Successfully reported this slideshow.

Bab 8 islam hadhari&he

6,565 views

Published on

Bab 8 islam hadhari&he

 1. 1. ISLAM HADHARI DAN HUBUNGAN ETNIK
 2. 2. TAKRIF <ul><li>“ Hadhari ” diterjemahkan sebagai kemajuan peradaban. Mengikut pemikir al-Jaza’ir iaitu Malik Bennabi cenderung menggunakan istilah “ hadharah” yang dianggap hampir kepada maksud keseimbangan kemajuan antara aspek material dengan spiritual. Justeru itu Islam Hadhari ditakrifkan sebagai Islam yang mempunyai sifat-sifat kemajuan peradaban dan ketamadunan yang tinggi. Dalam erti kata yang lain, Islam itu menekankan nilai-nilai positif; keadilan, keamanan, berkasih sayang selaras dengan makna hadhari. </li></ul>
 3. 3. Pendekatan Islam Hadhari <ul><li>Islam Hadhari adalah merupakan suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh, berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam. </li></ul>
 4. 4. PRINSIP ISLAM HADHARI <ul><li>  </li></ul><ul><li>i.        Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi </li></ul><ul><li>ii.       Kerajaan yang adil dan beramanah </li></ul><ul><li>iii.      Rakyat yang berjiwa merdeka </li></ul><ul><li>iv.      Penguasaaan ilmu pengetahuan </li></ul><ul><li>v.        Pembangunan ekon seimbang dan komprehensif </li></ul><ul><li>vi.       Kehidupan berkualiti </li></ul><ul><li>vii.     Pembelaan hak kumpulan minority dan wanita </li></ul><ul><li>viii.    Keutuhan budaya dan moral </li></ul><ul><li>ix.      Pemeliharaan alam semulajadi </li></ul><ul><li>x.       Kekuatan pertahanan. </li></ul>
 5. 5. MATLAMAT ISLAM HADHARI <ul><li>Matlamat utama pembentukan masyarakat Hadhari ialah untuk membangunkan warga Malaysia menurut acuan kita sendiri, yang berasaskan masyarakat cemerlang, gemilang dan terbilang dgn tujuan menitikberatkan perkara berikut : </li></ul>
 6. 6. Samb… <ul><li>i.   Menjaga, memartabat dan memperkasa agama; </li></ul><ul><li>ii.    Menjaga, memartabat dan memperkasa akal; </li></ul><ul><li>iii. Menjaga, memartabat dan memperkasa nyawa; </li></ul><ul><li>iv.Menjaga, memartabat dan memperkasa keturunan; </li></ul><ul><li>v.   Menjaga, memartabat dan memperkasa harta. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS ISLAM HADHARI   <ul><li>1. BERKENAL-KENALAN </li></ul><ul><li>2. FAHAM-MEMAHAMI </li></ul><ul><li>3. BEKERJASAMA </li></ul><ul><li>4. PERSAUDARAAN </li></ul><ul><li>5. BERKASIH SAYANG </li></ul><ul><li>6. JAMIN MENJAMIN </li></ul><ul><li>7. TAKAFUL </li></ul>
 8. 8. BERKENAL-KENALAN <ul><li>Manusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan aman dan sejahtera, bukan untuk bermusuh-musuhan. Bermusuhan antara satu dengan lain tidak akan mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. </li></ul>
 9. 9. FAHAM MEMAHAMI <ul><li>Masyarakat pelbagai etnik amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yg boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan. </li></ul>
 10. 10. SALING BEKERJASAMA <ul><li>Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama. </li></ul>
 11. 11. PERSAUDARAAN <ul><li>Pendekatan Islam Hadhari menganjurkan konsep hidup bersandarkan kepada persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. Hal ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. </li></ul>
 12. 12. BERKASIH SAYANG <ul><li>Berkasih sayang merupakan salah satu sifat kemanusian yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap individu anggota masyarakat </li></ul><ul><li>Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci dan dengki mendengki antara satu sama lain. </li></ul>
 13. 13. JAMIN MENJAMIN <ul><li>Rukun kehidupan bermasyarakat juga ialah saling bersedia untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. Keadaan ini melahirkan rasa tanggungjawab dalam diri setiap anggota masyarakat untuk membantu ahli masyarakat yang lain ketika mereka menghadapi kesusahan atau memerlukan pertolongan. </li></ul>
 14. 14. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT HADHARI <ul><li>Kemesraan komunikasi </li></ul><ul><li>Budaya ziarah menziarah </li></ul><ul><li>Mengambil berat </li></ul><ul><li>Hormat menghormati </li></ul><ul><li>Konsep kejiranan </li></ul>
 15. 15. KEJIRANAN DAN HUB.ETNIK <ul><li>KONSEP JIRAN : </li></ul><ul><li>Mengikut Kamus Dewan, definisi jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau tetangga. Ditinjau dari sudut Islam Hadhari dalam konteks hubungan etnik, jiran itu ialah orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda”. </li></ul>
 16. 16. HUBUNGAN SOSIAL <ul><li>Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui berikut: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>i.        Hubungan menerusi tempat kerja </li></ul><ul><li>ii.      Hubungan menerusi institusi. </li></ul><ul><li>iii.     Hubungan menerusi adat istiadat </li></ul><ul><li>iv.     Hubungan menerusi aktiviti politik </li></ul><ul><li>v.      Hubungan menerusi aktiviti kebajikan </li></ul><ul><li>vi.     Hubungan menerusi aktiviti sosial </li></ul><ul><li>vii.   Hubungan menerusi aktiviti rekreasi </li></ul>
 17. 17. PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN <ul><li>Mengikut Jabatan Perpaduan Negara, semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut: </li></ul><ul><li>i. Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan </li></ul><ul><li>atau tempat tinggal </li></ul><ul><li>ii.   Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-menolong </li></ul><ul><li>antara jiran tetangga. </li></ul><ul><li>iii.   Penduduk menganggap mereka sebagai satu masyarakat. </li></ul><ul><li>iv. Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan </li></ul><ul><li>keamanan dalam kawasan sejiran mereka. </li></ul><ul><li>v.   Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan </li></ul><ul><li>bagi faedah bersama. </li></ul>
 18. 18. TOLERANSI ISLAM DLM PERGAULAN DGN BUKAN ISLAM <ul><li>Percampuran dan layanan yg baik. </li></ul><ul><li>Menjaga hak-hak jiran </li></ul><ul><li>Kebajikan dan keadilan </li></ul><ul><li>Nafkah kpd saudara dan jiran </li></ul><ul><li>Hubungan silaturahim </li></ul><ul><li>Adab perbahasan </li></ul><ul><li>Ziarah ketika sakit atau kematian. </li></ul>
 19. 19. KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUB ETNIK <ul><li>Fitrah kemanusiaan </li></ul><ul><li>Tuntutan keagamaan </li></ul><ul><li>Memenuhi keperluan hidup </li></ul><ul><li>Elak dari bergantung dgn kuasa luar. </li></ul>
 20. 20. PENYATUAN MASYARAKAT MELALUI PIAGAM MADINAH <ul><li>Beberapa fasal dalam Piagam Madinah yang berkaitan hak dan tanggungjawab rakyat terhadap negara, membuktikan bahawa Negara Islam Madinah yang diasaskan Rasulullah SAW menerima pelbagai etnik. </li></ul>
 21. 21. Samb… <ul><li>i.    Bahawa kaum Yahudi daripada bani Auf adalah satu umat bersama orang mukmin, mereka bebas dengan agama mereka dan orang-orang Islam dengan agama mereka, begitu juga dengan orang-orang yang bersekutu dengan mereka, termasuk diri mereka sendiri. </li></ul><ul><li>ii.   Bahawa orang Yahudi hendaklah membiayai Negara sama seperti orang Islam. </li></ul><ul><li>iii.     Maka hendaklah mereka sama-sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai piagam ini. </li></ul><ul><li>iv.    Maka hendaklah mereka saling nasihat menasihati, membuat kebajikan dan bukan membuat dosa. </li></ul><ul><li>v.       Sesiapa sahaja tidak boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 22. 22. samb… <ul><li>vi.    Pertolongan hendaklah diberi kepada orang-orang yang kena zalim. </li></ul><ul><li>vii. Bahawa orang Yahudi hendaklah bersepakat dengan orang mukmin selama mana mereka tidak berada dalam keadaan perang. </li></ul><ul><li>viii. Bahawa kota Yathrib adalah terpelihara sepenuhnya; tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini. </li></ul><ul><li>ix.    Bahawa apa jua kemungkaran (bunuh) atau pertelingkahan sesama peserta piagam ini, sekiranya dikhuatiri membawa kepada bencana, hendaklah dirujuk kepada hukum Allah dan penyelesaian oleh Muhammad Rasulullah SAW. </li></ul><ul><li>x.      Bahawa tidak boleh diberi perlindungan kepada orang Quraisy (musuh) dan kepada orang-orang yang membantu. </li></ul><ul><li>xi.     Bahawa hendaklah ada perjanjian pertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang mencerobohnya. Setiap pihak berkewajipan mengambil bahagian untuk mewujudkan kedamaian. </li></ul><ul><li>xii.    Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim dan bersalah. </li></ul>
 23. 23. LANGKAH2 YANG DI AMBIL UNTUK MENYATUKAN MASYARAKAT PELBAGAI ETNIK DI MADINAH <ul><li>Pembentukan Ummah </li></ul><ul><li>Penyatuan Masyarakat Madinah: </li></ul><ul><li>Membina masjid </li></ul><ul><li>Menyatukan orang Ansar dan Muhajirin. </li></ul><ul><li>Perjanjian dengan bukan Islam </li></ul><ul><li>Penyusunan masyarakat Madinah </li></ul>
 24. 24. Islam Hadhari Dan Hubungan Etnik Pengalaman Di Malaysia <ul><li>Kesepakatan tiga etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa. Begitu juga dasar pengagihan kekayaan, pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang, amalan demokrasi serta kontraks sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia. </li></ul>
 25. 25. Samb… <ul><li>Konsep perkongsian kuasa, pengagihan pendapatan negara secara adil, peluang pendidikan yang sama di antara kaum, kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara, perlindungan terhadap kaum minoriti dan terkini Islam Hadhari serta dasar-dasar yang lain, telah dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di negara kita. Elemen tersebut merupakan dasar yang selari dan sesuai dengan pendekatan Islam Hadhari. </li></ul>
 26. 26. Sekian…. Semoga kita tidak akan berjumpa lagi semester depan…

×