Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanévkezdő EMMInens

7,716 views

Published on

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013/2014-es tanév diákjai, valamint szüleik számára összeállított egy olyan kisokost, amelyben reményeink szerint minden érintett – az alsó tagozatosoktól egészen a jövőre ballagókig – megtalálja a válaszokat a tanévkezdés során esetlegesen felmerülő kérdéseire.

Legyen szó általános témákról, vagy az idén bevezetésre kerülő újdonságokról, a Tanévkezdő EMMInensben minden információ rendelkezésre áll!

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tanévkezdő EMMInens

 1. 1. Tanévkezdő EMMInens Amit szülőnek és diáknak tudni érdemes
 2. 2. 2Tanévkezdő EMMInens Kedves Szülők és Diákok! Az oktatás területén a 2013. szeptember 1-jével kezdődő új tanévben olyan változások lépnek életbe, amelyek célja egy hatékonyabb és jobban működő oktatási rendszer kialakítása. Tudjuk, hogy minden hasonló átalakítás kérdéseket vet fel, de hisszük, hogy a változások pozitív hatását minden érintett látni, érezni fogja. A Tanévkezdő EMMInens összeállítással igyekszünk segíteni minden beiratkozónak és szüleiknek, hogy a felkészülés zökkenőmentes legyen. Reméljük, az iskolakezdéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseikre megtalálják benne a válaszokat! Mindannyiuknak sikeres és élményekben gazdag tanévet kívánunk! Emberi Erőforrások Minisztériuma
 3. 3. 3Tanévkezdő EMMInens Tartalom Az iskolakezdésről........................................................................................................... 6 Mikor kezdődik a 2013-14-es tanév?.............................................................................. 6 Kell-e tartanom attól, hogy megszűnik az iskola nyáron, ahová beírattam a gyermekemet? ................................................................................................................. 6 Ha az én gyermekem augusztus 31-én lett 6 éves, de az osztályba olyanok is jönnek, akik már közel 8 évesek, az életkorból adódó esetleges problémákat hogyan fogják kezelni, megoldani a pedagógusok?................................................. 6 A Nemzeti alaptantervről és a kerettantervekről ......................................................... 7 Mi az a Nemzeti alaptanterv, és miért olyan fontos?.................................................. 7 Hogyan vezetik be az új Nemzeti alaptantervet? ....................................................... 7 Miért fontos a kerettanterv?............................................................................................ 7 Hol kapok bővebb információt az új kerettantervekről?............................................ 8 Konkrétan mit fognak oktatni az egyes iskolákban?................................................... 8 Van-e lehetősége az egyes iskoláknak a kiadott kerettantervtől való eltérésre?.. 8 Hol lehet tájékozódni az egyes iskolák helyi tantervéről?........................................... 9 Kiváltható-e az előírt mindennapos testnevelésóra egyéb, mozgáshoz kapcsolódó foglalkozásokkal, különórákkal?............................................................... 9 Az újonnan bevezetett tantárgyak (hittan, illetve hit- és erkölcstan), illetve némely tantárgy óraszám-növekedése (mindennapos testnevelés) miatt lesz olyan tantárgy, amiből kevesebb órája lesz a gyermekemnek?.............................. 9 Kiknek lesz mindennapos testnevelésórája? ................................................................ 9 A hit- és erkölcstanoktatásról....................................................................................... 10 Mely évfolyamokon lesz kötelező az erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstanoktatás? ....................................................................................................10 Mi a különbség az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan között?..............................................................................................................................10
 4. 4. 4Tanévkezdő EMMInens Jelent-e valamilyen különbséget a későbbi előmenetel szempontjából az, hogy ki mit tanult? ....................................................................................................................10 Lehet-e tanév közben a tantárgyválasztáson módosítani?.....................................11 Lehet-e a hit- és erkölcstanórát iskolán kívül megtartani? .......................................11 A hit- és erkölcstant választó tanulóknak kell-e templomba járniuk vasárnaponként? ...........................................................................................................11 Egy iskolában vagy osztályban több egyház is tarthat hittanórát? Mit tehetek, ha az általunk preferált vallási közösség nem tart hittanórát?......................................11 A 16 óráig kötelező iskolában tartózkodásról ............................................................ 12 Valóban kötelező lesz minden általános iskolásnak 16 óráig az iskolában tartózkodnia? ..................................................................................................................12 Szeptembertől tényleg megszűnik a napközi?...........................................................12 16 óra után kiteszik a gyermeket az iskolából? ..........................................................12 A diákok jogairól és kötelezettségeiről....................................................................... 13 Hány napot hiányozhat a diák egy félévben szülői igazolással?............................13 Hány igazolatlan óra után veszik el a családi pótlékot és mennyi időre? .............13 Mennyi osztálypénzt szedhetnek az iskolában?.........................................................13 Kötelezhető-e a diák iskolaköpeny viselésére?..........................................................14 A közösségi szolgálatról................................................................................................ 14 Mi az a közösségi szolgálat? .........................................................................................14 Hol végezhető közösségi szolgálat? ............................................................................14 Mikor és mennyi időre kell közösségi szolgálatot végezniük a diákoknak?............15 Teljesíthető-e nyáron a közösségi szolgálat? ..............................................................15 Hol lehet bővebb információhoz jutni a közösségi szolgálattal kapcsolatban?...15 A tankönyvekről ............................................................................................................ 15 Valóban ingyenessé válik-e a tankönyvellátás? .......................................................15
 5. 5. 5Tanévkezdő EMMInens A 2-8. évfolyamokon az eddig ingyenességre jogosult tanulóknak mostantól fizetniük kell?....................................................................................................................16 A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a térítésmentességre nem jogosult tanulók szüleinek csekket küldött a tankönyvek árának befizetésére. Meddig lehet befizetni a csekket? .......................................................................................................16 Lehet-e utalvánnyal fizetni a tankönyvekért?............................................................16 Hol lehet átvenni a tankönyveket?..............................................................................16 A diákigazolványról ...................................................................................................... 17 Mi a diákigazolvány igénylésének folyamata? .........................................................17 Mennyibe kerül az igénylés?.........................................................................................17 Mennyi idő alatt készül el az igazolvány? ...................................................................17 Mi történik, ha nem készül el tanévkezdésre az igazolvány?...................................17 Hogyan lehet meghosszabbítani a már meglévő igazolvány érvényességét?....18 Hol található további információ a diákigazolványról? ...........................................18 A Köznevelési Hídprogramokról................................................................................... 18 Mi a célja a Köznevelési Hídprogramoknak?.............................................................18 Kik vehetnek részt a Köznevelési Hídprogramokban? ..............................................18 Mely intézményekben indulnak szeptembertől a Köznevelési Hídprogramok?....19 Milyen tantervvel indulnak a Hídprogramok?............................................................19
 6. 6. 6Tanévkezdő EMMInens Az iskolakezdésről Mikor kezdődik a 2013-14-es tanév? A tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2., hétfő lesz, az utolsó tanítási nap: 2014. június 13., péntek. Kell-e tartanom attól, hogy megszűnik az iskola nyáron, ahová beírattam a gyermekemet? Jogutód nélkül a 2013-14-es tanévben egyetlen intézmény sem szűnik meg. Azokon a településeken, ahol egy állami fenntartású általános iskola van, a felső tagozatos gyermekek – az alacsony osztálylétszámok ellenére – a jövőben is helyben tanulhatnak. Ha az én gyermekem augusztus 31-én lett 6 éves, de az osztályba olyanok is jönnek, akik már közel 8 évesek, az életkorból adódó esetleges problémákat hogyan fogják kezelni, megoldani a pedagógusok? Ilyesmire eddig is volt példa, hiszen az iskolakezdés életkora eddig is rugalmas volt, és ezután is az marad. Alapvetően módszertani kérdésről van szó. Fontos, hogy az iskolába iskolaérett gyermekek kerüljenek. Amennyiben ez történik, a korkülönbségből adódó esetleges eltéréseket a tanítók kezelni tudják.
 7. 7. 7Tanévkezdő EMMInens A Nemzeti alaptantervről és a kerettantervekről Mi az a Nemzeti alaptanterv, és miért olyan fontos? A Nemzeti alaptanterv (NAT) a magyar köznevelés tartalmi szabályozásának alapdokumentuma. A NAT a köznevelés egységének megteremtése, az iskolák közötti átjárhatóság érdekében – az iskolák szakmai önállóságát szem előtt tartva – lefekteti az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait. Meghatározza továbbá a közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának feladatait. Az új Nemzeti alaptanterv a tartalmi szabályozáson túl biztosítja a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztését, a közjóra való törekvés megalapozását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék megtalálja helyét a családban, társadalomban és a munka világában. Hogyan vezetik be az új Nemzeti alaptantervet? Az új NAT-ot felmenő rendszerben vezetik be. Így 2013 szeptemberétől az iskolák első, ötödik, kilencedik, valamint a hatosztályos gimnáziumok hetedik évfolyamainak diákjai fogják az új NAT alapján elkezdeni a tanulást. Miért fontos a kerettanterv? A Nemzeti alaptanterv alapján elkészült kerettantervek biztosítják, hogy minden gyermek egyformán hozzájusson azokhoz az ismeretekhez, amelyek műveltségét és a továbbtanulást, felnőttkori munkavállalást segítő versenyképes tudását megalapozzák. A tananyag törzsének központi
 8. 8. 8Tanévkezdő EMMInens kijelölésével az állam évszázadok óta annak a kötelezettségének tesz eleget, hogy gondoskodik a nemzeti és az egyetemes műveltség alapjainak átadásáról. Az adott iskolatípus azonos évfolyamain a kötelező kerettantervi szabályozás nemcsak átjárhatóvá teszi a gyermekek számára az iskolarendszert, de egyúttal a diákok életkori sajátosságait messzemenően figyelembe véve ésszerű nagyságú tananyag megtanítását írja elő. Hol kapok bővebb információt az új kerettantervekről? A kerettantervek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján érhetőek el, a http://kerettanterv.ofi.hu/ címen. Konkrétan mit fognak oktatni az egyes iskolákban? Minden iskola a kerettantervek alapján maga állítja össze az egyes tanórák tematikáját. Ezek összeállítása során figyelembe kell venniük az új Nemzeti alaptantervben foglaltakon alapuló kerettanterveket, amelyeket a területért felelős miniszter rendeletben tett közzé. Van-e lehetősége az egyes iskoláknak a kiadott kerettantervtől való eltérésre? Az iskolák a rendelkezésükre álló óraszámok 10%-ával szabadon rendelkeznek. Emellett az egyes tantárgyakon belül az időkeret 10%-ának felhasználásáról is szabadon dönthetnek. Az egyes iskolák helyi tanterve tehát közös alapokon nyugszik, de nem egyforma. A szabályozás emellett lehetőséget biztosít egyedi vagy alternatív kerettantervek akkreditáltatására is.
 9. 9. 9Tanévkezdő EMMInens Hol lehet tájékozódni az egyes iskolák helyi tantervéről? A helyi tanterv az iskola pedagógiai programjának része, amit a köznevelési törvény szerint nyilvánosságra kell hozni. Így minden intézmény köteles közzétenni pedagógiai programját a köznevelési intézmények tájékoztató rendszerében vagy saját honlapján. Kiváltható-e az előírt mindennapos testnevelésóra egyéb, mozgáshoz kapcsolódó foglalkozásokkal, különórákkal? A törvény szerint a heti öt testnevelésórából kettő kiváltható olyan oktatásszervezési formákkal, amelyeket a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezései meghatároznak. Ilyen lehet akár a táncoktatás, és számos más mozgásforma is. Egy másik kiváltási lehetőség az iskolai sportkörökben való részvétel. Az újonnan bevezetett tantárgyak (hittan, illetve hit- és erkölcstan), illetve némely tantárgy óraszám-növekedése (mindennapos testnevelés) miatt lesz olyan tantárgy, amiből kevesebb órája lesz a gyermekemnek? Az újdonságokkal járó óraszám-növekedés plusz órakeretben valósul meg, nem másik tantárgy(ak) kárára, ezért ezekkel párhuzamosan azok óraszáma nem fog csökkenni. Kiknek lesz mindennapos testnevelésórája? Mindennapos testnevelés órája 1-2., 5-6. és a 9-10. évfolyamosoknak lesz a 2013-2014-es tanévtől kezdődően.
 10. 10. 10Tanévkezdő EMMInens A hit- és erkölcstanoktatásról Mely évfolyamokon lesz kötelező az erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstanoktatás? 2013 szeptemberétől az első és ötödik évfolyamon, illetve hat évfolyamos gimnáziumok hetedik évfolyamán lesz kötelező az erkölcstan illetve hit- és erkölcstanoktatás. Ezen évfolyamok mindegyike számára biztosítva lesz a tantárgyak közötti választás lehetősége is. A következő évektől felmenő rendszerben folytatódik a tantárgyak oktatásának kiterjesztése. Mi a különbség az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan között? Az erkölcstan tantárgy tartalmát a Nemzeti alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kerettanterv szabályozza, követve a köznevelési törvény azon alapelvét, amely szerint „a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését”. A hit-és erkölcstan tantárgy tartalmának meghatározása az azt oktató egyház joga és kötelessége, ebbe sem az iskola, sem az állam nem szól bele. Jelent-e valamilyen különbséget a későbbi előmenetel szempontjából az, hogy ki mit tanult? Nem. A hit- és erkölcstan választása semmiféle megkülönböztetéssel nem jár. A bizonyítványban és egyéb tanügyi dokumentumokban pedig minden tanuló esetében az „Erkölcstan/Hit-és erkölcstan” megnevezés szerepel.
 11. 11. 11Tanévkezdő EMMInens Lehet-e tanév közben a tantárgyválasztáson módosítani? Erre nincsen lehetőség, a csoportokat tanév közben nem lehet átszervezni. A következő tanévre vonatkozó esetleges változtatási szándékot a szülőnek adott év május 20-ig kell írásban közölnie az intézményvezetővel. Lehet-e a hit- és erkölcstan órát iskolán kívül megtartani? Az iskola igazgatója és az órát tartó egyházi képviselő az összes érintett szülő írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján megállapodhatnak arról, hogy az órákat más időpontban, és akár más helyszínen tartsák meg. A hit- és erkölcstant választó tanulóknak kell-e templomba járniuk vasárnaponként? A hit- és erkölcstan tantárgy tartalmának meghatározása az azt oktató egyházi jogi személy feladata és joga, tehát ők határozzák meg annak tartalmát. Egy iskolában vagy osztályban több egyház is tarthat hittanórát? Mit tehetek, ha az általunk preferált vallási közösség nem tart hittanórát? Az egyházak nem kötelesek mindenhol hit- és erkölcstan órát tartani, így maguk dönthetik el, hogy melyik oktatási intézményben biztosítják a tantárgy oktatását. A folyamatban, az órák megszervezésében az iskola közvetítő szerepet lát el. Amennyiben egy adott intézményben valamelyik egyház nem vállalja a hit- és erkölcstan óra megtartását, erre azonban igény lenne, a szülő kérése alapján az intézményvezető felveszi a kapcsolatot az érintett egyházzal. Ha az továbbra sem szervez hit- és erkölcstant, a szülő választhatja más egyház oktatását, vagy erkölcstant fog tanulni a tanuló.
 12. 12. 12Tanévkezdő EMMInens A 16 óráig kötelező iskolában tartózkodásról Valóban kötelező lesz minden általános iskolásnak 16 óráig az iskolában tartózkodnia? A köznevelési törvény szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az igazgató saját hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson, hacsak nem egész napos iskolaként működik az intézmény. Ez a szabályozás szeptembertől minden általános iskola minden évfolyamára vonatkozik. Szeptembertől tényleg megszűnik a napközi? A köznevelési törvény ugyan nem említ külön napközis foglalkozást, vagy napközis nevelői munkakört, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is lesz ilyen. A 16 óráig kötelezően biztosítandó iskolai foglalkozások továbbra is lehetőséget adnak a napközis illetve tanulószobai foglalkozások megtartására. 16 óra után kiteszik a gyermeket az iskolából? A hatályos törvényi rendelkezések szerint a 16 óráig tartó foglalkozásokon túl délután 17 óráig, illetve addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, gondoskodni kell a felügyeletükről.
 13. 13. 13Tanévkezdő EMMInens A diákok jogairól és kötelezettségeiről Hány napot hiányozhat a diák egy félévben szülői igazolással? Ilyen időtartam nincsen konkrétan meghatározva. A jogszabályok szerint a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, továbbá a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja. Ugyanakkor az igazolt mulasztások magas száma is osztályozóvizsga letételét teheti szükségessé. Hány igazolatlan óra után veszik el a családi pótlékot és mennyi időre? Mind a tanköteles korú, mind az azt betöltött, de iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében 50 igazolatlan óra után kerül sor gyámhatósági kezdeményezésre az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül vizsgálja felül és indokolt esetben dönt a felfüggesztés megszüntetéséről. Mennyi osztálypénzt szedhetnek az iskolában? Az osztálypénz kérdését jogszabály nem rendezi, a téma az iskolák szervezeti és működési szabályzatának hatáskörébe tartozik. Mindazonáltal az intézményeknek figyelembe kell venniük azt a törvényi alapelvet, amely szerint az állami alapfokú és középfokú nevelésben-oktatásban történő részvétel Magyarországon térítésmentes, ebből kifolyólag mindenkire kötelező fizetési kötelezettséget nem írhatnak elő. Az osztálypénz szedése tehát csak önkéntes lehet, és ha valaki azt valamilyen okból nem tudja teljesíteni, akkor
 14. 14. 14Tanévkezdő EMMInens abból a gyermeknek, tanulónak, szülőnek semmilyen hátránya sem származhat. Kötelezhető-e a diák iskolaköpeny viselésére? Sem a köznevelési törvény, sem a végrehajtási rendeletek nem írják elő iskolai formaruha általánosan kötelező használatát, ugyanakkor ennek előírását sem tiltják. Ennek megfelelően az iskola rendelkezhet úgy, hogy az intézményben formaruhát kell viselni. A közösségi szolgálatról Mi az a közösségi szolgálat? A közösségi szolgálat olyan, a közösség javát szolgáló tevékenység, amely fejleszti a diákok személyes és szociális kompetenciáit, erősíti felelősségérzetüket, csapatmunkára készíti fel őket. A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolás szükséges feltétele az érettségi bizonyítvány kiadásának. Hol végezhető közösségi szolgálat? Olyan fogadó intézményekben és szervezetekben, amelyek miniszteri rendeletben meghatározott területeken (pl. egészségügy, környezetvédelem, sport) tevékenykednek, feladatkörük ellátásából adódóan alkalmasak a diákok fogadására, továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek eleget tudnak tenni. A fogadó intézmények aktuális listája megtalálható az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.
 15. 15. 15Tanévkezdő EMMInens Mikor és mennyi időre kell közösségi szolgálatot végezniük a diákoknak? Azoknak a diákoknak, akik 2016. január 1-je után kezdik meg érettségi vizsgáikat 3 év alatt legalább 50 órás közösségi szolgálaton kell részt venniük. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy a 2013 szeptemberében induló 9. évfolyamon tanulóknak lehetőség szerint már közösségi szolgálatot kell végezniük. Teljesíthető-e nyáron a közösségi szolgálat? Igen, de csak akkor, ha nyári szünidő ideje alatt is alkalmaz az iskola kapcsolattartó, koordináló tanárt, mivel a szervezés, koordinálás minden esetben az iskola feladata. Hol lehet bővebb információhoz jutni a közösségi szolgálattal kapcsolatban? Az érdeklődőknek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által létrehozott Közösségi Szolgálat Portál nyújt átfogó segítséget. A tankönyvekről Valóban ingyenessé válik-e a tankönyvellátás? Az új tanévtől az 1-8. évfolyamokon – továbbá a nemzetiségi nevelés- oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban – felmenő rendszerben az állam térítésmentesen biztosítani fogja a tankönyveket a
 16. 16. 16Tanévkezdő EMMInens diákok számára. Ez azt jelenti, hogy 2013 szeptemberében az első évfolyamosoknak már nem kell fizetniük a tankönyvekért. A 2-8. évfolyamokon az eddig ingyenességre jogosult tanulóknak mostantól fizetniük kell? A következő tanévben az általánosan ingyenességre jogosult első évfolyamos tanulók kivételével, folyamatosan kifutó rendszerben továbbra is rászorultsági alapon biztosítja az állam az ingyenes tankönyvellátást. Aki tehát ingyenességi jogosultságát korábban igazolta, annak nem kell fizetnie a tankönyvekért. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a térítésmentességre nem jogosult tanulók szüleinek csekket küldött a tankönyvek árának befizetésére. Meddig lehet befizetni a csekket? A térítésmentességre nem jogosult diákok részére kiküldött díjbekérők fizetési határideje: 2013. augusztus 15. Lehet-e utalvánnyal fizetni a tankönyvekért? A Könyvtárellátó előkészíti annak a lehetőségét, hogy az ország különböző pontjain a díjbekérők ellenértéke iskolakezdési utalvánnyal kiegyenlíthető legyen. Az ezzel kapcsolatos információkat 2013. július 15-ig a Könyvtárellátó saját honlapján teszi közzé. Hol lehet átvenni a tankönyveket? A tankönyveket a korábban megszokott módon az iskolában osztják ki a tanulóknak, miután a Könyvtárellátó kiszállította a megrendelt könyveket az intézményeknek. Az időponttal kapcsolatban az iskola ad tájékoztatást.
 17. 17. 17Tanévkezdő EMMInens A diákigazolványról Mi a diákigazolvány igénylésének folyamata? A diákigazolvány igénylésének folyamata két részből áll. Először szükség van az okmányirodában a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap (NEK adatlap) igénylésére. Az igényléshez a diákigazolványra jogosultnak a születési anyakönyvi kivonatát és a lakcímkártyáját, vagy a személyazonosító okmányát és a lakcímkártyáját kell a magával vinnie. A diákigazolvány igénylését ezt követően a NEK adatlap birtokában az oktatási intézményben kell kezdeményezni. Mennyibe kerül az igénylés? Az igénylés elindításával egyidejűleg az intézmény vagy a fenntartó által meghatározott módon 1400 Ft-ot kell befizetni. Mennyi idő alatt készül el az igazolvány? A diákigazolvány elkészítésének határideje a jogszabály alapján 45 nap, amibe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és hibajavítás időszaka. Mi történik, ha nem készül el tanévkezdésre az igazolvány? A jogosult a diákigazolvány elkészültéig díjmentesen igazolást kérhet az intézményben. Az igazolás 60 napig érvényes, és a diákigazolványhoz fűződő kedvezmények igénybevételére jogosít. Amennyiben az igazolás lejártáig a diákigazolvány még mindig nem készül el, úgy újabb igazolás igénylésére van lehetőség.
 18. 18. 18Tanévkezdő EMMInens Hogyan lehet meghosszabbítani a már meglévő igazolvány érvényességét? A tanköteles kor felső határát (16. betöltött életév) a tanév megkezdéséig betöltő tanulók diákigazolványát az intézmény érvényesítő matricával látja el a tanév elején (október 31. napjáig). Az érvényesítő matricát a jogosultnak kell igényelnie az oktatási intézményben. A tanköteles tanulók diákigazolványa matrica nélkül is érvényes. Hol található további információ a diákigazolványról? A diákigazolvány igénylési folyamatának folyamatábrái, valamint az Oktatási Hivatal tájékoztató levelei a www.diakigazolvany.hu oldalon találhatók meg. A Köznevelési Hídprogramokról Mi a célja a Köznevelési Hídprogramoknak? A középfokú nevelés-oktatásba illetve szakképzésbe való bekapcsolódás segítése azon tanulók számára, akik valamilyen okból lemaradtak az iskolai előmenetelben. Kik vehetnek részt a Köznevelési Hídprogramokban? A Hídprogramok tanköteles korú tanulóknak szólnak. A Híd I. programban azok vehetnek részt, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt. A Híd II. programba pedig az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégező, 15. életévüket betöltött diákok jelentkezhetnek.
 19. 19. 19Tanévkezdő EMMInens Mely intézményekben indulnak szeptembertől a Köznevelési Hídprogramok? A Köznevelési Hídprogramokban részt vevő intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jelölte ki. Az intézmények listája a központ honlapján olvasható. Milyen tantervvel indulnak a Hídprogramok? A Híd I., illetve Híd II. programok kerettantervét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján olvashatják az érdeklődők.

×