Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El procès creatiu: tens idees o en generes?

2,380 views

Published on

Published in: Business, Technology, Education
 • Be the first to comment

El procès creatiu: tens idees o en generes?

 1. 1. El procés creatiu:<br />“tens idees o en generes?”<br />Dimecres 28 d’octubre <br />
 2. 2. Creativitat. L’Origen de les Idees <br />Mirar les coses de manera diferent<br />LA CREATIVITAT<br />Les persones creatives fan coses totalment diferents al que fan les altres, van més enllà i traspassen els límits del que està aparentment “establert”<br />Mirar les coses de manera diferent és la única forma de trobar noves solucions, diferenciar-se i obtenir avantatgerespecte al mercat.<br />
 3. 3. Puc ser creatiu?<br />Persones iEmpresesCreatives<br />En el mercat global actual, tot pot ser copiat. L’únic que no pot ser copiat és la creativitat de les persones.<br />Les empreses innovadores és fan preguntes totalment diferents respecta a les altres empreses per aconseguir satisfer continuamentals seus clients.<br />Mirar les coses de manera diferent és la única forma de trobar noves solucions, diferenciar-se i obtenir avantatge respecte del mercat.<br />
 4. 4. Puc ser creatiu?<br />CREATIVITAT: SI,<br />però… d’on surten les idees?<br />
 5. 5. Com generar bones idees?<br />“La forma d’aconseguirbones idees, éstenirmoltes idees i seleccionar les que siguinbones”<br />Linus Pauling<br />Premi Nobel de Química 1954 <br />
 6. 6. Taller de Creativitat<br />Com generar bones idees?<br />Mètodes per desenvolupar la creativitat<br />1. INSPIRACIÓ<br />2. MÈTODES i TÈCNIQUES<br /><ul><li>Estimulen el pensament lateral,la recerca de noves idees al voltant d’un focus creatiu.
 7. 7. No es basa en aportacions. individuals esporàdiques si no en les de l’equip.
 8. 8. Precisade formació i entrenament.</li></li></ul><li>“La Creativitat és<br />un 1% d’inspiració i<br />un 99% de transpiració”.<br />Thomas Edisson<br />
 9. 9. Taller de Creativitat<br />Com generar bones idees?<br />1. CULTURA CREATIVA<br />Fases del procés creatiu <br />Fase 01.- FOCUS CREATIU. L’art de Preguntar<br /> La pregunta és la més creativa de les conductes humanes <br />Fase 02.- TÈCNIQUES CREATIVES. La Producció d’idees<br /> Necessitem idees, idees i idees <br />Fase 03.- TRADUCCIÓ. Registre i valoració<br /> Cal dotar a les idees de valor <br />2. PRODUCCIÓ IDEES<br />3. APLICACIÓ <br />
 10. 10. PAS. 01<br />No et saltis les preguntes…<br />
 11. 11. PAS. 02<br />Necesitem idees, idees, idees, moltes idees,<br />…<br />
 12. 12. Procés Creatiu: 2. Producció d’Idees<br />Com generar bones idees?<br />Tenim unes EINES!<br />“L’objectiu és el coneixement i l’aplicació dels mètodes itècniques de creativitat per augmentar en número, qualitat i valor les solucions aportades per les persones als reptes de l’empresa“<br />
 13. 13. Tècnica de les Analogíes<br />
 14. 14. ANALOGIES FORÇADES<br />En que consisteixen ?<br />Un tècnica senzilla per trencar el pensament lògic. Estimular el pensament lateral sense seguir el camí més lògic.<br />1.- Buscar les analogies “forçades” a partir d’una paraula / tema seleccionat d’una llista a l’atzar i el Focus Creatiu.<br />2.- Definir adjectius, característiques o atributs que identifiquin aquesta paraula.<br />3.- Buscar relacions “forçades” entre els seus atributs i el Focus Creatiu.<br />4.- L’objectiu es trobar noves connexions EUREKA.<br />
 15. 15. ANALOGIES FORÇADES<br />ANALOGIES FORÇADES<br />PARAULES A L’ATZAR: Piano, Mar, cabell, Sol, Ceba, Mosca, Telèfon, Barret, Fusta, Serp, Cadira, Fruita, Gelat, Castell, Illa, Cotxe, Elefant, Terra, Triangle, Endoll, Planxa, Microscopi, Llanterna, Anell, Ratolí, Martell, Formatge, …<br />TEMES A L’ATZAR: Astrologia, Teatre, Policia, Escultura, Futbol, Pop Art, Ioga, Dansa, Medicina, Salut, Informàtica, Budisme, Jardineria, Submarinisme, Ciència Ficció, Natura, …<br />En que és similar el nostre FOCUS CREATIU (PROBLEMA) i la paraula o el tema seleccionat a l’atzar ?<br />
 16. 16. ANALOGIES FORÇADES<br />Com es representa ?<br /><ul><li> Llistat d’adjectius que descriuen la paraula aleaoria, funcions, usos, materials, models, caracterísitiques, historia,....
 17. 17. Com més complexa sigui el Focus, mes en detall cal descriure la paraula o el tema seleccionats.
 18. 18. Que tenen en comú els adjectius en que hem descrit la paraula aleatoria i el Focus creatiu.
 19. 19. En que es poden assenmblar ? Es tracta de “forçar” l’analogia entre els 2 temes. </li></li></ul><li>Tècnica del SCAMPER<br />
 20. 20. SCAMPER<br />Es una llista de preguntes inventada per Alex Osborn, creador del Brainstorming,que estimulen la generació d’idees a partir d’una llista de preguntes que permet cubrir diferents enfocs que ens podrien passar per alt. <br />
 21. 21. SCAMPER<br />Consisteix en fer-se diferents preguntes ordenades segons cadascuna de les lletres de la paraula SCAMPER per forçar-se a pensar de diferents maneres al voltant del nostre FOCUS<br />zzzz<br />
 22. 22. SCAMPER<br />
 23. 23. PAS. 03<br />Traducció. Registre i valoració.<br />
 24. 24. Procés Creatiu: 3. Traducció<br />una bona idea no és una idea bona fins que no te nom i se li ha afegit una descripció<br />Contingut de les targetes.<br />Cal donar-li un enunciat a la proposta, fer-ne una descripció breu, un esquema, característiques principals, els punts que quedarien pendents de resoldre,....<br />Cada persona una idea...!!!<br />
 25. 25. Quines son les millors idees? <br />
 26. 26. Procés Creatiu: 3. Traducció<br />Comaconseguirbones idees?<br />“La forma d’aconseguirbones idees, éstenirmoltesidees iseleccionar les que siguinbones”<br />Linus Pauling<br />Premi Nobel de Química 1954 <br />
 27. 27. Procés Creatiu: 3. Traducció<br />una bona idea no és una idea bona fins que no s’ha valorat<br />Després de la captació d’idees, la fase de selecció d’idees és la més crítica per l’èxit. Cal establir una sistemàtica i determinar uns criteris de selecció.<br />Quins són els criterirs que cal tenir en conte i com valorar les diferents propostes ? Quina és la seva ponderació en funció dels objectius perseguits ?<br />
 28. 28. Tancament i Conclusions<br />Idees<br />X<br />Valor<br />=<br />Resultats<br />

×