Trets geogràfics d'Espanya (2) La diversitat cultural i l'organització territorial

5,332 views

Published on

Geografia d'Espanya. La Història, diversitat cultural i l'actual organització territorial de l'Estat

Published in: Education, Travel, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trets geogràfics d'Espanya (2) La diversitat cultural i l'organització territorial

 1. 1. Geografia d’EspanyaGeografia d’Espanya ELS TRETSELS TRETS GEOGRÀFICSGEOGRÀFICS ESSENCIALS (2)ESSENCIALS (2) La diversitatLa diversitat cultural icultural i l’organitzaciól’organització del territoridel territori Empar Gallego, professora de Geografia i Història http://iacare.blogspot.com.es/
 2. 2. extensió localització i situació configuració peninsular la Història Els factors de la diversitatEls factors de la diversitat
 3. 3. La Història i la diversitat històrico-La Història i la diversitat històrico- culturalcultural A la diversitat del paisatge s’uneix la diversitat cultural d’arrels remotes. Aquesta diversitat, en l’actualitat està reflexada políticament en la Constitució de 1978 amb l’establiment de l’Estat de les Autonomies, resultat d’un llarg procés històric País Basc
 4. 4. cultures ibèriques pre-romanes La Història i la diversitat històrico-La Història i la diversitat històrico- culturalcultural La situació de la Península Ibèrica en l’extrem occidental de la Mediterrània i el caràcter de territori-pont entre Àfrica i Europa ha convertit a Espanya en un encreuament de civilitzacions...
 5. 5. La Història i la diversitat històrico-culturalLa Història i la diversitat històrico-cultural pobles de la Mediterrània: tartessos, celtes, fenicis, grecs. Primer mileni a.C.
 6. 6. La romanitzacióLa romanització divisió provincial de la Hispània romana en el Baix Imperi (segle IV) Dels pobles de l’época Antiga que arribaren a la Península, Roma ha estat la de major influència. El procés de romanització entés com la incorporació de la llengua, cultura, costums, economia romana, s’inicià al segle III a C.
 7. 7. La península durant l’Edat MitjanaLa península durant l’Edat Mitjana Aportació cultural d’Europa (pobles germànics) i d’Àfrica (àrabs) Hispània visigòtica al segle VIII. Els visigots crearen el primer regne peninsular Al-Andalus. Segles VIII al XVI
 8. 8. Formació del regnes cristians i l’organitzacióFormació del regnes cristians i l’organització territorial durant L’Edat Mitjanaterritorial durant L’Edat Mitjana El model territorial actual d’ Espanya en Comunitats Autònomes té les seues arrels en la formació dels regnes cristians durant l’Edat Mitjana El nucli asturià donà origen als regnes de Lleó, Castella i Portugal El nucli navarrés donà origen al regne de Navarra El nucli aragonés originà el regne d’Aragó El nucli català que donà origen als comtats catalans Evolució de les fronteres del segle XI al XV
 9. 9. Els estats hispànics a finals del segle XVEls estats hispànics a finals del segle XV
 10. 10. L’Edad Moderna: la monarquia dels ReisL’Edad Moderna: la monarquia dels Reis Catòlics i el model federal dels regnesCatòlics i el model federal dels regnes La unió dinàstica d’Isabel de Castella i Ferran d’Aragó va mantenir la independència de les dues Corones, amb les duanes, moneda, sistema fiscal i institucions de govern pròpies dels regnes. Aquesta organització político- administrativa dels regnes hispànics de caràcter federal, va permanéixer durant els segles XVI i XVII sota la dinastia dels Austries
 11. 11. L’Edat Moderna: l’absolutisme i elL’Edat Moderna: l’absolutisme i el centralisme borbòniccentralisme borbònic organització territorial al segle XVIII Felip V penjat al revés al Museu Municipal de Xàtiva Amb la dinastia dels Borbons i els Decrets de Nova Planta (1707- 1711) s’aboleixen les institucions de govern dels regnes de la Corona d’Aragó i s’inicia un procés de centralització i uniformització política i administrativa, pròpia de les monarquies absolutes
 12. 12. L’Edat Contemporània. La RevolucióL’Edat Contemporània. La Revolució Liberal i el centralismeLiberal i el centralisme La divisió provincial de Javier de Burgos de 1833, basada en criteris topogràfics i d’extensió i població homogènia. Aquesta divisió s’ha mantés pràcticament sense canvis fins l’actualitat. La Revolució Liberal durant el primer terç del segle XIX, posà final al sistema polític de l’Antic Règim. El nou Estat liberal pretén establir un model centralista, uniformitzador i unitari. La divisió provincial aplica aquest model polític. Les províncies haurien de ser el mitjà de control i per racionalitzar i millorar l’eficàcia de l’administració de l’Estat. Cada província tenia un representant del govern.
 13. 13. L’Edat Contemporània. La II República iL’Edat Contemporània. La II República i l’Estat Regional (1931-1939)l’Estat Regional (1931-1939) En el darrer terç del segle XIX, els moviments polítics i culturals nacionalistes qüestionen l’Estat centralista. La Constitució de la II República de 1931 establí un model territorial que contemplava l’autonomia política de les regions. S’aproven els Estatuts de Catalunya i del País Basc. Els projectes autonomistes en marxa d’altres regions queden truncats amb l’alçament militar i la Guerra Civil Estatuts de Catalunya i del País Basc de la II República
 14. 14. La Dictadura franquista (1939-1975)La Dictadura franquista (1939-1975) Divisió provincial del franquisme La Dictadura franquista ignorà la realitat regional i practicà un exaltat nacionalisme espanyol, unitarista i excloent. L’estat dictatorial, unitari i centralista, reprimí durament qualsevol forma de nacionalisme i regionalisme i l’ús de llengües pròpies distintes del castellà.
 15. 15. L’Estat democràtic i l’organitzacióL’Estat democràtic i l’organització territorial en Comunitats Autònomesterritorial en Comunitats Autònomes Amb la mort de Franco (1975) s’inicia el procés de transició política de la dictadura a la democracia que culmina amb l’aprovació de la Constitució el 1978. La Constitució defineix Espanya com un estat social i democràtic de dret, i la forma de govern és la monarquia parlamentària. Sistema polític d’Espanya
 16. 16. L’Estat democràtic i l’organitzacióL’Estat democràtic i l’organització territorial en Comunitats Autònomesterritorial en Comunitats Autònomes L’Estat Autonòmic La Constitució estableix un Estat unitari i descentralitzat i garanteix el dret a l’autonomia i l’autogovern de les nacionalitats històriques i regions que integren la nació. Així, les demandes nacionalistes i les aspiracions autonomistes dels territoris queden reconegudes en la Constitució. País Basc
 17. 17. L’Estat democràtic i l’organitzacióL’Estat democràtic i l’organització territorial en Comunitats Autònomesterritorial en Comunitats Autònomes L’Estat Autonòmic reconeix la diversitat regional i cultural d’Espanya. Amb aquest reconeixement públic, queda resolt, per ara, un problema històric com és l’acceptació de la plurinacionalitat, l’existència de cultures diferenciades dintre del territori espanyol L’Estat Autonòmic actual és el resultat d’un complicat i conflictiu consens polític i parlamentari
 18. 18. L’actual organitzacio territorial deL’actual organitzacio territorial de l’Estatl’Estat Títol VIII. De l'organització territorial de l'Estat CAPÍTOL I. Principis generals Article 137 L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius. Article 138 1. L'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució i vetllarà per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atendrà assenyaladament les circumstàncies del fet insular. 2. Les diferències entre els Estatuts de les diverses Comunitats Autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials. Article 139 1. Tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions en qualsevol part del territori de l'Estat. 2. Cap autoritat no podrà adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i l'establiment de les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol.
 19. 19. Article 143. En l’exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article 2 de la Constitució, les províncies limítrofes amb característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies amb entitat regional històrica, podran accedir a l’autogovern i constituïr-se en Comunitats Autònomes... L’accés a l’autonomia es realitzà mitjançant l’article 151 de la Constitució –via ràpida- per a les comunitats denominades històriques, i l’article 143 – accés més llarg- per a la resta de comunitats. L’actual organitzacio territorial deL’actual organitzacio territorial de l’Estatl’Estat
 20. 20. ESTATUT D’ AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Títol Preliminar Artícle 1.1. El poble valencià, històricament organitzat com Regne de València, es constitueix en Comunitat Autònoma, dins de la indisoluble unitat de la nació espanyola, com expressió de la seua identitat històrica i en l’ exercici del dret d’ autogovern que la Constitució reconeix a tota nacionalitat. L’actual organitzacio territorial deL’actual organitzacio territorial de l’Estatl’Estat
 21. 21. La configuració definitva de les Comunitats Autònomes recull en gran mesura l’ organització històrica existent en l’Edat Moderna, fonamentant-se en els regnes medievals Catalunya, País Basc, Galícia, Navarra, Andalucia, Aragó, País Valencià, Balears, Astúries… En el cas d’altres comunitats s’utilitzaren criteris geogràfics: Cantàbria, La Rioja… Especial dificultat presentà el disseny autonòmic de la gran unitat històrica castellana, i s’utilitzaren criteris històrics, geogràfics o polítics (Madrid) Els criteris L’actual organitzacio territorial deL’actual organitzacio territorial de l’Estat. Els criterisl’Estat. Els criteris

×