Alban bijig hereg stan

23,704 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
685
Comments
2
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ]]
 • Alban bijig hereg stan

  1. 1. НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАРБАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЧДАД ЗОРИУЛСАН ХИЧЭЭЛ 2012 ОН
  2. 2. ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГХӨТЛӨЛТИЙН ЗААВАР БОЛОН БАРИМТ БИЧГИЙНСТАНДАРТЫН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД
  3. 3. ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВРЫГ МӨРДҮҮЛЖ ХЭРЭГЛЭХИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛАлбан бичгийн агуулга бүтэц, хэв загварыгижилтгэх,Баримт бичигтэй ажиллах ажлын арга хэлбэрийгболовсронгуй болгох,Албан хэрэгт хөтлөгдөж буй баримт бичгийн эмхцэгц, хадгалалт ашиглалтыг сайжруулах,Төрийн албан хаагчдын албан бичигболовсруулалтын түвшинг дээшлүүлэх,
  4. 4.  Баримт бичгийг цахим хэлбэрээр боловсруулах, мэдээллийг хадгалах, эрж хайх, солилцох нөхцлийг бүрдүүлэх Удирдлагынүйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай, үр нөлөөтэй болгох Баримтбичгийг хуурамчаар үйлдэж ашиглахаас сэргийлэх Баримтбичиг зохиож хөтлөх бүх нийтийн соѐлыг хэвшүүлэх
  5. 5. Байгууллагын нийт албан хаагчид албан хэрэг хөтлөлттэй холбоотой журмыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Баримт бичигтэй Удирдлагын үйл ажиллах ажлыг ажиллагааг зохион баримтжуулах байгуулах дэг, горимАлбан бичиг Өөрийн үйл баримтыг ажиллагааны Ашиглах эмхлэн явцад үүссэн бүрдүүлэх баримтыг хадгалах
  6. 6. Цаасан суурьтай Баримт бичиг гэж Цахим ямар нэг Гэрэл баримт материаллаг зураг тээгчид/CD, Диск агуулагдсан /позитив, гэх мэт/ баримтжуулсан нeгатив/ мэдээлэл юм. Зураг төсөл, техни кийн
  7. 7. БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР ТӨРӨЛ29 НЭР ТӨРЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ ҮҮСДЭГ.  Захирамжлалын 7  Зохион байгуулалтын 15  Мэдээлэл, лавлагааны 7
  8. 8. ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ: Байгууллага, албан тушаалтнаас хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд удирдлагын үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор батлан гаргасан баримт бичгийг хэлнэ. Захирамжлалын баримт бичиг нь дагаж мөрдөх, заавал биелүүлэх шинжийг өөртөө агуулна.
  9. 9. Тушаал Зарлиг Албан шаардлага Захирамж- лалын АлбанЗахирамж баримт бичиг даалгавар Шийдвэр Тогтоол
  10. 10. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ: Байгууллага, албан тушаалтнаас үйлажиллагааны тодорхой зорилтыгхэрэгжүүлэх, бусад байгууллагатайхарилцах явцад үүсч, хөтлөгдөж буйбаримт бичгийг хэлнэ. Зохион байгуулалтын баримт бичиг ньбайгууллагын үйл ажиллагааны хэмхэмжээг тогтоох, зохицуулах, журамлахшинжийг өөртөө агуулна.
  11. 11. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ БАРИМТ БИЧИГ: Мэдээлэл лавлагааны зорилгоорбэлтгэсэн, байгууллага, иргэдийн үйлажиллагааны тухай тодорхоймэдээ, мэдээлэл агуулсан баримтбичгийг хэлнэ. Мэдээлэл лавлагааны баримт бичигнь байгууллага, иргэдэд мэдээллийгшуурхай хүргэх зорилгыг агуулна.
  12. 12. БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ Баримт бичиг зохиожбүрдүүлэх, тэдгээрийг хуулийнхүчинтэй болгоход зайлшгүйшаардлагатай, хуультогтоомж, стандартаартогтоосон мэдээллийнэлементийг хэлнэ.
  13. 13. БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛҮҮД -2701. Төрийн сүлд, соѐмбо 14. Тэргүү02. Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг 15. Бичвэр 16. Хавсралтын тухай тэмдэглэл03. Байгууллагын нэр 17. Бичгийн хувийг илгээсэн04. Баримт бичгийн нэр тухай тэмдэглэл05. Байгууллагын хаяг 18. Гарын үсэг 19. Тамга, тэмдэг06. Улсын бүртгэлийн дугаар 20. Баталсан тэмдэглэл07. Огноо 21. Зөвшөөрсөн тэмдэглэл08. Баримт бичгийн бүртгэлийн 22.Санал өгсөн тухай тэмдэглэл дугаар 23. Хуулбар үнэн болох тухай09. Баримт бичиг үйлдсэн газрын тэмдэглэл нэр 24. Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл10. Хариутай бичгийн огноо, 25. Шийдвэрлэсэн баримт дугаарын тэмдэглэл бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан11. Баримт бичгийн нууцлалын тухай тухай тэмдэглэл тэмдэглэл 26. Баримт бичгийг байгууллагад12. Харилцагч байгууллагын нэр, хүлээн авсан тухай тэмдэглэл хаяг 27. Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл13. Удирдлагын заалт
  14. 14. ...-ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ГЭДЭГ НЬ:СТАНДАРТЫН БИЧГИЙН ЦААСАН ДЭЭР БАРИМТ БИЧИГТ БАЙХ ЗАРИМ БҮРДЛҮҮДИЙГ УРЬДЧИЛАН ТОГТООСОН БАЙРЛАЛД ХЭВЛЭЛИЙН АРГААР БУУЛГАСНЫГ ХЭЛНЭ. /ТАМГА, ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСХИЙЛГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ. МУЗГ-ЫН 2001 ОНЫ 41 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫГ ҮЗЭЭРЭЙ/
  15. 15. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАРЦаасны хэмжээ А4, А5Дээд захаас 20 мм-ээс доошгүйДоод захаас 20 мм-ээс доошгүйЗүүн захаас 30 ммБаруун захаас 15 мм-ээс доошгүй
  16. 16. ЦААСНЫ ҮНДСЭН ТОХИРГОО
  17. 17. Баримт бичгийн огноо Захирамжлалын баримт бичигт: 2010 оны 03 сарын 25 өдөрГэрээ, санхүү, хяналт шалгалтын холбогдолтой баримт бичигт: 2010 оны 03 дугаар сарын 25 Албан бичгийн огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар дараах байдлаар гараар бичнэ. 2010.03.05 1-9 ХҮРТЭЛ ТООГ 2 ОРОНТОЙ ТООГООР БИЧНЭ.
  18. 18. БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР Албан бичгийн бүртгэлийн дугаар нь зохион байгуулалтын нэгжийн индекс, бүртгэлийн дугаараас бүрдэнэ. №02/106 Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж нь индексжээгүй тохиолдолд зөвхөн бүртгэлийн дугаарыг бичнэ. №106 Зарим нэр төрлийн захирамжлалын баримт бичгийн бүртгэлийн дугаарыг дараах байдлаар бичнэ. Дугаар А/103 Дугаар Б/58 Хамтарсан Захирамжлалын баримт бичигт -Дугаар А-15/А-63 Албан бичигт - №106/151
  19. 19. ХАРИЛЦАГЧИЙН НЭР, ХАЯГ Албан бичгийг байгууллага, түүний зохион байгуулалтын нэгж, албан тушаалтан болон хувь хүмүүсийн нэр дээр хаяглаж явуулна. Албан бичгийг байгууллагад хаяглахдаа түүний албан ѐсны нэрийг бүтнээр бичнэ..
  20. 20.  Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, хэд хэдэн байгууллагад нэг утгатай албан бичгийг илгээхдээ байгууллагын нэрийг ерөнхий байдлаар бичиж болно. Жишээ нь: АЙМГУУДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ Хэрэв албан бичгийг 4-өөс дээш байгууллагад илгээх бол явуулах бичиг бүрт зөвхөн тухайн харилцагчийн нэрийг бичнэ. Тэдгээр байгууллагын нэрсийн жагсаалтыг тусад нь үйлдэж, үлдэх хувьд хавсаргана.
  21. 21. БАТАЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ Баримт бичгийг албан тушаалтан баталж байгаабол баталсан тухай тэмдэглэлийг баримт бичгийнэхний хуудасны баруун дээд өнцөгт том үсгээр бичнэ. “БАТЛАВ” бүрдэлд албан тушаал, гарын үсэг,гарын үсгийн тайлал, огноо орно. БАТЛАВ НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН ДАРГА С.ГАВАА Огноо
  22. 22.  Акт, дүгнэлт, илтгэл, илтгэх хуудас, танилцуулга, зөвлөмж гэсэн нэр төрлийн баримт бичгийг байгууллагын нэр, баримт бичгийн нэр, тэргүү бүрдэлтэйгээр бичнэ. Жишээ нь: МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ИЛТГЭХ ХУУДАС Монгол Улсын Их сургуулийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулсан тухай. . .оны . . .дугаар сарын... Улаанбаатар хот
  23. 23. БАРИМТ БИЧГИЙН НЭРАлбан бичгээс бусад баримт бичигттэдгээрийн нэрийг заавал бичнэ.Зохион байгуулалтын баримт бичгийннэрийг төвийн байрлалаар, голлууландараах байдлаар бичнэ. Жишээ: МОНГОЛ УЛС, БНСУ-ЫН АРХИВЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХООРОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
  24. 24. ХАМТАРСАН ТУШААЛ Хэд хэдэн байгууллага хамтран боловсруулсан захирамжлалын баримт бичигт тухайн байгууллагын эрх хэмжээ, харьяалал, асуудлыг хариуцан боловсруулахад гүйцэтгэсэн дарааллыг харгалзан байгууллагын болон баримт бичгийн нэрийг дараах байдлаар бичнэ. ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, САНГИЙН САЙД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ...оны ... сарын ...өдөр Дугаар А-170/А-230/А-155 Улаанбаатар хот Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох журам батлах тухай Албан бичгээс бусад баримт бичгийн нэрийг заавал бичнэ.
  25. 25.  Баримт бичгийн төслийг эрх бүхий албан тушаалтан зөвшөөрсөн тохиолдолд “ЗӨВШӨӨРӨВ” тэмдэглэлийг эхний хуудасны баруун дээд хэсэгт дараах байдлаар бичнэ. Жишээ нь: ЗӨВШӨӨРӨВ МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ гарын үсэг Г.НЯМСАМБУУ ...оны... дугаар сарын...Баримт бичгийн төслийг хурал, зөвлөгөөнөөр хамтран хэлэлцэж зөвшөөрсөн бол “Зөвшөөрсөн тухай тэмдэглэл” бүрдлийг дараах байдлаар бичнэ. Жишээ нь: САНГИЙН ЯАМНЫ БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН 2010 ОНЫ . . . ДУГААР САРЫН . . .-НИЙ ӨДРИЙН . . . ДҮГЭЭР ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ЗӨВШӨӨРӨВ.
  26. 26. ТЭРГҮҮ Тэргүүг баримт бичгийн агуулгыг товч, хураангуй илэрхийлсэн нэг өгүүлбэрт багтааж, үеэр таслахгүй, жижиг үсгээр бичнэ. Баримт бичигт хэд хэдэн асуудал тусгагдсан байвал тэргүүг ерөнхий байдлаар бичнэ. Гадаадад илгээх болон А5 хэвлэмэл хуудсанд бичигдсэн албан бичигт тэргүү бичихгүй.
  27. 27. Тэргүү бичихэд дараах шаардлага тавигдана. ÒÝÐïҮ Баримтын утга санааг бүрэн зөв Илэрхийлсэн Товч тодорхой, Хүсэлт тавих логик дэс тухай дараалалтай Үг үсгийн болон хэл найруулгын алдаагүйТэмцээн зохион үйлдэх.байгуулах тухай
  28. 28. 14. Тэргүү бүрдэл
  29. 29. Тэргүү бүрдэл буруу үйлдсэн албан бичиг
  30. 30.  Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхдээ Arial үсгийн фонтыг ашиглан бичнэ. Бичвэрийн үсгийн хэмжээ нь 12-14, хүснэгтэн мэдээллийнх 10-12 байна. Áàðèìò áèчãèéí áèчâýðèéã À4 õýâëýìýë õóóäñàíд áèчèхäýý ìºð õîîðîíäûí çàéã 1,0-1,5- ààð, À5 õýâëýìýë õóóäñàíä áèчâýðèéí ìºð õîîðîíäûí çàéã 1-ýýð àâч áèчíý.
  31. 31. Баримт бичгийн тэргүүг бичвэрээсмөр хоорондын зайг 2,0-оор,Гарын үсгийг бичвэрээс мөрхоорондын зайг 3,0-5,0-аар авчбичнэ
  32. 32. БИЧВЭР Баримт бичгийг үйлдэхдээ Текстэн буюу бичвэр ХүснэгтэнШаардлага: Баримт бичгийн утга санааг бүрэн зөв илэрхийлсэн байх Товч тодорхой, ойлгомжтой, логик дэс дараалалтай байх Үг үсгийн болон хэл найруулгын алдаагүй байх
  33. 33. Бичвэрбүрдэл
  34. 34. 2 дугаар хэсэг: Баримт бичгийн бүрдэл, тэдгээрт тавих шаардлагаХҮСНЭГТ ХЭЛБЭРЭЭР:д/д Баримт бичгийн гарчиг Огноо Хуудасны тоо Тайлбар 1 2 3 4 5Дараагийн хуудасны эхэнд: 1 2 3 4 5
  35. 35. 2 дугаар хэсэг: Баримт бичгийн бүрдэл, тэдгээрт тавих шаардлага Хавсралтын тухай тэмдэглэл 1 дүгээр хавсралт Геологийн баримтын төвийн 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан, 15 хуудастай 2 дугаар хавсралт Геологийн мэдээллийн төвийн 2010 оны тайлан, 11 хуудастай. Нийслэлийн Архивын газрын даргын 2010 оны ...... дугаар сарын ........-ны өдрийн .... дүгээр тушаалын .... дугаар хавсралт
  36. 36. ХАВСРАЛТЫН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ Баримт бичигт хавсралтын тухай дурдсан бол бичвэрийн төгсгөлд сул мөр орхиод: Хавсралт 5 хуудастай, 2 хувь Баримт бичигт хавсралтын тухай дурдаагүй бол хавсралтын нэр, хуудасны тоо, хувийн тоог дараах байдлаар бичнэ. Хавсралт: Архивын ерөнхий газрын 2010 оны 03 сарын 05-ны өдрийн №1/09 дүгээр албан бичиг, хавсралтын хамт бүгд 5 хуудас Захирамжлалын баримт бичиг хавсралттай бол эхний хуудасны баруун дээд өнцөгт: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 03 сарын 05-ны өдрийн 99 дүгээр тушаалын хавсралт
  37. 37. ГАРЫН ҮСЭГ Гарын үсгийн бүрдэлд гарын үсэг зурж буй хүнийАлбан тушаалын нэрГарын үсэгГарын үсгийн тайлал орно.
  38. 38. ГАРЫН ҮСЭГ /ҮРГЭЛЖЛЭЛ/ Ижил албан тушаалын хэд хэдэн хүн хамтарч гарын үсэг зурах тохиолдолд хэвлэмэл хуудас хэрэглэхгүй Байгууллагын даргын эзгүйд орлож буй албан тушаалтны болон үүрэг гүйцэтгэгчийн албан тушаалын нэрийг албан бичигт бичнэ Захирамжлалын баримт бичигт байгууллагын дарга гарын үсэг зурна. Төлөвлөгөө, тайлан, удирдамж, танилцуулга зэрэг мэдээлэл лавлагааны баримт бичигт зохион байгуулалтын нэгжийн болон албан тушаалын нэр, боловсруулсан ажилтны нэр, гарын үсэг байна.
  39. 39. 2 дугаар хэсэг: Баримт бичгийн бүрдэл, тэдгээрт тавих шаардлагаАЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ : гарын үсэг Д.ЦОГТБААТАР Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга ГИШҮҮД: гарын үсэг М.АЛТАНГЭРЭЛ Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах референт гарын үсэг П.ЧИМИДДОРЖ Архивын ерөнхий газрын мэргэжилтэн Баримт бичигт эрх бүхий албан тушаалтныг орлож, “ыг” гэсэн тийн ялгалын үг хэрэглэж гарын үсэг зурахгүй
  40. 40. ÑÀÍÃÈÉÍ ÑÀÉÄ Ä.ѯÕÁÀÒ/Àëáàí òóøààë, ãàðûí ¿ñýã, ãàðûí ¿ñãèéí òàéëàë/ ÄÀÐÃÛÍ ¯¯ÐÝà ïÉÖÝÒÃÝÃ× Ë. ÄÀÂÀÀ /Àëáàí òóøààë, ãàðûí ¿ñýã, ãàðûí ¿ñãèéí òàéëàë/ Байгууллагын даргыг үүрэг гүйцэтгэгч орлож байгаа тохиолдолд албан тушаал, гарын үсэг, гарын үсгийнтайллыг үүрэг гүйцэтгэгч буюу албан ёсоор орлож байгаа албан тушаалтны нэрээр бичнэ. /МУЗГ-ын 2011 оны 62 дугаар тогтоол үз/
  41. 41. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ БАРИМТ БИЧГИЙН БИЧВЭРИЙН ТӨГСГӨЛД ТУХАЙН АЖИЛТАН ДАРААХ БАЙДЛААР ГАРЫН ҮСГЭЭ ЗУРНА. БОЛОВСРУУЛСАН: МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН гарын үсэг Д.БАТЖАРГАЛНэг байгууллагаас боловсруулан гаргаж буй баримт бичигт хэд хэдэн албантушаалтан гарын үсэг зурах тохиолдолд албан тушаалын эрэмбээрдарааллуулж, том үсгээр бичнэ. Жишээ нь: ДАРГА гарын үсэг О.БАТМӨНХ ЕРӨНХИЙ НЯ-БО гарын үсэг Г.АНХБАЯРГадаадын байгууллагад илгээх албан бичигт гарын үсэг, гарын үсгийнтайлал, албан тушаалын нэр гэсэн дарааллаар бичнэ. Жишээ нь: гарын үсэг D.ULZIIBAATAR GENERAL DIRECTOR
  42. 42. ÒÀÌÃÀ, ÒÝÌÄÝÃ Гарын үсэг зурагдсан хэсгийгоролцуулж, á¿ðýí, òîä, òýãø äàðíà. /Тамгыг байгууллагын дарга, орлогчийн, тэмдгийг зохион байгуулалтын нэгжийндаргын гарын үсэг зурсан албан бичиг дээр дарна/
  43. 43. БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ Баримт бичиг боловсруулсантухай бүрдэлд түүнийгболовсруулсан, хянасан ажилтнынэр, гарын үсэг, хувийн тоо байна. Энэ тэмдэглэгээг байгууллагадүлдэх хувийн ар талын зүүн доодхэсэгт бичнэ.
  44. 44. Áàðèìò áèчãèéã áîëîâñðóóëñàí òóõàé Òýìäýã,тэмдэглэлÁîëîâñðóóëñàí Á.ÄондогÕÿíàñàí Ñ. ÕүрэлÕóâü 2
  45. 45. ÃÀÐÛÍ ¯ÑÝà Á¯ÐÄËÈÉÍÕÓÓËÁÀÐ ¯ÍÝÍ ÄÀÐÀÀ: ÁÎËÎÕ ÒÓÕÀÉ ÕÓÓËÁÀÐ ¯ÍÝÍ ÒÝÌÄÝÃËÝË Çàõèðãààíû õýëòñèéí äàðãà Ó.Ãàíàà Огноо Байгууллагын тэмдгээр баталгаажуулна.
  46. 46. УДИРДЛАГЫН ЗААЛТУдирдлагын заалтыг баримт бичгийн эх хувь дээр цохолтын хэлбэрээр бичих бөгөөд “Харилцагчийн нэр” бүрдлийн доод талд эсвэл бмчвэрийн төгсгөлийн сул зайнд гараар бичнэ.
  47. 47. САНАМЖИД БАЙГАА МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭРЖ ХАЙХ ТЭМДЭГЛЭЛ БУЮУ ФАЙЛЫН НЭР БҮРДЭЛ
  48. 48. 27. Санамжид байгаамэдээллииг эржхайх тэмдэглэл
  49. 49. БАРИМТ БИЧГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА Хугацааг байгууллагын дотоодод баталж мөрдүүлсэн өдрөөс, ирсэн бичгийг бүртгэж, цохолт хийн, холбогдох ажилтанд шилжүүлсэн өдрөөс эхэлж тооцно. Баримт бичгээр тавьсан асуудлыг дараах хугацаанд шийдвэрлэнэ: Шууд шийдвэрлэж болох асуудлыг 1-3, бусад асуудлыг 10 хоногт Бусад байгууллагатай хамтарч шийдэх, нэмэлт судалгаа, тодруулга хийх бол 30 хоногийн дотор Шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан хугацаанд Яаралтай албан бичиг, захидлын хариуг 1-3 хоногт Өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд
  50. 50. ТУШААЛЫН БИЧВЭРТэмдэглэхЗахирамжлах гэсэн 2 хэсгээсбүрдэнэ.
  51. 51. Тушаалын тэмдэглэх хэсэгт: 1. УГ БАРИМТ БИЧГИЙГ ЗОХИОЖ БҮРДҮҮЛСЭНҮНДЭСЛЭЛ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗОРИЛТ,ШААРДЛАГЫН ТУХАЙ БИЧНЭ. ХЭРВЭЭ ТУШААЛ ГАРГАХ ҮНДЭСЛЭЛ ЯМАРНЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДЭЭД ГАЗРЫН ШИЙДВЭРТЭЙХОЛБООТОЙ БОЛ ТЭМДЭГЛЭХ ХЭСЭГТ УГ ЭРХЗҮЙНАКТЫН НЭР, ОГНОО, ГАРЧИГ, ДУГААРЫГ ЗААЖ ӨГНӨ.
  52. 52. 2. Тушаалын захирамжлах хэсэгт авах арга хэмжээ, хариуцах эзэн, гүйцэтгэх хугацааг тогтоосон заалтууд орно. Захирамжлах хэсгийн заалт бүрийг араб /1, 2 гэх мэт /тоогоор дугаарлана.Тушаалын хавсралтыг баталгаажуулж байгууллагын /ТАМГА/ тэмдэг дарна.
  53. 53. тушаал ын заалт
  54. 54. Тушаалын хавсралт
  55. 55. ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ Байгууллагаас зохион байгуулжбайгаа бүх төрлийнхурал, зөвлөгөөн, ажил хэргийнуулзалтанд хуралдааны тэмдэглэлхөтлөнө. Хурлын тэмдэглэлийг холбогдохажилтан гараар тэмдэглэн авах бөгөөдтүүнийг стандартын бүрдлийн дагуукомпъютерт шивж хурлындарга, нарийн бичгийн дарга гарынүсэг зурж тэмдгээр баталгаажуулсныдараа хүчин төгөлдөр болно.
  56. 56. ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ НЬ”ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ”, “СОНССОН НЬ”, ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ ГЭСЭН ДАРААЛЛААР, ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ ТУС БҮРЭЭР БИЧИГДЭНЭ. ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:... СОНССОН НЬ: ... ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ: ....
  57. 57. АЛБАН БИЧИГ Байгууллагаас бусад байгууллагатай харилцах албан бичгийг холбогдох зохион байгуулалтын нэгж ажилтнууд бэлтгэнэ. Албан бичгийн хэл найруулга нь утга төгөлдөр, агуулга нь хууль эрхзүйн үүднээс зөв томьѐологдсон , товч тодорхой, засвар оруулгагүй, этгээд болон бүдүүлэг үг хэллэг хэрэглээгүй, зөв бичих дүрмийн дагуу бичигдсэн, албан бичгийн стандартын дагуу үйлдэгдсэн байна.
  58. 58. Хэрвээ явуулах албан бичиг нэг хуудсандбагтахгүй бол дараагийн хуудсанд оруулж бичихбөгөөд ингэж бичихдээ хуудаснаас хуудсандөгүүлбэрийг тасалж бичихгүй, дараагийн бүтэнөгүүлбэрийг шинэ хуудаснаас эхлэн бичнэ. Товч утгатай албан бичгийг 1-2 хуудсанд,нотолгоо, тайлбар, санал, дүгнэлт шаардсанасуудлаар албан бичиг төлөвлөж байгаа бол 5 хүртэлхуудастайгаар боловсруулна.
  59. 59. Боловсруулсан баримт бичиг нь: боловсруулалтын анхан шатны шаардлага хангаагүй, утга агуулга, хэл найруулга нь тодорхой бус, үг үсгийн алдаатай баримт бичиг зохион бүрдүүлсэн бол боловсруулсан тухайн ажилтан хариуцлагыг хүлээнэ. /Зааврын 3.4.1, 3.5.8 дахь заалт/
  60. 60. Төрийн албан хаагчажлаас өөрчлөгдөх буюу өөражилд шилжвэл хөтлөх хэргийннэрийн жагсаалтын дагуухолбогдох бүх баримт бичгээцаасан болон цахим файлбайдлаар эмхлэн цэгцэлжактаар хүлээлцэнэ.
  61. 61. Архив, албан хэрэгхөтлөлтийн холбогдолтойхууль тогтоомж зөрчсөнэтгээдэд хүлээлгэххариуцлага Монгол улсын ”Эрүүгийн тухай” хуулиас...
  62. 62. 226.1.Компьютер, компьютерийнпрограмм, түүний төхөөрөмжийгсанаатайгаарөөрчилсөн, эвдсэн, гэмтээсэн, ашиглахболомжгүй болгосон, мэдээллийн сүлжээгсүйтгэсэн бол227.1.Компьютер, мэдээллийн сүлжээндхадгалагдаж байгаа болон дамжуулжбайгаа мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээрхуулбарласан бол
  63. 63. 233.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагынтамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, баримтбичгийг ашиглах буюу бусдадашиглуулах зорилгоор хуурамчаарүйлдсэн, ашигласан, борлуулсан бол 234.2.Шунахайн болон хувийн бусадсэдэлтээр аж ахуйн нэгж, байгууллагынмэдэлд байгаа баримтбичиг, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягтыгхулгайлсан, устгасан, гэмтээсэн, нуусанбол
  64. 64. Албан тушаалтан хууль тогтоомж, түүнийдагуу гарсан дүрэм, журмаартодорхойлогдсон албан үүргээбиелүүлээгүй буюу зохих ѐсоорбиелүүлээгүйгээс бага бус хэмжээнийхохирол учирсан бол хөдөлмөрийнхөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахиннэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээнийтөгрөгөөр торгох, эсхүл нэгээс гурван сархүртэл хугацаагаар баривчлах ялшийтгэнэ.
  65. 65. БҮРДЭЛ ДУТУУ БОЛОН БАРИМТБИЧГИЙН СТАНДАРТ ЗӨРЧСӨН БАРИМТ БИЧГҮҮД...
  66. 66. www.archiv.ub.gov.mn

  ×