Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Վիտամինների մասին

2,327 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Վիտամինների մասին

  1. 1. Վիտամինների մասին
  2. 2. 1. Մի փոքր վիտամինների պատմությունիցՎիտամիններն օրգանական նյութեր են, որոնց չնչինքանակներն անհրաժեշտ են մարդու և կենդանիներիբնականոն նյութափոխանակության ուկենսագործունեության համար: Վիտամինները սննդիանփոխարինելի բաղադրիչներն են: Վիտամինները հայտնաբերել է ռուս գիտնական Լունինը: Նա պարզել է, որ օրգանիզմի բնականոն գործունեության համար, բացի սննդի հիմնական բաղկացուցիչ մասերից (սպիտակուցներ, ձարպեր ածխաջրեր), անհրաժեշտ են նաև այլ միացություններ, որոնց բացակայությունը հանգեցնում է տարբեր ախտաբանական վիճակների: Վիտամիններ տերմինն առաջարկել է լեհ գիտնական Ֆունկը` լատիներեն vita (կյանք) բառից:
  3. 3. 1.1 Վիտամինների տեսակները Սկզբում վիտամինները պայմանականորեն նշանակում էինA, B, C, D, E, P և այլն, այնուհետև տրվեցինմիջազգային անվանումներ, որոնք արտացոլում են այդնյութերի քիմիական կառուցվածքը: Վիտամիններըբաժանվում են 3 խմբի` ջրալույծ, ճարպալույծ ևվիտամինանման նյութեր:
  4. 4. 2. Թերվիտամիններ Վիտամինային անբավարարությունը օրգանիզմի հիվանդագին վիճակ է, որնառաջանում է սննդում վիտամինների անբավարարության, դրանց յուրացմանխանգարման կամ օրգանիզմում սինթեզի ընկճման հետևանքով: Առավել հաճախվիտամինային անբավարարության առաջացման պատճառ է հանդիսանումսննդի մեջվիտամինների ցածր պարունակությունը` հատկապես զտած, չորացրած ևպահածոյացված մթերքներով սնվելիս, երբ սննդում շատ են ածխաջրայինբաղադրիչները, անբավարար` կենդանական ծագման սպիտակուցներն ու ճարպերը,և բացակայում են թարմ մրգերն ու բանջարեղենը:
  5. 5. 2.1 Կանխարգելումը Սննդի արդյունաբերության ձեռնարկություններումկատարվում է որոշ սննդամթերքների վիտամինացում, օրինակ`այլուրը հարստացվում է թիամինով, ռիբոֆլավինով ևնիկոտինաթթվով, կաթը և շաքարը` ասկորբինաթթվով, մարգարինը`ռետինոլով:Տնային պայմաններում վիտամինային անբավարարությանկանխարգելմանը նպաստում է բազմազան սնունդը, որն օրգանիզմնապահովում է անհրաժեշտ վիտամիններով, ինչպես նաևսննդանյութերի պահպանման և դրանց խոհարարական մշակմանկանոնների ճիշտ կատարումը:Պետք է իմանալ նաև, որ վիտամիններն ունեն ուժեղկենսաբանական ազդեցություն և առանց բժշկի նշանակման դրանցօգտագործումը կարող է վնասել:
  6. 6. 3. Գերվիտամիններ Վիտամինները սնուցման անհրաժեշտ և անփոխարինելի գործոն են։ Դրանցանբավարարությունը նվազեցնում Է օրգանիզմի պաշտպանական, ուժերը, խախտումնյութափոխանակությունը և պատճառ դառնում ծանր հիվանդությունների: Սակայնդա չի նշանակում, որ վիտամինները կարելի Է օգտագործել անսահմանափակքանակությամբ։ Դրանց ընդունումը պետք Է խստորեն համապատասխանի օրգանիզմիֆիզիոլոգիական, պահանջներին: Վիտամինների ավելցուկային օգտագործումըկարոդ Է առաջացնել ծանր հիվանդություններ՝ գերվիտամինոզներ։
  7. 7. 3.1 Բուժումը և կանխարգելումըԲուժում: Գերվիտամինության 1-ին իսկ ախտանշանների դեպքում պետք է դադարեցնել վիտամինային պատրաստուկի ընդունումը, ինչպես նաև համապատասխան վիտամիններ պարունակող սննդամթերքի օգտագործումը:Կանխարգելում: Գերվիտամինության կանխարգելման համար անհրաժեշտ Է զգուշորեն օգտագործել անծանոթ սննդամթերքները, վիտամինների սպիրտային լուծույթները։ Երեխային վիտամինային պատրաստուկներ տալիս խստորեն պահպանել բժշկի հանձնարարականները։ Առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու երեխային չտալ շատ վիտամիններ պարունակող պատրաստուկներ, և դրանք պահել երեխաներին ոչ մատչելի տեղերում։

×