Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació claustre virtual 17 de gener de 2011

510 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació claustre virtual 17 de gener de 2011

 1. 1. Escola Municipal de Música Blai Net <ul><li>Any de creació: 1988 </li></ul><ul><li>Seu: Can Castellet, al nucli històric de la ciutat </li></ul><ul><li>445 alumnes </li></ul><ul><li>19 professores i professors </li></ul><ul><li>Sant Boi de Llobregat, 81.335 habitants </li></ul>
 2. 2. Projecte Educatiu de Centre, 2006 <ul><li>Objectiu de Centre: ensenyaments musicals de qualitat </li></ul><ul><li>Objectiu de Ciutat: contribuir a eixamplar la base de la ciutadania culturalment activa </li></ul><ul><li>Cinc principis de les Escoles de Música Europees </li></ul><ul><li>Primat de la pràctica musical en grup </li></ul>
 3. 3. APRENDRE A APRENDRE QUALITAT CREATIVITAT APRENDRE A VIURE JUNTS INCLUSIÓ PRINCIPIS i VALORS PER A UNA ESCOLA DE MÚSICA INCLUSIVA, CREATIVA… I SEX responsabilitat compromís confiança suport autonomia èxit de tothom valor públic millora permanent autoorganització identitat expressivitat emotivitat diversitat comunitat participació sentit interdependència resposta al canvi COMPLEXITAT
 4. 4. construir comunitat eliminar barreres escola de música per a tothom òrgans de participació implicació de les famílies blai.net música de/per/amb la comunitat garantir l’accessibilitat per a tothom èxit de tothom orquestrar el suport aula de musicoteràpia clima Música per a totes les edats Nadons Música al llarg de la vida Comunitats de pràctica formativa ensenyament centrat en les persones Ritmes i estils Program. Múltiple Apren. cooperatiu d’Escola d’Aula de Claustre millorar la Blai Net
 5. 5. em extramurs sistema d’ajuts persones amb discapacitat construir una escola de música per a tothom garantir l’accés a tothom procurar l’èxit de tothom
 6. 6. Currículum obert Programació múltiple Aprenentatge cooperatiu Construir comunitat Implicar tot l’alumnat Implicar tot el professorat Aula d’inclusió Diversitat com a valor Optimitzar recursos procurar l’èxit de tothom participació aprenentatges suport persones
 7. 7. procurar l’èxit de tothom participació aprenentatges suport música per a ser feliç
 8. 10. Clima d’aula I
 9. 11. Clima d’aula II
 10. 13. de la programació múltiple I
 11. 14. Projecte Educatiu de Centre (2006) <ul><li>Escola de música  per a totes les edats ... </li></ul><ul><li>Escola de música  per a tots els nivells i capacitats ... </li></ul><ul><li>Escola de música per a alumnes amb tot tipus d’interessos... </li></ul><ul><li>Escola de música per a totes les economies ... </li></ul><ul><li>Escola de música oberta a totes les músiques ... </li></ul>Els cinc principis de les Escoles de Música (Associació Europea d’Escoles de Música)
 12. 15. aula d’inclusió d’alumnat amb NEE idees base Socialitzar integrant tot tipus d’alumnat, augmenta considerablement el nivell de qualitat de l’aula, del centre, del sistema i la societat, i l’enriqueix amb objectius com ara el compartir, acceptar, descobrir, ... Participar en activitats musicals afavoreix en els alumnes amb NEE el desenvolupament d’aspectes com l’atenció, la memòria, la socialització, el desenvolupament de l’esquema corporal, ...
 13. 16. l’escola… <ul><li>més d’un 50% del professorat </li></ul>qui ho fem? Jordi, Fina, Rafel, Francesc, Joan, Eliseu, Ana, Marta, Anna, Pau i Alba <ul><li>parlem del mateix </li></ul><ul><li>música com a element de treball fonamental </li></ul><ul><li>relació interpersonal </li></ul><ul><li>objectius i procés sistemàtic avaluables </li></ul>
 14. 17. enquadrament i orientacions... Vivència Musical alumne resposta musical resposta no musical aprenentatge musical físiques, emocionals, socials
 15. 18. els objectius... objectius dinàmics afectiu, social, físic i cognitiu objectius temàtics pedagogia musical Experiència Musical creixement desenvolupament de potencialitats aprenentatge Possibilitar l’expressió emocional, el contacte, la relació i la comunicació a més de l’aprenentatge musical
 16. 19. els continguts curriculars ... <ul><li>oberts i no seqüencials, marcats per l’alumne </li></ul>objectius dinàmics objectius temàtics Continguts generals: Pedagogia Musical Continguts específics: fomenten els punts forts de l’alumne i sobre els que es garantitza una estratègia d’èxit Continguts expressius, socio/afectius i comunicatius: fomenten la comprensió de les possibilitats comunicatives del so, els usos socials de la música, ... Contiguts transversals: fan referència a les connexions existents entre el fenomen musical i les demés àrees de desenvolupament i aprenentatge de l’alumne (motriu, lingüístic, cognitiu, altres llenguatges,...)
 17. 20. <ul><li>continguts </li></ul><ul><li>generals de </li></ul><ul><li>l’aprenentatge </li></ul><ul><li>musical </li></ul>continguts específics activitat / experiència musical contingut expressiu socio/ afectiu comunicatiu contingut transversal continguts temàtics continguts dinàmics Crear un espai multilinial obert, amb continguts en els que tota l’activitat educativa treballi els quatre blocs de continguts simultàniament
 18. 21. participació <ul><li>Construir comunitat </li></ul><ul><li>Implicar tot l’alumnat </li></ul><ul><li>Implicar tot el professorat </li></ul>MÚSICA, FAMÍLIA I COMUNITAT   <ul><li>construir comunitat </li></ul><ul><li>implicar les famílies en el coneixement de l’escola </li></ul><ul><li>implicar les famílies en la participació d’activitats dins l’escola </li></ul><ul><li>millorar l’hàbit d’estudi dels nostres alumnes </li></ul>
 19. 22. què hem fet? Participació més activa de les famílies en les classes obertes i les presentacions d’Unitats Didàctiques <ul><li>Crear un Cor d’avis i nen per Nadal </li></ul><ul><li>Participació dels pares en les Orquestres </li></ul><ul><li>dels seus fills </li></ul>Sensibilització Bàsic Conjunts Instrumentals Vocals Instrument <ul><li>Bàsic 1 i 2, els/les pares/mares entren </li></ul><ul><li>a la classe usual d’instrument </li></ul><ul><li>Aules obertes pròpies de cada instrument </li></ul>
 20. 23. què tenim pendent? <ul><li>Aprofundiment 1: Guia Britten </li></ul><ul><li>Aprofundiment 2: Creació d’un CD </li></ul><ul><li>Participació dels alumnes més grans a </li></ul><ul><li>les classes dels més petits , per tal de </li></ul><ul><li>poder-los ajudar ... </li></ul><ul><li>barrejar orquestres </li></ul>Concert de Sant Jordi, els alumnes toquen i els pares prèviament llegeixen un poema Conjunts Instrumentals Vocals Instrument Aprofundiment
 21. 24. noves propostes... <ul><li>10è aniversari de Can Castellet </li></ul>

×