Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La població espanyola (5). Piràmides

19,735 views

Published on

Piràmides de població. Anàlisi i comentari

 • Be the first to comment

La població espanyola (5). Piràmides

 1. 1. LES PIRÀMIDES DE POBLACIÓ Empar Gallego. Professora d’ Història i Geografia. https://iacare.blogspot.com/
 2. 2. LES PIRÀMIDES PERMETEN L’ ESTUDI DE L’ ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓPER EDAT I SEXE Piràmide de 2003 Font INE
 3. 3. Primer:Què és És un histograma  Representa la població per edat i sexe.  També es poden representar grups socials, població activa, atur…
 4. 4. Font www.eumed.net EUMEDNET Enciclopedia y Biblioteca Virtual  Permet conèixer l’estructura per edat i sexe i els fets històrics que han tingut repercusions demogràfiques en un moment donat a través dels entrants i ixents
 5. 5. Cóm s’elabora  Ordenades: en l’eix vertical se situen els grups d’edat (normalment de 5 en 5 anys)  Abcises esquerra: Homes  Abcises dreta: Dones  Sobre les abcises se superposen les barres rectangulars (o cohort) que representa la quantitat de persones del grup d’edat (en xifres absolutes o percentatges); el resultat és una figura piramidal.  El gràfic es pot completar indicant els anys del naixement de cada grup d’edat (cohort), en sentit invers.
 6. 6. Població vella Població adulta Població jove  La piràmide permet identificar els tres grups d’edat bàsics, assenyalant amb una clau o colors dintints
 7. 7. També s’utilitzen per representar la immigració
 8. 8. El perfil Triangular, campaniforme, d’urna  El seu dinamisme permet advertir l’evolució i previndre en certa mesura el futur. Segon: la interpretació
 9. 9. Perfil triangular, població expansiva  Predomini de població jove, representada per una piràmide de base ampla per l’elevada natalitat. El cim és afilat que revela els pocs efectius d’ancians i la baixa esperança de vida.
 10. 10. Perfil campaniforme, població estacionària  Nombrosa població adulta i base més reduïda, amb una natalitat en disminució. El cim comença a ser ample, degut a la disminució de la mortalitat. Espanya,1975
 11. 11. Perfil d’urna, població decreixent  Base estreta signe d’una natalitat baixa, i abombament en els grups d’edat adulta. El cim és ample per l’alta esperança de vida. A l’ haver menys proporció de jovens, es produeix un progressiu envelliment.
 12. 12. España, 2006 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 +`de85 Va r on e s T a ntos por mi l Mu je r e s Españoles Ext ranjeros Piràmide de població d’Espanya, 2006
 13. 13. Tercer: anàlisi i comentari 1r Morfologia: la forma de la piràmide en el seu conjunt atenent el perfil (cim, centre, base) 2n Anàlisi ordenat dels grups d’edat començant pels més elevats per explicar cronològicament els fets demogràfics (causes i efectes demogràfics)  significat dels entrants  significat dels abombaments 3r Projecció de futur: els escalons inferiors són indicadors de l’evolució de la població futura (si no es produeixen canvis en la tendència de la natalitat, mortalitat o altres variables)  Significat d’un escalonament progressiu o escalonament regressiu  Previsió de problemes i necessitats...
 14. 14. Veiem l’anàlisi de piràmides de dos ciutats d’ Espanya de la pàgina web de l’ IES El Portillo en http://geopress.educa.aragon.es/Demografia_3/R
 15. 15. Projecció de futur

×