Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
música   degenerada (I)                 Paul Klee Mort i Foc                 L’obra de p...
música degenerada (II)       Carl Hofer un altre pintor degeneratL’exposició que presentava de la manera mésgrotes...
elscompositors  prohibitsArnold Schonberg Paul HindemithIgor Stravinski Alban Berg Antonvon Webern Hans Eisler ErnstKren...
contra e l j a z z         Cartell de l’exposició Entartete MusikEl seu orígen negre així com les simpaties que de...
un jazzreglamentari   Les peces en ritme de fox trot o swing no podran excedir elvint per cent del repertori de les orqu...
A partir del    tocar oescoltar jazz a Alemanyaestava castigat amb penes de fins a tres anys dereclusió en un camp deco...
Schoenberg  i no Schönberg                  Arnold Schoenberg és possi                 ...
n o conec   aquest h o m e     Alban Berg           Arnold SchoenbergQuan el compositor jueu Arnold Schoe...
políticament correcte,musicalment degenerat                   El compositor Anton von Webern      ...
antisemita,  anticomunista,    i degeneratDes de la pujada dels nazis al poder la música d’Stravinski vaser perseguida...
unahistòria    que ve de                  lluny   Representació de Parsifal la darrera òpera de Ri...
una          fractura                irreparable Franz Schrecker (        a dalt) va ser ...
el     diccionari        dels jueus en la                música                ...
poseu-me en       la llista!              Béla BartókQuan va veure que la seva música no sortia a l’ex...
el casRichard Strauss          Retrat de Richard StraussLa relació de Richard Strauss amb el règim nazi és una c...
Els compositors jueus exiliats a França vanpatir molts problemes de xenofòbia iantisemitisme El    de novembre deel com...
heil              Hitler! Herbert                   Elisabethvon Karajan         ...
el     diccionari        dels jueus en la                música                ...
elscompositors  exiliats (I)T W Adorno: Tot intel lectual emigrat éssense excepció un intel lectual mutilat       ...
elscompositors  exiliats (II)Molts dels compositors exiliats van patir un ralentiment ofins i tot una aturada completa d...
elscompositors  exiliats (III)          El director d’orquestra Bruno WalterNomés arribar al poder el     ...
elscompositors  exiliats (IV)P a l e s t i n a : entre   i      jueusalemanys i austríacs emigren a PalestinaD’en...
elscompositors  exiliats ( V )F r a n ç a : Del  al         ciutadans alemanysemigren a França Entre ells els c...
elscompositors  deportatsLa majoria dels compositors jueus que no esvan exiliar van patir la deportació als camps deconc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Música degenerada, presentació

743 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Música degenerada, presentació

 1. 1. música degenerada (I) Paul Klee Mort i Foc L’obra de pintors com Paul Klee també va ser considerada dege nerada pel III ReichEl de maig de s’inaugurava al Palau de les Artsde Düsseldorf l’exposició Entartete Musik (MúsicaDegenerada) amb la qual els nazis denunciaven lasuposada degeneració que patia la vida musicalalemanya com a conseqüència de la contaminació dela música ària per músiques de races consideradesinferiors com les dels jueus el negres o els gitanosUn programa de mà de més de trenta pàgines sentavales bases ideològiques de la nova música ària d’acordamb els principis de Mein Kampf així com lesdirectrius de la neteja ètnico musical que esdisposaven a emprendre les autoritats del III Reichseguint la voluntat personal i expressa del Führer
 2. 2. música degenerada (II) Carl Hofer un altre pintor degeneratL’exposició que presentava de la manera mésgrotesca possible tota mena de testimonis(partitures cartells fotos crítiques escrits )del que els nazis anomenaven Entartete Musiks’organitzava al voltant dels cinc grans “satans”de la música degenerada: Schönberg KrenekWeill Hindemith i Stravinski Rodejava aquestscinc autors tota una constel lació d’altrescompositors degenerats com Berg WebernMilhaud Eisler Schreker També hi havia unasecció dedicada al gènere de les varietésespecialment conreat per músics jueus i unaaltra al jazz la música dels negres una altra raçaque els nazis consideraven inferior i que tambéveien fortament tenyida de judaïsme
 3. 3. elscompositors prohibitsArnold Schonberg Paul HindemithIgor Stravinski Alban Berg Antonvon Webern Hans Eisler ErnstKrenek Kurt Weill Paul DessauErich Wolfgang Korngold FranzWaxman Berthold GoldschmidtErwin Schulhoff Pavel Haas HansKrasa Gideon Klein Rudolf KarelViktor Ullmann Paul Abraham LeoAscher Heinrich Berté Jean GilbertEdmund Eisler Hugo Hirsch VictorHollaender Léo Jessel RudolfNelson Mischa Spoliansky OscarStrauss Josef Hauer Karol RathausFranz Schrecker Bernhard SeklesErnst Toch Hermann Reutter AdolfWeissmann Heinrich StrobelSón alguns dels compositors prohibits a partir de l’exposició Músicadegenerada de
 4. 4. contra e l j a z z Cartell de l’exposició Entartete MusikEl seu orígen negre així com les simpaties que despertava entreels jueus són dos motius de pes que van portar els nazis aproscriure el jazz Tanmateix el fort arrelament i acceptació queaquesta música tenia en Alemanya van desaconsellar la sevaprohibició total: el jazz es tol leraria al III Reich sempre i quanse’n controlessin els excessos A tal efecte les autoritats musicals van elaborar unes ordenances de censura adreçades anetejar les interpretacions d’un excés de caràcters negre o jueu
 5. 5. un jazzreglamentari Les peces en ritme de fox trot o swing no podran excedir elvint per cent del repertori de les orquestres i bandes musicals deball En aquest tipus de repertori anomenat jazz s’ha de donarpreferència a composicions en escales majors i a lletres queexpressin l’alegria de viure en lloc de les depriments músiquesjueves Pel que fa al tempo s’ha de donar preferència acomposicions lleugeres per damunt de les lentes (els anomenatsblues); tot i així el ritme no ha d’excedir la categoria d’Allegromesurat en el sentit ari de disciplina i moderació De capmanera seran tol lerats excesos d’índole negroide en el temps(l’anomenat jazz) ni execucions solistes (els anomenats breaks) Les anomenades composicions jazzístiques podran contenirfins a un deu per cent de síncopa; la resta ha de consistir a unnatural moviment legato desprovist de les histèriques inversionsde ritme característiques de la música de les races bàrbares ipromotores d’instints foscos extranys al poble alemany Queda estrictament prohibit l’ús d’instruments extranys al’esperit del poble alemany així com també l’ús de sordines queconverteixen el noble so de vent i metall en udols jueus També queden prohibits els soli de bateria que excedeixin lameitat d’un compàs de quatre temps excepte en els casosd’estilitzades marxes militars Queda prohibit als músics realitzar improvitzacions vocalsFont: http://www fmh org ar/revista/ /eljazz htm
 6. 6. A partir del tocar oescoltar jazz a Alemanyaestava castigat amb penes de fins a tres anys dereclusió en un camp deconcentració(Ordenança especialment adreçada als Swing Jugend joves que es trobaven per practicarel jazz com a mesura de protesta contra el règim)
 7. 7. Schoenberg i no Schönberg Arnold Schoenberg és possi blement el compositor del se gle XX que més ha influit en la posteritatAl llarg de la seva vida Arnold Schoenberg arrossega la feixugacàrrega de la condició de jueu De jove el decideixconvertir se al protestantisme com a mesura del ques’anomenava assimilació: una manera d’integrar se en lasocietat renunciant al judaïsme Però poc a poc va anardescobrint que per molts esforços que fés mai se li perdonarienels seus orígens La seva música en tant que pare fundador del’atonalisme i el dodecafonisme serà perseguida perdegenerada i jueva El la persecució es fa més evident iesdevé un perill realÉs aleshores quan Schoenberg s’exilia a França primer i a EstatsUnits després abraçant novament la religió jueva i renegantd’Europa sencera: trenco els lligams amb Occident I perquèquedi constància es canvia la dièresi del seu cognom: ja no ésSchönberg sinó Schoenberg
 8. 8. n o conec aquest h o m e Alban Berg Arnold SchoenbergQuan el compositor jueu Arnold Schoenberg va exiliar seforçosament als Estats Units el seu deixeble predilecte AlbanBerg considerat igualment compositor degenerat va iniciaruna campanya entre les autoritats musicals alemanyes perdesmarcar se del seu mestre Berg va deplorar la persecució deSchoenberg però va reclamar no ser confós amb un jueu: ellera ari L’endemà va cantar el gall Tot i així Berg mai vasimpatitzar amb el règim nazi ni va aconseguir aixecar laprohibició sobre la seva música i va mantenir una estretarelació epistolar amb Schoenberg fins al final de la seva vida
 9. 9. políticament correcte,musicalment degenerat El compositor Anton von Webern l’altre gran deixeble d’Arnod Schoenberg ha estat un dels compositors que més ha influit sobre l’anomenada Música Con temporàniaAnton von Webern es va trobar en el mateix cas que Berg:compositor ari que va veure prohibida la seva música no permotius racials sinó estètics: el nazisme no tol lerava la músicaatonal El fet paradoxal és que Webern era un nazi convençutpangermanista que somniava amb un Reich dominador d’Occident; nazi no convencional no antisemita que va ajudar tantcom va poder als seus amics jueus perseguits
 10. 10. antisemita, anticomunista, i degeneratDes de la pujada dels nazis al poder la música d’Stravinski vaser perseguida Fet que estranyava molt al propi Stravinskidonat que la seva presa de posició contra el comunisme i elsjueus per no emprar una expressió més forta deia ellmateix eren conegudes per tothom
 11. 11. unahistòria que ve de lluny Representació de Parsifal la darrera òpera de Richard WagnerLantisemitisme no és ni molt menys un invent del III Reich La història vede molt lluny compartida per molts altres països A lAlemanya del segleXIX lanti judaïsme era una constant de la vida cultural Richard Wagnerva ser el gran teòric de la seva aplicació a la música En les seves primersobres Wagner identifica els jueus amb una classe social la lliberalburguesa que ell considera lorigen dels mals del seu paÍs Es tractariaduna oposició als jueus en el terreny social i religiós Poc a poc peròaquest antisemitisme va esdevenint dins del propi Wagner racial A partirduna lectura particular del darwinisme Wagner conclou que la NacióAlemanya només es pot salvar amb la regeneració de la raça ària amb lapreservació de la seva puresa a partir de laniquilació de tota contaminaciójueva Aquest esperit queda pefectament reflectit a Parsifal òpera en la qualKundry dona que representa el judaïsme no rep la redemció final i éseliminada en benefici de la puresa de la raça
 12. 12. una fractura irreparable Franz Schrecker ( a dalt) va ser suspès del seu càrrec al conservatori de Berlin amb la pujada dels nazis al poder el Alexander von Zemlinsky ( a la dreta) perseguit com Schrecker per la seva condició de jueu va emigrar als Es tats Units La importantíssima obra d’ambdós compositors va caure en l’oblit en la postguerra i encara avui espera la seva re ubicació en la his tòria de la música del segle XXA partir del el règim nazi estableix una persecucióimplacable de compositors i intèrprets desperit i orígenconsiderats perillosos pels ideals nacional socialistes Lesnoves autoritats musicals inicien un procés de rigurosacensura amb la intenció de purificar la música alemanya detota contaminació jueva boltxevic o degenerada Moltsmúsics inicien el camí de lexili; daltres seran deportats alscamps de concentració Una operació de neteja ètnicomusical que aniquilarà tota una generació de creadors moltsdels quals han estat injustament oblidats provocant unafractura irreparable en la història de la música del segle XX
 13. 13. el diccionari dels jueus en la música El compositor alemany Walter Braunfels va refusar irònicament la proposta dels nacional socialis tes de compondre un himne pel seu partit; els nazis no ho van oblidar i quan van pujar al po der Braunfels va ser delatat com a mig jueu Els mig jueus només pare o mare jueus van ser per seguits a partir del Però ja en Braunfels va ser suspès del seu càrrec de director del Con servatori de Colònia i va veure com tota la seva obra era retirada de les sales de concert Braunfels va optar per l’exili interior reti rant se en silenci en una població propera a la frontera suïssaDins de la política antisemita del III Reich la delacióesdevé un eficaç instrument de persecució Els mitjansmusicals no en són ni molt menys una excepció:qualsevol rivalitat o gelosia provoca que un músic siguiacusat de jueu per un altre Per evitar acusacionsinfundades les autoritats musicals encarreguen la creacióde documentació sobre el tema Així neixerà el elDiccionari dels jueus en la música un dels productes mésdepriments de la mania de persecució nazi: al voltant dedeu mil entrades sobre intèrprets i compositors queinclouen tots els estatus de la professió des de lesestrelles fins als professors d escoles de música jubilats imúsics de varietés Lobra va contribuir a la desaparicióde molts treballadors de la música que no tenien mitjansper a exiliar se
 14. 14. poseu-me en la llista! Béla BartókQuan va veure que la seva música no sortia a l’exposició EntarteteMusik e l compositor hongarès Béla Bartók es va adreçar a lesautoritats nazis i va demanar que el declaressin compositordegenerat i que la seva música es prohibís a Alemanya Quan ho vaaconseguir es va declarar satisfet i orgullós de ser músic degeneratDesprés amb l’ocupació d’Hongria per l’exèrcit alemany va haverde sortir per cames i emigrar als Estats Units Cas insòlit en elpanorama dels compositors no jueus del segle XX: segonsl’historiador i musicòleg Dominique Jameux entre els granscompositors només Bartók i Ravel van mantenir una actitud digna itransparent davant del nazisme
 15. 15. el casRichard Strauss Retrat de Richard StraussLa relació de Richard Strauss amb el règim nazi és una casespecialment controvertit; accepta càrrecs oficials oferts ambrecança pel règim per la seva proximitat a autors jueus Amb eltemps va prenent consciència de la gran distància que el separadel nazisme per acabar demanant humilment al propi Hitler queli accepti la dimissió Des de la seva posició va ajudar moltsartistes perseguits i va intentar removent cel i terra mantenirla seva col laboració amb el poeta i llibretista jueu StephanZweig
 16. 16. Els compositors jueus exiliats a França vanpatir molts problemes de xenofòbia iantisemitisme El de novembre deel compositor francès Florent Schmitt vainterrompre un concert de cançons deKurt Weill al Teatre dels Champs Elyséescridant: Visca Hitler! Ja tenim prou malsmúsics a França com perquè ens hagind’enviar tots els jueus d’Alemanya!Font: Amaury du Closel Les veus silenciades del III Reich
 17. 17. heil Hitler! Herbert Elisabethvon Karajan Schwarzkopf Wilhelm Kempff Karl BöhmEl règim nazi va comptar amb la simpatia i complicitat d’il·lustríssims intèrprets idirectors d’orquestra, com va ser el cas de la soprano Elisabeth Schwarzkopf,el pianista Wilhelm Kempff, o els directors Herbert von Karajan o Karl Böhm.Aquest darrer, en relació a la Música Degenerada, va declarar el 1936, en unescrit anomenat La música eliminada: Estem en el dret d’afirmar tran-quil·lament que la crisi atravessada (l’art degenerat) per la creació musi-cal i lart en general queda conjurada per la prudent sol·licitud i laprofunda comprehensió del Führer en matèria artística.Font: http://www fndirp asso fr/ReichMusique htm
 18. 18. el diccionari dels jueus en la música El compositor alemany Walter Braunfels va refusar irònicament la proposta dels nacional socialis tes de compondre un himne pel seu partit; els nazis no ho van oblidar i quan van pujar al po der Braunfels va ser delatat com a mig jueu Els mig jueus només pare o mare jueus van ser per seguits a partir del Però ja en Braunfels va ser suspès del seu càrrec de director del Con servatori de Colònia i va veure com tota la seva obra era retirada de les sales de concert Braunfels va optar per l’exili interior reti rant se en silenci en una població propera a la frontera suïssaDins de la política antisemita del III Reich la delacióesdevé un eficaç instrument de persecució Els mitjansmusicals no en són ni molt menys una excepció:qualsevol rivalitat o gelosia provoca que un músic siguiacusat de jueu per un altre Per evitar acusacionsinfundades les autoritats musicals encarreguen la creacióde documentació sobre el tema Així neixerà el elDiccionari dels jueus en la música un dels productes mésdepriments de la mania de persecució nazi: al voltant dedeu mil entrades sobre intèrprets i compositors queinclouen tots els estatus de la professió des de lesestrelles fins als professors d escoles de música jubilats imúsics de varietés Lobra va contribuir a la desaparicióde molts treballadors de la música que no tenien mitjansper a exiliar se
 19. 19. elscompositors exiliats (I)T W Adorno: Tot intel lectual emigrat éssense excepció un intel lectual mutilat El compositor hongarès Miklos Rosza arriba als Estats Units el fugint de la França ocu pada pels nazis S’ins tal la a Hollywood i crea la música de més de cent films com Ben hur La Jungla de l’Asfalt o Quo Vadis Falta alguna cosa en la vida musical americana l’atmòsfera artística en ebullició fèrtil i pròspera de l’Europa d’avant guerra que va inspirar tantes obres mestres Miklos Rosza
 20. 20. elscompositors exiliats (II)Molts dels compositors exiliats van patir un ralentiment ofins i tot una aturada completa de la seva producciómusical Alguns d’ells van necessitar ajut psiquiàtric Elcompositor hongarès i jueu Paul Abraham mai va superarl’experiència de l’exili; representa un cas extrem ambanys de tractament psiquiàtric El compositor alemany i no jueu Ernst Krenek va ser perseguit pels nazis per la seva defensa radi cal de la música dodeca fònica El es va instal lar als Estats Units com a professor d’uni versitat Arrel de l’exili i de la guerra va patir una por constant a les catàs trofes Terriblement deprimit gairebé de manera insuporta ble estic tant terroritzat per la inseguretat del món futur que visc en un estat de vertadera desesperació Sento amb aprhensió com sóc un estranger en aquest món com si estés sempre en llibertat vigilada Ernst Krenek
 21. 21. elscompositors exiliats (III) El director d’orquestra Bruno WalterNomés arribar al poder el els nazis comencen aassetjar i perseguir músics de primer nivell internacionalcom Arnold Schoenberg Otto Kemplerer o Bruno Walterque marxen ràpidament del país En poc temps el paradísmusical que prometia ser la República de Weimar ésarrasat La fugida de talents és impressionant: entre i compositors cèlebres abandonen la ciutat deBerlin per emigrar a Palestina França Suïssa i EstatsUnits Als països d’acollida molts d’aquests exiliats esdedicaran a divulgar les misèries del nazisme fet que enalguns casos els costarà la persecució i l’assessinatFont: http://www fndirp asso fr/ReichMusique htm
 22. 22. elscompositors exiliats (IV)P a l e s t i n a : entre i jueusalemanys i austríacs emigren a PalestinaD’entre ells són músics dels qualscompositors com Stefan Wolpe Josef Tal PaulBen Haim Marc Lavry I Odön PartosG r a n B r e t a n y a : entre iciutadans del III Reich emigren a GranBretanya D’entre ells són músics delsquals compositors com Nicholas BrodszkyHanns Eisler Wilhelm Grosz Hugo KauderKarol Rathaus Hainrich Schalit Ernst Toch iKurt Weill de pas cap a EEUU Hans Gál PeterGellhorn Walter Goehr BertholdmGodschmidt Allan Gray Bernhard Grün RobertKahn Max Kowalski Walter Landauer ErwinLendvai Hans May Robert Müller HartmannKarl Rankl Hans Ferdinand Redlich FranzReizenstein Lotte Schlesinger Matyas SeiberLeopold Spinner Mischa Spoliansky VilémTausky Egon Wellesz i Artur WillnerAndre Asriel Wolfgang Lesser I Ernst HermannMeyer van tornar a Alemanya després de laguerraFont: Amaury du Closel Les veus silenciades del III Reich
 23. 23. elscompositors exiliats ( V )F r a n ç a : Del al ciutadans alemanysemigren a França Entre ells els compositors Kurt WeillHanns Eisler Hans Walter David Erich Itor Kahn NorbertGlanzberg Eric Paul Stekel Paul Arma Louis SaguerJoseph Kosma Paul Dessau Molts d’ells van haver demarxar de França pel fort antisemitisme que regnava alpaís i que s’exercia des dels sindicats de músics D’altresmúsics i compositors van ser detinguts amb l’ocupacióalemanya i deportats als camps de concentració com el casde Simon LaksE s t a t s U n i t s : Del al uns refugiatsalemanys i austríacs arriben als Estats Units la majoriajueus Entre ells hi ha uns compositors que s’instal len aHollywood i acaben treballant per la indústria cinematogràfica: Erich Wolfgang Korngold Erich Zeisl Ernst TochFranz Waxman Paul Dessau Hanns Eisler Wilhelm GroszKarol Rathaus Friedrich Hollaender Walter JurmannRobert Stolz Oscar Straus Ralph Benatzky NicholasBrodsky Artur Guttman Werner Richard Heymann RobertKatscher Fritz Spielmann Hans Julius Salter i fins i tot elpropi Arnold SchoenbergD’altres compositors aniran a parar al teatre musical (KurtWeill a Broadway per exemple) o seran acollits a lesuniversitats (Ernest Krenek Stefan Wolpe Paul HindemithErich Zeisl) Altres compositors importants que s’instal lenals Estats Units: Alexander von Zemlinsky Erich Itor KahnIgnace Strasfogel Max Brand Font: Amaury du Closel Les veus silenciades del III Reich
 24. 24. elscompositors deportatsLa majoria dels compositors jueus que no esvan exiliar van patir la deportació als camps deconcentració i extermini De tots ells nomésSzimon Laks Karel Reiner FrantisekDomazlicky i Wladyslaw Szpilman vansobreviureD’entre els compositors que van morir alscamps recordem: Arno Nadel Hugo AdlerJames Simon Gerhard Goldschlag Hans BaerHelene Lachmanski Shaul Moses SmytschekMax Wachsmann Barbara Springman LamesRothstein Ludwig Slesinger Dora BernsteinBörner Karl Wiener Max Bertuch Leon JesselHans Krasa Viktor Ullmann Gideon KleinSiegmund Schul Pavel Haas Karl Berman HeizAlt Robert Dauber Frantisek Domzlicky EgonLedec Jiri Kummermann Viktor Kohn JamesSimon Karel Schwenk Adolf Strauss CarloTaube Erwin Schulhoff Leo Smit Sim GokkesSam Englander Nico Richter Bob Hanf MartinSpanjaard Josef Koffler i Leon JesselFont: Amaury du Closel Les veus silenciades del III Reich

×