentació i productes gurmet 6,5 % Altres serveis 5,2 % Tèxtil i moda 3,9 % Consultoria i recursos humans 5,2 % Altres 19,5 % El sector de les TIC i la transformació digital ha concentrat el 27,4 % del total dels projectes materialitzats en el quinquenni 2016-2020, un lideratge que s’intensifica si s’observen els resultats de 2020 (32,5 %). El sector de l’automoció i la moto, tot i veure minvats els projectes rebuts durant el 2020, conserva la segona plaça durant el quinquenni i representa un de cada 10 projectes materialitzats. S’observa un equilibri entre sectors tradicionals i emergents, tant el 2020, com en el conjunt del quinquenni 2016-2020. Els projectes del sector TIC i els de la logística tenen un paper molt rellevant en la creació d’ocupació, mentre que la indústria farmacèutica el té en el volum d’inversió. Font: ACCIÓ. Nota: Les dades fan referència als projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ. Altres béns de consum 4,2 % Mobile & gaming 3,9 % Agricultura 3,9 % 44
 45. 45. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Les cadenes de valor de les TIC i les manufactures concentren prop de la meitat dels projectes materialitzats el 2020 Nombre de projectes per cadena de valor. 2016-2020 (% sobre el total). Nombre de projectes per cadena de valor. 2020 (% sobre el total). Hi ha un equilibri entre projectes de les cadenes de valor de les TIC, de les manufactures i dels serveis, amb un pes superior al 20 %. També hi ha un elevat nombre de projectes intensius en coneixement: la cadena de valor de les TIC i els d’R+D superen conjuntament el 31 %. Les cadenes de valor de serveis i de manufactures són les més representades en el quinquenni 2016-2020 (superen el 20 % cadascuna). Cal destacar també la representativitat de la cadena de valor de les TIC i l’R+D (superen el 10 % en tots dos casos). Font: ACCIÓ. Nota: Les dades fan referència als projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ. Serveis 24,0 % Manufactures 22,2 % TIC 13,1 % R+D 11,7 % SSC / CC 9,7 % Headquarters 6,0 % Comercial 5,7 % Logística 4,7 % Disseny 1,3 % Comerç electrònic 1,3 % Agricultura i mineria 0,3 % TIC 22,1 % Manufactures 22,1 % Serveis 20,8 % SSC / CC 11,7 % R+D 9,1 % Ecommerce 3,9 % Logística 3,9 % Comercial 2,6 % Disseny 2,6 % Headquarters 1,3 % 45 Representa un 62 % del volum d’inversió total.
 46. 46. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Projectes destacats de 2020 Itàlia Segona planta del grup, després de la planta de la República Txeca, que fabrica envasos de paper d’un sol ús. Paper, cartró i packaging Letònia Creació d’una plataforma logística/ fulfillment center per a cobrir el mercat del sud d’Europa. Tèxtil i moda Manufactures Magatzem logístic 100 % robotitzat i amb capacitat per a 10.000 palets i creació d'una línia de producció de massa mare líquida. Bèlgica Japó Adquisició per part de Towa Pharmaceuticals de la divisió de medicaments genèrics Pensa Pharma. Productes farmacèutics Corea del Sud Creació d’una seu europea per a la realització completa de videojocs AAA. Mobile & gaming Àustria Centre TIC i hub digital de comerç electrònic per a donar servei al grup per a tot Europa. Moble i hàbitat 46
 47. 47. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 7. MOTIUS PER A INVERTIR A CATALUNYA
 48. 48. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Talent Clúster industrial Proximitat als mercats i clients Infraestructura del transport Tecnologia i innovació Qualitat de vida Creixement del mercat domèstic Institucions universitàries i de recerca Suport governamental Idiomes El talent atreu talent i és el primer motiu per a invertir a Catalunya El 2020 els executius de les empreses estrangeres inversores a Catalunya van destacar la concentració de talent disponible i el clúster industrial com a raons principals per a invertir a Catalunya. El 2020, les empreses estrangeres van invertir a Catalunya principalment per la disponibilitat de talent, per ser un clúster industrial, per la situació geogràfica estratègica i per disposar d’una infraestructura excel·lent. Els resultats per al període 2016-2020 van ser similars. El talent i la proximitat als consumidors van ser els principals factors per a decidir invertir a la regió. Font: ACCIÓ, a partir de dades d’fDi Markets. 1# 2# 3# 5# 4# 8# 6# 7# 9# 10# 48
 49. 49. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Catalunya en els rànquings Font: ACCIÓ INVERSIÓ TECNOLOGIA TALENT Catalunya és la millor regió del sud d’Europa per a invertir el 2020 i 2021 (FDI Int, 2020). Catalunya és la 2a regió de l’Europa occidental en creació de llocs de treball a partir de la inversió estrangera (fDi Markets, 2016-2020). Barcelona és la 8a ciutat del món més atractiva per a rebre inversions (Global Cities Investment Monitor KPMG, 2020). Barcelona és la millor ciutat tecnològica del món que no és una capital (Savills, 2019). Barcelona és el 1r hub d’start-ups del sud d’Europa (EU-Startups, 2020). Catalunya té la 2a millor estratègia d’Europa per a l’atracció d’inversions tecnològiques (Financial Times, 2020). Barcelona és l’única ciutat europea amb dues escoles de negocis entre les deu principals del continent (Financial Times, 2020). Barcelona és la 9a ciutat preferida del món per a treballar-hi (Boston Consulting Group, 2020). La UB és la 7a millor universitat d’Europa (Top 200 Universities in Europe, uniRank, 2020). 49
 50. 50. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe 8. PRINCIPALS INVERSIONS ESTRANGERES A CATALUNYA (2020 I QUINQUENNI 2016-2020)
 51. 51. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Principals inversions estrangeres a Catalunya 2020 Font: ACCIÓ, a partir de les inversions publicades en la premsa i notificacions de les bases de dades d'fDi Markets i Zephyr. Empreses ordenades per volum d’inversió. S’han exclòs els projectes en el sector de la construcció i les infraestructures. Nota: En taronja, els projectes d’inversió que han estat gestionats per ACCIÓ. Per volum d’inversió 45 M€ 80 llocs de treball creats Israel La multinacional ha presentat el seu projecte de col·lector de salmorres. Estats Units Inversió en el seu nou centre de paqueteria a Barcelona. 40 M€ 45 M€ 100 llocs de treball creats Estats Units La multinacional preveu duplicar la capacitat tecnològica de la planta de la Vall de Bianya. 164 M€ 1.000 llocs de treball creats França Aposta per la seva planta de Santa Perpètua de Mogoda. 5.000 M€ 100 llocs de treball creats Inversió durant cinc anys en R+D a la planta de Martorell. Alemanya 60 M€ La multinacional ha ampliat el magatzem que té al polígon Entrevies. Bèlgica La multinacional obrirà un nou centre logístic per cobrir les entregues ràpides del seu servei Prime Now. 300 llocs de treball creats 50 M€ Estats Units 60 llocs de treball creats Centre d'R+D per a projectes de 5G. 38,7 M€ Alemanya 35 M€ 200 llocs de treball creats Alemanya Nova planta de producció al polígon petroquímic sud, al terme de Vila-seca. 34,5 M€ 500 llocs de treball creats Alemanya Obertura d’un hub internacional al Prat del Llobregat. 30 M€ Alemanya Ampliació a la seva planta de Tarragona. 51 Països Baixos Duplica la capacitat de producció de tests de diagnòstic de la COVID-19. 23,9 M€ 98 llocs de treball creats
 52. 52. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Principals inversions estrangeres a Catalunya 2020 Per llocs de treball creats La multinacional obrirà un nou centre logístic per cobrir les entregues ràpides del seu servei Prime Now. 50 M€ 300 llocs de treball creats Estats Units 250 llocs de treball creats Alemanya Contractació per crear un tercer torn (nocturn i al 50 % de capacitat) a la línia 1 de la planta de Martorell. 30 M€ Alemanya 200 llocs de treball creats Inversió en un centre de proves de motors pioner al sud d’Europa. 3,8 M€ 300 llocs de treball creats Singapur França 400 llocs de treball creats Invertirà en una nova planta per a envasar amanides a Tortosa. França 13 M€ 200 llocs de treball creats 200 llocs de treball creats Rússia Alemanya 34,5 M€ 500 llocs de treball creats Obertura d’un hub internacional al Prat del Llobregat. Font: ACCIÓ, a partir de les inversions publicades en la premsa i notificacions de les bases de dades d'fDi Markets i Zephyr. Empreses ordenades per llocs de treball creats. S’han exclòs els projectes en el sector de la construcció i les infraestructures. Nota: En taronja, els projectes d’inversió que han estat gestionats per ACCIÓ. 1.000 llocs de treball creats França Aposta per la seva planta de Santa Perpètua de Mogoda. 164 M€ L’empresa francesa realitza noves contractacions per a diferents àmbits. Obertura de la primera oficina a Europa per a serveis de suport digital. La plataforma russa d’aprenentatge d’anglès online obre a Barcelona. 138 llocs de treball creats Països Baixos Trasllat de la seva activitat a les Franqueses del Vallès. 13,1 M€ 100 llocs de treball creats Alemanya Installation of the supply chain management and logistics service in St. Joan Despí 100 llocs de treball creats Estats Units La multinacional preveu duplicar la capacitat tecnològica de la planta de la Vall de Bianya. 45 M€ 52
 53. 53. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Principals inversions estrangeres en tecnologia a Catalunya (2020) El 2020, Catalunya va destacar com a regió europea estratègica per a atreure inversions en centres de tecnologia i hubs digitals de les principals empreses internacionals. Alemanya Centre d'R+D per a projectes de 5G. França L’empresa francesa realitza noves contractacions per a diferents àmbits. 400 llocs de treball creats 5.000 M€ Alemanya Inversió durant cinc anys en R+D a la planta de Martorell. 100 llocs de treball creats 3,8 M€ 300 llocs de treball creats Singapur Obertura de la primera oficina a Europa per a serveis de suport digital. Estats Units L’empresa de solucions lingüístiques fa créixer la seva delegació de BCN. 100 llocs de treball creats 200 llocs de treball creats Rússia La plataforma russa d’aprenentatge d’anglès online obre a Barcelona. Font: ACCIÓ, a partir de les inversions publicades en la premsa i notificacions de les bases de dades d'fDi Markets i Zephyr. S’han exclòs els projectes en el sector de la construcció i les infraestructures. Es consideren inversions tecnològiques les que tenen un component tecnològic o innovador alt. Nota: En taronja, els projectes d’inversió que han estat gestionats per ACCIÓ. Estats Units La multinacional preveu duplicar la capacitat tecnològica de la planta de la Vall de Bianya. 45 M€ 100 llocs de treball creats 38,7 M€ 60 llocs de treball creats Països Baixos Duplica la capacitat de producció de tests de diagnòstic de la COVID-19. 23,9 M€ 98 llocs de treball creats Creació d’un centenar de llocs de treball a la seu de Sant Just Desvern. França 21,5 M€ 100 llocs de treball creats Obertura d’una nova seu a Barcelona al districte 22@. Japó 9,4 M€ 62 llocs de treball creats 7 M€ Alemanya Inici de les obres del Test Center Energy (TCE). 76 llocs de treball creats Alemanya Obertura d’un nou hub tecnològic a Barcelona. 70 llocs de treball creats 53
 54. 54. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Principals inversions estrangeres a Catalunya Font: ACCIÓ, a partir de les inversions publicades en la premsa i notificacions de les bases de dades d'fDi Markets i Zephyr. Empreses ordenades per volum d’inversió. S’han exclòs els projectes en el sector de la construcció i les infraestructures. Nota: En taronja, els projectes d’inversió que han estat gestionats per ACCIÓ. 2016-2020 Per volum d’inversió Japó 2018-2024 Regne Unit 448 M€ 200 llocs de treball creats Obertura d’un centre mundial de dades massives a Barcelona. 2015-2017 260 M€ Suïssa 130 llocs de treball creats Construcció d’una nova planta de biocombustible a Martorell. 2016 193 M€ França 1.500 llocs de treball creats 2020 100 M€ Alemanya Obertura d’una planta d'inhaladors a Sant Cugat del Vallès. 2018 5.000 M€ Alemanya 100 llocs de treball creats Inversió durant cinc anys en R+D a la planta de Martorell. 2020-2025 200 M€ Estats Units Ampliació de la planta de producció de Martorell. 250 llocs de treball creats 2016-2017 Alemanya 2017 Alemanya 206 M€ Ampliació de la planta de producció de la Canonja (Tarragona). 197 llocs de treball creats 2018 90 M€ Aposta per la seva planta de Santa Perpètua de Mogoda. 2018 Estats Units Suïssa 2016-2017 Canadà 2018 Ampliació de la planta de café soluble de Girona. 700 M€ Inversió per a accelerar la seva transformació digital. Inversió al centre d'R+D dedicat a la investigació de malalaties respiratòries. 500 M€ 164 M€ 1.000 llocs de treball creats Nou centre logístic al Prat de Llobregat. 97,8 M€ 20 llocs de treball creats Obertura d’un nou centre anomenat WeWork Ciutat Granada. 54
 55. 55. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Principals inversions estrangeres a Catalunya Font: ACCIÓ, a partir de les inversions publicades en la premsa i notificacions de les bases de dades d'fDi Markets i Zephyr. Empreses ordenades per llocs de treball creats. S’han exclòs els projectes en el sector de la construcció i les infraestructures. Nota: En taronja, els projectes d’inversió que han estat gestionats per ACCIÓ. 2016-2020 Per llocs de treball creats 193 M€ Nou centre logístic al Prat de Llobregat. Estats Units 1.500 llocs de treball creats 2015 80 M€ 900 llocs de treball creats Japó Ampliació de les oficines de Barcelona mitjançant contractació. 2016 164 M€ Aposta per la seva planta de Santa Perpètua de Mogoda. 1.000 llocs de treball creats França 2020 0,1 M€ 1.000 llocs de treball creats Primer centre europeu de satisfacció del client de Cognizant (l'Hospitalet de Llobregat). Estats Units 2017 800 llocs de treball creats Obertura d’un centre d’atenció a clients internacionals a Barcelona. Estats Units 2018 16 M€ 34,5 M€ 500 llocs de treball creats Obertura d’un hub internacional al Prat del Llobregat. Alemanya 2020 Alemanya 34 M€ 1.800 llocs de treball creats Hub de logística al Port de Barcelona. 2019 30 M€ 450 llocs de treball creats Suècia 2019-2021 Inaguració del seu segon centre de treball més gran a Espanya. 60 M€ L’empresa francesa instal·la el centre logístic per al sud d’Europa a la capital catalana. 500 llocs de treball creats França 2020 10 M€ 500 llocs de treball creats Obertura d’un centre de gestió de continguts i usuaris a Barcelona. Àustria 2018 França 400 llocs de treball creats L’empresa francesa realitza noves contractacions per a diferents àmbits. Estats Units 400 llocs de treball creats Obertura a la Zona Franca del seu centre d’operacions per a Europa. 2020 2018 55
 56. 56. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Principals fusions i adquisicions estrangeres a Catalunya (I) 2020 Per inversió de capital Regne Unit TIC i transformació digital Participació del 95 % 19,25 M€ Estats Units Paper, cartró i packaging Participació del 100 % 817 M€ Alemanya Altres béns de consum Participació del 80 % 185 M€ Regne Unit Indústria farmacèutica 1.600 M€ Participació del 100 % Dinamarca Maquinària i béns d'equip Participació del 100 % 90 M€ Estats Units TIC i transformació digital 150 M€ Itàlia Paper, cartró i packaging Participació del 100 % 31,2 M€ Estats Units Automoció i moto Participació del 100 % 200 M€ Font: ACCIÓ, a partir de les inversions publicades en la premsa i notificacions de les bases de dades d'fDi Markets i Zephyr. Classificades per volum d’inversió de capital. Nota: En taronja, els projectes d’inversió que han estat gestionats per ACCIÓ. (*): Reno de Medici adquireix 4 papereries catalanes (Paprinsa, Ondupacart, Cogeneració del Pla i Fergerdell). Participació del 100 % (*) 56
 57. 57. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Principals fusions i adquisicions estrangeres a Catalunya (II) 2016-2020 Per inversió de capital Font: ACCIÓ, a partir de les inversions publicades en la premsa i notificacions de les bases de dades d'fDi Markets i Zephyr. Classificades per volum d’inversió de capital. 3.816 M€ 1.759 M€ CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES, SA DE CV 2018 2016 2018 Increment de la participació, del 39,6 % al 61 % Infraestructures i construcció Mèxic Regne Unit i Espanya Energia i recursos Participació del 20 % Itàlia TIC Participació del 29,9 % 1.489 M€ França Turisme, cultura i oci 1.542 M€ Participació del 100 % 2019 911 M€ Països Baixos Logística, transport i comerç electrònic Participació del 100 % 2016-2018 Xina Continguts digitals i mitjans Participació del 53 % 900 M€ 2018 2018 Estats Units Telefonia mòbil i jocs Participació del 100 % 2.000 M€ Participació del 100 % 2020 1.600 M€ 57
 58. 58. accio.gencat.cat La inversió estrangera a Catalunya l’any 2020 | Informe Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti Consulta l’informe aquí: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc- coneixement/cercador/BancConeixement/inversio-estrangera-Catalunya-2020

Seguint la tendència global, la inversió estrangera a Catalunya ha caigut un 22,7% el 2020, fins els 2.966,8 M€, com a conseqüència de la pandèmia. Si ho mirem en perspectiva, però, durant el quinquenni 2016-2020 ha augmentat un 26,2% captant més de 22.500 M€.

Views

Total views

255

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

164

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×