Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quản trị tình huống (1) (1)

Nghệ thuật lãnh đạo- quản trị tình huống

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Quản trị tình huống (1) (1)

 1. 1. Đề tài: Lãnh đạo theo tình huống GVHD: Nguyễn Trọng Việt Nhóm 3
 2. 2. Lãnh đạo theo tình huống I. KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO II. LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG
 3. 3. 1I.. KLHãÁnhI QđUạÁoTlà VgỀì ?PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Lãnh đạo Xác định chiến lược. Động viên Giao công việc cho NV/uỷ quyền. Phương pháp truyền đạt thông tin. Huấn luyện nhân viên
 4. 4. 2. Phong cách lãnh đạo - PCLĐ của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác. - PCLĐ là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo.
 5. 5. 3. Phân loại  Phong cách độc đoán Phong cách dân chủ Phong cách tự do.
 6. 6. 3.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán
 7. 7. 3.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ:
 8. 8. 3.3 Phong cách lãnh đạo tự do Nhà lãnh đạo cho phép các NV được quyền ra quyết định, nhưng nhà lãnh đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với những quyết định được đưa ra. Nhà lãnh giúp đỡ các hoạt động của thuộc cấp bằng cách cung cấp thông tin, … dành cho cấp dưới mức độ tự do cao Phong cách này được sử dụng khi các NV có khả năng phân tích tình huống và xác định những gì cần làm và làm như thế nào
 9. 9. II/ LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG Quản lý kiểu hướng dẫn Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu” Quản lý kiểu hỗ trợ Phong cách phân cấp hay uỷ quyền
 10. 10. 4. Quản lý kiểu hỗ trợ
 11. 11. 5. Phong cách phân cấp hay uỷ quyền Sử dụng đối với nhân viên có cả kỹ năng và sự tự tin trong việc xử lý công việc. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phong cách này trước khi nhân viên của bạn sẵn sàng cho công việc thì họ có thể sẽ cảm thấy rằng, bạn đã bỏ rơi họ.
 12. 12. 6. Các yêu cầu với lãnh đạo tình huống: Liên tục thay đổi phong cách quản lý. Sẵn sàng sử dụng các phong cách khác nhau Luôn luôn thực hiện quản lý với mục tiêu Lãnh đạo theo tình huống đã trở thành một cách tiếp cận phổ biến trong quản lý con người bởi nó tính đến sự khác biệt giữa các nhân viên 1 2 3 4
 13. 13. 7. Các yếu tố ảnh hưởng tới PCLĐ
 14. 14. 8. Các tình huống cụ thể Theo thâm niên công tác
 15. 15. 8. Các tình huống cụ thể Theo các giai đoạn phát triển của tập thể
 16. 16. 8. Các tình huống cụ thể Tính khí của nhân viên
 17. 17. Theo trình độ của NV ….The End
 18. 18. Nhóm 3

×