Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esquemes INDÚSTRIA i ENERGIA. ESO (un recurs d'aulapt)

6,293 views

Published on

esquemes bàsics sobre la indústria i els tipus d'energia

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Esquemes INDÚSTRIA i ENERGIA. ESO (un recurs d'aulapt)

  1. 1. INDÚSTRIA I ENERGIA
  2. 2. La indústria és el conjunt d’activitats que transforma les matèries primeres en productes elaborats i semielaborats INDÚSTRIA Productes elaborats Productes semielaborats dirigits al consum per a altres indústries
  3. 3. Les matèries primeres són els recursos de la natura que s’ usen en la indústria per a l’ elaboració de productes. MATÈRIES PRIMERES ORIGEN ANIMAL ORIGEN VEGETAL ORIGEN MINERAL
  4. 4. Les fonts de energia són recursos naturals que es transformen per a obtenir energia . FONTS D’ ENERGIA TRADICIONALS no renovables ALTERNATIVES renovables Carbó Petroli Gas natural Urani Solar Eòlica Geotèrmica (Aigua )
  5. 5. ENERGIES TRADICIONALS <ul><li>Carbó </li></ul><ul><li>Petroli </li></ul>
  6. 6. ENERGIES ALTERNATIVES <ul><li>Energia eòlica </li></ul><ul><li>Energia solar </li></ul>
  7. 7. L’ empresa és la unitat bàsica de l’activitat industrial. EMPRESA tamany Organit- zació capital xicotetes empreses mitjanes empreses grans empreses societat limitada societat anònima públic privat

×