Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sektor ng Agrikultura Bahaging Ginagampanan ng Agrikultura
Tuklasin <ul><li>Bakit ang Pilipinas ay tinawag na bansang agrikultural? </li></ul>
Agrikultura <ul><li>Ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim o h...
Mga Gawain sa Sektor ng Agrikultura Sektor ng Agrikultura MGA GAWAIN Pagmamanukan Pagsasaka Pangingisda Pagtotroso Paghah...
Tanong <ul><li>Alin sa mga gawain ng agrikultura ang may pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya? Bakit? </li></ul>
Pagsasaka <ul><li>Ang pagsasaka ay isang gawain na nakatuon sa pagtatanim ng iba’t-ibang uri ng halaman at pananim. Ang p...
KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA <ul><li>Pinagmumulan ng mga hilaw na materyal. </li></ul><ul><ul><li>Ang sektor na ito ay nags...
Ugnayan ng Agrikultura at Industriya Mga Hilaw na Materyal Suplayer Agrikultura Industriya Mga Yaring Produkto Konsyumer
KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA <ul><li>Tagabili ng mga produkto ng industriya. </li></ul><ul><ul><li>Kapag ang industriya ay ...
Kahalagahan ng Agrikultura <ul><li>Nagkakaloob ng hanapbuhay </li></ul><ul><ul><li>Maraming mamamayan ang nagkakaroon ng h...
Current Labor Statistics
Kahalagahan ng Agrikultura <ul><li>Pinanggagalingan ng Dolyar </li></ul><ul><ul><li>Ang mga produktong agrikultural ay gin...
Pahalagahan <ul><li>Suriin ang mga gawain sa ibaba. Isa-isahin ang mga dapat linangin at di dapat linangin. </li></ul><ul>...
<ul><ul><ul><ul><ul><li>Katapusan ng Aralin </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sunod na aralin: Ang Kal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sektor ng agrikultura

199,361 views

Published on

notify me if you want to download

Published in: Education, News & Politics

Sektor ng agrikultura

 1. 1. Sektor ng Agrikultura Bahaging Ginagampanan ng Agrikultura
 2. 2. Tuklasin <ul><li>Bakit ang Pilipinas ay tinawag na bansang agrikultural? </li></ul>
 3. 3. Agrikultura <ul><li>Ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim o halaman. Ito ay may kaugnayan sa lahat ng gawain na sangkot ang mga hayop at halaman. </li></ul>
 4. 4. Mga Gawain sa Sektor ng Agrikultura Sektor ng Agrikultura MGA GAWAIN Pagmamanukan Pagsasaka Pangingisda Pagtotroso Paghahayupan
 5. 5. Tanong <ul><li>Alin sa mga gawain ng agrikultura ang may pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya? Bakit? </li></ul>
 6. 6. Pagsasaka <ul><li>Ang pagsasaka ay isang gawain na nakatuon sa pagtatanim ng iba’t-ibang uri ng halaman at pananim. Ang pangunahing pagkain sa ating bansa tulad ng bigas ay nagmumula sa gawaing ito. </li></ul>
 7. 7. KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA <ul><li>Pinagmumulan ng mga hilaw na materyal. </li></ul><ul><ul><li>Ang sektor na ito ay nagsisilbing tagasuplay ng mga hilaw na materyal na kailangan ng industriya. Mahalaga ang mga materyal na ito upang maisakatuparan ng sektor ng industriya ang kanyang mga gampanin. </li></ul></ul>
 8. 8. Ugnayan ng Agrikultura at Industriya Mga Hilaw na Materyal Suplayer Agrikultura Industriya Mga Yaring Produkto Konsyumer
 9. 9. KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA <ul><li>Tagabili ng mga produkto ng industriya. </li></ul><ul><ul><li>Kapag ang industriya ay nasuplayan ng mga hilaw na materyal, ito ang ginagamit nila sa paglikha ng mga yaring produkto na siyang bibilhin ng agrikultura. Anumang kitain ng agrikultura sa pagtutustos ng hilaw na materyal ay ipinambibili nila ng mga yaring produkto ng industriya. </li></ul></ul>
 10. 10. Kahalagahan ng Agrikultura <ul><li>Nagkakaloob ng hanapbuhay </li></ul><ul><ul><li>Maraming mamamayan ang nagkakaroon ng hanapbuhay sa tulong ng mga gawain ng agrikultura. </li></ul></ul>
 11. 11. Current Labor Statistics
 12. 12. Kahalagahan ng Agrikultura <ul><li>Pinanggagalingan ng Dolyar </li></ul><ul><ul><li>Ang mga produktong agrikultural ay ginagamit na panluwas na produkto. Maraming dolyar ang papasok na magagamit naman na pambili ng materyales at makinarya na kailangan ng bansa. </li></ul></ul>
 13. 13. Pahalagahan <ul><li>Suriin ang mga gawain sa ibaba. Isa-isahin ang mga dapat linangin at di dapat linangin. </li></ul><ul><ul><li>Mga Gawain: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paggamit ng labis na pestisidyo sa pananim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crop Rotation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagtuklas ng bagong pamamaraan sa pagtatanim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagsingil sa magsasaka sa mga pantubig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpuputol ng mga batang punongkahoy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagluluwas ng hilaw na materyal sa ibang bansa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagkatay at pagbibili ng mga hayop na maysakit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagbili ng bagong kagamitan sa pagsasaka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagtatalaga ng kursong agrikultural sa kurikulum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagpaparami ng mga export products </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Katapusan ng Aralin </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sunod na aralin: Ang Kalagayan ng Agrikultura ng Bansa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Prepared by : Mark Joseph G. Hao (Field Study 3) </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×