Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

La impressió 3D a Catalunya i al món

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to La impressió 3D a Catalunya i al món (20)

Advertisement

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Advertisement

La impressió 3D a Catalunya i al món

 1. 1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva 5 de desembre de 2017 Píndola Tecnològica 3D Printing Anàlisi d’Oportunitats Document descriptiusobre l’estat de l’art de la tecnologia 3D Printing a l’àmbit internacional i a Catalunya
 2. 2. Estratègia i Intel·ligència Competitiva Mapeig i anàlisi de la Indústria 4.0 a Catalunya Realització IDOM Coordinació i supervisió Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ Consell de redacció Inma Rodríguez(Coordinadora) Sandra Jiménez Marta Marsé Tomàs Megía ACCIÓ Generalitat de Catalunya Barcelona, Desembre 2017
 3. 3. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 3 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Índex 1. Què és i quina importància té el 3D printing 3 2. Evolució del 3D printing 6 3. Principals hubs, actors i inversors en el mercat del 3D printing al món 9 4. Mercats d’aplicació i tendències de la tecnologia 3D printing 13 5. L’ecosistema del 3D printing a Catalunya 18 6. Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya 24
 4. 4. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 4 Estratègia i Intel·ligència Competitiva 1. Què és i quina importància té el 3D printing
 5. 5. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 5 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Definició de 3D printing La impressió 3D (3D Printing) també reconeguda com a fabricació additiva (additive manufacturing) fa referència a un conjunt de tecnologies que permeten la creació d’objectes volumètrics a partir de models digitals. La fabricació es fa mitjançant unes màquines anomenades impressores 3D que depositen el material, generalment per capes, i el van consolidant amb diferents tecnologies fins a obtenir la peça final. Font: https://www.eos.info/additive_manufacturing/for_technology_interested 1. VAT Photopolymerisation 2. Material Jetting 3. Binder Jetting 4. Material Extrusion 5. Powder Bed Fusion 6. Sheet Lamination 7. Directed Energy Deposition Actualment existeixen 7 categories de processos de fabricació additiva
 6. 6. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 6 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Transversalitat: es tracta d’una tecnologia d’aplicació en molts sectors industrials, ja sigui a l’àmbit de la producció (que actualment encara està limitada pels costos de producció i la disponibilitat de materials) o bé per a la fabricació de prototips i utillatges. Flexibilitat: tant pel que fa a la mida de les sèries, com als materials que s’utilitzen o fins i tot a la possibilitat d’ajustar les ordres de fabricació per fer front a canvis en el disseny. Reducció del time to market: permet agilitzar el procés de disseny i desenvolupament de producte, així com la fabricació. És un procés molt interessant per a sectors industrials que volen innovar contínuament els seus productes. Més valor afegit: la tecnologia permet fabricar geometries tridimensionals complexes que no és possible fabricar amb altres tecnologies, així com reduir el nombre de peces d’un conjunt. També permet fabricar estructures lleugeres o utilitzar materials especials. Per tant, és molt important per a una indústria que vol fabricar peces de més valor afegit. Fabricació de km 0: la possibilitat de fabricar sèries curtes de productes molt adaptats a l’usuari permet competir en qualitat, innovació i flexibilitat. Si el criteri “preu” disminueix la seva importància relativa, la fabricació propera cobra sentit. Importància del 3D printing per a la indústria Personalització: permet donar resposta a la tendència global de buscar més customització dels productes.
 7. 7. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 7 Estratègia i Intel·ligència Competitiva 2. Evolució del 3D printing
 8. 8. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 8 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Evolució del mercat del 3D printing 1,5 2,1 2,9 3,8 4,2 5,3 6,6 8,2 10,3 12,8 0 5 10 15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Volumdemercat(bnUSD) Font: EY (2016): “How will 3D printing make your company the strongest link into the value chain?EY’sGlobal 3D printingReport 2016” La tecnologia de fabricació additiva va néixer els anys vuitanta i, en els seus inicis, s’utilitzava únicament per a la fabricació de prototips ràpids. En els darrers anys, la demanda de sistemes d’impressió 3D i serveis relacionats ha fet incrementar el volum de mercat de la fabricació additiva, d’1,5 bnUS$ el 2011 a 4.2 bnUS$ el 2015. S’estima que fins al 2020, la taxa anual de creixement serà del 25 % (algunes estimacions arriben a parlar de creixements anuals del 40 %1 ). Les estimacions més optimistes preveuen que el volum de mercat el 2020 serà d’entre 12 bnUS$ i 20 bnUS$1, i que el 2025 podrà arribar als 40 bnUS$ 2. Aquesta estimació considera que els actors més madurs del sector creixeran a un nivell inferior, mentre que els més joves seguiran creixent a ritmes molt elevats i guanyaran nous clients mitjançant la introducció de noves tecnologies Evolució prevista del mercat de la impressió 3D 1Roland Berger (2016): “AdditiveManufacturing – next generationAMnx” 2 IALE Tecnología (2017): “Manufactura aditiva e impression 3D en 2017. Un vistazo a los desarrollospatentados”; 3D PrintingInvesting News(2017): “Top 3D Printing Companies”
 9. 9. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 9 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Font: Roland Berger (2016): “AdditiveManufacturing – next generation AMnx” EL 3D PRINTING HA TINGUT UNA EVOLUCIÓ IMPORTANTÍSSIMA ELS DARRERS ANYS. EN PARTICULAR, A PARTIR DEL 2011 S’OBSERVA UN CREIXEMENT MOLT GRAN EN EL NOMBRE DE PATENTS SOL·LICITADES. Principals fites de la indústria 3D printing al món
 10. 10. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 10 Estratègia i Intel·ligència Competitiva 3. Principals hubs, actors i inversors en el mercat del 3D printing al món
 11. 11. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 11 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals hubs de desenvolupament del 3D printing al món MALGRAT QUE EL DESENVOLUPAMENT DEL 3D PRINTING CADA VEGADA ESTÀ MÉS ESTÈS, ES PODEN IDENTIFICAR REGIONS ON ES CONCENTRA MOLTA PART DE L’ACTIVITAT. Font: elaboraciópròpia
 12. 12. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 12 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals actors en el mercat del 3D Printing Malgrat no tractar-se d’una empresa estrictament dedicada al 3D printing, sembla que podria esdevenir líder de mercat amb la seva tecnologia Multi Jet Fusion, desenvolupada a l’emplaçament de Sant Cugat del Vallès. Ofereix sistemes d’impressió 3D per a plàstic i metall, essent actualment l’empresa líder del mercat. També ofereix serveis de consultoria i formació a les empreses que incorporen les seves tecnologies. Proveeix productes (impressores i materials per imprimir) i serveis (disseny de peces i fabricació). Té presència en diversos sectors (com tecnologies mèdiques, fabricació i disseny), i recentment ha anunciat la seva expansió a altres sectors (dental, joieria), tant per a la fabricació amb plàstics com amb metalls. Empresa de serveis de 3D Printing especialitzada en la fabricació de prototips i sèries petites i en el disseny de peces. Compta amb 8 localitzacions en 3 continents, i ha estat premiada amb el 2017 Manufacturing Leadership Aw ard by Frost & Sullivan Ofereix impressores i materials. És una de les empreses que compta amb més nombre de patents en el camp del 3D printing i opera principalment en els sectors de tecnologies mediques, automoció i en productes per a l’educació. Empresa de software i serveis relacionats amb el 3D printing, amb una focalització important cap al sector de tecnologies mèdiques, però amb presència també a l’automoció i l’aeronàutica, entre d’altres. Ofereix programaris per a la presa de decisions sobre processos d’impressió 3D. Ofereix impressores i també serveis d’impressió, amb una tecnologia propietària, desenvolupada al MIT, per fabricar peces complexes amb materials d‘ús industrial, com metalls, sorres i ceràmiques. Ofereix sistemes d’impressió 3D exclusivament per a metall, per al sector dels implants ortopèdics i aeroespacial. A part de les màquines, ofereix equipament auxiliar, materials en pols, software i serveis de formació als clients. Té una cartera de 200 patents. Ofereix sistemes d’impressió 3D exclusivament per a metall, per al sector mèdic i dental, aeroespacial, fabricació d’eines i utillatges, automoció i joieria i rellotgeria. Les seves màquines poden treballar amb diferents tipus de metalls especials. Malgrat no dedicar-se únicament al 3D printing, l’empresa compta amb una línia de producte de fabricació additiva làser. Les màquines són aplicables a diversos sectors, però s’han especialitzat en joieria. En els seus orígens es dedica a la mesura tridimensional, però disposa d’una línia de rapid prototyping, amb fabricació additiva de metalls. Font: elaboraciópròpia
 13. 13. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 13 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Principals inversors en el mercat del 3D printing Principals empreses i fons que inverteixen en 3D printing Principals països que inverteixen en 3D printing Font: CB Insights Font: International Data Corporation
 14. 14. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 14 Estratègia i Intel·ligència Competitiva 4. Mercats d’aplicació i tendències de la tecnologia 3D printing
 15. 15. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 15 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Font: elaboraciópròpia a partir de dadesde EY (2016): “How will 3D printingmake your company the strongest linkin the value chain? EY’sGlobal 3D printingReport 2016” Acceptació de la impressió 3D en diferents regions 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% EEUU Regne Unit Alemanya Resta d'Europa occidental Xina i Corea del Sud Empreses que preveuen adoptar la tecnologia Empreses que tenen experiència en la utilització de la tecnologia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Automoció i aeroespacial Plàstics Enginyeria mecànica i de planta Pharma i tecnologies mèdiques Electrònica Béns de consum i retail Energia Logistica i transport Utilització de la impressió 3D per a fabricar productes o components finals Aplicació futura de la impressió 3D Aplicació actual de la impressió 3D Aplicació actual i futura de la impressió 3D en diferents sectors Mercats d’aplicació del 3D printing LA UTILITZACIÓ DEL 3D PRINTING ESTÀ CREIXENT DE FORMA CONSIDERABLE, NO NOMÉS EN INTENSITAT SINÓ TAMBÉ EN LA VARIETAT D’APLICACIONS I LA DISPERSIÓ DELS MERCATS GEOGRÀFICS.
 16. 16. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 16 Estratègia i Intel·ligència Competitiva SALUT FABRICACIÓ ALIMENTA- CIÓ Principals aplicacions de la tecnologia 3D printing Pròtesis Implants dentals Models prequirúrgics Aplicacions actuals Aplicacions futures Prototips Peces funcionals Components aeronàutica Xocolata Bioimpressió Impressió de plats a partir d’aliments frescos Impressió de gelats Rebosteria Components automoció
 17. 17. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 17 Estratègia i Intel·ligència Competitiva CONSTRUC- CIÓ MODA Principals aplicacions de la tecnologia 3D printing Infraestructures prefabricades Aplicacions actuals Aplicacions futures Bosses Joieria LLAR I REGALS Joguines (personalitzades) Formigó prefabricat Peces ceràmiques de geometries complexes Vestits Cases prefabricades Decoració Ulleres a mida Calçat tècnic personalitzat Il·luminació
 18. 18. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 18 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Tendències del 3D printing NEGOCI TECNOLOGIA APLICACIONS Nous materials Estructures lleugeres i geometries complexes Fabricació a escales micro i nano De models de negoci basats en producte a models de negoci basats en client Transportar el disseny, no el producte Mass customisation Combinació amb tecnologies tradicionals Bioimpressió On-demand Manufacturing 1 2 3 4 5 6 8 9 Combinació de diferents materials en una mateixa màquina 7 Open design products 10 11
 19. 19. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 19 Estratègia i Intel·ligència Competitiva 5. L’ecosistema del 3D printing a Catalunya
 20. 20. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 20 Estratègia i Intel·ligència Competitiva El 3D printing a Catalunya PER QUÈ CATALUNYA? Ecosistema de tecnologies mòbils pròsper i dinàmic. Emprenedoria i creativitat. Hub de recerca de primer nivell. Disposa de talent qualificat en un entorn cosmopolita. El congrés de tecnologia més gran del món, el MWC té lloc anualment a BCN. Altres agents mundials com RICOH i RENISHAW han establert centres de suport al desenvolupament d'aplicacions que, conjuntament amb el sistema d'innovació en tecnologia 3D Printing, converteixen Catalunya en una de les concentracions d'actius en tecnologia d'aplicació industrial més ben dotades al món. A destacar l'alta capacitat del sector de tecnologia 3D Printing aplicada al món clínic on conflueixen empreses com AVINENT, centres de recerca en bioimpressió com l'IBEC i la gran majoria dels grans hospitals i centres de salut que estan desenvolupant aplicacions de manera habitual. La ciutat de Barcelona és una de les ubicacions més atractives al món per fabricar en el marc de la xarxa Fab Labs. La primera Barcelona Fab Lab es va obrir el 2007 i és ara un dels membres líders d’aquesta xarxa. També és la seu de la Fab Academy, un campus global de laboratoris locals, punt de trobada d’estudiants amb col·legues i mentors Catalunya disposa d’una base industrial sòlida suportada per un ecosistema industrial diversificat, que utilitza una gran varietat de materials en el seu procés de fabricació. El negoci de 3D Printing mundial de HP està centralitzat en el seu centre de desenvolupament de Sant Cugat, on s’ha dissenyat la seva impressora 3D: la Multijet Fusion. 71 EMPRESES* 226 M€ FACTURACIÓ 2.008 LLOCS DE TREBALL *S’han considerat lesempresesque ofereixen serveisi productesde 3D Printing. Algunesd’aquestesempreses no compten amb da des econòmiquesdisponiblesactualment, per la qual cosa, lesdadesde facturació i llocsde treball són una estimació.
 21. 21. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 21 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Cadena de valor i mapa d’agents PROVEÏDORS DE SOLUCIONS INTEGRADORS USUARIS FINALS Fabricants d’impressores Instal·ladors Enginyeries Consultories Automoció i moto Maquinària, metal·lúrgia i béns d’equipament Salut i equipaments mèdics Indústria farmacèutica Construcció Alimentació Economia circular Moda Hàbitat DISTRIBUÏDORS Proveïdors de coneixement Clústers i associacions Formació Altres entitats Fabricants de materials PROVEÏDORS DE SERVEIS 3D Printing Bureau
 22. 22. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 22 Estratègia i Intel·ligència Competitiva L’Ecosistema del 3D printing a Catalunya Font: ACCIÓ i Directori de start-ups catalanes ‘Barcelona-Catalonia Startup Hub’ d’ACCIÓ, 2016.
 23. 23. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 23 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Eurecat és el Centre Tecnològic més important de Catalunya. Neix de la unió de diversos centres tecnològics i genera una facturació anual de 36 M€, amb un equip de més de 450 professionals en un gran ventall d’àrees d’expertesa, tant de l’àmbit industrial com digital. Eurecat té una línia de treball en desenvolupament de coneixement i tecnologia al voltant de l’additive manufacturing: 3D printing funcional, Impressió estructural, 3D printing multiprocés, etc. És un Centre Tecnològic reconegut per la Generalitat de Catalunya. La seva missió és treballar al costat d'empreses i altres organitzacions per aconseguir el desenvolupament econòmic, social i sostenible a través dels seus projectes d'R+D, amb processos tecnològics innovadors i creativitat. LEITAT te una àrea d’expertesa en impressió 3D aplicada a la manufactura avançada amb: rapid and additive manufacturing. IQS compta amb una sòlida trajectòria en la investigació básica i aplicada, el desenvolupament tecnològic, la transferència de tecnologia i la valorització del coneixement cap al seu entorn industrial. Iqs Tech Transfer aposta per una línia d’investigació en noves tecnologies de fabricació (Additive Manufacturing). Centres TECNIO amb especialització en l’àmbit del 3D printing El Centre de Projecció Tèrmica és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona amb més de 25 anys d'experiència en el camp de l'enginyeria de superfícies. El seu objectiu principal és aportar solucions en l'àmbit de l'enginyeria de materials en nous processos i productes. Treballen en l’àmbit de l’additive manufacturing fent servir la tècnica de projecció freda amb aplicacions en l’àmbit industrial i biomèdic.
 24. 24. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 24 Estratègia i Intel·ligència Competitiva És una entitat adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) que té com a missió institucional transferir coneixements d’enginyeria i gestió de la tecnologia a les empreses i professionals que busquen ampliar les possibilitats de la indústria del territori a través de la creació, millora i promoció dels seus productes i processos de fabricació. Un dels seus àmbits d’especialització és el 3D printing, tant com a oferta de serveis a empreses com a desenvolupament propi de tecnologia i màquines. Altres centres amb especialització en l’àmbit del 3D printing A l’IBEC es combinala recerca en les fronteres del coneixement amb objectius de transferència concrets per tal de produir noves tecnologies que es puguin aplicar a les ciències de la vida i la salut. Entre les seves línies, l’IBEC treballa la bioimpressió, una tecnologiaque promet obrir noves vies en el camp de la regeneració de teixits i òrgans.
 25. 25. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 25 Estratègia i Intel·ligència Competitiva 6. Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya
 26. 26. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 26 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Prefabricats per a la construcció Lafarge participa en el projecte 3D Cons, que té com a objectiu el desenvolupament de nous sistemes de 3D printing per a la rehabilitació d’envolupants, mitjançant la impressió directa i fabricació d’elements prefabricats “a la carta” (sense necessitat de motlles o encofrats). Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya (I) 3D printing i modernisme La utilització del 3D printing ha permès accelerar les obres de la Sagrada Família. La tecnologia ha permès recrear en prototips els motlles de Gaudí, mitjançant impressores d’estereolitografia 3D en base pols. Assajar operacions quirúrgiques La Fundació CIM ha treballat amb l’Hospital Sant Joan de Déu per tal d’utilitzar impressores 3D per crear reconstruccions exactes dels tumors i així augmentar l'èxit en les intervencions. Utilitzant dades d'un TAC i d'una ressonància d'un nen que patia aquesta malaltia, i a partir d'aquesta informació, van reconstruir en 3D el tumor, les artèries i els òrgans afectats. Van utilitzar dos materials diferents: un plàstic dur per representar les parts intocables i una resina tova per representar la textura del tumor.
 27. 27. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 27 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Fabricació de dispositius mèdics PHIBO utilitza el 3D printing per a la fabricació de peces dentals i cargols per a implants dentals. Rapid prototyping Modelbages desenvolupa el disseny i la fabricació de diferents prototips o peces de mostra a partir d'impressió 3D amb material PLA. Fabricació de productes de disseny Cunicode és una empresa dedicada al disseny i a la fabricació de productes en impressió additiva. Els objectes que fabrica són diversos: il·luminació, joieria, decoració, entre d’altres. També desenvolupa projectes a mida. Prototipatge i fabricació de joies Tous ha estat pionera en la utilització del 3D printing en joieria, inicialment per a la fabricació de prototips, i posteriorment per a la producció. Infraestructures en 3D printing L’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya ha desenvolupat un pont fabricat íntegrament amb 3D printing. Està instal·lat a Alcobendas. Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya (II)
 28. 28. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 28 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Optimització de peces mitjançant el 3D printing L’objectiu d’Alstom és millorar el disseny d'una peça existent a les unitats de Metro utilitzant la fabricació additiva. L’estudi s’inicia amb una anàlisi de la peça, que permet comprovar que treballa, a nivell estàtic, molt per sota de la seva capacitat. Seguidament, es llança l’optimització i s’analitza on es necessita realment disposar de material en el nou disseny de la peça. A més, es va ajustant el disseny fins arribar a una solució més adient pel que fa a la topologia externa. Els resultats del càlcul per aquesta peça final van revelar que assolia el comportament desitjat per als requeriments mecànics exigits al component. En col·laboració amb LEITAT, es fabrica aquest nou disseny en acer inoxidable mitjançant fabricació additiva, amb tecnologia de fosa selectiva per làser. Els resultats de l’estudi són plenament satisfactoris: • reducció de massa fins a un 66 %. • descobriment de nous processos industrials. • iniciació en dissenys orgànics, optimització topològica. A més, també en col·laboració amb LEITAT, es va realitzar una segona optimització, amb una orientació diferent a nivell de mètode, buidant de material l’interior del disseny i introduint-hi estructures reticulars. Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya (III)
 29. 29. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 29 Estratègia i Intel·ligència Competitiva Fabricació de productes altament customitzats Per AVINENT Implant Systems, i especialment en la seva línia de pròtesis per a reconstrucció maxil·lofacial, la customització dels productes és un aspecte clau. Partint d’una imatge mèdica en 2D, els professionals d’AVINENT, utilitzant eines CAD-CAM d’última generació, construeixen una imatge en 3D del teixit ossi que cal reparar, i dissenyen una solució integral, que comprèn no només la pròtesi que servirà per donar funcionalitat i estètica al pacient, sinó també les guies quirúrgiques que ajudaran el cirurgià a dur a terme l’operació amb les màximes garanties. En aquest procés, la fabricació additiva és una tecnologia molt potent, ja que permet la fabricació de peces úniques, totalment personalitzades, i en una gran diversitat de materials, des dels que s’utilitzen en els models prequirúrgics, com les resines o les poliamides, fins al propi material de les pròtesis: el titani. D’aquesta manera, AVINENT Implant Systems pot desenvolupar una solució personalitzada en uns tres dies, la qual cosa permet que els pacients puguin ser atesos amb la major brevetat. Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya (IV)
 30. 30. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 30 Estratègia i Intel·ligència Competitiva La impressora que s’imprimeix a si mateixa HP Inc. ha desenvolupat, a la seva seu de Sant Cugat del Vallès, una nova tecnologia de fabricació additiva, l’HP 3D Multi Jet Fusion. Aquesta tecnologia permet reduir el cost de fabricació en sèries petites i mitjanes, ja que no requereixde la construcció de motlles. També permet disminuir el time to market, ja que partint d’un disseny 3D es pot passar directament a producció sense que calgui un procés complexd’industrialització. Tenint en compte aquests avantatges, HP ha decidit utilitzar la seva pròpia tecnologia en la fabricació d’aproximadament el 50%de les peces de plàstic de la màquina d’impressió HP 3D Multi Jet Fusion, ja que li aportava els beneficis següents: • Econòmics: produir les peces amb la seva pròpia tecnologia ha resultat econòmicament més favorable que fer-ho amb tecnologiestradicionals. • De reducció de temps de desenvolupament: la utilització de la fabricació additiva ha permès treballar en l’optimització del disseny de les peces fins pràcticament el llançament al mercat de la màquina, ja que no ha sigut necessari dedicar temps a la fabricació de motlles i matrius. Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya (IV)
 31. 31. Píndola Tecnològica 3DPrinting Desembre 2017 | 31 Estratègia i Intel·ligència Competitiva L’empresa d’òptica Indo i Eurecat han creat unes ulleres fetes a mida amb impressió 3D amb una tècnica que farà que canviï la manera de produir de la indústria oftalmològica. Aquesta tecnologia permet trobar la forma i l’encaix perfecte de la muntura i els vidres per a cada cara. El projecte Optician2020, en el qual han col·laborat Eurecat i la històrica companyia de lents Indo, de Sant Cugat del Vallès, ha donat com a resultat un producte que podria ajudar a tenir presents el pes, el confort i la comoditat visual. El producte que han dissenyat amb impressores 3D estudia les característiques anatòmiques de cada cara i les preferències estètiques de cada client per crear unes ulleres còmodes. Quin és el seu funcionament? El programa escaneja la forma de la cara, la mida dels ulls, el pont del nas, l’estructura òssia i fins i tot la forma de les seves ninetes per tenir les dimensions reals d’aquella persona. Després s’estudia com és el comportament visual del client, ja que hi ha persones que mouen molt els ulls i d’altres, en canvi, que mouen molt el cap. Tot això afecta el centre focal de la lent, per tant, també s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar la muntura i els vidres. Un cop compilada tota la informació anatòmica en tres dimensions, l’usuari pot introduir les seves preferències estètiques i en només uns minuts podrà comprovar, de manera virtual, com quedaran les ulleres encaixades en la seva cara des de tots els angles, i en qualsevol color o material disponible. En aquest punt ja només cal imprimir la ullera. La comanda s’envia a la fàbrica associada que hi hagi més a prop i que disposi d’una impressora 3D, i les ulleres poden estar disponibles a la botiga en pocs dies. Exemples de demanda de 3D printing a Catalunya (V)
 32. 32. Estratègia i Intel·ligència Competitiva des.-17 Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

×