Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Setmana de la Internacionalització maig 2014

776 views

Published on

Internacionalització de l'empresa

Published in: Business
  • Be the first to comment

Setmana de la Internacionalització maig 2014

  1. 1. OPORTUNITATS I REPTES PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ECONOMIA CATALANA Germà Bel Universitat de Barcelona Visiting professor WWS- Princeton University 26 Maig 2014 Research Unit Governments and Markets
  2. 2. Research Unit Governments and Markets ESTRATÈGIA DE LA UE Austeritat és un requisit necessari (però no suficient) per la recuperació econòmica. Èmfasi en reformes estructurals per fer les economies de la UE més productives i capaces de competir en el mercat global. Atenció especial als països del Sud de la UE. Els països emergents han arribat per quedar-se.
  3. 3. Research Unit Governments and Markets EL GRAN DILEMA DE LA UE Protecció (tancament) versus Comerç Internacional (obertura) Resultats de les eleccions europees comportaran pressions proteccionistes: França, Dinamarca, Itàlia, Hongria, Grècia........També UK
  4. 4. Research Unit Governments and Markets A ESPANYA NO ES POT ESPERAR MASSA DE LA DEMANDA INTERNA El dèficit públic continua desbocat : Dèficit %PIB: 2008: -4,5% 2009: -11,1% 2010: -9,6% 2011: -9,6% 2012: -7,0% (10,6 si s’inclou la reestructuració bancària -3 a 4 % PIB) 2013: -6,6% (7,1) Des de 2009, la reducció del dèficit ha estat molt poc superior a 1 p.p. anual. El deute públic ha crescut des de 40,2% PIB a 2008 fins a 93,9% PIB a 2013 Deute privat, ben be dues vegades el PIB
  5. 5. Research Unit Governments and Markets SÓN NECESSÀRIES –I URGENTS- MOLTES REFORMES ESTRUCTURALS 1) Taxa d’atur > 25%, però un dels mercats de treball més disfuncionals d’Europa. Global Competitiveness Report # 115 (de 148) 2) Alguns problemes importants més: Malbaratament de la despesa governamental # 113 (de 148) Càrrega de les regulacions governamentals # 125 (de 148) 3) Però, la xarxa més extensa d’Alta Velocitat Ferroviària en el món (excepte la Xina, en termes absoluts) en servei, i TAMBÉ en construcció ….Però la demanda més baixa en el món (1/15 de Japó, 1/5 de França) ÉS IMPRESCINDIBLE POSAR ÈMFASI EN L’AUGMENT DE LA PRODUCTIVITAT
  6. 6. Research Unit Governments and Markets ESTRATEGIA UE El cas d’Espanya (Comissió UE, 30 de Maig de 2012): 1) La reestructuració de les finances públiques i la reducció del dèficit estructural (parcialment aplicada, reducció d’un punt per any) 2) Reestructuració del sistema financer (lent- molt lent) 3) Reforma del mercat laboral (només parcialment realitzada) 4) Educació i polítiques socials (no aplicada) 5) Polítiques estructurals per augmentar la productivitat: i.e. Abandonar despesa en infraestructures improductives. Eliminar monopolis legals (no aplicada) 6) Reestructuració i flexibilització administració pública (no aplicada)
  7. 7. Research Unit Governments and Markets Cushman & Wakefield European Cities Monitor 2011, Directius 501 empreses europees. 36 Ciutats BCN Qualitat de vida empleats 1 Autopromoció de la ciutat 2 Familiaritat de localització 3 Atractiu global 6 Disposició espai oficina 6 Transport metropolità 6 Valor espai d’oficina 11 Cost de personal 11 Qualitat mediambiental 12 Accés a personal qualificat 12 Enllaços transports externs 12 Clima creat pel govern 16 Llengües parlades 17 Facilitat d’accés a mercats 19 Qualitat telecomunicacions 20
  8. 8. Research Unit Governments and Markets TANCAR-SE VERSUS NAVEGAR

×